Zverejnene patenty 07.07.1993

Inhalačný prístroj bez hnacieho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279256

Dátum: 07.07.1993

Autori: Wittekind Jürgen, Poss Gerhard

MPK: A61M 15/00

Značky: prístroj, hnacieho, plynů, inhalačný

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalačný prístroj obsahuje zásobník farmaceutickej látky, ktorá má byť inhalovaná, s ručne ovládaným dávkovacím zariadením na odobranie vopred určenej dávky farmaceutickej látky pri každej inhalácii a s náustkom na aktívne vdychovanie a priestorom na rozptýlenie každej dávky účinnej látky v prúde vzduchu, s držiakom, v ktorom je zásobník farmaceutickej látky uložený, kde zásobné množstvo účinnej látky je uložené vo vopred určenom geometrickom...

Propylamínové deriváty, spôsob ich výroby a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279235

Dátum: 07.07.1993

Autor: Horgan William

MPK: A61K 31/135, C07C 215/54

Značky: použitia, propylamínové, výroby, deriváty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Propylamínové deriváty vzorca (I) a ich kvartérne bázy, spôsob ich prípravy kondenzáciou zlúčeniny vzorca (III) so zlúčeninou vzorca (IV) za vzniku zlúčeniny vzorca (V) a redukciou zlúčeniny (V) na amín vzorca (I). Kondenzačným činidlom môže byť dicyklohexylkarbodiimid a redukčným činidlom tetrahydrohlinitan lítny. Farmaceutické zmesi s antispazmotickým účinkom, ktoré ako účinnú látku obsahujú propylamínový derivát v kombinácii s vhodným...

Inhalačný prístroj bez hnacieho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278886

Dátum: 07.07.1993

Autori: Kühnel Andreas, Poss Gerhard, Wittekind Jürgen

MPK: A61M 15/00

Značky: hnacieho, inhalačný, prístroj, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalačný prístroj bez hnacieho plynu so zásobným priestorom (6) na práškovú farmaceutickú látku určenú na inhaláciu, s ručne ovládaným dávkovacím zariadením, pozostáva z aspoň jednej dávkovacej komory (7) s na boku uloženým náustkom (11) na aktívne vdychovanie, obsahujúcim kanál (9) na vzduch na rozprášenie určitej dávky farmaceutickej látky. K dávkovacej komore (7) je pripojené čerpacie zariadenie pozostávajúce z čerpadla s krytom (12) s dnom...

Spôsob čistenia vody a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278329

Dátum: 07.07.1993

Autor: Martinell Rudolf

MPK: C02F 1/70, C02F 1/64, C02F 1/72...

Značky: spôsobu, vykonávanie, spôsob, zariadenie, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu vytvorenia oxidačnej a precipitačnej zóny vo vodnej nádrži medzi viacerými injekčnými nádržami usporiadanými okolo jednej alebo viacerých extrakčných nádrží na čistenú vodu. Do tejto zóny, ktorá je tvorená striedavo medzi každou dvojicou susedných injekčných nádrží, sa privádza kyslík, plyn obsahujúci kyslík alebo látka uvoľňujúca kyslík do vody v oboch nádržiach. Voda sa prečerpáva do jednej nádrže zdola hore, zatiaľ...

Spôsob spracovania kalového koláča alebo filtračného koláča a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278274

Dátum: 07.07.1993

Autori: Klein Otto, Burggraef Tilman

MPK: C02F 11/12, F26B 7/00

Značky: spôsob, koláča, zariadenie, spracovania, filtračného, kalového, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob podľa vynálezu spočíva v tom, že sa kalový alebo filtračný koláč termicky suší vo vákuu vo viacerých stupňoch. Tento spôsob sa vykonáva pomocou zariadenia, ktoré pozostáva aspoň z dvoch vákuových stupňov, pričom k predsušičke (18), napríklad kužeľovému sušiču, je priradená hlavná sušička (20), napríklad segmentový kotúčový sušič.

