Archív za 1992 rok

Strana 54

Zapúzdrené spínacie zariadenie plnené plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278871

Dátum: 19.02.1992

Autori: Deharde Horst, Pehlken Wolfgang, Dirks Rolf

MPK: H01H 31/28, H01H 33/74, H02B 13/00...

Značky: plněné, zapúzdrené, plynom, zariadenie, spínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Spínacie zariadenie, zapuzdrené a vyplnené izolačným plynom, najmä hexafluoridom síry, má pevný kontakt (2) upevnený spoločne so zhášacím mechanizmom (11) na prípojnicu (10), ktorá prechádza plynovou nádržou (1) a je pripevnená na oporách (13) rovnobežne s čelnou stenou plynovej nádrže (1). Pohyblivý kontakt (3) je vytvorený ako nôž dotýkajúci sa z oboch strán pevného kontaktu (2) a uzemňovacieho kontaktu (4). Čap (5) tvoriaci os otáčania...

Riadiaci prvok tlaku a prietoku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278844

Dátum: 19.02.1992

Autori: Italy Pavel, Koreis Josef

MPK: F15B 13/02

Značky: prvok, tekutiny, prietoku, riadiaci, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu riadiaceho prvku s asymetrickou geometriou riadiacich hrán na riadenie tlaku a prietoku tekutiny. Riadiaci prvok pozostáva z posúvača (6) uloženého vo valcovom vedení (7) vytvorenom v telese (18) riadiaceho prvku a opatrenom riadiacim zápichom (8), na ktorý je napojený výstupný otvor (12). Za pravou riadiacou hranou posúvača (6) vyúsťuje do valcového vedenia (7) vstupný otvor (10) napojený na zdroj tlaku (11). Na...

Vedenie kolesa železničného podvozku s točňou pre koľajové vozidlá, najmä pre vozidlá miestnej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278840

Dátum: 19.02.1992

Autori: Weeger Engelbert, Richter Wolfgang-dieter, Mauer Lutz, Uebel Lutz

MPK: B61F 3/16, B61F 5/38, B61F 5/52...

Značky: točňou, najmä, koľajové, železničného, kolesa, podvozku, vedenie, dopravy, vozidla, miestnej

Zhrnutie / Anotácia:

Rám (2) vedenia je pripojený k rámu (1) železničného podvozka s točňou vodiacim ložiskom (7). Toto vodiace ložisko (7) pozostáva z vodorovného tŕňa (13), držaného prvým puzdrom (18) ložiska rámu (1) železničného podvozka medzi dvoma ložiskovými výstupkami (1), vytvorenými na ráme (2) vedenia. Vodorovný tŕň (13) je obložený elastomérovou vrstvou (15) zasadenou vo vodorovnom puzdre (16).

Samotvrdnúca suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278801

Dátum: 19.02.1992

Autor: Raček Marian

MPK: C04B 14/04, C04B 14/10, C09K 17/00...

Značky: suspenzia, samotvrdnúca

Zhrnutie / Anotácia:

Samotvrdnúca suspenzia pozostáva z 8,4 až 21,3 % hmotn. cementu, 4,3 až 21,0 % hmotn. mletého zeolitu so zrnitosťou min. 80 % hmotn. pod 0,05 mm, 65,8 až 73,4 % hmotn. ílovej suspenzie a 1,0 až 1,4 % hmotn. plastifikačných a retardačných prísad, výhodne na báze alkalických solí lignosulfonanov a sulfonovaných kondenzátov jedno- a viacmocných aromatických alkoholov.

