Zverejnene patenty 10.11.1993

P-zeolit a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279012

Dátum: 10.11.1993

Autor: Araya Abraham

MPK: C11D 3/12, B01J 39/14

Značky: spôsob, p-zeolit, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

P-zeolit všeobecného vzorca M2/nO.Al2O3.(1,90 až 2,10)SiO2.yH2O so schopnosťou viazať vápnik 150 mg/g, schopnosťou absorbovať olej, 80 g oleja/100 g zeolitu, a rýchlosťou väzby vápnika nižšou ako 10 sekúnd sa pripraví tak, že sa nechá reagovať roztok hlinitanu sodného a kremičitanu sodného pri teplote aspoň 25 °C v prítomnosti suspenzie P-zeolitu na naočkovanie, gél sa nechá starnúť aspoň 0,1 hodiny a produkt sa oddelí, premyje a vysuší....

Spôsob výroby roztiahnutého voštinového jadra z pásovej fólie a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278828

Dátum: 10.11.1993

Autor: Meier Johannes

MPK: B32B 31/20, B65H 29/22, B31D 3/02...

Značky: voštinového, pásovej, zariadenie, roztiahnutého, fólie, výroby, tohto, jádra, spôsobu, spôsob, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby roztiahnutého voštinového jadra z pásov (10), na ktorých sú v rovnomerných odstupoch nanesené pruhy (6) lepidla, pričom pásy (10) s pruhmi (6) lepidla navzájom predsadenými sa na seba rovnobežne skladajú a pod tlakom, eventuálne pri zvýšenej teplote navzájom zlepujú a následne sa vzniknutá naskladaná jednotka (40) rozťahuje, založený na tom, že pás (10) sa vedie jednotkou (24) na zisťovanie polohy, ktorá podľa pruhov (6) lepidla...

Spôsob výroby 1,2,3,9-tetrahydro-9-metyl-3-[(2-metyl-1H-imidazol-1-yl)metyl]-4H- karbazol-4-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278786

Dátum: 10.11.1993

Autori: Clotet Juan Huguet, Caldero Ges José María

MPK: A61K 31/415, C07D 403/06

Značky: 1,2,3,9-tetrahydro-9-metyl-3-[(2-metyl-1h-imidazol-1-yl)metyl]-4h, výroby, karbazol-4-ónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 1,2,3,9-tetrahydro-9-metyl-3-[(2-metyl-1H-imidazol-1-yl)metyl]-4H- karbazol-4-ónu vzorca (I) cyklizáciou zlúčeniny vzorca (II) za podmienok Friedel-Craftsovej acylácie, prostredníctvom aktivácie karboxylovej skupiny kyslou katalýzou, vo vhodnom rozpúšťadle, po ktorej sa požadovaný produkt izoluje.

Rúrka skladajúca sa z dvoch pološkrupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278727

Dátum: 10.11.1993

Autori: Helf Walter, Bauer Peter

MPK: F16L 9/22, H02G 9/06

Značky: rúrka, pološkrupín, skladajúca, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrka sa skladá z dvoch pološkrupín (1, 2), ktoré sú spolu vzájomne spojené. Medzi spájanými koncami oboch pološkrupín (1, 2) je v drážke (N) upravený tesniaci článok (3). Drážka (N) je vytvorená vždy na jednej čelnej strane jednej pološkrupiny (1) a do nej je zaskočené pero v tvare ozubu, vytvorené na čelnej strane druhej pološkrupiny (2). Pero (2a) má aspoň jednu klznú plochu (G), ktorá po vložení do drážky (N) bočne dosadá na klznú plochu...

Pridržiavacie zariadenie rúrky, najmä rúrky potrubia v elektrárni

Načítavanie...

