Archív za 1993 rok

Strana 7

Farmaceuticky účinný produkt z Tanacetum parthenium, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279652

Dátum: 09.09.1993

Autori: Willigmann Ingo, Beuscher Norbert

MPK: A61K 35/78

Značky: produkt, obsahuje, farmaceutický, účinný, tanacetum, prostriedok, parthenium, ktorý, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Extrakciou farmaceuticky účinných produktov zo zmesi obsahujúcej veľký počet látok, najmä z rozdrobených rastlín ako Tanacetum parthenium, sa dosahuje vysoký výťažok a prekvapivo zlepšená stabilita účinných látok pri použití plynu, výhodne oxidu uhličitého v nadkritickom stave.

Kľukové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279547

Dátum: 09.09.1993

Autor: Temme Hans-werner

MPK: F16C 3/28, F16C 3/18

Značky: kľukové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Kľukové zariadenie má otočný diel (2), otočný okolo osi a kľukový diel (1), pričom sú oba diely vzájomne spojené záberom s bajonetovým uzáverom. V kľukovom diele (1) sú otočne uložené dva výstredníky (7, 10). Každý výstredník má proti svojej otočnej osi excentricky pravý čap (8) a druhý čap (11), pričom každý z čapov zapadne do príslušnej drážky (9, 12) otočného dielu (2). Otočením oboch výstredníkov sa kľukový diel (1) prestaví relatívne proti...

Spôsob stanovenia hĺbky narkózy a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279369

Dátum: 11.08.1993

Autor: Pomfrett Christopher John Douglas

MPK: A61B 5/0205, A61B 5/08, A61B 5/0468...

Značky: stanovenia, zariadenie, hĺbky, uskutočňovanie, spôsobu, narkózy, tohto, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob stanovenia hĺbky narkózy, pri ktorom sa analyzuje rad R-vĺn na stanovenie polohy každej vlny v dychovom cykle, v ktorom k nej dochádza, odvodí sa nameraná hodnota, predstavujúca stupeň nahromadenia R-vĺn v dychových cykloch, na získanú hodnotu sa použije test na náhodnosť výskytu, čím sa získa referenčná hodnota, predstavujúca štatistickú významnosť nahromadenia R-vĺn v dychovom cykle a nameraná hodnota sa porovnáva s...

Spôsob oddeľovania jedného zo zmesi plastov rôznych typov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279157

Dátum: 11.08.1993

Autori: Geisler Iring, Neitzel Ulrich, Stahl Ingo, Hollstein Axel, Kleine-klefmann Ulrich

MPK: B03C 7/00, B29B 17/02

Značky: oddeľovania, spôsob, zmesí, plastov, typov, rôznych, jedného

Zhrnutie / Anotácia:

Oddeľovanie jedného podielu plastu zo zmesi plastov s podobnou hustotou, napríklad polyetylén a polypropylén, sa vykoná elektrostatickým postupom, pričom zmes sa pred triboelektrickým nabitím podrobí spracovaniu povrchu minerálnymi kyselinami alebo alkalickými hydroxidmi, čím sa dosiahne vysoký stupeň čistoty frakcie. Pred vlastným spracovaním sa zmes rozdrví na veľkosť častíc pod 10 mm, čistí sa, odvodňuje sa a tepelne spracúva pri teplote 70...

Tlmič výfuku motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278804

Dátum: 11.08.1993

Autori: Bergquist Karl, Kullander Urban

MPK: F01N 7/18, F01N 1/24

Značky: výfuku, tlmič, motorových, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Tlmič výfuku motorových vozidiel pozostáva z výfukového vedenia obklopeného výplňou a umiestneného v puzdre, ktorého dve polovice (1, 2) majú šírku a dĺžku väčšiu ako hĺbku a majú najmenej jednu vzperu (13), ktorá prechádza touto hĺbkou a spája obidve polovice (1, 2) a ich dná. Výfukové vedenie má dva konce (5, 6) bezpečne zaistené k puzdru, pričom výfukové vedenie vnútri puzdra je iba v kontakte s výplňou puzdra. Vzpera (13) má tvar doštičky a...

