Zverejnene patenty 11.05.1994

Zapojenie adaptéra pre pripojenie ďalekopisnej linky k počítaču

Načítavanie...

Číslo patentu: 279512

Dátum: 11.05.1994

Autor: Bača Vladimír

MPK: G06F 3/00, H04B 3/02, G08C 19/36...

Značky: počítačů, zapojenie, ďalekopisnej, adaptéra, pripojenie, linky

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zapojenia adaptéra je, že prvá svorka (1) je spojená s katódou (D1), ktorej anóda je spojená s emitorom (O1). Jeho kolektor je spojený s druhou svorkou (2) priamo a s treťou svorkou (3) cez (R3). Anóda s katódou (O1) sú navzájom spojené (R2), pričom anóda (O1) je spojená s katódou (D4) a katóda (O1) je spojená cez (R1) s kolektorom (T1). Báza (T1) je spojená s katódou (D2), ktorej anóda je spojená s anódou (D3) a zároveň s emitorom...

Dopravné zariadenie na dávkované dopravovanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279494

Dátum: 11.05.1994

Autori: Kepplinger Werner Leopold, Wallner Felix, Böhm Christian

MPK: B65G 33/14

Značky: zariadenie, dopravovanie, materiálů, dopravné, dávkované, sypkého

Zhrnutie / Anotácia:

V dopravnom zariadení (4) na dávkovanie sypkého materiálu z jednej metalurgickej nádoby do inej má dopravný kanál (6) vstupný tvor (17) a výstupný otvor (12) a v dopravnom kanáli (6) je navrhnutá aspoň od vstupného otvoru (17) dopravného kanála až k výstupnému otvoru (12) siahajúca dopravná závitovka (11), ktorá má závitovkový chod (16) tvorený pádlami (19). Aby bolo možné vytvoriť dopravnú závitovku (11) obzvlášť krátku a zaistiť zväčšený...

Farmaceutický klystýrový prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279195

Dátum: 11.05.1994

Autori: De Jong Adrianus, Bron Jan, Witterbrood Adrianus

MPK: A61K 31/60, A61K 9/00

Značky: farmaceutický, klystýrový, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Faramaceutický klystírový prípravok, ktorý obsahuje kyselinu 5-aminosalicylovú, možno zlepšiť pridaním oxidu titaničitého. Suspenzia popri zvýšenej svetelnej stabilite vykazuje tiež zlepšenú presuspendovateľnosť.

Vakcína proti Herpes simplex, obsahujúca HSV glykoproteín D a 3-deacylovaný monofosforyllipid A

Načítavanie...

Číslo patentu: 279190

Dátum: 11.05.1994

Autori: Prieels Jean-paul, Slaoui Moncef, Francotte Myriam, Garcon-johnson Nathalie Marie-josephe Claude

MPK: A61K 39/245

Značky: proti, simplex, herpes, obsahujúca, 3-deacylovaný, vakcína, glykoproteín, monofosforyllipid

Zhrnutie / Anotácia:

Vakcína proti Herpes simplex obsahuje glykoproteín D tohto vírusu alebo jeho imunologický fragment a ako pomocný prostriedok obsahuje 3-deacylovaný monofosforyllipid A. Vakcína je účinná tak pri vyvolávaní humorálnej, ako aj bunkovo sprostredkovanej imunity a je možné ju použiť na zabránenie akútnych a opakovaných infekcií vyvolaných Herpes simplex.

Vrstvená konštrukcia plošných telies, spôsob jej výroby a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279043

Dátum: 11.05.1994

Autor: Fantino Marco

MPK: B29C 70/02, B32B 5/28

Značky: konštrukcia, výroby, zariadenie, spôsob, vykonávanie, telies, vrstvená, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je trojrozmerná textília (3) vytvorená z dvoch plošných textilných útvarov (5, 6) umiestnených proti sebe a spojených navzájom skupinou priečnych nití (10), je impregnovaná živicou a vložená medzi dve vrstvy (16, 17), aby vytvorila vrstvenú konštrukciu (1). Táto vrstvená konštrukcia (1) sa vloží medzi dve lisovnice (25, 26) vyhrievaného lisu, ktorý sa potom uzavrie, aby umožnil rovnomernú impregnáciu konštrukcie rozvádzaním živice....

