Archív za 1993 rok

Strana 8

Zariadenie pre spodné frézovanie a dlabanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 159

Dátum: 11.08.1993

Autor: Vošický Jaroslav

MPK: B23C 1/10

Značky: dlabanie, zariadenie, materiálů, frézovanie, spodné

Text:

...(obr.1 až obr.3). Rám l je vytvořen ze svařovaných ocelových proľílü a má tvar hranolu. Horní stěnu rámu 1 tvoří frézovaci stůl ÄLĚ . Frézovacíi stůl Äài je s rámem L pevné spojen. Má tvar silnostěnné obdélnikovvé desky. která přesahuje přes přední část rámu 1(obr.3). Frézovaci stůl 4 jje nepohyblivý a jeho plocha Aàĺ je při spodnim frézovani ve vodorovné poloze. V zadní části je na ploše 145 je k frézovacímu stolu LLí připevněn nosník...

Lešenárska koza

Načítavanie...

Číslo patentu: U 158

Dátum: 11.08.1993

Autor: Dvořák Miloslav

MPK: E04G 1/32

Značky: lešenářská

Text:

...Q a v místech kratší části zahnutých trubek 2 spojených dvěma dis tančními elementy tvořenými horní opěrou Ž a dolní opěrou § 4Zahnuté trubky Ž dvojnoží 1 jsou v delší částí opatřeny vy sunovatelnými trubkami Z ukončenými patkou Q tvaru kulovéhovrchlíku. Vysunovatelná trubka Z je opatřena otvory lg pro nastavení vysunutí ze zahnuté trubky 2 do požadované polohy a zajištění kolíkem Ž volně spojeným s dvojnožím l. S výhodou je proto zahnuta...

Odnímateľné držadlo kuchynskej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 157

Dátum: 11.08.1993

Autori: Dřevo Pavel, Plíhal Vratislav

MPK: A47J 45/10

Značky: držadlo, kuchynskej, odnímatelné, nádoby

Text:

...vykazuje dostatečnou tuhost spojení a vylučuje samovolné uvolnění držadla. Držadlo se pevně připojí k nádobě bez jekýchkoli pomůcek nebo nářadí, prostým nasazením na příchytku a dotlačením.Přehled obrázků na výkreseNa připojeném výkrese znázorňuje 0 br.1 podélný řez držadlem, Obr.2 příčný řez objímkou držadla v místech příčného zářezu pro vaunutí zahnutého konce plenžetové pružiny.Příklad provedení užitného vzoruOdnímatelné držadlo i ke...

Kódový ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 156

Dátum: 11.08.1993

Autor: Adámek Ivan

MPK: H03M 11/00

Značky: kódový, ovladač

Text:

...řádově msec). Tím dojde k zablokování hradla AND Lg a nastane počáteční stav nastavení, charakterizovaný nulovým stavem čítačů Q a L§ a nastaveným klopným obvodem platnosti znaku Z. Při vstupu datového slova (představujícího jeden znak kódu) .na skupinový vstup L vstupního obvodu dat L se toto datové slovo objeví na jeho skupinovém výstupu Q, kde je k dispozici až do příchodu dalšího datového slova. Na výstupu L obvodu L je log.i po...

Zariadenie na čistenie spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 155

Dátum: 11.08.1993

Autori: Vampola Pavel, Vampola Jaroslav

MPK: B01D 53/34

Značky: spalin, čistenie, zariadenie

Text:

...spalín do komína proudržování podtlaku spalín V celém systému čisticího zařízení.Nevýhodou výše uvedených zařízení na čištění spalín jsou především značné rozměry, zejména výškové, a s tím spojené nárokyna prostor spalovny. Údržba a čištění stávajících zařízení jeUvedené nedostatky odstraňuje zařízení na čištění spalín dletechnického řešení jehož podstata spočívá v tom ,že nádoba pračkyje dělicí přepážkou , tvořící integrální součást se...