Zapojenie prúdovo napájaného blokovacieho oscilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 278002

Dátum: 07.07.1993

Autor: Gálfy Ľubomír

MPK: H03K 4/66

Značky: oscilátora, prúdovo, blokovacieho, napájaného, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Do obvodu s napäťovým zdrojom (1) a záťažou (2) je sériovo zapojený blokovací oscilátor (3) cez svoje napájacie svorky (31, 32) a paralelne k nim je pripojený kondenzátor alebo napäťový obmedzovač výhodne realizovaný diódou (43). Pri striedavom napäťovom zdroji (1) treba k napájacím svorkám (31, 32) blokovacieho oscilátora (3) paralelne pripojiť ešte opačne pólovanú diódu (6).

Zariadenie na granulovanie zloží

Načítavanie...

Číslo patentu: U 121

Dátum: 07.07.1993

Autori: Strnad Jiří, Petrásek Radomír

MPK: F42B 4/30

Značky: granulovanie, zloží, zariadenie

Text:

...je umfatêná na přwdnískřini L snimatelně na Btřmdiclch kolících §, které jsou pevné BPOJBHY B přední skřín 1 1. Na spodní straně přední skříně 1 je V bočnich vudicích lišĺách Q zasunul snmdnĺ ñvud 2, kLe~ rý se jehlanoviä zužuje směrem dolů. U hnrnł části svmdu Z je vytvořen výřez pro uchopení svudn Z při vyjíméní 3 prelnt skříně 1. Ve Spodní části přední skříně 1 nad svudam Z jeuložan granulovací buben łg. Granulovací huben lg je vytvnřen...

Zariadenie na reguláciu teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 120

Dátum: 07.07.1993

Autor: Vávra Otakar

MPK: G05D 23/19

Značky: reguláciu, zariadenie, teploty

Text:

...krabici v každé míst»spínač 13, který ja spujen pruojmvaclm vujičem lg 5 každýmprostoravým teplotním ćidlem Z Dále je v jietici rutwwhürt5 spolećný stykač 1 a tři jĺälĺcĺ prvky QA, Qz ü-łš. H.ji 54 tićí rozvodnici 5 je připojen vytápéný objekt Q, vyLvnřwný re tří t 0 pnýchsekcí 1 , Ez R kg, x nichž každá má vaLní prv pojovaci kabel 1, Z a §. V každé lupné swhri Li, L 2 3 L jamu tři vvtápěñé-místnosti 2 5 naznačenlm možnosti připüjením...

Prípravok na odvápňovanie, piklovanie holiny a piklovanie kožušín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 119

Dátum: 07.07.1993

Autor: Smejkal Pavel

MPK: C14C 1/08

Značky: piklovanie, kožušín, odvápňovanie, prípravok, holiny

Text:

...O 4 až 30 kyseliny máselné, 0,1 až 60 kyseliny valerové, 0,1 až 30 kyselinyprípravok tvoŕen ve forme solí organických kyselín a je použít spolu s pŕidavkem kyseliny sírová.Kombinace organických kyselín umožňuje účinne odvapnítholínu. přičemž tento polykomponentní system organických kyselín využíva synergíckého účinku při odstraňovaní mezívlaknítých bílkovín, což umožňuje snížení množství prostředků používaných pro moření. Další výhodou...

Zapojenie indikátora sledu fáz

Načítavanie...

Číslo patentu: U 118

Dátum: 07.07.1993

Autor: Koupý Leoš

MPK: G01R 29/18

Značky: indikátora, sledu, zapojenie

Text:

...diody lg, lg je indíkováno střídavé napětí 220 V nebo 380 V. Zapojením indikátoru mezi střednía krajní vodič lze po dotyku na senzor gà podle svitu třetí světelné diody gg tyto vodiče rozlišit. Pokud je indikátor zapojen mezi dva krajní vodiče je po dotyku na senzor 3 svitem třetí světelné diody gg indikován sled fází. Je-li indikátor zapojen na napětí 220 V prochází proud druhou větví přes druhý odpor g,první světelnou diodu l§, devátou...

