Zverejnene patenty 07.12.1994

Spôsob čistenia vody a reaktor na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279389

Dátum: 07.12.1994

Autor: Odegaard Hallvard

MPK: C02F 3/10, C02F 3/30

Značky: čistenia, spôsob, reaktor, spôsobu, tohto, uskutočnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia vody, pri ktorom sa odpadová voda dávkuje do reaktora obsahujúceho nosičové telieska, na ktorých rastie biologický film, ktorý napomáha požadovanej premene nečistôt, spočíva v tom, že sa použijú nosičové telieska, pozostávajúce z častíc z plastickej hmoty, ktoré majú povrch aspoň 1,5 až dvakrát väčší ako vonkajšia strana hladkých povrchov s rovnakým rozmerom, špecifickú hmotnosť v rozsahu od 0,90 do 1,20 kg/dm3, zvyčajne od 0,92...

Mykaná zmesová priadza

Načítavanie...

Číslo patentu: 279242

Dátum: 07.12.1994

Autori: Klička Václav, Tomek Jaroslav

MPK: D02G 3/02, D02G 3/04

Značky: zmesová, priadza, mykaná

Zhrnutie / Anotácia:

Priadza je vyrobená z dvoch komponentov. Prvý komponent tvoria odpadové bavlnené vlákna, najmä bavlnená viečkovina, a druhý komponent je tvorený chemickými strižovými vláknami. Rozdiel medzi strednou dĺžkou vlákien druhého komponentu a strednou dĺžkou vlákien prvého komponentu predstavuje viac ako dvojnásobok a menej ako sedemnásobok strednej dĺžky prvého komponentu.

Zapojenie k činnosti výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279063

Dátum: 07.12.1994

Autori: Bernicke Erhard, Eibisch Karl, Röhr Klaus

MPK: H05B 41/232, H05B 41/26

Značky: zapojenie, činnosti, výbojky

Zhrnutie / Anotácia:

V obvode záťaže, ktorý obsahuje výbojku (H1), v sérii s touto výbojkou zapojenú indukčnosť (L1) a paralelne k tejto výbojke zaradený kondenzátor (C1), je paralelne k indukčnosti (L1) a/alebo kondenzátoru (C1) priradené sériové zapojenie tepelne závislého odporu (V1) vysokovodivého za studena s prvkom (V2) obojsmerného napäťového prierazu, pričom tepelne závislý odpor (V1) vysokovodivý za studena a prvok (V2) obojsmerného napäťového prierazu sú...

Vyčesávací valček rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenového dopriadacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 278860

Dátum: 07.12.1994

Autori: Musil Dobroslav, Tesař Oldřich, Mládek Miloš, Pirkl Ladislav, Kaplan Jaroslav

MPK: D01H 4/32

Značky: rozvoľňovacieho, mechanizmu, vyčesávací, dopriadacieho, bezvřetenového, valček, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Obsahuje valcové teleso (2) vybavené na vonkajšom obvode zubami (3), ktoré sú vytvorené prienikom aspoň jednej špirálovej obvodovej drážky (5) a axiálnych vybraní, ktorých hĺbka je väčšia ako hĺbka špirálovej obvodovej drážky (5).

Štafetová dýza na vzduchové dýzové tkacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278668

Dátum: 07.12.1994

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/28, D03D 47/30

Značky: dýzové, štafetová, tkacie, stroje, vzduchové, dýza

Zhrnutie / Anotácia:

Štafetová dýza na vzduchové dýzové tkacie stroje s prietokovým kanálom má priechod medzi spodnou časťou (6) prietokového kanála a jeho bočným vyústením (4) vytvorený plynulým ohybom, ktorý je tvorený tvarovou časťou (8) prietokového kanála, ktorého zakrivená stredná krivka (15) pretína aspoň v jednom bode pozdĺžnu os (7) telesa (1) štafetovej dýzy.

