Zverejnene patenty 07.09.1994

Rohové spojenie dutých profilov rámov okien, dverí alebo priečelí, zrezaných na úkos

Načítavanie...

Číslo patentu: 279493

Dátum: 07.09.1994

Autori: Girnus Manfred, Habicht Siegfried

MPK: E06B 3/968

Značky: úkos, priečelí, rohové, dveří, rámov, zrezaných, spojenie, profilov, dutých, okien

Zhrnutie / Anotácia:

Rohová spojka (1) má vnútorné komory (5, 6) otvorené na bočných plochách (7), ktoré sú rovnobežné so strednou pozdĺžnou rovinou (8) rohovej spojky (1). Pritom otvory na bočných plochách (7) sú uzatvorené jedným alebo viacerými krytmi (11) alebo tvarovou súčasťou (28, 29). V medzere, vytvorenej pomocou dištančných prvkov (15, 16) medzi bočnou plochou (7) a vnútornou hraničnou plochou dutých profilov (21, 22) je uložené lepidlo.

Zariadenie na ničenie nežiaduceho porastu v oblasti jazdnej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279203

Dátum: 07.09.1994

Autori: Koblmüller Günther, Martin Michael

MPK: E01B 37/00

Značky: zariadenie, nežiaducého, ničenie, porastu, jazdnej, dráhy, oblastí

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ničenie nežiadúceho porastu má vozidlo (1), na ktorom je namontovaný agregát (2) na výrobu pary, ku ktorého výstupu pary sú pripojené parné dýzy vytvárajúce najmenej jeden naprieč k smeru (F) jazdy a v podstate po celej šírke jazdnej dráhy upravený nosník dýz, ktorý je namontovaný pod podvozkom vozidla (1) prostredníctvom výškovo prestaviteľného unášača (6), pričom ďalej sú upravené okolo v smere (F) jazdy upravenej osi (B)...

Vrstvený spájaný výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279158

Dátum: 07.09.1994

Autori: Giannella Vincenzo, Lesca Giuseppe

MPK: B32B 27/12, C08F 297/08, B32B 27/32...

Značky: spájaný, výroby, vrstvený, výrobok, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vrstvený výrobok je tvorený netkanou polypropylénovou textíliou priamo spojenou s filmom z heterogénnej polymérnej zmesi, obsahujúcej: polypropylénový homopolymér alebo kryštalický kopolymér proplyénu s etylénom, a/alebo iným alfa-olefínom, etylén-propylénový kopolymér a kopolymér etylénu a propylénom a/alebo iným alfa-olefínom a prípadne s diénom. Spôsob výroby tohto vrstveného spájaného výrobku zahŕňa tepelné zatavovanie netkanej...

Imidazol-1-ylové zlúčeniny ako liečivá

Načítavanie...

Číslo patentu: 278874

Dátum: 07.09.1994

Autori: David Samuel, Preuschoff Ulf, Eeckhout Christian

MPK: A61K 31/415, A61K 31/44

Značky: liečivá, zlúčeniny, imidazol-1-ylové

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie imidazol-1-ylových zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nižší alkyl alebo vodík, m je celé číslo s hodnotou 2 alebo 3 a n je celé číslo s hodnotou 2 alebo 3, a ich fyziologicky prijateľných adičných solí s kyselinami na výrobu farmaceutických prípravkov na liečenie funkčných porúch dolných úsekov čreva u vyšších cicavcov a u človeka, spojených s vyššou vnímavosťou bolesti a/alebo s anomáliami prechodu črevného obsahu v...

Spôsob výroby izomerizovaného chmeľového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278535

Dátum: 07.09.1994

Autori: Crescenzi Alan Mark Virgilio, Westwood Keith Thomas

MPK: C12C 3/12

Značky: výroby, chmelového, izomerizovaného, produktů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Chmeľový extrakt sa zmieša s pevnou zlúčeninou alkalického kovu alebo zlúčeninou alkalickej zeminy a táto zmes sa podrobí spracovávaniu pri teplote aspoň 80°C v priebehu času, počas ktorého dôjde ku konverzii alfa-kyselín na izo-alfa-kyseliny. Pri tomto postupe sa nepoužíva ani vodné ani nevodné rozpúšťadlo. Postup môže slúžiť ako jedna z fáz výroby piva, alebo je možné izomerizovaný chmeľový produkt ďalej spracovávať na produkt s vysokou...

