Archív za 1993 rok

Strana 9

Šnekové lisovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 25

Dátum: 11.08.1993

Autor: Žďárský Karel Karel

MPK: B30B 9/14, C11B 1/06

Značky: lisovací, šnekové, zařízení

Text:

...je vytvořena dvěma závity o různém stoupání,které se vesmeru líscvání na konci překrývají a na začátku se rozcházejí o rozdíl jejich stuupání násobený počtem závitů no šnekovníci. Tím je také šířka závitu při vstupu materiálu do lisovacího zařízení větší oproti šířce závitu při výstupu materiálu z liaovacího zařízení o rozměr,rovnojící se rozdílu stoupání obou závitú náeobený počtom závítů. Materiál vstupující do lisovacího zařízení je tak...

Omezovač rejdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 24

Dátum: 11.08.1993

Autor: Turek Jaroslav

MPK: B62K 19/32, B62K 21/04

Značky: rejdu, omezovač

Text:

...které při neomezeném natáčení předního kola můžePřehled obrázků na výkresechNa obrázku l je v částečném pohledu a V částečném řezu zobrazen bokorys omezovače, ze kterého jsou patrné jak jeho součástí,tak místo, na kterém se na kole nalézá. Obrázek 2 ukazuje v půdorysu zejména obvodové vybrání, vytvořené ve vložce a doraz, který se tímto vybráním pohybuje. Řez je veden v označeném místě. Obrázek 3 osvětluje zajištění vložky v rámu proti...

Zařízení pro zachycení pevných úletů z pyrolýzní komory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 23

Dátum: 11.08.1993

Autori: Vampola Jaroslav, Vampola Pavel

MPK: B04C 5/30, B01D 45/16, B04C 5/10...

Značky: komory, úletů, zařízení, zachycení, pyrolýzní, pevných

Text:

...je vnitřní prostor do něhož ústí přívodní potrubí sekundárního vzduchu. Úhel a 1 je v rozmezí 8 ° až 72 ° a úhel dz je V rozmezí 8 ° až 72 °.Výhodou zařízení dle technického řešení je nenáročnost na prostorové zařazení do spalovacího cyklu a spolehlivá funkce Další výhodou je, že není nutná zvláštní manipulace se zachyceným ú 1 eLem, neboť Len padá zpět do pyrolýzní komory a je odstraňovánspolečně s popelem při čištění pyrolýzní...

Uložení sestavy rotoru drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: U 22

Dátum: 11.08.1993

Autor: Sonntag Erich

MPK: B02C 13/06

Značky: sestavy, rotoru, uložení, drtiče

Text:

...tachniakěho FešenaDrtič tuhých oćpadů,určený K ćrcení komunálních odpad ř. dřeva,papíru,lístí,trávy a poê.,sestává ze skříně ł,e apatřena násjpkou ke vhazování.aćpaću,který je tak snesoucí dělící kotouče §,mezi kterými jsou na asách otoäně uložena kladívka §,která jsou v pracovní po 1 zeućržována oêstředivou silou vznikající při ratací sestsvy rotoru 1,poháněného neznázorněným poháněcíu zařízením.Protílehlé bočnice skříně ł ćrtiče jsou...

Uložení sestavy rotoru drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: U 21

Dátum: 11.08.1993

Autor: Sonntag Erich

MPK: B02C 13/10

Značky: drtiče, rotoru, sestavy, uložení

Text:

...tuhých odedů,určený k ćrcení komunálních odpadů jako nepř.dřeve,papíru,1 istí,trávy a pod.,sestává ze skříně łćrtiče,která je opatřena náeypkou g ke vhazování odpedu,kteryje tak přiváděn k eestevě rotoru l.Sestavu rotbru Ä tvoří hříćel i nesoucidě 1 íci katouče Ž,aezi kterými jsou na ąsách otočněhnložena kladivka Q,xterá jsou V pracovní poloze udržována odstředivou silou vznikejíci p i rotaci sestavy rotoru Ä,poháněného neznšzorněným...

Zařízení pro chlazení sklářských forem

Načítavanie...