Číslo patentu: 278379

Dátum: 10.11.1993

Autori: Hofmockel Albrecht, Lockau Juergen

MPK: F16L 3/14, F16L 55/033

Značky: potrubia, pridržiavacie, najmä, rúrky, zariadenie, elektrární

Zhrnutie / Anotácia:

Pridržiavacie zariadenie rúrky (1), najmä rúrky (1) v elektrárni, je tvorené kĺbovou podperou (2), ktorá je svojím jedným koncom otočne pripojená ku kotve (4) spojenej s kostrou (3) budovy a svojím druhým koncom je otočne pripojená k príchytke (5) pridržujúcej rúrku (1). Príchytka (5) je tvorená spriahadlom (6) s lôžkom (13) umiestneným pod rúrkou (1) a vybaveným unášačom (7) kĺbu a aspoň jednou slučkou (8) obopínajúcou rúrku (1). Rúrka (1) je...

Spôsob výroby vodorozpustných fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278247

Dátum: 10.11.1993

Autori: Škubla Pavol, Varga Alexander, Benč Gabriel, Červinková Danica

MPK: B29C 49/04

Značky: výroby, spôsob, fólií, vodorozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom riešenia je spôsob výroby vodou rozpustných fólií na báze modifikovaného polyvinylalkoholu, s rozdielnou rozpustnosťou vo vode. Fólie sa vyrábajú technológiou vyfukovania tak, že polyvinylalkohol sa dávkuje do otáčajúcej sa závitovky, umiestnenej vo vyhrievanej komore. Materiál sa po chladenej vstupnej zóne prudko ohreje na 200°C až 240°C, potom teplota pásiem postupne klesá až po hubicu, kde je teplota 170°C až 210°C, ďalej sa...

Povelový a signalizačný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 278112

Dátum: 10.11.1993

Autori: Gränicher Reto, Achermann Peter

MPK: H01H 13/04, H01H 13/02

Značky: signalizačný, prístroj, povelový

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj pozostáva zo spínacieho prvku (4) so spätným hlásením, ktorý má vytvorené vedenie (6 a 7) uložené pozdĺž klznej plochy (24) a vodiacich plôch (25) telesa (11) spínača, pričom toto teleso (11) spínača je rozoberateľne spojené s puzdrom (22). V dutej časti spínacieho prvku (4) so spätným hlásením je umiestnená prvá doska (17) plošných spojov s krytým svetelným vodičom (18). Prvá doska (17) plošných spojov je prepojená vodičom (11) s...

Spôsob detekcie malígnych a premalígnych zmien

Načítavanie...

Číslo patentu: 281583

Dátum: 10.11.1993

Autori: Kirjavainen Jarkko, Mali Sakari Markku, Leppa Sirpa Marianne, Jalkanen Markku Tapani, Inki Pirjo Leena Kyllikki

MPK: G01N 33/50, G01N 33/53

Značky: malígnych, detekcie, premalígnych, zmien, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná detekcia malígnych a premalígnych zmien, ako sú malígna transformácia, premalígna transformácia, hyperplázia alebo morfologické zmeny, v humánnych bunkách, pri ktorom sa a) stanoví obsah syndekanu v bunkách, ktorý je prítomný v prvej tekutine alebo vzorke tkaniva vyšetrovaného človeka, pričom prvá vzorka sa odoberá z tekutiny alebo tkaniva, v ktorom je podozrenie na obsah malígnych buniek, premalígnych buniek, hyperplastických buniek...

Skrutkový spoj holých plochých vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 305

Dátum: 10.11.1993

Autori: Kovář Otakar, Kovářová Eva

MPK: F16B 43/00, F16B 39/00

Značky: plochých, vodičov, skrutkový, holých

Text:

...dajú uťahovať bežnými kľúcmi. nie je nutná používať kľúče momentové. Normovane časové termíny revízie a opráv spojov sa výrazne predľžia a ceľkom sa odstráninutnosť doťahovať matice na skrutkových spojoch.Pri uťahovaní skrutiek sa kompenzačné podložky podľa technického riesenia odpružia tak,že dosadnú celou medzikružnou plochou na vodiče.Tak sa vytvorí na premietnutýchstykových plochách vodičov medzikružná elektrovodná plocha.na ktorej...

