Archív za 1993 rok

Strana 3

Zariadenie na registrovaný výdaj krmív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278008

Dátum: 06.10.1993

Autori: Mihina Štefan, Talich Stanislav

MPK: A01K 5/02

Značky: výdaj, registrovaný, zariadenie, krmiv

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na registrovaný výdaj krmív zvieratám, vybavené prívodom (8) krmiva, pri ktorom je uložená kŕmna stanica (16) s aspoň dvoma kŕmnymi plochami (10), z nich jedna sa nachádza v plniacom mieste (9) a druhá v kŕmnom mieste (19) uloženom pri kŕmnom priestore (27) zvieraťa, a táto kŕmna plocha (10) je umiestnená na pohyblivom telese (32) uchytenom k pohyblivému nosiču (12) a vybavená ovládacím dorazom (21) na snímač hmotnosti (23) uložený v...

Analógy aprotinínu, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281540

Dátum: 06.10.1993

Autori: Dinnes Viggo, Bregengaard Claus, Norskov-lauritsen Leif, Bjorn Soren Erik, Christensen Niels Dyhr, Norris Kjeld

MPK: C07K 14/81, C12N 15/15, A61K 38/55...

Značky: výroby, analogy, aprotinínu, obsahom, prostriedok, použitie, spôsob, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané analógy aprotinínu so zníženou nefrotoxicitou majú na dosiahnutie zníženého kladného výsledného náboja aspoň jeden kladne nabitý aminokyselinový zvyšok nachádzajúci sa mimo miesto viažuce proteázu odstránený alebo nahradený neutrálnym alebo záporne nabitým aminokyselinovým zvyškom a/alebo kde je vsunutý alebo pridaný aspoň jeden záporne nabitý aminokyselinový zvyšok a/alebo kde je aspoň jeden neutrálny aminokyselinový zvyšok nahradený...

Deriváty chinoxalínu, spôsob ich výroby a ich použitie v liečivách

Načítavanie...

Číslo patentu: 281518

Dátum: 06.10.1993

Autori: Schmiechen Ralph, Stephens David Norman, Krüger Martin, Rahtz Dieter, Seidelmann Dieter, Löschmann Peter-andreas, Hölscher Peter, Schumann Ingrid, Turski Lechoslaw, Beetz Ilse, Huth Andreas

MPK: C07D 241/44

Značky: výroby, deriváty, liečivách, použitie, chinoxalínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka derivátov kyseliny chinoxalindión-karboxylovej a chinoxalindión-fosfónovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise, spôsobu ich výroby a ich použitia v liečivách. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ako i ich fyziologicky prijateľné soli sú na základe svojej afinity ku quasiqualátovým receptorom použiteľné ako liečivá na ošetrenie chorôb, ktoré sú vyvolané hyperaktivitou excitatorických...

Cestoviny pre bezlepkovú a nízkobielkovinovú výživu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 297

Dátum: 06.10.1993

Autor: Poprac Jozef

MPK: A23L 1/16

Značky: výživu, bezlepkovú, nízkobielkovinovú, cestoviny

Text:

...systém dvojstupňovcj tepelnej úpravy/pat.CH 473538/. Na zlepšenie celkových kvalitatívnych vlastnosti bezlepkových alebo nizkobielkovinových výrobkov sa kombinuje dvojstupňový spôsob tepelnej úpravy,pričom sa pridava súčasne emulgátor typu monoglyceridu na báze mastných kyselín C 14-Cis /pat.SRN 2235030/.Cestoviny nizkobielkovinové/v zahraničí označované aj ako bezbiclkovinové/ a bezlepkové, vyrobene podľa uvedených patentov majú niektore...

Zámka s upravenou závorou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 296

Dátum: 06.10.1993

Autor: Poslík Jaromír

MPK: E05B 15/12

Značky: závorou, zámka, upravenou

Text:

...závory a zabezpečovacíchháčkov pozostáva z palca zámkovej vložky a zubovitých výrezov vPodstatou tohto technickáho riešenia teda je, že pri vysunutí závory sa vysunú háčky, ktoré sa zakliesnia o vnútorný okraj protikusu usporiadaného v zárubni, druhej polovice dveri atd.,takže závorn v protikuse je pevne zaistené a nic je možné ju vy lomif.fľehlad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude názornejšie pochopené z príkladumožného...

