Archív za 1993 rok

Strana 2

Pridržiavacie zariadenie rúrky, najmä rúrky potrubia v elektrárni

Načítavanie...

Číslo patentu: 278379

Dátum: 10.11.1993

Autori: Lockau Juergen, Hofmockel Albrecht

MPK: F16L 3/14, F16L 55/033

Značky: najmä, pridržiavacie, potrubia, rúrky, zariadenie, elektrární

Zhrnutie / Anotácia:

Pridržiavacie zariadenie rúrky (1), najmä rúrky (1) v elektrárni, je tvorené kĺbovou podperou (2), ktorá je svojím jedným koncom otočne pripojená ku kotve (4) spojenej s kostrou (3) budovy a svojím druhým koncom je otočne pripojená k príchytke (5) pridržujúcej rúrku (1). Príchytka (5) je tvorená spriahadlom (6) s lôžkom (13) umiestneným pod rúrkou (1) a vybaveným unášačom (7) kĺbu a aspoň jednou slučkou (8) obopínajúcou rúrku (1). Rúrka (1) je...

Spôsob výroby vodorozpustných fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278247

Dátum: 10.11.1993

Autori: Škubla Pavol, Varga Alexander, Benč Gabriel, Červinková Danica

MPK: B29C 49/04

Značky: spôsob, fólií, výroby, vodorozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom riešenia je spôsob výroby vodou rozpustných fólií na báze modifikovaného polyvinylalkoholu, s rozdielnou rozpustnosťou vo vode. Fólie sa vyrábajú technológiou vyfukovania tak, že polyvinylalkohol sa dávkuje do otáčajúcej sa závitovky, umiestnenej vo vyhrievanej komore. Materiál sa po chladenej vstupnej zóne prudko ohreje na 200°C až 240°C, potom teplota pásiem postupne klesá až po hubicu, kde je teplota 170°C až 210°C, ďalej sa...

Povelový a signalizačný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 278112

Dátum: 10.11.1993

Autori: Gränicher Reto, Achermann Peter

MPK: H01H 13/02, H01H 13/04

Značky: prístroj, signalizačný, povelový

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj pozostáva zo spínacieho prvku (4) so spätným hlásením, ktorý má vytvorené vedenie (6 a 7) uložené pozdĺž klznej plochy (24) a vodiacich plôch (25) telesa (11) spínača, pričom toto teleso (11) spínača je rozoberateľne spojené s puzdrom (22). V dutej časti spínacieho prvku (4) so spätným hlásením je umiestnená prvá doska (17) plošných spojov s krytým svetelným vodičom (18). Prvá doska (17) plošných spojov je prepojená vodičom (11) s...

Spôsob detekcie malígnych a premalígnych zmien

Načítavanie...

Číslo patentu: 281583

Dátum: 10.11.1993

Autori: Inki Pirjo Leena Kyllikki, Kirjavainen Jarkko, Mali Sakari Markku, Leppa Sirpa Marianne, Jalkanen Markku Tapani

MPK: G01N 33/50, G01N 33/53

Značky: zmien, malígnych, premalígnych, detekcie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná detekcia malígnych a premalígnych zmien, ako sú malígna transformácia, premalígna transformácia, hyperplázia alebo morfologické zmeny, v humánnych bunkách, pri ktorom sa a) stanoví obsah syndekanu v bunkách, ktorý je prítomný v prvej tekutine alebo vzorke tkaniva vyšetrovaného človeka, pričom prvá vzorka sa odoberá z tekutiny alebo tkaniva, v ktorom je podozrenie na obsah malígnych buniek, premalígnych buniek, hyperplastických buniek...

Skrutkový spoj holých plochých vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 305

Dátum: 10.11.1993

Autori: Kovář Otakar, Kovářová Eva

MPK: F16B 43/00, F16B 39/00

Značky: plochých, vodičov, holých, skrutkový

Text:

...dajú uťahovať bežnými kľúcmi. nie je nutná používať kľúče momentové. Normovane časové termíny revízie a opráv spojov sa výrazne predľžia a ceľkom sa odstráninutnosť doťahovať matice na skrutkových spojoch.Pri uťahovaní skrutiek sa kompenzačné podložky podľa technického riesenia odpružia tak,že dosadnú celou medzikružnou plochou na vodiče.Tak sa vytvorí na premietnutýchstykových plochách vodičov medzikružná elektrovodná plocha.na ktorej...