Elektronický zmäkčovač tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 304

Dátum: 10.11.1993

Autori: Ürge Ladislav, Rusňák Vojtech, Kaščák Stanislav, Sivý Vladislav, Pulik Jaroslav, Hrbka Gustáv, Kuľka Anton

MPK: H01F 17/00, B03C 1/00

Značky: tekutin, elektronický, zmäkčovač

Text:

...veľkosti amplitúdy k prietoku sa opät dosahuje na základe infonuácie aspoň z jedného snímača prietoku. V pripade,že nie je použitý snímač prietoku je amplitúda výstupného budiacého signálu konštantná alebo ju možno manuálne nastaviť. V takom pripade je rozsah frekvenčnej modulácie výstupného signálu konštantný alebo sa dá manuálne nastaviť. Optimálne výsledky sa dosahujú ak elektrická budiaca jednotka je vybavená prostriedkami, ktoré...

Murivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 303

Dátum: 10.11.1993

Autori: Michalica Ladislav, Vaník Peter

MPK: E04C 1/39

Značky: murivo

Text:

...alebo šamotových materialov. Jednotlivé stavebné tvarovky muriva sa môžu vyrábať cezVlastný modul stavebnicovej pece, alebo sporaka môže byťsteny vykurovaného priestoru ako trojstranný, alebodvojstranný.Využitie steny vykurovaného priestoru znižujecelkové nák 1 ady,pričom duté izolačné prvky je vhodné upevniťpriamo na stenu, ktora sa takto stáva súčasťou stavebnicovejSamozrejmou súčasťou stavebnicovej pece, alebo sporáka je odvod spalín, a...

Filtračná nádoba úpravní vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 302

Dátum: 10.11.1993

Autori: Pivnička Josef, Trunečka Oldřich

MPK: E04H 4/16

Značky: úpravní, filtračná, nádoba

Text:

...znázornený na pripojenom výkrese, kde obr. l je vertikálny osový rez nádobou a obr. 2 horizontálny rez v rovine medzi odtokovým a spodným potrubím.Príklady prevedenia technického riešeniaFiltračná nádoba l je tvorená valcovitým plášťom ll za končeným klenutými dnami lg a usadeným na podstavcoch 2, ktorého vnútorný priestor lł je z väčšej časti naplnený filtračnou náplňou Ž, napr. jemnýmkremičítým pieskom. Do vnútorného priestoru lg filtračnej...

Páka so zámkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 301

Dátum: 10.11.1993

Autor: Huraj Ľuboš

MPK: E05B 65/12

Značky: páka, zámkou

Text:

...na priložených výkresoch, kdeObr.l znázorňuje konštrukciu páky so zámkou podľa technického riešenia, Obr.2 znázorňuje páku so zámkou v stave spojenia volantu s pedálom brzdy alebo spojky.Páka zo zámkou podľa Obr.l sa skladá z nosnej rurky l do ktorej je cez skrutkovu maticu 3 z dolnej strany volne zaskrutkovaný spodný hák 3, zaistiteľný v požadovanej dĺžke zaisťovacou maticou Q. Horná časť nosnej rúrky l je opatrená zo strany vysúvateľným...

Osová váha

Načítavanie...

Číslo patentu: U 300

Dátum: 10.11.1993

Autor: Rengevič Vladimír

MPK: G01G 19/02

Značky: váha, osová

Text:

...priloženom výkrese je znázornená osová váha založenána troch tenzçpmetrických snímačoch.Osová váha, uložená na troch snímačoch pracuje v statickom režime. Gravitačná tiaž každej nápravy sa kontroluje samostatne po nájazde kontrolovanej nápravy na vážiaci nosník 5. Snímač l preberie aspoň polovicu zaťaženia kontrolovanej nápravy a porovnávaním nasnímaných hodnôt zo snímača g a Ž sa riadiacou jednotkou Ž náprava ustanoví do stredu...

