Archív za 1992 rok

Strana 53

Pevná zložka katalyzátora na polymerizáciu etylénu a kopolymerizáciu etylénu s alfa olefínmi, spôsob jej prípravy, katalyzátor s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280848

Dátum: 18.03.1992

Autori: Invernizzi Renzo, Luciani Luciano, Borghi Italo, Pondrelli Maddalena

MPK: C08F 4/02, C08F 10/02, C08F 210/16...

Značky: použitie, pevná, zložka, spôsob, polymerizáciu, přípravy, katalyzátora, katalyzátor, olefínmi, etylénu, obsahom, kopolymerizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná zložka katalyzátora obsahuje 50 až 90 % hmotn. oxidu kremičitého a 50 až 10 % hmotn. katalyticky aktívnej časti zahŕňajúcej titán, horčík, chlór a tiež alkoxyskupiny, s nasledujúcimi atómovými pomermi: Mg/Ti od 2,0/1 do 12,0/1, Cl/Ti od 10/1 do 40/1, alkoxyskupiny/Ti od 0,1 do 20/1 a s obsahom titánu od 0,5 do 5,0 % hmotn., ku hmotnosti uvedenej pevnej zložky. Je pripraviteľná tým, že sa pripraví roztok chloridu horečnatého v etanole,...

Spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 280810

Dátum: 18.03.1992

Autor: Merritt Dan

MPK: F02B 19/06, F02B 19/04, F02B 19/00...

Značky: motor, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor (10) obsahuje aspoň jednu súpravu dvoch valcov (12, 14), kde prvý valec (12) má väčší zdvihový objem ako druhý valec (14), príslušné piesty (16, 18) posuvne uložené v týchto valcoch (12, 14), prostriedky nasávania vzduchu spojené s prvým valcom (12), výfukové prostriedky spojené s prvým valcom (12), prvý prívod (34) paliva na privádzanie paliva do druhého valca (14), spaľovací priestor (20, 200) spojený pri expanznom zdvihu s...

Peptidy s antagonistickým účinkom voči bradykinínu, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280787

Dátum: 18.03.1992

Autori: Breipohl Gerhard, Henke Stephan, Schölkens Bernward, Knolle Jochen, Gerhards Hermann

MPK: C07K 7/18, A61K 38/00

Značky: peptidy, prostriedok, použitie, spôsob, bradykinínu, účinkom, obsahom, voči, výroby, farmaceutický, antagonistickým

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú peptidy všeobecného vzorca (I), kde A znamená atóm vodíka, (D)- alebo (L)-H-Arg, (D)- alebo (L)-H-Lys alebo (D)- alebo (L)-H-Orn, B znamená Arg, Orn alebo Lys, pričom guanidínová skupina alebo aminoskupina v postrannom reťazci je prípadne substituovaná substituentmi uvedenými v opisnej časti, C znamená Pro-Pro-Gly, Hyp-Pro-Gly alebo Pro-Hyp-Gly, E znamená Phe alebo Thia, F znamená Ser, Hser, Lys, Leu, Val, NIe, IIe alebo Thr, K a M...

Zariadnie na spaľovanie viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280725

Dátum: 18.03.1992

Autori: Magne Boklep, Nils Arve Soyseth

MPK: F23G 7/05, F23K 5/04, F23G 7/00...

Značky: kvapalín, zariadnie, viskóznych, spaľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spaľovanie viskóznych kvapalín, napríklad dechtu z filtrov na čistenie plynov a podobne, obsahujúce tank s vyhrievacími prvkami, spaľovaciu jednotku a potrubie na spojenie spaľovacej jednotky s tankom, pričom tank (6) je ďalej vybavený vyhrievacími prvkami (4) na ohrievanie kvapaliny v tanku a potrubie (3) je v bezprostrednej blízkosti tanku opatrené prívodnou trubicou (8) na vzduch.

