Archív za 1993 rok

Strana 4

Kompozícia farebného skla a použitie tejto kompozície na výrobu okenného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280660

Dátum: 06.10.1993

Autori: Alvarez-casariego Pédro, Massol Jean-jacques

MPK: C03C 4/02, C03C 3/087

Značky: kompozície, okenného, tejto, použitie, kompozícia, farebného, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia farebného skla, ktorej podstatou je, že ako základné zložky obsahuje 64 až 75 % hmotn. oxidu kremičitého, 5 až 15 % hmotn. oxidu vápenatého a 10 až 18 % hmotn. oxidu sodného, a ako farbiace prísady obsahuje 0,5 až 1,5 % hmotn. celkového železa vyjadreného ako Fe2O3, pričom 16 až 55 % hmotn. z celkového železa vyjadreného ako Fe2O3 je tvorené oxidom železnatým, 0,003 až 0,015 % hmotn. oxidu kobaltnatého a 0,025 až 0,09 % hmotn. oxidu...

Vakcína proti dermatomykózam,spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280570

Dátum: 06.10.1993

Autori: Polyakov Igor Dmitrievič, Ivanova Ludmila

MPK: C12N 1/14, A61K 39/00

Značky: dermatomykózam,spôsob, použitie, výroby, proti, vakcína

Zhrnutie / Anotácia:

Vakcína proti dermatomykózam, domácich, hospodárskych a divých zvierat obsahuje antigénny materiál z nasledujúcich inaktivovaných, usmrtených kmeňov dermatofytov: Trichophyton verrucosum č. VKPGF-931/410, DSM č. 7277 alebo Trichophyton mentagrophytes č. VKPGF-930/1032, DSM č. 7279, alebo Trichophyton equinum č. VKPGF-929/381, DSM č. 7276, alebo Microsporum canis č. VKPGF-928/1393, DSM č. 7281, alebo Microsporum canis var. obesum č....

Použitie kombinovaného prípravku na výrobu liečiva na liečenie chronickej vírusovej hepatitídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280551

Dátum: 06.10.1993

Autor: Thoma Hans

MPK: A61K 39/29, A61K 39/12, C12N 15/33...

Značky: liečenie, hepatitidy, použitie, vírusovej, liečivá, chronickej, kombinovaného, přípravků, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaný prípravok pozostávajúci z aspoň jedného polypeptidového reťazca, ktorý obsahuje jeden alebo viac antigénnych epitopov aktivujúcich T-bunky, a nosiča, schopného umožniť účinok reťazca/reťazcov epitopu a), pričom polypeptidový reťazec/reťazce a) je viazaný na nosič b) kovalentnou alebo hydrofóbnou väzbou, na použitie na výrobu liečiva na liečenie chronických vírusových chorôb pečene.

4-Benzoylizoxazolové deriváty, spôsob ich prípravy, herbicídna kompozícia a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280521

Dátum: 06.10.1993

Autori: Cramp Susan Mary, Cain Paul Alfred

MPK: C07D 261/08, A01N 43/80, C07D 261/18...

Značky: herbicídna, kompozícia, použitie, přípravy, 4-benzoylizoxazolové, deriváty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

4-Benzoylizoxazolové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená atóm vodíka alebo skupinu -CO2R5, R1 znamená cyklopropylovú skupinu, R2 znamená skupinu -S(O)nR51, R3 znamená atóm chlóru, atóm brómu, atóm fluóru, priamu alebo rozvetvenú alkylovú alebo alkoxylovú skupinu obsahujúcu najviac štyri atómy uhlíka, ktorá je prípadne substituovaná jedným alebo viacerými atómami halogénu, R4 znamená atóm chlóru, brómu alebo fluóru, alebo...

Podvozok na nízkopodlažné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280427

Dátum: 06.10.1993

Autor: Tutzauer René

MPK: B61F 5/02, B61F 3/16

Značky: podvozok, nízkopodlažné, dráhy

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok má rám podvozka, na ktorom sú otočne uložené jednotlivé kolesá (5) vždy prostredníctvom jednej výkyvnej páky (3), výkyvná páka (3) je upevnená kĺbovo a je opretá prostredníctvom pružín (7). Účelom je zachovanie nízkopodlažnosti skrine voza. Tento účel sa dosahuje tým, že jednak je pripojenie rámu podvozka na skriňu voza s nízkou podlahou prevedené prostredníctvom dvoch prípojných tyčí (11), ktoré sú uložené kĺbovo vo vzájomnom odstupe...