Zariadenie na výrobu viaczložkovej priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278624

Dátum: 07.12.1994

Autori: Ludvíček Josef, Renčín Miloslav

MPK: D02G 3/04

Značky: priadze, zariadenie, viaczložkovej, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu viaczložkovej priadze (10) tvorenej nekonečnou zložkou (3) ovinutou štaplovými vláknami na rotorových spriadacích strojoch obsahuje odvíjacie ústrojenstvo (5) nekonečnej zložky (3) viaczložkovej priadze (10), z ktorého je nekonečná zložka (3) viaczložkovej priadze (10) zavedená do rotora spriadacej jednotky (1), do ktorého je zároveň privádzaný prameň (2) vlákien, pričom vyrobená viaczložková priadza (10) je vedená cez...

Vysokootáčkové ložisko s domazávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 278609

Dátum: 07.12.1994

Autori: Pavlík Jiří, Manhalter Pavel, Kříž František

MPK: F16C 33/66, D01H 4/12

Značky: domazávaním, vysokootáčkové, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokootáčkové ložisko s domazávaním je zložené z puzdra (1) s obežnými dráhami (2), z hriadeľa (3) s obežnými dráhami (4), z dvoch radov valivých teliesok (5) vedených klietkami (6) a z krytov (7) na oboch koncoch ložiska, pričom medzi obežnými dráhami (2) v puzdre (1) je vytvorený mazací otvor (8) a vybranie (9) na mazivo. Rúrka (10) je osadená v puzdre (1) prostredníctvom predpružených okrajových častí (11), v ktorých sú vytvorené výrezy...

Zariadenie na pradenie priadze s otvoreným koncom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278540

Dátum: 07.12.1994

Autori: Šlingr Jaroslav, Skála Josef, Blažek Petr, Dídek Stanislav, Vavřina Jan, Borovcová Želmíra, Havránek Zdeněk, Stejskal Alois

MPK: D01H 4/08, D01H 4/10, D01H 4/38...

Značky: priadze, otvoreným, zariadenie, koncom, pradenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje spriadací rotor (1), veko (8) axiálne zasahujúce do spriadacieho rotora (1) s vývodom na prívodný kanál (12), upevnenie separátora (11) i odťahového lievika (10) a ústrojenstvo na odťah priadze (16) zo spriadacieho rotora (1) vedenej po pracovnom povrchu (17) odťahového lievika (10). Na pracovnom povrchu (17) odťahového lievika (10) v oblasti protiľahlej ústiu (121) prívodného kanála (12) a rozkladajúcej sa súmerne okolo osi...

Spôsob prípravy hydrotalcitu podobných zlúčenín s nízkym obsahom alkalických kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278484

Dátum: 07.12.1994

Autori: Kiss Gabriel, Waradzin Walter, Sláviková Zuzana, Lindovský Ivan, Nagy Dionýz, Krajčovič Peter

MPK: C01F 7/54, C01F 7/44, C01F 5/24...

Značky: kovov, obsahom, podobných, nízkým, spôsob, hydrotalcitu, přípravy, alkalických, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrotalcitu podobné zlúčeniny sa pripravujú reakciou hydroxidu horečnatého a hlinitého v alkalickom prostredí s látkou, poskytujúcou pri reakčných podmienkach uhličitanové ióny, ako napr. oxid uhličitý alebo uhličitan amónny. Na dosiahnutie vhodnej alkality prostredia je vhodný najmä amoniak. Získaný produkt má nízky obsah alkalických kovov a je po separácii, prípadnej povrchovej úprave, dehydratácii a prípadnej dezintegrácii vhodný najmä na...

