Archív za 1993 rok

Strana 10

Zariadenie na napínanie nosných drôtov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 103

Dátum: 07.07.1993

Autor: Stoniš Jaroslav

MPK: B25B 25/00, E04H 17/04

Značky: zariadenie, napínanie, nosných, drôtov

Text:

...aretace polohy kliky některým ze známých způsobů. Rovněž tažná síla, kterou je možno zařízením dle technického řešení vyvinout, je zvýšitelná použitím známých rotačních převodů,například ozubenými koly, vřazenými mezi pohybový šroub a jehosamostatné otočně uloženou kliku.Popis vyobrazeného příkladu provedeníTechnické řešení bude blíže objasněno pomocí výkresu, na němž je znázorněn příklad jeho konkrétního provedení. Zařízení sestává ze...

Zariadenie na uchytenie potopených telies vrakov lodí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 102

Dátum: 07.07.1993

Autor: Raffai Ladislav

MPK: B63C 7/02, B63C 7/16

Značky: uchytenie, potopených, telies, lodí, vrakov, zariadenie

Text:

...vyzvedávání případ od případu improvizuie. což předstauuie značné vícenáklady na každé konkretní vyzvednuti plavidla. I když žádný vlastník či provozovatel plavidla si ve chvíli ie 1 ich spuštění na vodu havárii či iehm putmpení nppřipcuští. realita bývá poněkud iiná. Varu 1 ícím 1 případy isou havária a potopení jaderných ponorek. či jiných plavidel 5 nebezpečným nákladem. kde při ieiich setrvání na dně ie spnieno s reálnou hrozbou...

Spodkové zhotovenie celopryžnej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 101

Dátum: 07.07.1993

Autori: Müller Pavel, Butek Vlastimil, Kuba Oldřich

MPK: A43B 17/14, A43B 1/10

Značky: zhotovenie, obuvi, celopryžnej, spodkové

Text:

...Toto spodkové provedení spojuje výhodné vlastnos šnapinaci a vkládaci stelky, to je nízkou hmotnost. pevnost, pružnost, měkkost a tiumíci vlastnosti. Celkove je timto řešením upravená obuv lehći a zároveň dochází tspoíz stélkového materiálu.Hodnoty měrné hmotnosti a tvrdosti napinąci stéłky jsouzřetelné srovnánim se stávajícim provedením napinaciNapínaći stélka pro spodkové provedení celopryžové obuvi je složena 2 íehćené pryže o měrné...

Rádlovacia rýchlospojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 100

Dátum: 07.07.1993

Autori: Koubek Jindřich, Bartošová Lenka, Stárek Richard, Cipra Petr

MPK: E04G 17/02

Značky: rýchlospojka, rádlovacia

Text:

...výkresech, kde na obr. l Je znázorněn axonometrický pohled na réőlovací rychlospojku se čtvercovou podložkou a s upioanóu spĺnací tyčí, na obr. 2 je znazornén axonometrický pohled na rédlovací rychlospojku s kruhovou podlož kou, opěrkou vodicího tělesa a s upinanou spinaci týči. Príklad lRádlovací rychlospojka sestává z podložky 1, k níž ae svou základnou pevné přípojeno vodící tělseo à, jehož rovnoběžné stěny jsou protknuty prvním čepew É,...

Poistná spojka rámov debniacich dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 99

Dátum: 07.07.1993

Autori: Koubek Jindřich, Bartošová Lenka, Stárek Richard, Cipra Petr

MPK: E04G 17/02

Značky: spojka, dosiek, poistná, rámov, debniacich

Text:

...V opačnom smáru. ro spojování bednicich deäek s rámy o stanüarduich tloušř kéch se použivají pojistné spojky opotrené pojistnýmí aky, jejichžvnitřní stěny jsou rovnoběàoé, pro spojovani bednicich úesck s rámy o ncotandardrich tlouàĺkàch se pouěívají poJítno spojky 0 patřená Uojistnjmí oky, jejichž vnitřní stěny svipJi vzájemnéostrý úholpřed zasunutim do otvorů rámů.Přehled obrázků no výkresochUžitný vor je klíče osvětlcn na v krescch, kďe je...

