Archív za 1992 rok

Strana 67

Herbicídny prostriedok vo forme pevných hotových prípravkov, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281281

Dátum: 19.02.1992

Autori: Feucht Dieter, Wieschollek Raphael

MPK: A01N 43/12, A01N 47/22, A01N 43/707...

Značky: výroby, použitie, formě, spôsob, prípravkov, pevných, herbicídny, hotových, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa herbicídny prostriedok na ničenie burín, obzvlášť v repných kultúrach, v pevnej forme, najmä vo forme vo vode dispergovateľného granulátu. Tento prostriedok obsahuje kombináciu metamitrónu (I) a etofumezátu (II) a /A/ fenmedifamu (III) alebo /B/ fenmedifamu (III) a desmedifamu (IV) alebo /C/ desmedifamu (IV) v zmesi s pomocnými látkami, pričom hmotnostný pomer účinných látok (I) : (II) : (III), príp. (III) : (IV), príp. (IV) je (1) :...

Substituovaný sulfónamid, farmaceutická kompozícia na jeho báze a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281184

Dátum: 19.02.1992

Autori: Guerrier Daniel, Collonges Francois, Lardy Claude, Chavernac Gilles

MPK: C07C 211/17, A61K 31/18, C07C 211/35...

Značky: substituovaný, spôsob, farmaceutická, kompozícia, báze, sulfónamid, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Substituovaný sulfónamid všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená prípadne substituovanú fenylovú, naftylovú, chinolylovú, tienylovú, furylovú alebo imidazolylovú skupinu, R2 a R3 sú odlišné, pričom jeden z nich znamená skupinu -Z-Ar-(CH2)q-A a druhý z nich znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu, R4 až R6 znamenajú atóm vodíka alebo alkylovú skupinu, Y znamená skupinu -(CH2)s-B-(CH2)t a n znamená 0 alebo 1 farmaceutické kompozície na...

Spôsob pigmentovania nespôsobujúci zmrštenie polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281000

Dátum: 19.02.1992

Autori: Bugnon Philippe, Herren Fritz

MPK: C08L 23/02, C09B 67/08, C08K 9/10...

Značky: pigmentovania, polyolefínov, zmrštenie, spôsob, nespôsobujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pigmentovania, ktorý nespôsobuje zmrštenie polyolefínov a spočíva v tom, že sa spracováva pigmentovaná polyolefínová kompozícia pri teplote vyššej ako je teplota, pri ktorej dochádza k tranzícii skla, pričom sa pridá od 0,01 do 5 % hmotn. organického pigmentu, vztiahnuté na polyolefín, pričom organický pigment je z azopigmentov, z diketopyrolopyrolového, perylénového, chinakridónového, ftalokyanínového, perinónového, chinoftalónového,...

Deriváty 1, 1, 1-trifluór-2-propénu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280894

Dátum: 19.02.1992

Autori: Addor Roger Williams, Kuhn David George, Kremer Kenneth Alfred Martin, Furch Joseph Augustus

MPK: C07C 21/18

Značky: spôsob, deriváty, 1-trifluór-2-propénu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 1,1,1-trifluór-2-propénu vzorca (IIIa), kde X predstavuje chlór, bróm alebo jód Z predstavuje kyanoskupinu, skupinu všeobecného vzorca CO2R alebo C(O)R1, kde každý zo symbolov R a R1 predstavuje atóm vodíka alebo alkylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a ich cis- a trans-izoméry. Spôsob výroby týchto derivátov, pri ktorom sa zlúčenina všeobecného vzorca (IV), kde Z má uvedený význam alebo jej cis- alebo trans-izomér nechá reagovať s aspoň...

Spôsob výroby 2-aryl-5-(trifluórmetyl)pyrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280893

Dátum: 19.02.1992

Autori: Kremer Kenneth Alfred Martin, Addor Roger Williams, Kuhn David George, Furch Joseph Augustus

MPK: C07D 207/34, A01N 43/36, C07D 207/36...