Trojsodná soľ 0 {4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1-hydroxy- 3,6-bissulfonaft-1-yl) amino] -1,3,5-triazín-2-yl} galaktomananu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278476

Dátum: 07.12.1994

Autori: Biely Peter, Mislovičová Danica

MPK: C07D 251/52

Značky: trojsodná, 4-(n-etyl-n-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1-hydroxy, amino, 3,6-bissulfonaft-1-yl, galaktomananů, přípravy, 1,3,5-triazín-2-yl, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Farebný substrát - trojsodná soľ galaktomananu, použiteľný na stanovenie aktivity endo-beta-D-mananáz, sa pripraví rozpustením galaktomananu vo vode (20 až 50°C) s obsahom 2 až 3 % hmotn. alkalického hydroxidu, k vzniknutému roztoku sa pridá 0,4 až 1 hmotn. diel trojsodnej soli 2-chlór-4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1- hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-yl)amino]-1,3,5-triazínu a 1 až 5 hmotn. dielov alkalickej soli kyseliny...

Horákové zariadenie na chemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278393

Dátum: 07.12.1994

Autori: Haugsten Kjell, Hugdahl Jan, Hox Ketil, Myklebust Nils, Lynum Steinar

MPK: H05H 1/34

Značky: zariadenie, chemické, hořákové, procesy

Zhrnutie / Anotácia:

Plazmový horák, prednostne určený na privádzanie energie do chemických procesov, je vybavený niekoľkými trubicovými elektródami, ktoré sú umiestnené súosovo, jedna v druhej. Elektródy sú pripojené na zdroj elektrickej energie. Plyn je privádzaný vnútornou elektródou a priestormi spomedzi elektród. Vysokotepelná plazma sa vytvára pomocou plynu, ktorý je ohrievaný elektrickým oblúkom, natiahnutým medzi elektródami. Použité sú najmenej tri...

Výrobný postup a zariadenie na kontinuálnu výrobu penových polyuretánových dosiek v určenom rozsahu tlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278281

Dátum: 07.12.1994

Autori: Mortelmans Rudi, Derksen Johannes, Jourquin Lucien, Blackwell Brian James

MPK: B29C 67/22

Značky: kontinuálnu, pěnových, zariadenie, rozsahu, určenom, výrobu, tlakov, výrobny, dosiek, postup, polyuretánových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej výroby dosiek polyuretánovej peny predkladaného vynálezu zahŕňa prípravu polymerizačnej reakčnej zmesi, ktorá obsahuje nosnú látku, vypustenie reakčnej zmesi na pohybujúci sa dopravný pás (7, 10) a voľnú expanziu a polymerizáciu tejto reakčnej zmesi, prebiehajúce vo vnútri hermeticky uzatvoreného priestoru (17). Tlak vo vnútri tohto priestoru je udržiavaný vo vopred stanovenom tlakovom rozsahu priebežným dodávaním plynu do...

Stroj na kosbu sena

Načítavanie...

Číslo patentu: 278265

Dátum: 07.12.1994

Autor: Leposa Wolfgang

MPK: A01D 78/10

Značky: kosbu, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj má aspoň jedno zhrňovacie koleso (4), ktoré je podopreté nábojom (3). Otáča sa okolo zvislej osi (5). Koleso je upevnené na ráme stroja a má niekoľko nosných ramien s prstami na obracanie sena. Nosné ramená sú umiestnené v radiálnych ložiskách (7), ktoré sú upevnené na spodnej strane taniera (10). Tanier (10) je privarený k náboju (3) a k vonkajšiemu okraju (12) cez neho presahujúceho oporného krytu (11). Kryt (11) má stredový otvor (13)...

Spôsob odstraňovania ťažkých kovov z odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278250

Dátum: 07.12.1994

Autor: Šiška Jozef

MPK: C02F 1/62

Značky: ťažkých, kovov, odstraňovania, odpadových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Odstraňovanie ťažkých kovov z odpadových vôd a roztokov podľa vynálezu je založené na úprave pH odpadovej vody na hodnotu 6 až 7, prídavku vodnej suspenzie hydroxidu vápenatého spojenou s rastom pH na hodnotu 7,1 až 11,0 a dispergovaní nenasýtenej mastnej kyseliny, napr. kyseliny olejovej v upravenej vode. Po vyplavení organickej fázy na hladine spracovávanej vody sa organická fáza premiestni do roztoku minerálnej kyseliny a zmes sa zahreje na...