Odvodňovací prvok lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278802

Dátum: 11.08.1993

Autor: Hartmann Eduard

MPK: B30B 9/26

Značky: prvok, lisov, odvodňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Tyčové pružné jadro (6) odvodňovacích prvkov (2), usporiadaných v lisovacom priestore (1) lisu na ovocie, má na svojom obvode viac pozdĺžnych drážok (8, 13), ktorými sa odvádza vylisovaná šťava do zberného priestoru (5) na šťavu. Voľné konce každého odvodňovacieho prvku (2) sú uvoľniteľne pripevnené cez odvodňovacie zámky (3) k lisovaciemu priestoru (1). V oblasti tuhého odvodňovacieho zámku (3), ktorým je vedená šťava, sú pozdĺžne drážky (8)...

Obal, vylučujúci možnosť opakovaného použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278684

Dátum: 11.08.1993

Autor: Rai Devindir Vir

MPK: B65D 43/06

Značky: vylučujúci, obal, možnost, použitia, opakovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Obal vylučujúci možnosť opakovaného použitia, ktorého veková časť (200) je spojená so spodnou časťou (300) pomocou jazýčkov (204), neodstrániteľne uložených do otvorov (304) bočnej steny spodnej časti (300). Jazýčky (204) sú so stredovou časťou (202) vekovej časti (200) spojené odtrhnuteľnou obvodovou časťou (220), takže stredovú časť (202) je možné oddeliť od spodnej časti (300). Skutočnosť, že po odtrhnutí obvodovej časti (220) zostávajú...

Syntetická oporná konštrukcia s chráneným lícom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 192

Dátum: 11.08.1993

Autor: Petrik Pavol

MPK: E01C 11/16, E02D 3/12, E02D 17/20...

Značky: konštrukcia, syntetická, oporná, chráneným, lícom

Text:

...rovnaninou alebo gabionmi, ktoré sú pomocou syntetických alebo kovových plošných útvarov ukotvené vVýhodou takýchto syntetických oporných konštrukcií je to, že sú chránené pred slnečným žiarením a pred možnosťou mechanického poškodzovania. Ďalšou výhodou je ich jednoduchá technológia stavby, ekologický vzhľad kamenného prírodného svahu ako aj vysoká ekonomickáSyntetická oporná konštrukcia s chráneným lícom sa buduje nasledovne ...

Tepelnoizolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 191

Dátum: 11.08.1993

Autori: Kráľ Miroslav, Zakuciová Jana

MPK: E04B 1/78, E04C 2/26

Značky: materiál, tepelnoizolačný

Text:

...Krycie a reflexné Al fólie zabraňujúprístupu Uf a IČ žiarenia k plastu a tým sa jeho životnosť rádovo predlžuje. Významným znakom je aj použitie plastom obalených bublín, ktoré umožňuje dosiahnuť veľmi výhodný pomer objemu vzduchu k celkovému objemu materiálu, a tým výhodné tepelnoizo lačné vlastnosti pri nízkych výrobných nákladoch.Výhodne je plastová fólia s bublinami jednou stranou plynotesne fixovaná na vnútornú stranu Al fólie, ktorá v...

Krížové zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 190

Dátum: 11.08.1993

Autor: Schmidt - Fajlík Tibor

MPK: B66F 5/02

Značky: zdvíhacie, křížové, zariadenie

Text:

...automobilu, kde zdvíhacia sila je vyvodená automobilovým zdvihákom z bežnej výbavy osobného automobilu. Na obrázku 2 je znázornený spôsob použitia krížového zdvíhacieho zariadenia na manipuláciu S kontejnermi v sklade s obmedzeným manipulačným priestorom,kdezdvíhacia sila je vyvodená autožeriavom.Bremeno 2 (obr.l) spočíva na hornom nosníku ll krížového zdvíhacieho zariadenia 1, na ktoré pôsobí silou Q Ž, ktoré jedaná hmotnosťou bremena Ä....