Značky: spôsob, výroby, 2-aryl-5-(trifluórmetyl)pyrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby insekticídne, akaricídne a nematocídne účinných zlúčenín všeobecného vzorca (I), kde W predstavuje alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, trifluórmetyl alebo atóm vodíka Y predstavuje kyano, nitro alebo CO2R, kde R predstavuje alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka L predstavuje atóm vodíka, fluóru, chlóru alebo brómu M predstavuje atóm vodíka, fluóru, chlóru, brómu alebo jódu, trifluórmetyl- nitro- alebo OR1, kde R1 predstavuje alkyl s 1 až 3...

O-benzyloximétery, fungicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280842

Dátum: 19.02.1992

Autori: Sauter Hubert, Mueller Bernd, Lorenz Gisela, Oberdorf Klaus, Kuenast Christoph, Ammermann Eberhard, Harreus Albrecht, Kardorff Uwe, Brand Siegbert, Kirstgen Reinhard

MPK: A01N 37/36, A01N 37/34, A01N 37/42...

Značky: o-benzyloximétery, fungicidně, obsahom, použitie, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

O-benzyloxímétery všeobecného vzorca (I), kde X je Cu-C1-C4-alkyl, CH-C1-C4-alkyltio alebo N-C1-C4-alkoxy, Y je 0,5 alebo NR5, R1, R2 a R5 sú každý nezávisle H alebo C1-C4 alkyl, Z1 a Z2 sú každý nezávisle H, halogén, metyl, metoxy alebo kyano, fungicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie na ničenie húb, pričom sa týmito zlúčeninami ošetrujú huby alebo materiál, rastliny alebo semená, ktoré sú ohrozené napadnutím hubami alebo pôda.

Spôsob spracovania celulózových textilných materiálov na textilné materiály odolné proti horeniu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280774

Dátum: 19.02.1992

Autor: Cole Robert

MPK: D06B 19/00, D06B 23/16

Značky: spracovania, celulózových, vykonávanie, spôsobu, textilných, proti, materiály, zariadenie, textilné, horeniu, odolné, materiálov, spôsob, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na účinné spracovávanie textílií na textílie odolné proti horeniu je tvorené komorou (1), miestami (12) a (13) na privádzanie a odvádzanie textílie do tejto komory, trubicou (3) umiestnenou vnútri tejto komory (1), ktorou sa privádza plyn obsahujúci amoniak na spracovávanie textílie cez túto textíliu a ďalej prostriedky (6, 7, 8) na odvádzanie prinajmenšom časti plynu a na recyklovanie tohto plynu do komory a prostriedky na...

Vodiace zariadenie na káble a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280748

Dátum: 19.02.1992

Autori: Vogelsang Horst, Bergmann Horst

MPK: B29C 47/00, H02G 1/08, B29C 47/24...

Značky: zariadenie, výroby, vodiace, spôsob, káble

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané vodiace zariadenie na káble, vyrobené z plastu pretláčaním, je tvorené najmenej jednou vodiacou rúrkou (1) na vedenie káblov a ústrojenstvom na uľahčenie zasúvaného alebo zaťahovaného kábla. Toto ústrojenstvo pozostáva z klzných rebier (3), brániacich krúteniu, usporiadaných na vnútornej strane vodiacej rúrky (1) v tvare vĺn alebo hadovito, ktoré sú vytvorené pri pretláčaní. Pri výrobe vodiaceho zariadenia sa klzné rebrá (3) vytvoria...

Zariadenie na sýtenie kvapalín plynmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280712

Dátum: 19.02.1992

Autor: Na Žiadosť

MPK: B65B 57/02, B67D 1/12

Značky: sýtenie, kvapalín, plynmi, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na sýtenie kvapalín, obsiahnutých vo fľašiach, plynmi obsahuje teleso (10) na vloženie fľaše s kvapalinou, určenou na sýtenie, sýtiacu hlavu (11), tlakovú fľašu (42) s plynom v uvedenom telese (10), ktorá je vybavená výstupným ventilom (45), a výfukový ventil (63). Zariadenie ďalej obsahuje závitovú dosadaciu plochu na fľašu, referenčnú plochu (14), pripojenú k telesu (10) v mieste, kde je v kontakte s fľašou vloženou do telesa (10)...