Syntetická štiepateľná štetina

Načítavanie...

Číslo patentu: 278006

Dátum: 07.12.1994

Autori: Koutenský Jiří, Dřínek Karel, Budín Jiří, Rybola František

MPK: A46D 1/05, D01F 6/46

Značky: syntetická, štětina, štiepateľná

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetická štiepateľná štetina na báze polyolefínov pozostáva zo zmesi polypropylénu a nízkohustotného polyetylénu vyznačujúce sa dobrou ohybnosťou, pružnosťou a štiepateľnosťou.

Zariadenie na výrobu priehradových nosníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 707

Dátum: 07.12.1994

Autor: Horčička Václav

MPK: B21C 23/02

Značky: nosníkov, výrobu, priehradových, zariadenie

Text:

...a rovnacími kladkami je 5 výhodou usporiadané zari drôtu.Zariadenie podľa technického riešenia umnožňuje kontrolurovinnosti profilov pred začatím kompletizacie nosnika. Ku zrýchleniu výroby nosnikov prispieva skutočnosť, že deliace zariadenie sa po odmerani požadovanej dĺžky nosníka k nemu upne a delenie nosníka prebieha pri jeho posuve v smere do sádkovacieho zariadenia. Je možne taktiež jednoducho regulovať rýchlosti posuvu obidvoch...

Prístroj s magnetickou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 687

Dátum: 07.12.1994

Autor: Mesároš Jozef

MPK: G01F 1/075, G01R 1/18

Značky: magnetickou, spojkou, prístroj

Text:

...vodonerAko priklad uskutočnenia technického riešenia je z prist rojov 5 maqnetickou spojkou zvolený vodomer pozostávajúciusporiadané pod tesniacou doskou Q na hriadeli 3 lopatkové koleso § a jeden diel Q maqnetickej spojky 1. Na telese A je podkrytom 2 uložený počítači strojček 8 a súoso 5 hriadeľom g dru hý diel g maqnetickej spojky 1. Pod krytom je na prístroji,t.j. vodomere,uložený feromagnetický prvok lg s vysokou koercititou. Na ľahké...

Konštrukčné riešenie špeciálnych rotorov nakrátko s ventilačnými lopatkami asynchrónnych elektromotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 686

Dátum: 07.12.1994

Autori: Friga Tibor, Sutoris Jozef, Slanina Július

MPK: H02K 9/06, H02K 7/14

Značky: ventilačnými, nakrátko, elektromotorov, lopatkami, konštrukčné, asynchrónnych, rotorov, špeciálnych, riešenie

Text:

...lopatiek na skratové kruhy. Vplyvom použitia fixačných tyčí a kruhov dochádza k vytvoreniu paralelnejrotorovej klietky s kladným vplyvom na elektrické parametre rotora.Zvýšená spotreba materiálu na odliatie fimačných tyčí a kruhov je vykompenzovaná absenciou montaže dodatočných ventilátorov.V prípade rotorov so skratovými kruhmi väčšieho prierezu a užšími ventilačnými lopatkami je možné upevniť lopatky lenpomocou sekundárneho...

Riadiaci člen

Načítavanie...

Číslo patentu: U 685

Dátum: 07.12.1994

Autori: Walter Jiří, Vršecký Pavel, Pawelka Petr

MPK: F16K 1/00, F16K 31/00

Značky: riadiaci, člen

Text:

...Imktrinkým. tlaknvým vzduchom almhn kvapalinmu, zuja hiavne ich záviald ť naTato navýhdda Ja mdatranana napriklad pri Pr iacüm vantilapndľa CS Aü 228 679. ktorý pdz .ava 2 kužalika. ktorý je dmzihlu. na ktmraj Je nanružina. vlnmvnmm. Ďa i sú zname technickú ri enia, priŤažkmati pri týchto vi wiach väwikajú hlavna pri zmenenarammtrmv via nia. prdtnža naatavania uhvykla vyžadujeznačné nárukv na kvalifikáciu ubaluhy a atd Ja Fpnjmné avýmenou...