Potranová zmes, obsahujúca atraktant a toxicky účinné látky proti švábom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 189

Dátum: 11.08.1993

Autori: Crha Miloš, Rettich František, Laštovka Petr

MPK: A01N 55/08

Značky: látky, účinné, atraktant, změs, proti, švábom, obsahujúca, potranová, toxicky

Text:

...na příklad sloučeniny bőru,jako kyselina bőritá,tetraboritan sodný,draselný.Mají sice vysokou ůčinnost,avšak zdĺouhavý nástup toxicity k nymfám a dospělcům švába obecného.Z celé řady v současné době používaných insekticidů lze uvést ch 1 orpyrifos,chlorpyrifos-etyl,cyfluthrin,hydrametylnon.Jde o velmi složité organické sloučeniny s technicky náročnou a tedy i nákladnou výrobou.Jako atrektanty jsou užívánr estery vyšších mastných...

Spojka rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 188

Dátum: 11.08.1993

Autori: Špaček Jan, Husák Václav, Kočandrle Jiří

MPK: F16B 7/00

Značky: spojka, rúrok

Text:

...a obr.2 v bokoryse a ćiastoćnom reze rozloženú zostavu spojky trubiek z guľového elementa, spojovacieho štvorbokého hranola a koncovky.Príklady vyhotovenia technického riešeniaspojka určená ku spojovaniu trubiek pozostáva z guľového elementa l, ako hlavnej časti, ktorý je stredovým prepojovacim prvkom, ku ktorému je možné mechanickypripojit jednu až šest koncoviek g s trubkami 3. Guľový element l je na oboch protiľahlých stranách všetkých...

Komorové rozdeľovanie vzduchu pomocou elektromagnetických ventilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 187

Dátum: 11.08.1993

Autori: Kukla Vladimír, Kopsa Karel, Veselý František, Moudřich Ivan, Jirkovský Jaromír

MPK: F16K 31/02

Značky: vzduchu, rozdeľovanie, ventilov, pomocou, elektromagnetických, komorové

Text:

...ktere se nastavují přepinadem, ImPríklad provedení technickeho ŕesení V provedení podle obr.1 zařízení obsahuje sestnáctsamostatných komor L 5 elektromagnetickými ventily 2. Zdrojem vzduchu je vzduchovací motorek §. K regulaci tlaku vzduchu je pripojen regulacní ventil 1 a pro vizualní kontrolu tlaku vzduchu je pripojen manometr §. Výstupní otvory Q jednotlivých komor jsou pripojený na ctrnáctisekcový rukav Z urcený k lecbe...

Dvojkolesový manipulačný prostriedok na prepravu sudov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 186

Dátum: 11.08.1993

Autor: Kocurek Rostislav

MPK: B62B 1/22

Značky: dvojkolesový, sudov, manipulačný, prepravu, prostriedok

Text:

...tyče.Podstata technického riešenia je bližšie vysvetlená v ďalšom popise s odkazom na priložené výkresy, na ktorých v perspektívnych pohľadoch obr. 1 znázorňuje celkový pohľad na manipulačný prostriedok, obr. 2 znázorňuje osadenie suda na manipulačnom prostriedku s dobre zreteľnou funkciou úchopného zariadenia. Obr. 3 predstavuje čiastočný pohľad na manipulačný prostriedok prispôsobený na manipuláciu s dvomi sudmi vedľa seba.Manipulačný...

Elektrostatická jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 185

Dátum: 11.08.1993

Autor: Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/48

Značky: elektrostatická, jednotka

Text:

...u výstugnej zvédzucej Komory §, ktorej veľkosť určuje výstupné uistančná vložma âł. Vstupná rozvàazacia komora 1 je tvorená vekom Zł výhodne so vstupný otvorom ł, prićo vstupný otvor ł môže byť v alternativnom suutočnení ajna distančnej vložke lg u vstupnou trubkovnicou-15, medzi ktorými je voâotesne uložená ćistenčná vložka lg, pričom vstupná trubkovnica lg je oatrená grieoežnyui otvormi lg s utes ňovacimi elenentemi 722, V ktorých je...