Substituované thiazolylderiváty a substituované pyridinylderiváty, spôsob ich výroby a antialergické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280690

Dátum: 19.02.1992

Autori: Sommen François Maria, Diels Gaston Stanislas Marcella, Janssens Frans Eduard

MPK: A61K 31/435, A61K 31/40, A61K 31/41...

Značky: spôsob, antialergické, substituované, báze, výroby, thiazolylderiváty, pyridinylderiváty, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I), ich farmaceuticky vhodné adičné soli s kyselinami a stereochemicky izomérne formy. Tiež sú opísané prípravky založené na týchto účinných látkach, ktoré je možné použiť na liečenie teplokrvných živočíchov trpiacich alergickými chorobami.

Spôsob úpravy suroviny pre nízkotepelnú katalytickú izomerizáciui

Načítavanie...

Číslo patentu: 280524

Dátum: 19.02.1992

Autor: Švajgl Oldřich

MPK: C07C 5/13, C07C 5/22, C07B 63/00...

Značky: katalytickú, izomerizáciui, nízkotepelnú, spôsob, úpravy, suroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Úprava suroviny na nízkotepelnú katalytickú izomerizáciu na odstránenie látok škodlivých pre izomerizačný katalyzátor, katalytická hydrogenačná rafinácia zmesi ľahkých uhľovodíkov na katalyzátore obsahujúcom ako aktívne zložky molybdén, kobalt a nikel vo forme sulfidov nanesených na oxide hlinitom, pričom hmotnostný pomer MoS2 : NiS : CoS je 10 až 14 : 1,5 až 2,5 : 1,5 až 2,5 a celková koncentrácia sulfidov na aktívnom oxide hlinitom je 13 až...

Spôsob prípravy [3-(alkoxykarbonylamino)-fenyl]-N-(aryl-3) karbamátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280395

Dátum: 19.02.1992

Autori: Schmidtová Mária, Vojček Lorant, Macho Vendelín, Mravec Dušan

MPK: C07C 271/58

Značky: přípravy, spôsob, karbamátov, 3-(alkoxykarbonylamino)-fenyl]-n-(aryl-3

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy [3-(alkoxykarbonylamino)-fenyl]-N-(aryl-3)karbamátov všeobecného vzorca (I), v ktorom R = alkyl C1 až C4, alyl a R' = H alebo metyl, ktorého podstata spočíva v tom, že sa pôsobí oxidom uhoľnatým na 3-nitrofenol v prebytku alifatického alkoholu C1 až C4 pri teplote 80 až 220 °C a tlaku 2 až 30 MPa až do dosiahnutia konverzie 3-nitrofenolu 50 až 100 % za katalytického účinku systému na báze zlúčeniny vzácneho kovu VIII....

Zapojenie na budenie bezpečnostného relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 280364

Dátum: 19.02.1992

Autori: Loreck Heinz, Esselbruegge Hermann, Zydek Michael

MPK: H03K 17/16, H01H 47/32, B60T 13/66...

Značky: zapojenie, relé, budenie, bezpečnostného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na budenie bezpečnostného relé (1), napríklad hlavného relé na napájanie elektronicky riadeného brzdového zariadenia motorového vozidla elektrickým prúdom, je uskutočnené s dvoma v sérii zapojenými, elektronicky ovládanými spínačmi, najmä tranzistormi (T1, T2), a so skúšobným obvodom (5) na prerušenie napájania bezpečnostného relé (1) elektrickým prúdom ovládaním spínačov pri výskyte chyby alebo poruchy. Skúšobný obvod (5) obsahuje...

Tampón na hygienu žien, spôsob jeho výroby a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280197

Dátum: 19.02.1992

Autori: Friese Axel, Simon Stefan

MPK: A61F 13/20

Značky: tohto, hygienu, zariadenie, výroby, spôsobu, uskutočnenie, spôsob, tampón, žien

Zhrnutie / Anotácia:

Tampón na hygienu žien sa skladá z valcovitého pevného vláknového jadra (16) a z pozdĺžnych rebier (17), vystupujúcich radiálne smerom von z vláknového jadra (16), ktoré sú od seba oddelené pozdĺžnymi drážkami (18), pozdĺžne rebrá (17) majú hrubšiu kapilárnu štruktúru ako vláknové jadro (16). Pri výrobe tampónu sa zlisovaním vytvorí predlisok s vysoko zhutneným valcovitým vláknovým jadrom (16) a s menej zhutnenými mäkkými pozdĺžnymi rebrami...