Komora na skladovanie a manipuláciu s plastami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 98

Dátum: 07.07.1993

Autori: Mec Jan, Dostál Martin, Prokop František

MPK: B65F 5/00

Značky: plášťami, manipuláciu, skladovanie, komora

Text:

...dŕevotťískovou deskou. Jejich ovládání je mechanizováno elektromotorem s převodovkou, ze které vystupuje svisle uložený otočný šroub s trapezoedrickým závitem oprůměru 50 mm. Sroub zasahuje do pevné matky, uložené v rámu vrat. Podlesmyslu otáčení šroubu se dosahuje otevření nebo uzavření vrat. Podlaha komory je vytvořena plošinou z ocelového plechu, ve ktere se v podélných rýhách posunují l řetězy, vedené přes poháněcí kola a napínací kladky....

Radiátor ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 97

Dátum: 07.07.1993

Autori: Kříž Erich, Lovas Josef

MPK: F28D 1/02, F24D 3/08

Značky: kúrenia, radiátor, ústredného

Text:

...rovněžpojistným ventilem 32. Střední komora l je vytvořena pláštěm llspojujícím horní komoru 3 5 dolní komorou Z. Plášt ll je společnýjak pro horní komoru 3 tak i pro dolní komoru l. Střední komora lmá protilehlé stěny pláště ll propojeny párem výztuh lg. Střední komora l je opatřená v dolní části přívodem lg studené užitkovévody a v horní části odvodem lg teplé užitkové vody.Při běžném provozu ústředního topení v zimním období je otop...

Hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 96

Dátum: 07.07.1993

Autori: Babický Josef, Hrubý Zdeněk

MPK: F16B 13/02

Značky: hmoždinka

Text:

...Váleová část kuželíku je současně hlavní rozpínací částí cele hmoždinky a je tvořena plochou a nikoli. jako tomu bylo dosud. hranou. Tím dochází k podstatnému zvýšenítření rozpínané casti hmoždinky proti stěně otvoru. Tentovnější průměr válcoué části kuželíkn odpovídá unějšímu průměru rozpěrného válcovćho pláště. což po ieiím zasunuti do pláště při aplikaci hmoždinky umožní větší rozepnutí pláště a tím zajistj větší únosnost hnoždinky...

Zariadenie na samočinné upínanie výložníka čelného nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 95

Dátum: 07.07.1993

Autor: Radil Jan

MPK: A01B 59/046, A01B 63/106

Značky: čelného, zariadenie, samočinně, nakladača, výložníka, upínanie

Text:

...čelního nakladače dle technického řešení sestavající zedvou protílehlých bočníc upínání g spojených navaděcímíčepy L 0. a 5 otvory pro příčepovaní ramena výložníku 11hydraulického zvedacího válce Lg a paralelogramu 1 , jehožpodstata spočíva v Lom, že na bočnící upínání 2je přípevněno vodítko 3 zajíšťovacího klínu Q v němž je pohyblívě umístěn zajíštovací klín § opatřený v horní částí zvedacím čepem Q S vačkou Z a V dolní častí otočnou západkou...

Krájač surovín, polotovarov a výrobkov polotuhej a mäkkej konzistencie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 94

Dátum: 07.07.1993

Autori: Hladík Karel, Kočí Ivan

MPK: B26D 1/00

Značky: polotuhej, surovin, výrobkov, mäkkej, krájač, polotovarov, konzistencie

Text:

...opatreny na nábežných hranáeh ostrím.Krájeö podle užitného vzoru má nože s výhodou vetknuty kolmo do základni desky, čímž jsou vytvoreny pravoúhle profily,napr. ćtvercoveho průrezu.V jiném provedení užitného vzoru jsou zahnute casti nožů ve tvaru pravoúhlého trojúhelníka.V dalsim provedení podle užitneho vzoru je trn uložen V unaeeči otočné a je nucene pohánen například elektromotorem uloženým na horní plose unaseće.Kraječ podle tohoto...