Absorpčný hygienický výrobok na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278941

Dátum: 11.05.1994

Autori: Leroy André, Vandemoortele Philippe

MPK: A61F 5/44, A61F 13/15

Značky: výrobok, hygienický, absorpčný, použitie, jedno

Zhrnutie / Anotácia:

Hygienický výrobok zahŕňa vonkajšiu podpornú fóliu (4) neprepúšťajúcu kvapaliny, absorpčný vankúš (6), vnútornú kryciu fóliu (5) prepúšťajúcu kvapaliny a dve bočné chlopne alebo krídla (15), ktoré majú pružné elementy. Pod krycou fóliou (5) je usporiadaná prídavná fólia (25) tak, že prekrýva priečne okraje (10) vankúša a je po celom jeho obvode pripojená lepiacim pruhom ku krycej fólii (5), ktorá má nad prvou prídavnou fóliou (25) priečne...

Brzdový kotúč a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278931

Dátum: 11.05.1994

Autori: Heinrich Peter, Heck Klaus

MPK: F16D 65/12

Značky: výroby, spôsob, brzdový, kotúč

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdový kotúč (1) je vytvorený sústavou, ktorá má vnútornú, stabilnú kovovú opornú mriežku (2) alebo podobne, ktorej tyče (3, 4) sú opatrené oteruvzdornou vrstvou (5), pričom zvyšné medziľahlé priestory (6) opornej mriežky (2) sú vyplnené, napríklad liatím, ľahkým kovom. Oteruvzdorná vrstva (5) na opornej mriežke (2) výhodne pozostáva z tepelne nastriekanej, výhodne plameňom nastriekanej vrstvy.

Spôsob a zariadenie na zaistenie obkladových škrupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278763

Dátum: 11.05.1994

Autori: Zimmermann Harald, Lindemann Bernd, Rinklake Manfred, Schadwinkel Holger, Schuldt Catherin, Frischmann Albert

MPK: E04G 23/04, E04B 2/30

Značky: obkladových, škrupín, zaistenie, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zaistenia obkladových škrupín (2), najmä na dodatočnú sanáciu fasády, pri ktorom sa vyvŕta prvý otvor (41) na zaisťovací prvok (1) cez najmenej jednu škrupinu (2) až k nosnej škrupine (4) usporiadanej za ňou, sa ďalej realizuje tak, že do nosnej škrupiny (4) sa vyvŕta obvodová drážka (13) zodpovedajúca priemeru prvého otvoru (41), potom sa v priestore ohraničenom obvodovou drážkou (13) vyvŕta do nosnej škrupiny (4), s menším priemerom...

Aktívne uhlie v tvare pevných teliesok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278706

Dátum: 11.05.1994

Autori: Kubíček Karel, Křemenák Lubomír, Nečesaný František, Lamač Miroslav, Heller Gerhardt

MPK: C01B 31/10, C01B 31/12, C01B 31/08...

Značky: přípravy, teliesok, tvare, uhlie, aktívne, pevných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Aktívne uhlie v tvare pevných teliesok, najmä extrudátov je vytvorené z uhlíkovej substancie pochádzajúcej zo sadzí, výhodne sadzí vznikajúcich ako vedľajší produkt parciálnej oxidácie uhlíkatých surovín, ktorá má najviac 2,5 % nečistôt, merný povrch 180 až 950 m2/g, celkový objem pórov 0,2 až 3,5 cm3/g, stredný polomer makropórov 10 až 15 nm a pevnosť ostria 1 až 30 N. Aktívne uhlie sa pripraví zo sadzí, ktoré sa zmiesia s vodným roztokom...

Rotačný zubový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278704

Dátum: 11.05.1994

Autor: Ondrušek Miroslav

MPK: F04C 2/02

Značky: zubový, rotačný, kompresor

Zhrnutie / Anotácia:

Zobrazený rotačný zubový kompresor má tri rotory (A, B, C), kde druhý rotor (B) má tri zuby (1B, 2B, 3B), prvý rotor (A) má tri vybrania (1A, 2A, 3A) a tretí rotor má taktiež tri vybrania (1C, 2C, 3C). Prvý rotor (A), druhý rotor (B) a tretí rotor (C) sú vzájomne synchronizované ozubeným súkolesím, ktoré tvoria tri ozubené synchronizačné kolesá (x, y, z). Pri rotačnom pohybe je médium nasávané za druhým zubom (2B) a tretím zubom (3B) rotora (B)...