Vodný kvapalný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280126

Dátum: 19.02.1992

Autor: Heylings Jonathan Roy

MPK: A01N 43/40, A01N 25/32, A01N 43/90...

Značky: kvapalný, herbicídny, vodný, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok obsahujúci soľ paraquátu alebo diquátu, alebo ich zmesi, výhodne vo forme vodného roztoku, v zmesi s gélotvorným činidlom vytvárajúcim gél pri hodnote pH žalúdočných štiav človeka, napríklad s kremičitanom horečnatým, ďalej s emetikom, napríklad triazolopyrimidínovým emetikom alebo preháňadlom, napríklad síranom horečnatým, alebo s emetikom i preháňadlom. V prípade požitia takéhoto prostriedku znižujú uvedené prísady...

Spôsob vyrovnávania tlakov v hadiciach na privádzanie dvoch rôznych komponentov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280015

Dátum: 19.02.1992

Autor: Kjell Sand

MPK: B05B 15/00, B05B 12/00

Značky: vyrovnávania, hadiciach, vykonávanie, dvoch, komponentov, spôsob, tlakov, rôznych, zariadenie, privádzanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe vyrovnávania tlakov v hadiciach (10, 11) na privádzanie dvoch rôznych komponentov, predovšetkým pri vytláčaní termosetových plastov v podstate s rovnakým tlakom (P1A, P2A) do výtlačnej hlavy (13), kde sa každý komponent privádza samostatnou hadicou (10, 11), pričom druhý komponent sa privádza menším prietokom ako prvý komponent, sa tlakom (P1A) prvého komponentu pôsobí aspoň v priebehu časti dráhy k výtlačnej hlave (13) na druhý...

Polyolefínový produkt a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280009

Dátum: 19.02.1992

Autori: Pelliconi Anteo, Burgin Emanuele, Cecchin Giuliano, Guglielmi Floriano

MPK: C08F 297/08

Značky: výroby, spôsob, produkt, polyolefínový

Zhrnutie / Anotácia:

Polyolefínový produkt obsahujúci (A) 10 až 50 hmotnostných dielov homopolyméru propylénu s indexom izotakticity vyšším ako 80 alebo kopolyméru propylénu s etylénom, alfa-olefínom CH2=CHR, v ktorom R znamená alkylovú skupinu s 2 až 8 atómami uhlíka alebo ich kombinácií, pričom uvedený kopolymér obsahuje viac ako 85 % hmotnostných propylénu (B) 5 až 20 hmotnostných dielov kopolymérneho podielu obsahujúceho etylén, nerozpustného v xyléne pri...

Skriňová karoséria na koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 279886

Dátum: 19.02.1992

Autori: Destefani Giorgio, Hänni Roland, Stutz Alex

MPK: B61D 17/04, B62D 27/06, B62D 31/02...

Značky: vozidla, koľajové, karoséria, skříňová

Zhrnutie / Anotácia:

Skriňová karoséria na koľajové vozidlá obsahuje zvršok (2) z pretláčaných profilov z hliníkovej zliatiny navzájom rozoberateľne spojených mechanickými prostriedkami a spodok (1). Spodok (1) pozostáva z pretláčaných pozdĺžnych nosníkov (3, 4) a priečnych nosníkov (5) zo zliatiny hliníka spojených rozoberateľne navzájom a so zvrškom (2) pomocou zoskrutkovateľných rohových spojok (13, 24, 25). Pretláčané pozdĺžne nosníky (3, 4) a aspoň čiastočne...

Zmesi vulkanizovateľné za tepla na silikónové elastoméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 279843

Dátum: 19.02.1992

Autori: Viale Alain, Ariagno Daniel, Barruel Pierre

MPK: H01B 3/46, C08L 83/04

Značky: silikonové, tepla, elastoméry, vulkanizovatelné, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi sú použiteľné na elektrické drôty alebo káble a obsahujú aspoň 100 hmotnostných dielov polydiorganosiloxanového polyméru, 5 až 100 hmotn. dielov stužujúceho plniva, 0,2 až 7,5 hmotn. dielov organického peroxidu, 0,5 až 39,8 hmotn. dielov sľudy a 0,2 až 10 hmotn. dielov oxidu zinočnatého. Súčet množstva sľudy a množstva oxidu zinočnatého je najviac 40 hmotn. dielov. Zmesi majú formu povlaku na pevnom nosiči.