Striekacie a dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 93

Dátum: 07.07.1993

Autori: Popelka Milan, Pištělák Jiří

MPK: B05B 9/04

Značky: striekacie, zariadenie, dopravné

Text:

...materiál. je spojena potrubím 1 te zuüovwr opatreno alñktromotorem 5. výt 1âerpadla A je umígtän gulauní jednak zpětné preüarpávání vyäonádrže A a jednak ćerpání do výtluRám L může být ovatřen mobilním jednou nápravou 5 pojezcůvými koly 5 řídící rukojetí ELH vytlačenému potrubí Z může být dopravní potrubí nebo hadice, na jejichž připojena stříkací Piätülê 5 výhoom k tlakovému vzduchu.Regulační ventil ú je opatren vstupní komorou Lg,...

Podlahové dopravníky na dopravu sypkých hmôt, hlavne na pozdĺžne a priečne unášanie použitého abrazíva v čistiacich boxoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 92

Dátum: 07.07.1993

Autori: Lakatoš Pavol, Selpal Jelena

MPK: B65G 37/02

Značky: sypkých, dopravníky, čistiacich, hlavne, abrazíva, podlahové, použitého, priečne, unášanie, hmot, pozdĺžne, boxoch, dopravu

Text:

...pndlah hal v nichž ísou zpravidla instalovány. přičemž uvedeného cíle ie dosaženo řešením podlahových dopravníků. iehož podstata SPDČÍVŠ V tom. že podlahové dopravníky se soustavou iednos měrně výkyvných příčných lopatek. jsou vybaveny přímočarýmivratně pohyblivými hnacími motory. khmré podle iwdnohn 2 vyhodneho provedení technického řešení isnu tvořeny napříkladZvláště výhodne uspořádání podlahových dopravníkü v pudlahovém dopravním...

Stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 91

Dátum: 07.07.1993

Autor: Buršová Michaela

MPK: A47C 1/00, A47C 1/024

Značky: stolička

Text:

...např. při houpáni na klasické židlí. Ve srovnání s náročnou jízdou na koni, která se využívá jako jedna z četných metoo u pacientú s oslabením osového svalstva u neuromuskulárních poruch, svalových dystrofií, skolióz, dětských mozkových obrn apod., lze stejného efektu dosáhnout í během jiného zaměstnání, jako jsou stolní hry, výuka nebo četba.Technické řešení bude blíže osvětleno pomocí výkresú,na nichž znázorňuje obr. 1 boční pohled...

Elektrický tepelný žiarič s reflektorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 90

Dátum: 07.07.1993

Autori: Oliveriusová Miroslava, Šafková Ludmila, Mindoš Lubomír, Šafek Miroslav, Zeman Vladimír

MPK: H05B 3/20

Značky: elektricky, tepelný, žiarič, reflektorom

Text:

...vzducnen.reçhniokó řešení bude hliäo oevětleno pomocí. výkresu. nn kterém znásorñuäí obr. 1 a. 2 svislé přičně řesy tepelnými záři 51 a reflektoŕj. obr. 3 u 4 axouozaotrioká pohledy nn tepelné aářiča püpevněně k stojanu.Elektrický tepelný zářič a roflektoriem, podle obr. 1 n 2 aestćvć s krytu l tvaru misy se vzhůru rozbihavými ntěnmni g.,jež má na dnč 3 uloäanu łmpnlnou izolační vrstvu i n kteráleží elektrická výhřevná folia 5 ehráněná...

Vzduchové delo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 89

Dátum: 07.07.1993

Autori: Koudelka Vladimír, Svoboda Oldřich, Kaleta Jaroslav

MPK: F17C 7/00

Značky: vzduchové

Text:

...zabránit. nebottato je dimenzována jen k překonávání pasivních odporů ve ve dení posuvneho pístu.Proto jsou u těchto systémů uspořádány tlumící pneumatické prvky zpětného pohybu posuvněho pístu do jeho zadní oddálené polohy. pozůstávající z vnějšího zpětnovazebního pneu matického vedení pro část tlakového vzduchu vystupujícího zevzduchové hlavně vzduchového děla a zaústěněho zpět pod po suvný píst. respektive do odvětraného úseku potrubí...