Hnacia zadná náprava malotraktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 295

Dátum: 06.10.1993

Autor: Belušár Pavol

MPK: B60B 35/14

Značky: zadná, malotraktora, náprava, hnacia

Text:

...upravime na menší rozchod kolies. Skrátenie nápravy je technicky nenáročné. Hlavné výhody spočívajú V ušetreni nového vývoja nápravy a v už zabehnutej niekoľkoročnej výrobe nápravy. Predmetom ochrany preto je hnacia zadná náprava malotraktora vyznačujúca sa tým, že je to prvá alebo druhá zadná nápravanákladného automobilu PV 3 S. upravená na menší rozchod kolies.Malotraktor je obvyklej koncepcie, to znamená, že má zadnú nápravu...

Rýchloupínacie protišmykové reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 294

Dátum: 06.10.1993

Autor: Farkaš Ján

MPK: B60C 27/10

Značky: reťaze, protismykové, rýchloupínacie

Text:

...aj na kolesákolese upnuté spoľahlivo Popis obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie objasnené podľa pripojeného výkresu. na ktorom na obr. 1 je znázornená rozpínacia obruč v mieste prerušenia a na obr. 2 je znázornená konštrukcia napínaciehoAko je znázornené na obr. 1. riešenie podľa predloženéhoúžitkového vzoru pozostáva z telesa upinacieho prípravku jetvorené prerušenou rozpernou obručou l. ktorej konce sú v mieste g. V nich sú...

Elektronický zapaľovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 293

Dátum: 06.10.1993

Autor: Longauer Karol

MPK: F02P 3/08

Značky: systém, elektronický, zapalovací

Text:

...cez nizkonapäťovú diodu, sú medzi sebou prepojiteľná najmenej jednou spojovacou diodou a zároveň je na akumulačný kondenzátorpripojený jeden vývod primárneho vinutia zapaľovacej cievky adruhý vývod je pripojiteľný cez rozpojovateľný spínací prvok s druhým pólom vysokokapacitnáho akumulačnáho kondenzátora, pričom je rozpojovateľný spínací prvok spojený s riadiacim obvodom,určujúcim dobu horenia iskrý na zapaľovacej sviečke.Pre správnu Iunkciu...

Zabezpečovacie zariadenie ochraňujúce motorové vozidlá pred odcudzením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 292

Dátum: 06.10.1993

Autori: Mizerák Štefan, Baranovič Milan

MPK: B60R 25/00

Značky: odcudzením, motorové, vozidla, zariadenie, zabezpečovacie, ochraňujúce

Text:

...výkreseTechnické riešenie bude bližšie ozrejmené pomocou výkresov. Obr. 1 znázorňuje zariadenie podĺa technického riešenia, obr. 2 znázorňuje uzatvorený otvor telesa priruby zátkou - stav počas jazdy - a obr. 3 znázorňuje uzatvorenie otvoru v podlahe vekom, ak vozidlo nie je opatrené zabezpečovacim zariadením.Príklad prevedenia technického riešeniaV podlahe na vhodnom mieste podĺa typu vozidla je natrvalopripevnené teleso priruby 1 pomocou...

Nastaviteľný fixačný kĺb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 291

Dátum: 06.10.1993

Autori: Stuchlý František, Laco Jozef

MPK: E06C 1/10, E06C 1/14, E06C 7/50...

Značky: fixačný, nastavitelný

Text:

...výhodné je riešenie, u ktorého je po obvode vonkajšieho bloku vytvorený rad rovnomerne vzdialených výstupkov a vnútorný blok obsahuje rad rovnako rovnomerne vzdialených vybraní, v ktorých je aspoň jeden výstupok zapadnutý. Pre ďalšie zvýšenie bezpečnosti proti samovoľnému rozovretiu kĺbu je výhodné, ak na vonkajšom bloku je na jeho ploche privrátenej k vnútornému bloku vytvorená aspoň jedna poistka vyčnievajúca nad túto plochu a...