Spôsob výroby 17-oxosteroidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279666

Dátum: 19.02.1992

Autori: Klages Uwe, Weber Alfred, Kennecke Mario, Rohde Ralph, Nickisch Klaus

MPK: C07J 1/00, C12P 33/16

Značky: 17-oxosteroidov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby 17-oxosteroidov fermentatívnou oxidáciou 17beta-hydroxysteroidov sa na fermentáciu používajú bakteriálne kultúry kmeňov Mycobactérium sp. NRRL B-3805, Mycobactérium sp. NRRL-B-3683, Mycobactérium phlei NRRL B-8154 alebo Mycobactérium fortuitum NRRL B-8153.

Jódované benzénové deriváty, spôsob ich výroby a kontrastné prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279646

Dátum: 19.02.1992

Autori: Meyer Dominique, Guillemot Michel, Doucet Didier, Schaefer Michel, Dugast-zrihen Maryse

MPK: C07C 237/46, A61K 49/04

Značky: obsahom, deriváty, benzenové, jódované, prostriedky, výroby, spôsob, kontrastné

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa jódované deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená 2,3-dihydroxypropyl alebo 1,3-di-hydroxy-2-propyl. Uvedené látky je možné použiť ako kontrastnú látku pri röntgenologickom vyšetrení. Rieši sa tiež spôsob výroby jódovaných benzénových derivátov so všeobecným vzorcom (I) a kontrastné prostriedky, ktoré tieto látky obsahujú.

Rádiofarmaceutické kompozície, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279598

Dátum: 19.02.1992

Autori: Frank Keith, Garlich Joseph, Simon Jaime, Mcmillan Kenneth

MPK: A61K 51/00

Značky: kompozície, spôsob, přípravy, použitie, rádiofarmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Rádiofarmaceutické kompozície obsahujú komplex tvorený najmenej jedným rádionuklidom a vytvárajúcim komplex s ligandom alebo jeho farmaceuticky prijateľnými soľami, najmä samáriom 153 a kyselinou etyléndiamíntetrametylénfosfónovou, ktorá prípadne môže obsahovať dvojmocný kovový ión, ako napr. vápnik. Komplex je zmrazený a určený na rozmrazenie pred injekčným podaním. Rádiofarmaceutické kompozície prípadne obsahujú dvojmocný kov a sú zmrazené,...

Substituované pyroly a ich použitie, spôsob a medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279566

Dátum: 19.02.1992

Autori: Lawton Geoffrey Chemik, Davis Peter David Chemik, Hill Christopher Huw Chemik

MPK: A61K 31/435, A61K 31/55, A61K 31/40...

Značky: farmaceutické, prostriedky, medziprodukty, spôsob, výrobu, pyroly, substituované, použitie, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované pyroly všeobecného vzorca (I), kde R1 a R3 dohromady tvoria väzbu a R2 je H alebo R1 a R2 dohromady tvoria väzbu a R3 je H každý zo symbolov R4, R5, R6 a R7 nezávisle je H, halogén, alkyl, halogénalkyl, alkoxy, nitro, amíno, alkanoylamíno, benzoylamíno, alkyltio- alebo alkylsulfonyl R8 je H, alkyl alebo fenalkyl X je - N(R9)- alebo -CHN(R10,R11)-, kde R9, R10 a R11 je vždy H, alkyl, fenalkyl alebo alkanoyl m je číslo od...