Zapojenie na presné meranie malých napätí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 154

Dátum: 11.08.1993

Autori: Zmeškal Zdeněk, Horák Zdeněk, Kvasnička Josef

MPK: G01R 19/257

Značky: malých, napätí, zapojenie, meranie, přesné

Text:

...je přes odpor spojen s invertujícím vstupem operačního zesilovače a ve zpětné vazbě kondenzátorem. Neinvertující vstup operačního zesilovače je podepřen násobkem referenčního napětí a jeho výstup je spojen s neinvertujícím vstupem komparátoru, jehož invertující vstup je uzemněn a výstup je spojen se vstupem radiče. Výstupní napětí komparátoru je přes odporový dělič přivedeno na vstup analogového přepínače. Analogově číslicový převodník s...

Podporná konštrukcia stropného debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 153

Dátum: 11.08.1993

Autori: Cipra Petr, Bartošová Lenka, Koubek Jindřich, Stárek Richard

MPK: E04G 11/36

Značky: konštrukcia, debnenia, podporná, stropného

Text:

...se V první fúzí odbedňovúní -2 úderom kledíva na zaràžku vyrazí část klinu o prüřezu pinmcne T z prootoru středového vybr ní pevné stojíny, do něho se tak áoatane užši ćnst klínu a klin spadne na podložku hlavice. Zároveň s ním spadne jim dosud podpiraná padací hlavice a také vodorovné tramky zavésené na závésech podaci hlevice.1 na nichležíci beünlci desky. uezí nimi e stronem tak vznikne dostatećný prostor, aby se bedulci desky a po nicL 1...

Teleskopická podporná stojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 152

Dátum: 11.08.1993

Autori: Stárek Richard, Bartošová Lenka, Cipra Petr, Koubek Jindřich

MPK: E04G 11/50

Značky: podporná, stojka, teleskopická

Text:

...dó 1 ka závitového úseku trubky,nedovoĺuje zatékání tekutého betonu mezi ní 9 tàleso výsüvnétyče. Podlouhĺé otvory v zňvitově části trubky umožňují vjškové dorovnáváni teleskopické poďpěrné stojky v ce 1 ám rozsahu roztoćç otvorů vnitřní tyäuvné tyče. Kvalitní ocel je potrebná pouze na výrobu vlastního těleso rovného ůepu, kdežto jeho pojístne oko může být vyrobeno z Ievnějšího matoriálu.Přehled obrázků ne výkresochUžítný vzor je hlíže...

Výsuvná lešenárska podpera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 151

Dátum: 11.08.1993

Autori: Cipra Petr, Stárek Richard, Bartošová Lenka, Koubek Jindřich

MPK: E04G 5/06

Značky: podpera, výsuvná, lešenářská

Text:

...uvolni posunutím ràuećku vzhüru a v případě, že je upevněno k zadní straně dutéhc sloupha,se zvedne na přední straně umíntěná část rnmccku s pngistnou klapkou, a to v obou případech pomoci palce, ktorý Je na npnćná stra ně rámečku brzdy.Přehled obrázků na výkresochVýauvná leäenářska podpěra jcblíže osvětleno na výkresoch,kñena obr. l je znázorněn axonometrícký pohled ne vjsuvnou lešenářskou poâpěru, naqobr. 2 je schematieky znázornén celní...

Napínacie zariadenie spínacích tyčí stenových debnení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 150

Dátum: 11.08.1993

Autori: Bartošová Lenka, Cipra Petr, Koubek Jindřich, Stárek Richard

MPK: E04G 17/04

Značky: spínacích, zariadenie, stěnových, debnení, tyčí, napínacie

Text:

...vjkresoch, kde na obr. 1je znázorněn axonomwtrický pahlud na innví zarizeni splnacichnap tyčí stěnnvýřh beňnění, na nbr. 4 svhi d tea ngfnüqich zařízením se smincí tyčí 3 na obr, 5 J 0 znmzornónPříklady provedení užitnóho vxnrunací zařízení podľa obr. 1, 2 a 3 má Skříň vytvoüenou zlichoběžníkových stěn 1, spojených boěnimí destićkaaí knich .ulis 5 ve stěnách 1 skříně jsou zasązeny boční s rany rv ní části El vodícího kamene 1. ruhú část lg...

