Zverejnene patenty 05.10.1994

Nosné teleso vretena textilného, hlavne bezvretenového dopriadacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 278859

Dátum: 05.10.1994

Autori: Tesař Oldřich, Kaplan Jaroslav, Kříž František, Mládek Miloš

MPK: D01H 7/10, D01H 7/04

Značky: nosné, stroja, těleso, hlavne, vřetena, dopriadacieho, bezvřetenového, textilného

Zhrnutie / Anotácia:

V nábojovej časti (71) nosného telesa (7) vretena je pomocou pružne tlmiacich prvkov (6) uložené ložiskové teleso (5) vretena, na hriadeli (1) ktorého je na jednom konci upevnený rotor (2) a druhý koniec je spriahnutý s hnacím zariadením. Plocha priečneho prierezu steny nábojovej časti (71) nosného telesa (7) sa pritom s narastajúcou vzdialenosťou od rotora (2) zmenšuje.

Uhlíkaté organické hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 278552

Dátum: 05.10.1994

Autori: Senko Dušan, Bakoš Dušan, Zaťko Ľudovít, Lapčík Ľubomír, Weismann Ľudovít Akademik, Emrich Jozef, Královič Ján

MPK: C05F 11/02

Značky: uhlíkaté, hnojivo, organické

Zhrnutie / Anotácia:

Hnojivo na báze lignitu je tvorené lignitovým substrátom s priemernou zrnitosťou zložiek 0,1 až 10,0 mm, s obsahom 79 až 88% hmotn. organických látok v sušine, z čoho je minimálne 20% hmotn. humínových kyselín, s minimálnym obsahom vápnika 0,7% hmotn. a minimálnym obsahom horčíka 0,2% hmotn., s obsahom chrómu do 24 ppm, arzénu do 5 ppm, olova do 3 ppm a kadmia do 1 ppm.

Kŕmna zmes pre činčily

Načítavanie...

Číslo patentu: 278452

Dátum: 05.10.1994

Autori: Ondráček Ivo, Laus Ivan

MPK: A23K 1/18

Značky: činčily, kŕmna

Zhrnutie / Anotácia:

Kŕmna zmes pre činčily pozostávajúca z 25 až 65 % hmotn. bezdusíkatých látok, 12 až 23 % hmotn. organických dusíkatých látok, 2 až 4 % hmotn. tuku extrahovateľného do etyléteru, 11 až 19 % hmotn. vlákniny, 0,3 až 0,8 % hmotn. chloridov v prepočte na obsah chloridu sodného, 0,7 až 1,4 % hmotn. fosforu, pochádzajúcich z natívnych zložiek krmiva, a z 0,5 až 5,0 % hmotn. pridaných minerálnych solí obsahujúcich vápnik, fosfor, a mikroprvky, ako...

Spôsob karbonylácie alylických butenolov a ich esterov s karboxylovými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 281592

Dátum: 05.10.1994

Autori: Metz François, Denis Philippe, Patois Carl, Perron Robert

MPK: C01B 31/18, B01J 23/46, B01J 27/06...

Značky: esterov, butenolov, karbonylácie, spôsob, kyselinami, karboxylovými, alylických

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa karbonylácia alylických butenolov a/alebo ich esterov s karboxylovými kyselinami, a to pomocou oxidu uhoľnatého, ktorého podstata spočíva hlavne v tom, že sa nechá reagovať oxid uhoľnatý najmenej s jedným z uvedených alylických butenolov a esterov s karboxylovými kyselinami pri zvýšenej teplote, za tlaku vyššieho, ako je tlak atmosférický a v prítomnosti irídiového katalyzátora a promótora obsahujúceho jód alebo bróm, pričom molárny...

Aretačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 619

Dátum: 05.10.1994

Autor: Struk Ján

MPK: E05G 1/00, E05C 1/00

Značky: zariadenie, aretačné

Text:

...uspuriadaných Jíäastí, 3 kturých aretaäñézariadenia pozostáva 3 dnskmvéhm dna, strednej p ćas i, stropnej dosky 5, betúnuváhu stlpika i na upevnenie EEFVGPGHGHU a zo vstupnéhü ocäľnvàhü püklapu 1. Jadnotlivé čaatisú navzájom sojenà zvarením pnmucou zabetúnovaných DCEľDVÝEh platničiek. Strüpná doska 5 je naaunutá cez kuäeľnvà mtvnry 5 msadenim na štyri skrutky, ktüré vyäniêvajú zu stien ätredmvej Časti. Po osadani stropu sú na vyćnievajúce...

Odmasťovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 618

Dátum: 05.10.1994

Autori: Kavala Miroslav, Balák Jiří, Janoška Milan, Kubína Milan

MPK: C23G 5/04

Značky: odmasťovacie, zariadenie

Text:

...komory cez čerpadlo.Výhody zariadenia spočívajú v jeho univarzálnosti a nenáročnosti. Využíva štandardné zariadenie pre odmastřovanie, ktoré nekomplikovanou úpravou umožňuje kombinované odmastovanie ponorom a pplachom a môže využívať prakticky všetky druhy odmastujúoioh prípravkov, ktoré môžu nahradiť chlőrované uhľovodíky. Touto úpravou je možné vaňu naplniť až po prepad kvapalinou, po silniť ohrev a na jednej strane vane zabudovať...

Elektronický spínač najmä pre zapojenie do obvodov osvetlenia schodíšť a dlhých chodieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 617

Dátum: 05.10.1994

Autor: Sekáč František

MPK: H01H 43/00

Značky: zapojenie, osvetlenia, schodišť, najmä, obvodov, chodieb, dlhých, spínač, elektronický

Text:

...Ostatné svietidlá nie sú v činnosti. u2) osvetlenie schodišťa pre pohyb smerom hore alebo dole- v poradí druhým iniciovaním ovládacieho člena. elektronický spínač zapne osvetlenie nad a pod daným podlažím. Osoba si zvolí smer pohybu a zostúpi napr. na nižšie podlažie, ktoré je osvetlené, kde opäť iniciuje ovládací člen, pričom je zopnuté opäť osvetlenie poschodiapod ním. Vrchné rozsvietené poschodie časová základňavypína. Takto osoba...

Prírubové tesnenie parných a teplovodných rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 616

Dátum: 05.10.1994

Autor: Macura Ján

MPK: F16J 15/10

Značky: teplovodných, tesnenie, parných, rozvodov, přírubové

Text:

...a prestáva plniť svoju funkciu. Ďalším známym tesnením, ktoré sa používa, je plošné prirubové tesnenie z mletého azbestu. Toto však prijima vodu a po krátkom čase taktiež stvrdne a prestáva plnit svoju funkciu. vznikajú tak jednak značné straty na rozvádzaných médiách, jednak vysoké náklady na údržbu týchtoUvedené nedostatky v značnej miere odstraňuje prirubové tesnenie parných a teplovodných rozvodov, podstata ktorého spočíva v tom, že...

Tmelený spoj parapetových hliníkových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 615

Dátum: 05.10.1994

Autor: Cinege Blažej

MPK: F16S 1/14, E06B 1/70

Značky: tmelený, parapetových, hliníkových, plechov

Text:

...Jedna časť spoja zostáva rovná a druhá sa tvarove prispôsobí tak, aby výška vyhnutého plechu odpovedala hrúbke spojovaného plechu . Medzera je vyplnená tmelom. Spodná strana spoja je uložená do rýhy parapetovej dosky. Spojením podľa technického riešenia sa docieli plné využitie po vrchove upraveného hliníkového plechu.Na výkrese je znázornený spoj podľa technického riešenia. Zakončená rovná časť plechu jednej časti spoja (1) je...

Kotviaca lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 614

Dátum: 05.10.1994

Autori: Vlk Jaroslav, Jurásek Libor, Milata Jiří

MPK: F16S 3/06

Značky: kotviaca, lišta

Text:

...striešky, medzi ktorými je pomocou výstupkov vytvorený ďalší labyrintový priechod, pričom táto ďalšia strieška je opatrená aspoň jednýmsmerom von vybiehajúcim šíkmým pružným ramenom. Striešky sús výhodou voči sebe výškovo predsadené. Strieška môže mať dvePružné ramená môžu byť usporiadané po oboch stranách Striešky. Pružné ramená sú s výhodou sklonené smerom k základ ni kotviaceho profilu.Výstupky na strane stojin sa s výhodou zväčšujú od...