Komunikačné zariadenie na komunikáciu s viacnásobným prístupom s kódovým delením

Načítavanie...

Číslo patentu: 280276

Dátum: 06.10.1993

Autori: Antonio Franklin, Gilhousen Klein

MPK: H04J 13/00

Značky: zariadenie, prístupom, viacnásobným, komunikačné, kódovým, delením, komunikáciu

Zhrnutie / Anotácia:

V komunikačnom zariadení na komunikáciu s viacnásobným prístupom s kódovým delením sú informačné signály prenášané cez anténovú sústavu medzi užívateľmi používajúcimi komunikačné signály s viacnásobným prístupom s kódovým delením. Zariadenie obsahuje základňovú stanicu (10) a anténovú sústavu (26) na bezdrôtovú komunikáciu medzi jednotlivými užívateľmi prítomnými v oblasti pokrytej anténovou sústavou. Medzi základňovou stanicou (10) a anténami...

Spôsob výroby fólií alebo dosák z formovacej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280122

Dátum: 06.10.1993

Autori: Simm Manfred, Klaar Karlo, Schoepe Reiner

MPK: C08K 5/17, C08L 23/06, C08K 5/09...

Značky: fólií, hmoty, výroby, dosák, formovacej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fólií alebo dosák zmiešaním a plastifikáciou formovacej hmoty pri teplote od 70 do 180 °C, potom pri teplote 175 až 190 °C vyvalcovaním na vrstvu zmesi opásanú okolo valcov a kalandrovaním, pričom prvý kalandrovací valec má teplotou 180 až 200 °C a ďalšie kalandrovacie valce majú znižujúcu sa teplotu.

Spôsob udržiavania alebo zlepšenia funkcie regulácie pri montáži menšieho náhradného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280102

Dátum: 06.10.1993

Autori: Honus Klaus, Kolbe Alexander, Latarnik Michael

MPK: B60T 8/32, B60K 28/16, G01P 21/00...

Značky: spôsob, regulácie, montáži, zlepšenia, funkcie, menšieho, náhradného, kolesa, udržiavania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob udržiavania alebo zlepšenia funkcie regulácie pri montáži menšieho náhradného kolesa upravuje zmeranou frekvenciou otáčania (vER) poháňaného náhradného kolesa korekčným faktorom (K(t)), aby sa funkcia regulácie uchovala alebo zlepšila. Tento korekčný faktor (K(t)) sa zistí pri neaktivovanej regulácii prekĺznutia pri pohone porovnaním frekvencií otáčania (vna1, vna2, va, vER) obidvoch kolies jednej nápravy a porovnaním rozdielov...

Hlava na prívod vody do vírivého kúpeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280052

Dátum: 06.10.1993

Autor: Sandrin Gianni

MPK: A61H 33/02

Značky: vířivého, přívod, hlava, kúpela

Zhrnutie / Anotácia:

Hlava na prívod vody do vírivého kúpeľa, pozostávajúca z komory (4) so vstupom (5) tlakovej vody, spojeným s výstupnou hubicou (7) prvkami na reguláciu prívodu vody, a z pologuľového zvona (8), ktorý je integrálny s výstupnou hubicou (7) a ktorý je otočný proti komore (4). Komora (4) obsahuje dva nasávacie vstupy (6), spojené so vstupným otvorom (9) výstupnej hubice (7), kde sa tvorí zmes vody a vzduchu vystrekovaná z výstupnej hubice (7). Zvon...

Zariadenie na odstraňovanie aerosólov, ktoré sú obsiahnuté vo vzduchu unikajúcom z kontajnmentu jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279962

Dátum: 06.10.1993

Autor: Kielbowicz Stanislaw

MPK: G21C 9/004

Značky: vzduchu, aerosolov, unikajúcom, odstraňovanie, jadrového, obsiahnuté, reaktora, zariadenie, kontajnmentu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odstraňovanie aerosólov, ktoré sú obsiahnuté vo vzduchu unikajúcom z kontajnmentu jadrového reaktora v prípade pretlaku v tomto kontajnmente, pričom tento vzduch je cez potrubie (1) pripojené na kontajnment privádzaný do vodného kúpeľa (5) a na toto potrubie je pripojený väčší počet dýz (4) upravených vo vodnom kúpeli, pričom nad nimi je upravená najmenej jedna dierovaná nárazová doska (27), nad ktorou, a tiež vo vodnom kúpeli, je...