Nadstavec opierky hlavy na sedadlách motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 290

Dátum: 06.10.1993

Autor: Jankovič Jaroslav

MPK: B60R 21/055

Značky: nadstavec, vozidiel, motorových, hlavy, sedadlách, opierky

Text:

...typ opierky/STAV C s homogennym tvarom. Samotná kompletácia nadstavca s opierkou je veľmi jednoduchá, pričom sa využije pružnosť polyuretánovej peny prostým zasunutim zadnej časti nádstavca do stredoveho otvoru opierky.Nádstavec v prevedení podľa užitkového vzoru rieši najmä anatomické nedostatky opierok. Vypĺňa priestor medzi zátylkom sediacej osoby do tej miery, že pri miernom záklone hlavy dochádza k jej pohodlnému opretiu. Línia krivky...

Nosný rám pre obojstrannú obrázkovú skladačku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 289

Dátum: 06.10.1993

Autor: Makariv Jozef

MPK: A63F 9/10

Značky: nosný, obojstrannú, obrázkovú, skladačku

Text:

...poskladať a vytvoriť spolu s rámom pohyblivý, ale zároveň kompaktný celok.To, že je obrázková skladačka obojstranná, umožňuje ju primontáži zőštaviť tak, že je vždy pripravená ku hre, pretože ak aj je obrázok na jednej strane skladačky poskladaný, je obrázok na strane opačnej rozhádzaný.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie nosného rámu je zrejmejšie z výkresu,na ktorom obr.1 znázorňuje zložený nosný rám z niekoľkými hracími segm...

Multizberový systém nádob na rôznorodé materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: U 288

Dátum: 06.10.1993

Autor: Žák Ľubor

MPK: B65D 21/02, B65D 6/00, B65D 21/08...

Značky: rôznorodé, systém, nádob, materiály, multizberový

Text:

...Systém je možné využiť taktiež na prepravu živého materiálu. ako sú napríklad rybičky rôznych druhov a vytvoriť pre ne odlišné charakteristické prostredie pre bezpečnú prepravu. zachovávajúc pritom bezpečné a priestorovo a ekonomicky výhodné podmienky prepravy.Na pripojených výkresoch je vyobrazených niekoľko príkladov multizberového systému nádob na rôznorodé materiály v priestorovom pohľade.Jednotlivé varianty multizberového systému...

Stavebnicový šalovací dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 287

Dátum: 06.10.1993

Autor: Derfényi Stanislav

MPK: E04G 9/04

Značky: stavebnicový, dielec, šalovací

Text:

...pri montáži, manipulacii a skladovaníTechnicke riesenie je bližšie .vysvetlene pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 podorýsný pohľad na stavebný šalovací dielec, ktorý podľa technického riešenia pozostáva 2 profilovaných dosiek a kovových uholnikov, obr. 2 čelný pohľad na detail spojenia kovového uholníka s doskou a obr. 3 rez spoja dosiek pro filovaných do tvaru Z a spevnenie spoja lepidlom.Stavebný šalovací diele podľa obr. 1...

Svorkovnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 286

Dátum: 06.10.1993

Autor: Slivka Miroslav

MPK: H01R 9/24

Značky: svorkovnica

Text:

...doske, v ktorom sa zvisle posúva pomocou skrutky prevlečenej cez kruhový otvor dosky plošného spoja štvorhranná matica, pričom sa medzi maticou a vodivou plôškou vytvára potrebná medzera preVyhotovenie je znázornená na výkrese, kde v základnej doske 1je vytvorené tvarové lôžko, v ktorom sa zvisle posúva pomocouskrutky A prevlečenej cez kruhový otvor dosky plošného spoja 3štvorhranná matica 2, pričom sa medzi maticou 2 a vodivou plôškou...

Zariadenie na zapaľovanie paliva horúcim vzduchom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 285

Dátum: 06.10.1993

Autori: Gašparík Rudolf, Škulec Jaromír, Chalmovský Rudolf

MPK: F23B 7/00

Značky: paliva, zapaľovanie, vzduchom, horúcim, zariadenie

Text:

...elektrického vykurovacieho článku a prúdu cez keramickú rúrku, v ktorej sa ohrieva. Výstupným otvorom prúdi cez palivo, ktoré zapáli.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude podrobnejšie objasnené na príklade konkrétneho prevedenia pomocou výkresu, na ktorom predstavujeobr. l - zariadenie na zapaľovanie paliva horúcim vzduchomPríklad prevedenia technického riešeniaNa obr. 1 je znázornené zariadenie na zapaľovanie horúcim...