Sirup na prípravu iontového nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 117

Dátum: 07.07.1993

Autori: Čechová Marie, Krejčí Petr

MPK: A23L 1/09

Značky: sirup, iontového, přípravu, nápoja

Text:

...do značné míry odstraňuje technickéřešení, kterým je sirup pro přípravu iontového nápoje, obsa hující sacharózu a ionty sodíku, draslíku, hořčíku a aroma tické složky, a jeho podstata spočíva v tom, že sestává ze45 až 65 hmotnostních .sacharó 2 y, 1,5 až 4.5 hmotnostnich kyseliny citronové, í až 10 hmotnostních Z aromatickych složek, 0,01 až 1 hmotnostních kyseliny askorbové a 2 mine rálních solí, obsahujících í 0 O až 500 mmol sodíkových...

Plochý šúpatkový rozvádzač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 116

Dátum: 07.07.1993

Autori: Chittussi Vladimír, Baněček Jan, Fišar Miroslav

MPK: F16K 21/00

Značky: rozvádzač, šupátkový, plochy

Text:

...vyústéním 13 první větve a vyustěním 152 druhé větve hydraulického okruhu prvního neznazorněného hydromotoru a přepouštěcím prostorem 153 a 155. Pevná rozvaděcí deska 1 je dale opatřena druhou soustavou 15 rozvodových kanálů,uspořadaných V pasu ve smeru rovnobežném s druhou vodící tyčí 5,kteražto soustaya sestava obdobné jako první soustava LA ze vstupního .kanálu 12 tlakového media a k němu symetricky usporadanými vyustěním 151 první...

Zariadenie na upevnenie sedlovej rúrky na upevnenie sedla bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 115

Dátum: 07.07.1993

Autor: Novotný Rudolf

MPK: B62K 19/36

Značky: rúrky, sedlovej, sedla, bicykla, zariadenie, upevnenie

Text:

...konci vodící trubky se nachází element zpětného dorazu a upevňovací šroub. Tělesoobepíná v horní části operný kroužek opatřený radiálním Vymezovacím šroubem. V tělese jsou upevněna kluzná ložiska. Výhodou uvedeného technického řešení je to, že konstrukčně je jednoduché, má tichý chod a mäkké dorazove polohy. Rovněž lze průběžně seřizovat vůli opotřebením a při velkém opotřebení lze vyměnit pouze kluznou vložku z plastu.Na připojeném výkresu je...

Zariadenie na odstavné čistenie kvapalín, najmä priemyselných odpadových vôd a znehodnotených emulzií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 114

Dátum: 07.07.1993

Autor: Marek Miroslav

MPK: C02F 1/00

Značky: emulzií, odstavné, priemyselných, znehodnotených, najmä, kvapalín, zariadenie, čistenie, odpadových

Text:

...nádrží pro vyčištěnou vodu. obr.3 boční řez zařízením vedený rovinou L-I 5 vyznačením hlavního vyspádování stěn reakční nádrže a spodní nádrže,obr.4 pñdorysné znázornění nosné a vodící konstrukce ohiímky horní části sorpčního filtru. obr.5 podelný řez vodícího čepu obiímky filtru. obr.6 detailní znázornění plochých návarkůna vodícím čepu ohiímky filtru. ohr.7 půdorysně znázornění zploštělého sacího ústí eiektorového odsávače oleiů z...

Prietoková kombinovaná elektróda na elektrochemickú analýzu plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 113

Dátum: 07.07.1993

Autori: Boháč Zdeněk, Poláčková Eliška, Veselý Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: kombinovaná, plynov, elektrochemickú, elektroda, prietoková, analýzu

Text:

...a prúměrem drátu 0,1 až 2,5 mm, pŕićemž rozdíl 0,5 až 1,0 mm se jeví jako optimální. Přesáhne-litento rozdíl uvedenou horní hranici 2,5 mm, pŕestane kapiláraplnit svoji funkci. Kromě toho, že odkapávání elektrolytu se stane nepravidelným, znaćně se zvýši nebezpečí pronikání analyzovaného plynu do pláště elektrody. Je-li naopak uvedený rozdíl příliš malý, může snadno dojít k ucpání kapiláry mechanickými nećistotami, případně obsaženými v...