Navádzací stroj na automatické navádzanie osnovných nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 280531

Dátum: 18.03.1992

Autori: Wilhelm Hans, Schlegel Karl

MPK: D03J 1/02, D03J 1/00

Značky: navádzací, navádzanie, stroj, nití, automatické, osnovných

Zhrnutie / Anotácia:

Navádzací stroj (SE) na automatické navádzanie osnovných nití do elementov listového brda mechanického stavu obsahuje navádzacie ústrojenstvo, prostriedky na manipuláciu s elementmi listového brda a riadiaci stupeň na riadenie navádzacieho stroja (SE). Navádzací stroj (SE) je zostavený z riadiaceho modulu (SM), z programovacieho modulu (PM) a z pracovného modulu (XM) na uskutočňovanie navádzacieho procesu. Jednotlivé moduly (SE, SM, XM) tvoria...

Spôsob výroby peptidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280319

Dátum: 18.03.1992

Autori: Knolle Jochen, Breipohl Gerhard, König Wolfgang

MPK: C07K 1/04, C07K 1/06

Značky: peptidov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby peptidov vzorca (X)n - A - NH2, v ktorom X znamená prírodnú alebo neprírodnú aminokyselinu, azaaminokyselinu alebo iminokyselinu, n celé číslo 1 až 50, A azaaminokyselinu, ako aj ich fyziologicky neškodných solí, syntézou v pevnej fáze, ktorého podstata spočíva v tom, že sa spacer prevedie na formu schopnú acylácie. Táto sa potom nechá reagovať s vhodným derivátom kyseliny mravčej a ďalej so zodpovedajúcim hydrazidom...

Zariadenie pre voľnú elektromigračnú separáciu látok v roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280219

Dátum: 18.03.1992

Autori: Štěpán Pavel, Peichl Jiří, Sova Oto, Veverka Otto

MPK: B01D 63/08, B01J 19/08, G01N 27/403...

Značky: zariadenie, voľnú, separáciu, roztoku, látok, elektromigračnú

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu zariadenia, ktoré je vytvorené aspoň jednou základnou jednotkou zloženou z nádoby (1) vyrobenej z elektricky nevodivého materiálu, pritom pozdĺž protiľahlých stien sú upevnené dve elektródy (2), medzi ktorými je umiestnená súprava poréznych priečok (3), pričom nádoba (1) je vytvorená radom výpustov (5). Medzi poréznymi priečkami (3) sú v nádobe (1) vodotesne a súmerne vzhľadom na elektródy (2) zabudované aspoň dve...

1-[(o-(Cyklopropylkarbonyl)fenyl)sulfamoyl]-3-(4,6-dimetoxy-2- pyrimidinyl)močovina, spôsob a medziprodukt na jej výrobu, herbicídny prostriedok a spôsob selektívneho potláčania nežiadúcej vegetácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280186

Dátum: 18.03.1992

Autori: Brady Thomas Eugene, Marc Pierre Antoine, Condon Michael Edward

MPK: C07D 239/52, C07C 225/22, A01N 47/36...

Značky: 1-[(o-(cyklopropylkarbonyl)fenyl)sulfamoyl]-3-(4,6-dimetoxy-2, spôsob, výrobu, nežiaducej, pyrimidinyl)močovina, prostriedok, herbicídny, potláčania, selektívneho, vegetácie, medziprodukt

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina vzorca (I), spôsob jej výroby, pri ktorom sa 2-amino-4,6-dimetoxypyrimidín nechá reagovať s chlórsulfonylizokyanátom za prítomnosti metylénchloridu a na takto získanú reakčnú zmes sa pôsobí o-aminofenylcyklopropylketónom a trietylamínom za prítomnosti metylénchloridu, a jej medziprodukt, ktorým je o-aminofenylcyklopropylketón. Herbicídny prostriedok, ktorý obsahuje derivát močoviny vzorca (I) a inertný nosič, spôsob selektívneho...

Nesený otočný pluh

Načítavanie...

Číslo patentu: 280144

Dátum: 18.03.1992

Autor: Meurs Wilhelm

MPK: A01B 3/46

Značky: nesený, otočný

Zhrnutie / Anotácia:

Predný pluhový podstavec (6) neseného otočného pluhu je spojený s pluhovým rámom (2) voľne výkyvným okolo približne zvislej osi. Pluhový rám (2) je osadený pluhovými telesami (3), ktoré sú spoločne výkyvné pomocou tyčoviny (4). Vratné zariadenie (5), ktoré spojuje predný koniec pluhového rámu (2) a stabilizátor (8), je opatrené vratnou osou. Stabilizátor (8) vedie oporné koleso (7), pričom k nemu alebo k opornému kolesu (7) je priradené kyvné...