Podvalová kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 284

Dátum: 06.10.1993

Autori: Longin Pavel, Koudelka Milan

MPK: E01B 9/30

Značky: kotva, podvalová

Text:

...poistným prvkom proti povoleniuspoja, ktorý môže tvorit pružná podložka alebo kontramatica. Pružnú podložku spravidla tvori dvojitý ocelový pružný prúžok,je však možné použit aj jednoduchý alebo trojitý pružný krúžok. Matica môže byť opatrená samosvorným púzdrom 2 plastu,čim odpadá použitie pružných krúžkov a naviac zabezpečená tesnosť spoja.Styčná plocha vodorovnej upevñovacej časti lopatky môže byť v oblasti odpovedajúcej aspoň časti...

Keramický rošt na spaľovanie dreveného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 283

Dátum: 06.10.1993

Autori: Kleman Viliam, Škulec Jaromír, Gašparík Rudolf

MPK: F23H 13/08

Značky: keramický, odpadů, spaľovanie, rošt, dřevěného

Text:

...minerálnym tesnením. Pretlakový vzduch na spodnej časti rámu pod keramickými diskami sa tlačí cez disky do ohnišťa, pričom tento prívod vzduchu je do takej miery rovnomerný, že zabraňuje miestnemu zvíreniu drobných častíc paliva a ich prepadávaniu pod rošt. V priestore ohnišťa sa tak vytvára rovnomerná vznosná vrstva vzduchu a vznikajú tak ideálne podmienky pre spaľovanie zmiešaných druhov paliva. Hrúb ka tejto vznosnej vrstvy sa dá podľa...

Návesné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 282

Dátum: 06.10.1993

Autor: Šmejkal Jaroslav

MPK: E02F 3/85, E02F 3/76, B66F 9/18...

Značky: zariadenie, návesné

Text:

...rezu radlice sa vykoná zmena uhla rezu radlice. Prevod radlice z dozérovej do angledozérovej polohy a späť sa vykoná súčasným vysunutím jedného a zasunutim druhého priamočiareho hydromotora zmeny uhla rezu radlice. Radlica sa otáča okolo osi centrálneho čapu.Uchytenie drevnej guĺatiny sa uskutočňuje pomocou dvoch klieštin, ktoré sú ovládané dvoma priamočiarymi hydromotormi klieštin. Manipulácia s drevnou guľatinou sa ďalej uskutočňuje...

Nastaviteľný oblekový vešiak so spojovacou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 281

Dátum: 06.10.1993

Autor: Sloboda Karol

MPK: A41F 15/02

Značky: nastavitelný, vešiak, oblekový, hlavou, spojovacou

Text:

...vysunuteľná časť je priložené k hornej strane odvesny a je zhodne profilovaná s odvesnou v tvare prevráteného písmena U.Na obrázku č. 9 je táto konštrukcia znázornená pri pohľade zho ~ra. Na obrázku č. 10 je toto alternatívne riešenie znázornenétak, že odvesna aj vysunuteľná časť je v tvare prevráteného skoseného písmena L.Na obrázku č. ll je rez detailu odvesny a vysunuteľnej časti v rovine D-D z obrázka č. 10 a na obrázku č. 12 je rez...

Bicyklový maják

Načítavanie...

Číslo patentu: U 280

Dátum: 06.10.1993

Autor: Štefkovič Štefan

MPK: G08B 5/38, B62J 6/00

Značky: bicyklový, maják

Text:

...bT 1 predstavuje detail časti biCyklOVěh 0 kolesa s namontovaným bicytlovým majákom v pohľade v smere osi kolesa a na obrä 2. je znázornený bicyklový maják v voze A-A, prccháäzajúcim osou kolesa.Vyhotovenie bicyklováho majákn znázorneného na obr. 1 a 2 je možné uskutočniť tak, že do odrážky 1 umiestnenej v kolesa bicykla 2 je zabudovaný permanentný magnet Ä a v blízkosti jeho kruho vej dráhy je na pevnej časti bicykla É upevnené Cievka 2 s...