Nitrocelulózové lepidlo, najmä na lepenie papiera, dreva a niektorých plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 112

Dátum: 07.07.1993

Autor: Svoboda Zdeněk

MPK: C09J 101/18

Značky: lepidlo, hmot, niektorých, plastických, najmä, papiera, nitrocelulózové, lepenie, dřeva

Text:

...ŕešeni,spoćivaji v tom, že lepidlo lépe proniká do struktury dřeva. Zasycháni povrchu a vytvrzováni jádra je časové rozloženo, takže jezajištěno rychlé zaschnuti povrchu, pŕi dosaženi pevného a houževnatého spojeNejprve bylo smícháno 13,5 hmotnostnich dílů nitrocelulosy s 12 hmotnostními díly acetonu. Následně se smíchá druhá část, to jest 0,5 hmotnostniho dílu kalafuny a 5,95 hmotnostnich dílú etylester kyseliny octově. Po smíchání obou...

Bezpečnostné zariadenie vozidla vedeného kráčajúcou obsluhou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 111

Dátum: 07.07.1993

Autor: Michalík Jozef

MPK: B62D 5/30

Značky: vozidla, zariadenie, vedeného, bezpečnostné, obsluhou, kráčajúcou

Text:

...bovdanün 39,kborého lanko Q vedené cez puzdro QA uložené vo výkyvnom rameni Q klapky karburátora 1. dolná puzdro 13, uložené V pevnom ramene 3 karburábora 1,- horné puzdro 15, medzl ktorýml je koaxlálneupravená Llačná pružlna §, je jedným svojim koncom ukotvené vpaćke 19 predvoľby gg a druhý koncom je lanko çukuLvená V páćke3 3 plynového ovládača gą. Puzdro buvdenu gg je rozdelené na dve čagti 7 a §. 2 ktorých prvá časť Z puzdra bovdenu gg je...

Indikátor zmeny pomeru zložiek vo viaczložkovej zmesi elektricky vodivých a nevodivých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 110

Dátum: 07.07.1993

Autori: Mainda Emil, Končický Vladimír

MPK: G01R 33/12, C21B 7/24

Značky: poměru, elektricky, vodivých, materiálov, nevodivých, indikátor, změny, viaczložkovej, zložiek, zmesí

Text:

...Rovněž podstatou je to, že snímací cívka a budicí cívka jsou ustaveny vedle sebe.Podstatou je také to, že budicí cívka a snímací cívka jsou vzájemně výškově přesazeny.Výhodou tohoto zařízení podle užitného vzoru je to, že vhodným tvarem a uspořádáním budicí cívky a snímací cívky vzhledem k toku materiálu je dosahováno toho, že používané cívky jsou výrobně levnější, přičemž při jejich výrobě je používáno jednoduchých výrobních operací...

Vystužený textilný kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 109

Dátum: 07.07.1993

Autori: Fiedorová Marcela, Hájovský Jiří

MPK: E04G 9/00

Značky: textilný, vystužený

Text:

...při samotném vytváření těchto prefabrikátů, zejména jde o náročné vytváření rozsáhlejších šitých nebo lepených ploch různých rozměrů. V tomto případě výslednou cenu výrobku neúměrně zvyšuje časová náročnost, kterou vyžaduje spojování krycí plochy a nosného prvku šitím, lepením apod.Výše uvedené nedostatky odstraňuje vyztužený textilní kryt podle užitného vzoru, jehož podstata spočívá v tom, že nosné prvky jsou těsně obepnuty jednotlivými...

Ochladzovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 108

Dátum: 07.07.1993

Autori: Kukla Jaroslav, Hozda Jaroslav, Střelba Jan, Sopr Martin, Ihnatišín Ilko, Jablonský Ladislav

MPK: C03B 5/16, C03B 7/094, C03B 19/12...

Značky: ochladzovacie, těleso

Text:

...těles z hlediska účinnosti zakalování či nabíhání. Byl cdzkoušen např. chladič z měděných trubek, chladič z hliněného bloku, těleso zhotovené 2 oceli s plasmově nanesenou vrstvou chronu, železný chaldič s plasmově naneseným oxidenhlinitým,ocel S plasmovč naneseným oxidem zirkoničitým. Pro chladičebyly dále odzkoušeny materiály několikavrstevnaté, např. chladičze železa s mezivrstvou z niklu, pokrytou plasmově nanesenou vrstvičkou křemičitanu...

