Archív za 1993 rok

Strana 11

Nízkofrekvenčný prenosný kábel tienený viacžilový

Načítavanie...

Číslo patentu: U 63

Dátum: 07.07.1993

Autori: Sára Jaroslav, Houdek Zdeněk, Kozubík Pavel

MPK: H01B 11/00

Značky: kábel, tienený, nízkofrekvenčný, prenosný, viacžilový

Text:

...napájecí dvoužilový systém, přičemž zejména pro pevné uložené kabely postačují plná jádra a nejsou potrebná lanka, což výrazně snižuje pracnost výroby.Příslušné rozměry některých sdělovacích kabelů podle vynálezu s.největším využitím jsou dále uvedeny v tabulce l. Nejvíce používaný průměr u napájecích žil je od 0,40 mm do 0.60 mm, u přenosových žil od 0,30 mm do 0,50 mm.Přehled obrázků na výkreseNa obrázku 1 je znázorněnxzvětšený průřez...

Stierka na sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 62

Dátum: 07.07.1993

Autor: Málek Petr

MPK: B08B 1/00

Značky: stierka

Text:

...prostředkem, takć vzápětí setřít gumovou stěrkou. V případě potřeby lze obě funkční části stěrky, jak gumu tak molitan, snadno vyjmout a vyčistit či vyměnit Přehled obrázků na výkrese Technické řešení bde podrobněji objasněno na příkledu konkrétního provedení za pomoci výkresu, na kterém představuje obrol - pohled na stěrku shora . obr 2 - řez v rovině A-Aobr.3 - pohled z boku na stěrku v pracovní pclozePříklad provedení technického řešeníNa...

Akustický indikátor pre rybárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 61

Dátum: 07.07.1993

Autor: Kubečka Pavel

MPK: A01K 91/06

Značky: indikátor, rybárov, akustický

Text:

...na výkreseAkustický indikátor bude bliže osvětlen pomocí nákresu. Obrázek Č. 1 znázornuje sestavu akustického indikátoru s rybářskýmprutem při lovu ñatěžko. Na obr. 2 jsou nakresleny jednotlivé části akustického indikátoru Na obr. 3 je schema elektronické části, Soupiska součástek a ploš ný spoj.Akustický indikátor podle obr. 1 sestává z akustického indikátoru s držákem /7/, kyvného závěsu /6/, táhla /5/ a očka /4/. Rovněž je na obr. 1...

Izolačná maltovina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 60

Dátum: 07.07.1993

Autori: Žižka Jan, Bartuška Miloš, Duda Milan

MPK: C04B 18/04, C04B 18/18

Značky: izolačná, maltovina

Text:

...známych spsobov využitia odpadových materiálov pri výrobe stavebných izolačných hmôt odstraňuje výrobne a eko-F nomicky nenáročná izolačná maltovina podľa úžitkového vzoru, u ktorých nielen plnivo, ale aj väzná suspenzia pozostáva z odpadových materiálov, ktoré nepotrebujú žiadne predbežné spracovanie. Maltovina pozostáva z 20 až 80 hmot. odpadovej papierenskej makulatúry, ktoré vzniká pri výrobe papiera, ktorá obsahuje 40 až 60 hmot....

Odľahčené hrádzové dvere pre banské hrádzové objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 59

Dátum: 07.07.1993

Autori: Fencl Jaroslav, Černín Milan

MPK: E21F 17/12

Značky: banské, hrádzové, dveře, odľahčené, objekty

Text:

...krycím plechem.Ddlehčené hrázové dveře pro důlní hrázové objekty podle užitného vzoru mají výhodu v tom, že konstrukčním situováním jednotlivých prvků se rovnoměrně rozloži napěťové stavy v materíá 1 u,a tim náklady na výrobu se sníží použitím nárokovaných konstrukčních prvků. Se dveřmi je znazší manipulace. Zvýši se bezpečnost a spolehlivost jednotlivých hrázových objektů. Navrhované řešení rovněž podstatné2 snižuje délku svárú, které jsou...