Zariadenie na identifikáciu optických ochranných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 684

Dátum: 07.12.1994

Autori: Nohel Roland, Bauko Ondrej

MPK: H01L 25/00, H01J 31/49, H01J 31/26...

Značky: zariadenie, optických, prvkov, ochranných, identifikáciu

Text:

...malých prvkov (rôzne body, text A pnd.). ktnré majú vo avnjej vlnovej dĺžke vyünký kontrastVnůi okoliu. Ďalšou výhnuün Inriadmnia |u, za pri pohybe po tesLovnnom predmete antnmntiaky ídenrrrikuje ochranné prvky(resp. prechod na uchranný prvok) na Lomto predmete podľa intenzity ŤĺdľüWŤü Vzhľadom na svůj rüzmer a tvar je zariade» niw použiteľné ako ručné, 5 Vüľmí jednoduchým 5 pösobom používania. Okrem tuho výhodüu zariadenia podľa...

Dynamická segmentová reklamná plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 683

Dátum: 07.12.1994

Autori: Černák Miroslav, Kováčik Ľudovít

MPK: G09F 7/06

Značky: plocha, segmentová, dynamická, reklamná

Text:

...oživenie veľkoplošného motívu sa dosiahne nasledovným spôsobomGrafika sa aplikuje na ľahkú rovnú platñu (plast, plech, resp. iný tuhý materiál). Plocha sa variantne pred alebo po aplikovaní grafiky rozdeli na maticu rovnakých segmentov pravidelného tvaru(kruhový, štvorcový, obdĺžnikový, kosoštvorcový, elipsový tvar atď.),segmenty sa rozvešajú za otvory vytvorené tažiskom segmentu na k tomu uspôsobenú maticu závesných prvkov...

Ohybná vodotesná sonda vírivých prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 682

Dátum: 07.12.1994

Autori: Holec Pavol, Kubiš Stanislav

MPK: G01N 27/90

Značky: vířivých, prúdov, ohybná, vodotesná, sonda

Text:

...impedanciu systemua tým aj výstupné signály ako aj spoľahlivosť analýzy signalov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vodotesnasonda pre nodeštruktívnu metódu virivých prúdov,hlavne pre kontrolu rúrok tepelných výmenníkov. Podľa tohto technického riešenia ktoreho podstata spočíva V tomäe snímač sondy s vinutim cievok je uchytený na pružnej rúrke z plastu spojenej spojovacim puzdrom s ochrannou rúrkou s prívodným vodičom.Na pružnej...

Teplokvapalinový ostrekovač skiel motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 681

Dátum: 07.12.1994

Autori: Nedeliak Miloš, Szeöke Tibor

MPK: B60J 1/20, F24H 1/00

Značky: motorových, teplokvapalinový, skiel, ostrekovač, vozidiel

Text:

...ostrekovacej kvapaliny a v sústave chladiacej kvapaliny. Obrázokc. 2 znázorňuje konštrukciu ohrievače ostrekovacej kvapaliny.Príklad uskutočnenia technického riešeniaJedným z príkladov uskutočnenia technického riešenia teplokvapalinověho ostrekovača je ostrekovač pozostávajúci zo zásobníka ostrekovacej kvapaliny l, čerpadielka 3 a dvoch trysiek g,navzájom prepojených rozvodovým potrubím 5.V hadici chladiacej motorovej kvapaliny É,...

Kapodaster

Načítavanie...

Číslo patentu: U 680

Dátum: 07.12.1994

Autori: Nedbal Vladimír, Drahovzal Vilém

MPK: G10D 3/14

Značky: kapodaster

Text:

...textilným potahom.Aby bola zabezpečená univerzálnost kapodastra a zároveň jednoduchá manipulácia, je výhodné, keď sú spojovacie prvky tvorené jednak vybraniami, umiestnenými na držiaku pružného elementu a zodpovedajúcimi zarážkami na sponke, uloženejprestaviteľne na pružnom pásku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie osvetlené pomocou vý kresov, na ktorých jednotlivé obrázky znázorňujúobr. 1 - zjednodušený bočný pohľad...