Debniaca doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 149

Dátum: 11.08.1993

Autori: Stárek Richard, Koubek Jindřich, Cipra Petr, Bartošová Lenka

MPK: E04G 9/08

Značky: doska, debniaca

Text:

...axonometrický poh 1 ed na bećnici desku e ůásti dalších ůvou k ní přiřszených bednících desk, na obr. 2 je znuzorněn axonometrický pohled na Jeden roh bedníci desky s opěrou, na obr. 3 je znázorněn axonometrický pohled na úsek rámu bednicí desky s prolisem.Fřikleiy provedení užitného vzoruEedntcí deska 1 poä 1 e obr. 1 e 2 ÍŽatŕené rámca Š, který ma ích třístěnové opěry 2, jejichž dvě stěny jsou kolmé k přilehĺým stranám rámu Š 9...

Snímač na meranie malých prietokov kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 148

Dátum: 11.08.1993

Autori: Kubiš František, Jůza Jiří

MPK: G01F 1/68

Značky: malých, meranie, snímač, prietokov, kvapalín

Text:

...tepelný příkon. Uvnitŕ trubićky je v celé délce vinutí umísténa Ťvložka , plochého spirýlového kanálu, ktorý priléhá k vnitřní sténě trubićky.Šířka kanálu «se ve sméru toku v-ce 1 édélce vinutí stáleusmérňující tok kapaliny dozvétsuje, což vede ke vzniku turbulenci v protékajícíTento A-mechanismus zajišťuje potřebné prohrátí proudícíkapaliny v pŕíćném smeru. Uvedené konstrukćní provedení ćidla umožňuje použít kalorimetrický princip s...

Tesniaca a urýchľovacia dýza

Načítavanie...

Číslo patentu: U 147

Dátum: 11.08.1993

Autori: Frajman Oleg, Sedláček Štěpán

MPK: E03C 1/08

Značky: dýza, urýchľovacia, tesniaca

Text:

...a urychlovací trysky, která se montuje přímo na vodní baterii, na konec trubice. Podstatou je plynulé zdžení průřezu vodniho toku, čímž dochází k podstatnému zvýšeni tlaku vodniho toku. Použitím této těsnící a urychlovací trysky se dosáhne stejného a nebo i většího spořícího účinku,jako u složitých úsporných sprch.Přehled obrázků na výkresechNa oorázku je znázornčna těsnici a urychlovací tryske v půdorysu a v bočním řezu.Těsnící a...

Lamelový blok rúrkového protiprúdového usadzovača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 146

Dátum: 11.08.1993

Autor: Rozkydálek Jiří

MPK: C02F 11/12

Značky: usadzovača, lamelový, rúrkového, protiprúdového

Text:

...soustavou vzájemné so abřfdajíuíoh hluhokých prohlubní a mělkýoh prohlubui, přičemž Lvar vrcholových částí hlubokých prohlubní na jedno sbraně lamelové dosky odpovídá tvaru mělkých pľohlubní na jojí druhé straně a že lamelové desky jsou v lamolovém bloku uložený Lak. že-vždyčast hluboké prohlubnč leží v mělké prohlubui. nobo naopak.Další podstatou je. že mělké rohlubuě mají rybinovitý profil vytvořený Lak. že smčřujo do roviuy lamelové dosky a...

Riadiaci člen

Načítavanie...

Číslo patentu: U 145

Dátum: 11.08.1993

Autori: Walter Jiří, Vršecký Pavel, Pawelka Petr

MPK: G05B 11/60

Značky: člen, riadiaci

Text:

...je výhodné, jeetliže je část válce nad regulátorem Pbužíny vytvořena jako snímatelná.Přehled obrázků na vĺkresechDalší podrobností k vytvoření řídícího členu podle technického řešení jsou uvedeny pomocí výkresu v příkladu provedení. Na tomto výkrese znázorňujeobr. l řídící člen opatřený membránou a obr. 2 řídící člen opatřený pístem.Řídící člen podle obr. l sestává z válce, který je tvořen držákem Q tlakové hlavice, na kterém je...