Liate dekoratívne sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 107

Dátum: 07.07.1993

Autor: Sopr Martin

MPK: C03B 19/02

Značky: liate, dekoratívne

Text:

...či sytostně odlišných sklovin, aniž by došlo k jejich vzájennému prolnutí, jako u hutního či přejímaného a podjímaného skla. Definované podmínky skel, t.j. rozdíly středních součinitelů délkové teplotní roztažnosti a teplot vztažných bodů viskozitních křivek použitých skel jsou nutné též pro zdárný průběh chlazení výrobku v Chladicí peci i při chladnutí ve formě, aby na lepených spojích mezi sklovinami došlo k vyrovnání vnitřního napětí...

Expanzná narážacia kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 106

Dátum: 07.07.1993

Autor: Šperk Vladimír

MPK: E04B 1/49

Značky: narážacia, expanzná, kotva

Text:

...do stavebního prvku. ľłĺřĺžĺíů vé raatrnvání vnějšíha průměru kotvy umožní lepší vniknutí pláätä kotvy. do. .hrubého povrchu stavebního prvku. Tím se do cíli maximální adheze mezi trubkovým pláštěm kotvy a stavebním prvkem a tim vyšší bezpečnosti nasazení kotvy.äą výkrese .je na obr, 1 .znázorněna narážeoí Kotva v čás tačnám žfezu včetně vnitřním) uspořádání kotvy. Na obr. 2 je v ćutailnim ničrtku znázorněno mříškové rastrování vnějšíha...

Záhradné, prenosné, stavebnicové ohnisko na grilovanie a údenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 105

Dátum: 07.07.1993

Autor: Schneider Emil

MPK: F24B 1/191

Značky: stavebnicové, záhradné, ohnisko, údenie, prenosné, grilovanie

Text:

...masa v jedné z bočnic a s držákem s háky pro upevnění masa v horní části jehlanu..Přehled obrázků na výkrese . Technické řešení bude podrobněji objasněno na příkladu konkrétního provedení za pomoci výkresu, na kterém představujeobr.l r pohled na ohniš obr.2 e pohled na ohni obr.3 - pohled na ohnis Š s úpravou pro rožnění š ě s úpravou pro uzeníPříklad Brovedení technického řešeníNa obr.l je znázorněno základní ohniště Ě, které je vytvořeno...

Ekologicky účinný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 104

Dátum: 07.07.1993

Autori: Nemčič Ladislav, Novák Zdeněk, Hanzl Pavel

MPK: C09K 17/00

Značky: ekologicky, prostriedok, účinný

Text:

...a lidského organismu. Uplatňují se v něm obsažené sloučeniny hořčíku, křemíku a vápníku. Forma minerálníhohnojivanemění podstatné strukturu nejsvrchnějších vrstev púdy.Aplikace prostředku podle vynálezu je uvedena v násle dujících příkladech.1. Snížení obsahu těžkých kovů v rostlinném materiálu tj.ve slámě a zrnu jarního ječmene pomocí nádobových pokusů. Při nich byla použita samotná zemina jako kontrola a zemina obsahující prostředek...

Zariadenie na napínanie nosných drôtov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 103

Dátum: 07.07.1993

Autor: Stoniš Jaroslav

MPK: E04H 17/04, B25B 25/00

Značky: zariadenie, drôtov, nosných, napínanie

Text:

...aretace polohy kliky některým ze známých způsobů. Rovněž tažná síla, kterou je možno zařízením dle technického řešení vyvinout, je zvýšitelná použitím známých rotačních převodů,například ozubenými koly, vřazenými mezi pohybový šroub a jehosamostatné otočně uloženou kliku.Popis vyobrazeného příkladu provedeníTechnické řešení bude blíže objasněno pomocí výkresu, na němž je znázorněn příklad jeho konkrétního provedení. Zařízení sestává ze...