Číslo patentu: U 20

Dátum: 11.08.1993

Autor: Trtík Jiří

MPK: C03B 9/02

Značky: sklářských, zařízení, forem, chlazení

Text:

...nastaven ke formy Z. Každá forma má totiž jinou velikost. rovněž výška s láie a délky sklářských píštal.a lg nosná ocelové deska F. na které je upevněna pracovní des ka L z měnoformu. litiny nebo teplotné odolného plastu. Na teno pracovní desce L je volně položena dělená sklářská forma Z ze dřeva. pěnoformu. oeelolitiny neho uhiíková. Al~ternativně může být tato forma i nedělená.Zesodu je k nosné desce 3 upevněn pneumatický válec pro ovládání...

Zařízení k spodnímu zavlažování rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: U 19

Dátum: 11.08.1993

Autori: Schmidt Bohumil, Cásek Eduard, Svoboda Josef

MPK: A01G 27/00

Značky: rostlin, spodnímu, zařízení, zavlažování

Text:

...poskytuíe uspořádání zařízení. spočívaiící v tom. že v nalévacím komínku ie uspořádán plovák spojený s indikační tyčíTechnické řešení bude blíže osvětleno pomocí výkresu. na kterém znázorňuie obr.1 vertikální řez truhlíkem a mřížkou. vedený středem nalévaeího komínku s vyznačením indikačního ústroií výšky hladiny zálivky. obr.2 šikmý pohled na soustavuZařízení k spodnímu zavlažování rostlin sestává z mřížky 1. vytvořené v příkladu provedení...

Vanový vozík pro osoby s chorobami pohybového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 18

Dátum: 11.08.1993

Autor: Strašil František

MPK: A61G 7/10

Značky: chorobami, vozík, aparátu, osoby, pohybového, vanový

Text:

...nadzvednutím páčky palce ll zaveze se do vany. Vysedne a vanový vozík s protigávsžím přes otočné rameno zavěsí mimo vanu. Nazpět vanový vožík založí do vany, posadí se a postupně v předklonu tlakem hýždě dozadu snadno vyjíždí z vany. Intervaly vyjíždění a proti pohybu zpět automaticky zajištuje hřeben lg s otočným pàäcem ll. Při použití v nemocnících a pod. postižený usedne na sedačku obr. 3 a zdrav. sestra po odklopení palce rohatky l§ a...

Reklamní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 17

Dátum: 11.08.1993

Autor: Stoll Heinrich

MPK: G09F 1/00, G09F 1/08, G09F 1/04...

Značky: reklamní, prostředek

Text:

...v německých zveřejněných patentovýchpřihláškách Dos 4037086. 3532253. 3011149. 3120704. u evropských Patentových Přihláškách E. 0351129. Ú 14 B 597 (harmoni QTkove uspořádání vzainnně na sebe zavěšených dílů). 012923099 d I-.a .ta, tg-JUJ .is kéł.çřrše. Uvedené technicke řešení je založeno na prxnuipu skladací karty harmonikoveho typu. obsahuiíní nejmáne dva díly. a opahřene obrazovými a alfanuneriukými znaky a jeho podstata spočíva v tom. že...

Plošný dílec, zejména pro nábytek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 16

Dátum: 11.08.1993

Autori: Herold Miloš, Hrdlička Tomáš

MPK: B32B 21/00, B32B 21/08

Značky: nábytek, dílec, plošný, zejména

Text:

...povrchu jehličnatých materiálů. například smrku. nebo materiálů s jehličnatou překližkou volbou impregnačních papírů o vyšší gramáži. při částečném snížení měrného tlaku lisování. částečně působí na zlepšení pracovního prostředí obsluhy. avšak nijak neodstraňuje přímé negativní působení fenolových sloučenin v pracovním prostředí při výrobě dílců a jejich pozdější působeníDále jsou známé takové postupy. podle kterých je laminování velkoplošných...

Zapojení plunžrového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 15

Dátum: 11.08.1993

Autori: Pospíšil Zdeněk, Mišák Karel, Kolarčík Willibald

MPK: F15B 7/00, F15B 1/06, F15B 7/10...