Zariadenie na reguláciu a stabilizáciu tlaku v bojleri súčasne s jeho doplňovaním z vodovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 144

Dátum: 11.08.1993

Autori: Walter Jiří, Vršecký Pavel, Pawelka Petr

MPK: G05D 16/00

Značky: vodovodu, súčasné, bojleri, zariadenie, tlaku, reguláciu, doplňováním, stabilizáciu

Text:

...odpojit,je propojka mezi vodovodem a řízeným ventilém a/nebo mezi řízeným ventilem, výhodné vedením snímače tlaku, a boilerem opetřena uzavíracím ventílem.Přehled obrázků na výkresechTechnické řešení je dále blíže objaaněno na příkladu provedení pomocí výkresu, který znázorňuje schematicky zařízení k regnlací u stabílizaci tlaku v boileru současně s jeho doplňováním z vodovodu.Zařízení k regulaci a stnbilizaci tlaku v boileru současně a...

Zariadenie na reguláciu a stabilizáciu tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 143

Dátum: 11.08.1993

Autori: Walter Jiří, Vršecký Pavel, Pawelka Petr

MPK: G05B 11/60

Značky: zariadenie, reguláciu, stabilizáciu, tlaku

Text:

...řešení je vytvořit B minimálními pořizovacímí náklady zařízení k regulaci a stabilizaci tlaku které nevyžaduje vlastní zdroj energie, pracuje automaticky a vylučuje únik upraveného teplonosného média z teplovodního okruhu do zdroje teplonosného média, například vodovodu.Uvedené požadavky splňuje technické řešení shora uvedeného typu podle prvního nároku.u Podstata tohoto zařízení k regulaci a atabilizaci tlaku spočíva v tom, že vedení...

Membrána, hlavne na prenos sily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 142

Dátum: 11.08.1993

Autori: Walter Jiří, Vršecký Pavel

MPK: F16J 3/02

Značky: hlavne, membrána, prenos

Text:

...obr.1 je-patrný řez membránou,která obsahuje celoplošnou výztuhu gi z textílního materiá 1 u,dále obvodovou výztuhu gg 2 ocelového pletiva. Ve vzdálenosti 2 mm od obvodové hrany membrány je na čele vytvořen výstupek gg o šiří 2 mm a výšce 3 mm,přičemž poloměr zaoblení jeho zaoblené části g je 1 mm. Tato zaoblená část nevezuje na přimou část l výstupku gg. Na obrl je petrné též vydutí lg vnitřní části membrány.Přechody do vyduti maji v...

Parapetný elektrický doskový výhrevný žiarič s reflexnou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 141

Dátum: 11.08.1993

Autori: Oliveriusová Miroslava, Šafková Ludmila, Šafek Miroslav

MPK: H05B 3/20

Značky: elektricky, doskový, parapetný, výhrevný, reflexnou, žiarič, clonou

Text:

...v horní části ohnutn do tupáho úhlu 1. Podle obr. 1 je elektrická obouot sťrnnně výhřovná denkn opptřenzn rámom l. Podle obr. 2 Je parapetní výhřevný nářiö neatnvan so dvou elektrických obountrannä výhřevnýoh àsaok 1 a 1 oddä 1 enýnh tepolnč izolační vrc 6 vou.2 a npojenýoh rámem Q. ľodla obr. 4 je zářič aeatnven za dvou akumulnčních deset 2 opntřených nn vnitřní straně elektriokými obountrnnnö výhřvvnýmí deskami 1 oddälenými tepelnä izolační...

Viacúčelová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 140

Dátum: 11.08.1993

Autori: Oliveriusová Miroslava, Šafková Ludmila, Šafek Miroslav

MPK: F16B 2/00

Značky: svorka, viacúčelová

Text:

...čeliut 3 upntřonu dráäkou li n~přiönými otvory l 1.Pod 1 o obr. U je vo čtyřhrnnné truhoo l znnunutn tyčová opňrku lg npntřnuú kotvioími otvory lg zo která je šroubem 12 kotvena čtyřhrnnő trubcc l.Víceňčelovou avärku podle technického řečnní lzw využít nejen ke avírňní, vla 1 při rozt°hování, uajmőnn při ocêloplechová výrobě, nvnřovúní, formování rámñ n fixnci nntrin, při výrobě modulů, tvnrování a plmutů n aknlnýnh vláken.1. Vĺceúčelovd...