Hydraulické zvieracie zariadenie na inštaláciu delenej objímky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 613

Dátum: 05.10.1994

Autor: Zvada Jano

MPK: F16L 55/18, F16L 55/17

Značky: inštaláciu, hydraulické, delenej, zariadenie, zvieracie, objímky

Text:

...ktoré spôsobí zmenšenie priemeru potrubia atým umožní dosiahnutie tesného styku medzi potru bim a objímkou.Nevýhodou tohto postupu je nutnosť zníženia prevádzko vého tlaku v potrubí počas inštalácie objimky.Doteraz neexistuje žiadne zariadenie, ktoré by umožňo valo ľahkú inštaláciu delenej objímky pri plnom prevádzkovomUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje hydraulické zvieracie zariadenie pre inštaláciu delenej objímky,najmä...

Stavebno-montážny portálový žeriav

Načítavanie...

Číslo patentu: U 612

Dátum: 05.10.1994

Autori: Bobák František, Kvasnica Juraj

MPK: B66C 5/00

Značky: stavebno-montážny, žeriav, portálový

Text:

...konštrukciou, ktoré ústia na pojazdovu dráhu 1 . Jej pokračovaním je na jednej strane zavetrovací diel výložníkovej dráhy 12, pojazd zdvihacieho zariadenia a 2 Q a zdvíhacie zariadenie 21 a na druhej strane je to diel ramena pretozavaäia 11 a záves na protizávažie 22 Prvá 22 a druha pantograficka j- r P - konštrukcia 191 sú vzájomne spojene prvou skríženou 423 a druhou skríženou tyčou a 2. Tretia .Z 4 a štvrtá E~ stojka žeriava a...

Žíhacia soľná zmes pre ohrev pred kalením, najmä pre rýchlorezné ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: U 611

Dátum: 05.10.1994

Autori: Hric Juraj, Augustín Peter, Hrádela Stanislav

MPK: C21D 9/22

Značky: soľná, žíhacia, ohrev, kalením, ocele, najmä, rychlořezné

Text:

...žíhacia soľná zmes pre ohrev pred kalenim, najmä pre rýchlorezné ocele, pre teplotný interval ohrevu od 750 do 1350 DC, obsahujúca tetraboritan disodný podľa tohto technického riešenia. Podstata tohto technického riešenia spočíva v tom, že obsahuje 5 až 10 hmotnostných tetraboritanu disodného a 90 až 95 hmotnostných chlo ridu vapenatého.Žihacia Soľná zmes podľa tohto technického riešenia je netoxická a tým sa odstraňuje nebezpečie otravy...

Žíhacia soľná zmes pre ohrev pred kalením, predohrev a žíhanie najmä pre konštrukčné ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: U 610

Dátum: 05.10.1994

Autori: Augustín Peter, Hrádela Stanislav, Hric Juraj

MPK: C21D 9/22

Značky: žíhanie, predohrev, ocele, konštrukčné, ohrev, soľná, žíhacia, najmä, kalením

Text:

...soľná zmes pre ohrev pred kalením, predohrev a žíhanie, najmä pre konštrukčné ocele, pre teplotný interval ohrevu od 680 do 950 °C, obsahujúca chlorid sodný, chlorid draselný podľa tohto technického riešenia. Podstata tohto technického riešenia spočíva v tom, že obsahuje 30 až 40 hmotnostných chloridu sodného,30 až 50 hmotnostných chloridu draselného a 20 až 30 hmotnostných chloridu vápenatého.Žíhacia soľná zmes podľa tohto technického...

Žíhacia soľná zmes, najmä pre kalenie a popúšťanie rýchlorezných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 609

Dátum: 05.10.1994

Autori: Augustín Peter, Hrádela Stanislav, Hric Juraj

MPK: C21D 9/22

Značky: oceli, soľná, popúšťanie, rychlořezných, změs, žíhacia, najmä, kalenie

Text:

...podľa tohto technického riešenia. Podstata tohto technického riešenia spočíva v tom, že obsahuje 62 až 74 hmotnostných chloridu vápenatého, 23 až 31 hmotnostných chloridu sodného a 2 až 7 hmotnostných chloridu draselného.Žíhacia soľná zmes podľa tohto technického riešenia je netoxická a tým sa odstraňuje nebezpečie otravy pri manipulácií s ňou. Pretože táto zmes je netoxická, tak aj jej odpady a materiály V nej tepelne spracované sú...