Rotačný zubový spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278701

Dátum: 11.05.1994

Autor: Ondrušek Miroslav

MPK: F01C 1/08, F02B 53/00

Značky: spalovací, motor, rotačný, zubový

Zhrnutie / Anotácia:

Zobrazený rotačný zubový spaľovací motor má tri rotory (A, B, C), kde druhý rotor (B) má tri zuby (1B, 2B, 3B), prvý rotor (A) má tri vybrania (1A, 2A, 3A) a tretí rotor má taktiež tri vybrania (1C, 2C, 3C). Prvý rotor (A), druhý rotor (B) a tretí rotor (C) sú vzájomne synchronizované ozubeným súkolesím, ktoré tvoria tri ozubené synchronizačné kolesá (x, y, z), a to tak, aby zuby (1B, 2B, 3B) druhého rotora (B) zapadali do vybraní (1A, 2A, 3A)...

Zariadenie na vyrážanie čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278589

Dátum: 11.05.1994

Autori: Krenčan Štefan, Tolnay Vojtech

MPK: B21C 51/00, B21D 22/02, B21C 26/00...

Značky: čísel, vyrážanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vyrážanie čísel je tvorené z rámu (9), v ktorom sa prostredníctvom skrutky s pružnou podložkou prestavuje prestaviteľný suport, na ktorom je pripevnené hydraulické zariadenie otáčajúce cez páku hriadeľ (10), na ktorom je prichytený delený raziaci kotúč (1) s razníkmi čísel (8) a prestaviteľným ťahadlom, ktoré je spojené s otočnými kladkami (2) pripojenými s ozubenými kolesami uloženými na čapoch podopretých v konzole.

Premix pre krmivá na báze semduramicínu a krmivo obsahujúce tento premix

Načítavanie...

Číslo patentu: 278543

Dátum: 11.05.1994

Autori: Grizzuti Antonio, Lloyd Robert Joseph

MPK: A23K 1/00

Značky: krmivo, premix, krmiva, báze, semduramicínu, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Premix do krmív so zlepšenou sypkosťou a prašnosťou obsahuje 2 až 10 % hmotn. semduramicínu alebo jeho soli s farmaceuticky prijateľným katiónom, 0,5 až 50 % hmotn. stabilizátora znižujúceho degradáciu semduramicínu, 40 až 80 % hmotn. riedidla, 5 až 50 % hmotn. objemovej zložky zvyšujúcej hustotu, 2 až 10 % hmotn. oleja na obmedzenie prašnosti a 0,25 až 5 % hmotn. klznej prísady zvyšujúcej sypkosť, zvolenej zo skupiny zahrnujúcej aluminosilikát...

Stabilizovaný kvapalný herbicídný prostriedok a spôsob hubenia burinatých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278523

Dátum: 11.05.1994

Autor: Nielsen Erik

MPK: C07C 269/02, A01N 37/30

Značky: hubenia, stabilizovaný, prostriedok, burinatých, herbicídny, rastlín, kvapalný, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný kvapalný herbicídny prostriedok obsahuje ako účinnú zložku herbicídne účinné množstvo metyl /3-/3-tolylkarbamoyloxy/fenyl/-karbamátu, etyl/3-fenylkarbamoyloxy-fenyl/karbamátu, 2-etoxy-2,3-dihydro-3,3-dimetylbenzofurán-5-yl-metylsulfonátu, 4-amino-4,5-dihydro-3-metyl-6-fenyl-1,2,4-triazín-5-ónu, 5-amino-4-chlór-2-fenyl-3-/2H/-pyridazónu alebo ich zmesi. Účinná zložka v množstve 1 až 60 % hmotn. je dispergovaná v kvapalnej fáze,...