Vzorkovnica na odber a prenesenie vzoriek plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 58

Dátum: 07.07.1993

Autor: Sýkora Josef

MPK: G01N 1/22

Značky: prenesenie, plynů, vzorkovnica, vzoriek, odber

Text:

...V nádobce je jištěno tlakovými parametry přesně definované připojovací pryžové hadičky, která pŕi prekročení povoleného plnicího tlaku automaticky sklouzne. Hodnota maximálního plnicího tlaku jeoproti této hodnotě pro původní aerosolové nádobky bez otvoru ve dně snížena.Mezikus s manometrem má na své vstupní straně olivku pro připojení k zařízení, 2 něhož se odebírá vzorek. Na své výstupní straně má buď přišroubovanou hustilkovou hadičku...

Strmeň na axiálne a radiálne zaisťovanie hriadeľov, čapov a podobných strojných súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 57

Dátum: 07.07.1993

Autor: Toušek František

MPK: F16B 7/22, F16B 7/04

Značky: strojných, súčastí, axiálně, podobných, čapov, radiálně, hriadeľov, strmeň, zaisťovanie

Text:

...pružnost třmenu a tím i jeho snadné nasazováni nebo vyjí mánío Jeho pružnost dále umožňuje jeho použití pro vván tak, aby byla vytvořena řada několika průměrů třaenu, kte xrá b obsáhla všechny oěžně se vyskytující průěry hřdelů veTechnické řešení bude podroon ai objesněno na přlkledu konve středu raâiáli osy třmenu l, přičemž V axilní směa ru je če rcvěž umlsäěn V ose třmenu, viz 0 7 élka čepu Eobr.3 je pak v řezu znázorněno zasunutí třmenu...

Spriahadlové zariadenie samočinného spriahadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 56

Dátum: 07.07.1993

Autor: Matějovský František

MPK: B61G 7/06

Značky: spriahadla, zariadenie, samočinného, spriahadlové

Text:

...podle obr. 1 sestává z hlavvspřáhla A s naváděcími stěnamí Q, připevněná šrouby 3 na teleskopické části g s centr lní pružinou Q . V hlavě spřáhla l jsou mezi podélnými stenami Q kyvně uloženy dvě závory Z. symetricky vzhledem k. podálné oscąspřáhla. jejichž pohyb je v jednom směru cmezen opěrnou plochou Q v druhém smeru odpružen postranními pružinami2. V hlavě spřáhla L je v jehopodélné ose centrálne uspořádánovládací valec lg v...

Zariadenie na upevnenie odpruženého nadstavca do vidlice bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 55

Dátum: 07.07.1993

Autor: Novotný Rudolf

MPK: B62K 21/18

Značky: nadstavca, upevnenie, zariadenie, vidlice, odpruženého, bicykla

Text:

...do vidlice jízdního kola, jehož podstatou je, že upevnovací trubka je na spodním konci opatřena klínovitým zakončením a na povrchu jsou vytvořeny nejméně dvě drážky do nichž zapadají táhla, která jsou V horní části opatřená závitem. Ten zasahuje do převlečné matice, která spočíva na opěrném kroužku. Táhla jsou v dolní části spojena s nosičemrozpěrného klínu na němž spočívá rozpěrný klín. Výhodou tohoto zařízení je to, že umožnuje odpružení...

Univerzálny vozeň na prepravu cestných súprav železnicou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 54

Dátum: 07.07.1993

Autori: Hlaváček Jiří, Fischer Jiří

MPK: B61D 3/18

Značky: cestných, univerzálny, vozeň, prepravu, železnicou, súprav

Text:

...V této poloze se plošina opět zaaretuje.Tento univerzální vůz umožňuje nakládání silničních souprav jak z čelní, tak i z boční rampy a není potřeba zřizovat terminály, jak je tomu při nakládání zdvihacími mechanismy.Univerzální vůz podle tohoto technického řešení umožňuje přepravu všech vozidel splňujicích podmínky předpisů ES č. 89/461 iv ČSFR vyhláška FMD č. 41/84).- 3 Přehled obrázků na výkresoch .. ,Universálnost technického řešení...