Spôsob ohýbania rúrok a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279558

Dátum: 19.02.1992

Autor: Grobbenhaar Hermanus Gerhardus

MPK: B21D 9/07

Značky: zariadenie, rúrok, ohýbania, spôsob, vykonávanie, spôsobu, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Pri ohýbaní viacnásobnej rúrky (6), ktorá je vybavená viacerými oddielmi (7, 8), súbežne vedľa seba usporiadanými v pozdĺžnom smere rúrky v ohýbacej rovine, sa ohýbacie miesto postupne relatívne posúva pozdĺž rúrky (6) a počas ohýbania je do každého oddielu (7, 8) v mieste ohýbania vložené jadro (12, 13), ktoré sa môže počas ohýbania voľne pohybovať pôsobením pružných síl v pozdĺžnom smere rúrky (6). Zariadenie (6) je vybavené ohýbacím blokom...

Nádrž na kvapaliny s vonkajšími nosnými stenami a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279540

Dátum: 19.02.1992

Autor: Mitterecker Leonhard

MPK: B65D 90/04

Značky: nosnými, stenami, nádrž, výroby, vonkajšími, spôsob, kvapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Nádrž na kvapaliny je vybavená vonkajšími nosnými stenami (2) z betónu alebo podobného pevného materiálu na zachytenie hydrostatického tlaku, na ktorých je vytvorená nepriepustná vrstva z kovových plechov (4, 11), upevnených pomocou upevňovacích prvkov (1, 9) k obvodovým nosným stenám (2) a ku dnu nádrže. Upevňovacie prvky (1, 9) sú uložené v stenách (2) nádrže, sú na svojich koncoch smerujúcich dovnútra nádrže spojené najmä zváraním s...

Kotviace zariadenie pre prúty namáhané na ťah

Načítavanie...

Číslo patentu: 279498

Dátum: 15.01.1992

Autor: Danz Robert

MPK: E04B 1/58

Značky: zariadenie, prúty, kotviace, namáhané

Zhrnutie / Anotácia:

Kotviace zariadenie (1) sa skladá z valcového telesa (2) vybaveného osovým vývrtom s vnútorným závitom (5) na zaskrutkovanie ťahaného prúta (8), vybaveného vonkajším závitom (9), a z dvoch pozdĺžnych vzájomne rovnobežných a plynulo na teleso (2) nadväzujúcich ramien (3) so súosovými okami na pripevnenie ďalšieho prúta (10), s plochým okom medzi nich vsunutým, priečnym kolíkom (4). Aspoň na jednej strane vnútorného závitu (5) vo vývrte je...

Polymérna kompozitná štruktúra a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279447

Dátum: 15.01.1992

Autori: Willis Jeffery, Kuszaj Karl, Barndt Ronald

MPK: B32B 1/02, B32B 31/20, B29C 70/00...

Značky: struktura, výroby, kompozitná, polymérna, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérna kompozitná štruktúra sa skladá z polymérnej škrupinovej vrstvy, ktorá má upravenú a neupravenú stranu a na celú neupravenú stranu polymérnej škrupinovej vrstvy je nalisovaná priamo zosietená termosetová polymérna podporná vrstva, ktorá obsahuje aspoň jednu zložku zo súboru zahrnujúceho polyesterovú, epoxidovú, akrylovú a vinylesterovú živicu a ich zmesi. Pri spôsobe výroby tejto polymérnej kompozitnej štruktúry sa najprv vytvorí...

Balenie s vnútorným obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279365

Dátum: 15.01.1992

Autori: Wong Milly, Koschak Matthew Steven, Shearer Peter Pendleton, Powell Mark Stuart, Hein Carl Christain

MPK: B65D 85/10, B65D 65/40

Značky: vnútorným, balenie, obalom

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa skladá z vnútorného obalu, obsahujúceho fajčiarske výrobky, a z prebalovej tepelnozvariteľnej fólie, prebaľujúcej vnútorný obal, pričom prebalová fólia sa skladá z polymérnej fólie. Polymérna fólia je na svojej jednej strane vybavená vákuovo nanesenou kovovou vrstvou (14).

Zariadenie na zachytávanie unikajúcich tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279202

Dátum: 15.01.1992

Autor: Bald Erwin

MPK: B65D 90/24, B65D 88/76

Značky: tekutin, zachytávanie, unikajúcich, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zachytávanie unikajúcich tekutín v oblasti plniacej rúrky (4) je umiestnené v šachte (10), ktorá ústi cez veko (3) v podzemnej nádrži (1) na pohonné hmoty alebo vykurovací olej. Pritom medzi vekom (3) a vekom (12) šachty (10), zakončujúcim šachtu (10), je uložený bez tvarového styku so šachtou (10) s vekom (12) šachty (10) výmenný flexibilný, záchytný vak (13), odolný proti unikajúcej tekutine, kvapalinotesne obopínajúcej plniacu...

