Zverejnene patenty 06.07.1994

Vrecko z elastického materiálu na balenie stlačiteľných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279511

Dátum: 06.07.1994

Autor: Roussel Jean

MPK: B65D 33/36, B65D 30/10

Značky: balenie, výrobkov, vrecko, materiálů, elastického, stlačitelných

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie predstavuje vrecko (1) hranolového tvaru, ktoré je opatrené otváracím prostriedkom, najmä vopred vyznačeným otvorom (30), ktorý sa nachádza na stene súbežnej so smerom tlaku výrobkov umiestnených vo vrecku (1) najmä v jednej súprave. Vrecko (1) je ďalej opatrené uvoľňovacím prostriedkom, ktorý umožňuje zväčšiť vnútorný objem vaku (1) a uvoľniť výrobky, napríklad zväčšením (dL) dĺžky (L) obalu (2) vrecka (1). Vrecko (1) je vhodné najmä...

Antialergický prostriedok na očné alebo nosové použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279503

Dátum: 06.07.1994

Autori: Sameshima Shogo, Kimura Motoko, Ikejiri Yoshifumi, Tokumochi Fuminori, Ogawa Takahiro

MPK: A61K 9/08, A61K 31/495

Značky: použitie, prostriedok, antialergický, očné, nosové

Zhrnutie / Anotácia:

Antialergický prostriedok na očné alebo nosové použitie obsahuje ako účinnú zložku zlúčeninu vzorca (I) alebo jej soľ a zlúčeninu cyklodextrínu ako farmaceuticky vhodné aditívum alfa-cyklodextrín, beta-cyklodextrín alebo tau-cyklodextrín. Prostriedok ďalej obsahuje povrchovo aktívnu látku, ktorou je neiónová povrchovo aktívna látka vybraná zo skupiny zahŕňa polysorbát 80 a polyoxyetylénový hydrogenovaný ricínový olej. Prostriedok môže obsahovať...

Kostná endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 279490

Dátum: 06.07.1994

Autori: Carda Bohumil, Trč Tomáš, Dlouhý Karel, Babinec Bohdan

MPK: A61F 2/32, A61F 2/28

Značky: kostná, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Kostná endoprotéza, určená na fixáciu v kostnej dutine má v pozdĺžnej dutine (7) drieku (2) aspoň jeden uložený tvarový otvor (10), v ktorom je uložený tvarový upevňovací klinec (9), upravený na styk s ovládacím nábehom (13) fixačnej ovládacej tyče (8). Pozdĺžna dutina (7) je uzatvárateľná skrutkovacou zátkou (11) v závitovom otvore (12), určenom na výťažný závit vyťahovacej tyče (20). Fixačná ovládacia tyč (8) je vybavená závitovou dutinou...

Spôsob stláčania a zvíjania pásu z vláknitého materiálu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279483

Dátum: 06.07.1994

Autori: Bichot Bernard, Louis Bernard, Kaufmann Friedrich, Siegel Werner, Romer Hugo

MPK: B65H 18/26, B65B 63/02

Značky: stláčania, spôsob, pásu, materiálů, zvíjania, vykonávanie, zariadenie, vláknitého

Zhrnutie / Anotácia:

Pás vláknitého materiálu sa stláča medzi dvoma translačne pohyblivými stláčacími plochami, čím sa získa stlačená vláknitá rohož, ktorá sa zvíja v smere translačného pohybu na vytváranie zvitku pozostávajúceho z jednotlivých závitov, pričom sa vyvíja na v podstate celý obvod a šírku tvoriaceho sa zvitku v podstate konštantný tlak, a až sa získa požadovaný počet závitov zvitku, zvitok vláknitého materiálu sa odvádza. Zariadenie obsahuje stláčacie...

Odsávací stroj štrku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279443

Dátum: 06.07.1994

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/04, E01B 27/06

Značky: štrku, stroj, odsávací

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávací stroj (1) má po koľaji na podvozkoch (2) pojazdný rám (4) stroja so zdrojom (3) podtlaku a na ráme (4) stroja usporiadanú trakčnú kabínu (5). Pred ňou je predradená výškovo nastaviteľná a na ráme (4) stroja pripevnená, prostredníctvom odsávacej rúrky (18) so zdrojom (3) podtlaku spojená odsávacia dýza (10). Ku zdroju (3) podtlaku je priradená priepustná komora (21) s diaľkovo ovládateľným výsypným otvorom (22) a k nemu je priradený...