Dávkovacia jednotka kvapalín na plaváku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 679

Dátum: 07.12.1994

Autor: Baďura Aleš

MPK: G01F 11/00

Značky: jednotka, dávkovacia, plaváku, kvapalín

Text:

...zhotovené tak, že má oracovn 7 priestor 5 a prepúšťaci priestor 6 ktoré sú od- - - seba oddelené vnútornou stenou 8 o atrenou re úšťacimi Potvormi 1.Ned hornou horizontálnou stenou dávkovacej jednotky l je osadená elektromagnetické Cievka g. Vonkajšiestena g pr púšťacieho priestoru É je opatrená vydstenia 10 e trubky li, ktoré jeDo pracovného priestoru Ž jeho piestu 3, ktorého vodiace tyč 1 prnou stenou 1 telesa dávłovace 3-d.ot l a...

Kalorimetrický snímač spotreby tepelnej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 678

Dátum: 07.12.1994

Autor: Šimor Stanislav

MPK: G01K 17/04

Značky: energie, tepelnej, kalorimetrický, snímač, spotřeby

Text:

...privedenú tepelnú energiu odovzdáva vykurovanêmu vzduchu V tých istých podmienkach konvekcle V akých odovzdáva tepelnú energiu výkurovanému vzduchu celé vyhrievacie teleso. Z rozdielu teplôt nameraných druhým vnútorným teplotným snímačom a vonkajším teplotným sní/taft-t/ Za známeho množstva odvedeného teplamačom definovanej. chladiacej plochy S chladiča sa určuje súčiniteľ pre tupu tepla ck vyjadrený vzťahom /I/v reálnom čase Ť pre dané...

Segmentový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: U 677

Dátum: 07.12.1994

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: G01F 1/05

Značky: prietokomer, segmentový

Text:

...určená na odstredivé odlučovanie nečistôt . Celý seqmentový prietokomer je konštrukčne jednoduchý, nemá, okrem vodomeru. žiadne pohyblivé časti. Jeho hlavnou výhodou je vysoká funkčná spoĺahlivosť aj v miestach be možnosti napojenia na zdrojelektrického prúdu pri meraní pretečených množstíev vody, kto rá obsahuje aj rôzne tuhé častice ako je piesok, alebo rôzneplávajúce nečistoty. Montáž,čistenie, obsluha a údržba seqmentového...

Anténne zrkadlo parabolických antén

Načítavanie...

Číslo patentu: U 676

Dátum: 07.12.1994

Autor: Lauko Štefan

MPK: H01Q 9/28

Značky: zrkadlo, anténne, antén, parabolických

Text:

...antén v podstatnej miere odstraňuje konštrukcia podľa predloženého riešenia. ktorého podstata spočíva v tom,že aspoň na konkávnej časti povrchu oceľového anténneho zrkadla v tvare paraboloidu alebo jeho časti je nanesená spojitá ochranná vrstva 2 iného kovu 0 hrúbke aspoň 0,01 mm. Na aspoň časti povrchovu vonkajšej plochy tejto ochrannej kovo vej vrstvy sa nachádzajú periodicky sa striedajúce vyvýšeninya priehlbeniny o rozmere jednotlivých...

Kontakt pre poistky nízkeho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 675

Dátum: 07.12.1994

Autori: Mikula Andrej, Hamrák Stanislav

MPK: H01H 1/04

Značky: kontakt, poistky, napätia, nízkého

Text:

...obvodom pri súčasne výbomom odvode tepla. Kontakt je vyrobený z medi a celý je opatrený eiektroiyticky naneseným poviakom striebra. Je prirodzené, že hrúbka materiálu a rozmery kontaktu sú pre každú veľkosť poistky odlišné a v konečnom dôsledku ich potvrdzujú predpísané skúšky v zmysle ČSN 354701 a ďalších súvisiacich noriem.Prednosťou technického riešenia je jednoduchá konštrukcia a nízka materíáiovánáročnosť pn súčasnom zachovaní menovitých...