Elektronický zmäkčovač tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 304

Dátum: 10.11.1993

Autori: Hrbka Gustáv, Ürge Ladislav, Sivý Vladislav, Kuľka Anton, Kaščák Stanislav, Pulik Jaroslav, Rusňák Vojtech

MPK: B03C 1/00, H01F 17/00

Značky: zmäkčovač, tekutin, elektronický

Text:

...veľkosti amplitúdy k prietoku sa opät dosahuje na základe infonuácie aspoň z jedného snímača prietoku. V pripade,že nie je použitý snímač prietoku je amplitúda výstupného budiacého signálu konštantná alebo ju možno manuálne nastaviť. V takom pripade je rozsah frekvenčnej modulácie výstupného signálu konštantný alebo sa dá manuálne nastaviť. Optimálne výsledky sa dosahujú ak elektrická budiaca jednotka je vybavená prostriedkami, ktoré...

Murivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 303

Dátum: 10.11.1993

Autori: Vaník Peter, Michalica Ladislav

MPK: E04C 1/39

Značky: murivo

Text:

...alebo šamotových materialov. Jednotlivé stavebné tvarovky muriva sa môžu vyrábať cezVlastný modul stavebnicovej pece, alebo sporaka môže byťsteny vykurovaného priestoru ako trojstranný, alebodvojstranný.Využitie steny vykurovaného priestoru znižujecelkové nák 1 ady,pričom duté izolačné prvky je vhodné upevniťpriamo na stenu, ktora sa takto stáva súčasťou stavebnicovejSamozrejmou súčasťou stavebnicovej pece, alebo sporáka je odvod spalín, a...

Filtračná nádoba úpravní vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 302

Dátum: 10.11.1993

Autori: Pivnička Josef, Trunečka Oldřich

MPK: E04H 4/16

Značky: úpravní, nádoba, filtračná

Text:

...znázornený na pripojenom výkrese, kde obr. l je vertikálny osový rez nádobou a obr. 2 horizontálny rez v rovine medzi odtokovým a spodným potrubím.Príklady prevedenia technického riešeniaFiltračná nádoba l je tvorená valcovitým plášťom ll za končeným klenutými dnami lg a usadeným na podstavcoch 2, ktorého vnútorný priestor lł je z väčšej časti naplnený filtračnou náplňou Ž, napr. jemnýmkremičítým pieskom. Do vnútorného priestoru lg filtračnej...

Páka so zámkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 301

Dátum: 10.11.1993

Autor: Huraj Ľuboš

MPK: E05B 65/12

Značky: zámkou, páka

Text:

...na priložených výkresoch, kdeObr.l znázorňuje konštrukciu páky so zámkou podľa technického riešenia, Obr.2 znázorňuje páku so zámkou v stave spojenia volantu s pedálom brzdy alebo spojky.Páka zo zámkou podľa Obr.l sa skladá z nosnej rurky l do ktorej je cez skrutkovu maticu 3 z dolnej strany volne zaskrutkovaný spodný hák 3, zaistiteľný v požadovanej dĺžke zaisťovacou maticou Q. Horná časť nosnej rúrky l je opatrená zo strany vysúvateľným...

Osová váha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 300

Dátum: 10.11.1993

Autor: Rengevič Vladimír

MPK: G01G 19/02

Značky: váha, osová

Text:

...priloženom výkrese je znázornená osová váha založenána troch tenzçpmetrických snímačoch.Osová váha, uložená na troch snímačoch pracuje v statickom režime. Gravitačná tiaž každej nápravy sa kontroluje samostatne po nájazde kontrolovanej nápravy na vážiaci nosník 5. Snímač l preberie aspoň polovicu zaťaženia kontrolovanej nápravy a porovnávaním nasnímaných hodnôt zo snímača g a Ž sa riadiacou jednotkou Ž náprava ustanoví do stredu...