Hmota na nanášanie keramického povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279398

Dátum: 06.07.1994

Autori: Tucker Leslie Ernest John, Dunderdale Kevin, Hurran David Kenneth, Everitt Robert Geoffrey

MPK: C04B 35/65, C04B 35/66, F27D 1/16...

Značky: hmota, nanášanie, keramického, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota na nanášanie keramického povlaku kyslíkovým horákom je tvorená zmesou žiaruvzdorných čiastočiek a oxidovateľných kovových alebo metaloidných čiastočiek. Harmonická stredná vzdialenosť žiaruvzdorných čiastočiek je 300 až 1000 mikrometrov a činiteľ rozsahu veľkostného rozdelenia žiaruvzdorných čiastočiek je 0,4 až 1,1.

Prívody elektrického prúdu na pomocný a pracovný oblúk plazmového horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279388

Dátum: 06.07.1994

Autori: Golonka Antonín, Motloch Zdeněk, Dembovský Vladimír

MPK: H05H 1/34

Značky: pomocný, přívody, oblúk, elektrického, prúdu, pracovný, horáka, plazmového

Zhrnutie / Anotácia:

Prívody elektrického prúdu na pomocný a pracovný oblúk plazmového horáka sú uskutočnené samostatnými vodičmi (3, 4), z ktorých vodič (3), privádzajúci prúd na pomocný oblúk (5), je napojený na dýzu (2) pomocného oblúka (5) vo vstupnej časti dýzy (2) a vodič (4), privádzajúci prúd na pracovný oblúk (6), je napojený na dýzu (2) za miestom priviazania pomocného oblúka (5) vo výtokovom kanáli dýzy (2). Alternatívne je vodič (4) napojený na dutú...

Spôsob prípravy somatotropného prostriedku s kontrolovaným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 279352

Dátum: 06.07.1994

Autori: Rhee Byung Geon, Cho Heung Soo, Kim Nam Joong, Song Maeng Seok

MPK: A61K 9/52, A61K 38/22, A61K 9/127...

Značky: spôsob, přípravy, kontrolovaným, somatotropného, prostriedku, uvoľňovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pozostáva z homogénneho zmiešania somatotropínu s lecitínom vo vodnom roztoku v hmotnostnom pomere od 7 : 3 do 8 : 2, lyofilizácie roztoku lecitínu so somatotropínom a suspendovania lyofilizovaného roztoku lecitínu so somatotropínom v tokoferolovom deriváte v hmotnostnom pomere od 1 : 9 do 3 : 7.

Pilierová tvarovka na murovanie zvislých konštrukcií s použitím dutých, stropných, doskových tvaroviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279210

Dátum: 06.07.1994

Autori: Gajdík Pavel, Gajdík František

MPK: E04B 2/52, E04B 2/46

Značky: zvislých, konštrukcií, murovanie, dutých, tvarovka, pilierová, tvaroviek, použitím, doskových, stropných

Zhrnutie / Anotácia:

Pilierová tvarovka na murovanie zvislých konštrukcií s použitím dutých, stropných, doskových tvaroviek, s priebežnými dierami okolo stredovej armovacej diery, ktorá je charakteristická tým, že obsahuje rohové priebežné diery (9, 10) ohraničené vonkajšími obvodovými rebrami (14, 15) a každá z týchto dier (9, 10) je aspoň jedným vnútorným rebrom (12, 13) pozdĺžne rozdelená, pričom priečne profily takto vzniknutých dier (9, 10) zodpovedajú tvaru a...