Zariadenie na uchytenie potopených telies vrakov lodí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 102

Dátum: 07.07.1993

Autor: Raffai Ladislav

MPK: B63C 7/16, B63C 7/02

Značky: zariadenie, vrakov, uchytenie, potopených, lodí, telies

Text:

...vyzvedávání případ od případu improvizuie. což předstauuie značné vícenáklady na každé konkretní vyzvednuti plavidla. I když žádný vlastník či provozovatel plavidla si ve chvíli ie 1 ich spuštění na vodu havárii či iehm putmpení nppřipcuští. realita bývá poněkud iiná. Varu 1 ícím 1 případy isou havária a potopení jaderných ponorek. či jiných plavidel 5 nebezpečným nákladem. kde při ieiich setrvání na dně ie spnieno s reálnou hrozbou...

Spodkové zhotovenie celopryžnej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 101

Dátum: 07.07.1993

Autori: Kuba Oldřich, Butek Vlastimil, Müller Pavel

MPK: A43B 1/10, A43B 17/14

Značky: spodkové, obuvi, zhotovenie, celopryžnej

Text:

...Toto spodkové provedení spojuje výhodné vlastnos šnapinaci a vkládaci stelky, to je nízkou hmotnost. pevnost, pružnost, měkkost a tiumíci vlastnosti. Celkove je timto řešením upravená obuv lehći a zároveň dochází tspoíz stélkového materiálu.Hodnoty měrné hmotnosti a tvrdosti napinąci stéłky jsouzřetelné srovnánim se stávajícim provedením napinaciNapínaći stélka pro spodkové provedení celopryžové obuvi je složena 2 íehćené pryže o měrné...

Rádlovacia rýchlospojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 100

Dátum: 07.07.1993

Autori: Bartošová Lenka, Cipra Petr, Stárek Richard, Koubek Jindřich

MPK: E04G 17/02

Značky: rýchlospojka, rádlovacia

Text:

...výkresech, kde na obr. l Je znázorněn axonometrický pohled na réőlovací rychlospojku se čtvercovou podložkou a s upioanóu spĺnací tyčí, na obr. 2 je znazornén axonometrický pohled na rédlovací rychlospojku s kruhovou podlož kou, opěrkou vodicího tělesa a s upinanou spinaci týči. Príklad lRádlovací rychlospojka sestává z podložky 1, k níž ae svou základnou pevné přípojeno vodící tělseo à, jehož rovnoběžné stěny jsou protknuty prvním čepew É,...

Poistná spojka rámov debniacich dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 99

Dátum: 07.07.1993

Autori: Koubek Jindřich, Stárek Richard, Bartošová Lenka, Cipra Petr

MPK: E04G 17/02

Značky: dosiek, poistná, rámov, debniacich, spojka

Text:

...V opačnom smáru. ro spojování bednicich deäek s rámy o stanüarduich tloušř kéch se použivají pojistné spojky opotrené pojistnýmí aky, jejichžvnitřní stěny jsou rovnoběàoé, pro spojovani bednicich úesck s rámy o ncotandardrich tlouàĺkàch se pouěívají poJítno spojky 0 patřená Uojistnjmí oky, jejichž vnitřní stěny svipJi vzájemnéostrý úholpřed zasunutim do otvorů rámů.Přehled obrázků no výkresochUžitný vor je klíče osvětlcn na v krescch, kďe je...

Komora na skladovanie a manipuláciu s plastami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 98

Dátum: 07.07.1993

Autori: Dostál Martin, Mec Jan, Prokop František

MPK: B65F 5/00

Značky: komora, plášťami, manipuláciu, skladovanie

Text:

...dŕevotťískovou deskou. Jejich ovládání je mechanizováno elektromotorem s převodovkou, ze které vystupuje svisle uložený otočný šroub s trapezoedrickým závitem oprůměru 50 mm. Sroub zasahuje do pevné matky, uložené v rámu vrat. Podlesmyslu otáčení šroubu se dosahuje otevření nebo uzavření vrat. Podlaha komory je vytvořena plošinou z ocelového plechu, ve ktere se v podélných rýhách posunují l řetězy, vedené přes poháněcí kola a napínací kladky....