Vozidlo s ložnou plochou tvorenou vodorovnými trámami jeho podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 608

Dátum: 05.10.1994

Autori: Trojan Jiří, Odstrčil Jiří

MPK: G01G 19/12, B60P 5/00

Značky: ložnou, plochou, vozidlo, tvořenou, trámami, vodorovnými, podvozku

Text:

...tu na nakladacom prostriedku nezávislý a s každou tenzometrickou jednotkou spojený piest súosého hydraulického valca, zapojené ho u všetkých týchto tenzometrických jednotiek rovnako v paralelných vetvách taktiež pre nakladacie zariadenie spoločného obvodu tlakovej kvapaliny. Pri riešení vážiaceho systému prepravovaného nákladu formou aspoň jednej ťažnej, pripadne ohybovej tenzometrickej jednotky, je táto umiestnená na ramene alebo nádstavci...

Zariadenie na pevnú fixáciu kontajnera pri preprave

Načítavanie...

Číslo patentu: U 607

Dátum: 05.10.1994

Autori: Vlasák Antonín, Engler Ladislav, Trojan Jiří, Odstrčil Jiří, Chovanec Ladislav

MPK: B61D 3/20, B65D 88/12

Značky: zariadenie, pevnú, přepravě, fixáciu, kontajnera

Text:

...prepravným prostriedkom a druhá prepravovaným kontajnerom. Z týchto časť nesená pepavný prostriedkom, umiestnená na jehoprahov, pevne spojených s nosným rámom podlahy tohto prepravného prostriedku, pričom V každom fixačnom prahu sú V rovine rovnobežnej s podlahou usporiadané do strán smerom k pozdľžnej osi súmernosti aspoň dve dvojice týchto fixačných prahov výkyvne na odpružených ramenách blokovacej kladky s vertikál nou osou svojho...

Plniace stropové veko prepravného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 606

Dátum: 05.10.1994

Autori: Trojan Jiří, Odstrčil Jiří

MPK: B61D 39/00

Značky: stropové, kontajnera, prepravného, plniace

Text:

...je, že veko sa nerozviera nad neúžitočnú hranicu a jeho diely neklesajú pritomaž do roviny, z ktorej sa pri otváraní nadzdvihovali, čím je sila potrebná na ich opätovné zatvorenie menšia ako pri otváraní. .Pre eamočinné otváranie a zatváranie kontajnera, hlavne v miestach jeho plnenia prepravovaným substrátom, je na dieloch veka u ich vnútorných strán pri deliacej špáre v strede dľžky umiestnený kolmo na rovinu veka vyčnievajúci čap,na...

Bezpečnostný zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 605

Dátum: 05.10.1994

Autor: Varga Ferdinand

MPK: E05B 67/22, E05B 67/38, E05B 63/24...

Značky: zámok, bezpečnostný

Text:

...výkresochNa priloženom výkrese na obrázku 1 je znázornený rez bezpečnostným zámkom pri pohľade spredu, na obr. 2 je znázornený rez pri pohľade 2 boku a na obr. 3 pri pohľade zho ra. Prikladv uskutočnenia technického riešeniaBezpečnostný zámok tak ako je znázornený na obr. 1 po zostáva z visiaceho bezpečnostného zámku a bezpečnostnejschránky, pozostávajúcej z časti 1, ktorá je pripevniteľná na zárubňu alebo na kridlo dvojkridlových dveri bez...

Elektricky izolovaný koľajnicový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 604

Dátum: 05.10.1994

Autori: Kozák Ladislav, Svoboda Pavel, Dúbrava Ferdinand

MPK: E01B 11/54

Značky: izolovaný, elektricky, koľajnicový

Text:

...úsek nie je vhodný na ďalšie využitie v železničnej prevádzke a stáva sa odpadom. významná výhoda riešenia je v tom, že umožňuje plné zaťaženie elektricky izolovaného koľajnicového spoja železničnou premáv kou už po 40 minútach.Príklad uskutočnenia technického riešenia podľa úžitkové~ho vzoru je znázornený na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje priečny rez elektricky izolovaným koľajnicovým spojom, vedeným pozdĺž čiary I-I na obr. 2 v bokoryse a...