Mazadlá pre chladiace stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279064

Dátum: 06.07.1994

Autori: Synek Vladislav, Grasshoff Hans Dieter, Kohnz Harald

MPK: C10M 105/34

Značky: mazadla, stroje, chladiace

Zhrnutie / Anotácia:

Mazadlá sú tvorené syntetickým esterom alebo zmesou syntetických esterov pripravených esterifikáciou n-pentánovej kyseliny, n-heptánovej kyseliny a/alebo n-nonánovej kyseliny s prímesou malých množstiev rozvetvených monokarboxylových kyselín C4 až C10, s pentaerytritolom a/alebo dipentaerytritolom. Molekulové hmotnosti esterov pentaerytritolu sú 360 až 850, esterov dipentaerytritolu 560 až 1300. Estery sú charakterizované ďalej polaritou,...

Spôsob odstraňovania vlhkosti z N-cyklohexyltioftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278999

Dátum: 06.07.1994

Autori: Marko Vladimír, Papp Jozef, Šilhár Žigmund, Jaroš Alois, Zeman Jozef, Mihál Dušan

MPK: C07D 209/48, C07B 63/00, B01D 37/02...

Značky: spôsob, odstraňovania, vlhkosti, n-cyklohexyltioftalimidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na znížení afinity N-cyklohexyltioftalimidu k vlhkosti pridaním 0,00002 až 3,5 % hmotn. povrchovoaktívneho činidla pozostávajúceho z neiónového, aniónaktívneho alebo katiónaktívneho tenzidu, alebo ich zmesi k výslednej vodnej suspenzii izolovaného produktu, ktorý sa po odfiltrovaní vysuší.

Tvárnica a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278709

Dátum: 06.07.1994

Autor: Lampka Bruno

MPK: E04C 1/00, E04C 1/39, E04F 13/02...

Značky: spôsob, tvárnica, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Tvárnica (10) na murovanie stien, najmä z ohňovzdorného materiálu na výmurovku pece, má aspoň jednu omietkovú plochu (12) na uloženie vrstvy omietky. Táto omietková plocha (12) má prehĺbené časti (20) usporiadané v odstupoch od seba tak, že rovnobežne s okrajom tvárnice (10) sa striedajú prehĺbené časti (20) a neprehĺbené časti (22). Aj pozdĺž línií prebiehajúcich kolmo na tento okraj tej istej omietkovej plochy (12) za sebou striedavo...

Spôsob a zariadenie na výrobu pružného nárazníkového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278695

Dátum: 06.07.1994

Autori: Ševčík Viktor, Ondáš Miroslav, Máčaj Ján, Štubňa Michal, Mlinárik Vladimír

MPK: B29C 51/00, B29C 47/00

Značky: zariadenie, pásu, nárazníkového, pružného, spôsob, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie na výrobu pružného nárazníkového pásu, predovšetkým z plastu, kde vytlačovaná fólia má teplotu 180 až 350 stupňov, výhodne 240 stupňov, a následným tvarovaním v sústave tvarovacích segmentov tlakom 0,01 až 0,3 MPa, výhodne na 0,1 MPa, a následným ochladením na prevádzkovú teplotu 20 stupňov zariadením pozostávajúcim z extudéra (10) vybaveného vytlačovacou hlavou (20), tvarovacím prvkom (30) spojeným s chladiacim prvkom (40),...

Spoj strešných elementov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278674

Dátum: 06.07.1994

Autor: Westhaus Heinz

MPK: E04D 3/36, E04D 3/35

Značky: elementov, strešných

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj doskovitých strešných elementov (1, 2) na ploché strechy, vytvorených z dvoch kovových vrstiev (10, 20), medzi ktorými je usporiadané jadro (19) z penovej hmoty, so spojovacími okrajmi na vzájomné tesné spojenie. Horná kovová vrstva (10) vytvára pozdĺž oboch spojovacích okrajov vždy vonkajšie a vnútorné šikmo nahor usporiadané bočné časti (8, 9) a nahor vyčnievajúce časti (15, 16). Spodná kovová vrstva (20) je vybavená na jednom spojovacom...

Fungicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278644

Dátum: 06.07.1994

Autori: Vozár Igor, Bukovčáková Marta

MPK: A01N 25/00

Značky: prostriedok, fungicídný

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka použitia vody aktivovanej jednosmerným elektrickým prúdom z prostredia anódy s mernou vodivosťou 15 až 30 mS/m ako fungicídneho prostriedku.

Spôsob vystieľania potrubí a šachiet

Načítavanie...