Plotový stĺpik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 299

Dátum: 10.11.1993

Autor: Oríšek Ján

MPK: E04H 17/20

Značky: stĺpik, plotový

Text:

...otvorov vytvorených v bočných stenách zákiadného teiesa plotového stĺpika.Pri súčasnom využití protiTah 1 ej vzpery sa bočná vzpera a protiTahiá vzpera stýkajú v mieste kruhového výrezu na vaicovitej koncovke protiľahiej vzpery, pričom takéto usporiadanie ešte zvyšuje stabilitu montovaného piotového stĺpika.Priečny výrez na čelnej strane piotového stĺpika je určený na uchytenie opiotenia.Kotvenie p 1 otového stĺpika sa rieši niektorým z...

Sendvičový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 298

Dátum: 10.11.1993

Autori: Bobek Emil, Fedík František

MPK: E04C 2/10

Značky: panel, sendvičový

Text:

...zvukovoizolaöne materiály, prípadne ich vzájomne kombinacie.Sendvićový panel je prierazuvzdorný a dvere, prípadne steny uzatváraných priestorov odolávajú náeilnemu konaniu. Sendviöový panel zabezpečuje tiež menší prienik tepelnej a zvukovej energie, pričom tieto vlastnosti sa zvýrazñujú pri doplnení vnútorných vrstviev o tepelnoizolaöne prípadne zvu kovoizolačne materiály.Prehľad obrázkov na výkresoch Technicke riešenie bude bližšie...

Roztok na stabilizáciu biologicky aktívnych látok viazaných na pevný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: 277861

Dátum: 10.11.1993

Autori: Lochman Ivo, Mančal Petr

MPK: A61K 37/00, A61K 31/195, A61K 9/08...

Značky: roztok, biologicky, stabilizáciu, aktívnych, látok, nosič, pevný, viazaných

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zloženie vodného roztoku na stabilizáciu biologicky aktívnych látok viazaných na pevný nosič, ktorý je nerozpustný vo vode. Ak uvedený roztok obsahuje kyselinu epsilon aminokaprónovú v rozsahu koncentrácií od 0,001 % do 10 %, dochádza k zvýšeniu stability viazanej biologicky aktívnej látky. Riešenie je vhodné najmä na uplatnenie vo farmaceutickom priemysle pri výrobe diagnostických súprav typu enzýmovej imunoanalýzy a...

Spôsob prípravy termoplasticky spracovateľného granulátu polyvinylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277690

Dátum: 10.11.1993

Autori: Varga Alexander, Červinková Danica, Škubla Pavol, Benč Gabriel

MPK: B29B 9/12

Značky: spôsob, přípravy, termoplastický, spracovateľného, polyvinylalkoholů, granulátu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešený je spôsob prípravy termoplasticky spracovateľného granulátu polyvinylalkoholu s obsahom bežných zmäkčovadiel a prísad do plastov. Optimálna modifikácia polyvinylalkoholu a nízky obsah vody sa dosahuje variáciou tlaku a teploty v priebehu zmäkčovania. Uvedené riešenie umožňuje získať granulát termoplastického polyvinylalkoholu vhodný najmä pre výrobu vodorozpustných fólií technológiou vyfukovania.

Spôsob získavania enzýmov z proenzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281266

Dátum: 10.11.1993

Autor: Linnau Yendra

MPK: C12N 9/74

Značky: enzýmov, proenzýmov, získavania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa aktivácia faktorov zrážania krvi vybraných zo skupiny zahrnujúcej protrombín, faktor IX alebo faktor X trypsínom, pri ktorom sa faktor zrážania krvi spracuje s trypsínom imobilizovaným na nosiči nerozpustnom vo vode a imobilizovaný trypsín sa po aktivácii faktora zrážania krvi oddelí.