Plotový stĺpik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 299

Dátum: 10.11.1993

Autor: Oríšek Ján

MPK: E04H 17/20

Značky: stĺpik, plotový

Text:

...otvorov vytvorených v bočných stenách zákiadného teiesa plotového stĺpika.Pri súčasnom využití protiTah 1 ej vzpery sa bočná vzpera a protiTahiá vzpera stýkajú v mieste kruhového výrezu na vaicovitej koncovke protiľahiej vzpery, pričom takéto usporiadanie ešte zvyšuje stabilitu montovaného piotového stĺpika.Priečny výrez na čelnej strane piotového stĺpika je určený na uchytenie opiotenia.Kotvenie p 1 otového stĺpika sa rieši niektorým z...

Sendvičový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 298

Dátum: 10.11.1993

Autori: Bobek Emil, Fedík František

MPK: E04C 2/10

Značky: panel, sendvičový

Text:

...zvukovoizolaöne materiály, prípadne ich vzájomne kombinacie.Sendvićový panel je prierazuvzdorný a dvere, prípadne steny uzatváraných priestorov odolávajú náeilnemu konaniu. Sendviöový panel zabezpečuje tiež menší prienik tepelnej a zvukovej energie, pričom tieto vlastnosti sa zvýrazñujú pri doplnení vnútorných vrstviev o tepelnoizolaöne prípadne zvu kovoizolačne materiály.Prehľad obrázkov na výkresoch Technicke riešenie bude bližšie...

Roztok na stabilizáciu biologicky aktívnych látok viazaných na pevný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: 277861

Dátum: 10.11.1993

Autori: Mančal Petr, Lochman Ivo

MPK: A61K 31/195, A61K 9/08, A61K 37/00...

Značky: viazaných, biologicky, pevný, roztok, nosič, aktívnych, stabilizáciu, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zloženie vodného roztoku na stabilizáciu biologicky aktívnych látok viazaných na pevný nosič, ktorý je nerozpustný vo vode. Ak uvedený roztok obsahuje kyselinu epsilon aminokaprónovú v rozsahu koncentrácií od 0,001 % do 10 %, dochádza k zvýšeniu stability viazanej biologicky aktívnej látky. Riešenie je vhodné najmä na uplatnenie vo farmaceutickom priemysle pri výrobe diagnostických súprav typu enzýmovej imunoanalýzy a...

Spôsob prípravy termoplasticky spracovateľného granulátu polyvinylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277690

Dátum: 10.11.1993

Autori: Benč Gabriel, Škubla Pavol, Červinková Danica, Varga Alexander

MPK: B29B 9/12

Značky: polyvinylalkoholů, přípravy, spôsob, granulátu, termoplastický, spracovateľného

Zhrnutie / Anotácia:

Riešený je spôsob prípravy termoplasticky spracovateľného granulátu polyvinylalkoholu s obsahom bežných zmäkčovadiel a prísad do plastov. Optimálna modifikácia polyvinylalkoholu a nízky obsah vody sa dosahuje variáciou tlaku a teploty v priebehu zmäkčovania. Uvedené riešenie umožňuje získať granulát termoplastického polyvinylalkoholu vhodný najmä pre výrobu vodorozpustných fólií technológiou vyfukovania.

Spôsob získavania enzýmov z proenzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281266

Dátum: 10.11.1993

Autor: Linnau Yendra

MPK: C12N 9/74

Značky: získavania, proenzýmov, spôsob, enzýmov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa aktivácia faktorov zrážania krvi vybraných zo skupiny zahrnujúcej protrombín, faktor IX alebo faktor X trypsínom, pri ktorom sa faktor zrážania krvi spracuje s trypsínom imobilizovaným na nosiči nerozpustnom vo vode a imobilizovaný trypsín sa po aktivácii faktora zrážania krvi oddelí.

Spôsob prípravy pyridínových derivátov, ich použitie a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281137

Dátum: 10.11.1993

Autori: Waelchli Rudolf, Révész Lászlo

MPK: C07D 213/16, A61K 31/44, C07D 213/127...

Značky: přípravy, medziprodukty, použitie, pyridinových, přípravu, spôsob, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy pyridinolínových a deoxypyridinolínových krížovo väzobných faktorov a ich derivátov, ich použitie pri stanovení porúch metabolizmu väzobných tkanív v ľudskom a zvieracom tele, ako aj samotné pyridínové deriváty.