Dvojcestný dverový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 603

Dátum: 05.10.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: E05B 57/00, E05B 21/04, E05B 61/00...

Značky: zámok, dvojcestný, dverový

Text:

...obrázkov na výkresochNa pripojenom výkrese je na obr. 1 vyobrazený príkladprevedenia dvojcestného dverového zámku protipožiarných dveri podľa tohoto úžitkového vzoru.Podľa vyobrazenia dverového dvojcestného zámku na obr. 1 je k horizontálnej zástrčke 3 zámku l prichytená prost-rednictvom čapu g páková kulisa Ž. Páková kulisa Ž je uchytená k protipožiarným dverám lg prostredníctvom otočnej osi §, pričom otočná os § je umiestnená nad zámkom l. V...

Elektromechanický zámok najmä pre trezory s elektronickým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 602

Dátum: 05.10.1994

Autor: Šnapko Peter

MPK: E05G 1/026, E05B 49/04, E05B 47/06...

Značky: najmä, elektromechanický, zámok, trezory, elektronickým, ovládáním

Text:

...riešenia, je výhodné, aby spojenie západky s kotúčom elektromotora bolo trojbodové, čim sa eliminuje priečenie západky vo .vodiacom puzdre. To znižuje spotrebu elektromotora a predlžujeTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je na obr. l schematicky. v čiastočnom reze, znázornený elektromechanickýzámok najmä pre trezory s elektronickým ovládaním so západkou v polohe, keďElektromechanický zámok trezora s...

Zapojenie ovládania prijímača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 601

Dátum: 05.10.1994

Autor: Max Peter

MPK: H03J 9/06, H04N 7/22

Značky: prijímača, ovládania, zapojenie

Text:

...zapojenie ovládania prijímača v blokovej schéme s aplikáciou na farebný televízor.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie ovládania prijímača, najmä televízneho, pozostáva z vysielače łgg infračerveného svetla prepojeného s predzosilňovačom ggg, ktorý je prepojený druhým vstupom gg s dekodérom § 99. Prvý vstup lg dekodéru ggg je spojený s miestnym ovládačom 1100 a tretím vstupom äg je spojený s napájacím zdrojom łggg, ktorý s...

Implantát tvaru koreňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 600

Dátum: 05.10.1994

Autori: Myska Wenzel, Schlegel Dieter

MPK: A61C 5/00, A61C 8/00, A61K 6/04...

Značky: koreňa, implantát, tvaru

Text:

...prevedenia môže kostný materiál vrastať do stredového priechodného otvoru celkom zo štyroch strán, takže sa tým môže vytvorit masívne kostné jadro, ktoré sa stará o veĺmi pevné zakotvenie implatátuStredový priechodný otvor môže byt napríklad vytvorený v tvare podlhovastej diery,elebo môže byt pravouhlý alebo aj kruhový a alebo môže mat akýkoĺvek iný tvar. Okrem toho môže byť tiež usporiadaných viacero priechodných otvorov v oblasti kridlových...

Elektronické zabezpečovacie zariadenie na vonkajšie stráženie objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 599

Dátum: 05.10.1994

Autori: Veselý Zdeněk, Sýkora Jiří, Pavlíček Zdeněk

MPK: G08B 13/22

Značky: objektu, zabezpečovacie, stráženie, zariadenie, elektronické, vonkajšie

Text:

...kontrolnou slučkou, ktorá má na jednom konci upravenú výstupnú svorku a na druhom kontrolnú svorku, pričom obvod elektrického zariadenia je ďalej tvorený jednak kontrolným obvodom, ktorého prvý vstup je spojený s výstupnou svorkou a druhý vstup s kontrolnou svorkou kontrolnej slučky,jednak súčtovým členom, ktorý je včlenený medzi výstupy kontrol ného obvodu, a fázového detektora, a vstup signalizačného obvodu.Prevádzkovou výhodou predloženého...