Vreteník obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 184

Dátum: 11.08.1993

Autori: Pollák Štefan, Kuciak Jozef

MPK: B23Q 5/10

Značky: vřeteník, obrábacieho, stroja

Text:

...vretena do dvoch štítov vreteníka, ktoré sú vporovnaní so skriňovými konštrukciami podstatne jednoduchšie a ľahšie zhotoviteľné, umožňuje výrobu celého vreteníka obrábacieho stroja s nižšou pracnosťou a tým aj lacnejšie. Takto vyrobené vreteníky sa vyznačujú nižšou hmotnosťou. Jednoduchá konštrukcia vreteníka umožňuje využiť priestor medzi štítmi vreteníka ako priestor na osadenie elektrovybavenia obrabacieho stroja.Prehľad obrázkov na...

Lôžko sústružníckeho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 183

Dátum: 11.08.1993

Autori: Pollák Štefan, Kuciak Jozef

MPK: B23Q 1/02

Značky: sústružnickeho, lôžko, stroja

Text:

...vodiacich tyčí, sparovaných do dvoch dvojíc umožňuje vytvoriť samostatné vedenia pre pozdĺžne suporty. kopírovacie suporty. konika. lunety. podpery dlat nastavovacích elementov a rôznych ďalších prípravkov a prídavných zariadení. Takto vytvorené lôžko sústružnickeho stroja výhodne umožňuje využiť ako tretí par vedenia zadnú spodnú vodiacu tyč a spodnú zadnú vodiacu tyč napr. na vedenie konika. S výhodou je možné na zadné vedenie...

Meracie zariadenie fyziologických charakteristík lokalít ľudského tela

Načítavanie...

Číslo patentu: U 182

Dátum: 11.08.1993

Autori: Kahancová Ervina, Živčák Jozef, Valent Richard

MPK: A61B 5/107

Značky: lokalít, charakteristik, fyziologických, ľudského, zariadenie, meracie

Text:

...informačný tok údajov charakteristických pre meranie fyziologických charakteristík lokalít ľudského tela.Riešenie je vysvetlené pomocou obrazkov, na ktorých je znázornená zariadenie pre meranie fyziologických charakteristík lokalít ľudského tela na obr. l v horizontálnej rovine, na obr. 2 vo vertikálnej rovine a na obr. 3 v sagitálnej rovine.Meracie zariadenie fyzíologických charakteristík lokalít ľudského tela pre meranie v horizonálnej...

Zariadenie na súčasné zváranie viacerých krížových spojov elektrickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 181

Dátum: 11.08.1993

Autori: Májek Vladimír, Janota Martin

MPK: B23K 11/00

Značky: spojov, zváranie, zariadenie, viacerých, odporom, křížových, súčasné, elektrickým

Text:

...na zváranie tensíoh drôtov,je konštrukčne pomerne náročný a je problém ním dosiahnuüUsporiadaním zváracieho zariadenia podľa návrhu sa nevýhody predchádzajúcich riešení do značnej miery odstraňujú. Podstata zariadenia na súčasné zváranie viacerých krížových spojov elektrickým odporovým zváraním podľa vynálezu spociva v aom, že sekundárne vinutie zváracieho transformátora je pripojene na dve rovnobežne pásnicové elektróny, pricom jeden vývod...

Anténa pre príjem VHF a UHF signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 180

Dátum: 11.08.1993

Autor: Lajtoš Dušan

MPK: H01Q 5/00

Značky: příjem, signálov, anténa

Text:

...antény je v mieste príjmu silných a stredne silných signálov.Výhodou sú podstatne menšie rozmery oproti anténa rovnakých parametrov odvodenej od antény YAGI resp. logaritmicko - periodickej antény najmä v smere príjmu.Konštrukcia antény je jednoduchá, tiež jej upevnenie. Výhodné je jej použitie v prostrediach s nehomogénnvm elektro magnetickým poľom vysielača.Priestorové usporiadanie prvkov antény VHF / UHF pre príjem signálov o...