Zapojenie aritmeticko-logickej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278398

Dátum: 11.05.1994

Autori: Katuščák Slavomír, Karaffa Miloslav, Cupák Peter, Wojtovič Jozef, Kotuľa Vladimír

MPK: G06F 1/00, G06F 15/00

Značky: zapojenie, jednotky, aritmeticko-logickej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie aritmeticko-logickej jednotky na spracovanie kódových značiek tovarov v pokladničných systémoch je tvorené aritmeticko-logickým procesorom (1), ku ktorému je pripojený blok pamäte (2), dekodér (3) kódovej informácie tovarov, prevodník (4) sériových rozhraní a rozhranie klávesnice (5). Pritom prevodník (4) sériových rozhraní je pripojený k nadradenému počítačovému systému (7) a rozhranie klávesnice (5) k pokladničnému systému (6).

Plomba na istenie prepravných priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278305

Dátum: 11.05.1994

Autori: Kopačka Milan, Bako Milan

MPK: G09F 3/02, B29D 24/00, G09F 3/03...

Značky: priestorov, prepravných, plomba, istenie

Zhrnutie / Anotácia:

Plomba pozostáva z dutého tela (1), spojeného spojovacím šálom (4) so šálovou manžetou (7) a uzamykacími otvormi (6) a uzatváracou planžetou (3), resp. uzatváracím strmeňom (2), vsúvateľným do dolnej časti dutého tela (1). Duté telo (1) je z vnútornej časti vybavené oproti sebe sa nachádzajúcimi zámkovými zubami (5), pričom uzatvárací strmeň (2) je výlisok, vytvárajúci svojimi zubami, ktoré sú orientované dovnútra, šikmo voči sebe a oddelené...

Interpolárny motor s plnením stlačeným médiom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278252

Dátum: 11.05.1994

Autor: Dobiáš Ivan

MPK: F02B 57/08, F01B 13/04

Značky: plnením, stlačeným, interpolárny, médiom, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Motor je tvorený statorom (12), v ktorom je excentricky uložený rotor (10), ktorý je vybavený najmenej dvoma valcami (26), pričom v každom valci (26) je posuvne uložený piest (19), ukončený driekom (27) a do dna každého valca (26) vyúsťuje jeden kanál (23), rotor (10) je otočne uložený na hriadeli (1), ktorý je pevne spojený so statorom (12), pričom v hriadeli (1) je vytvorený pracovný kanál (20) prepojený s pracovnou obvodovou drážkou (22 A)...

Spôsob laminácie výtlačkov kompozitných zmesí drevená múčka – PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 278246

Dátum: 11.05.1994

Autori: Szulényi František, Marček Ján, Neuschwendtner Tibor

MPK: B32B 27/00, B32B 27/08, B32B 21/08...

Značky: múčka, drevená, kompozitných, výtlačkov, zmesí, laminácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu laminácie, pri ktorom vytláčané dosky hrúbky 2,5 až 10 mm, profily duté i plné z kompozitných zmesí 20 až 60 hmotn. dielov drevenej múčky, 80 až 40 hmotn. dielov PVC s polymerizačným stupňom 600 až 1000, 3 až 20 hmotn. dielov bežných spracovateľských prísad PVC, sú kontinuálne laminovateľné navalcovaním komerčne prístupných fólií z PVC. Oblasť výhodnej aplikácie takýchto laminátov je v aranžérskej technike výstavišť,...

Varák vákuovej rektifikačnej kolóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278194

Dátum: 11.05.1994

Autori: Cvengroš Ján, Ďurčanský Ján, Kolínek Jiří

MPK: B01D 1/08

Značky: vákuovej, rektifikačnej, kolony, varák

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru destilácie a rektifikácie a rieši varák vákuovej rektifikačnej kolóny na delenie zmesí termolabilných látok, ktoré sa dlhodobým účinkom zvýšených teplôt chemicky menia. Vo varáku podľa vynálezu sú vytvorené dve odparné plochy na povrchoch dvoch súosovo orientovaných odparných valcov (1, 2). Obidva vyhrievané odparné povrchy sú stierané stieračmi (3, 4). Na vnútorný odparný valec sa privádza nástrek a na vonkajší odparný...