Radiátor ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 97

Dátum: 07.07.1993

Autori: Lovas Josef, Kříž Erich

MPK: F28D 1/02, F24D 3/08

Značky: ústredného, kúrenia, radiátor

Text:

...rovněžpojistným ventilem 32. Střední komora l je vytvořena pláštěm llspojujícím horní komoru 3 5 dolní komorou Z. Plášt ll je společnýjak pro horní komoru 3 tak i pro dolní komoru l. Střední komora lmá protilehlé stěny pláště ll propojeny párem výztuh lg. Střední komora l je opatřená v dolní části přívodem lg studené užitkovévody a v horní části odvodem lg teplé užitkové vody.Při běžném provozu ústředního topení v zimním období je otop...

Hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 96

Dátum: 07.07.1993

Autori: Babický Josef, Hrubý Zdeněk

MPK: F16B 13/02

Značky: hmoždinka

Text:

...Váleová část kuželíku je současně hlavní rozpínací částí cele hmoždinky a je tvořena plochou a nikoli. jako tomu bylo dosud. hranou. Tím dochází k podstatnému zvýšenítření rozpínané casti hmoždinky proti stěně otvoru. Tentovnější průměr válcoué části kuželíkn odpovídá unějšímu průměru rozpěrného válcovćho pláště. což po ieiím zasunuti do pláště při aplikaci hmoždinky umožní větší rozepnutí pláště a tím zajistj větší únosnost hnoždinky...

Zariadenie na samočinné upínanie výložníka čelného nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 95

Dátum: 07.07.1993

Autor: Radil Jan

MPK: A01B 63/106, A01B 59/046

Značky: upínanie, samočinně, nakladača, zariadenie, výložníka, čelného

Text:

...čelního nakladače dle technického řešení sestavající zedvou protílehlých bočníc upínání g spojených navaděcímíčepy L 0. a 5 otvory pro příčepovaní ramena výložníku 11hydraulického zvedacího válce Lg a paralelogramu 1 , jehožpodstata spočíva v Lom, že na bočnící upínání 2je přípevněno vodítko 3 zajíšťovacího klínu Q v němž je pohyblívě umístěn zajíštovací klín § opatřený v horní částí zvedacím čepem Q S vačkou Z a V dolní častí otočnou západkou...

Krájač surovín, polotovarov a výrobkov polotuhej a mäkkej konzistencie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 94

Dátum: 07.07.1993

Autori: Kočí Ivan, Hladík Karel

MPK: B26D 1/00

Značky: surovin, mäkkej, konzistencie, krájač, výrobkov, polotovarov, polotuhej

Text:

...opatreny na nábežných hranáeh ostrím.Krájeö podle užitného vzoru má nože s výhodou vetknuty kolmo do základni desky, čímž jsou vytvoreny pravoúhle profily,napr. ćtvercoveho průrezu.V jiném provedení užitného vzoru jsou zahnute casti nožů ve tvaru pravoúhlého trojúhelníka.V dalsim provedení podle užitneho vzoru je trn uložen V unaeeči otočné a je nucene pohánen například elektromotorem uloženým na horní plose unaseće.Kraječ podle tohoto...

Striekacie a dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 93

Dátum: 07.07.1993

Autori: Pištělák Jiří, Popelka Milan

MPK: B05B 9/04

Značky: dopravné, zariadenie, striekacie

Text:

...materiál. je spojena potrubím 1 te zuüovwr opatreno alñktromotorem 5. výt 1âerpadla A je umígtän gulauní jednak zpětné preüarpávání vyäonádrže A a jednak ćerpání do výtluRám L může být ovatřen mobilním jednou nápravou 5 pojezcůvými koly 5 řídící rukojetí ELH vytlačenému potrubí Z může být dopravní potrubí nebo hadice, na jejichž připojena stříkací Piätülê 5 výhoom k tlakovému vzduchu.Regulační ventil ú je opatren vstupní komorou Lg,...