Spôsob prípravy pyridínových derivátov, ich použitie a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281137

Dátum: 10.11.1993

Autori: Révész Lászlo, Waelchli Rudolf

MPK: C07D 213/16, A61K 31/44, C07D 213/127...

Značky: derivátov, přípravy, spôsob, medziprodukty, pyridinových, přípravu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy pyridinolínových a deoxypyridinolínových krížovo väzobných faktorov a ich derivátov, ich použitie pri stanovení porúch metabolizmu väzobných tkanív v ľudskom a zvieracom tele, ako aj samotné pyridínové deriváty.

Nábytková sedačka s ležadlovou úpravou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281069

Dátum: 10.11.1993

Autor: Premer Heinz

MPK: A47C 4/00

Značky: sedačka, ležadlovou, nábytková, úpravou

Zhrnutie / Anotácia:

V nábytkovej sedačke s ležadlovou úpravou, ktorá je vybavená vysúvacím vozíkom (2), ktorý môže vychádzať z podstavca sedačky (1) je pomocou štvorkĺbového kovania (6) upevnená prídavná poduška (5), ktorú je možné zdvíhať a spúšťať a ktorá je pri sedacej polohe sedačky ponorená pod sedaciu podušku (4), zatiaľ čo pri ležadlovej úprave sedačky nadväzuje na sedaciu podušku (4), pričom samotné kovanie (6) tvorí jednak pozdĺžník (7) spojený s...

Dvojdielny polotovar na mince

Načítavanie...

Číslo patentu: 280980

Dátum: 10.11.1993

Autori: Kolb-telieps Angelika, Rinke Horst, Seuster Egon, Heubner Ulrich

MPK: A44C 21/00

Značky: mince, dvojdielny, polotovar

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojdielny polotovar na mince, medaily, cenné známky, hracie známky a podobne, pozostáva z vnútorného kotúča (1) z prvého kovu alebo zliatiny kovu, ktorý je zalisovaný do stredového otvoru vonkajšieho krúžku (2) z druhého kovu alebo druhej zliatiny kovu, pričom kotúč (1) je vybavený na svojom vonkajšom okraji šikmo prebiehajúcimi vybraniami (5).

Pigment s oxidom titaničitým a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280912

Dátum: 10.11.1993

Autori: Green Kelly Ann, Brownbridge Thomas Ian

MPK: C09C 1/36, C09C 3/06

Značky: titaničitým, oxidom, přípravy, spôsob, pigment

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetný pigment pozostáva z podkladového práškového oxidu titaničitého, vrstvy hydratovaného oxidu zirkoničitého, uloženej na podkladovom oxide titaničitom a vrstvy hydratovaného oxidu hlinitého, uloženej na vrstve hydratovaného oxidu zirkoničitého. Vrstva oxidu hlinitého pozostáva z oxidu hlinitého vo forme böhmitu a/alebo oxidu hlinitého vo forme pseudoböhmitu. Riešenia sa týka aj spôsobu prípravy pigmentu, ktorý spočíva v príprave vodnej...

Pohon nárazovej závory okien a dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 280876

Dátum: 10.11.1993

Autor: Tönsmann Armin

MPK: E05C 9/12

Značky: pohon, dveří, závory, nárazovej, okien

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon kovania okien a/alebo dverí s tyčovou závorou, pozostávajúci z rukoväti (7) otočne uloženej na ráme krídla a z hnacieho mechanizmu umiestneného v ráme krídla s hnaným pastorkom (13) v zábere s ozubenou tyčou (15), pričom ozubená tyč je spojená s tyčami závory (27, 28), a z hnacieho pastorka (8) poháňaného rukoväťou (7), z lineárne posuvnej časti hnacieho mechanizmu v kryte alebo na kryte hnacieho mechanizmu (1) a v tejto časti hnacieho...