Ekologická truhla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278377

Dátum: 07.09.1994

Autor: Kopecký Vladimír

MPK: A61G 17/007, A61G 17/00

Značky: ekologická, truhla

Zhrnutie / Anotácia:

Ekologická truhla je z vláknitého materiálu, kde spodný diel (1) a jej vrchnák (2) sú tvorené sendvičom. Sendvič spodného dielu (1) pozostáva zo základnej vrstvy (3) a druhej vrstvy (5), pričom základná vrstva (3) je vybavená z vonkajšej strany spodného dielu (1) dekoračným polepovým materiálom (4), kým medzi základnou vrstvou (3) a druhou vrstvou (5) je výstužná tkanina (6). Otvorený koniec spodného dielu (1) je z vonkajšej strany obvodovo...

Prostriedok na ničenie embryonálnych štádií prezimujúcich škodcov ovocných a okrasných drevín a viniča hroznorodého

Načítavanie...

Číslo patentu: 278101

Dátum: 07.09.1994

Autori: Haug Edgar, Poór Robert, Elchinger Robert, Mosná Jana, Frajšták Pavol, Paško Štefan

MPK: A01N 57/10

Značky: ničenie, ovocných, okrasných, embryonálnych, škodcov, štádií, prostriedok, viniča, drevín, hroznorodého, prezimujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje 10 až 100 g/l 0,0-dietyl-0-(2-chinoxalyl)tiofosfátu, 500 až 900 g/l metylesterov vyšších mastných kyselín obsiahnutých v rastlinných olejoch, 100 až 230 g/l aspoň jedného neionogénneho emulgátora a prípadne 10 až 200 g/l nepolárneho rozpúšťadla.

Zariadenie na rozmerové nastavenie uloženia nápravových pružín na dutom hriadeli dvojkolesia a súčasné polohové zaistenie rozvodovky dvojkolesia hnacieho podvozku koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278097

Dátum: 07.09.1994

Autori: Lachmann Klaus, Trache Peter, Bansemer Manfred

MPK: B61F 5/26

Značky: nápravových, hnacieho, nastavenie, rozměrově, pružin, dutom, zaistenie, podvozku, uloženia, zariadenie, koľajových, dvojkolesia, rozvodovky, polohové, súčasné, hriadeli, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Nad každou stranou dvojkolesia (1) je umiestnená strediaca jednotka (6, 6'), simulujúca pružné uloženie dvojkolesia (1) na vyrovnanie pružinových uložení (4, 4a), pričom každá strediaca jednotka (6, 6') je tvorená ľavým a pravým strediacim prvkom (6a, 6b) v tvare činky a každý strediaci prvok (6a, 6b) je pevne držaný držiakom (5). Strediace jednotky (6, 6') sú vzájomne pevne spojené spojovacím nosníkom (7) v oblasti nad rozvodovkou (2) a so...

Spôsob prípravy cyklopentanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278062

Dátum: 07.09.1994

Autori: Vojtko Ján, Mravec Dušan

MPK: C07C 45/48, C07C 45/54, C07C 49/395...

Značky: přípravy, spôsob, cyklopentanónu

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklopentanón sa vyrába zo zmesi diesterov kyseliny adipovej, monoesterov kyseliny adipovej, kyseliny adipovej, alifatického alkoholu C1 až C6 a/alebo cykloalifatického alkoholu C3 až C6, alebo ich zmesi a/alebo vody v podmienkach termickej dekarboxylácie (pyrolýzy) v katalytickom reaktore, na pevnom katalyzátore. Uvedené podmienky umožňujú výrobu cyklopentanónu s vysokou selektivitou a konverziou procesu.