Zariadenie na zosilňovanie svetelných signálov v prenosových linkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 278796

Dátum: 19.02.1992

Autori: Righetti Aldo, Grasso Giorgio

MPK: H04B 10/16

Značky: signálov, zosilňovanie, světelných, přenosových, zariadenie, linkách

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zosilňovanie svetelných signálov v prenosových linkách, pozostávajúce z najmenej jedného líniového vlákna (3) a optického zosilňovača (6, 6a, 6b, 6c), ktorý obsahuje optické aktívne vlákno (10) a najmenej jedno optické prívodné vlákno (12) pripojené k zdroju (9) optického čerpacieho signálu, kde aktívne vlákno (10) má jadro dopované fluorescenčnou látkou, pričom optický zosilňovač (6, 6a, 6b, 6c) je k líniovému vláknu (3)...

Spôsob prípravy deoxynukleozidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278598

Dátum: 19.02.1992

Autori: Considine John, Padmanathan Thurajah, Green Kenneth, D'antuono Joseph Iii

MPK: A61K 31/70, C07H 19/04

Značky: přípravy, spôsob, deoxynukleozidov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 2'a 3'-[halogén-substituovaných]-2',3'-dideoxynukleozidov reakciou chránenej anhydrotymidínovej zlúčeniny s halogenačnou kompozíciou obsahujúcou substituovanú organoalumíniovú zlúčeninu, ktorá vykazuje vyššiu rozpustnosť v bežných rozpúšťadlách ako AlF3.

Spôsob suspenznej homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278596

Dátum: 19.02.1992

Autori: Macho Vendelín, Bobula Stanislav, Fabini Miroslav, Rusina Miroslav

MPK: C08F 14/06

Značky: spôsob, kopolymerizácie, homopolymerizácie, vinylchloridu, suspenznej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje pri teplote 10 až 90 °C za iniciačného účinku radikálových iniciátorov, prítomnosti ochranných koloidov-dispergátorov a pomocných látok, pričom ochranné koloidy v množstve 0,02 až 0,5 % hmotn. na monoméry tvorí zmes parciálne zmydelneného (zhydrolyzovaného) polyvinylacetátu so stupňom zmydelnenia 68 až 95 mol.% a polymerizačným stupňom 600 až 1700 buď s parciálne acetalizovaným (najmenej jedným aldehydom C1 až C8) alebo...

Použitie indolínových derivátov ako prekurzorov farbív a farba na vlasy s obsahom tohto prekurzora

Načítavanie...

Číslo patentu: 278595

Dátum: 19.02.1992

Autori: Lieske Edgar, Matzik Iduna, Konrad Günther

MPK: A61K 7/13

Značky: tohto, farbív, obsahom, farba, vlasy, prekurzora, derivátov, použitie, prekurzorov, indolínových

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie indolínových derivátov všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2, R3, R4, R5 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka alebo alkylový zvyšok s 1 až 4 atómami uhlíka alebo R4 a R5 tvoria s atómom kyslíka, na ktorý sú viazané, alkyléndioxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, ako aj soli týchto zlúčenín, ako prekurzorov oxidačných farieb, pri použití ktorých je možné získať prírodné hnedé sfarbenie vlasov. Deriváty všeobecného vzorca (I) je možné...

Použitie 6-(2-(4-(bis(4-fluórfenyl)metylén)-1-piperidinyl)etyl)-7- metyl- 5H-tiazolo [3,2-a]pyrimidin-5-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278577

Dátum: 19.02.1992

Autor: Meert Theo Frans

MPK: A61K 31/54, A61K 31/445, A61K 31/505...

Značky: 5h-tiazolo, použitie, 3,2-a]pyrimidin-5-ónu, 6-(2-(4-(bis(4-fluórfenyl)metylén)-1-piperidinyl)etyl)-7, metyl

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 6-(2-(4-(bis(4-fluórfenyl)metylén)-1-piperidinyl)etyl)-7-metyl-5H- tiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-ónu vzorca (I) alebo jeho farmaceuticky vhodných adičných solí s kyselinami na výrobu liečiv znižujúcich, potláčajúcich alebo prekonávajúcich závislosť od návykových drog a na potláčanie alebo zmierňovanie symptómov spojených s prerušením užívania drog alebo abstinenčnými príznakmi.