Spôsob riadeného, obmedzeného proteolytického štiepenia proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280854

Dátum: 10.11.1993

Autor: Turecek Peter

MPK: C12N 9/74

Značky: proteolytického, spôsob, riadeného, proteínov, štiepenia, obmedzeného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané riadené, obmedzené proteolytické štiepenie proteínov, najmä proenzýmov, pri ktorom sa vykonáva spracovanie s proteázami za prítomnosti detergentu alebo za prítomnosti chaotropnej substancie, látky, ktorá ruší trojrozmernú štruktúru väzieb vodíkovými mostíkmi vo vode s výnimkou solí aktívnych pri zrážaní. Pritom sa získajú enzýmové, prípadne proteínové fragmenty. Spôsob je obzvlášť vhodný na jednoduchú metódu cieleného štiepenia...

Kryštalické monohydráty hydrochloridu endo-2,3-dihydro-N-(8-metyl-8-azabicyklo-[3,2,1]okt-3-yl)-2-oxo-1H- benzimidazol-1-karboxamidu a hydrochloridu endo-3-etyl-2,3-dihydro-N-(8-metyl-8-azabicyklo[3,2,1]okt-3-yl)-2-oxo- 1H-benzimidazol-1-karboxamidu…

Načítavanie...

Číslo patentu: 280555

Dátum: 10.11.1993

Autori: Maffione Grazia, Turconi Marco, Dubini Enrica, Cereda Enzo, Ezhaya Antoine

MPK: A61K 31/46, C07D 451/04

Značky: endo-2,3-dihydro-n-(8-metyl-8-azabicyklo-[3,2,1]okt-3-yl)-2-oxo-1h, benzimidazol-1-karboxamidu, hydrochloridu, krystalické, monohydráty, endo-3-etyl-2,3-dihydro-n-(8-metyl-8-azabicyklo[3,2,1]okt-3-yl)-2-oxo, 1h-benzimidazol-1-karboxamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalické monohydráty hydrochloridu endo-2,3-di-hydro-N-(8-metyl-8-azabicyklo-[3,2,1]okt-3-yl)-2-oxo-1H- benzimidazol-1-karboxamidu vzorca 2a a hydrochloridu endo-3-etyl-2,3-dihydro-N-(8-metyl-8-azabi-cyklo-[3,2,1]okt-3-yl)-2- oxo-1H-benzimidazol-1-karboxamidu vzorca 2b, spôsoby ich výroby a farmaceutické prostriedky, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú.

Kryt ventilu spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 280497

Dátum: 10.11.1993

Autor: Schnabel Werner

MPK: F01M 13/00, F16K 7/17, F01M 11/04...

Značky: spaľovacieho, motora, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka krytu ventilu spaľovacieho motora s plniacim otvorom (33) na motorový olej uzavretým vekom (38), do ktorého je integrovaný tlakový regulačný ventil (35) na odvzdušnenie kľukovej skrine spaľovacieho motora. Regulačný ventil (35) je vybavený prípojkou (43) na prívod plynu z kľukovej skrine a prípojkou (37), ktorá je spojovacím potrubím spojená s prívodom vzduchu spaľovacieho motora.

Austenitická niklomolybdénová zliatina

Načítavanie...

Číslo patentu: 280455

Dátum: 10.11.1993

Autori: Köhler Michael, Heubner Ulrich, Büth Jürgen

MPK: B01J 19/02, C22C 19/00, C22C 19/03...

Značky: austenitická, niklomolybdenová, zliatina

Zhrnutie / Anotácia:

Austenitická niklomolybdénová zliatina s vynikajúcou odolnosťou proti korózii v redukčných prostrediach a vynikajúcou tepelnou stálosťou v teplotnom rozmedzí medzi 650 až 950 °C, obsahujúca 26,0 až 30,0 % hmotn. Mo, 1,0 až 7,0 % hmotn. Fe, 0,4 až 1,5 % hmotn. Cr, až 1,5 % hmotn. Mn, až 0,05 % hmotn. Si, až 2,5 % hmotn. Co, až 0,04 % hmotn. P, až 0,01 % hmotn. S, 0,1 až 0,5 % hmotn. Al, až 0,1 % hmotn. Mg, až 1,0 % hmotn. Cu, až 0,01 % hmotn. C,...