Elektronický zapaľovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 88

Dátum: 07.07.1993

Autor: Provazník Josef

MPK: H01T 15/00, F23Q 3/00

Značky: zapalovač, elektronický

Text:

...je zároveň spojen s anodou diody,jejíž-katoda je spojena s primárním vinutím transformátoru. Druhý konec primárního vinutí je spojen jednak s kolektorem druhéhotranzistoru a jednak uzemněn přes kondenzátor. Sekundárníje vinutí transformátoru je připojeno na vstup násobiče, jehožvýstup je připojen k jikrišti.Výhodou takto vytvoreného elektronického zapalovače je jeho vysoká životnost, - srovnatelná s jinými tranzistorovými zařízeními. jejichž...

Spínacie zariadenie kolískových spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 87

Dátum: 07.07.1993

Autori: Nevařil Josef, Peterka Karel

MPK: H01H 5/00

Značky: kolískových, zariadenie, spínačov, spínacie

Text:

...daváho proudu nízkého napětí,Je technicky nenárcčné,ma 1 ých rozměrů a také nákladově úsporné.Spínací zařízení dle technického řešení je blíže osvětleno po 2moci výkreau,kde na obr.1 Je znázorněno uspořádání apínacího za řízení v sepnutáu stavu a obro 2 představuje stejné zařízení ve stavu rozepnutám.gggklad grovedení tachnłckáho řešeníSpinaci zařízení podla ob.1 Jo znázorněno v aepnutém stavu. Jeho pružina 5 působí na páku Ž silou statickáho...

Mliečny, tukový, konzervárenský, mrazený a nápojový nealkoholický výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 86

Dátum: 07.07.1993

Autori: Vonášek František, Dědek Miroslav

MPK: A23C 23/00, A23C 9/14

Značky: konzervárenský, nápojový, nealkoholický, mrazený, tukový, mliečny, výrobok

Text:

...se vztahuje k výrobě jogurtu s obsahem rostlinného extraktu. Výroba tohoto joqurtu jinak probíhá v souladu s obvyklým technologickým postupem. Ve stádiu tohoto procesu, kdy se mléko po pasteraci a ochlazení na očkovací teplotu a po přidání zákysu promíchává, se k mléku přidají 2 hmotnosti pasterovaného roztoku sacharćzy a 0,15 hmotnosti lihového extraktu ze zaâžlučinalé(Centaurium umbellatum Gilib.). Po promíchání se mléko fernentuje...

Ekologické pojivo pre vláknité izolačné rohože

Načítavanie...

Číslo patentu: U 85

Dátum: 07.07.1993

Autor: Veverka Josef

MPK: C03B 37/00, C08L 31/04, C08L 31/02...

Značky: rohože, izolačné, pojivo, ekologické, vláknité

Text:

...vznik homogenní směsi výchozích komponent a vytvrzené polymerní kompozice,zatímco odpěñovače lze použít pro snížení pěnivosti pojiva při jeho přípravě a aplikaci. skladovací stabilitu pojiva lze zvýšit přídavkem konzervačních a biocidních prostředků. Soli a povrchové aktivní látky usnadňují nanášení pojiva na vlákno a povrchové aktivní látky příznivě působí při probarvování pojiva. Volbou pigmentů a barviv lze ovlivnit zbarvení vyrobené...

Stavebný sendvičový rebrinový dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 84

Dátum: 07.07.1993

Autor: Matolín Radim

MPK: E04C 2/30

Značky: dielec, rebrinový, stavebný, sendvičový

Text:

...řešení mají s ohledem na narušení a omezení Leeluýuh musLü ve sojích mezi vnitřní a vnější moníérkou výrazně zlepšeně Leel ně vlastnosti.Technické řešení bude hlíže vysvěLleno pomocí výkresu. na kLerém je axonometríoký pohled na stavební sondvičový žeblrkový obvodový dílec ( s naznačeným prostupovým otvorom J adále horízontální řez A-A částí tohoto dílce.Dbuodový dílec je sendvíčového typu tloušťky 250 mm. kdo mez 1 vyztuženou vnější...