Spôsob zneškodňovania odpadov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278524

Dátum: 19.02.1992

Autor: Wolf Bernd Michael

MPK: B09B 3/00, C10B 53/00, A62D 3/00...

Značky: zariadenie, tohto, spôsobu, vykonávanie, spôsob, zneškodňovania, odpadov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zneškodňovania toxických alebo infekčných odpadových látok, zvlášť vysoko halogénovaných odpadových pevných látok, plastových obalov, odpadov z nemocníc a podobne, a pri spôsobe opätovného získavania cenných látok a inertizácie nerecyklovateľných a nesplyniteľných zvyškových látok, sa splyňovanie realizuje postupom pyrolýzy bez prístupu vzduchu a za redukovaného obsahu kyslíka s nasledujúcim priamym spaľovaním plynov, získaných pri...

Strešná hydroizolačná a reflexná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 278445

Dátum: 19.02.1992

Autori: Síleš Gabriel, Svoboda Jozef

MPK: C09D 7/00, C09D 133/08, C09D 167/08...

Značky: hmota, reflexná, strešná, hydroizolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Strešná hydroizolačná a reflexná hmota je určená na údržbu a rekonštrukciu vodorovných až mierne naklonených striech. Pozostáva z 10 až 30 % hmotn. sušiny alkydovej živice, 5 až 15 % hmotn. sušiny (met)akrylátovej živice, 0,4 až 1,2 % hmotn. sklenených vlákien, 15 až 35 % hmotn. organického rozpúšťadla, 25 až 55 % hmotn. plniva, 3 až 12 % hmotn. oxidu titaničitého a maximálne 10 % hmotn. pomocných prísad.

Substituovaný 5-arylpyrimidín, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278444

Dátum: 19.02.1992

Autori: Leach Michael John, Iyer Ramachandran, Nobbs Malcolm Stuart, Skone Philip Alan, Yeates Clive Leonard

MPK: C07D 239/48, A61K 31/505

Značky: ktorý, výroby, 5-arylpyrimidín, prostriedok, obsahuje, spôsob, farmaceutický, substituovaný

Zhrnutie / Anotácia:

4-Amino-2-(4-n-propyl-1-piperazinyl)-5-(2,3,5-trichlórfenyl)pyrimidín a jeho adičné soli s kyselinami sú inhibítory extracelulárneho uvoľňovania glutamátu. Tieto látky majú negatívny účinok na enzým dihydrofolát reduktázu a môžu sa používať na ošetrenie alebo profylaxiu neurodegeneratívnej choroby centrálneho nervového systému cicavcov, ktorých pôvod spočíva v nadmernom uvoľňovaní glutamátu ako prenášača neurónov. Predmetom vynálezu sú ďalej aj...

Tesnenie s klzným krúžkom na utesnenie otočnej rúry proti stojacej skrini

Načítavanie...

Číslo patentu: 278409

Dátum: 19.02.1992

Autor: Unverzagt Karlheinz

MPK: F16L 27/12, F16J 15/36, F16J 15/34...

Značky: stojacej, otočnej, rúry, krúžkom, skříní, utesnenie, proti, tesnenie, kĺznym

Zhrnutie / Anotácia:

Tesnenie utesňuje otočnú rúru (1) proti stojacej skrini (2a, 2b). S rúrou (1) je spojený s ňou sa otáčajúci tesniaci krúžok (3). So skriňou (2a, 2b) je prostredníctvom ohybného kompenzátora (4a, 4b) spojený protiľahlý krúžok (5, 5a, 5b). Protiľahlý krúžok (5, 5a, 5b) a kompenzátor (4a, 4b) sú unášané na obvode protiľahlého krúžku (5, 5a, 5b) usporiadanými kladkami (6, 6a, 6b), ktorých osi otáčania sú kolmé na obvod protiľahlého krúžku (5, 5a,...