Konštrukcia uchytenia cestnej značky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 673

Dátum: 07.12.1994

Autori: Holomek Roman, Šedý Jaroslav

MPK: E01F 9/10, E01F 9/01

Značky: cestnej, konštrukcia, značky, uchytenia

Text:

...pri možnom náraze. Čelná plocha je k nosnej trubkepripevnená cez vystužovaci profil a dvojicu nosných objimok.pričom čelná plocha nie je vřtaná a nepoškodzuje sa ani pri montáži. Hrany plochy nie sú ostré, ale zaob 1 ené,pričom konštrukčným vyhotovenim s lemom je zaistená aj dostatočné tuhosť plochy odolávajúca statickému aj dynamickému namáhaniu.Prehlad obrazkov na výkreserriklad uskutočnenia konštrukčného vyhotovenia uchytenia cestnej...

Veľkoplošná dopravná značka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 672

Dátum: 07.12.1994

Autori: Šedý Jaroslav, Holomek Roman

MPK: E01F 9/00, E01F 9/01

Značky: dopravná, značka, velkoplošná

Text:

...I profil/ upevňovacím zámkom tak,že nie je dotknutá čelná strana plochy. Celá konštrukcia je Iahko rozoberateIná,prenáša sa v dielcoch priestorovo nenáročnom. Montáž a inštalácia sa uskutočňuje po jednotlivých lamelách bez použitia akýchkoľvek mechanizmov.Pri poškodení sa vymeni len príslušná poškodená časť 1 amie 1- 2 Prehlad obrázkov na výkresePríklad uskutočnenia veľkoplošnej dopravnej značky pripadne pútača podľa úžitkového vzoru je...

Penotvorná koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 671

Dátum: 07.12.1994

Autor: Aster Jiří

MPK: A62C 13/76, A62C 13/00

Značky: pěnotvorná, koncovka

Text:

...ktorá V porovnaní s doposiaľ známymi riešeniami vykazuje najpriaznivejšie Výsledky V tvorbe Vyvločkovaného kysličníka uhličitého. Potvrdilo sa, že z tlakovej nádoby-bomby, obsahujúcej rovnaký objem stlačeného kysličníka uhličitého Vzniká V koncovke podľa použitého typu o jeden až dva kilogramy haseného snehu viac. Ďalšou prednosťou tohto technického riešenia je jednoduchá a rýchla montáž zariadenia a to pri použití bežného dielenského...

Základový prvok z vystuženého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 670

Dátum: 07.12.1994

Autori: Munka Štefan, Puzder Peter, Bombík Anton, Mitro Jozef

MPK: E02D 5/30, E02D 5/74

Značky: betonů, základový, prvok, vystuženého

Text:

...- i 22. I n . .-. . . ť . . vanla V zlmeš umozlaje zaxadad V z l 4 nuL~ch zakl novych çołach-dovej pâày znižuje deformácie zákkac.7 poästatne znižuje kubatúry výkopov, be tonu, presunov a skladovaąie výrazne skracuje âobu výroby zákla dov po ukončení piloá Hmontáž a pohotovú výmenu náhradnými stavebnými konštrukciami.Prehľad obrázkov na vÝkesochTechnická riešen ie vysvetľuje pomocou výkresov,1na ktorŕch ob znázorňuje základový orvok z...

Viacúčelový stierač nečistôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 669

Dátum: 07.12.1994

Autor: Remecký Emil

MPK: A47L 13/20, A46B 15/00, A47L 13/10...

Značky: viacúčelový, nečistot, stierač

Text:

...výmenu čistiaceho predmetu ako aj bezpečné a spoľahlivé držanie čistiaceho predmetu počas čistenia, či leštenia, prípadne natierania. Tvar spony umožnuje upevniť čistiaci predmet tak,aby boli prístupné počas čistenie či natierenia aj málo dostupné plochy.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázornuje obr. l viacúčelový stierač nečistôt, obr. 2 viacúčelový stierač nečistôt s...