Číslo patentu: 278538

Dátum: 06.07.1994

Autori: Luňák Stanislav, Dobáš Ivan

MPK: E02D 19/16, C08G 59/40, B29C 63/36...

Značky: vystieľania, šachiet, potrubí, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubie sa vystiela rúrkovitou textilnou vložkou nasycovanou impregnačným spojivom, ktoré sa pripravuje zmiešaním epoxidovej živice so zmesou polyamínových tvrdidiel s vopred vypočítanou reaktivitou. Molárny pomer prebytku epoxidových skupín k vodíkom reaktívnejšieho amínu, pri ktorom ešte nastáva gélovatenie, sa vypočíta zo vzťahu l=Ekr/[(fa-1)(fb-1)], kde Ekr je kritický stechiometrický pomer, fa je stredná funkcionalita reaktívnejšieho...

Nastreľovací klinec na zarážanie do tvrdých materiálov, odolný proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: 278511

Dátum: 06.07.1994

Autori: Sartor Dietmar, Gröschel Friedrich

MPK: F16B 19/14

Značky: korózii, nastřelovací, tvrdých, proti, zarážanie, klinec, materiálov, odolný

Zhrnutie / Anotácia:

Nastreľovací klinec je tvorený driekom (1, 4, 7) s hlavou (1a, 4a, 7a), ktorý axiálne prechádza dorazovou podložkou (2, 6, 8), ktorá priemerovo presahuje driek (1, 4, 7). Materiál drieku (1, 4, 7) je tvrdší ako materiál dorazovej podložky (2, 6, 8). Driek (1, 4, 7) je z austenitickej ocele legovanej dusíkom s obsahom 2 až 22 % hmotn. Mn, 1 až 3 % hmotn. Mo, 0,2 až 1,2 % hmotn. N, 15 až 26 % hmotn. Cr a 0 až 17 % hmotn. Ni. Na drieku (1, 4, 7)...

Spôsob prípravy olejového roztoku sulfónanu horečnatého s vysokým číslom bazicity

Načítavanie...

Číslo patentu: 278494

Dátum: 06.07.1994

Autori: Swietlik Joseph Marian, Marsh John Frederick, Spencer Jeremy Roger, Wardle Robert Alan, Cleverley John Arthur

MPK: C07G 17/00, C10M 159/24

Značky: přípravy, olejového, bazicity, číslom, vysokým, roztoku, sulfónanu, spôsob, horečnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie oxidu horečnatého špecifikovanej nízkej reaktivity spolu so zavádzaním vody a alkoholu do reakčnej zmesi v priebehu karbonácie umožňuje prípravu olejového roztoku sulfónanu horečnatého s vysokým číslom bazicity, ktorý vykazuje veľmi málo postkarbonačných sedimentov a môže byť čistený rýchlou filtráciou.

Deriváty dikarboxylových kyselín ako prísady do nízkoolovnatých alebo bezolovnatých automobilových benzínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278437

Dátum: 06.07.1994

Autori: Boška Miloš, Fehér Pavol, Oravkin Juraj, Bratský Daniel

MPK: C10L 1/14, C10L 1/22, C10L 1/18...

Značky: kyselin, dikarboxylových, přísady, bezolovnatých, deriváty, benzínov, nízkoolovnatých, automobilových

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty dikarboxylových kyselín ako prísady do nízkoolovnatých alebo bezolovnatých automobilových benzínov, účinkom ktorých sa zabraňuje opotrebovaniu sediel výfukových ventilov automobilov konštrukčne neprispôsobených na spaľovanie bezolovnatých autobenzínov. Uvedené deriváty majú štruktúrny chemický vzorec (I), pričom význam jednotlivých symbolov je uvedený v opise.

Bezštrkový zvršok na uloženie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278427

Dátum: 06.07.1994

Autor: Salzmann Heinrich

MPK: E01B 3/28, E01B 1/00

Značky: koľajníc, bezštrkový, uloženie, zvršok

Zhrnutie / Anotácia:

Bezštrkový zvršok na uloženie koľajníc (4) koľajových tratí obsahuje podkladovú vrstvu (3), na ktorej sú uložené nosné dosky (1), nesúce najmenej dve uvoľniteľne upevnené koľajnice (4) a uložené na medzivrstvu (2) z tvárneho a/alebo pružného materiálu, a medzi svojimi oboma vzájomne protiľahlými koncami sú nosné dosky (1) vybavené vybraniami (9), do ktorých zasahujú výstupky (10) vystupujúce z hornej plochy podkladovej vrstvy (3), pričom nosné...