Teplovzdušný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 279

Dátum: 06.10.1993

Autori: Chmela Augustín, Šablica Rudolf, Jurových Milan

MPK: F23B 7/00

Značky: agregát, teplovzdušný

Text:

...komory, v ktorej sú klapkou uzavierajúcou časť priestoru tejto komory nasmerované do prednej časti rúr vertikálneho výmeníka tepla , ktorou prechádzajú a V priestore pod týmto vertikálnym výmeníkom uzavretom de liacou stenou sa otáčajú a zadnou časťou rúr vertikálneho vý menik sa vracajú naspäť do spalinovej komory za uzavretou klapkou a odvádzajú spalinovým kominom.Umiestnenie vertitálneho výmenika tepla do cesty odvádzanému zohriatemu...

Poťah markíz

Načítavanie...

Číslo patentu: U 278

Dátum: 06.10.1993

Autori: Ováry Ivan, Ováryová Jana

MPK: E04F 10/02

Značky: potah, markíz

Text:

...prírodnou textíliou, ktorej vonkajší i vnútorný povrch je opatrený akrylátovými farbami, nanesenými najmenej vo dvoch vrstvách.Použité farby sú ekologicky nezávadné, realizovanie je možné v širokej palete farebných odtieňov a lesku.Použitím akrylátových farieb sa dosiahne pevného, nepremokavého, odolného voči vonkajšiemu prostrediu a stálofarebného povrchu, ktorý saďalej výtvarne spracováva samolepiacimi fóliami, sietotlačou a...

Palivová zložka fajčiarskeho výrobku, spôsob jej výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281464

Dátum: 06.10.1993

Autori: Rogers Jeffrey Kane, Barnes Vernon Brent, Cole Max Warren, Moser Keith Stanley, Meiring Robert Leonard

MPK: A24F 47/00, A24B 15/16

Značky: fajčiarskeho, spôsob, tohto, výrobků, spôsobu, vykonávanie, zariadenie, palivová, výroby, zložka

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je palivová zložka (10) fajčiarskeho výrobku, najmä cigarety, ktorá obsahuje vytlačovaný palivový prvok vytvorený z plynule vytlačovanej zmesi (12), ktorého vonkajší obvod je obklopený stlačiteľnou pružnou vrstvou plášťového materiálu (15), zlepenou s pozdĺžnou obvodovou plochou palivového prvku. Vytlačovaná zmes obsahuje uhlíkatý materiál a súvislý pás takého uhlíkatého materiálu je delený na úseky dĺžky 12 až 16 mm a obklopený...

Ovládač elektrického vypínača

Načítavanie...

Číslo patentu: 277790

Dátum: 06.10.1993

Autori: Ondriaš Štefan, Šišmiš Pavel, Čáni Peter, Mikler Andrej

MPK: H01H 1/64, H01H 3/00

Značky: ovladač, vypínača, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládač elektrického vypínača slúži na ovládanie spínacieho mechanizmu a na oddelenie živých častí vypínača od ovládacích častí. Ovládač sa pohybuje priamočiaro. Teleso (1) obsahuje pružné segmenty v tvare x vybavené upevňovacími výstupkami (3) s nábehovými plochami (2) usporiadanými do dvojíc proti sebe.

Kanalizačný dilatačný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277697

Dátum: 06.10.1993

Autori: Danielovits Ladislav, Kostrhun Lubomír

MPK: E03F 3/06, F16L 19/02, F16L 17/02...

Značky: prvok, kanalizačný, dilatačný

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie popisuje kanalizačný dilatačný prvok na tesnenie a dilatáciu spojov potrubí, najmä betónových a kameninových rúr (9). Tvorí ho konštrukčná vložka (2) v tvare medzikružia vybavená vlisovanými drážkami (6), ktorá je uložená medzi zvislé steny (1, 3) po obvode vodotesne spojené a plynule prechádzajúce do rukávcov s prírubami (4, 5), vybavené po obvode ozubom (7) na fixáciu konštrukčnej vložky (2) a protiľahlým ozubom (11) na dotesnenie...