Paralelné vedenie magnetov koľajnicovej brzdy koľajnicovej magnetickej brzdovej jednotky, umiestnenej na koľajovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 278020

Dátum: 07.09.1994

Autori: Trache Peter, Lachmann Klaus

MPK: B61H 7/04, B61H 7/08

Značky: jednotky, koľajnicovej, magnetickej, vedenie, umiestnenej, magnetov, koľajovom, vozidle, paralelně, brzdy, brzdovej

Zhrnutie / Anotácia:

Paralelné vedenie je opatrené pod závesnými prvkami (2, 2') vždy pružným uložením (6), ktoré je tvorené strmeňom (6a) a bočne umiestneným gumovým tlmiacim nárazníkom (6b). Strmeň (6a) obopína pomocný rám (7), ktorý je svojimi koncami podoprený vždy na jednej osi podvozka. Pomocný rám (7) je ťažnou pružinou (9), ktorá je uložená vedľa strmeňa (6a), pružne držaný voči pozdĺžnemu nosníku (10) v stabilnej polohe. Vlastné obmedzenie pomocného rámu...

Brzdový klátik

Načítavanie...

Číslo patentu: 278019

Dátum: 07.09.1994

Autori: Návrat Lubomír, Veselý Petr

MPK: B61H 1/00

Značky: klátik, brzdový

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdový klátik trecích bŕzd, najmä podvozkových kolies koľajových vozidiel, pozostáva zo základného telesa (1) s funkčnou brzdovou plochou (4) v tvare dosadacej plochy brzdenej súčasti, ktorá má základné teleso (1) vybavené zaliatou vložkou (8), odolnou voči oteru, tvorenou zo strany funkčnej brzdovej plochy (4) základného telesa (1) jednotlivými segmentami (6) s tvarovanými čelami (7), vytvorenými na úrovni funkčnej brzdovej plochy (4).

Zberací mechanizmus elektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 278013

Dátum: 07.09.1994

Autori: Veselka František, Ondrůšek Čestmír, Koráb Zdeněk

MPK: H01R 39/46, H01R 39/34

Značky: mechanizmus, stroja, zberací, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus pozostáva z kefy (1) uloženej v držiaku (2) kefy (1), pripojenej ku kolíku (3) umiestnenému v očku (6). Držiak (2) kefy (1) je odizolovaný od kefy (1) a je spojený s kolíkom (3) pomocou spojovacieho prvku (4). Kefa (1) je vodičom (5) taktiež spojená s kolíkom (3).

Spôsob prípravy redukovanej činiacej brečky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277999

Dátum: 07.09.1994

Autor: Matyašovský Ján

MPK: C14C 3/02, C14C 3/06

Značky: činiacej, břečky, přípravy, redukovanej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy redukovanej činiacej brečky redukciou vodného roztoku soli dichromanu v kyslom prostredí za zvýšenej teploty, pri ktorom sa na 100 hmotn. dielov dichromanovej soli pridá 90 až 140 hmotn. dielov koncentrovanej kyseliny sírovej, 3 až 50 hmotn. dielov chromočineného odpadu a 6 až 25 hmotn. dielov sacharidu. Ako chromitý odpad možno použiť chromitý sediment z výroby chromitého hydrolyzátu.

Imunogénne polypeptidy schopné vyvolať imunitnú odpoveď proti parazitom rodu Eimeria, DNA kódujúca tieto polypeptidy, rekombinantné vektory a transformované mikroorganizmy, spôsoby ich prípravy a vakcína proti kokcidióze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281606

Dátum: 07.09.1994

Autori: Pasamontes Luis, Binger Mary-helen

MPK: C07K 5/08, A61K 39/002, C07K 14/455...

Značky: transformované, kokcidióze, mikroorganizmy, schopné, přípravy, kódujúca, vyvolať, rekombinantné, tieto, imunogénne, vektory, parazitom, polypeptidy, spôsoby, imunitnú, odpoveď, proti, vakcína, eimeria

Zhrnutie / Anotácia:

Polypeptid so sekvenciou aminokyselín a jeho fragmenty, ktoré sú schopné vyvolať imunitnú odpoveď proti parazitom rodu Eimeria, DNA kódujúca tieto polypeptidy a rekombinantné vektory. Ďalej je opísaný spôsob prípravy polypeptidu, rekombinantného vektora, rekombinantného vírusu a transformovaného mikroorganizmu. Imunogénny polypeptid je použiteľný na imunizáciu subjektu proti kokcidióze. Vakcína obsahujúca opísaný polypeptid, rekombinantný vírus...