Prevzdušňovací systém nádrže naplnenej kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278332

Dátum: 06.07.1994

Autori: Steinbach Peter, Götz Helmut, Scheibinger Ludwig

MPK: B01F 3/04

Značky: naplnenej, systém, nádrže, kvapalinou, prevzdušňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Prevzdušňovací systém pozostáva z jednej alebo viacerých hadíc (10), ktoré sú aspoň v úsekoch vytvorené perforovaním ako prevzdušňovacie hadice (60). Každá hadica je trvale spojená s držiakmi, rozmiestnenými po jej dĺžke, ktoré pridržiavajú hadicu (10) zospodu. Držiaky sú vedené vo vodiacej koľajnici (14). Hadica (10) je do prázdnej alebo kvapalinou naplnenej nádrže vtiahnutá ťažným prostriedkom pri vodiacej koľajnici, pôsobiacim ťažnou silou...

Zapojenie na prenos logickej informácie pomocou dvojice vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278313

Dátum: 06.07.1994

Autor: Lang Jiří

MPK: G08C 19/34

Značky: prenos, dvojice, pomocou, informácie, zapojenie, vodičov, logickej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie má dvojicu vodičov (a, b) zbernice medzi aktívnym zdrojom (v) a aspoň jedným pasívnym koncovým zariadením (t). Aktívny zdroj (v) je vytvorený prevodníkom (s) kódu, napojeným na dvojicu vodičov (a, b) zbernice, riadiacim centrom (r) a zdrojom (p) energie, kde zdroj (p) energie, riadiace centrum (r) a prevodník (s) kódu sú spojené minimálne spoločným zemným vodičom (z) a sú prepojené jedným alebo viacerými napájacími vodičmi (u)....

Viacvrstvový plošný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 278308

Dátum: 06.07.1994

Autor: Váňa Jiří

MPK: B32B 25/04, B32B 25/08

Značky: materiál, viacvrstvový, plošný

Zhrnutie / Anotácia:

Tento materiál je, podobne ako známe vrstvené materiály na výrobu dopravných pásov, tvorený aspoň jednou vrstvou textilnej výstuže s polyvinylchloridovým nánosom, ku ktorej je prostredníctvom adhéznej medzivrstvy pripojená elastomérna krycia vrstva. Podstata vynálezu spočíva v tom, že polyvinylchloridový nános textilnej výstuže alebo adhéznej medzivrstvy, ktorá je zo zmesi na báze butadién-akrylonitrilového kaučuku, prípadne i obe tieto vrstvy...

Odmasťovacie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278262

Dátum: 06.07.1994

Autori: Klucho Pavol, Spitzer Pavol, Bartek Ľudovít

MPK: C23G 5/024, C23G 5/032

Značky: kvapaliny, odmasťovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapaliny na odmasťovanie a oplachovanie povrchov rôznych materiálov obsahujú minimálne 85 % hmotn. rovnoreťazcových alkalických uhľovodíkov s počtom uhlíkových atómov v molekule C9 až C15, 1 až 8 % hmotn. kyslíkatých zlúčenín typu alkoholov a/alebo ketónov a/alebo éterov s teplotou varu 150 °C, 0,01 až 0,1 % hmotn. antioxidantov, 0,005 % hmotn. biocídov a 0,001 až 0,01 % hmotn. protipenivých prísad.

Spôsob výroby úžitkovej energie z paralelného prúdenia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278118

Dátum: 06.07.1994

Autori: Schatz Jürgen, Schatz Olaf

MPK: F03D 1/04

Značky: užitkovej, spôsobu, spôsob, vykonávanie, prúdenia, energie, výroby, tohto, zariadenie, paralelného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má prúdový modul na tvorbu potenciálneho víru, vybavený najmenej jedným vtokovým otvorom (28) a najmenej jedným výtokovým otvorom (10) a ďalej má turbínu (14), umiestnenú v smere pôsobenia potenciálneho víru. Prúdový modul obsahuje vonkajšie duté teleso (3) vytvorené z veľkého počtu klapiek (4) a obojstranne prekryté doskami (11, 12), pričom v jednej doske je vytvorený výtokový otvor (10) a ďalej vnútorné duté teleso (9), umiestnené...