Držiak kopírovacích šablón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 179

Dátum: 11.08.1993

Autori: Pollák Štefan, Kuciak Jozef

MPK: B23Q 3/10

Značky: šablon, držiak, kopírovacích

Text:

...polôh, umožňuje rýchle, jednoduché a pohodlné prestavovanie kopírovacích šablón do polôh pre hrubovaciu. dokončovaciu a prípadne aj niekoľko medzipolôh pri sústružení. Výhodne kruhová a so svojimi valcovými uloženiami súosa vodiaca tyč lôžka sústružnickeho stroja umožňuje. že pri akomkoľvek osovom pootočeni možno dosiahnuť dobré vedenie pozdĺžneho suportu. Pohodlné nastavovanie kopírovacej šablóny do správnej polohy voči obrobku...

Chránič, najmä dna kabeliek, tašiek alebo kufrov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 178

Dátum: 11.08.1993

Autor: Charous Miroslav

MPK: A45C 5/12, A45C 13/02, A45C 13/36...

Značky: kabeliek, tašiek, kufrov, chránič, najmä

Text:

...oLvoru je oblukovihů vstup a pritlaćnou častou nitu je oblúkovita ćasí.Plocha kuielovíteno vstupu može byť 3 výhodou opat naĎalej je výhodné. ak prítlaćnou častou nitu je valcováčasť, ktorá môže mať ostrú obvodovú hranu, Ktorá môže matPodľa ďalšieho výhodného variantu môže byť hlava nitu vsmere osi drieku opatrená výstupkami.Výhodou technického riešenia podľa úžitkového vzorujeoveľa dokonalejšie spojenie obidvoch častí chrániča, cozvyšuje...

Vlečné zariadenie odnosné

Načítavanie...

Číslo patentu: U 177

Dátum: 11.08.1993

Autori: Žilinský Miroslav, Žilinský Július

MPK: B61B 10/00

Značky: odnosné, zariadenie, vlečné

Text:

...kotvy a držiaky ll na upevnenie pomocného bubna, (na obr. nezakresleného) na ktorom je navinuté nekonečné ťažné lano 3 počas prepravy. Motorový záves ll pohonnej jednotky Q je opatrený vahadlom Q otočne uloženým na čape lg. Jeden koniec vahadla Q je opatrený kladkou lg. Druhý koniec vahadla Q je spojený prostrednictvom zapúzdreného lanka gl s karburátorom gg.Lyžiarsky vlek sa prepravi od automobilu na svah pomocou ťažnej šnúry a...

Strešná spádová konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 176

Dátum: 11.08.1993

Autori: Varga Miloslav, Scherfel Walter, Juhás Imrich, Mlynček Miroslav, Sedílek Ladislav

MPK: E04G 23/02

Značky: spádová, konštrukcia, strešná

Text:

...sa tak tvoreniu mlák na streche. Nový strešný plášť vytvorí s jestvujúcou plochou strechy po celom obvode odvetranú vzduchovú medzeru, ktorú je možné vyplniť tepelnou izoláciou na dodatočné zateplenie strešného plášťa. Okrem toho nevzniká ekologicky závadný odpad, ktorý je potrebné likvidovať a v podstatnej miere sa tým znižuje finančná a časová náročnosťPrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlene pomocou výkresov....

Dóza pre demontáž a bezpečné uskladnenie použitých injekčných ihiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 175

Dátum: 11.08.1993

MPK: A61B 19/02

Značky: bezpečné, demontáž, injekčných, uskladnenie, dóza, ihiel, použitých

Text:

...odpadu napr. V spalovni.FDDSTATA NOVEHO TECHHICKÉHO RIEŠENIARiešenie podľa úžitkového vzoru má tú výhodu, že umožňuje oddelenie ihly od striekačky bez dotyku ruky a jej súčasné bezpečné uskladnenie v dóze, čím zabraňuje prípadnej infekcii.Horeuvedené umožňuje zariadenie na obr. 1 a 2, kde je znázornená dóza 5 e otvorom 1 v stene z elastíckého materiálu, oko lie otvoru l je opatrené minimálne jedným nástrihom 2. Po le kárskom zákroku...