Značky: zapojení, plunžrového, čerpadla

Text:

...potrubí g je v serii zapojen vstupní tlumič 31 pulsací, první oddělovací armatura 31 a nádrž § tlakové kapaliny a na výtlačné potrubí Q rovněž v serii výstupní tlumič gg pulsací, druhá oddělovací armatura gg, akumulátor Z tlakové kapaliny a vlastní technologicky systém §. Na výtlačné potrubí Q je mezi druhou oddělovací armaturu 5 a akumulátor Z tlakové kapaliny paralelně připojena řídící jednotka 2, opatřená na vstupu snímačem 19 tlaku a...

Lapač střel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 14

Dátum: 11.08.1993

Autori: Vrba Jaroslav, Hudrlík Otto

MPK: F41J 1/12

Značky: střel, lapač

Text:

...horní části je dopadová deska ukončena polouzavřenou válcovou -komorou, v níž střela ztratí zbytky svékinetické energie a po dopadové desce potom sklouzne zpět, doa sklonění dopadové desky je odvislé od velikosti lapače, resp.jeho výšky a od Vzdálenosti, ze které zachytává střely.Technické řešení je blíže vysvětleno na výkresu řezu lapaćem střel.Příklad provedení technického řešeníLapač střel pro střelnici, na které se stříli z krátkých zbraní...

Zmes na predĺžené a kontrolované uvoľňovanie liečivej peptidovej látky, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280612

Dátum: 11.08.1993

Autori: Orsolini Piero, Heimgartner Frédéric

MPK: A61K 9/51, A61K 9/16

Značky: látky, použitie, kontrolované, uvoľňovanie, liečivej, přípravy, predĺžené, spôsob, peptidovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes obsahuje biodegrovateľný polymérny materiál tvorený polylaktidom, polyglykolidom alebo kopolymérom kyseliny mliečnej s kyselinou glykolovou a vo vode nerozpustnú soľ pamoátu, tanátu alebo palmitátu liečivého peptidu všeobecného vzorca (I) Ac-D-Nal-D-pCIPhe-R3-Ser-Tyr-D-Cit-Leu-Arg-Pro-D-Ala-NH2, kde R3 je D-Pal alebo D-Trp. Spôsob prípravy zmesi zahŕňa premenu vo vode rozpustnej soli pamoátu, tanátu, stearátu alebo palmitátu liečivého...

Kĺbové kovanie sedadiel motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280525

Dátum: 11.08.1993

Autor: Ernst Hans-hellmut

MPK: B60N 2/22

Značky: kovanie, motorových, vozidiel, kĺbové, sedadiel

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbové kovanie pozostáva jednako z prvého kĺbového dielu (1), spojeného s operadlom (213) a jednako z druhého kĺbového dielu (2), spojeného so spodným dielom (212) sedadla. Prvý kĺbový diel (1) má prvé ozubenie (1a) a druhé ozubenie (1b). Druhý kĺbový diel (2) má tretie ozubenie (2a) a štvrté ozubenie (2b). Ozubenia (1a, 2a) majú menší priemer rozstupovej kružnice ako ozubenie (1b, 2b). Na druhom kĺbovom diele (2) je upevnená poistná podložka...

Spôsob oddeľovania podielov plastických hmôt zo zmesi plastických hmôt rozdielneho typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279837

Dátum: 11.08.1993

Autori: Geisler Iring, Hollstein Axel, Stahl Ingo, Kleine-klefmann Ulrich, Neitzel Ulrich

MPK: B29B 17/02, B03C 7/12, B03C 7/00...

Značky: plastických, oddeľovania, podielov, rozdielneho, hmot, zmesí, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi plastických hmôt, najmä podobnej hustoty ako polyetyléntereftalát a polyvinylchlorid, sa oddeľujú elektrostatickou cestou, pričom sa zmes na triboelektrické nabíjanie podrobí tepelnému spracovaniu pri teplote 70 až 100 °C počas aspoň 5 min.

Spôsob oddeľovania viacerých komponentov zo zmesi plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 279756

Dátum: 11.08.1993

Autori: Kleine-klefmann Ulrich, Geisler Iring, Stahl Ingo, Hollstein Axel, Neitzel Ulrich

MPK: B03C 7/00, B29B 17/02, B03B 5/28...