Silový kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 591

Dátum: 07.09.1994

Autori: Voda Petr, Kříž Vítězslav, Málková Alena, Badalík Vladimír, Hladík Vladimír, Lavický Vilém

MPK: H01B 7/02, H01B 9/00

Značky: silový, kábel

Text:

...materiály,ktoré s dobou používania nie sú na 100 odolné proti prenikaniu mikroskopickej vlhkosti v radiálno smere. Prakticky 100-nú odolnosť v radiálnom smere je možné zabezpečiť kovovým materiá lom (hliníková fólia).spočíva v tom, že medzi separačnou vrstvou a ochranným plásťom je uložená žíhaná fólia, na strane priľahlej k ochrannému plášťu laminovaná a opatrená vrstvou kopolyméru alebo po lyetylénu.Základ kábla tvorí elektrovodivé...

Spôsob výroby membrány k plynomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 281579

Dátum: 07.09.1994

Autori: Kazuyuki Tazaki, Seiji Tamura

MPK: B29C 69/00

Značky: spôsob, plynomeru, výroby, membrány

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby membrány pre plynomer zahŕňa vyplňovanie spodnej formy na tvarovanie membrány, ktorá má vodorovný horný povrch, obvodový povrch zvislého alebo šikmého typu, prikladací rám a prikladaciu žliabkovú časť, vytvorenú medzi obvodovým povrchom a prikladacím rámom nevulkanizovanou kaučukovou kompozíciou na tesnenie, pripevnenie blany na vytvorenie membrány na horný povrch spodnej formy, spojenie hornej formy so spodnou formou, pôsobenie...

Nosič na aplikáciu akaricídov vo včelárstve

Načítavanie...

Číslo patentu: U 590

Dátum: 07.09.1994

Autori: Bella Jozef, Šimúth Jozef

MPK: A01K 51/00

Značky: včelárstve, nosič, aplikáciu, akaricídov

Text:

...technického riešenia sú viaceré. Nosič je možné veunút do úľa cez letový otvor, úľ sa nemusi otvarat. Bavlnený knôt má vysokú nasiakavost, preto sa znižujú straty účinnej latky opôsobené odkvapkávanim ako napr. z papierových prúžkov. Pri styku bavlneného khôtu a účinnej látky nedochádza ku zmenám účinnej látky, bavlnený knöt je menej citlivý na atmoeřerioke zmeny. ao sa prejavuje v rovnomernej fumigácii účinnej látky. Spĺňa všetky...

Štipec na prádlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 589

Dátum: 07.09.1994

Autor: Černák Peter

MPK: A41F 19/00

Značky: štipec, prádlo

Text:

...s klasickými štipcami nezanecháva na prádle odtlačky. Pri nasadení na šnúru s prádlom Štipec šponuje šnúru a Pod váhou vlhkého šatstva sa mierne prehne. čo však nie je v žiadnom prípade na závadu.Jeho nespornou výhodou je aj jednoduchá výroba a nízka cena.Technicke riešenie bude bližšie objasnene Pomocou výkresov. Na obr.1 je znázornený štipec z čelného pohľadu a zboku, na obr.2 jeznázornené správne nasadenie štipca na šnúru.EE 1 | 5 |ad...

Zariadenie na vibračnú stimuláciu ďasien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 588

Dátum: 07.09.1994

Autor: Koksteinová Nina

MPK: A61C 17/16, A61H 13/00

Značky: stimuláciu, vibračnú, zariadenie, ďasien

Text:

...dasien, ktorého podstata spočíva v tom, že na vibračnom motore je nasadený výmenný vidlicovitý masážny nadstavec, vytvorený ako dútý výlisok-z mäkkeho pružneho plastu.Nadstavec možno aplikovať na bežne vyrábané typy nate üv 4 w-3 Ariovýchlvibrátorov. Dosahuje sa ním dokonalej vibraćnej masáže, zmierñujúcej prejavy paradentozy a prispievajú k od stráneníu ochabnutosti lícnych svalov.Prehľad obrázkov na výkresoch Technicke riešenie je bližšie...