Zariadenie na kontinuálne meranie prietoku kvapalín v uzavretých systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 174

Dátum: 11.08.1993

Autor: Pavelčák Jozef

MPK: G01F 23/28

Značky: kontinuálně, systémoch, kvapalín, prietoku, uzavretých, zariadenie, meranie

Text:

...snímačom nameraných zmien výšky hladiny kvapa liny v uzavretom eyeteme sa podľa tejto rovnice. programovoV pamäti regietraČnej a vyhnocovacej jednotky, vyhodnocujú zmeny prietoku /celkového pretećeneho množstva vody V uzavretom systéme/.Zariadenie na kontinualne meranie prietoku podľa technickeho možne aplikovaťeyetemu, alebo dodatočne, pričom naklady sú minimalne ariešenia je počas budovania uzavretéhoaplikacia nie je sprevádzaná vyššie...

Spájkovacia slučka pre elektrickú transformátorovú spájkovačku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 173

Dátum: 11.08.1993

Autori: Jurec Ladislav, Melišek Tibor

MPK: B23K 3/00

Značky: spájkovacia, transformátorovú, slučka, elektrickú, spájkovačku

Text:

...materiálov je realizované technológiou tvrdého spájkovania. Takto vyhotovená slučka vykazuje dobré elektrické i mechanické vlastnosti, avšak jej výroba je prácna,neproduktívna a vyžaduje použitie vysoko reaktívnych chemickýchlátok, ktoré majú negatívny dopad na životné prostredie.Cieľom riešenia je taká konštrukcia spájkovacieho hrotu,ktorá zabezpečí jeho dlhú životnosť, vysokú odolnosť proti pôsobeniu roztavenej spájky, nízke...

Tvarovací golier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 172

Dátum: 11.08.1993

Autori: Chalupecký Květoslav, Moudrý Jiří

MPK: B65B 9/22

Značky: tvarovací, golier

Text:

...nie je pozadnej strane goliera dokonale vedený , je nestabilný a uchádzaUvedené nevýhody odstraňuje tvarovací golier podľa technického riešenia k tvarovaniu obalového materiálu, napr. u vertikálnych baliacich strojov pozostavajúcich z trubky goliera, ku ktorému hornému okraji je pripevnená zadná strana goliera, zadná tvarovacia časť , bočná časť a predná tvarovacia časť . ktorého podstata spočíva V tom, že tvarovacia hrana je opatrená...

Upevnenie kovového telesa absorbéra k rámu slnečného kolektora izolačnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 171

Dátum: 11.08.1993

Autor: Pešek Vladimír

MPK: F24J 2/52, F24J 2/46

Značky: rámu, prvkami, kovového, izolačnými, tělesa, upevnenie, kolektora, slnečného, absorbéra

Text:

...obvodovej izolačnej lište g.Prihlasované technické riešenie má prednosť v jednoduchejĺ konštrukcii s použitím finančne dostupných komponentov. Nos-Ž na časť slnečného kolektora tvori kovové teleso plochého ra-Ídiátora ł, ktorý sa používa v ústrednom vykurovaní budov. obvodový lem telesa rediátora l je ustavený v obvodovejizolačnej lište 5 zhotovenej odstreknutím vo forme z progresívnej izolačnej hmoty do dotykovéhc tvaru s radiétorom. Obvodová...

Prírodný prípravok na podporu rastu a regeneráciu vlasov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 170

Dátum: 11.08.1993

Autor: Matkovicsová Zuzana

MPK: A61K 7/06

Značky: podporu, rastu, prípravok, vlasov, regeneráciu, prírodný

Text:

...v prospech extraktu z bylinnej zmesi do vzájomného pomeru 1 1.Podiel konzervačného činidla V hotovom prípravku je 2 ažPrípravok sa aplikuje vo íorme regeneračného zábalu na umyté vlasy a vlasovú pokožku, necha sa, s výhodou pod textilným zabalom pôsobiť najmenej 20 minút. Potom sa vlasy dôkladne opláchnu.Pre dosiahnutie dostatočného účinku je potrebnéregeneračnév zábaly S prípravkom opakovať najmenej 10 krát. Príklady uskutočnenia technického...