Nábytková sedačka s ležadlovou úpravou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281069

Dátum: 10.11.1993

Autor: Premer Heinz

MPK: A47C 4/00

Značky: úpravou, sedačka, nábytková, ležadlovou

Zhrnutie / Anotácia:

V nábytkovej sedačke s ležadlovou úpravou, ktorá je vybavená vysúvacím vozíkom (2), ktorý môže vychádzať z podstavca sedačky (1) je pomocou štvorkĺbového kovania (6) upevnená prídavná poduška (5), ktorú je možné zdvíhať a spúšťať a ktorá je pri sedacej polohe sedačky ponorená pod sedaciu podušku (4), zatiaľ čo pri ležadlovej úprave sedačky nadväzuje na sedaciu podušku (4), pričom samotné kovanie (6) tvorí jednak pozdĺžník (7) spojený s...

Dvojdielny polotovar na mince

Načítavanie...

Číslo patentu: 280980

Dátum: 10.11.1993

Autori: Kolb-telieps Angelika, Seuster Egon, Heubner Ulrich, Rinke Horst

MPK: A44C 21/00

Značky: mince, polotovar, dvojdielny

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojdielny polotovar na mince, medaily, cenné známky, hracie známky a podobne, pozostáva z vnútorného kotúča (1) z prvého kovu alebo zliatiny kovu, ktorý je zalisovaný do stredového otvoru vonkajšieho krúžku (2) z druhého kovu alebo druhej zliatiny kovu, pričom kotúč (1) je vybavený na svojom vonkajšom okraji šikmo prebiehajúcimi vybraniami (5).

Pigment s oxidom titaničitým a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280912

Dátum: 10.11.1993

Autori: Brownbridge Thomas Ian, Green Kelly Ann

MPK: C09C 1/36, C09C 3/06

Značky: pigment, přípravy, titaničitým, spôsob, oxidom

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetný pigment pozostáva z podkladového práškového oxidu titaničitého, vrstvy hydratovaného oxidu zirkoničitého, uloženej na podkladovom oxide titaničitom a vrstvy hydratovaného oxidu hlinitého, uloženej na vrstve hydratovaného oxidu zirkoničitého. Vrstva oxidu hlinitého pozostáva z oxidu hlinitého vo forme böhmitu a/alebo oxidu hlinitého vo forme pseudoböhmitu. Riešenia sa týka aj spôsobu prípravy pigmentu, ktorý spočíva v príprave vodnej...

Pohon nárazovej závory okien a dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 280876

Dátum: 10.11.1993

Autor: Tönsmann Armin

MPK: E05C 9/12

Značky: dveří, závory, nárazovej, pohon, okien

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon kovania okien a/alebo dverí s tyčovou závorou, pozostávajúci z rukoväti (7) otočne uloženej na ráme krídla a z hnacieho mechanizmu umiestneného v ráme krídla s hnaným pastorkom (13) v zábere s ozubenou tyčou (15), pričom ozubená tyč je spojená s tyčami závory (27, 28), a z hnacieho pastorka (8) poháňaného rukoväťou (7), z lineárne posuvnej časti hnacieho mechanizmu v kryte alebo na kryte hnacieho mechanizmu (1) a v tejto časti hnacieho...

Spôsob riadeného, obmedzeného proteolytického štiepenia proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280854

Dátum: 10.11.1993

Autor: Turecek Peter

MPK: C12N 9/74

Značky: riadeného, spôsob, obmedzeného, proteolytického, štiepenia, proteínov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané riadené, obmedzené proteolytické štiepenie proteínov, najmä proenzýmov, pri ktorom sa vykonáva spracovanie s proteázami za prítomnosti detergentu alebo za prítomnosti chaotropnej substancie, látky, ktorá ruší trojrozmernú štruktúru väzieb vodíkovými mostíkmi vo vode s výnimkou solí aktívnych pri zrážaní. Pritom sa získajú enzýmové, prípadne proteínové fragmenty. Spôsob je obzvlášť vhodný na jednoduchú metódu cieleného štiepenia...