Zmiešavač spaľovanej zmesi pre benzínové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 598

Dátum: 05.10.1994

Autori: Kiko Marián, Vanek Juraj, Glozmek Pavol

MPK: F02M 17/00

Značky: zmesí, spaľovanej, benzínové, motory, zmiešavač

Text:

...matice 91 a nastavovacía matice pružinové QA. Šupatko Qlje spojené s podtlakovou komorou gg, uchytenou držiar kom Q 2 na potrubie pre odvod zmesy gg. Horný prevdušňovač lg a dolný prevzdušñovač ll sú opatrené istým počtom prevzdušňovacích otvorov lg, usporiadaných v kruhu.Zariadenie pracuje nasledovne. Vzduch, nasávaný potrubím prívodu vzduchu Q 1 podtlakom, vzniknutým v nádobe Q§ odťahom zmesy cez potrubie pre odvod zmesy gg, prevzdušňuje...

Biologický pudingový prášok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 597

Dátum: 05.10.1994

Autor: Hladký Teodor

MPK: A23L 1/187

Značky: pudingový, biologicky, prášok

Text:

...vriacej vody. Zmes sa uvedie do varu a krátko sa povarí za intenzívneho miešania. Biologický pudingový prášok podľa užitkového vzoru je svojim zložením veľmi prijateľný pre ľudský organizmus. Predovšetkým u detí a starších osob priaznivo Pôsobí pri zažívaní a nevyvoláva žiadne nežiaduce reakcie organizmu. Uvedený biologický pudingový prášok je vhodný aj pre ľudí trpiacich na cukrovku s tým rozdielom, že vo svojom zložení obsahuje...

Mechanická zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 596

Dátum: 05.10.1994

Autor: Kmeť Miloslav

MPK: A47K 1/14

Značky: mechanická, zátka

Text:

...a cenová dostupnosť. Jeho poułitím nie je potrebné meniť už inštalovaný odtokový systém. Pokiaľ je aj zútka otvorená, nemôže dôjsť k upchatiu otvoru, aj otvorený klobúčik zabraňuje padnutiu drobných predmetov do odtoku. mechanickú zátku nie je potrebné vyťahovať,ostáva zasunutá v odtokovom otvore počas jej životnosti. Keď sa mechanicky poškodí uzatvárací klobúčik, dá sa kedykoľvek nahra diť. Veľkosť spodnej časti, telesa zětky, sa dá...

Mechanická krytka okuláru pre pozorovacie ďalekohľady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 595

Dátum: 05.10.1994

Autor: Remeník Ľudovít

MPK: G02B 23/16

Značky: krytka, mechanická, pozorovacie, ďalekohľady, okuláru

Text:

...pásika pri prikladaní šalekohľadu k očiam,z dôvodu zahájenia pozorovania. Absorbčná vrstva zabezpečuje odsávanie vlhkosti z povrchu optiky okuláru a tesne priľnutáJ č stiaca vrstva zabraňuje prieniku načistêt,hlavne prachových sPrehľad obrázkov na v kresesHa obrázku č. l je znázornená mechanická krytka okuláru na čalekohľade, pričom na ľavom okulári je znázornený prierez kon štrukcie a oloha kr tk ri zaťaženom stave závesnêho üásika a Lvna...

Čistiaca nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 594

Dátum: 05.10.1994

Autor: Domanický Jozef

MPK: C23G 3/04

Značky: nádoba, čistiaca

Text:

...spočíva v tom, že teleso čistiacej nádoby je opatrene výstupnou hlavicou na vzduchotesné napojenie narážača s pivným potrubím a otvormi na prívod stlačeného vzduchu, pričom hlavica je vzduchotesne spojená s vý tokovou trubicou.Čistiaca nádoba zabezpečuje naplnenie pripraveného čistiaceho roztoku, vzduchotesné uzatvorenie a napojenie narážača s výčapným potrubím a prívodom stlačeneho vzduchu. Otvorením ventilu na výčapnom pulte čistiaci roztok...