Vedenie zasúvadlového uzáveru

Načítavanie...

Číslo patentu: 278066

Dátum: 06.07.1994

Autor: Klimpke Reinhard

MPK: F16K 3/316, F16K 3/02, F16K 27/04...

Značky: zasúvadlového, uzávěru, vedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Nasadzovateľné vedenie zasúvadlového uzáveru do skrine (1) obsahuje rúrkový úsek (3), ktorý je opatrený dvoma vodiacimi lištami (4) a je zasúvateľný do skrine (1). Súčasne rúrkový úsek (3) čiastočne obklopuje dosadacie krúžky (2), umiestnené v skrini (1), vybraniami (6), v ňom upravenými.

Krycia vrstva traskavej zlože

Načítavanie...

Číslo patentu: 278046

Dátum: 06.07.1994

Autori: Švejda Jiří, Svachouček Václav, Rak Bohumil

MPK: F42C 1/10, F42C 1/00, F42B 5/16...

Značky: traskavej, krycia, zlože, vrstva

Zhrnutie / Anotácia:

Krycia vrstva traskovej zlože pre zápalky a nábojky s okrajovým zápalom má na nosiči (4) nanesenú aktívnu náplň (3), ktorá je tvorená 40 až 80 hmotn. % nitrocelulózy, 20 až 50 hmotn. % DINA a 10 až 30 hmotn. % dibutylftalátu. Ďalej aktívna náplň (3) obsahuje do 20 hmotn. % hliníkového prášku. Hmotnosť aktívnej náplne (3) nanesenej na nosiči (4) je 10 až 150 gm-2 plochy nosiča (4).

Sací vzduchový filter spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277990

Dátum: 06.07.1994

Autori: Behrendt Bernhard, Benning Friedrich, Scheuermann Albert, Gelb Herbert, Leipelt Rudolf, Teich Michael, Ernst Volker, Klotz Arthur

MPK: F02M 35/02, F02M 35/04

Značky: filter, motorov, spalovacích, vzduchový, sací

Zhrnutie / Anotácia:

Filter pozostáva z hrncového telesa (10), v ktorom je usporiadaná filtračná vložka (13). Teleso (10) je svojou čelnou stranou usporiadané na upevňovacom dieli (11). Na upevnenie telesa (10) je upevňovací diel (11) vybavený obopínacím krúžkom (32). Tento obopínací krúžok (32) zasahuje do vačky (30) usporiadanej na telese (10). Otočenie obopínacieho krúžku (32) spôsobí podobne ako bajonetový uzáver fixovanie telesa (10) na upevňovacom dieli (11)....

Zariadenie na zmenšenie rozmerov lokalizačného systému havárie jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 277972

Dátum: 06.07.1994

Autori: Urban František, Hlinka Miroslav, Kučák Ľubor

MPK: G21D 3/06, G21C 9/00

Značky: havárie, elektrárne, zariadenie, zmenšenie, lokalizačného, jadrovej, systému, rozmerov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z odlučovača (3) vlhkosti a z kondenzačnej časti (4). Odlučovač (3) vlhkosti je tangenciálne pripojeným vstupným kanálom (2) spojený s hermetickou zónou (1) jadrového reaktora a potrubím (8) je spojený so zásobníkom (6) kvapalnej zložky chladiacej vody. Kondenzačná časť (4) je spojená potrubím (7) so zásobníkom (5) neskondenzovanej zložky chladiacej vody.

Spôsob degradácie fenolov vo vodnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277940

Dátum: 06.07.1994

Autori: Sýkora Jan, Kentošová Ingrid, Brandšteterová Eva

MPK: C02F 1/30, C02F 1/32, C02F 1/02...