Kryštalické monohydráty hydrochloridu endo-2,3-dihydro-N-(8-metyl-8-azabicyklo-[3,2,1]okt-3-yl)-2-oxo-1H- benzimidazol-1-karboxamidu a hydrochloridu endo-3-etyl-2,3-dihydro-N-(8-metyl-8-azabicyklo[3,2,1]okt-3-yl)-2-oxo- 1H-benzimidazol-1-karboxamidu…

Načítavanie...

Číslo patentu: 280555

Dátum: 10.11.1993

Autori: Ezhaya Antoine, Dubini Enrica, Maffione Grazia, Turconi Marco, Cereda Enzo

MPK: C07D 451/04, A61K 31/46

Značky: hydrochloridu, krystalické, monohydráty, benzimidazol-1-karboxamidu, endo-2,3-dihydro-n-(8-metyl-8-azabicyklo-[3,2,1]okt-3-yl)-2-oxo-1h, 1h-benzimidazol-1-karboxamidu, endo-3-etyl-2,3-dihydro-n-(8-metyl-8-azabicyklo[3,2,1]okt-3-yl)-2-oxo

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalické monohydráty hydrochloridu endo-2,3-di-hydro-N-(8-metyl-8-azabicyklo-[3,2,1]okt-3-yl)-2-oxo-1H- benzimidazol-1-karboxamidu vzorca 2a a hydrochloridu endo-3-etyl-2,3-dihydro-N-(8-metyl-8-azabi-cyklo-[3,2,1]okt-3-yl)-2- oxo-1H-benzimidazol-1-karboxamidu vzorca 2b, spôsoby ich výroby a farmaceutické prostriedky, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú.

Kryt ventilu spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 280497

Dátum: 10.11.1993

Autor: Schnabel Werner

MPK: F01M 13/00, F01M 11/04, F16K 7/17...

Značky: motora, spaľovacieho, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka krytu ventilu spaľovacieho motora s plniacim otvorom (33) na motorový olej uzavretým vekom (38), do ktorého je integrovaný tlakový regulačný ventil (35) na odvzdušnenie kľukovej skrine spaľovacieho motora. Regulačný ventil (35) je vybavený prípojkou (43) na prívod plynu z kľukovej skrine a prípojkou (37), ktorá je spojovacím potrubím spojená s prívodom vzduchu spaľovacieho motora.

Austenitická niklomolybdénová zliatina

Načítavanie...

Číslo patentu: 280455

Dátum: 10.11.1993

Autori: Büth Jürgen, Köhler Michael, Heubner Ulrich

MPK: B01J 19/02, C22C 19/00, C22C 19/03...

Značky: niklomolybdenová, zliatina, austenitická

Zhrnutie / Anotácia:

Austenitická niklomolybdénová zliatina s vynikajúcou odolnosťou proti korózii v redukčných prostrediach a vynikajúcou tepelnou stálosťou v teplotnom rozmedzí medzi 650 až 950 °C, obsahujúca 26,0 až 30,0 % hmotn. Mo, 1,0 až 7,0 % hmotn. Fe, 0,4 až 1,5 % hmotn. Cr, až 1,5 % hmotn. Mn, až 0,05 % hmotn. Si, až 2,5 % hmotn. Co, až 0,04 % hmotn. P, až 0,01 % hmotn. S, 0,1 až 0,5 % hmotn. Al, až 0,1 % hmotn. Mg, až 1,0 % hmotn. Cu, až 0,01 % hmotn. C,...

Spojovací diel na spájanie stavebných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280284

Dátum: 10.11.1993

Autor: Papanikolaou Dimitris

MPK: E04B 5/43, E04C 2/52

Značky: spojovací, stavebných, spájanie, prvkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací diel na spájanie stavebných prvkov je s jedným spájaným stavebným prvkom spojený nerozoberateľne a s aspoň jedným ďalším stavebným prvkom je spojený rozoberateľne. Spojovací diel má medzi vrchnou doskou (1) a spodnou doskou (2) priečne umiestnené stojky (15, 16, 17), medzi ktorými je aspoň jeden priechodný otvor, prechádzajúci medzi protiľahlými stranami vrchnej a spodnej dosky (1, 2). Stojky (15, 16, 17) majú vystužujúci tvar...