Peptid a jeho použitie na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 281319

Dátum: 06.10.1993

Autor: Xiao Shaobo

MPK: C07K 7/23, A61K 38/24

Značky: liečivá, výrobu, použitie, peptid

Zhrnutie / Anotácia:

Peptid vykazujúci sekvenciu [NAc-D2Na11, AA2, AA3, Ser4, AA5, D3Pal6, Leu7, AA8, Pro9, DAla10]NH2, kde zvyšok AA2 je zvolený zo súboru zahrnujúceho DpClPhe2 a DPhe2, zvyšok AA3 je zvolený zo súboru zahrnujúceho D3Pal3 a DPhe3, zvyšok AA8 je zvolený zo súboru zahrnujúceho Arg8 a Pap8 a zvyšok AA5 je zvolený zo súboru zahrnujúceho Mop5, Arg5 a Tyr5, pričom keď AA5 je Mop5 a potom AA2 je DpClPhe2 a DPhe2, AA3 je D3Pal3 a AA8 je Arg8 keď AA5 je...

Kruhový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 281235

Dátum: 06.10.1993

Autor: Ziegler Josef

MPK: D03D 37/00

Značky: kruhový, tkací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Kruhový tkací stroj je vybavený prstencovým rámom s hornou prstencovou doskou (10) a dolnou prstencovou doskou (12), na ktorého obvode sú umiestnené zvislé pohyblivé niteľnice (32) osnovných nití, a v ktorom je otočne uložený aspoň jeden člnok. Niteľnice (32) sú jednotlivo zvisle pohyblivo uložené na aspoň jednej kruhovej dráhe (38) s konštantnými odstupmi od seba, pričom na riadenie ich výšky je na kruhovej dráhe (38) umiestnený po obvode...

Spôsob zabraňovania lokálnemu zlepovaniu pri žíhaní oceľového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281218

Dátum: 06.10.1993

Autor: Zylla Peter

MPK: C21D 1/70, C21D 9/52

Značky: lokálnemu, pásu, zlepovaniu, žíhání, spôsob, ocelového, zabraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri žíhaní oceľového pásu s nízkym obsahom uhlíka často dochádza na povrchu k lokálnemu zlepovaniu. Aby sa tomu zabránilo, vybaví sa v priebehu udržiavacieho žíhania nad 600 °C oceľový pás tenkou krycou vrstvou, ktorá sa pod 600 °C počas ochladzovacej fázy redukciou znova odstráni. Pri ochrannom plyne z dusíka a vodíka sa dáva prednosť oxidu uhličitému ako oxidačnému médiu. Redukcia sa vykonáva zmenou rovnováhy vodného plynu.

Hydroxynaftoát-4-hydroxy-alfa1-[[[6-(4-fenylbutoxy)hexyl]amino]metyl] -1,3-benzéndimetanolu vhodný na mikronizáciu, spôsob jeho výroby, farmaceutická dávkovacia forma s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281095

Dátum: 06.10.1993

Autori: Latham David William Stuart, Beach Steven Frederick, Sidgwick Colin Brian, Roberts Tony Gordon

MPK: A61K 31/135, C07C 217/10, A61K 9/14...

Značky: obsahom, spôsob, hydroxynaftoát-4-hydroxy-alfa1-[[[6-(4-fenylbutoxy)hexyl]amino]metyl, mikronizáciu, farmaceutická, použitie, 1,3-benzéndimetanolu, dávkovacia, forma, výroby, vhodný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa hydroxynaftoát-4-hydroxy-alfa1-[[[6-(4-fenylbutoxy)hexyl]amino]metyl]- 1,3-benzéndimetanolu vhodný na mikronizáciu vo forme sférických aglomerátov mikrokryštálikov, ktoré sú voľne sypné, drobivé a mikronizovateľné a výhodne majú stredný priemer častíc 70 až 300 mikrometrov a povrch 4 až 12 m2.g-1. Hydroxynaftoát sa dá pripraviť tak, že sa zmieša jeho teplý roztok v organickom rozpúšťadle alebo zmesi vody a organického rozpúšťadla so...