Laminovaný zasklievací panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 279931

Dátum: 06.10.1993

Autori: Laporte Peter Daniel, Farmer Peter Harrington, Simon Robert Herbert Melvin

MPK: B32B 17/10, C08J 7/04

Značky: panel, laminovaný, zasklievací

Zhrnutie / Anotácia:

Panel (50) je tvorený dvoma tabuľami (52, 54) skla, medzi ktoré je vložená plastová fólia (10), výhodne z mäkčeného parciálneho polyvinylbutyralu, ktorá je na povrchu opatrená vloženými členmi (12), najvýhodnejšie pozostávajúcimi zo sústavy od seba vzdialených výstupkov (16). Výstupky (16) fyzikálne bránia priľnutiu fólie (10) rozloženej na tabuli (52, 54) k jej povrchu tým, že majú len nízku alebo nemajú vôbec žiadnu kontaktnú adhéziu. Použité...

Zapojenie prevzdušňovacieho systému bioreaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279785

Dátum: 06.10.1993

Autori: Zemanovič Jaroslav, Zemanovičová Anna

MPK: G05D 11/08, G05D 21/00

Značky: systému, prevzdušňovacieho, bioreaktora, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou riešenia je, že pozostáva zo štyroch regulovaných zdrojov (1, 2, 3, 4) pracovných plynov CO2, NH3, O2, N2, ktoré sú pripojené cez štyri riadené dvojpolohové ventily (5, 6, 7, 8) ku vstupu homogenizátora (12) plynu. Tento ústi do bioreaktora (11), v ktorom je uložený snímač (13) pH a snímač (14) koncentrácie O2. Snímače (13, 14) sú pripojené k riadiacim členom (9, 10) ovládajúcim ventily (5, 6, 7, 8).

Prostriedok na báze polyamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279749

Dátum: 06.10.1993

Autori: Bonin Yves, Leblanc Jack

MPK: C08K 3/00, C08L 77/00

Značky: báze, polyamidov, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na báze polyamidov, ktorému boli dodané samozhášacie vlastnosti červeným fosforom, obsahuje zinočnatú zlúčeninu, ako oxid zinočnatý, boritan zinočnatý a/alebo síran zinočnatý, aby sa znížila korozívnosť prostriedkov proti kovom alebo proti zliatinám a zmenšil sa migračný jav zložiek prostriedkov.

Stôl, najmä na prípravu a zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279696

Dátum: 06.10.1993

Autori: Demmeler Ludwig, Demmeler Johannes

MPK: A47B 13/08, B25H 1/08, B25H 1/02...

Značky: zváranie, přípravu, stôl, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má dosku (2) opatrenú valcovými priechodnými dierami (9), rovnomerne rozdelenými po celom jej povrchu, ktoré sú usporiadané v rovnomernom rastrovom rozmere. Na doske (2) sú upravené postranné bočnice (3, 4) smerujúce dolu, ktoré majú tiež valcové priechodné diery (9), ktoré sú usporiadané s rovnakým rastrovým rozmerom. Na doske (2) a/alebo na postranných bočniciach (3, 4) sú rozoberateľne upevnené uholníkové opory (10) s najmenej...

Plastizolová kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279664

Dátum: 06.10.1993

Autori: Scheffler Ingolf, Ruch Klaus

MPK: C08L 25/08

Značky: plastizolová, kompozícia, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Plastizolová kompozícia na báze kopolymérov styrénu, zmäkčovadiel a anorganických plnív obsahuje ako kopolyméry styrénu emulznou polymeráciou pripraviteľné kopolyméry, ktoré obsahujú a) styrén a/alebo alfa-metylstyrén a/alebo p-metylstyrén a b) 3 až 20 % hmotn. (vztiahnuté na kopolymér) kyseliny metakrylovej a/alebo kyseliny akrylovej a/alebo kyseliny itakonovej. Na zvýšenie odolnosti proti oderom sa môžu pridať ďalšie zosieťovadlá alebo...