Značky: hmot, spôsob, komponentov, zmesí, oddeľovania, plastických, viacerých

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa spôsobu sa zmes oddeľuje v dvoch krokoch, pričom v prvom kroku sa pôsobením oddeľovacej tekutiny navzájom oddelia častice plastickej hmoty, ktoré majú rozdielnu hustotu, a v druhom kroku sa častice plastickej hmoty z prvého kroku oddeľovaním so zhodnou hustotou povrchovo spracujú, triboelektricky sa nabijú a nasledovne sa elektrostaticky oddelia pri voľnom páde.

Inhalačný prístroj bez hnacieho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279256

Dátum: 07.07.1993

Autori: Wittekind Jürgen, Poss Gerhard

MPK: A61M 15/00

Značky: plynů, prístroj, hnacieho, inhalačný

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalačný prístroj obsahuje zásobník farmaceutickej látky, ktorá má byť inhalovaná, s ručne ovládaným dávkovacím zariadením na odobranie vopred určenej dávky farmaceutickej látky pri každej inhalácii a s náustkom na aktívne vdychovanie a priestorom na rozptýlenie každej dávky účinnej látky v prúde vzduchu, s držiakom, v ktorom je zásobník farmaceutickej látky uložený, kde zásobné množstvo účinnej látky je uložené vo vopred určenom geometrickom...

Propylamínové deriváty, spôsob ich výroby a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279235

Dátum: 07.07.1993

Autor: Horgan William

MPK: A61K 31/135, C07C 215/54

Značky: propylamínové, deriváty, výroby, použitia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Propylamínové deriváty vzorca (I) a ich kvartérne bázy, spôsob ich prípravy kondenzáciou zlúčeniny vzorca (III) so zlúčeninou vzorca (IV) za vzniku zlúčeniny vzorca (V) a redukciou zlúčeniny (V) na amín vzorca (I). Kondenzačným činidlom môže byť dicyklohexylkarbodiimid a redukčným činidlom tetrahydrohlinitan lítny. Farmaceutické zmesi s antispazmotickým účinkom, ktoré ako účinnú látku obsahujú propylamínový derivát v kombinácii s vhodným...

Inhalačný prístroj bez hnacieho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278886

Dátum: 07.07.1993

Autori: Wittekind Jürgen, Kühnel Andreas, Poss Gerhard

MPK: A61M 15/00

Značky: plynů, inhalačný, hnacieho, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalačný prístroj bez hnacieho plynu so zásobným priestorom (6) na práškovú farmaceutickú látku určenú na inhaláciu, s ručne ovládaným dávkovacím zariadením, pozostáva z aspoň jednej dávkovacej komory (7) s na boku uloženým náustkom (11) na aktívne vdychovanie, obsahujúcim kanál (9) na vzduch na rozprášenie určitej dávky farmaceutickej látky. K dávkovacej komore (7) je pripojené čerpacie zariadenie pozostávajúce z čerpadla s krytom (12) s dnom...

Spôsob čistenia vody a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278329

Dátum: 07.07.1993

Autor: Martinell Rudolf

MPK: C02F 1/70, C02F 1/64, C02F 1/72...

Značky: čistenia, spôsobu, zariadenie, vykonávanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu vytvorenia oxidačnej a precipitačnej zóny vo vodnej nádrži medzi viacerými injekčnými nádržami usporiadanými okolo jednej alebo viacerých extrakčných nádrží na čistenú vodu. Do tejto zóny, ktorá je tvorená striedavo medzi každou dvojicou susedných injekčných nádrží, sa privádza kyslík, plyn obsahujúci kyslík alebo látka uvoľňujúca kyslík do vody v oboch nádržiach. Voda sa prečerpáva do jednej nádrže zdola hore, zatiaľ...