Univerzálna bezpečnostná dverová ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 169

Dátum: 11.08.1993

Autori: Šarlina Igor, Pomšahár Jozef

MPK: E05B 63/24

Značky: ochrana, dverová, bezpečnostná, univerzálna

Text:

...znázornená univerzál na bezpečnostnostná dverová ochrana s jedným operným bodom na telese, V dvoch prevedeniach.Na obraze lc je schematicky znázornená univerzálna bezpečnostná dverová ochrana s dvomi opernými bodmi na telese.Univerzálna bezpečnostná dverová ochrana podľa úžitkového vzoru sa skladá z Výkyvneho pántu 1 s osou otáčania g,ktorý je pomocou telesa g pripevnený na dvere a bloku Q,ktorý je pripevnený na stene Pri zatvorených...

Reklamné cyklovacie panely jednostranné a obojstranné

Načítavanie...

Číslo patentu: U 168

Dátum: 11.08.1993

Autor: Lelkes Jozef

MPK: G09F 11/32

Značky: panely, cyklovacie, reklamné, jednostranně, obojstranné

Text:

...otáčnniu reklamných plôch zabezpečuje elektronická časová jednotka, ktorú chránia ochrannú kryty.Na schcmntickom výkrese je znázornený obojstranný cyklovací rcklumný panel pre česť reklamných nćpisov s elektrickým pohonom podľa úžitkového vzoru. uTákludom celého zariadeniu je oceľový rám 1 v ktorom sú uložené osy trojuholníkových prvkov l. rod ochranným krytom je umiestnená pohonnú jednotku 5 n elektronika cyklovacioho zariadenia i. Do...

Zariadenie na posun priečnikov hydraulických montážnych lisov pri použití jednočinného valca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 167

Dátum: 11.08.1993

Autori: Balco Ján, Valent Ľudovít

MPK: B30B 15/02

Značky: jednočinného, použití, priečnikov, montážnych, hydraulických, zariadenie, valca, lisov, posun

Text:

...na pieste jednocinneho hydraulickeho valca. Pri posune horneho prieonika je piest jednocinneho hydraulickeho valca prostrednictvom otvoru so zavitom pevne spojený s tycou so zavitom,fi×ovanou kolikom,pricom lanka vahadla su od protizavazia odpojene a vahadlo može byťvymontovane. V mnohých prípadoch je výhodne ked je manipulaćný priestorzvaćseny.Sk 1 opný stol je umiestnený o 1 az E mm nižšie ako stol 1 isu.Sklopný stol sa nastavuje do...

Zariadenie na presun operných podložiek na pracovnom stole najmä lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 166

Dátum: 11.08.1993

Autori: Valent Ľudovít, Balco Ján

MPK: B30B 15/02

Značky: podložiek, najmä, stole, přesun, pracovnom, zariadenie, opěrných

Text:

...a operaoiach kusoveho charakteru.Pre zvýšenie úCinkov,funkcie a optimalne využitie zariadenia je vyhodne,aby horna pritlaona doska pruzneho elementú bola v puzdre klzne ulozena a bola opatrena oporným nadstavcom ulozenym v riadiacom otvore a da 1 ej,aby pruzný element bol opatrený regulatorom predpätia odĺahoovacieho zdvihu.Tento regulator,ktoreho hriadeĺ je umiestnený v priečnom otvore, ulozený vo vedení a opatrený ovladacou klukou ,ma na...

Hoblík, predovšetkým na žliabky sklzníc lyží

Načítavanie...

Číslo patentu: U 165

Dátum: 11.08.1993

Autor: Nedomlel Libor

MPK: A63C 11/04

Značky: predovšetkým, lyží, žliabky, sklzníc, hoblík

Text:

...dvojzvratnými pákami,opřenými o společnou opěruna jediné ovládací tyčí. Celý svěrací mechanizmus je výhodné držen v sevřené poloze pružínamí. Opření výsuvných tyčí o bokylyže je výhodně provedeno přes rolny.Přehled obrázků na vikresechPříkladné provedení technického řešení je znázorněno na přiloženém.výkrese,kde na obr.1.je bokorys a na obr,2 půdorys zařízení.Mechanizmy hoblíku jsou uloženy v základním tělese l sednem g a bočními stěnami 1....