Značky: degradácie, vodnom, fenolov, spôsob, prostředí

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu homogénne katalyzovanej termickej a fotochemickej deštrukcie fenolu vo vodno - acetonitrilovom prostredí za katalytického účinku bis(1,10-fenantrolín) komplexov medi. Podstata vynálezu spočíva v tom, že roztok [Cu(phen)2]+ - fenol - acetonitril - voda ([ACN] : [H2O] = 3 : 1 až 1 : 1) s koncentráciou Cu(I) 1.10exp(-4) až 2.10exp(-2) mol.dm-3, fenolu 1.10exp(-4) až 1 mol.dm-3 a mólovým pomerom [Cu(I)] : [fenol] = 1 : 1 až...

Spôsob deštrukcie fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277939

Dátum: 06.07.1994

Autori: Kentošová Ingrid, Brandšteterová Eva, Sýkora Jan

MPK: C02F 1/02, C02F 1/30, C02F 1/32...

Značky: spôsob, deštrukcie, fenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu homogénne katalyzovanej termickej a fotochemickej deštrukcie fenolu vo vodno-acetonitrilovom prostredí za katalytického účinku bis(2,2'-bipyridín) komplexov medi. Podstata riešenia spočíva v tom, že roztok [Cu(bpy)2]+ - fenol - acetonitril - voda ([ACN] : [H2O] = 3 : 1 až 1 : 1) s koncentráciou Cu(I) 1.10-4 až 2.10exp(-2) mol.dm-3, fenolu 1.10exp(-4) až 1 mol.dm-3 a mólovým pomerom [Cu(I)] : [fenol] = 1 : 1 až 1 : 60 sa...

Spôsob zneškodňovania ťažkých kovov v pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: 277929

Dátum: 06.07.1994

Autori: Krčma Ladislav, Poprach Radomil

MPK: C05D 3/02, C05G 3/00

Značky: zneškodňovania, pôde, spôsob, ťažkých, kovov

Zhrnutie / Anotácia:

Ťažké kovy, hlavne kadmium obsiahnuté v pôde, sa zneškodňujú alkalickými kremičitanmi, ktoré sa pri vápnení pôdy pridávajú k mletému vápencu. Prídavkom kremičitanu draselného sa pôda naviac obohacuje draslíkom.

Odstredivka na zahusťovanie kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 519

Dátum: 06.07.1994

Autor: Michálek Ondrej

MPK: B04B 3/08

Značky: kalov, odstředivka, zahusťovanie

Text:

...jeho vnútornej stenya charakteru kalu, s výhodou 30-600 K zamedzeniu zkratu medzi vstupom a výstupom z osy je účelné na osu tesne za vstupné otvory do bubna umiestniť usmerňovací kotúč, ktorý donúti vstupný kal homogenne prúdit do zóny vyššieho odstredivého zrýchleniaVstupný a Výstupný objem dutej osy musí byt oddelenýre ážkou. Taktiež e potrebné V rezu kolmom na osu usmernit ltorých počet je treba stanoviť dľa celkového riešenia vnútornej...

Zariadenie na výrobu kockového cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 518

Dátum: 06.07.1994

Autor: Gracl Libor

MPK: C13H 3/00, C13F 3/00

Značky: cukrů, zariadenie, výrobu, kockového

Text:

...dosadajúce na bubon lisu, v ktorom sú lineárne usporiadané lisovacie matrice s raznikmi vymeniteľné upevnenýmiVýhodou zariadenia na výrobu kockového cukru je, že pohon bubna lisu a sušiaceho dopravníka je tvorený jediným regulovateľným pohonom. čim je výkon lisu synchronizovaný S rých losťou chodu dopravnika a nie je nutné ho uspôsobovat.Ďalšou nevýhodou je vyriešenie bezproblémového vysúvania kociek na dopravnikový pás pomocou priklepového...

Zapojenie pre reguláciu doby zapnutia a vypnutia elektricky ovládaných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 517

Dátum: 06.07.1994

Autor: Švec Anton

MPK: G05F 1/00

Značky: reguláciu, elektricky, ovládaných, zapnutia, zariadení, zapojenie, vypnutia

Text:

...znamienko signálu regulačnej odchýlky na vstupe analőgovofrekvenčného prevodníka tak, aby rezultujúca zmena frekvencie viedla k zmene výsleànej doby zapnutia, resp. vypnutia zariadenia a tým k zmenšeniu regulačnej odchýlky.Výhody zapojenia spočívajú v jeho jednoduchosti a v použití minimálneho počtu výhradne elektronických prvkov, z čoho vyplýva jeho vyššia presnost, spoĺahlivost a životnost v porovnaní napr. s elektromechanickými...