Spôsob spracovania kalového koláča alebo filtračného koláča a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278274

Dátum: 07.07.1993

Autori: Klein Otto, Burggraef Tilman

MPK: C02F 11/12, F26B 7/00

Značky: spracovania, spôsob, vykonávanie, zariadenie, kalového, koláča, filtračného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob podľa vynálezu spočíva v tom, že sa kalový alebo filtračný koláč termicky suší vo vákuu vo viacerých stupňoch. Tento spôsob sa vykonáva pomocou zariadenia, ktoré pozostáva aspoň z dvoch vákuových stupňov, pričom k predsušičke (18), napríklad kužeľovému sušiču, je priradená hlavná sušička (20), napríklad segmentový kotúčový sušič.

Zapojenie prúdovo napájaného blokovacieho oscilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 278002

Dátum: 07.07.1993

Autor: Gálfy Ľubomír

MPK: H03K 4/66

Značky: zapojenie, blokovacieho, prúdovo, napájaného, oscilátora

Zhrnutie / Anotácia:

Do obvodu s napäťovým zdrojom (1) a záťažou (2) je sériovo zapojený blokovací oscilátor (3) cez svoje napájacie svorky (31, 32) a paralelne k nim je pripojený kondenzátor alebo napäťový obmedzovač výhodne realizovaný diódou (43). Pri striedavom napäťovom zdroji (1) treba k napájacím svorkám (31, 32) blokovacieho oscilátora (3) paralelne pripojiť ešte opačne pólovanú diódu (6).

Zariadenie na granulovanie zloží

Načítavanie...

Číslo patentu: U 121

Dátum: 07.07.1993

Autori: Petrásek Radomír, Strnad Jiří

MPK: F42B 4/30

Značky: granulovanie, zariadenie, zloží

Text:

...je umfatêná na přwdnískřini L snimatelně na Btřmdiclch kolících §, které jsou pevné BPOJBHY B přední skřín 1 1. Na spodní straně přední skříně 1 je V bočnich vudicích lišĺách Q zasunul snmdnĺ ñvud 2, kLe~ rý se jehlanoviä zužuje směrem dolů. U hnrnł části svmdu Z je vytvořen výřez pro uchopení svudn Z při vyjíméní 3 prelnt skříně 1. Ve Spodní části přední skříně 1 nad svudam Z jeuložan granulovací buben łg. Granulovací huben lg je vytvnřen...

Zariadenie na reguláciu teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 120

Dátum: 07.07.1993

Autor: Vávra Otakar

MPK: G05D 23/19

Značky: zariadenie, reguláciu, teploty

Text:

...krabici v každé míst»spínač 13, který ja spujen pruojmvaclm vujičem lg 5 každýmprostoravým teplotním ćidlem Z Dále je v jietici rutwwhürt5 spolećný stykač 1 a tři jĺälĺcĺ prvky QA, Qz ü-łš. H.ji 54 tićí rozvodnici 5 je připojen vytápéný objekt Q, vyLvnřwný re tří t 0 pnýchsekcí 1 , Ez R kg, x nichž každá má vaLní prv pojovaci kabel 1, Z a §. V každé lupné swhri Li, L 2 3 L jamu tři vvtápěñé-místnosti 2 5 naznačenlm možnosti připüjením...

Prípravok na odvápňovanie, piklovanie holiny a piklovanie kožušín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 119

Dátum: 07.07.1993

Autor: Smejkal Pavel

MPK: C14C 1/08

Značky: kožušín, holiny, piklovanie, prípravok, odvápňovanie

Text:

...O 4 až 30 kyseliny máselné, 0,1 až 60 kyseliny valerové, 0,1 až 30 kyselinyprípravok tvoŕen ve forme solí organických kyselín a je použít spolu s pŕidavkem kyseliny sírová.Kombinace organických kyselín umožňuje účinne odvapnítholínu. přičemž tento polykomponentní system organických kyselín využíva synergíckého účinku při odstraňovaní mezívlaknítých bílkovín, což umožňuje snížení množství prostředků používaných pro moření. Další výhodou...

Zapojenie indikátora sledu fáz

Načítavanie...