Elektrická zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278181

Dátum: 11.05.1994

Autor: Murlasits Attila

MPK: H01R 13/62

Značky: zásuvka, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická zásuvka obsahuje prijímaciu časť (12) s priehlbinou (23) na uchytenie zástrčky, teleso (3) na podopretie prijímacej časti (12), kde v prijímacej časti (12) a v telese (3) sú usporiadané otvory (5), ktoré majú kontakty (15) na zabezpečenie prúdovej cesty medzi elektrickou sieťou a kolíkmi zástrčky vloženými do priehlbiny (23), a prijímacej časti (12) sú priradené prostriedky na uľahčenie vyberania zástrčky z prijímacej časti....

Zariadenie na výrobu ochrannej vrstvy pláne

Načítavanie...

Číslo patentu: 278179

Dátum: 11.05.1994

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 27/11, E01B 27/02

Značky: vrstvy, zariadenie, ochrannej, výrobu, pláně

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) má dve od seba navzájom nezávislé vozidlá (4, 5) na stavbu koľaje, ktoré sú uložené na koľajových podvozkoch (10, 13) a ktoré sú opatrené rámom (9) stroja. K prvému vozidlu (4) na stavbu koľaje je priradené výškovo prestaviteľné odoberacie ústrojenstvo (18) na odstraňovanie starého štrku a naň nadväzujú dopravné pásy (21, 24) na jeho transport. Druhé vozidlo (5) na stavbu koľaje má urovnávacie a zhutňovacie ústrojenstvo (35)...

Tepelno-izolačné puzdro na izoláciu potrubia a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278085

Dátum: 11.05.1994

Autori: Papajová Vladimíra, Černá Želmíra

MPK: E04B 1/76, F16L 59/04, F16L 59/02...

Značky: spôsob, potrubia, tepelno-izolačné, výroby, puzdro, izoláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál pozostávajúci z vlákennej vrstvy zloženej z 50 až 70 hmotn. % textilných druhotných surovín a 30 až 50 hmotn. % termoplastických vláken alebo striží sa po kontaktnom ohreve v tvarovacom stroji stočením vytvaruje na tepelno-izolačné puzdro.

Reťaz na prenos energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278060

Dátum: 11.05.1994

Autor: Blase Günter

MPK: F16G 13/16

Značky: reťaz, energie, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Reťaz obsahuje reťazové články (1), ktoré majú dve bočné steny (2, 3) a stabilizačný prvok (10) spájajúci tieto steny (2, 3) na ich spodných pozdĺžnych okrajoch, ako i kryt (15) zaklápateľný na horné pozdĺžne okraje, pričom za sebou nasledujúce články (1) reťaze sú spolu kĺbovo spojené a kryty (15) na horných pozdĺžnych okrajoch bočných stien (2, 3) sú upevniteľné rozoberateľne. Kryty (15) sú spojené pružnými plochými spojovacími lamelami (17),...

Zápalka pre strelné zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 278045

Dátum: 11.05.1994

Autori: Limburk František, Bílek Přemysl, Bílek Milan

MPK: F42C 1/10, F42C 1/00, F42C 19/00...

Značky: zápalka, střelné, zbraně

Zhrnutie / Anotácia:

Zápalka pre strelné zbrane pozostávajúca z kalíška (1) s výbušnou zložou (2) a zápalnej komory (5) v tvare dutého valcového telesa uzatvoreného na jednom konci dnom (12) s nákovkou (6). Nákovka (6) má na svojom vrchole (8) prestrihnutý výšľahový otvor (7) a má tvar rotačného telesa súosového so zápalnou komorou (5), výhodne zrezaného kužeľa. Zápalná komora (5) a nákovka (6) tvoria integrálny celok. Nákovka (6) je tvorená samostatným dielcom...

Adaptované mlieko hlavne pre dojčenskú výživu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 469

Dátum: 11.05.1994

Autor: Rosipal Štefan

MPK: A23C 11/02

Značky: adaptované, hlavne, mlieko, výživu, dojčenskú

Text:

...pomere kvalitnou pitnou vodou ( bez patogénnych zárodkov a 0 presne určenom obsahu minerálov L ktorá spĺňa hygienické normy pre dojčenskú výživu. Tým sa zníži obsah bielkovín na požadovanú hodnotu. Takto pripravená zmes sa môže pasterizovať. Následne sa obohatí- rastlinným olejom alebo zmesou rastlinných olejov do presneurčeného obsahu tukov v zmesi- maltodextrínom do presne určeného obsahu cukrov v roztoku3) aminokyseliny pričom,tieto sú...