Zariadenie na vykurovanie objektov a ohrev úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 83

Dátum: 07.07.1993

Autor: Beneš Jindřich

MPK: F24J 2/04, F24D 3/02

Značky: vykurovanie, užitkovej, objektov, zariadenie, ohrev

Text:

...na stávající vytápění systémy oužívnjící topné kotle, nřiřemž není podstatné, zda topný kotol je na tuhá, kawalná nebo plynná paliva, případně jde 0 kotel s elektrickým ohřevem.Přehled obrázků na výkresechPříklad zařízení podle technického řešení je ve schěmatu znázorněn na üřipojených výkrescch, kde obr. 1 předstąvuje zařízení v režimu ohřevu užitkové vody za použití slunečního kolektoru, obr. 2 v režimu vvtůpřní ze použití slunečního...

Elektrické soklové vykurovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 82

Dátum: 07.07.1993

Autori: Šafek Miroslav, Zeman Vladimír, Oliveriusová Miroslava, Šafková Ludmila, Hajdok Ondrej, Mindoš Lubomír

MPK: H05B 3/66

Značky: těleso, elektrické, vykurovacie, soklové

Text:

...jsou u horgiho 1 čela podle obr. 5 opatřeny příčnými otvory ll e otvor otojiny lg Je překryt krytom 12 upovněným šroubem gg k otvorům 11. Na obr. 2 a 3 Jo topnó těleso 2 tvořeno dvěmi akunlnčnimi dosknmi 1 a1 apoaenýeh v dolní a v horní části g tak, že vytváří evis 1 ýůzký proatbrłg pro umístění elektrického výhřevného plošného prvku 5. přičemž podle obr. 2 Je topné těleso § opntřano kolečky g a podle obr. 3 Je výhřovný plošný prvek A od...

Plastový kvetináč s miskou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 81

Dátum: 07.07.1993

Autor: Vlček Jan

MPK: A01G 9/02

Značky: květináč, miskou, plastový

Text:

...průřez než otvory ve dně květináče, při spojení excentricky zapadají do otvorů. Tím umožňují volnýodtok zálivky. Mřížky,umístěné na vnější ploše dna květínáče,zamezují dosednutí dna květináče až na dno misky a také umožňují odtok zálivky z květináče. Šestihranný tvar květináče a misky umožňuje maximální využití místa v zahradnické výrobě.Přehled obrázků na výkreseŘešení je blíže osvětleno pomocí výkresu, na kterém je na obr. 1 znázorněn...

Univerzálna sušička prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 80

Dátum: 07.07.1993

Autori: Zelenka Miroslav, Smrž Ladislav, Polívka Josef, Fuka Lubor

MPK: D06F 57/00, A47G 29/00

Značky: sušička, prádla, univerzálna

Text:

...znázorněný na obr. 1 sestává s obdélníkového rámu 1 opatřéného devíti prádelnímišnúrami 4,přičemž V rozích obdélníkového rámu 1 jsou napevnouchyceny nosné šnúry §, které jsou přes čtyři úchytky g s klad 2V úchytkách g s kladkami Ž jsou otvory 2 pro pevné připevnění na stěnu s výhodou úžívající hmoždinky ll a šrouby lg. V navijáku Ä jsou otvory lg pro pevné připevnění na stěnu s výhodou uživající hmoždinky lla šrouby lg. Obdélníkový...

Absorbér pre slnečný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 79

Dátum: 07.07.1993

Autor: Patera Luboš

MPK: F24J 2/46

Značky: slnečný, kolektor, absorbér

Text:

...prvky, jež jsou odnímatelně uchyceny v kotvících otvorech. S výhodou je ohebná trubice tvořena pružnou hadicí.Předností absorbéru slunečních kolektorů podle tohototechnického řešení je zejména jeho jednoduchá výroba a montáž,při které lze snadno přizpůsobit jeho konstrukcí místním podmínkám, dalšímu napojení na rozvodný systém a podobně. Zvýšením počtu kotvících otvorů nebo změnou jejich uspořádání lze k absorpční desce připevnit více...