Podlahové dopravníky na dopravu sypkých hmôt, hlavne na pozdĺžne a priečne unášanie použitého abrazíva v čistiacich boxoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 92

Dátum: 07.07.1993

Autori: Selpal Jelena, Lakatoš Pavol

MPK: B65G 37/02

Značky: abrazíva, čistiacich, podlahové, dopravu, unášanie, priečne, dopravníky, hmot, sypkých, boxoch, pozdĺžne, použitého, hlavne

Text:

...pndlah hal v nichž ísou zpravidla instalovány. přičemž uvedeného cíle ie dosaženo řešením podlahových dopravníků. iehož podstata SPDČÍVŠ V tom. že podlahové dopravníky se soustavou iednos měrně výkyvných příčných lopatek. jsou vybaveny přímočarýmivratně pohyblivými hnacími motory. khmré podle iwdnohn 2 vyhodneho provedení technického řešení isnu tvořeny napříkladZvláště výhodne uspořádání podlahových dopravníkü v pudlahovém dopravním...

Stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 91

Dátum: 07.07.1993

Autor: Buršová Michaela

MPK: A47C 1/024, A47C 1/00

Značky: stolička

Text:

...např. při houpáni na klasické židlí. Ve srovnání s náročnou jízdou na koni, která se využívá jako jedna z četných metoo u pacientú s oslabením osového svalstva u neuromuskulárních poruch, svalových dystrofií, skolióz, dětských mozkových obrn apod., lze stejného efektu dosáhnout í během jiného zaměstnání, jako jsou stolní hry, výuka nebo četba.Technické řešení bude blíže osvětleno pomocí výkresú,na nichž znázorňuje obr. 1 boční pohled...

Elektrický tepelný žiarič s reflektorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 90

Dátum: 07.07.1993

Autori: Šafek Miroslav, Zeman Vladimír, Šafková Ludmila, Oliveriusová Miroslava, Mindoš Lubomír

MPK: H05B 3/20

Značky: elektricky, žiarič, tepelný, reflektorom

Text:

...vzducnen.reçhniokó řešení bude hliäo oevětleno pomocí. výkresu. nn kterém znásorñuäí obr. 1 a. 2 svislé přičně řesy tepelnými záři 51 a reflektoŕj. obr. 3 u 4 axouozaotrioká pohledy nn tepelné aářiča püpevněně k stojanu.Elektrický tepelný zářič a roflektoriem, podle obr. 1 n 2 aestćvć s krytu l tvaru misy se vzhůru rozbihavými ntěnmni g.,jež má na dnč 3 uloäanu łmpnlnou izolační vrstvu i n kteráleží elektrická výhřevná folia 5 ehráněná...

Vzduchové delo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 89

Dátum: 07.07.1993

Autori: Svoboda Oldřich, Koudelka Vladimír, Kaleta Jaroslav

MPK: F17C 7/00

Značky: vzduchové

Text:

...zabránit. nebottato je dimenzována jen k překonávání pasivních odporů ve ve dení posuvneho pístu.Proto jsou u těchto systémů uspořádány tlumící pneumatické prvky zpětného pohybu posuvněho pístu do jeho zadní oddálené polohy. pozůstávající z vnějšího zpětnovazebního pneu matického vedení pro část tlakového vzduchu vystupujícího zevzduchové hlavně vzduchového děla a zaústěněho zpět pod po suvný píst. respektive do odvětraného úseku potrubí...

Elektronický zapaľovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 88

Dátum: 07.07.1993

Autor: Provazník Josef

MPK: F23Q 3/00, H01T 15/00

Značky: elektronický, zapalovač

Text:

...je zároveň spojen s anodou diody,jejíž-katoda je spojena s primárním vinutím transformátoru. Druhý konec primárního vinutí je spojen jednak s kolektorem druhéhotranzistoru a jednak uzemněn přes kondenzátor. Sekundárníje vinutí transformátoru je připojeno na vstup násobiče, jehožvýstup je připojen k jikrišti.Výhodou takto vytvoreného elektronického zapalovače je jeho vysoká životnost, - srovnatelná s jinými tranzistorovými zařízeními. jejichž...