Teleso, zvlášť strojných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 53

Dátum: 07.07.1993

Autori: Talacko Jaroslav, Kovář Josef

MPK: F16M 1/00

Značky: strojných, těleso, zariadení, zvlášť

Text:

...exponovaných míst, a jsou proto opatřena dodatečne zařízeními pro odvod tepla s využitím např. vodního chlazení. Tělesa opatřená takovýmto přídavným chlazením přinášejí však s sebou mnohdy značnéCílem technického řešení je teleso, zvlášté strojnícn zařízení, vyznačujících se dostatećnou tuhosti a odvodem tepla z tepelné exponovaných míst, a to i při jejichtechnického řešení spočívá U tom, že jeho vyztužova m prvkem je tepelná trubice...

Zariadenie na váženie spaľovaného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 52

Dátum: 07.07.1993

Autori: Vampola Jaroslav, Vampola Pavel

MPK: F23K 3/00, G01G 19/16

Značky: váženie, zariadenie, spalovaného, odpadů

Text:

...zaznamenají do paměti vyhodnocovaci jednotky. kde se registrují a sumarizují. Tzn že využitím zařízení dle technického řešení, není nutné dopravovat spalovaný odpad na zvláštní vážící zařízení ani provádět zvláštní evídenci.Další výhodou uvedeného technického řešení je, že propojením S řídící jednotkou lze spalovaný odpad přesně dávkovat podle druhua skladby spalovaneho odpadu. V případě, že povolená dávka jepřekročena. řídící jednotka...

Podporný horák pyrolýznej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 51

Dátum: 07.07.1993

Autori: Vampola Jaroslav, Vampola Pavel

MPK: F23C 5/02

Značky: komory, podporný, pyrolýznej, horák

Text:

...před sálavým teplem.Technické řešení je blíže popsáno na příkladu provedení pomocí pripojených výkresů , kde na obr.1 je podélný řez připevněním podpůrneho hořáku k pyrolýzní komoře , na obr.2 a je čelní pohled na stěnu pyrolýzní komory 5 přípevněnou ClonouPodpůrný hořák pyrolýzni komory určený k zapalování odpadu a udržování vnitřní teploty pyrolýzy se sestává 2 hořáku 2 , který je držákem Q opatřeným vyzdívkou §g připevněn ke stěně...

Zariadenie na podávanie odpadu do pyrolýznej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 50

Dátum: 07.07.1993

Autori: Vampola Jaroslav, Vampola Pavel

MPK: F23G 5/00, F23K 3/00

Značky: komory, podávanie, zariadenie, odpadů, pyrolýznej

Text:

...Tím je zajíštěno lepšíprohořívání spalovaného materiálu a současně je vyloučena možnost zasypaní ústí podpůrného hořáku.Další výhodou technického řešení je , že posuvná násypka doseda na vertikální Šoupátko a přítlačnými Lyčemi zajišťuje rovnomerné a dostatečně uběsnění Šoupátka , takže do pyrolýzní komoryneproniká nežádoucí vzduch narušující správný průběh pyrolýzy.ĚehLed obrázků na vgkreseTechnicke řešení je blíže popsáno na příkladu...

Komínová klapka havarijného komína spaľovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 49

Dátum: 07.07.1993

Autori: Vampola Pavel, Vampola Jaroslav

MPK: F23J 13/08

Značky: zariadenia, komínová, havarijného, komína, klapka, spaľovacieho

Text:

...technického řešení je velice éjednoduchá konstrukce, která vzhledem ke sv jednoduchostipracuje bezporuchově a přitom zajišťuje bezpečný chod celehohavaríjního komínu. Obsluha nemusí pri chodu spalovnykonLro 1 ovat,zda je klapka otevřená čí níkolív, Technicke řešení je blíže popsáno na příkladu provedení pomocí přípojeneho výkresu , který představuje schematícký pohledna provedení komínové klapky havarijního komínuKomínové klapka havarijního...