Spôsob prípravy dialkyl-2,3-pyridíndikarboxylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279565

Dátum: 06.10.1993

Autor: Doehner Robert Francis

MPK: C07D 213/80

Značky: spôsob, přípravy, dialkyl-2,3-pyridíndikarboxylátu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy dialkyl-2,3-pyridíndikarboxylátu so všeobecným vzorcom (I), kde R1 a R2 predstavuje nezávisle fenyl alebo C1-C4alkyl, prípadne substituovaný fenylom, a Y a Z nezávisle predstavuje vodík alebo C1-C4alkyl, prípadne substituovaný jedným až troma halogénmi alebo C1-C4alkoxyskupinami, pri ktorom sa alfa,beta-nenasýtený oxím so všeobecným vzorcom (II), kde Y a Z majú význam uvedený pri vzorci (I), nechá v prítomnosti kyseliny,...

Absorpčný výrobok ako dámska vložka alebo vložka používaná pri inkontinencii

Načítavanie...

Číslo patentu: 279518

Dátum: 09.09.1993

Autor: Widlund Urban

MPK: A61F 13/56

Značky: vložka, výrobok, inkontinencii, absorpčný, dámská, používaná

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok ako dámska vložka alebo vložka používaná pri inkontinencii je určený na nosenie v rozkrokovej časti spodných nohavičiek (9) a skladá sa z pozdĺžneho absorpčného vankúšika (3) uzavretého do obalu (1, 2) a z ohybných chlopní (4, 5) vystupujúcich z pozdĺžnych okrajov (6, 7) absorpčného vankúšika (3), ktoré sú pri jeho použití uložené okolo okrajov nohavíc (10, 11) spodných nohavičiek (9) na ich ochranu pred znečistením, a má...

Element jadrového reaktora, najmä riadiaci element

Načítavanie...

Číslo patentu: 279354

Dátum: 09.09.1993

Autori: Sauermann Walter, Meier Werner

MPK: G21C 7/10

Značky: najmä, reaktora, element, jadrového, riadiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Element jadrového reaktora s pozdĺžnou schránkou (2), ktorá má prierez v tvare pravidelného mnohouholníka, je na svojom konci vybavený koncovým pätným dielom (3), na ktorom schránka (2) pevne stojí v centrálnom telese, vytvorenom ako centrálna objímka (4), ktorú obklopuje objímka (6) z aktívnej látky, posuvná v pozdĺžnom smere schránky (2). Priechod (8), upravený v radiálnom smere v tejto objímke (6), je usporiadaný vo vrchole prierezu schránky...

Spôsob výroby hemiheptahydrátu dvojsodnej soli 7-[[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-syn-metoxyimino]acetamido]-3-[[(2,5- dihydro-6-hydroxy-2-metyl-5-oxo-as-triazín-3-yl)tio]-metyl]-3-cefem-4-karboxylovej kyseliny a medziprodukt pre jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279280

Dátum: 09.09.1993

Autori: Jereb Darja, Langof Igor, Rusjakovski Boris, Hafner-milač Nataša, Borišek Sandi

MPK: C07D 501/18, C07D 501/02, A61K 31/545...

Značky: výrobu, hemiheptahydrátu, dvojsodnej, dihydro-6-hydroxy-2-metyl-5-oxo-as-triazín-3-yl)tio]-metyl]-3-cefem-4-karboxylovej, spôsob, výroby, medziprodukt, kyseliny, 7-[[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-syn-metoxyimino]acetamido]-3-[[(2,5

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina vzorca (I) sa vyrába reakciou dvojsodnej soli kyseliny 7-amino-3-[[(2,5-dihydro-6-hydroxy-2-metyl-5-oxo-as-triazín-3-yl)tio]- metyl]-3-cefem-4-karboxylovej s hydrogénuhličitanom sodným za vzniku dvojsodnej soli karboxylovej kyseliny vzorca (II), ktorá sa potom acyluje 2-benztiazolyl-tioesterom kyseliny 2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-syn-metoxyiminooctovej v acetóne pri teplote medzi 0 až 40 °C a zlúčenina vzorca (I) je izolovaná v čistej...