Spojovací diel na spájanie stavebných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280284

Dátum: 10.11.1993

Autor: Papanikolaou Dimitris

MPK: E04B 5/43, E04C 2/52

Značky: prvkov, spojovací, spájanie, stavebných

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací diel na spájanie stavebných prvkov je s jedným spájaným stavebným prvkom spojený nerozoberateľne a s aspoň jedným ďalším stavebným prvkom je spojený rozoberateľne. Spojovací diel má medzi vrchnou doskou (1) a spodnou doskou (2) priečne umiestnené stojky (15, 16, 17), medzi ktorými je aspoň jeden priechodný otvor, prechádzajúci medzi protiľahlými stranami vrchnej a spodnej dosky (1, 2). Stojky (15, 16, 17) majú vystužujúci tvar...

Krišťáľové sklo s vysokou priepustnosťou pre svetlo, bez olova a bária

Načítavanie...

Číslo patentu: 280058

Dátum: 10.11.1993

Autori: Brix Peter, Gaschler Ludwig, Clement Marc

MPK: C03C 3/085, C03C 3/093, C03C 3/078...

Značky: priepustnosťou, vysokou, olova, světlo, baria, krištáľové

Zhrnutie / Anotácia:

Krištáľové sklo s vysokou priepustnosťou svetla, bez olova a bária, vhodné na výrobu vysokokvalitných pohárov a ďalších predmetov v domácnosti s priepustnosťou svetla aspoň 85 %, indexom lomu vyšším ako 1,52, hustotou aspoň 2,45 g/cm3, podielom oxidu draselného a zinočnatého K2O + ZnO vyšším ako 10 % hmotnostných, s vysokou odolnosťou proti hydrolýze a dobrou odolnosťou proti solarizácii. Ide o alkalicko-vápenato-kremičitanové sklo, obsahujúce...

Kovové bezpečnostné zvodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 279987

Dátum: 10.11.1993

Autori: Saccon Cesare, Gasparetto Stori Leopoldo, Serafin Luigi, Battistella Flavio, Saccon Roberto

MPK: E01F 15/00

Značky: kovové, bezpečnostné, zvodidlá

Zhrnutie / Anotácia:

Kovové bezpečnostné zvodidlo typu opísaného v EP-A-0428097, ktoré obsahuje sústavu modulárnych kovových prvkov (11) a pozostáva z čelného absorpčného panelu (12), pozdĺžnych výstužných prvkov (13), stĺpikov alebo výstužných rebier (14) a komôr (25) na upevnenie kotviacich skrutiek (29) k zemi (28) a zahrnujúce prostriedky na vzájomné spojenie modulárnych kovových prvkov (11), kde čelný absorpčný panel (12) je usporiadaný medzi hornou čelnou...

Transparentný ohňovzdorný zasklievací panel a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279810

Dátum: 10.11.1993

Autori: Leroux Roland, Karschti Thomas, Vanderstukken Robert, Goelff Pierre, Thürk Jürgen

MPK: C03C 27/12, B32B 17/10

Značky: panel, výroby, zasklievací, spôsob, ohňovzdorný, transparentný

Zhrnutie / Anotácia:

Zasklievací panel obsahuje najmenej jednu napúčavú vrstvu (2, 4, 10) spojenú s najmenej jednou štrukturálnou tabuľou (1, 3, 5, 9, 11) panelu, pričom zahŕňa aspoň jednu sklenenú tabuľu (3, 9), ktorá má v rozsahu teplôt od 20 °C do 300 °C stredný súčiniteľ lineárnej tepelnej rozťažnosti, ktorý nie je väčší ako 7,5.10exp(-6)K-1. Sklenená tabuľa (3, 9) má drsný povrch (6, 7, 13), pre ktorý Rtm nie je menší ako 0,1 um a ku ktorému je priamo...