Združený indikátor elektrického napätia, odporu, fázy a poradia fáz

Načítavanie...

Číslo patentu: U 139

Dátum: 11.08.1993

Autor: Vostřák Miloš

MPK: G01D 7/08, G01R 19/155, G01R 15/12...

Značky: fázy, elektrického, napätia, združený, poradia, indikátor, odporu

Text:

...(380 V) napětí a odporu v elektrickém obvodu o hodnotě menší než 59011. Dále sdružený indikátor umožňuje zjištovat fázi a sled fúzí. Mimo to lze sdruženćho indikátoru použít jako ruční svítilny. Manipula ce se sdruženým indikútorem je velmi jednoduchá, jeho provoz nevy žaduje prakticky žádnou údržbu, je vytoučono vadná monipulace a výhodou je i dostupná ceno vo srovnání napr. 5 prístroji zahraničními a tuzemskou součústkovou základnou.Přeh...

Ručné zariadenie na potlač predmetov, najmä textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 138

Dátum: 11.08.1993

Autor: Chamrád Svatopluk

MPK: B41F 16/02

Značky: potlač, textilií, ručné, najmä, predmetov, zariadenie

Text:

...potiskovacího sita vůči paletě, což vyžaduje opětné a časté opravné seřízení této polohy, čímž se snižuje zároveň produktivita provozovaného zařízení.Nevýhodou je i to, že při změnách polohy potiskovacího síta musí obsluha překonávat síly použitých silových prvků (pružiny, plynové válce apod)Uvedená nevýhody odstraňuje ruční zařízení pro potísk předmětů,zejména textlljí, sestávající z nosneho uámu opotřeného minimálně jednou pevnou nebo s...

Štvordobý spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 137

Dátum: 11.08.1993

Autor: Záhora Benedikt

MPK: F02B 75/00

Značky: motor, štvordobý, spalovací

Text:

...horní píst Z a střední píst Q jsou plné. 2 obou stran zbroušené, a ve válci 5 jsou uloženy volně posuvně. Spodní píst § je pak spřažen s klikovým hřídelem 3 pomocí ojnice g. Válec 5 je dále pětkrát radiálně navrtán, když ve spodní části jsou na stejné horizontální úrovní protilehle vytvoreny sací otvor Al a spodní obtokový otvor 52, ve střední části výfukový otvor 5 a nad nim v horizontální rovíně svíčkový otvor 55 a horní obtokový otvor g§....

Lisovacia forma na tvarovanie obručí kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 136

Dátum: 11.08.1993

Autori: Sládek Pavel, Trubačíková Drahomíra, Pospíšil Vladislav

MPK: B29C 43/02

Značky: obručí, kolies, lisovacia, forma, tvarovanie

Text:

...zabezpečuje dokonalé vyplnění lisovací formy a kvalitní povrch hotového výlisku. Tvarové řešení -škrtíci mikroštěrbiny musí být takové, aby přebytečnýmohl být touto přétokové drážky a zároveň zde dostatečně rychle zesíťoval. Tím škrtící mikroštěrbiny lisovacíholisovací materiál mikroštěrbinou vyveden doformy dochází vlivem rozkladu nadouvacího systému35 až 40 . čímž by se případné nedoliskyna povrchu výrobku mnohem viceprojevi 1 y.Přehled...

Podpera vedenia na ploché strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 135

Dátum: 11.08.1993

Autori: Mikan Josef, Miko Jaromír

MPK: H02G 13/00

Značky: ploché, vedenia, střechy, podpera

Text:

...je přicíhnutí hromosvodného vedení zajištěno pomocí pružinky z ocelového pásku,která je zaražena do čtyřhraného otvoru tak, aby bylo využito lůžka pro lepší vedení vodiče. Vodič se msunc pod pružinku a překonáním odporu pružinky vodič zapadne do připraveného lůžka.Technické řešení bude blíž objasněno na výkresech, na kterých znázorňuje obr. l zařízení podle technického řešení, kde upínací část je tvořena příložkou a šroubem se čtyřhranem...

Deliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 134

Dátum: 11.08.1993

Autor: Vlk Jaroslav

MPK: E04B 1/02

Značky: zariadenie, deliace

Text:

...boční profily mohou být opatřeny na své vnější ploše úchytnýml výhěžky. Koncový prvek ve vysnnutě poloze s výhodou zapadá do zámku přlpevněného k pevnému pod-.kĺadu- Nozí výhody děliclho zařízení podle tohoto Leehn 1 cké~ho řešení lze uvést násohení lzolačních účinkü při přesném vymezení vzduchové mezerv mezi okenními skly n follemi. možnost izolací nejen prostupovýuh otvurů. ale i celých stěn a stropů. možnost- oddělení Lepelně nejvíce...

Závažie pre výpustný uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 133

Dátum: 11.08.1993

Autori: Dvořáček Jan, Sedláček Miloš

MPK: E03D 5/02, E03D 1/14

Značky: uzáver, výpustný, závažie

Text:

...tvaru prstence z obr. 7Eiíklggx provedení užitného vzoruJak vyplývá z obr. 1, sestává výpustný uzávěr, použitelný zejména u nádržky splachovače WC, z trubky §, která může být provedena z plastické hmoty, opatŕené na svém dolním konci osazením 1 s kruhovou drážkou, v níž je uloženo prstencovéá Šíce kruhové drážky v osazení 1. Vnější spodní průměr osázení 1 je menší než vnitřní průměr sedla 1 výpustného uzávéru, na které prstencové...

Stavebná súprava na výstavbu montovaných objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 132

Dátum: 11.08.1993

Autor: Wachs Ulbrich

MPK: E04C 2/10

Značky: montovaných, súprava, výstavbu, objektov, stavebná

Text:

...skladov. S výnimkou špeciálnych statických a prevádzkových nárokov je súprava prakticky univerzálna. Jej ďalšou výhodou je jednoduchá montážz typizovaných dielcov, ktoré nie je potrebné upravovať na miesteStavebná súprava .podľa úžitkového vzoru bude bližšieobjasnená pomocou výkresov. kde na obr. 1 sú znázornená jednotlivé druhy panelov, na obr. 2 je znázornený stenový panel,a to na obr. Za v pohľade. na obr. 2 b v zvislom reze a na obr.Zc...

Nosná hmlotvorná kvapalina pre aplikáciu biologicky aktívnych látok formou hmly.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 131

Dátum: 11.08.1993

Autor: Haruštiak Milan

MPK: C06D 3/00

Značky: hmlotvorná, nosná, kvapalina, aktívnych, aplikáciu, biologicky, hmly, látok, formou

Text:

...nesúca účinnú biologicky aktívnu zložku je dostatočne stabilná, oveľa stabilnejšia akodutín, zasahuje ošetrované povrchy zo všetkých strán,umožňuje obsluhe jednoduchú vizuálnu kontrolu priestorového dosahu aplikácie účinnej zložky. Prítomnost neprchavých viacsýtnych alkoholov v hmlenavyše zabezpečuje aj to, že kvapky hmly skondenzovanéna ošetrovaných povrchoch sa odparujú len veľmi pomaly a tak sa účinok v kvapkách obsiahnutých...

Viacvrstvový plošný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 130

Dátum: 11.08.1993

Autor: Váňa Jiří

MPK: B32B 25/10

Značky: plošný, materiál, viacvrstvový

Text:

...vrstev na báziK odstranění výše uvedených nedostatku doposud známých řešení přispívá vícevrstvý plošný materiál podle vynálezu. Tento materiál je, obdobně jako známé vrstvené materiály pro dopravní pásy, tvořen alespoň jednou vrstvou textilní výztuže, opatřenou polyvínylchloridovým nánosem, k němuž je prostřednictvím adhezivní mezivrstvy připojena elastomerní krycí vrstva. Podstata vynálezu spočívá v tom, že polyvinylchlorídový nános...