Plynová výbojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 593

Dátum: 05.10.1994

Autor: Yue Zheng

MPK: H01J 61/94

Značky: plynová, výbojka

Text:

...technického riesenia, znazorñujuca zapaľovanie výbojky, na obr. o je znázornená výbojka podľa obr. 2 v rozsvietenom stave, na obr. 4 je znázornená elektroda trubice výbojky, na obr. 5 je znázornený este další príklad výbojky podľa technického riešenia a dalšie technické riešenia sú dalej znázornená na obr. 6, 7, 8, 9 a na obráz ku 10.Základné uskutočnenie výbojky podľa technického riešenia je nasledovné výbojka je vybavena sériovým...

Protipožiarna presklenená stena s dvermi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 592

Dátum: 05.10.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: E04B 9/24, E04B 2/28, E04C 1/42...

Značky: presklenená, protipožiarna, stěna, dvermi

Text:

...viacvrstvými protipožiarnými sklenenými tabúľami.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch je na obr. 1 vyobrazený priklad protipožiarnej presklenenej steny s dverami podľa tohoto úžitkového vzoru v náryse pozostávajúcej z dvojkrídlových dverí a svetlíkov umiestnených nad dvojkrídlovými dverami a zvisle vedľa pravého krídla dveri. Na obr. 2 je vyobrazený zvislý rez dverovou časťou protipožiarnej presklenenej steny s dverami...

N4 – Alkoxykarbonyl -5′ – deoxy-5-fluórcytidínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281403

Dátum: 05.10.1994

Autori: Murasaki Chikako, Ishitsuka Hideo, Shimma Nobuo, Kuruma Isami, Arasaki Motohiro, Umeda Isao, Miwa Masanori

MPK: C07H 19/06, A61K 31/305

Značky: deriváty, alkoxykarbonyl, použitie, obsahom, výroby, spôsob, farmaceutické, prostriedky, deoxy-5-fluórcytidínové

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená n-propyl, n-butyl, n-pentyl, izopentyl, neopentyl, 3,3-dimetylbutyl, n-hexyl, 2-etylbutyl, fenyletyl alebo cyklohexylmetyl a R2 znamená atóm vodíka alebo acetylový, propionylový, benzoylový alebo toluoylový zvyšok, ich hydráty alebo solváty, ktoré sa môžu používať na ošetrenie nádorov. Opísané zlúčeniny sa pripravujú reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca R1OCOCl, v ktorom R1 má uvedený...

Zariadenie na dúchanie predhriateho vzduchu do šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 281401

Dátum: 05.10.1994

Autori: Benck Jean, Mailliet Pierre

MPK: C21B 7/16

Značky: šachtovej, zariadenie, dúchanie, vzduchu, predhriateho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dúchanie predhriateho vzduchu do šachtovej pece obsahuje niekoľko samostatných rúrkových dielov (10, 12), tvorených vonkajším plášťom (18) z ocele a vnútornou výmurovkou vytvorenou z liateho žiaruvzdorného betónu (20) a spojených medzi sebou pomocou guľových kĺbov (14) a kompenzátorov (16). Guľový kĺb (14) je tvorený konvexným natáčacím dielom (24), ktorý je integrálny s prvým rúrkovým prvkom (10) a ktorý sa môže natáčať v...

Spôsob izolácie čistej voľnej kyseliny fenoxymetylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277731

Dátum: 05.10.1994

Autori: Grelnethová Júlia, Mazáň Štefan, Jakubčová Mária, Kliment Július

MPK: B01D 9/02, C07D 499/08, B01D 12/00...

Značky: izolácie, spôsob, fenoxymetylpenicilínu, voľnej, čistej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu izolácie čistej voľnej kyseliny fenoxymetylpenicilínu liekopisnej kvality za účelom skrátenia súčasného izolačného postupu. Uvedený účel sa dosiahne tým, že sa surová draselná soľ fenoxymetylpenicilínu premyje organickým rozpúšťadlom vybraným zo skupiny polárnych alkoholov a ketónov s počtom uhlíkov 1 až 4 miešateľným s vodou a po premytí sa draselná soľ rozpustí vo vode. Hodnota pH roztoku sa upraví zriedenou...