Nadprietokový poistný ventil pre tlakové systémy plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 48

Dátum: 07.07.1993

Autori: Kňákal Jan, Král Daniel, Halada Zdeněk, Grofová Zdeňka

MPK: F17D 1/04, F16K 17/04

Značky: ventil, nadprietokový, tlakově, poistný, systémy, plynů

Text:

...uzevřen nebo otevřen. Nadprůtokový pojistný ventil podle technického řešení je jednoduchý a lze ho použít u všech tlakových systémů plynu.Přehled obrázků ne výkresechPříklad provedení nadprůtokového pojistného ventilu podle technického řešení je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. představuje nedprůtokový pojistný ventil v řezu v závěrné poloze uzavírecího elementu.Ve šroubení g tlakového zdroje 1 plynu je ze strany jeho vnitřního...

Lis na cesto

Načítavanie...

Číslo patentu: U 47

Dátum: 07.07.1993

Autori: Brabec Pavel, Vajskebr Jiří, Racek Václav

MPK: A21C 11/18

Značky: cesto

Text:

...plnění varných nádob o různé výšce aniž by bylonebezpečí rozstřiku vroucí vody či oleje. Vložitelná rozpěra mezi objímku a stojan pevné fixuje objímku 5 nádobami v předem zvolené výšce.Přehled obrázku na výkreseNa přiloženém výkresu je axonometricky zobrazen lis na těsto s dvojicí nádob.Příklady provedení technického řešeníStojan 1 je dole opatřen základovou deskou ii. Na stojanu ije otočné uložena objímka 3 nesouví pár nádob 3. Mezi...

Bezpečnostný elektromagnetický zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 46

Dátum: 07.07.1993

Autor: Lastomírský Jan

MPK: E05B 65/19, E05B 47/00

Značky: bezpečnostný, zámok, elektromagnetický

Text:

...v prostoru motoru, a to před uzávěrem kapoty motoru. K uchycení zámku slouží dva otvory ve spodní části zámku, ktere jsou opatřeny.závity M 5. V místě umístění bezpečnostního zámku se ovládací lanko uzávěru kapoty přeruší a jeho část vedoucí k uzávěru kapoty se napojí na další část táhla 5 a druhá část lanka vedoucí k ovládání uzávěru kapotyse napojí na kratší část táhla 5. Podle toho,jak bylo popsáno zapojení lanka, mu sí se bezpečnostní...

Zariadenie na mechanické zabezpečenie motorových vozidiel proti krádeži

Načítavanie...

Číslo patentu: U 45

Dátum: 07.07.1993

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/02

Značky: zabezpečenie, mechanické, vozidiel, zariadenie, proti, motorových, krádeži

Text:

...což zaručuje, že i při nahodilém uzamäení lze 5 vozidlem bezpćně zaetavit, Ľoä u zabudovanýchzamků řízení je pri nahodilem uzamćení téměř vyloučeno.Technicke řešení bude blíäe osvětleno pomocí výkresu nakterém je schematicky znazorněno příkladne provedení proffřf li, aj or QxFd pqiĺt-pç in j g gel-m tgšgniZařízení podle obrazku zahrnuje samostatnou zamkovou bezpečnostní. vlozku 2. ktera je zabudovana do nedemontovatelne části L těleea E zámku...

Zapojenie fotoelektrického snímača pre presnú indikáciu prítomnosti predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 44

Dátum: 07.07.1993

Autor: Fojtík Zdeněk

MPK: H01H 37/00, G08C 19/36

Značky: zapojenie, presnú, predmetov, fotoelektrického, přítomnosti, indikáciu, snímača

Text:

...necitli vost obvodů na elektrické a elektromagnetické rušení. U tohotozapojení je použito také známého přivedení vnějšího signáluk simulaci prítomnosti radiačniho zdroje, prispí ejícího pozi tivně ke kontrole správné funkce fotoelektrickéh snímače jakoPřehled obrázků na vvkresechBližší objasnění podstaty technického řešení je provedeno pomocí výkresů na nichž obr. l znázorňuje základní blokove schémazapojení snímače. Obr. 2 je...