Stroj na zber sena

Načítavanie...

Číslo patentu: 278263

Dátum: 19.02.1992

Autori: Leposa Wolfgang, Mairhuber Josef

MPK: A01D 78/10

Značky: stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj je určený hlavne na obracanie a zhrňovanie steblovitých krmovín. Hrabacie kolesá (5, 5', 6, 6') sa otáčajú na zvislých osiach (8) a opierajú sa o zem dotykovými kolesami (24). Dotykové kolesá sú upevnené na nosných rámoch (2, 3, 3') rámu (1) stroja. Rám (1) stroja sa skladá z vnútorného nosného rámu (2) orientovaného naprieč k smeru práce a bočných nosných rámov (3, 3'), ktoré sú k nemu pripojené kĺbmi (9, 9'), ktoré sa vyklápajú okolo...

Spôsob výroby ťažko zápalnej až nehorľavej združenej dosky a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278258

Dátum: 19.02.1992

Autori: Müller Peter, Kübler Paul, Hödl Otto, Schlatter Reinhard, Ehrat Rainer

MPK: B32B 18/00, B32B 31/00, B32B 33/00...

Značky: nehorĺavej, výroby, združenej, spôsob, vykonávanie, zariadenie, ťažko, zápalnej, dosky

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa vynálezu je ťažko zápalná až nehorľavá združená doska vyrábaná z nepretlačiteľnej jadrovej zmesi (24) zo sypkého, nehorľavého výplňového materiálu a spojiva a z obidvoch strán s jadrom pružne zlepených krycích pásov. Pre plynulú výrobu združenej dosky je v jednej pracovnej operácii jadrová zmes (24) nasypávaná na podoprete prebiehajúcu spodnú zlepovaciu fóliu (16), na ktorej vytvorí po celej jej šírke prebiehajúci sypný kužeľ. Medzi...

Spôsob úpravy amidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278256

Dátum: 19.02.1992

Autori: Thomissen Petrus Jozef Hubertus, Bosman Hubertus Johannes Mechtilda, Van Geem Paul Christiaan

MPK: C07D 223/10, C07D 201/16, C07C 231/24...

Značky: spôsob, úpravy, amidov

Zhrnutie / Anotácia:

Amidová zmes s obsahom ketoxímu alebo aldoxímu, získaná Beckmannovým prešmykom, sa upravuje tak, že sa podrobí hydrolýze, produkty hydrolýzy sa oddelia od príslušného amidu a vrátia do oximačnej reakcie.

Zariadenie na sledovanie povrchu pôdy roľníckym strojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278228

Dátum: 19.02.1992

Autori: Holas Vilém, Kotrč Jiří, Bodlák Ludvík, Pavlica Ivo, Veverka Josef

MPK: A01D 67/00

Značky: roľníckym, pôdy, sledovanie, zariadenie, povrchu, strojom

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené dvojicou jazdných kolies (10), uložených na náprave (11) poľnohospodárskeho stroja (4), ktorá je vybavená oporným rámom (12) spojeným pomocou spojovacieho skĺbenia (13) a nosným rámom (14) poľnohospodárskeho stroja (4) doliehajúceho prostredníctvom stykového plazu (22) na pôdu. Medzi nosným rámom (14) poľnohospodárskeho stroja (4) a oporným rámom (12) nápravy (11) je usporiadaný lineárny motor (15) a aspoň jedna...

Spôsob výroby filtračných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278196

Dátum: 19.02.1992

Autor: Dufour Pascal

MPK: B01D 39/14

Značky: filtračných, výroby, prostriedkov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby filtračných prostriedkov na báze kalcinovaných diatomitov ich rýchlou kalcináciou, za získania filtračných prostriedkov s obsahom kristobalitu nižším ako 1 % hmotn. a so zvyškom na site s priemerom ôk 50 mikrometrov nižším ako 5 % hmotn. Postup spočíva v tom, že sa diatomit privádza do prúdu plynu s vysokou teplotou a čas pobytu diatomitu v prúde plynu s teplotou 1250 až 850 °C je v rozmedzí niekoľko desatín milisekundy až...