Tlmič hluku výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 277730

Dátum: 05.10.1994

Autori: Procházka Dušan, Baran Štefan

MPK: F01N 1/08

Značky: tlmič, výfuku, hluku

Zhrnutie / Anotácia:

Tlmič hluku výfuku je tvorený dvoma plášťami (P a V), z ktorých vnútorný plášť (P) je čiastočne tvorený z dierovaného plechu alebo pletiva. Médium, ktorého hluk má byť tlmený, vstupuje do komory (D) tangenciálne, kde je uvedené do rotačného pohybu a postupuje plášťami (V a P), ktoré sú rozdelené do komôr priehradkami (4, 5, 9 a 11). Priehradkami (5 a 9) i predným vekom (10) prechádza výstupná rúra (7), ktorá ústi do okolia.

Plastový smerový stĺpik stavebnicovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277729

Dátum: 05.10.1994

Autori: Zbranek Stanislav, Brada Dušan, Kundera Miroslav

MPK: E01F 9/01, E01F 9/02, G09F 7/18...

Značky: stavebnicovej, stĺpik, směrový, plastový, konštrukcie

Zhrnutie / Anotácia:

Obsahuje aspoň tri diely, pričom spodný nosný diel (7) je ukotvený napríklad na pätku alebo na zvodidlo. Na protiľahlej strane ukotvenej časti (18) spodného nosného dielu (7) je vytvorený vnútorný zavádzací tvar (6), do ktorého je zavedený prvý vonkajší zavádzací tvar (5) stredného dielu (3), na ktorého druhý vonkajší zavádzací tvar (5') je zavedený vnútorným zavádzacím tvarom (6') horný diel (2). Vonkajšie rozmery zavádzacích tvarov (5, 5'')...

Prípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280975

Dátum: 05.10.1994

Autori: Helf Walter, Lederer Roland, Bauer Peter

MPK: H02G 3/04, F16L 5/00, F16L 41/00...

Značky: přípojka

Zhrnutie / Anotácia:

Prípojka rúrkového vedenia a šachty, najmä na rozvody káblovej televízie, s jedným jednostranne otvoreným prípojným hrdlom (1), pri ktorom sú hrdlá odbočiek (3, 4, 5), nachádzajúce sa na protiľahlej strane otvoreného konca prípojného hrdla (1) rozšírené tak, že umožňujú pripojenie vonkajších hrubostenných rúrok (ER), ktoré pri priechode hrdlami odbočiek (3, 4, 5) majú nemenný vnútorný priemer, pričom vonkajší priemer hrdiel odbočiek (3, 4, 5)...

Zariadenie na plošné ukladanie a odťahovanie dráhy fóliovej hadice z plastu, vyrobenej vyfukovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 280937

Dátum: 05.10.1994

Autor: Achelpohl Fritz

MPK: B29C 47/08, B29C 47/34

Značky: dráhy, fóliovej, plastů, vyrobenej, ukladanie, odťahovanie, vyfukovaním, zariadenie, plošné, hadice

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie na plošné ukladanie a odťahovanie dráhy fóliovej hadice z plastu vyrobenej vyfukovaním, od pevne umiestnenej fúkacej hlavy fólie, s dvoma vratnými valcami (34, 38) a dvoma vratnými tyčami (36, 40), pričom je možné ľubovoľne zväčšovať priemer vratných tyčí bez toho, aby sa tým zabránilo a sťažilo natiahnutie plošne ukladanej fóliovej hadice pri nastavovaní zariadenia. Prvý vratný valec (34) a dosadací valec (32) sú uložené...

Elektrohydraulické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280931

Dátum: 05.10.1994

Autori: Sasse Bernhard, Zimmermann Petr

MPK: F15B 15/18, B66D 5/26

Značky: elektrohydraulické, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivé čerpadlá sú tvorené ako jednotka s obežnými kolesami (17, 18) a prietokovým telesom (19). Pod prvým odstredivým čerpadlom je upravené druhé odstredivé čerpadlo, pričom obe tieto čerpadlá sú priechodmi (21, 22) spojené so zásobným priestorom (14). Priestor (6) valca (3) je nad piestom (4) uzatvorený vzhľadom na zásobný priestor (14) a prostredníctvom tlakového vedenia (24) je spojený s druhým odstredivým čerpadlom. Pri vopred určenom...