Nosný vozík závesnej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 468

Dátum: 11.05.1994

Autor: Kaňák Milan

MPK: B61D 11/00, E21F 13/00, B61B 12/02...

Značky: vozík, závesnej, dráhy, nosný

Text:

...kolies pri prechode cez vertikálne oblúky. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky odstraňuje nosný vozik závesnej dráhy,tvorený nedeleným rámom s nábojmi, ktorého podstata spočíva v tom, že rázvor podvozkových kolies na jednej strane rámu je podstatne väčší ako rázvor podvozkových kolies na druhej strane rámu. To umožňuje montáž kolies z vnútornej strany rámuvozíka aj pri použití nedeleného čapu.Pre správnu funkciu je výhodné, aby...

Reťazový nosič bremien závesnej dráhy (hydraulický)

Načítavanie...

Číslo patentu: U 467

Dátum: 11.05.1994

Autor: Kaňák Milan

MPK: B65G 7/12

Značky: dráhy, závesnej, nosič, bremien, hydraulický, reťazový

Text:

...podľa tohto technického riešenia umožňujebezpečné uvoTnenie bremena bez ohrozenia obsluhy.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr.1 je pohľad na reťazový nosič v smere dopravy a obr.2 znázorňuje rez dvojicou reťazových nosičov s hydrau iickou synchronizáciou.Prikiadv uskutočnenia technického riešeniaObr.1 predstavuje reťazový nosič bremien 1, ktorý je čapom gl zavesený na neznázornenom nosnom voziku. Nenaznačené bremeno je obopnuté retazou 3,4....

Výhybka banskej závesnej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 466

Dátum: 11.05.1994

Autor: Kaňák Milan

MPK: E01B 7/08, E21F 13/00

Značky: závesnej, banskej, dráhy, výhybka

Text:

...úsekov výhybky kolmo na príslušnú vetvu trate a obr.3 potomznázorňuje pohTad na výhybku v smere trate.Prikiadv uskutočnenia technického riešeniavýhybka podTa obr.1 pozostáva 2 rámu 1, na ktorom sú pri pevnené konce vetiev 2,3,4 trate. Do uzavretých ôk Q na konci vetiev 2,3,4 trate zapadajú po znázornenej dráhe g svojimiozubmi Q ob 1 úkovité výmenné úseky 1 a 1 ebo § spriahnuté hriadeTmi 1 a para 1 e 1 nými tiahlami 11 ako to znázorňuje...

Reťazový nosič bremien závesnej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 465

Dátum: 11.05.1994

Autor: Kaňák Milan

MPK: B65G 7/12

Značky: reťazový, bremien, závesnej, nosič, dráhy

Text:

...rez reťazovým nosičom l, ktorý je zavesený ćapom g na neznázornenom voziku. Naznaćené bremeno je obopnuté reťazou ,l. Pravá vetva reťaze 1 je ukotvená medzi dva čapy § a § V telese reťazového nosiča l. Ľavá vetva reťaze l je tiež ukotvená medzi dva čapy § a g v telese reťazového nosiča l, viď obr.2, z ktorých čap Q je axiálne výsuvný.Pri skladani bremena sa vysúvanie čapu § uskutočňuje ťahom za vlákno lg, ktoré je navinuté na cievke...

Teplovodný kondenzačný membránový kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: U 464

Dátum: 11.05.1994

Autori: Virčík Jaroslav, Hurtuk Rudolf, Skalický Mikuláš

MPK: F23C 9/06

Značky: membránový, kotol, kondenzačný, teplovodný

Text:

...koncami prepojených s vodným plášťom 11, pričom každé dve susedné rúrky lg sú vodivo spojené nosnikom 1910. Takto vytvorená labirintová komora primárneho protiprúdovo-súprúdového výmenníka lg je napojená svojím výstupom so vstupom sekundárneho výmennika 19.Sekundárny výmennik łg.pozostáva z obdĺžnikového plášťa łgä,majúcehoVo vnútri striedavo vzduchovú komoru lgł a spalinovú komoru igg, ktoré sú poprepájané kanálmi tak, že dve susedné...