Spôsob zmiešaného spaľovania uhlia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278148

Dátum: 19.02.1992

Autori: Gerlai Tibor, Horváth Férenc, Boross Lászlo, Résch Pál, Vörös László, Kovács Sándor, Reményi Károly

MPK: F23K 3/00, F23C 1/00, F23C 1/06...

Značky: spaľovania, tohto, zmiešaného, spôsob, uhlia, spôsobu, zariadenie, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zmiešaného spaľovania uhlia v kombinácii fluidného a práškového spaľovania sa do fluidného kúreniska vháňa fluidizačný vzduch s rýchlosťou prúdenia vyššou ako 4 m/s a do práškového kúreniska sa dúcha zmes vzduchu a uhoľného prášku s rýchlosťou prúdenia 15 až 25 m/s. Zariadenie pozostáva z fluidného kúreniska (11) a nad ním usporiadaného práškového kúreniska so spoločným ohniskom (2). Do priestoru fluidného kúreniska (11) je zaústené...

Spôsob výroby 17-alfa-hydroxy-20-oxopregnánových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278135

Dátum: 19.02.1992

Autori: Ambrus Gábor, Könczöl Kálmán, Makk Nándor, Pallagi István, Jekkel Née Bokany Antonia, Ilkóy Eva, Moravcsik Imre, Horváth Gyula, Toró András, Szederkényi Ferenc

MPK: C07J 71/00, C07J 7/00

Značky: derivátov, 17-alfa-hydroxy-20-oxopregnánových, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vyššie uvedených derivátov všeobecného vzorca I, kde R1 znamená hydroxylovú skupinu alebo oxoskupinu a prerušované čiary prípadnú ďalšiu väzbu alebo väčší počet takýchto väzieb, vychádza zo steroidov štruktúry kyseliny 23,24-dinor-17(20)-dehydrocholan-22-ovej a spočíva v tom, že sa derivát s uvedenou štruktúrou, obsahujúcou dvojitú väzbu v polohe 17(20) prevedie na kyselinu 17alfa-20-epoxy-23,24-dinorcholanovú, táto ďalej na...

Oxazolové deriváty, spôsob ich výroby a antialergické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278133

Dátum: 19.02.1992

Autori: Cooymans Ludwig Paul, Sommen François Maria, Janssens Frans Eduard, Dierckx Ann Christina Joannes

MPK: C07D 413/14, C07D 417/14, A61K 31/415...

Značky: přípravky, oxazolové, deriváty, spôsob, antialergické, výroby, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca I, kde zvyšok -A1=A2-A3=A4- je -CH=CH-CH=CH- -N=CH-CH=CH- -CH=N-CH=CH- -CH=N-CH=N- R je vodík alebo C1-4alkyl R1 je vodík, C1-6alkyl alebo hydroxyC1-6alkyl m je číslo 1 alebo 2 D je C1-4alkándiyl, B je NR2, CH2, O, S alebo SO, kde R2 je vodík alebo C1-4alkyl n je číslo 0, 1, alebo 2 L je vodík C1-12alkyl C3-6cykloalkyl C3-6alkenyl prípadne substituovaný arylom C1-6alkylkarbonyl C1-6al koxykarbonyl, arylkarbonyl...