Zariadenie na sledovanie vybraných parametrov banskej veternej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 129

Dátum: 11.08.1993

Autor: Dametz Vítězslav

MPK: E21F 17/00, G01D 7/04

Značky: banskej, sledovanie, vybraných, siete, veternej, parametrov, zariadenie

Text:

...napájen ze stabilizovaného zdroje 5 a současně teplotné kompenzován2 teplotního snímače 11. Z výstupu převpdníku tlaku 1 je elektrickýsignál přiveden na vstup integračního obvodu § s proměnnou délkou integrace, jehož výstup je veden na první vstup korekčníhp obvodu ZLa po úpravě je tento signál veden z jeho prveho výstupu na první vstuo přepínače QL jehož první výstup je veden na vstup indikačního ob vodu Q a druhý vstup na další vstup...

Bezpečnostný zamykací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 128

Dátum: 11.08.1993

Autori: Peško Ivan, Peško Augustín

MPK: E05B 15/00, E05C 1/00

Značky: systém, zamykací, bezpečnostný

Text:

...pohybom kľúče.Kovové teleso dveri je z estetických dovodov vhodne upraviť povrchovou úpravou, pričom zo strany , na ktorej je upevnený vložkový zámok a bodový zamýkací systém sa pouäíva~ jú tiež rôzne druhy výplní, prípadne vo viacerých vrstvách,napríklad molitan , sklenenü plsť a podobne. Ako povrchová úprava sa môže používať, umakart, koženka, prípadne inévhodné materiály. Technické riešenie predstavuje bezpečný zamykací sytém pre chránené...

Zariadenie na istenie orbového telesa proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 127

Dátum: 11.08.1993

Autor: Žďárský Karel Karel

MPK: A01B 61/04

Značky: orbového, istenie, zariadenie, preťaženiu, tělesa, proti

Text:

...k úniku hydraulického oleje do půdy. Jedno z nejspolehlivějších řešení odstraňující předešlé nedostatky je jištění pomocí střížného kolíku, které se v praxi nejvíce využívá. Tento způsob má však tu nevýhodu, ž střižná síla způsobuje zaoblování hran střižných otvorů a tím p estává i tento systém fungovat.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení k jištění orebního tělesa proti přetížení jehož podstata spočíva v tom, že slupice je na zadní...

Odhrňovacia doska pluhového telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 126

Dátum: 11.08.1993

Autori: Žďárský Karel Karel, Mervart Vilém

MPK: A01B 15/08

Značky: pluhového, doska, tělesa, odhrňovacia

Text:

...na druhé straně.Uvedené nedostatkyodstraňujetechnické řešení jehož podstata spočívá v tom, že deska plužního tělesa sestává ze dvou shodných polovin na něž těsně navezuje na spodní straně pluhová čepel. Výhodou tohoto řešení je to, že odhrnovecí desku lze při opotřebeí nebo poškození celkem čtyřikrát zaměnit.Na připojeném výkresu je znázorněne na obr. 1 odhrnovací deska plužního tělesa V nárysu a na obr. 2 v bokorysu.Příklad provedení...

Diskové orbové teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 125

Dátum: 11.08.1993

Autor: Žďárský Karel Karel

MPK: A01B 15/16

Značky: diskové, těleso, orbové

Text:

...k většímu otěru odhrnovací desky.Uvedené nedostatky odstraňuje technické řešení jehož podstata spočívá v tom, že pracovní plocha orebního tělesa je v celé ploše tělesa v zásadě konkávní a svislé rovina diskového tělesa svírá vůči ose rámu ostrý úhel. Výhodou tohoto provedení je to,že orební těleso diskové snižuje odpor vzniklý třeníma lépe drobí a zaklápí oranou zem.Na připojeném výkresu je znázorněno na obr. l uspořádání diskového orebního...