Zariadenie na výrobu netkanej textílie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 164

Dátum: 11.08.1993

Autor: Zít Jiří

MPK: D04H 17/00

Značky: netkanej, výrobu, zariadenie, textilie

Text:

...lepidlové skrépěcí ústrojí nad dopravníkem textilníhopolotovaru,a to nad částí dopravníku bližší jeho spodnímu kona ci.Výhodně může zařízení obsahovat i stavěcí ústrojí podélného sklonu dopravníku.Dopravník může mít výhodné ijpříčný sklonv rozsahu od 7 do 60 °od vodorovné rovíny a í tento sklon může být výhodně seřizovám bočním stavěcím ústrojím.Přehled obrázků na vvkresechZařízení t je blíže ojasněno na přiložených výkresech,kde na...

Umelá rybárska návnada

Načítavanie...

Číslo patentu: U 163

Dátum: 11.08.1993

Autor: Sláma Bohumil

MPK: A01K 85/12

Značky: umělá, návnada, rybárska

Text:

...neznàzorněnà rybářská šñúra.U pŕedniho oka g je na osový dràtek 7 nasunuto tě leso § návnady. U zadniho oka g je na osovém drátku otočné uložena prvni vrtulka § a druhá vrtulka Z. Mezi ądnim nhem 3 a prvni vrtulkou Q. stejně tak jako mezitou 1 a těl sem 5 návnady jsou na csovém drátku LSPOÍÉÓÉEYdistanćni kroužky Q. které slouží ke zmenšeni tšeni mezićejicimi se prvni vrtulkou 6 a druhou vrtulkoua ostatními částmi umělé rybářské nástrahy....

Muškárska šnúra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 162

Dátum: 11.08.1993

Autor: Sláma Bohumil

MPK: A01K 91/16

Značky: šňůra, muškárska

Text:

...prut a neumožňuje proto dalTorneduvé šñůry maji ätředni až koncovou část tenkon. takže k nŕutíovàni prutu nadocházi. Jsou však ne~Uvàdeué nwvŕhcdy duavadn 1 ho 5 .nu do naćné.miryprümêràcš kde pľůätŕádüi úsek šñü 1. 1 -s.r.l-e.-n-. -.. ruear.šs.|.-. prwĺunä 1 ra.-. a ona ĺľlliílĺllll uisclty jřj-lntłprümeru. Žćñlihüüi streünJho uaeku umožňuje dluuhe húdý. přičemž současně při opat - pŕednx asi lfú šňůru ütaŕit 5 využít ILE.useku.o menšim...

Zariadenie na snímanie žiarenia, najmä na indikáciu denného svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 161

Dátum: 11.08.1993

Autor: Líbal Pavel

MPK: G01J 1/12

Značky: indikáciu, najmä, denného, světla, zariadenie, snímanie, žiarenia

Text:

...plastů lze použít i kompozitních materiálů. Veškeré materiály lze navíc opatřit nátérem různé barvy výhodné zpevñujícím.Štěrbinou se rozumí otvor různé tvarovaný V závislosti na okolních součástech, jimiž jsou zejména okraj pouzdra a clona. Výhodné štérbina pokračuje otvorem, který je uzavřen proti prachu průhlednou zátkou, která může být vytvořena z prúhlednénebo anorganického skla a dalších průhledných materiálů a to zejména zalitim...

Peristaltické čerpadlo palcového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 160

Dátum: 11.08.1993

Autori: Podhorský Lubomír, Merta Libor

MPK: F04B 43/12

Značky: čerpadlo, peristaltické, palcového

Text:

...v horším případě vysunutí hadićky mimo opernou desku. Dále V tom, že uložení vedení opěrné desky při zatećení roztoku mezi styčne plochy, ktere po sobě vzájemné kloužou dochází k zadření těchto ploch a následně k zadrení opěrne desky což má zanásledek znémožnění čerpání kapaliny.Uvedené nedostatky do xnačne míry odstraňuje peristalticke čerpadlo palcového typu, jehož podstata spočíva v tom, že na hnacím vřetenu je uspořadan snímač otaček a...