Krišťáľové sklo s vysokou priepustnosťou pre svetlo, bez olova a bária

Načítavanie...

Číslo patentu: 280058

Dátum: 10.11.1993

Autori: Clement Marc, Gaschler Ludwig, Brix Peter

MPK: C03C 3/093, C03C 3/085, C03C 3/078...

Značky: baria, světlo, krištáľové, olova, vysokou, priepustnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Krištáľové sklo s vysokou priepustnosťou svetla, bez olova a bária, vhodné na výrobu vysokokvalitných pohárov a ďalších predmetov v domácnosti s priepustnosťou svetla aspoň 85 %, indexom lomu vyšším ako 1,52, hustotou aspoň 2,45 g/cm3, podielom oxidu draselného a zinočnatého K2O + ZnO vyšším ako 10 % hmotnostných, s vysokou odolnosťou proti hydrolýze a dobrou odolnosťou proti solarizácii. Ide o alkalicko-vápenato-kremičitanové sklo, obsahujúce...

Kovové bezpečnostné zvodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 279987

Dátum: 10.11.1993

Autori: Serafin Luigi, Gasparetto Stori Leopoldo, Saccon Roberto, Battistella Flavio, Saccon Cesare

MPK: E01F 15/00

Značky: zvodidlá, bezpečnostné, kovové

Zhrnutie / Anotácia:

Kovové bezpečnostné zvodidlo typu opísaného v EP-A-0428097, ktoré obsahuje sústavu modulárnych kovových prvkov (11) a pozostáva z čelného absorpčného panelu (12), pozdĺžnych výstužných prvkov (13), stĺpikov alebo výstužných rebier (14) a komôr (25) na upevnenie kotviacich skrutiek (29) k zemi (28) a zahrnujúce prostriedky na vzájomné spojenie modulárnych kovových prvkov (11), kde čelný absorpčný panel (12) je usporiadaný medzi hornou čelnou...

Transparentný ohňovzdorný zasklievací panel a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279810

Dátum: 10.11.1993

Autori: Goelff Pierre, Karschti Thomas, Thürk Jürgen, Leroux Roland, Vanderstukken Robert

MPK: C03C 27/12, B32B 17/10

Značky: výroby, spôsob, panel, transparentný, ohňovzdorný, zasklievací

Zhrnutie / Anotácia:

Zasklievací panel obsahuje najmenej jednu napúčavú vrstvu (2, 4, 10) spojenú s najmenej jednou štrukturálnou tabuľou (1, 3, 5, 9, 11) panelu, pričom zahŕňa aspoň jednu sklenenú tabuľu (3, 9), ktorá má v rozsahu teplôt od 20 °C do 300 °C stredný súčiniteľ lineárnej tepelnej rozťažnosti, ktorý nie je väčší ako 7,5.10exp(-6)K-1. Sklenená tabuľa (3, 9) má drsný povrch (6, 7, 13), pre ktorý Rtm nie je menší ako 0,1 um a ku ktorému je priamo...

Zariadenie na úsporu elektrickej energie pohonu hydraulického výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279308

Dátum: 06.10.1993

Autor: Nagel Heinz-dieter

MPK: B66B 1/04, B66B 9/04

Značky: elektrickej, úsporu, pohonů, zariadenie, energie, hydraulického, výtahu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na úsporu elektrickej energie pohonu hydraulického výťahu umožňuje poháňať kabínu výťahu pri každom zaťažení smerom hore pri prakticky konštantnom výkone. Maximálna menovitá rýchlosť pohybu hore sa zvolí podľa skúseností s najčastejšie sa vyskytujúcim zaťažením, podľa čoho sa potom dimenzuje potrebná veľkosť pohonu. Pri vyšších zaťaženiach sa rýchlosť zdvihu príslušne zníži, pri nižších zaťaženiach zvýši. Premenné rýchlosti zdvihu sa...