Hydraulické nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 124

Dátum: 11.08.1993

Autori: Bendák Vladimír, Sirůček Miroslav

MPK: A01G 3/08

Značky: nožnice, hydraulické

Text:

...hydraulických nůžek.Hydraulické nůžky, zvláště na stříhání větví v korunách stromů sestávají 2 pohyblivé čelisti 2 spojenoučepem 3 s pevnou čelistí 1 a čepem Ž přes rameno § s vět ším pístem 9. Větší píst 2 je umístěný ve větším pracov ním válci 8, který přechází do menšího pracovního vál ce lg, ve kterém je umistěn menší píst.l§. Pohybliváčelist 2 je spojene s pracovním válcem § zvenči pomocí tažné válcové pružiny Z. Alternativně lze...

Zariadenie na vytvorenie databanky údajov o stave elektromechanických počítadiel impulzov v telefónnych ústredniach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 123

Dátum: 11.08.1993

Autor: Górný Jaromír

MPK: G06M 1/272, H04M 15/00

Značky: štávě, databanky, telefónnych, vytvorenie, počítadiel, ústredniach, údajov, impulzov, zariadenie, elektromechanických

Text:

...oproti olekhromechanlckým počitadlám. Kamera jepripojená na jednotku apracovąnia obrazu.e je schématlchy nakreslená ząriądenie na vytvorenie databanky údajov O utave elektromechanických poči tadiel impulzov v telefónnych úsLredniach.Ľaríadnnle na vyLvnrenlu dątahanky údajov o stave elektromeahanických poñítndlel imulmnv u ĽneIónnych ústredniach pozoHtůvm zo unímucej jednuLLy L a 2 jndnotky spracovania obrazu g. Snimaciu jednotka L je...

Zariadenie na rýchle opravy vodovodných rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 122

Dátum: 11.08.1993

Autor: Chomoucký Oldřich

MPK: F16B 2/02

Značky: vodovodných, rúrok, rychle, zariadenie, opravy

Text:

...který nahradí v havarijních situacích nouzově vyráběné žlaby z trubek a podstatně zjednoduší instalaci. Přípravek má vnitřní tvar ž 1 abu.o poloměru,blížícímu se vnějšímu poloměru opravované trubky. Tělo přípravku je na podélných stranách opatřeno nálitky s otvorypro spojovací šrouby. Ze dvou přípravků umístěných proti sobě, se pomocí spojovacích šroubů vytvoří požadovaný spoj.Poškozené misto trubky se překryje pryžovou hadicí, na jedné...

Čistící prostředek na textílie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 27

Dátum: 11.08.1993

Autor: Šenkýř Josef

MPK: C11D 1/37

Značky: čisticí, prostředek, textilie

Text:

...1 u,15 trietanolaminové soli dodecylbenzensu 1 fokyse 1 iny,15 sodné soli sulfätoveného oxyletylovaného mastného a 1 koho 1 u,72,5 obj. směsi činí voda a 0,5.obj. směsi činí aguerom-templinol. Směs se homogenizuje v homogenizečním kotli opatřeném michadlem s 330 st./min. po dobu deseti minut. Směs se do expedičních obalů plní pod hlsdinou.Přiklad 2 W 10 obj. směsi je obsaženo 35 alkylsulfonátu a 45 sulfo Jantaranu sodného,v 9 obj. směsi je...

Prostředek k odlučování nalepených tapet ze zdí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 26

Dátum: 11.08.1993

Autor: Šenkýř Josef

MPK: C11D 10/00

Značky: odlučování, prostředek, nalepených, tapet

Text:

...aktivnícn látek v prccentech stanovených dvoufázovou titraci min. 4. Prostředek se před použitím řadí vodou v poměru llO. Je ne-.hořlavý a netoxický. Nemá škodlivé ťčinky na lidský oráaniszus..2 Směs 9 hmot. dílú neionového aduktu ethylénoxidu a nonylfeholu 5 hmot.di 1 ů ethyl-hexylsulfojentarsnu sodného,6 ž hzot. dílů 1,2-propyláng 1 ykolu,78,5 hmot. dilů vody a 1,5 hmot. dílú voćorozpustného parfému - broskev se homogenizuje po dobu qca...