Protisklzová pomôcka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 587

Dátum: 07.09.1994

Autor: Frajman Oleg

MPK: A43C 15/00

Značky: protisklzová, pomôcka

Text:

...pripnutie.Protiskĺzová pomôcka podľa tohoto technického riešenia umôžňuje bezpečnú chôdzu na hrubom zľadovatenom povrchu, aie aj priamo na Tade, pričom jej výška nebráni ani chôdzi na ho 1 om povrchu.Pre správnu funkciu je výhodné, aby počet kiincov nebo menši ako 3, optimáiny počet sa pohybuje medzi 6 až 10 kusmi. Pri pozdĺžnych otvoroch je vhodné vyhotoviť vnútorné zošikmenie smerom ku okraju podrážky, inak je nebezpečie pretrhnutia...

Kŕmna zmes pre činčily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 586

Dátum: 07.09.1994

Autori: Ondáček Ivo, Laus Ivan

MPK: A23K 1/18

Značky: kŕmna, činčily

Text:

...pq itjüy wływna ľüľäwüůñý ÉäU uwädwnykmNc.J a tympánia älüäenie mĺñäľêĺñähü 5wiñamfnm nie je U pop.rrj kŕmwnz dwúarax Hawädenými xmwsami můäw dmąhàdzať Rćjam výskytu hnaďjek a.m mruch mwtäüoji 2 mu Niw ja wyümrená d tatmdñäprmúj nmaajam Za .z Viä kmmpwnänúmu můevytvárať predpoklady rü tuďnwniü ĽUiäFäÉ, Eabraňuje áreniu,55 u xwierat wyEytnE ŕíáý tax, xnehúdnücuje sakwŕmširm. Výäkyü Éúuüů úuk je sůämbený ñeronmmernýmwäťahwm medxi nagýtenými ky...

Zariadenie na spracovanie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 585

Dátum: 07.09.1994

Autor: Palacký Alois

MPK: B27H 1/00, B27B 15/00

Značky: dřeva, zariadenie, spracovanie

Text:

...nevyžaduje hoblovanie pred brúsenim.Drevo sa upne medzi dve čeľuste. otočné okolo svojej osy a zaistíteľné v nastaviteľných polohách. Čeľuste umožňujú otáčanie upnutého dreva okolo svojej osi a zaistenie proti ľubovoľnému pretočeniu v nastaviteľných polohách. najmä po 900. Rovnobežne s osou je drevo obrezávané. alebo odrezávanć reznýmnástrojom umiestneným na na suporte. Pritom je umožnené3 nastavovanie ľubovoľných hrúbok odrezávaných...

Dvojradové kuželíkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 584

Dátum: 07.09.1994

Autori: Doškář Pavel, Doležal Josef

MPK: F16C 25/06

Značky: dvojradové, kuželíkové, ložisko

Text:

...je, že umožňuje vytvárať uhly a tvary obežnej dráhy každého radu ložiska v závislosti na požiadavke na optimálne prispôsobenie životnosti oboch radov. Umožňuje meniť nielen veľkosť a počet, ale i tvar kuželíkov v každom rade, vzhľadom na axiálne a radiálne zaťaženie ložiska. zaisťuje optimálnu základnú dynamickú a statickú únosnosťložiska, čo má za následok niekoľkonásobne zvýšenie trvanli vosti ložiska v porovnaní 5 doteraz používanými...

Stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 583

Dátum: 07.09.1994

Autor: Kováč Stanislav

MPK: A63H 33/10

Značky: stavebnica

Text:

...kde sú v náryse, bokoryse a pôdoryse znázornenána obr. 1,2,3,4 stavebný modul tvaru kvádra s rozličnýmina obr. 5 stavebný modul tvaru kockyna obr. 6 stavebný modul tvaru valcana obr. 7 stavebný modul tvaru pátbokého hranola na obr. 8 spojovacie koliky.Stavebnica podľa predloženého technického riešenia bola zrealizovaná so stavebnými modulmi tvaru kvádra, kocky, valca a pätbokého hranola, ako spojovacie prvky boli použité koliky. V...