Zvierací krúžok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279165

Dátum: 15.01.1992

Autori: Andre Michel, Calmettes Lionel

MPK: F16L 33/02, F16B 2/06

Značky: zvierací, krúžok

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierací krúžok tvorený stočeným kovovým pásikom (1), ktorého konce sú opatrené zodpovedajúcimi vzájomne doplnkovými zachytávacími prostriedkami obsahujúcimi háčik (5), uspôsobený prejsť za prehyb (2) pri zvieraní krúžku, pričom vnútorný koniec pásika je v uzatvorenej polohe krúžku predĺžený aspoň za háčik a pričom kovový pásik je opatrený najmenej jedným zvlnením, vytvoreným pri päte radiálneho ohybu (4) nesúceho háčik (5). Maximálna...

N-acylované arylpyroly, spôsob ich prípravy a spôsob potláčania hmyzu alebo roztočov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279019

Dátum: 15.01.1992

Autori: Addor Roger Williams, Diehl Robert Eugene, Donovan Stephen Francis, Kremer Kenneth Alfred Martin

MPK: C07D 207/34, C07D 207/42, A01N 43/36...

Značky: n-acylované, spôsob, roztočov, hmyzu, potláčania, arylpyroly, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka N-acylovaných arylpyrolov so všeobecným vzorcom (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v nárokoch, spôsobu ich prípravy a spôsobu potláčania hmyzu alebo roztočov pomocou týchto látok.

Spôsob kalenia rezných hrán píl, nožov a razníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 279015

Dátum: 15.01.1992

Autori: Schuler Albert, Tokmakov Wladimir

MPK: C21D 9/18, H05B 7/00, C21D 1/09...

Značky: hrán, spôsob, píl, kalenia, razníc, řezných, nožov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kalenia rezných hrán nástrojov, zvlášť na spracovanie dreva, papiera, kartónov, plastických hmôt, kože a textílií, pri ktorom sa plazmový lúč s priemerom 3 až 7 mm ako jediný energetický lúč vedie proti reznej hrane nástroja relatívnou rýchlosťou 5 až 100 mm/s, vo vzdialenosti výstupnej dýzy plazmového horáka od reznej hrany 2 až 14 mm pri výkone plazmového žiariča 1 až 10 kW, pričom prípadne plazmový lúč vykonáva proti kalenej reznej...

Spoj rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278997

Dátum: 15.01.1992

Autor: Hopperdietzel Siegfried

MPK: F16L 37/02, F16L 47/00, F16L 21/00...

Značky: rúrok

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spoji rúrok z plastickej hmoty, kovu a podobne je násuvný koniec jednej rúrky (11) ako patrica redukovaný na svojom vonkajšom priemere pri vytvorení kužeľovej prechodovej oblasti (3) na svetlú šírku nasledovnej rúrky, slúžiacej ako matrica. Na kužeľovej prechodovej oblasti (3) je od zúženého násuvného konca (12) k vlastnému priemeru rúrky (11) vytvorený najmenej jeden dosadací výstupok (2), ktorý tvorí dosadaciu plochu (21) pre čelnú plochu...

Spôsob výroby laktulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278985

Dátum: 15.01.1992

Autori: Krumbholz Rudolf, Dorscheid Michael

MPK: C07H 3/04

Značky: spôsob, laktulózy, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Alkalický vodný roztok laktózy a bóraxu sa zahrieva na teplotu nad 80 °C. Laktulóza sa oddelí od vzniknutých produktov konverzie. Okrem bóraxu sa do roztoku nepridáva žiadny alkalizujúci materiál. Konverzia sa vykonáva pri hodnote pH 8,3. Na udržanie sodných iónov vo výrobnom cykle sa bórax môže pripravovať vo vodnom roztoku kyseliny boritej už zároveň s laktózou, pričom sa sodné ióny prenášajú z roztoku produktov konverzie do roztoku kyseliny...