Číslo patentu: U 118

Dátum: 07.07.1993

Autor: Koupý Leoš

MPK: G01R 29/18

Značky: sledu, indikátora, zapojenie

Text:

...diody lg, lg je indíkováno střídavé napětí 220 V nebo 380 V. Zapojením indikátoru mezi střednía krajní vodič lze po dotyku na senzor gà podle svitu třetí světelné diody gg tyto vodiče rozlišit. Pokud je indikátor zapojen mezi dva krajní vodiče je po dotyku na senzor 3 svitem třetí světelné diody gg indikován sled fází. Je-li indikátor zapojen na napětí 220 V prochází proud druhou větví přes druhý odpor g,první světelnou diodu l§, devátou...

Sirup na prípravu iontového nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 117

Dátum: 07.07.1993

Autori: Čechová Marie, Krejčí Petr

MPK: A23L 1/09

Značky: přípravu, sirup, nápoja, iontového

Text:

...do značné míry odstraňuje technickéřešení, kterým je sirup pro přípravu iontového nápoje, obsa hující sacharózu a ionty sodíku, draslíku, hořčíku a aroma tické složky, a jeho podstata spočíva v tom, že sestává ze45 až 65 hmotnostních .sacharó 2 y, 1,5 až 4.5 hmotnostnich kyseliny citronové, í až 10 hmotnostních Z aromatickych složek, 0,01 až 1 hmotnostních kyseliny askorbové a 2 mine rálních solí, obsahujících í 0 O až 500 mmol sodíkových...

Plochý šúpatkový rozvádzač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 116

Dátum: 07.07.1993

Autori: Chittussi Vladimír, Fišar Miroslav, Baněček Jan

MPK: F16K 21/00

Značky: šupátkový, rozvádzač, plochy

Text:

...vyústéním 13 první větve a vyustěním 152 druhé větve hydraulického okruhu prvního neznazorněného hydromotoru a přepouštěcím prostorem 153 a 155. Pevná rozvaděcí deska 1 je dale opatřena druhou soustavou 15 rozvodových kanálů,uspořadaných V pasu ve smeru rovnobežném s druhou vodící tyčí 5,kteražto soustaya sestava obdobné jako první soustava LA ze vstupního .kanálu 12 tlakového media a k němu symetricky usporadanými vyustěním 151 první...

Zariadenie na upevnenie sedlovej rúrky na upevnenie sedla bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 115

Dátum: 07.07.1993

Autor: Novotný Rudolf

MPK: B62K 19/36

Značky: sedlovej, rúrky, zariadenie, bicykla, upevnenie, sedla

Text:

...konci vodící trubky se nachází element zpětného dorazu a upevňovací šroub. Tělesoobepíná v horní části operný kroužek opatřený radiálním Vymezovacím šroubem. V tělese jsou upevněna kluzná ložiska. Výhodou uvedeného technického řešení je to, že konstrukčně je jednoduché, má tichý chod a mäkké dorazove polohy. Rovněž lze průběžně seřizovat vůli opotřebením a při velkém opotřebení lze vyměnit pouze kluznou vložku z plastu.Na připojeném výkresu je...

Zariadenie na odstavné čistenie kvapalín, najmä priemyselných odpadových vôd a znehodnotených emulzií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 114

Dátum: 07.07.1993

Autor: Marek Miroslav

MPK: C02F 1/00

Značky: priemyselných, odpadových, kvapalín, odstavné, emulzií, zariadenie, čistenie, najmä, znehodnotených

Text:

...nádrží pro vyčištěnou vodu. obr.3 boční řez zařízením vedený rovinou L-I 5 vyznačením hlavního vyspádování stěn reakční nádrže a spodní nádrže,obr.4 pñdorysné znázornění nosné a vodící konstrukce ohiímky horní části sorpčního filtru. obr.5 podelný řez vodícího čepu obiímky filtru. obr.6 detailní znázornění plochých návarkůna vodícím čepu ohiímky filtru. ohr.7 půdorysně znázornění zploštělého sacího ústí eiektorového odsávače oleiů z...