Stavebný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 668

Dátum: 07.12.1994

Autor: Khol Jiří

MPK: E04B 2/92, E04C 2/02

Značky: prvok, stavebný

Text:

...jadro L z bezfreónovej polyuretanovej peny. Toto jadro 1 je obojstranne opláštené bezazbestovými cementovláknitými doskami g.Cementovláknité dosky g sa zhotovujú zo zmesi cementu,perlitu buničiny a polypropylénového vlákna vo vode. Zmes sa nabaluje na sito v tvare dosky. Nábalok je odvodnený lisova ním a spojený hydratáciou cementu.Vlastný stavebný prvok sendvičovej konštrukcie-sa zhotovuje spečením cementovláknitých dosiek 2 s jadrom 1 lv...

Mobilný domček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 667

Dátum: 07.12.1994

Autor: Khol Jiří

MPK: E04C 2/10, E04B 1/343, E04B 1/38...

Značky: mobilný, domček

Text:

...peny opláštenej bezazbestovými Cementovláknitými doskami zo zmesi cementu. perlitu, buničiny, poly propylénového vlákna a vody.Z hľadiska priaznivého rozloženia sil je výhodné, keď sú oceľové struny uložené V stenových sendvičových prvkoch, ktoré sú umiestnené v tretinách pozdĺžnych stien.Pre ľahké spojovanie sú sendvičové prvky na stykových plochách striedavo vybavené perom a drážkou, ktoré sú buďspojené niektorým známym typom zámku....

Držiak pohára

Načítavanie...

Číslo patentu: U 666

Dátum: 07.12.1994

Autor: Kolembus Pavol

MPK: A47G 23/02

Značky: pohára, držiak

Text:

...z upinacej časti 2 a držadlovej časti łg. Pokiaľ sú tieto časti zhotovené ako samostatné diely,určené pre vzájomné zmontovanie, potom aspoň upinacia časť 3 je zhotovené z pružného materiálu. Držadlová časť 39 je tvorená držadlom gł, ktoré má na jednom konci vytvorený otvor 33 pre zavesenie držiaka a ak je vyrobená.ako samostatný diel. potom je na druhom konci opatrená závitom łž pre spojenie s upinacou časťou g. Upinacia časť 2 je...

Samozaskakovací zastrčový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 665

Dátum: 07.12.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: E05B 55/00, E05B 63/12, E05B 23/00...

Značky: zámok, samozaskakovací, zastrčový

Text:

...zámo podľa tohoto úž vého vzoru zabezpečuje automatické zastrčo jedného krídla dverí okamžite po zavreti hokoľvek vonkajšieho ručného uzamykacieho úkonu. Ce k-víku v púzdra jednej zo zastrčový h tyčí.Fa pripoj príklad prevedku podľa toho ný detailný príkla mczaskakovacieho zPodľa vyobrazenia saaozaskakovacíeho zastrčového zákku na obr. 1 je tento vytvorený z unášača g opatrenéhc dvoma výstupnými čapmi g. ýstupné...

Zariadenie na vyklápanie kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 664

Dátum: 07.12.1994

Autor: Blaschke Róbert

MPK: B60P 1/54

Značky: zariadenie, vyklápanie, kontajnerov

Text:

...oddeliť.Zariadenie podľa technického riešenia umožňuje jednoduche naklopenie kontajnera pri pohybe ramien nakladače dozadu, čo v praxi znamena vyeýpanie obsahu, a spätne vyrovnanie kontajnerado horiaontalnej Polohy pri opačnom pohybe ramien.kontajnera 5 uchytávacími prvkami v dolných rohoch a obr. 2 znázorňuje v axonometrickom pohľade mozne vyhotovenie kotviacej kon covky a jej upevnenie na vyklapacom lane.Zariadenie podľa obr. 1 ...