Použitie ťažko rozpustných solí heteropolykyselín, spôsoby stanovenia analytu a činidlá na tieto spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280136

Dátum: 18.03.1992

Autori: Wielinger Hans, Hönes Joachim, Unkrig Volker

MPK: G01N 33/48, G01N 33/52, C12Q 1/00...

Značky: heteropolykyselín, činidla, solí, stanovenia, tieto, spôsoby, analytu, použitie, rozpustných, ťažko

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie ťažko rozpustných solí heteropolykyselín na stanovenie analytu, ktorým je na elektróny bohatý aromatický amín alebo látka, ktorá v predbežnej reakcii s jednou alebo niekoľkými ďalšími látkami k takému amínu vedie. Stanovenie analytu prebieha pomocou tvorby heteropolymodrej, pri ktorom sa analyt nechá zreagovať s látkou, ktorá vedie k na elektróny bohatému aromatickému amínu, s ktorým sa uvedie do styku ťažko rozpustná soľ...

Spôsob polymerizácie v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279998

Dátum: 18.03.1992

Autori: Raufast Charles, Morterol Frederic Robert Marie Michel, Martens André

MPK: C08F 10/00, C08F 2/34

Značky: spôsob, fáze, plynnej, polymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob polymerizácie alfa-olefínu majúceho od 2 do 12 atómov uhlíka sa uskutočňuje v polymerizačnom reaktore v plynnej fáze vedením plynnej zmesi, obsahujúcej alfa-olefín do kontaktu s katalytickým systémom Ziegler-Nattovho typu, obsahujúceho aspoň jednu zlúčeninu prechodného kovu patriacu do skupín IV, V alebo VI periodickej tabuľky prvkov, a kokatalyzátor obsahujúci aspoň jednu zlúčeninu kovu patriacu do skupín II alebo III...

Obal, výhodne v tvare rovnobežnostena, určený najmä na tyčinky s vatovými tampónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 279942

Dátum: 18.03.1992

Autor: Joao Garcao

MPK: B65D 5/54

Značky: obal, vatovými, najmä, rovnobežnostena, určený, tampónmi, tyčinky, tvare, výhodné

Zhrnutie / Anotácia:

Obal, výhodne v tvare rovnobežnostena, určený najmä na tyčinky s vatovými tampónmi a obsahujúci spodnú stenu, vrchnú stenu (2), prednú stenu, zadnú stenu a dve bočné steny (7), pričom vrchná stena (2) je opatrená príklopovou časťou (3), ktorá je na jednej strane úplne spojená s vrchnou stenou (2) prostredníctvom ohybovej línie (4), prebiehajúcej naprieč medzi bočnými stenami (7), a zostávajúci obvod príklopovej časti (3) je s vrchnou stenou (2)...

Štvorventilová hlava valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279912

Dátum: 18.03.1992

Autor: Fidrmuc František

MPK: F01L 1/24, F02F 1/24, F01L 1/26...

Značky: valcov, hlava, štvorventilová

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor s valcami (1) v rade a zbernou nasávacou rúrkou má hlavu krytú vekom (2), v ktorom sú uložené vačkové hriadele (3, 5), a v hornej a bočnej časti je vytvorené nasávacie potrubie (7) bezprostredne nadväzujúce na nasávacie kanály (9) hlavy valcov (1). Pomer priemerov výfukového ventilu (6) a nasávacieho ventilu (4) sa rovná 0,9 až 1,1- násobku pomeru sínusu (alfa"s") uhla nasávacieho ventilu (4) k sínusu (alfa"v") uhla výfukového...

Zariadenie na vrážanie izolačných dosiek do muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279860

Dátum: 18.03.1992

Autori: Weinzierl Bruno, Haböck Herwig

MPK: B25D 17/02, B25D 17/08, E04B 1/66...