Vopred naplnená plastová injekčná striekačka s náplňou kvapalnej sterilizovateľnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279010

Dátum: 09.09.1993

Autori: Pack Thomas, Armbruster Randy, Liebert Richard, Brown Neil

MPK: A61M 5/28, A61L 2/06

Značky: vopred, látky, kvapalnej, sterilizovateľnej, striekačka, plastová, naplnená, injekčná, náplňou

Zhrnutie / Anotácia:

Plastová injekčná striekačka je prispôsobená na konečnú sterilizáciu spolu s náplňou autoklávovaním a pozostáva z nádobky (20) so sterilizovateľnou látkou (12), na ktorej prednom konci, orientovanom k miestu aplikácie, je umiestnená hubica (24) na vystrekovanie sterilizovateľnej látky z piesta (50), ktorý je posuvne uložený v nádobke, keď sa naň pôsobí tlakom a pri napĺňaní nádobky je uložený na jej opačnom zadnom konci. Na hubici (24) je...

Inhalačný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 278780

Dátum: 09.09.1993

Autori: Gupte Arun Rajaram, Auvinen Raimo Kusti Antero, Karttunen Kauko Pekka Juhani, Kladders Heinrich, Vidgren Mika Tapio, Ruthemann Hans-dieter, Zierenberg Bernd

MPK: A61M 15/00

Značky: prístroj, inhalačný

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalačný prístroj bez hnacieho prostriedku s práškovou účinnou látkou pozostáva zo zásobníka (1) a z otočného dávkovacieho prostriedku (3) s jednou alebo väčším počtom dávkovacích komôr (4), pričom v určitej polohe sa zo zásobníka (1) plní dávkovacia komora (4) a v ďalšej polohe sa odobraná dávka rozpráši do vdychovaného vzduchu. Inhalačný prístroj je vybavený náustkom (5) na aktívnu inhaláciu, so vzdušným kanálom (6) na rozptýlenie dávky...

Spôsob konečnej parnej sterilizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278424

Dátum: 09.09.1993

Autori: Liebert Richard, Pistolese John, Brown Neil

MPK: A61L 2/06

Značky: konečnej, spôsob, parnej, sterilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe konečnej sterilizácie vopred naplnených plastových alebo sklenených injekčných striekačiek (10') alebo zásobníkov obsahujúcich tekutinu sa udržiava hlavový priestor v injekčnej striekačke (10') alebo v zásobníku v rozsahu neprekračujúcom 10% objemu a zabezpečí sa voľný dilatačný priestor s objemom najmenej 2% a najmä okolo 10% na piest (50'), ktorý sa tak môže posúvať podľa kolísania tlaku. V prípade plastovej injekčnej striekačky...

Čokoládovité kusové teliesko s nízkym obsahom tuku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281595

Dátum: 09.09.1993

Autori: Fitch Mark David, Anderson Wendy Ann, Dulin Dreena Ann, Loh Jimbay Peter

MPK: A23G 3/00, A23G 1/04, A23G 1/00...

Značky: teliesko, kusové, výroby, nízkým, čokoládovité, obsahom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Čokoládovité kusové teliesko s nízkym obsahom tuku obsahuje 30 až 55 % hmotn. vodnej cukrovej pasty mikromletého kakaa a 45 až 70 % hmotn. prídavného cukru, pričom celkový obsah vlhkosti je 10 až 20 hmotn. %, celkový pomer cukru ku kakau je v rozmedzí 2 : 1 až 7 : 1, a uvedená pasta obsahuje 10 až 30 % hmotn. kakaa, v ktorom je kakaové maslo prítomné ako jeho zložka v množstve menšom, ako je 10 % hmotn. celkovej hmotnosti čokoládovitého...

Chinazolínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281551

Dátum: 09.09.1993

Autor: Barker Andrew John

MPK: A61P 35/00, A61K 31/517, C07D 239/94...

Značky: tieto, farmaceutická, kompozícia, obsahujúca, deriváty, spôsob, použitie, přípravy, chinazolínové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa chinazolínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom m znamená 1, 2 alebo 3 a každý R1 zahrnuje hydroxy-skupinu, amino-skupinu, karboxylovú skupinu, karbamoylovú skupinu, ureido-skupinu, alkoxykarbonylovú skupinu, v ktorej alkoxylový zvyšok obsahuje 1 až 4 atómy uhlíka, N-alkylkarbamoylovú skupinu, v ktorej alkylový zvyšok obsahuje 1 až 4 atómy uhlíka, N,N-dialkylkarbamoylovú skupinu, v ktorej každý alkylový zvyšok obsahuje 1 až 4...

Zariadenie na analýzu uhlíkových produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281500

Dátum: 09.09.1993

Autori: Bergli Knut, Foosnaes Trygve, Naterstad Tormod

MPK: G01N 25/16, G01N 5/00, G01N 25/14...