Detská stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 43

Dátum: 07.07.1993

Autor: Čápová Radka

MPK: A63H 33/08

Značky: detská, stavebnica

Text:

...účelom je sada hranolů tvořena alespoň dvěma řadami hranolů,z nichž jedna řada má poloviční tlouštku než řada druhá.Ve výhodném provedení je sada hranolů tvořeno čtyřmi kusy hranolü základní délky,šesti kusy hranolů dvojnásobne délky,čtyřmi kusy hranolů trojnásobné délky,dvěma kusy hranolů čtyřnáeobné délky a třemí kusy hranolů pětináaobné délky.Rovnčž ve výhodném provedení je řada hranolů 3 větší tlou~ štkou v provedení základního...

Rámová píla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 42

Dátum: 07.07.1993

Autor: Müller Václav

MPK: B27B 3/30

Značky: píla, rámová

Text:

...výhodou rámové píly dle techníckeho řešení jerozdělení bočnice stroje na přední a zadní bočnicí, a to na oboustranách stroje.Výměna pilového závěsu se provádí ze strany stroje, po oddálení přední bočníce od zadní bočnice, není nutné demontovathubící pro odsavaní pilín aní odstraňovat řezaný materíal.Celáoperace výměny pílového závěsu je snadná a rychla a ztrátový čass tím spojený se minimalízuje.Další výhodou je í snadná a rychlá oprava a...

Rám pre textilný mop

Načítavanie...

Číslo patentu: U 41

Dátum: 07.07.1993

Autor: Šlechta Antonín

MPK: A47L 13/20, A47L 13/24

Značky: textilný

Text:

...poměr momentu od druhého polorámu vůči momentu od odpruženéúchytky. Nedochází pak k samovolnému rozevření odpružené Úchytky.Pro snažší ovládání nohou je vhodné opatřit úchytku pákou. Pro lepší plošné přilnutí textilního mopu k stírané ploše je výhodnéopatřit oba polorámy alespoň zčásti plošnou výplní.Přehled obrázků na výkresePříkladné provedení technického řešení rámu pro textilní mop je Zobrazeno na přiloženém výkresu, a to na obr. 1 s...

Cenový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 40

Dátum: 07.07.1993

Autori: Ječmének Marek, Chaloupka Tomáš

MPK: G09F 7/08

Značky: panel, cenový

Text:

...obou svých bočních okrajü rovnoběžně se spodní hranou krabičky š. V provedení znázorněnem na obr.1 a 2 jsou úchytná prostředky tvořenydvěma svěrnými chlopněmi 6 a Lvarově odpovídajícími výběžky1 Sverné nhlopně §zde vybíhají kolmo ze zadní strany víka 3. Výběžky 1 jsou vytvořeny přímo na horní hraně nosné opěrky Q. ve které jsou pod nimi uspořádány podélne otvory Ž. který jsou větší než délka svěrných chlopní Q, Po zasunutí výběžků 1 do...

Rozpínací nástrojový tŕň, hlavne pre vretená s kužeľovitým otvorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 39

Dátum: 07.07.1993

Autori: Drábek František, Švéda Josef

MPK: B23B 5/38

Značky: otvorom, nástrojový, hlavne, tŕň, kužeľovitým, rozpínací, vřetena

Text:

...kuželovými pouzdry uchycenými naklápivě na relativně axiálně posuvných trojdílných poudrech s vnějšími plášti kulovitého tvaru, obr.2 příčný řez vedený v línii I-I roz~ pínacím nástrojovým trnem podle obr.1. obr. variantní provedení rozpínacího nástrojového trnu v podélne děleném řezu pro válcové otvory vřeten v kombinaci 5 redukčním pouzdrem,obr.4 příčný řez vedený v linii II-II rozpínacím nástrojovým trnem podle 0 br.3., obr.5...