Kyslý vodný detergentný prípravok na pevný povrch kúpeľní a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279230

Dátum: 06.10.1993

Autori: Cilley William Ajalon, Linares Carlos Gabriel

MPK: C11D 1/94, C11D 3/20

Značky: povrch, detergentný, prípravok, kúpeľní, pevný, vodný, použitie, kyslý

Zhrnutie / Anotácia:

Kyslý vodný detergentný prípravok na pevný povrch kúpeľní obsahuje zmes neiónových a amfolytických povrchovo aktívnych zložiek detergentu, hydrofóbne rozpúšťadlo s čistiacim účinkom a polykarboxylovú stavebnú zložku detergentu. Hodnota pH uvedeného prípravku sa pohybuje v rozmedzí 1 až 5,5.

Kĺbové uloženie skeletovej oblúkovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278978

Dátum: 06.10.1993

Autori: Caoduro Carlo, Caoduro Paolo

MPK: E04D 3/08, E04D 13/03

Značky: oblúkovej, skeletovej, konštrukcie, uloženie, kĺbové

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbové uloženie skeletovej oblúkovej konštrukcie (1), pozostávajúcej z kovových pozdĺžnych základných profilových tyčí (8) a dutých oblúkových profilových tyčí (8a), obsahuje kĺbové teleso (4) a úložný blok (3) upevnený na základňovej profilovej tyči (2), prebiehajúcej po dĺžke oblúkovej konštrukcie (1). Úložný blok (3) kĺbových úložných jednotiek je opatrený dvomi zvislými stenami (18), v ktorých sú vytvorené výrezy (21, 22) na vsunutie...

Spätný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 278962

Dátum: 06.10.1993

Autor: Gaehwiler Heinz Ulrich

MPK: F16K 15/02, F16K 7/12, F16K 15/14...

Značky: spätný, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Spätný ventil pozostáva zo vstupnej časti (41) a výstupnej časti (11), medzi ktorými je presuvne s axiálnym vedením na vodiacom čape (14) uložené uzavieracie teleso (30) lievikovitého tvaru. V obvodovej časti vnútorného priepustného priestoru (46) vstupného dielu (41) je vytvorená prstencová polootvorená komôrka (52), ktorá spolu s tesniacou hranou (51) tvorí stator (50) spätného ventilu, ktorý aerodynamickými účinkami uzatvára alebo otvára...

Výkyvné uloženie vahadla membránového palivového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278893

Dátum: 06.10.1993

Autor: Constantinidis Stéphane

MPK: F04B 9/04, F16C 11/02, F04B 43/02...

Značky: vahadla, čerpadla, výkyvné, membránového, uloženie, palivového

Zhrnutie / Anotácia:

V navrhnutom výkyvnom uložení vahadla membránového palivového čerpadla je hriadelík vahadla (22) tvorený rúrkou (30), ktorá prechádza naprieč vahadlom (22) a v ktorej je uložená tlačná pružina, ktorej konce sa opierajú o ľavý čap (34) tvaru zrezaného kužeľa a pravý čap (36) tvaru zrezaného kužeľa, ktoré sú posuvne uložené vnútri rúrky (30). Puzdro čerpadla má dutú spodnú časť, ktorej dutina (12) vybieha do lícnej plochy, pričom na obidvoch...

Zariadenie na prenos mechanickej ovládacej energie, najmä na riadenie brzdiaceho tlaku v brzde

Načítavanie...

Číslo patentu: 278883

Dátum: 06.10.1993

Autor: Menard Christian

MPK: G05D 3/18, H01F 7/18

Značky: mechanickej, ovládacej, tlaku, energie, brzdiaceho, riadenie, prenos, zariadenie, brzdě, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prenos ovládacej mechanickej energie je určené najmä na riadenie brzdného tlaku v brzdách. Obsahuje najmenej jeden otáčavý ovládač (11) opatrený vratnou pružinou (12) pripojenou k otáčavému ovládaču na prenášanie lineárneho pohybu na mechanizmus (1). Otáčavým ovládačom (11) pohybuje otáčavý elektromagnet, ktorého uhlová poloha je ovládaná impulzovým a periodickým prúdom (I). Zariadenie obsahuje okrem toho prostriedky na...