Celoliate teleso srdcovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278119

Dátum: 19.02.1992

Autori: Kaczmarski Janusz, Sivý Miroslav, Kiedroň Vladislav, Mitura Karel, Návrat Lubomír, Jursa Jan

MPK: E01B 7/12

Značky: těleso, celoliate, srdcovky

Zhrnutie / Anotácia:

Teleso srdcovky je tvorené dvoma protiľahlými zvislými stenami (1) s pôdorysom zhodným s vonkajším pôdorysným obvodom srdcovky a horná pojazdová plocha (2) je vytvorená na vonkajšej ploche vodorovnej steny (3), uzatvárajúca jednostranne z hornej strany vnútorný priestor (5) medzi bočnými zvislými stenami (1) Vo vnútornom priestore (5) sú protiľahlé bočné zvislé steny (1) spoločne s vodorovnou stenou (3) vystužené najmenej dvoma samostatnými...

Samočinné zariadenie na mazanie ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278089

Dátum: 19.02.1992

Autor: Zeller Werner

MPK: F16N 13/18, F16C 33/10, F16N 13/20...

Značky: samočinně, mazanie, ložiska, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z obtokového čerpadla (5) s rovinnými lopatkami (20) s pripojeným prívodným otvorom (10) oleja a odtokovým otvorom (11) oleja, pričom obtokové čerpadlo (5) je na tom istom hriadeli (1) ako ložisko (4) a každej lopatke (20) obtokového čerpadla (5) zodpovedá polkruhové vybranie (21) v obtokovom kanáli (7). Zariadenie je pripojiteľné k filtračno-chladiacemu zariadeniu oleja.

Spôsob prípravy L-manózy a L-glukózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278067

Dátum: 19.02.1992

Autori: Petruš Ladislav, Lattová Erika

MPK: C07H 3/02

Značky: l-manózy, přípravy, l-glukózy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

L-Glukóza a L-manóza sa pripravuje zo sodných solí 1-deoxy-1-nitroalditolov L-arabinózy tak, že na vodný roztok sodných solí 1-deoxy-1-nitroalditolov L-arabinózy sa pôsobí ozónom pri teplote 20 až 25°C počas 0,25 až 2,5 h pri prietoku ozónu 30 až 60 mg.min-1. Po skončení reakcie sa po pridaní ekvimolárneho množstva fenylhydrazínu izoluje z reakčnej zmesi L-manóza-fenylhydrazón, z ktorého sa L-manóza získa reakciou s benzaldehydom a z filtrátu...

Tvarovacia skriňa zvinovačky pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278065

Dátum: 19.02.1992

Autori: Pokorný Arnošt, Chroust Jiří

MPK: B21C 47/08, B21C 47/02

Značky: skriňa, pásu, tvarovacia, zvinovačky

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovacia skriňa zvinovačky pásu určená na zvinovanie kovových pásov za tepla i za studena s dodržaním stáleho tvaru zvitku s tesne navinutými závitmi, pozostávajúca z prítlačných valčekov, ukladacích valčekov, prítlačných kladiek, vodiacich segmentov, zavádzacieho segmentu, pákového a kulisového mechanizmu a ovládacích prvkov, v ktorej je prvý závit zvitku pri tvarovaní dokonale vedený hornými podávacími valčekmi (2), spodnými podávacími...

Derivát 1-fenilimidazolu, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278039

Dátum: 19.02.1992

Autori: Umeda Kimitoshi, Tomioka Hiroki, Fujimoto Hiroaki, Ishiwatari Takao, Kisida Hirosi, Sakamoto Noriyasu

MPK: A01N 43/50, C07D 233/64

Značky: použitie, derivát, spôsob, 1-fenilimidazolu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

1-Fenylimidazolový derivát všeobecného vzorca I, kde R je atóm vodíka alebo metylová skupina, X je atóm fluóru, atóm chlóru alebo nitroskupina, Y je atóm fluóru alebo atóm chlóru, Z je atóm vodíka, atóm fluóru, atóm chlóru alebo atóm brómu, spôsob jeho prípravy a insekticídy, ktoré ho obsahujú ako účinnú zložku.