Teleso na selekciu druhu prenikajúcich striel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 78

Dátum: 07.07.1993

Autor: Šmoldas Josef

MPK: F41H 11/00

Značky: druhu, selekciu, prenikajúcich, těleso, striel

Text:

...k jejím parametrům průnik tělesem, např. pláštěmbojového vozidla. Rovněž tak je umožněno eliminovat vlivkumulativní hlavice i v tandemovém uspořádání či dálkověodpalovaných protitankových min apod.Eghed Qb ázk na vzkresechKonkretní příklady provedení tělesa dle technického řešení jsou schematicky znázorněny na připojených výkresech,kde obr.1 je přičný řez tělesem aktivní ochrany s jednou vrstvou výbušníny, obr.2 podélný řez tělesem 2 obr.1...

Skriňová dvojitá rozkladacia posteľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 77

Dátum: 07.07.1993

Autor: Kohlíček Jiří

MPK: A47C 17/58

Značky: dvojitá, postel, skříňová, rozkladacia

Text:

...krátkým ramenem 3 s čepem §ł, který je uložen v ložisku 210 stojky gl. Ve složeném stavu podle obr. 1 je ve skříni 1 uložena druhá - výklopnápostel A tak. že mezi jejím rámem 49 a rámem 99 sklopné postele 9 jsou uloženy jejich matrace 99,99. Rámy 39.99 jsouopatřeny výklopnými nožkami g.a na svých čelech 399,499 jsou opatřeny čepy 391,491 tak. jak je to znázorněno na obr. 2. Na čepech gg,gg jsou pak nasazeny prostřednictvím otvorů 59...

Optické signalizačné zariadenie na indikáciu brzdenia vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 76

Dátum: 07.07.1993

Autor: Stross Miloslav

MPK: B60Q 1/44

Značky: vozidiel, optické, zariadenie, signalizacné, indikáciu, brzdenia

Text:

...zda řidić přijíždčjícího vozidla již začal brzdit čí ne. Taktéž při manévru brzdční v jedoucí koloně vozidel je vpředu jedoucí řidič informován 0 reakci řidiče vozidla jedoucího zaním, čímž může daleko lépe sám reagovat.Přehled obrázků na výkresechTechnické řešení bude blíže popsáno pomocí výkresu, kde je schematicky znázornčno optickú signalizační zařízení pro indikaciZdroj elektrické energie L, například akumulátor, je přes pojistku 2...

Forma, hlavne pre tvarovanie plastických hmôt, s dvoma dvojicami vyhadzovacích dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 75

Dátum: 07.07.1993

Autori: Kristek Tomáš, Kristek Boleslav

MPK: B29C 39/36

Značky: forma, plastických, hmot, hlavne, vyhadzovacích, dvojicami, tvarovanie, dosiek, dvoma

Text:

...unàšeci hlavy jsou suv ně uloženy v zahloubenich vytvořených v dolnich vyhazova cích deskách.Podle užitného vzoru je také výhodne. když k horním vyhazovacím deskam jsou připevněny spojovací čepy ukotvené svými opačnými konci ve stiracích deskach.Dale je výhodne, když horní vyhazovací desky jsou opatřeny vtokovými vyhazovači.Výhodou řešení podle užitného vzoru je jeho spolehlivost, vhodnost pro automatický výrobní cyklus v nepŕetržitém...

Stropná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 74

Dátum: 07.07.1993

Autor: Bartoušek Zdeněk

MPK: E04B 9/06

Značky: stropná, konštrukcia

Text:

...stávajících dřevéných trámñ. Na obr.3 je podélný svislý řez stropní kon strukcí podle tohoto technického řesení. který zobrazujeuložení jednoho z konoů železobetonového trámu v kapse nosného prvku. rozebiratelně upevněného do nosné zdi. Na tomto obr.3 je rovněž axonometrický pohled na příklad uspořádánínesou na obr.1 záklop 3, na kterém sp čívá násyp łz s polšzpravidla připevněn omítuutý podhled Lg. Při rekonstrukoíoh.lení. případně...