Kompostovací reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 582

Dátum: 07.09.1994

Autor: Michálek Ondrej

MPK: A01C 3/02, C05F 9/04

Značky: kompostovací, reaktor

Text:

...reaktore o objeme 80 m 3 ukázal nezávadnú funkčnosť , ale pri kalkulácii navelkoprevádzkové dimenzie vyšiel investične nevýhodný.I. Nosná doska vrstvy spracovávanej suroviny vo vertikálnom reaktore, vytvorená horizontálnymi nosnikmi medzi ktorými sú ponechané medzery nad ktorými sa vytvára klenba podľa obecneznámeho chovania sypkých hmôt.II. Odoberanie produktu zo spodu reakčnej vrstvy mechanicky posunovanými nožmi v klenbe hmoty, čim sa...

Silový tienený kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 581

Dátum: 07.09.1994

Autori: Voda Petr, Lavický Vilém, Kříž Vítězslav, Badalík Vladimír, Málková Alena, Hladík Vladimír

MPK: H01B 9/02

Značky: tienený, silový, kábel

Text:

...D 50-65 a z vrstvy mäkčeného -polyvinylchloridu-s tvrdostou shore A 70 až 98, obidve vrstvy so stabilizátorml na báze sadzí, zlúčenín kovov,derivátov organických kyselín, fenolov a heterocyklických zlúčením stabilizujúcimi do 90 ° C. I VKombinácia vlastností polyetylénu a polyvinylchloridu zásadne zvyšuje účinnosť ochrany proti preníkaniu vlhkosti v dlhodobej prevádzke a zároveň spĺňa podmienku odolnosti káblaje znázornený na priloženom...

Zariadenie na blokovanie vodomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 580

Dátum: 07.09.1994

Autor: Mesároš Jozef

MPK: G01F 1/06, G01F 15/14

Značky: zariadenie, blokovanie, vodoměrů

Text:

...jeho chodu, v ktorom je upravené lopatkové koliesko obr. 2 priećny rez meracou komorou vodomeru so zariadením na blokovanie jeho chodu, V ktorom je upravené hradidlo.Ako príklad uskutočnenia technického riešenia je použitý vodomer,v ktorého meracej komore l je na hriadeli g uložené lo patkové koliesko g. Hriadeľ g je spolu s lopatkovým koleskom 3uložený V meracej komore l vodomeru axíálne posuvne medzi zarážkami 3, ktorými sú V danom...

Spoj sekcií závesnej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 579

Dátum: 07.09.1994

Autor: Kaňák Milan

MPK: E21F 13/00, E21F 13/10

Značky: závesnej, dráhy, sekcií

Text:

...ktorého spočíva v tom, že strmeň, obopinajúci závesné uchá, je na koncochopatrený okami rozdielnych rozmerov.Čap tvoria dva úseky, z ktorých druhý úsek prechádzajúci menšim okom strmeňa, má s výhodou podstatne menší prierez ako prvý úsek prechádzajúci väčším okom strmeňa a závesnými uchami.spoj sekcii .podľa tohto technického riešenia umožňujedokonalé využitie pevnosti materiálu pri najmenších rozmeroch.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické...

Podblatník s odvodom vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 578

Dátum: 07.09.1994

Autor: Krajči Štefan

MPK: B60B 7/00

Značky: podblatník, odvodom

Text:

...doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje navrhované technické riešenie poćblatníka. Pneumatika otáčajúca sa po mokrej vozovke časť vody cez odvodňovacie kanáliky odvedie do strán a časť sa od nej oddelí odstredivou silou aá Drážky sú umiestnená na vnútornejdrážkami mimo stopu kolesa. strane podblatnika sú obrátené proti smeru otáčania kolesaa majú sklon O°až 43.Ha obr. 1 je schematicky znázornená rozmiestnenie drážok na...

Miešač, predovšetkým fermentačných zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 577

Dátum: 07.09.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: B01F 5/00, B29B 7/00

Značky: fermentačných, miešač, predovšetkým, zmesí

Text:

...vedľa míešača.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie bude bližšie osvetlenć pomocou výkresov, naobr 1 - bočný pohľad na miešačobr. 2 - čelný pohľad na miešačobr. 3 - bočný pohľad na hriadeľ miešacieho zariadenia s vyznaćenými rovinami. v ktorej sú umiestnené dvo jice hriadeľovbočný pohľad na časť hriadeľa s dvojicou protiľahlých driekov a lopatkamičelný pohľad na zostavu z obr. 4lopatkami rovinou lgł 2 obr. 3. V pohľade smerom S 2 obr....