Značky: analýzu, uhlíkových, produktov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na analýzu reaktivity vzduchu znečisteného uhlíkovými produktmi, v ktorom sa reaktivita ku vzduchu a oxidu uhličitému, index tvorby sadzí a koeficient tepelnej rozťažnosti, meria v priebehu jedinej analýzy. Zariadenie je tvorené vertikálne a/alebo horizontálne uloženými rúrkovými pecami (2) obsahujúcimi prístroje (3) na váženie vzoriek, zariadenie na registráciu teploty a/alebo dilatometer (4), rúrková pec (2) obsahuje na jednom...

Regulačno uzatvárací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 277

Dátum: 09.09.1993

Autori: Černák Pavol, Medveď Pavol

MPK: F16K 27/07

Značky: regulačno, uzatvárací, prvok

Text:

...povrch /1/ je vytvorený guľovítou plochou D D~Dl. D 2 v medziach intervalu guľovitej plochy 0 D 1 /2/ a guľovitej plochy D D 2 /3/ plynulým prechodom týchto plôch, pričom priemer guľovitej plochy 0 Dľ /2/.je väčší ako priemer guľovitej plochy Ľ D 2 /3/ max. o 0,5 mm.Toto technické riešenie umožňuje výrobu regulcčno uzatváracieho prvku pri nižšej technologickej a materiálovej ná~ ročnosti .n. požadovanej kvalitativnej úrovni í na jednoduchších...

Ťažné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 276

Dátum: 09.09.1993

Autor: Bartolj Marijan

MPK: B60D 1/06

Značky: zariadenie, tažné

Text:

...omocou vkresu na J ktorom znázorňuje obr. 1 ťažnć zariadenie podľa technického riešenia v pôdoryse s čiastočným rezom osadenia odnímateľného závesuv púzdre a 5 čiastočným rezom cez excenter.Ťažné zariadenie podľa obr. 1 pozostáva z púzdra Ž opatrenéhokužeľovou dosadacou plochou a pevne spojeného s pomocným rámom Ľažného zariadenia (na obr. nezakresleným) a odnímateľneho závesu í opatreného v strednej časti osadenim s kužeľovitým nákružkom...

Hygienický oplachovač pohárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 275

Dátum: 09.09.1993

Autor: Pavelka Jozef

MPK: B08B 9/00

Značky: oplachovač, pohárov, hygienický

Text:

...łł. V pätke je Ěalej umiestnený mosadzný drát,ktorý je ukončený kuželovou gumičkou,ktorý drót dalej prechádza novodurovou trubičkou A polyamidovou upchúvkou o prečnieva na hornej časti cca o 10 mm a je ukončená mosadzným krúžkom. Na prietokovú trubičku gg pätky je nasadená e svierkou łj upevnené gumové hadice gg je prevlečená otvorom v boč nej stene nádržky Q smerom von.Gumové hadice lg je ukončená uchytkou go zo zévitom,čím sa...

Ručný lis na nitovacie gombíky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 274

Dátum: 09.09.1993

Autor: Pavelka Jozef

MPK: B25B 27/02

Značky: gombíky, nitovacie, ručný

Text:

...kvality nitovených gombíkových spojov.ak 0 i zvýšenie životnostiinšta 1 ovených nitov s tiež zvýšenie produktivity tejto činnostiPríklsdítelesného vytvorenie ručného lisu je znázornený na pripoje nom výkrese,kde základ tvori teleso g dvojitých svoriek vytvorenýchdo tvaru S. V hornej časti je teleso g zpevnené výstuhou 3 a funkčná časť je riešená pevne pripojeným lôžkom Q pre misku Q z PVC materialu. Spodná česť svorky je vytvorená upínecou...

Páka na otváranie veka smetného koša

Načítavanie...

Číslo patentu: U 273

Dátum: 09.09.1993

Autori: Uhlík Peter, Kišac Dušan

MPK: B65D 88/28

Značky: koša, páka, otváranie, smetného

Text:

...ea pri vyeypávani emetí nepríde do styku 5 vekom. Taktiež ea lepší životne proetredie v okolí emetneho koša, nakoľko hlavne v období vetrov a pri pokazenom zatváraní veka poeobi neuteäene mnoäetvom poletujúoich papierov a odpadkov.Všetky časti páky sú xhotovene a kovových ćaetí. dajú ee vyhotoviť 2 odpadu. Fáka je umieetnená na bočnej etrane smetného koša a tyč je umieätnená na jeho epodnej časti a tak nepôsobíenie bude bliäšia vyävutlaná...