Prípravok, hlavne na úpravu mäsa a iných pokrmov, ako i na telesné masáže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 38

Dátum: 07.07.1993

Autori: Wasserbauer Stanislav, Vévoda Ivan

MPK: A47J 43/04

Značky: mäsa, iných, masáže, hlavne, prípravok, tělesně, úpravu, pokrmov

Text:

...L. Udklopný uzávěr vedení 3 je naprotilehlěm konci od čepů 3 opatřen zámkem gg pro fixaciuzavřené polohy. Podél vedení 15. mezi vnitřními protilehlými stěnamí 12. svislých stojin 11 a Čely pracovního válečku 5 jsou uspořádány nejméně dva aretační členy 2 pro dvoupolohovou aretaoi přesahujících osových čepů 51 pracovního válečku 5. Pracovní váleček 5 obsahuje kotoučové nože 52 s obvodovýmivýstupky jak je znázorněno na obr.1. nebo...

Zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 37

Dátum: 07.07.1993

Autori: Boura Zbyněk, Šíbl Vladimír

MPK: E05B 67/06

Značky: zámok

Text:

...2 je znázorněna sestava zámku v rozloženém stavu v axonometrickém vyobrazení a dále v částečném řezu v nárysu a v půdorysu a na obr. 3 další možné uspořádání zámku. a to v rozloženém stavu v axo nometrickém pohledu a v částečném řezu v nárysu a v půdory SLI.Ľšĺkladg pggyedení teçgg 1 ckéhgšešen 1Zámek v provedení podle obr.1 a 2 sestává ze tří základních částí. krytu 1 (tak zvaného zámkového domku). západky §azámkového oka §. Kryt ł zámku...

Stereoskopická skladacia pohľadnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 36

Dátum: 07.07.1993

Autor: Vít Jan

MPK: B44F 1/10

Značky: pohľadnica, stereoskopická, skladacia

Text:

...používá papírového materiálu. Pouze čočky a pružný člen jsou z jiného materiálu. Čočky jsou z běžného plastu vhodného pro výrobu těchto optických částí a pružný člen může být rovněž z plastu nebo z kovu nebo z podobného jiného materiálu, používaného pro podobné účely.Uvedenou konstrukcí je možno složit do plochého útvaru, který je možno posílat poštou, přičemž po obdržení se tato konstrukce opět rozloží a pomocí ćoček je možno prohlížet...

Prístroj na meranie očnej refrakcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 35

Dátum: 07.07.1993

Autori: Kašpar Petr, Tomančák Karel

MPK: A61B 3/103

Značky: očnej, meranie, refrakcie, prístroj

Text:

...světelného bodu na pohybujícím se difuzně odrazněm povrchu tak, aby byla totožná s rychlostípohybu speklových obrazců pozorovaných přes pozorovacíoptickou soustavu. Pro odstranění akomodace oka při měření hlavní refrakce je výchozí nastavení okuláru pozorovací optické soustavy takové, aby vyšetřovaný vnímal pohybspeklového obrazce ve směru totožném s pohybem povrchu.Dále přístroj umožňuje změřit astigmatickou vadu tím. že po nastavení...

Podlaha zabraňujúca emanácii radónu z podložia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 34

Dátum: 07.07.1993

Autori: Petrů Petr, Nejman Otakar, Šmejkal Zdeněk, Tomeš Oldřich, Moravec Jaroslav, Moucha Vlastimil

MPK: E04B 5/48

Značky: emanácii, podlaha, radonu, zabraňujúca, podložia

Text:

...emanace je možno odvést k povrchu systémem komínů, které navazují na otvory v obvodových stěnách.Rychlost proudění je závislá na velikosti vytvoŕenýchdutín, respektive kanálků. Napŕíklad při použití podložkypod beton o výšce patky 54 mm a o průměrech 105 mm a 65 mm a rozteči patek 240 mm je volný průtočný profil 58.34 a tlaková ztráta pz činí 0,054 Pa.m 1Uvažované podlahy se mohou používat v různých dispozicích, které mají rozdílné...