Miešač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 576

Dátum: 07.09.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: B01F 5/00, B02C 18/06, A01F 29/02...

Značky: miešač

Text:

...na miešač obr. 3 - detail drviaceho zariadenia v čiastočnom reze skri ňou drviča rovinou A-A 2 obr. 2Príklady uskutočnenia technického riešeniaMiešač g fermentačných zmesi (obr. 1,2) pozostáva z rámu,zhotoveného z oceľových profilov, na ktorom je uložená skriňa 1 miešača 2, vybavená na jednom konci vstupným otvorom g a na druhom konci výstupným otvorom 5. Výstupný otvor 5 je vybavený uzavieracim zariadením. Bočné steny skrine l miešača g sú...

Zariadenie na prestavovanie zdvihu barana, najmä pri výstredníkovom lise

Načítavanie...

Číslo patentu: U 575

Dátum: 07.09.1994

Autori: Doležal Milan, Krábek Bohumil

MPK: B30B 1/00, B30B 15/00

Značky: zariadenie, najmä, zdvihu, prestavovanie, barana, výstredníkovom

Text:

...me. Pri výhoooom ueautoćnení technického riešenia eu tlaćne eše~ menty ueporiedané vo e exoim voľným koncomJ Y vvoratiecn, vytvorených V kotüći VGJ a u o čelo reoneho 1 oäiee. Tlaćne elementy mů rene ako preopnute pružiny.riešenia je uhlová poloha sp jkoveho telesa a výstrednikového púzdra vzhľadomo na os výetreoníkoveho hriaoeľa je epriehnutá e polohou ukazovate ľa umiestneneno na spojkovom teíese, vzhľadom na ukazovateľ umi estnený na...

Gumokovové koliesko so zámkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 574

Dátum: 07.09.1994

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B60C 13/02, B60C 7/08, B60B 3/08...

Značky: zámkom, gumokovové, koliesko

Text:

...gumokovováho kolečka. Je vytvorené minimálne zo štyroch komôr, ktoré prenášajú silu záťaže pomocou rebra z obvo. du na kovový disk a zmenšujú obvodové hádzanie a namàhanie bočnice. Súčasne zamedzujú deštrukcii obvodového plášťa. Spoj deliacej roviny paliet je po obvode opatrený napriklad kcvo vým spojovacim zámkom, ktorý zvyšuje dynamickú pevnosť v kclmom smere namáhaných polovičiek.-2 Prehľad obrázkov na výkresePríklad uskutočnenia...

Signalizátor rojenia včiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 573

Dátum: 07.09.1994

Autor: Krajči Štefan

MPK: A01K 57/00

Značky: včiel, rojenia, signalizátor

Text:

...je pripojený filter Jâ , ktorýprepustí len frekvenciu charakteristickú pre rojovú náladu včelstva. Prítomnosť charakteristickej frekvencie signalizuje technické riešenie svetelnou 3 a zvukovou signali záciou 4 . Zapojenim sluchátek JŽ do konektora umiestne ného medzi mikrofőnom L a filtrom 2 a na vstupe zvukovejsignalizácie 4 sa zvuková signalizácia 4 vyradí z činno sti a signelizátor prenáša do sluchátek 5 celé zvukovéspektrum a...

Neprepichnuteľné koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 572

Dátum: 07.09.1994

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B60B 3/02, B60C 7/10

Značky: neprepichnuteľné, koleso

Text:

...a prenáša sily z gamovej časti na hriadeľ.Po vulkanizácii gumovej časti vytvorenej z poréznej gumcve zmesi,táto expanduje na požadovaný priemer 5 následne uskutcčnenim montáže - nasunutim na kovový disk pri doporučenej teplote. Pružnosť gumovej časti má rôznu tvrdosť podľa požiadavky odpruženie. Konštrukcia kovového disku v časti pätky je riečená vytvarovenim, čo umožňuje zapadnutie gumovej časti a zenedzcnie uvoľneniu gumy od kovu....