Spaľovací valec ventilátorového horáka s predchádzajúcim zmiešavaním pre plynové vykurovacie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278762

Dátum: 06.10.1993

Autor: Heeb Adolf

MPK: F23D 14/02

Značky: spalovací, horáka, predchádzajúcim, zmiešavaním, plynové, válec, ventilátorového, zariadenia, vykurovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací valec ventilátorového horáka s predchádzajúcim zmiešavaním do plynových vykurovacích zariadení pozostáva z pripojovacej príruby tvoriacej na jednom konci spaľovacieho valca jeho čelnú stenu a obsahujúcej vstupný otvor spaľovacieho valca na zmes spaľovaného plynu a vzduchu, pričom druhá čelná stena spaľovacieho valca je tvorená uzavretým vekom, medzi ktorým a pripojovacou prírubou je usporiadaný vonkajší valec na udržiavanie plameňa,...

Prípravok na odvykanie fajčenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278686

Dátum: 06.10.1993

Autor: Hadek Karel

MPK: A61K 31/045

Značky: odvykanie, prípravok, fajčenia

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na odvykanie od fajčenia je tvorený zmesou aspoň 30 obj. % mentolu a ďalšími zložkami do celkového objemu 100 % na nanášanie na ľudský jazyk alebo ústnu sliznicu vo forme oleja. Výhodne obsahuje ako ďalšiu zložku olej z mäty piepornej, resp. aspoň jeden olej zo skupiny éterických olejov. Ako ďalšie zložky prípravok obsahuje výhodne alkohol od 0,1 do 60 obj. % celej zmesi, olej z mäty piepornej, éterické oleje a/alebo posilňovače chuti.

Zariadenie na alternatívne ovládanie vstrekovacieho čerpadla a zmiešavača pri motore na alternatívny pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 278610

Dátum: 06.10.1993

Autori: Halada Zdeněk, Kňákal Jan, Vojíř Vilém

MPK: F02D 19/06

Značky: zmiešavača, pohon, ovládanie, zariadenie, motore, čerpadla, alternatívny, alternativně, vstrekovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ovládanie vstrekovacieho čerpadla a zmiešavača v závislosti od zvoleného režimu motora, ktorým je vznetový režim s kvapalným palivom a zážihový režim s plynným palivom, má hydraulický prenos ovládacej sily medzi hlavným valcom (2), ovládaným plynovým pedálom (1), ovládacím valcom (3) vstrekovacieho čerpadla a ovládacím valcom (4) zmiešavača. Ovládací valec (3) vstrekovacieho čerpadla a ovládací valec (4) zmiešavača sú s hlavným...

Dvojpolohové zariadenie na presné kovanie krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278261

Dátum: 06.10.1993

Autori: Vondraček Vladimír, Ševčík Jozef

MPK: B21K 1/05

Značky: krúžkov, dvojpolohové, kovanie, zariadenie, přesné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z pechovacieho, prenášacieho a strihacieho zariadenia. Pechovacie (ubíjacie) zariadenie je zložené z kužeľového pechovacej zápustky (4) s valcovým vedením pechovacieho puzdra (6), ktorá je pevne spojená pechovacou podložkou (3) v bloku (16) zariadenia a suvne umiestneným vyhadzovačom (2), pričom pechovacie puzdro (6) je upevnené na pechovacom tŕni (7). Strihacie zariadenie je zložené zo strihacieho zápustkového puzdra (11),...

Biodegradovateľné polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 278147

Dátum: 06.10.1993

Autori: Strande Per, Klaveness Jo, Wiggen Unni

MPK: A61L 17/00, A61L 15/22, A61K 47/30...

Značky: polyméry, biodegradovatelné

Zhrnutie / Anotácia:

Biodegradovateľné polyméry obsahujúce diesterové jednotky všeobecného vzorca III: -[(O)n-CO-O-C(R1R2)-O-CO-(O)m-(R3)a]-, kde R1 a R2 znamenajú atómy vodíka alebo jednoväzbovú organickú skupinu, viazanú atómom uhlíka, alebo spoločne tvoria dvojväzbovú organickú skupinu viazanú atómom uhlíka, R3 znamená dvojväzbovú organickú skupinu viazanú atómom uhlíka, m a n sú rovnaké alebo rôzne, znamenajú 0 alebo 1. Za predpokladu, že (i) ak a je 0 a...