Teplovodný kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: U 463

Dátum: 11.05.1994

Autori: Nestor Štefan, Hruška Miroslav, Andrejčák Imrich

MPK: F24H 1/08

Značky: teplovodný, kotol

Text:

...li a na spodnej strane čistiacim otvorom lg. Oproti horáku l je spaľovacia komora g, pozostávajúca z hornej rovinnej steny gl, na ktorú zboku naväzujú bočné steny gg a v čele čelná stena gg, ktorá prechádza dopredu šikmou stenou gl,ktorá v priestore čistiaceho otvoru lg prechádza do koluej pridavnej vykurovacej plochy Ä, ktoré pozostáva z priebežných rúrok 3, vodotesne prechádzajúcich cez vodný plášť lg,do ktorých sú vsunuté rozvirovacie...

Systém mechanickej časti elektromagnetického ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 462

Dátum: 11.05.1994

Autori: Bičan Jaroslav, Hanák Karel, Botek Zdeněk

MPK: F16K 31/02

Značky: elektromagnetického, ventilu, částí, mechanickej, systém

Text:

...odteká ďalej cez odtokové drážky (otvory) na valci g do odtoku. Tlak V priestore nad piestom poklesne a následkom rozdielu tlaku nad a pod piestom otvára prietok sedlom ventilu §. Po vypnutí prúduV cievke jadro 7 uzavrie odtok cez labyrint. Tlak V priestore nadpiestom 3 sa vyrovná s tlakom pod piestom a piest tlakom pružiny5 je pritlaćený na sedlo 5 a tým uzatvára prietok ventilom.Piest Q môže byt vyhotovený 2 nehrdzavejúcej ocele, aleboz...

Zariadenie na prevzdušňovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 461

Dátum: 11.05.1994

Autor: Brdečka František

MPK: C02F 7/00

Značky: zariadenie, kvapalín, prevzdušňovanie

Text:

...ČOV vzhľadom k tomu, že každá vetva tlakového systému (rúrka) je xqďamyuí uzatváracim ventilom.Veľkost a tvar pryžovej obdĺžnikovej membrány sú dané vhodnostou použitia v kombinácii s kruhovou rúrkou určitého priemeru. Teleso membrány je na okrajoch vystužené zosilením v tvare uzavretého obdľžnikového rámčeka. Upevnenie membrány je v smere osi rúrky rozvodu vzduchu uskutočnené dvoma pozdĺžnymi listami dosadajúcimi na dva uzavreté...

Sud na potravinárske výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 460

Dátum: 11.05.1994

Autor: Znamenák Ján

MPK: B65D 21/02, B65D 8/20

Značky: výrobky, potravinářské

Text:

...riešenia sud na potravinárske výrobky spľňa i dalšie kvalitatívne kritériá. Všetky časti suda sú vyhotovené z nehrdzavejúcej ocele, jehu vnútorný a vonkajší povrch je leštený. Tvarom sú všetky plochy suda navrhnuté tak, aby nespôsobovali zádrž prepravovaného materiálu pri jeho vyprázdňovaní. Konštrukčne je riešený tak, aby pri jeho čistení vodou, resp. vodným čistiacim roztokom tento nebol zadržiavaný, ale voľne stekal po povrchu suda. Je...

Dvojdielny odpadový kôš na separovanie domového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 459

Dátum: 11.05.1994

Autor: Majer Vladimír

MPK: B65F 1/00

Značky: dvojdielny, separovanie, odpadový, kôš, domového, odpadů

Text:

...koša je bližšie vysvetlená pomocou výkresu, ktorý znázorňuje pohľadom z troch strán nádoby podľa technického riešenia, ktoré sú integrované pomocou obvodového prstence opatreného samostatnou rukoväťou.Detaüi A-A znázorňuje otvor na hornom okraji nádoby,do ktorého sa zasúva horný spojovací kolik s dvoma vystupujúcimikolikami pre zaistenie zostavy nádob v jej hornej časti.Dvojdielny odpadový kôš podľa výkresu pozostáva z dvoch samostatných...