Skladací prenosný viacdielny stolík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 516

Dátum: 06.07.1994

Autori: Brázdik Zdenko, Lipták Mikuláš

MPK: A47B 3/08, A47B 3/10

Značky: skládací, viacdielny, prenosný, stolík

Text:

...stavu techniky pri vyriešeni daného problému a toto riešenie kvantitativne presahuje mieru účinku dosahovanú prostriedkami doterajšieho stavu techniky pri vyriešení toho istého technického problému.Podstata riešenia spočíva v tom,že zariadenie pozostáva zozákladovej dosky pevne spojenej so zemou a stĺpaktorý je nazákladovej doske otoćne uložený v pàtkách prostrednictvom predného ćapu.Žvislá poloha stĺpa je stabilizovaná sklápacim...

Sklopná zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 515

Dátum: 06.07.1994

Autor: Srnka Roman

MPK: E04H 6/42, E01F 13/00

Značky: sklopná, zábrana

Text:

...riešenie kvantitatívnepresahuje mierwúćinku dosahovanú prostriedkami doterajšieho stavu techniky pri vyrieäení toho isteho technického problému.Podstata riešenia spočíva v tom,že zariadenie pozostáva zo základovej dosky pevne spojenej so zemou a stĺpa,ktorý je na základovej doske otoćne uložený V Pätkách Prostredníctvom predného ćapu.Zvislá poloha stĺpa je stabilizovaná sklápacím ramenom,ktoré je otoćne uložené prostredníctvom zadného capu v...

Núdzový ovládač výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 514

Dátum: 06.07.1994

Autori: Labudík Miroslav, Labudík Jozef

MPK: B66B 13/24, B66B 11/04, B66B 9/04...

Značky: núdzový, ovladač, výtahu

Text:

...bez protizávažia, lebo neumožňuje v prípade potreby nútený pohon kabíny z núdzového zdroja po odbrzdení mechanickej brzdy výťahu.Uvedené nedostatky odstraňuje núdzový ovládač výťahu podľa tohto technického riešenia vyhotovený ako prídavné zariadenie k jeho prevádzkovej brzdovej sústave, zložený zo záložného zdroja tlakového média, spätného ventilu, tlačidlového bezpečnostného ventilu umiestneného V kabíne a záložného rozvodu tlakového...

Domová čistiareň odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 513

Dátum: 06.07.1994

Autor: Sojka Jaroslav

MPK: C02F 3/12

Značky: domová, čistiareň, odpadových

Text:

...kalu z dousadzovacej časti, ktorý je spodkom prepojený s kalo~ vým priestorom ll Oba filtre Q, 2 sú vyplnené sekanými fleXibilnými trubkami.Zo vstupného otvoru l priteká voda do usadzovacieho priestoru g. Voda z nad usadeniny preteká pod prednou nornou stenou gg a potom z dola nahor anaerobným filtrom Q. Usadzovaním sedimentujúcich nerozpustených látok a pôsobením anaerobných a fakultatívnych mikroorganizmov v anaerobnom filtre Q sú...

Nosič rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 512

Dátum: 06.07.1994

Autori: Ziegler Petr, Mališ Pavel

MPK: F16L 3/24

Značky: rozvodov, nosič

Text:

...v ktoromkoľvek mieste upevniť k jestvujúcej stavbe, V ktorej sa zostavuje nosič na rozvody, či už skrutkou, závrtkou alebo klincom a nie je potrebné pri montáži vŕtať príslušnýJednotlivé pozdĺžne na seba naväzujúce pozdĺžniky sú spolu spojené najmenej jedným skrutkovým spojom prenikajúcim dvojicou otvorov na seba naväzujúcich pozdĺžnikov. Dĺžky jednotlivých úsekov takto riešeného nosiča rozvodov je možné voliť podľa potreby a pri montáži...