Zariadenie na aeromechanické pradenie priadze rotorového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278033

Dátum: 19.02.1992

Autor: Klobučník Jozef

MPK: D01H 4/04, D01H 4/08

Značky: zariadenie, priadze, rotorového, aeromechanické, pradenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na aeromechanické pradenie priadze rotorového typu obsahujúce kanál na dopravu osamostatnených textilných vlákien ústiaci do dutého pracovného priestoru otočne uloženej spriadacej komory, v ktorého zbernej drážke sú vytvorené ventilačné otvory, pričom v spriadacej komore je otočne uložený spriadací prvok. V spriadacom prvku (4) je vytvorený spriadací kanál (41) na odvádzanie priadze (9), nasmerovaný od zbernej drážky (113)...

Zariadenie na aeromechanické pradenie priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278032

Dátum: 19.02.1992

Autor: Klobučník Jozef

MPK: D01H 4/08, D01H 4/04

Značky: aeromechanické, priadze, zariadenie, pradenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na aeromechanické pradenie priadze obsahuje kanál na dopravu osamostatnených textilných vlákien, ktorý ústi do dutého pracovného priestoru vertikálnej spriadacej komory. Vertikálna spriadacia komora (1) je na dopriadacom stroji (2) pevne uložená a v jej zbernej drážke (113) sú vytvorené ventilačné otvory (114) pripojené k zdroju podtlaku, pričom vo vertikálnej spriadacej komore (1) je súosovo otočne uložený spriadací prvok (3), ktorý...

Konštrukčná nízkolegovaná oteruvzdorná oceľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 277927

Dátum: 19.02.1992

Autori: Bachorík Ľudovít, Zoričák Miroslav, Šimon Arpád

MPK: C22C 38/04

Značky: oceľ, nízkolegovaná, konštrukčná, oteruvzdorná

Zhrnutie / Anotácia:

Oceľ na báze 0,05 až 0,20 % hmotn. uhlíka, 0,2 až 0,8 % hmotn. kremíka, 0,01 až 0,2 % hmotn. hliníka, do 0,04 % hmotn. fosforu, do 0,03 % hmotn. síry s prípadnými stopami mikrolegúr na báze titánu, nióbu, vanádu a zirkónu, obsahuje mangán v rozsahu 1,0 až 2,0 % hmotn. a bór v rozsahu 0,001 až 0,008 % hmotn. Výhodne oceľ ďalej obsahuje 0,1 až 0,5 % hmotn. molybdénu, pričom mikrolegujúce zložky sú v rozsahu 0,01 až 0,25 % hmotn. titánu, do 0,1 %...

Zariadenie na zavádzanie novej a odstraňovanie opotrebovanej lejacej rúrky na lejacej panve

Načítavanie...

Číslo patentu: 281545

Dátum: 19.02.1992

Autori: Knapik Stanislav, Szadkowski Stanislav

MPK: B22D 41/56

Značky: opotrebovanej, pánve, odstraňovanie, lejacej, rúrky, zavádzanie, novej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pred úsekom pevných vodiacich koľajníc (9'), usporiadaným na strane zavádzania novej lejacej rúrky (2) do zariadenia (1), je na rámovej konštrukcii (4) výkyvne v zvislej rovine uložená aspoň jedna výkyvným zariadením (20) ovládaná jednoramenná prítlačná páka (26), s horizontálnou osou (H - H') kývania, usporiadanou na konci ramena prítlačnej páky (26), odľahlom a odvrátenom od konca prítlačnej páky (26), ku ktorému je priľahlý koniec...

Zostava mechanizmu s tlakovou tekutinou a kotúčovej brzdy, ktorá je s ním spriahnutá

Načítavanie...

Číslo patentu: 277907

Dátum: 19.02.1992

Autori: Perot Marc, Noel Alain

MPK: F04B 1/04, F03C 1/247, F04B 1/10...