Spôsob výroby 3-(alfa-metoxy)metylénbenzofuranónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281056

Dátum: 06.10.1993

Autori: Deboos Gareth Andrew, Cox Brian Geoffrey, Wilkinson Paul, Fielden Jan Michael, Jones John David

MPK: C07D 307/83

Značky: 3-(alfa-metoxy)metylénbenzofuranónov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 3-(alfa-metoxy)metylénbenzofuranónov všeobecného vzorca (II), kde substituenty R1, R2, R3 a R4 nezávisle na sebe sú vždy vodík, halogén, (C1-C4)-alkyl, (C1-C4)-alkoxyl, acetoxyskupina alebo acylová skupina, pri ktorom sa zlúčenina všeobecného vzorca (XIV), v ktorom majú symboly R1, R2, R3 a R4 definovaný význam, podrobí reakcii s trimetylortoformiátom. Spôsob sa výhodne uskutočňuje v prítomnosti anhydridu kyseliny.

Spôsob výroby fenoxypyrimidínových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281055

Dátum: 06.10.1993

Autori: Wilkinson Paul, Jones John David, Cox Brian Geoffrey, Deboos Gareth Andrew, Fielden Jan Michael

MPK: C07D 239/34

Značky: fenoxypyrimidínových, spôsob, výroby, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby agrochemických produktov všeobecného vzorca (I), kde W je (CH3O)2CHCHCO2CH3 alebo CH3O.CH=CCO2CH3, Z1 je atóm halogénu a substituenty R1, R2, R3 a R4 znamenajú nezávisle od seba vodík, alkyl s 1 až 4 atómami alebo alkoxyl s 1 až 4 atómami uhlíka. Spôsob spočíva v tom, že sa najskôr nechá reagovať zlúčenina vzorca (II), kde R1, R2, R3 a R4 majú uvedený význam, so zlúčeninou vzorca ROCH3, kde R je kov a následne sa nechá reagovať...

(4R-cis)-1,1-Dimetyletyl-6-jódmetyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát, spôsob jeho syntézy a medziprodukty na túto syntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280942

Dátum: 06.10.1993

Autori: Millar Alan, Butler Donald Eugene

MPK: C07D 319/06

Značky: syntézy, túto, 4r-cis)-1,1-dimetyletyl-6-jódmetyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát, syntézu, medziprodukty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-jódmetyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát vzorca (III), spôsob jeho syntézy, pri ktorom sa na zlúčeninu všeobecného vzorca (II), kde predstavuje fenylskupinu substituovanú jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo súboru zahŕňajúceho halogény a nitroskupinu, pôsobí alkalickým jodidom v rozpúšťadle pri teplote od 0 °C do teploty spätného toku použitého rozpúšťadla, a 6-arylsulfonyloxymetylové...

(4R-cis)-1,1-Dimetyletyl-6-arylsulfonyloxymetyl-2,2-dimetyl-1,3- dioxán-4-acetáty a spôsob ich syntézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280941

Dátum: 06.10.1993

Autori: Butler Donald Eugene, Millar Alan

MPK: C07D 319/06

Značky: spôsob, 4r-cis)-1,1-dimetyletyl-6-arylsulfonyloxymetyl-2,2-dimetyl-1,3, syntézy, dioxán-4-acetáty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-arylsulfonyloxy-metyl-2,2-dimetyl-1,3- dioxán-4-acetáty všeobecného vzorca (II), kde Ar predstavuje fenylskupinu substituovanú jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo súboru zahŕňajúceho halogén a nitroskupinu spôsob ich syntézy, pri ktorom sa na (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-hydroxymetyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4- acetát pôsobí zlúčeninou všeobecného vzorca ArS(O2)X, kde Ar má uvedený význam a X...

Spôsob syntézy (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280940

Dátum: 06.10.1993

Autori: Butler Donald Eugene, Millar Alan

MPK: C07D 319/06

Značky: medziprodukty, tohto, spôsob, spôsobu, 4r-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu, syntézy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob syntézy (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu vzorca (I) tak, že sa v prvom stupni na zlúčeninu všeobecného vzorca (II), kde Ar predstavuje fenylskupinu substituovanú jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo súboru zahŕňajúceho halogén a nitroskupinu, pôsobí alkalickým jodidom v rozpúšťadle pri teplote od 0 °C do teploty spätného toku použitého rozpúšťadla za vzniku zlúčeniny vzorca (III)...