Rotačný blyskáč s kombinovanou úpravou lopatky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 272

Dátum: 09.09.1993

Autor: Sláma Bohumil

MPK: A01K 85/14

Značky: blyskáč, úpravou, kombinovanou, rotačný, lopatky

Text:

...na nástrahu většinou ze-zaju kdy setŕpytivà úprava vnějšího tvaru lopatek uplatí ojenčąstečně avětšínu tohotoefektu ryba nevidí. alší-závážnou nevýhodou je to, že folíe naľopená nanejšír vypoukíé straně.lopatky je vystavena většímu naŠTyto nevýhodu odstañujeÉ technické řešení, jehož podstato je, že-vnitřní, ýydutýpoúrch Lopàtek je opat řen třnytivou folií.Rotační třpytka podle užitnáho vzoru má mnohem vyš ší účinnost Efektní folia je...

Prípravok na stredenie a upínanie ozubených kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 271

Dátum: 09.09.1993

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínanie, stredenie, prípravok, ozubených, kolies

Text:

...je počtem stupňů odpovidaj.í.cí.cl 1 jednomu zubu. Získá se tak vzdálenost jednotlivých os exentrickýel oblouků ,p()l.)ř.ĺ|)cltiě otvorů pro umistčni. kul.i.ček v kruhové klleciPřipravek podle Llvedenćho technického .řešení umožňuje upnutí a přesné vycentrování ozubenýcl) kol jakékoĺliv velikosti . s .různým počtem zubů a s různým skionem zubů. Vzhledem k nmĺlé stykovć bodové pĺloše mezi. kulgičlcou a zubem je prakticky vyloučenn jakákoĺliv...

Textília pre zariadenie na umývanie dlážky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 270

Dátum: 09.09.1993

Autor: Schnebel Karl-heinz

MPK: A47L 13/16

Značky: umývanie, dlážky, zariadenie, textília

Text:

...rozteče s podélnými pásy vPraktickými pokusy byla vytvořena textílie na mytí podlahy, jako velice uspokojivá, u níž, při rozměru textílie 18 x 52 cm, byly vytvořeny čtyři podélné pásy ve střední částí textílie a po jednom pásu v oblasti podélných okrajů, přičemž rozteč mezi okrajovýmí pásy a podélnými hranamí textílie na mytí podlahy je asi 3 cm a rozteč mezi nejkrajnějšímí středními pásy a sousedními okrajovými pásy je asi 3 cm ašířka...

Ergonomický stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 269

Dátum: 09.09.1993

Autori: Oliveriusová Miroslava, Šafek Miroslav, Šafková Ludmila

MPK: A47B 3/06

Značky: stôl, ergonomický

Text:

...průřezu písmena U k podstavci la k ty öovým prvkům Q Jsou fixovány-šrouby 1 za příruby § pracoyñĺ deakygąodla obr. 1 àtohiąĺ Lodkladová fa 9, přičemž výtvořená stojinyšásou üzájcmně àpojeny V dolnĺ části trnoží Q a v hořni čä~ síti doskou g. Na obr. 2 je zobrazen stůl s knihovničkou 11 ti-zaů dní krycí deskou gf ktorý má utojiny g vyatuženy oblouhovými prvky lg. Na obr. 3 je zobrazen stůl 5 teleskopickými stojinamigž ktorý má podstavce g...

Výsypný koľajový vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 268

Dátum: 09.09.1993

Autori: Peleška František, Židlický Břetislav

MPK: B61D 7/26

Značky: koľajový, vozeň, výsypný

Text:

...k pásovému dopravníku.-j Tuhý uosný rám výsvuúhu vozu ie uspuřádáu Lak. že lze k němu unevněnou jak spodní část unzu 5 podvozky. Lak i korbn indundnšo dwnnuLnvaL u v úípudě potřeby nasunouh dopravníkový pás vvniku. Šířkovü asymuhrjcké usořídání udvozku vof zu vůči korhě umožňuje zasuuuuL do výřezü v nosném rámu poimzdová kola většinu průměru. což představuie Výhodné užití ložisnk většího průměru s odpovídající vyššfživoLností. Uspořádánf...