Značky: tekutinou, mechanizmu, kotúčovej, spriahnutá, ktorá, tlakovou, brzdy, zostava

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava mechanizmu s tlakovou tekutinou a brzdy (33), ktorá je s ňou spriahnutá, pričom tento mechanizmus obsahuje vnútorný rozdeľovač (16) tekutiny majúcej komunikačnú plochu (17), vymedzujúcu vo vnútri skrine mechanizmu dva obvodové priestory (41, 42) oddeľované uvedenou komunikačnou plochou (17) a uvedená brzda (33) obsahuje odbrzďovaciu komoru (39). Táto odbrzďovacia komora (39) je v trvalom spojení s obvodovým priestorom (42).

Spôsob výroby homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277904

Dátum: 19.02.1992

Autori: Fabini Miroslav, Macho Vendelín, Rusina Miroslav

MPK: C08F 14/06

Značky: spôsob, výroby, vinylchloridu, kopolymérov, homopolymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sa uskutočňuje suspenznou homopolymerizáciou alebo kopolymerizáciou vinylchloridu, v ktorej ochranný koloid v množstve 0,02 až 0,3 % hmotn. vztiahnuté na monoméry je tvorený z 9 až 90 % hmotn. najmenej jedným čiastočným ketálom a/alebo acetálom polyvinylalkoholu alebo parciálne zmydelneného polyvinylacetátu s polymerizačným stupňom 650 až 1800. V prípade acetalizovaného alebo ketalizovaného parciálne zmydelneného polyvinylacetátu...

Dezán bežnej plochy plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 277819

Dátum: 19.02.1992

Autori: Balát Jozef, Zdražil Pavol, Drábik Jaroslav

MPK: B60C 11/00, B60C 11/04

Značky: plochy, bežnej, plášťa, dezán

Zhrnutie / Anotácia:

Dezén bežnej plochy autoplášťa radiálnej konštrukcie pre osobné a malé úžitkové automobily je tvorený obvodovými pásmi vnútorných blokov (1), stredových blokov (2) a krajných blokov (3). Bloky (1, 2, 3) jednotlivých pásov sú od seba navzájom oddelené priečne voči obvodovej osi (4) plášťa vedenými drážkami (8), ktoré sú usporiadané buď len na poloviciach dezénu bežnej plochy plášťa, alebo cez celú jeho šírku. Stredové bloky (2) a krajné bloky...

Riadiací systém verejných telefónnych staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 277752

Dátum: 19.02.1992

Autori: Ibanez Palomeque Francisco, Mir Cepria Jose

MPK: H04L 12/00, H04M 3/42

Značky: systém, stanic, riadiaci, veřejných, telefónnych

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiaci systém verejných telefónnych staníc (1) pozostáva z overovacích a identifikačných jednotiek (2) zapojených medzi modulovými verejnými telefónnymi stanicami (1) a komutovanou telefónnou sieťou (6), ku ktorej je pripojený oblastný operačný systém (4), ku ktorému je pripojená sieť (8) s paketovým prepínaním, ku ktorej je pripojené overovacie a účtovacie stredisko (5) kreditných kariet. Komutovaná telefónna sieť (6) je pripojená špeciálnym...

Zariadenie na vyvolávanie vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 277741

Dátum: 19.02.1992

Autor: Halilovič Ešref

MPK: B06B 1/18

Značky: vyvolávanie, zariadenie, vibrácií

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vyvolávanie vibrácií, hlavne mechanický a zvukový vibrátor, pozostáva z valcovej skrine (1) so súosovým stacionárnym hriadeľom (2), na ktorom je zavesené pracovné teleso (3) vo forme puzdra poháňaného stlačenou tekutinou do vibračného otáčavého pohybu. Voľný koniec dutého hriadeľa (2) je rozšírený do valcového spodného prstenca (2d), ktorým je vnútorný priestor skrine (1) rozdelený na pomocnú komoru (1a) a hlavnú pracovnú komoru,...

Formovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 275599

Dátum: 19.02.1992

Autor: Arana Eraňa Agustín

MPK: B22C 15/22

Značky: stroj, formovací