Spôsob syntézy (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280939

Dátum: 06.10.1993

Autori: Millar Alan, Butler Donald Eugene

MPK: C07D 319/06

Značky: spôsobu, tohto, syntézy, medziprodukty, spôsob, 4r-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob syntézy (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu vzorca (I), pri ktorom sa aktivovaná sulfonátová skupina alebo halogenidová skupina 1,3-dioxánového derivátu všeobecného vzorca A, kde L predstavuje halogén alebo skupinu Ar(SO2)O-, kde Ar predstavuje fenylskupinu substituovanú jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo súboru zahŕňajúceho halogén a nitroskupinu vytesňuje kyanidovou skupinou...

Spôsob syntézy (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280938

Dátum: 06.10.1993

Autori: Millar Alan, Butler Donald Eugene

MPK: C07D 319/06

Značky: syntézy, medziprodukty, tohto, 4r-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu, spôsobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

(4R-cis)-1,1-Dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát vzorca (I) sa syntetizuje tak, že sa v prvom stupni na (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-hydroxy-metyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4- acetát pôsobí zlúčeninou všeobecného vzorca ArS(O2)X, kde Ar predstavuje fenylskupinu substituovanú jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo súboru zahŕňajúceho halogén a nitroskupinu a X predstavuje halogén, v prítomnosti bázy a rozpúšťadla, za...

Amidy sulfónamido- a sulfónamidokarbonylpyridín-2-karboxylových kyselín a ich pyridín-N-oxidy, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiv a liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280884

Dátum: 06.10.1993

Autori: Weidmann Klaus, Günzler-pukall Volkmar, Bickel Martin

MPK: A61K 31/18, C07D 213/60

Značky: použitie, amidy, sulfónamido, pyridín-n-oxidy, spôsob, liečivo, kyselin, sulfónamidokarbonylpyridín-2-karboxylových, liečiv, obsahom, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa amidy sulfónamido- a sulfónamidokarbonyl-pyridín-2-kyrboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy a ich použitie ako liečiv, najmä proti fibróznym chorobám.

Sklopná strecha na nákladné železničné vozne

Načítavanie...

Číslo patentu: 280727

Dátum: 06.10.1993

Autori: Wagner Paul-werner, Köhler Günter

MPK: B61D 39/00

Značky: střecha, sklopná, nákladné, vozne, železničné

Zhrnutie / Anotácia:

Sklopná strecha (5) nákladného železničného vozňa je podoprená na nosných ramenách (6), upravených na strane čelných stien (7), pričom ložný priestor týchto nákladných železničných vozňov pozostáva z najmenej dvoch lievikovitých komôr (1). Sklopná strecha (5) je z uzatvoreného stavu vykývnuteľná prostredníctvom ovládacieho ústrojenstva proti sile pružiny (15) v smere k bočnici vozňa. Ovládacie ústrojenstvo je tvorené pákou (9), ktorá je...

Prípravok na stabilizáciu krvnej plazmy v priebehu pasterizácie a spôsob pasterizácie krvnej plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280665

Dátum: 06.10.1993

Autor: Burnouf-radosevich Miryana

MPK: A61L 2/04, A61K 35/16

Značky: plazmy, stabilizáciu, spôsob, pasterizácie, krvnej, priebehu, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na stabilizáciu krvnej plazmy v priebehu pasterizácie je tvorený zmesou sorbitolu, sacharózy, glukonátu vápenatého, citrátu trisodného, lyzínu a arginínu. Prípravok je určený na stabilizáciu úplnej plazmy alebo plazmy, ktorá neobsahuje kryoproteíny a umožňuje pasterizáciu veľkých objemov plazmy, rádovo 60 litrov. Spôsob pasterizácie plazmy, ktorý sa uskutočňuje tak, že sa k plazme pridá pred stupňom zahrievania tento prípravok a po...