Prídavná slnečná clona pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 571

Dátum: 07.09.1994

Autor: Král Milan

MPK: B60J 3/02

Značky: motorové, slnečná, přídavná, clona, vozidla

Text:

...od zvislej strednej osy je V podstate rovnobežne s ňou vytvorený aspoň jeden podlhovastý Výrez, ktorým je prevlečenýaspoň jeden poddajný pás.Je výhodné, keď je dĺžka podlhovastého výrezu rovná dĺžkemaximálneho vysunutia pridavnej slnečnej clony v smere dĺžkyJe taktiež výhodné. ak je poddajný pás vybavený na oboch svojich koncoch spojovacim zariadením. napriklad tzv. suchýmzipsom. Taktiež je výhodné, ak je poddajný pás elastický.Prídavná...

Drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 570

Dátum: 07.09.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: A01F 12/40, A01F 29/02, B02C 18/06...

Značky: drvič

Text:

...na výkreseRiešenie bude bližšie opisané pomocou výkresu. na ktorom obr. 1 znázorňuje drvič podľa riešenia v bočnom pohľadea obr. 2 čiastočný rez rovinou A-A z obr. 1.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDrvič (viď. obr. 1) pozostáva z rámu 2. ktorý je zvarený s oceľových profilov a nesie jednak pohonné zariadenie à. v tomto prípade elektromotor. ktorý je remeňovým prevodom prepojený s drviacim zariadením 3 a jednak skriňu L...

Razník na lisovanie práškových hmôt s obojstranným použitím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 569

Dátum: 07.09.1994

Autor: Levický Štefan

MPK: B30B 11/00, B22F 3/02

Značky: práškových, lisovanie, razník, použitím, obojstranným, hmot

Text:

...razníka Z je zhotovené ako samostatný diel. vyplñujúcl priestor medzi telesom razníka a upínacou doskou Q. Podloženie razníka Z je opatrené priebežnými otvormi 2. ktorých počet a rozmiestnenie je zhodné s otvormi so závitom Q v telese raznfka L. Požiadovkou je. aby hrúbka podloženla raznĺka Z bola väčšia. ako je hĺbka funkčnei plochy âàZátky § sú zhotovené z bežnej konštrukčnej ocele opatrené závitom. ktorý umožňuje ich...

Skladacie šablóny vyrobené z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 568

Dátum: 07.09.1994

Autori: Ľahký Štefan, Zvarík Jozef, Stacho Ivan, Špánik Peter

MPK: B43L 13/20, B41N 1/24

Značky: šablony, plastov, vyrobené, skladacie

Text:

...objasnené na výkrese, na ktorom obraz 1 znázorňuje v dvoch modifikáciách t.j. znak a číslo, skladaciu šablónu vyrobenú z plastov, kde je vyznačený znak a číslo vrátane dalších údajov určujúcich veľkosť a ich umiestnenie v šablóne,v reze B-B a C-C prislúchajúcim k šablóne znaku a čísla sú dalšie doplňujúce údaje určujúce tvar šablóny v mieste naznačených rezov Tento princíp šablón sa vzťahuje aj na šablóny 5 piktogramami.Skladacie šablóna...

Agrárny technický preplet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 567

Dátum: 07.09.1994

Autori: Šupej Jozef, Miko Peter, Spevárová Eva

MPK: D04B 21/00, B32B 33/00, B29D 9/00...

Značky: agrárny, preplet, technicky

Text:

...prepletené spolu s foliovým útvarom ďalšou, druhou pozdlžnou sústavou nit vo väzbe trikot alebo súkno.Na obr. 3 je axonometrický pohľad v čiastočnom reze na fóliový útvar uložený na priečne kladenú sústavu nití, ktora je vzájomnespojená s fúliovým útvarom pozdĺžnou sústavou nití vo.väbe retiazka.Textília pozostáva 2 folioveho útvaru 1, ktorý tvori transparentné fólia na báze polyester, polypropylén alebo polyetylén, folia pokovena hliníkom,...