Axiálna priamoprúdová turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 73

Dátum: 07.07.1993

Autori: Šoukal Jiří, Novák Jaroslav

MPK: F03B 3/04

Značky: priamoprúdová, axiálna, turbina

Text:

...nákladech. Dosahuje se tím příznivý výkon turbíny i při malých spádech tokú, při nízkých měrných energiích. Toto řešení-je necitlivé na vláknité nečistoty, takže výkon není snižován vlivem znečištění lopatek, jakje to u známých řešení obvyklé. Ani při extrémních prútocích nedocházík podtlakovým špičkám v oblasti maximálního rozpětí lopatky.Přehled obrázků na výkresechTechnické řešení je blíže vysvětleno za pomoci výkresu, na kterém obr. l...

Ventil, zvlášť pre nafukovacie člny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 72

Dátum: 07.07.1993

Autor: Škvor Jaromír

MPK: B60C 29/00

Značky: nafukovacie, člny, ventil, zvlášť

Text:

...nosného tělesa.Spodní válcová plocha uchycovacího tělesa je s výhodou opatřena těsnícím kroužkem, čímž se dosáhne utěsnění spáryV závitu spojujícím uchycovací těleso a nosné těleso.Pro lepší utažení uchycovacího tělesa a nosného tělesav závitu je výhodné, když jsou opatřeny po obvodu vrchní strany kuželového mezikruží otvory pro klíč.Přehled obrázků na výkreseTecmúckéřešenĺbude blíže osvětlenopomocí výkresu, na kterém znázorňuje obr. 1...

Motorový mliaždič na ratice, kopytá alebo rohy a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 71

Dátum: 07.07.1993

Autori: Jelen Vladimír, Řezníček Josef, Veselý Vladislav, Macháček Michal

MPK: A22B 7/00

Značky: mliaždič, podobně, kopyta, motorový, ratice

Text:

...užitnáho vzoru je dále objasněna na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě pripojených výkresů, které znázorňují na obr. 1 celní pohled ne mačkedlo podleužitného vzoru ze strany obsluhy a na obr. 2 boční pohled na toto mačkadlo.Príklad provedení užitného vzoruMačkadlo na spárky, kopyta nebo rohy a podobná podle užitného vzoru sestává podle čelního pohledu na obr. 1 zestojanu l provedeneho jako masivní stůl se spodní...

Posuvné meradlo na určovanie rizika Downovho syndrómu v plode v II. trimestri tehotenstva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 70

Dátum: 07.07.1993

Autor: Stejskal David

MPK: A61B 10/00

Značky: downovho, posuvné, určovanie, plode, tehotenstva, meradlo, syndrómu, rizika, trimestri

Text:

...pravděpodobnostní koeíicienty (LR)odpovídající desetiným násobkům mediánů (MoM) obou sérovýchmarkerů.-Pro AFP byly stanoveny LR v rozsahuvynesena do kruhových soustředných logaritmických stupnic. Graíickým násobením věkováho rizika a obou LR je graíickyznázorněno výsledné riziko DS.Eñehlgq Qpnązk na výkreseTechnické řešení je blíže vysvětleno pomocí výkresu Měřidlo se skládá ze dvou pevných soustředných kruhů .3 a dvou otočných...

Zariadenie na zamykanie dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 69

Dátum: 07.07.1993

Autor: Střelický Jiří

MPK: E05B 21/00

Značky: zamykanie, dveří, zariadenie

Text:

...desce jsou vzhledem k jejímuunášecímu výřezu u pořádány symetricky pod úhlem rozev řenís do 62 °. Unášecí výřez a postranní radiální otvory jsou vytvoořeny ve válcovém p uzdru centrální desky.Výhodou uvedeného technického řešení je využití standardní vložky zámku pro vícečinný mechanizmus zařízení pro zamy kání dveří. Další výhody zamykacího zařízení dveří spočívajíve znásobení zamykacích míst. kdy dveře isou. kromě západky hlavního...