Značky: muriva, vrážanie, zariadenie, dosiek, izolačných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z pneumaticky, hydraulicky alebo elektricky poháňaného úderného kladiva (1), ktorého úderný piest (2) pôsobí cez upínaciu čeľusť (3) na čelnú stranu izolačných dosiek (4). Upínacia čeľusť (3) je opatrená stopkou (7) vedenou vo vodiacom kanáli (9) úderného kladiva (1) a príchytkou (8) na uloženie izolačných dosiek (4). Aby sa skrátila celková dĺžka zariadenia a zmenšilo sa nebezpečenstvo zlomenia nástroja, je v údernom...

Pevné ifosfamidové prípravky na orálnu aplikáciu a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279740

Dátum: 18.03.1992

Autori: Molge Klaus, Engel Jürgen, Milsmann Eckhard, Sauerbier Dieter, Isaac Otto

MPK: A61K 31/675, A61K 9/20, A61K 9/48...

Značky: pevně, přípravky, ifosfamidové, spôsob, orálnu, výroby, aplikáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Pevné ifosfamidové prípravky na orálnu aplikáciu majú podobu ifosfamidových kapsúl, kde náplň tvorí účinná látka ifosfamid a mikrokryštalická celulóza, a prípadne regulátor tekutosti a prostriedok proti lepivosti, pričom na jeden diel hmotnostný ifosfamidu pripadajú 0,2 až 4 diely hmotnostné mikrokryštalickej celulózy a 0,001 až 0,1 dielu hmotnostného regulátoru tekutosti a prostriedku proti lepivosti. Spôsob výroby spočíva v tom, že sa za...

Pevné ifosfamidové prípravky na orálnu aplikáciu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279739

Dátum: 18.03.1992

Autori: Molge Klaus, Sauerbier Dieter, Engel Jürgen, Isaac Otto, Milsmann Eckhard

MPK: A61K 9/20, A61K 9/48, A61K 31/675...

Značky: aplikáciu, přípravky, spôsob, orálnu, výroby, ifosfamidové, pevně

Zhrnutie / Anotácia:

Pevné ifosfamidové prípravky na orálnu aplikáciu v podobe tabliet, ktoré obsahujú na jeden hmotnostný diel ifosfamidu 0,1 až 1,0 hmotnostného dielu fosforečnanu vápenatého a 0,04 až 0,4 hmotnostného dielu polyetylénglykolu a navyše z hmotnosti tabliet tvoria 5 až 60 % hmotnostných plnivá a regulátory tekutosti, 1 až 10 % hmotnostných napúčacie látky, 0,1 až 10 % hmotnostných prostriedky proti lepivosti a 0,1 až 80 % hmotnostných spojiva. Spôsob...

Spôsob hydrolýzy reťazca aminokyselín preproinzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279686

Dátum: 18.03.1992

Autori: Koller Klaus-peter, Dörschug Michael, Meiwes Johannes, Marquardt Rüdiger

MPK: C07K 14/62

Značky: reťazca, hydrolýzy, spôsob, aminokyselin, preproinzulínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob špecifickej hydrolýzy reťazca aminokyseliny preproinzulínov na zodpovedajúce intermediáty pomocou clostripainu a tieto intermediáty sa môžu prípadne previesť karboxypeptidázou B na zodpovedajúce inzulíny.

Mechanizmus na uloženie pedálov bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: 279672

Dátum: 18.03.1992

Autor: Schmitt Robert

MPK: F16C 35/077, B62M 1/02

Značky: bicykla, pedálov, mechanizmus, uloženie

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus zahŕňa vonkajší krúžok (2) ložísk v tvare puzdra, v ktorom je uložený hriadeľ (8) prostredníctvom valivých ložísk (4, 6) uložených v jeho koncových oblastiach. Vložené puzdrá (10, 12) sú usporiadané na koncových oblastiach vonkajšieho krúžku (2) ložísk, pričom súčasťou každého vloženého puzdra (10, 12) je časť (10a) násuvná na vonkajší krúžok (2) a koncová príruba s vonkajšou prírubovou časťou (10b) dosadajúcou na teleso (14)...