Prietoková kombinovaná elektróda na elektrochemickú analýzu plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 113

Dátum: 07.07.1993

Autori: Boháč Zdeněk, Veselý Miloslav, Poláčková Eliška

MPK: G01N 27/30

Značky: elektroda, prietoková, analýzu, kombinovaná, plynov, elektrochemickú

Text:

...a prúměrem drátu 0,1 až 2,5 mm, pŕićemž rozdíl 0,5 až 1,0 mm se jeví jako optimální. Přesáhne-litento rozdíl uvedenou horní hranici 2,5 mm, pŕestane kapiláraplnit svoji funkci. Kromě toho, že odkapávání elektrolytu se stane nepravidelným, znaćně se zvýši nebezpečí pronikání analyzovaného plynu do pláště elektrody. Je-li naopak uvedený rozdíl příliš malý, může snadno dojít k ucpání kapiláry mechanickými nećistotami, případně obsaženými v...

Nitrocelulózové lepidlo, najmä na lepenie papiera, dreva a niektorých plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 112

Dátum: 07.07.1993

Autor: Svoboda Zdeněk

MPK: C09J 101/18

Značky: lepidlo, plastických, nitrocelulózové, lepenie, najmä, niektorých, hmot, papiera, dřeva

Text:

...ŕešeni,spoćivaji v tom, že lepidlo lépe proniká do struktury dřeva. Zasycháni povrchu a vytvrzováni jádra je časové rozloženo, takže jezajištěno rychlé zaschnuti povrchu, pŕi dosaženi pevného a houževnatého spojeNejprve bylo smícháno 13,5 hmotnostnich dílů nitrocelulosy s 12 hmotnostními díly acetonu. Následně se smíchá druhá část, to jest 0,5 hmotnostniho dílu kalafuny a 5,95 hmotnostnich dílú etylester kyseliny octově. Po smíchání obou...

Bezpečnostné zariadenie vozidla vedeného kráčajúcou obsluhou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 111

Dátum: 07.07.1993

Autor: Michalík Jozef

MPK: B62D 5/30

Značky: vozidla, bezpečnostné, kráčajúcou, zariadenie, vedeného, obsluhou

Text:

...bovdanün 39,kborého lanko Q vedené cez puzdro QA uložené vo výkyvnom rameni Q klapky karburátora 1. dolná puzdro 13, uložené V pevnom ramene 3 karburábora 1,- horné puzdro 15, medzl ktorýml je koaxlálneupravená Llačná pružlna §, je jedným svojim koncom ukotvené vpaćke 19 predvoľby gg a druhý koncom je lanko çukuLvená V páćke3 3 plynového ovládača gą. Puzdro buvdenu gg je rozdelené na dve čagti 7 a §. 2 ktorých prvá časť Z puzdra bovdenu gg je...

Indikátor zmeny pomeru zložiek vo viaczložkovej zmesi elektricky vodivých a nevodivých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 110

Dátum: 07.07.1993

Autori: Mainda Emil, Končický Vladimír

MPK: G01R 33/12, C21B 7/24

Značky: elektricky, indikátor, změny, materiálov, viaczložkovej, poměru, vodivých, nevodivých, zložiek, zmesí

Text:

...Rovněž podstatou je to, že snímací cívka a budicí cívka jsou ustaveny vedle sebe.Podstatou je také to, že budicí cívka a snímací cívka jsou vzájemně výškově přesazeny.Výhodou tohoto zařízení podle užitného vzoru je to, že vhodným tvarem a uspořádáním budicí cívky a snímací cívky vzhledem k toku materiálu je dosahováno toho, že používané cívky jsou výrobně levnější, přičemž při jejich výrobě je používáno jednoduchých výrobních operací...

Vystužený textilný kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 109

Dátum: 07.07.1993

Autori: Hájovský Jiří, Fiedorová Marcela

MPK: E04G 9/00

Značky: textilný, vystužený

Text:

...při samotném vytváření těchto prefabrikátů, zejména jde o náročné vytváření rozsáhlejších šitých nebo lepených ploch různých rozměrů. V tomto případě výslednou cenu výrobku neúměrně zvyšuje časová náročnost, kterou vyžaduje spojování krycí plochy a nosného prvku šitím, lepením apod.Výše uvedené nedostatky odstraňuje vyztužený textilní kryt podle užitného vzoru, jehož podstata spočívá v tom, že nosné prvky jsou těsně obepnuty jednotlivými...

Ochladzovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 108

Dátum: 07.07.1993

Autori: Kukla Jaroslav, Jablonský Ladislav, Ihnatišín Ilko, Střelba Jan, Sopr Martin, Hozda Jaroslav

MPK: C03B 5/16, C03B 19/12, C03B 7/094...

Značky: těleso, ochladzovacie

Text:

...těles z hlediska účinnosti zakalování či nabíhání. Byl cdzkoušen např. chladič z měděných trubek, chladič z hliněného bloku, těleso zhotovené 2 oceli s plasmově nanesenou vrstvou chronu, železný chaldič s plasmově naneseným oxidenhlinitým,ocel S plasmovč naneseným oxidem zirkoničitým. Pro chladičebyly dále odzkoušeny materiály několikavrstevnaté, např. chladičze železa s mezivrstvou z niklu, pokrytou plasmově nanesenou vrstvičkou křemičitanu...

Liate dekoratívne sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 107

Dátum: 07.07.1993

Autor: Sopr Martin

MPK: C03B 19/02

Značky: dekoratívne, liate

Text:

...či sytostně odlišných sklovin, aniž by došlo k jejich vzájennému prolnutí, jako u hutního či přejímaného a podjímaného skla. Definované podmínky skel, t.j. rozdíly středních součinitelů délkové teplotní roztažnosti a teplot vztažných bodů viskozitních křivek použitých skel jsou nutné též pro zdárný průběh chlazení výrobku v Chladicí peci i při chladnutí ve formě, aby na lepených spojích mezi sklovinami došlo k vyrovnání vnitřního napětí...

Expanzná narážacia kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 106

Dátum: 07.07.1993

Autor: Šperk Vladimír

MPK: E04B 1/49

Značky: narážacia, kotva, expanzná

Text:

...do stavebního prvku. ľłĺřĺžĺíů vé raatrnvání vnějšíha průměru kotvy umožní lepší vniknutí pláätä kotvy. do. .hrubého povrchu stavebního prvku. Tím se do cíli maximální adheze mezi trubkovým pláštěm kotvy a stavebním prvkem a tim vyšší bezpečnosti nasazení kotvy.äą výkrese .je na obr, 1 .znázorněna narážeoí Kotva v čás tačnám žfezu včetně vnitřním) uspořádání kotvy. Na obr. 2 je v ćutailnim ničrtku znázorněno mříškové rastrování vnějšíha...

Záhradné, prenosné, stavebnicové ohnisko na grilovanie a údenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 105

Dátum: 07.07.1993

Autor: Schneider Emil

MPK: F24B 1/191

Značky: ohnisko, stavebnicové, údenie, prenosné, záhradné, grilovanie

Text:

...masa v jedné z bočnic a s držákem s háky pro upevnění masa v horní části jehlanu..Přehled obrázků na výkrese . Technické řešení bude podrobněji objasněno na příkladu konkrétního provedení za pomoci výkresu, na kterém představujeobr.l r pohled na ohniš obr.2 e pohled na ohni obr.3 - pohled na ohnis Š s úpravou pro rožnění š ě s úpravou pro uzeníPříklad Brovedení technického řešeníNa obr.l je znázorněno základní ohniště Ě, které je vytvořeno...

Ekologicky účinný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 104

Dátum: 07.07.1993

Autori: Nemčič Ladislav, Novák Zdeněk, Hanzl Pavel

MPK: C09K 17/00

Značky: účinný, prostriedok, ekologicky

Text:

...a lidského organismu. Uplatňují se v něm obsažené sloučeniny hořčíku, křemíku a vápníku. Forma minerálníhohnojivanemění podstatné strukturu nejsvrchnějších vrstev púdy.Aplikace prostředku podle vynálezu je uvedena v násle dujících příkladech.1. Snížení obsahu těžkých kovů v rostlinném materiálu tj.ve slámě a zrnu jarního ječmene pomocí nádobových pokusů. Při nich byla použita samotná zemina jako kontrola a zemina obsahující prostředek...