Mechanická zábrana posedu vtákov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 267

Dátum: 09.09.1993

Autori: Žitňanská Helena, Žitňanský Dušan, Ondrášik Igor

MPK: A01M 29/00

Značky: zábrana, posedu, vtákov, mechanická

Text:

...navrhovaného riešenia spočívajú že mechanickápodľa užitkového vzoru len minimálne. resp.nenarúša estetický vzhľad objektov a nespôsobuje vtákom, ktori kuUžitkový vzor je bližšie objasnený na výkresoch, na ktorých je na obr.1 työka .E dvomi otvormi a sploätenim v náryse a bokoryse, na obr. Ž dve tyćky pevne spojené, z toho jedna 5 jedným a druhá s dvomi otvormi a na obr.3 tyčky à lankomuchyteným na tyčky cez pružinu.Engkladv realizągig...

Zmesová kvapalina pre termickú prípravu hmlových efektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 266

Dátum: 09.09.1993

Autor: Haruštiak Milan

MPK: C06D 3/00

Značky: kvapalina, přípravu, hmlových, efektov, zmesová, termickú

Text:

...majú aj vodné roztoky propylénglykolu, ako je to uvedené v pat.DD 226 281/1985 a DE 4031945 Al.Je známe aj použitie vonných látok ako prisad dohmlotvornej kvapaliny na aromatizáciu vytváranej hmly. Podstata technického riešeniaNevýhody doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje zmes pre prípravu hmly pomocou hmlotvorného termického prístroja, ktorej podstatou je to, že okrem vody a von ných látok obsahuje zmes glycerinu s...

Mechanizmus troch vyťahovacích roliet na krytie hlavne spodného priehľadu balkónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 265

Dátum: 09.09.1993

Autor: Zavacký Jozef

MPK: E06B 9/24

Značky: roliet, mechanizmus, hlavne, balkónov, krytie, troch, spodného, vyťahovacích, priehľadu

Text:

...avšak není abranéno dopaduzároveň umožňuje zataäení rolet do krytů V jejich klidove poloze.Zařízení ke krytí zejména spodního průhledu balkonü se skládá pohybliveho ramene 1, ktere je upevnäno prostřednictvím úchytky čepem 2 napr. k vrchnímu rámu zábradlí. Pohyblive rameno L je üjeno 5 ramenem boční rolety prostřednictvím čepu boční roletyJeden konec ramene boční rolety 5 je upevněn v jezdci Z na vodící lište S, která je zároveň součástí...

Stroj na rozmerovú úpravu keramických výrobkov a bázických stavív brúsením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 264

Dátum: 09.09.1993

Autori: Kiš Bandi Michal, Kratochvilla Július, Dacho Ján, Poprocký Emil

MPK: B24B 7/02

Značky: úpravu, brúsením, výrobkov, keramických, stroj, staviv, rozmerovú, bazických

Text:

...nedostatky doteraz používaných zariadeni a to- zdĺhavé ručné upinanie tvárnice- zdĺhavć uvoľñovanie individuálnych tvárnic pre ich prebrúsenie v pracovnom priestore, čo nevyhovuje hromadnej výrobe opracovaných tvárnic- strojný čas u uvedených zariadeni predstavoval len 5 celkového manipulačnćho času potrebného na opraeovanie- problém s odstránením navlhčovania opracovaného výrobkuv procese kalibrácievalca do požadovaného menovitého...

Napínač lanka najmä lankové garniže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 263

Dátum: 09.09.1993

Autor: Píš Norbert

MPK: A47H 3/12

Značky: lankové, lanka, napínač, najmä, garniže

Text:

...5 rohatkounajednej atrane. Duálny mtvnr v Lmmtm rlnlm zúrmumň umožňujeknsť kruhnvýuh utvrnv 9 vybrh rnhatky je nnatrená ukmnčenim slúžianim na Jaj utáüanlm ü nannurJLu.łuf- -a rýa|.l.1 L|cIytL~-n l fjl.-.nnlą.a a iu-łnn l-.-1 lnn-.~r- tIip.j, -.-.- tie aj pri väř.ch dĺžkach. Lnnku Ju na uskm pri napínanj pridržiavaná vlastným trenim. bez akmjkuľvwk puímtky (svmrwky) a nedochádza k žiadnym prmklxmm. Ukrmm tuho je možné mmmNa prilmžených...