Zvierka a kliešte na jej zovretie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279538

Dátum: 18.03.1992

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02, B65D 63/04, B65D 63/06...

Značky: kliešte, zovretie, zvierka

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka tvorená zvierkovým pásom (11), ktorého aspoň jedno plasticky deformovateľné oko (12) obsahuje dve, v podstate von vystupujúce prírubové časti (13), prechádzajúce do spoločnej mostíkovej časti (14), je opatrená najmenej jedným deformovateľným prvkom, ktorý je tvorený výstužným členom (20), ktorý je oddelený od zvierkového pásu (11), pripojený zvonka k oku (12) a ktorého hrúbka je väčšia, ako je hrúbka zvierkového pásu (11). Kliešte na...

Spôsob aniónovej polymerizácie monomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279450

Dátum: 19.02.1992

Autori: Gibler Carma Joleen, Brownscombe Thomas Fairchild, Craig Alfred Stevens, Chamberlain Linda Rae

MPK: C08F 2/42, C08C 19/44

Značky: polymerizácie, spôsob, aniónovej, monomérov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v aniónovej polymerizácii monomérov pri použití iniciátora aniónovej polymerizácie vo vhodnom rozpúšťadle, pri ktorom vzniká aktívny polymér. Zlepšenie zahrnuje ukončenie reťazca polyméru prídavkom činidla umožňujúceho ukončenie reťazca, ktoré je zvolené zo súboru zahrnujúceho vodík alebo jeho izotopy, borány, amoniak, halogény, uhľovodíky obsahujúce skupinu C-H, kde uhlík je pripojený priamo k atómu uhlíka viazanému trojitou...

Osadenie vodiaceho krúžku rotorového spriadacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279448

Dátum: 19.02.1992

Autori: Stejskal Alois, Dídek Stanislav, Havránek Zdeněk

MPK: D01H 4/20, D01H 4/12

Značky: vodiaceho, krúžku, rotorového, zariadenia, osadenie, spriadacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Osadenie vodiaceho krúžku (9) rotorového spriadacieho zariadenia na prevádzanie vláken z osamostatňovacieho ústrojenstva do spriadacieho rotora (1) prostredníctvom aspoň časti jeho vnútornej plochy (8). Tento vodiaci krúžok (9) je osadený v ložisku, pozostávajúcom aspoň z troch osovo paralelne a radiálne proti sebe navzájom usporiadaných odvaľovacích kladiek (10, 11, 12), pričom obvod odvaľovacích kladiek (10, 11, 12) sa odvaľuje po vedení (91)...

Spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 279413

Dátum: 19.02.1992

Autor: Merritt Dan

MPK: F02B 19/00, F02B 19/04, F02B 19/06...

Značky: spalovací, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor sa skladá z väčšieho prvého valca (12), v hlave ktorého je usporiadaný menší druhý valec (14), z prvého piesta (16) a druhého piesta (18), usporiadaných v prvom valci (12) a v druhom valci (14), kde druhý piest (18) tvorí výstupok na hlave prvého piesta (16), zo spaľovacej komory (20), z prvého priechodného otvoru (44) medzi prvým valcom (12) a spaľovacou komorou (20), z nasávacieho potrubia (25) spojeného s prvým valcom (12) a...

Spôsob ohrevu sekundárnej látky teplonosnou látkou primárnou vo výmenníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279366

Dátum: 19.02.1992

Autor: Průša Josef

MPK: F28F 13/00

Značky: spôsob, látkou, látky, teplonosnou, výmenníku, sekundárnej, ohřevu, primárnou

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe ohrevu sekundárnej látky, najčastejšie vzduchu, primárnou teplonosnou látkou, najčastejšie čiastočne vychladenými splodinami alebo znečisteným horúcim vzduchom, vo výmenníku je vyššia účinnosť dosiahnutá zväčšením rozdielu medzi teplotami látky teplonosnej a látky ohrievanej. Zväčšenie rozdielu teplôt sa dosahuje ochladzovaním látky ohrievanej prídavnou chladiacou látkou.