Zapojenie na kontrolu otáčok odpojeného elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 68

Dátum: 07.07.1993

Autori: Můčka Jiří, Kubica Pavel

MPK: H02P 3/00

Značky: zapojenie, kontrolu, odpojeného, elektromotorů, otáčok

Text:

...dosahuje vysoké životnosti a spolehlivosti, přezkoušení jistící funkce je možné bez navozenínedovoleného stavu, zálohování jistícího systému není technicky omezeno a snižuje se pořizovací cena zařízení.Přehled obrázků na výkreseUžitný vzor bude blíže osvětlen pomocí výkresu, kde je sche maticky znázorněno zapojení pro kontrolu otáček odpojeného elektromotoru.K odpojenému elektromotoru 2 je připojen spínacím prvkem 2vyhodnocovací a regulační...

Zariadenie na zber, triedenie a likvidáciu separovaného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 67

Dátum: 07.07.1993

Autor: Macalík Libor

MPK: B09B 5/00

Značky: zběr, triedenie, likvidáciu, separovaného, odpadů, zariadenie

Text:

...vysokáknncetrace obyvatel na sídliätích a pmdmbně.uvedene nevýhmdy jemu do značne míry odstraneny zařízením.ktere tvari alespoň jeden vstupní zásobník 5 Prindjitelnüu5 düprnvníľ onaľřüüŕ plnľinnn, priřpmř na dopravní Iu|n.|..l n- rI~ľ-(--~r 1.-- un.u--.|-Iu. I. l Ina 12-21 Lrvcrnj i I -r- I na nur-tri Iní r 1 rlz.i u. , pon-r. je napojon na valkoohjomový kontojnar.Ja výhodné, když do třídící linky je vraaen vstupní zaaobník. jelikož toto...

Analgetický prostriedok s protizápalovým, antiseptickým a hojivým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 66

Dátum: 07.07.1993

Autori: Válka Ivo, Jezdinský Jaroslav, Šimánek Vilím, Černá Hana, Vičar Jaroslav

MPK: A61K 31/47

Značky: analgetický, prostriedok, antiseptickým, hojivým, účinkom, protizápalovým

Text:

...účinné kmrtikoidy majú naviac nažiadúcuUvadané nawnatatky mdatraňuja analüatimký prmatriadok 5puc .ata apnčiva v tam, ža akm účinnú zlnžku nhaahuja zmaa aapmň Jadnéhn kvartarnahm banzm/c/Fanantridinnvahoalkalnidu a allantoinu vm Fyziolmgicky r škodnom vamI hikula. Alkalmid raap. zmaa alkaloidnv au vybrané za akupiny zahrňujucaj chalarytrin, aanguinarin. chaliwaa, že Ja výhodné, ak praatriadnk nhaahuja Ú.Uü 1 ažhmot. allantninu vm vahikulm....

Zásobník na vyloženie tovaru doskového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 65

Dátum: 07.07.1993

Autori: Binder Petr, Balcar Jan

MPK: A47F 1/04

Značky: zásobník, tvaru, tovarů, vyloženie, doskového

Text:

...horním nosíčem 21 a dolním nosičem 32 . V nosném rámu l jsouv otvorech v horním nosiči zl a dolním nosiči Zg otočně vetknuté stojiny ll svislých rámů l. Z každé stojiny ll vystupuje rameno lj , které zasahuje do vidlicového vybrání 2 ustaveného na nosném rámu l. Rameno lł přiléhá do vybrání Zł vlastní vahou. Ze stojiny ll vystupují oka lg pro držení zboží §V jednom případě jsou oka lg tvořena průhledným pouzdrem lgg.a v druhém případě...

Čistič vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 64

Dátum: 07.07.1993

Autor: Bagal Zdeněk

MPK: B01D 53/32, B01D 53/14

Značky: vzduchu, čistič

Text:

...uve dený eiektrický prvok tvoriť elektricky vodivé pásiky, aiebokovové drôty. Pod spodnými okrajmi oddeľovacich prepážok môže byť s výhodou usporiadaná statická elektróda zdroje jednosmerného vysokého napätia, ktorú tvoria najmenej dva e 1 ektricky vodivé prvky, prechádzajúce po oboch stranách otočných Tameiových kotúčov nad h 1 adinou absorpčného roztoku vo vani čističa. Tieto e 1 ektricky vodivé prvky statickej eTektródy môžu tvoriť...