Ponorný lineárny textilný útvar pre zvýšenie výkonu biologických čistiacich zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 458

Dátum: 11.05.1994

Autori: Ryška Stanislav, Piller Bohumil, Skopálek Bořivoj, Jelínek Jiří

MPK: B01D 39/08

Značky: zvýšenie, výkonu, textilný, čistiacich, ponorný, zariadení, biologických, útvar, lineárny

Text:

...slučky sú vlákna predovšetkým tvarované vzduchom a dalej, že aspoň jeden sys tém vlákien obsahuje vlákna bakterjcidné.Pochopiteľne linearny textilný útvar obsahujúci baktéri cidné vlákna možno použiť až na koniec ćistiaceho procesupitnej vody, a to ako samostatnú technologickú operáciu na hradzujúcu použitie chlóru.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je nasledovne objasnené pomocou výkresu, na ktorom je sohématicky znázornený...

Rúnová textília spevnená ihlením a chemickým pojením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 457

Dátum: 11.05.1994

Autori: Vančura Václav, Pecka Jiří, Vaníček Jiří

MPK: D04H 1/46, D04H 1/48

Značky: pojením, textília, spevnená, rúnová, chemickým, ihlením

Text:

...polyesterové vlákna majú jemnosť 0,25 až 0,60 tex. Ich priemerná pevnosť je najmenej 0,33 N tex 1, dĺžka strihu 55-150 mm a tažnost väčšia ako 60 , ktorá však vo finálnej textílii aspoň u 15 množstva vlákien nepoklesne pod 50 .Výhodou definovanej vlákennej zmesi je, že rúnová textília pripravená z týchto vlákien V doporučenom pomere sa svojimi vlastnosťami skoro približuje rúnovej textílii tvorenej nekonečnými vláknami pod tryskou a...

Časový obvod s oneskoreným vypínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 456

Dátum: 11.05.1994

Autor: Bučko Vladimír

MPK: G05F 1/10

Značky: oneskoreným, časový, vypínaním, obvod

Text:

...spínať indukćnú xaťaž. Sériova postupnosť prvkov spotrebič, relé a diak w môže byť variabilna, čo umožňuje voľbou vhodnej postupnosti prispôsobiť sa zapojeniu existujúcej elektroinštalácie, napriklad schodišťoveho automatu. Ďalšie využitie tohto časového obvodu je u časových relé s oneskoreným odpadom. pri zabezpečení oneskoreneho vypínania ventilatorov NE a bytových jadier. Medzi hlavne výhody využitia tohto obvodu patria predovšetkým...

Náboj do brokovnice s pyrotechnickými efektami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 455

Dátum: 11.05.1994

Autori: Nesveda Jiří, Jelínek Vlastimil

MPK: F42B 4/02

Značky: náboj, brokovnice, efektami, pyrotechnickými

Text:

...vzoru spolu so špecifickou funkciou zalemovania brokovej nábojnice rieši predovšetkým problém zanášania hlavní splodinami výmetného prachu. Pri tomto riešeni je možné od použitia výmetného prachu upustiť a funkciu výmetu preberá broková zápalka. Je to umožnené tým, že lem na nábojnici plni funkciu pružnćho nákružku, ktorý zaisťuje polotovar proti vypadnutiu z nábojnice a nie je teda potrebné. aby sa pri výstrele otváral ako u normálneho...

Tenká aktívna protipožiarna izolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 454

Dátum: 11.05.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: E04B 1/94, E06B 5/16, A62C 39/00...

Značky: tenká, doska, aktívna, protipožiarna, izolačná

Text:

...rohož napustenú vodným izolač 3ným sodným sklom. Na obr. 2 je vyobrazený prierez tenkej ak» tívnoj protipožiarnej izolačnej dosky podľa tohoto úžitkového vzoru využívajúcej rohož napustenú vodným izolačným draselným sklom. Ta obr. 3 je vyohrazený prierez tenkef aktívnej protipožiarnej izolačnej dosky podľa tohoto úžitkového vzoru využívajúcej sklenovláknitú tkaninu napustenú vodným izolačným sodným sklom. Na obr. 4 je vyobrazený...