Zariadenie na uchytenie stropných doskových telies, zvlášť sálavých panelov, plošných svietidiel a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 33

Dátum: 07.07.1993

Autori: Koutek Jiří, Koutek Libor

MPK: F16L 3/18, F16B 5/01

Značky: zariadenie, stropných, doskových, plošných, panelov, uchytenie, zvlášť, sálavých, svietidiel, telies, podobně

Text:

...eventuálně při jejich snímání. Rozhodně takový způsob zavěšování neřeší zásadně otázku podstatněho nesnížení světlé výšky stropu V prosto rách. v níž jsou sálavé panely instalovány a kde se takováíckého řešení je vytvoření takovéhoCílem nového tec nzařízení k uchycení stropních deskových těles. ktere by eliminovalo dosavadní nevýhody dosud známých obdobných zařízení. zvláště aby bylo bráněno nežádoucímu přestupu tepla a byla zjednodušena...

Podbíjacie kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 32

Dátum: 07.07.1993

Autor: Fábel Pavel

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjacie, kladivo

Text:

...dostatečně pevnosti a houževnatosti dosažení celkové nízké hmotnosti, a L 0 při zajištění zvýšené odolnosti proti lámání dříku či lopatkypři velkých dynamických napětích během používání při podbíjení kolejových pražců.Přehled obrázků na výkresechPříklady konkretních provedení podbíjecích kladiv podle užitného vzoru jsou schematický znázorněny na připojených výkresech, kde obr.í je čelní pohled na základní provedení podbíjecího kladiva,...

Teplovzdušná pec na pevné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 31

Dátum: 07.07.1993

Autor: Knöfler Erhard

MPK: F24B 5/00, F24B 1/10

Značky: pevně, teplovzdušná, palivo

Text:

...teplovzdušrej pece podľa úžitkového vzoru sú výstupné ~dýzy usporiadané na priečnych rúrkach, ktoré sú svojími vstupnými koncami zavedené do âvoch protilahých rúräových oblúkov. Tieto vstupné konce sú s výhodou vo vnútri rúrkových oblúkov zahuuté smerom dolu. opisaná úprava je výhodná z toho dôvodu, že Sekundárny vzduch sa dohornej časti spaľovacej komory zavédza už predohriaty a tiež preto, že vstupné otvory pre sekundárny vzduch pri...

Zapojenie regulátora prúdu tyristorového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 30

Dátum: 07.07.1993

Autor: Jágr Jan

MPK: G05F 1/30

Značky: zapojenie, prúdu, striedača, regulátora, tyristorového

Text:

...vhodnou vahou špičkovéZapojení. jehož příklad je znázorněn na připojeném výkresu. je tvořeno konvenčním tyristorovým střĺdačem 1 se seriovým resonančním obvodem. tvořeným zátěží Lg a resonančními kondenzátory L 2. Mezi uvedenou zátěží Lg a středovým vývodem seriové kombinace resonančních kondenzátorů łg je zapojeno čidlo 2 proudu. které je tvořeno proudovým transformátorem.k jehož sekundárnímu vlnutí je paralelně zapojen...

Zapojenie signalizačného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 29

Dátum: 07.07.1993

Autor: Jiránek Břetislav

MPK: H03B 21/00, B60Q 5/00

Značky: obvodů, zapojenie, signalizačného

Text:

...navzájem paralelně dvě seriové kombinace omezovacích odporů a zenerových diod BÄLZQL a Bg zpgiggg. První omezovací odpor B omezuje proud první zenerovou diodou Z 9 a napájí stabilizovaným napětím o velikosti 11 voltü generátor L (viz obr.1) signalizačních a modulačního kmitočtu. tvořený prvním integrovaným obvodem Lgl. a transistory I 1 g bloku Q teplotní stabilizaoe a modulace. Druhý omezovací odpor EQ omezuje proud v serid zapojenými...

Špeciálny prípravok na zostavenie kužeľových plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 28

Dátum: 07.07.1993

Autor: Švadlenka Mojmír

MPK: E04H 7/02

Značky: špeciálny, kuželových, zostavenie, prípravok, ploch

Text:

...nákladné.b) Upěrná konstrukce se sešroubuje na určené základné a předmontuje se na ní kuželová plocha. Systém operných dílcú se uvnitř rozebere a vyjme ven horním otvorem kužele. Na přemístění kužele mimo předmontážní plochu potom postačí dva běžnéautojeřáby (zvednutí nad předmontážní plochu stačí o pár centimetrú). Demontáž a zpětná montáž opěrné konstrukce je však časově náročnou záležitostí, která s ohledem na normohodinymontérů opět...

Bruska podélných pilových listů

Načítavanie...

Číslo patentu: U 13

Dátum: 07.07.1993

Autor: Holinger Jaroslav

MPK: B23D 63/12

Značky: podélných, pílových, bruska, listů

Text:

...profilů 8,k nimž je upevnšna dvojice poäělnjch kolejníc g. Mezi nimi jevytvořen přećlohový prostor s nejméně jednou upevñovac 1 u inkou g. Scubćjně jes poćělnýni kolejnicemi 2 na přžčnjch pr ílecn 38 upevnšna stojína 3, V našem případě vytvořena někonč nuvařenými svislými profily 9, na n rx na acrní plošina 4 tvořena alespon jedním počšln i 7 pNa dvoj ci podŕlnjch kolejí 3 je suvně uloe s iní vozí 2,na nčmž je upevnšna střećovým...

Zařízení pro čištění odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: U 12

Dátum: 07.07.1993

Autor: Gotvaldová Vladana

MPK: B01D 53/36

Značky: plynů, odpadních, čištění, zařízení

Text:

...příćný řez tímto zařízením V oblastiPříklady provedení technického řešeníJak vyplývá z obr.1, sestává zařízení pro čištění odpadních plynú z télesa l, které může mit například válcový tvar, opatřeného dole vstupnim hrdlem § odpadních plynů a nahoře výstupnim hrdlem 1 vyčištěných plynů. V tělese l je umistěna vrstva katalyzátoru g, uložená na mŕižce g,provedená například ve formě válečků z aktivniho oxidu hlinitého, jako nosičem,...

Rám vícedílného lůžka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 11

Dátum: 07.07.1993

Autor: Vacek-veselý Jiří

MPK: A61G 7/005, A61G 7/00

Značky: lůžka, vícedílného

Text:

...Pohyb pohyblivého rámu rehabilitačního vícedílného lůžka se realizuje pouze ve svislém směru. přičemž ostatní požadadované sklony jednotlivých dílů nebo sklon všech dílů vícedílného lůžka v podél ném směru. se nastavují individuálně u jednotlivých dílů vícedílného lůžka pomocnými mechanismy uspořádanými na zmíněném pohyblivěm rámu vícedílného lůžka. nebo uspořádanými přímo na základním rámu. jak je zřejmě například ze spisu DE 30 04...

Marináda, zejména pro přípravu skopového a jehněčího masa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 10

Dátum: 07.07.1993

Autor: Tomeček Ulises

MPK: A23L 1/318

Značky: marináda, přípravu, zejména, skopového, jehněčího

Text:

...nevýhody odstraňuje do značné miry technicképro přípravu skopového zpracování. jehoža palivá papriky až 16 vody.Použitím marinády výše uvedeného složení je 2 zabezpečena dobrá stravítelnost pro všechny konzumenty obou druhů mas. přičemž příprava.masa je nenáročná iak časově,takPříklady provedení technického řešeníVykostěné jehněčí maso o celkové hmotnosti 10 kg senakrájí na plátky o hmotnosti 10 plátky se stolníhodekagramu sladké...