Obvod modulácie rýchlosti rozmietania elektrónového zväzku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279265

Dátum: 19.02.1992

Autor: Anderson Mark Robert

MPK: H04N 3/32

Značky: obvod, rozmietania, elektronového, zväzku, modulácie, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod modulácie rýchlosti rozmietania elektrónového zväzku obsahuje obrazovku (21), zdroj prvého obrazového signálu, napríklad tunera (12) a obvod (35) modulácie rozmietania, pripojený svojím vstupom k tuneru (12) a svojím výstupom k obrazovke (21). Podstatou navrhnutého riešenia je, že obvod obsahuje generátor (40) alternatívneho obrazového signálu na vytváranie impulzov na báze riadok - riadok, indikujúcich vloženie informácie na tienidle do...

Farmaceutický prípravok na liečbu chorôb žalúdka a črevného traktu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279206

Dátum: 19.02.1992

Autori: Schwamb Hans-günther, Weckenmann Hans Peter

MPK: A61K 9/68, A61K 9/20

Značky: traktu, žalúdka, výroby, spôsob, chorôb, farmaceutický, prípravok, črevného, liečbu

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok na liečbu chorôb žalúdka a črevného traktu obsahuje sukralfát a aspoň jednu fyziologicky prijateľnú gélotvornú látku, zvolenú zo súboru zahŕňajúceho xantanovú živicu, metylcelulózy, algináty, tragant a rozpustný škrob je vo forme žuvacej tablety alebo žuvacej poťahovanej tablety. Prostriedok obsahuje gélotvornú látku v množstve v rozmedzí od 0,5 do 20 % hmotn., vzťahujúc na množstvo sukralfátu, a ďalej obsahuje cukor...

Prístroj na prípravu koncentrátu koagulačných faktorov z krvnej vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279151

Dátum: 19.02.1992

Autori: Hern Soren, Holm Niels Erik, Weis-fogh Ulla

MPK: A61K 35/16

Značky: koncentrátů, koagulačných, přípravu, vzorky, krvnej, prístroj, faktorov

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj obsahuje prvú komoru (14) na zachytávanie krvnej vzorky a separáciu plazmovej frakcie a druhú komoru (15) na zachytávanie plazmovej frakcie cez spojovací kanálik (22) komôr (14, 15), jeho blokovací ventil (24) s ovládacou tyčou (25) a prvý prepravný prostriedok (30) s koncom (31) v druhej komore (15) na zrážanie koncentrátu koagulačných faktorov. Druhá komora (15) je napojená na vyberateľnú injekčnú striekačku (36) na odber uvedeného...

Spôsob výroby derivátov 1-oxa-3,8-diaza-4-oxospiro-[4,5]-dekánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279026

Dátum: 19.02.1992

Autor: Schmailzl Georg

MPK: C08K 5/35, C07D 498/10, C07D 498/20...

Značky: 1-oxa-3,8-diaza-4-oxospiro-[4,5]-dekánu, spôsob, výroby, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčenín vzorca (I), v ktorom R1 a R2 znamenajú vodík alebo alkyl, R3 a R4 znamenajú alkyl alebo cykloalkyl, R5 a R6 znamenajú vodík alebo metyl a R7 znamená alkyl, použitím 1 až 10 molárnych % roztoku katalyzátora vzorca (X) v aromatickom uhľovodíku, ktorý je pri teplote miestnosti kvapalný a v ktorom R1, R2, R3 a R4 majú uvedený význam a M znamená alkalický kov.

Spôsob mikrobiologickej terminálnej oxidácie etylových skupín v heterocykloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 279024

Dátum: 19.02.1992

Autor: Kiener Andreas

MPK: C12P 17/00

Značky: etylových, terminálnej, oxidácie, mikrobiologickej, spôsob, skupin, heterocykloch

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný mikrobiologický spôsob terminálnej oxidácie etylskupín na karboxylové kyseliny v 5- alebo 6-členných heterocykloch, ktoré sú v kruhu substituované aspoň jednou etylovou skupinou s viac než 2 atómami uhlíka. Reakcie sa uskutočňujú s mikroorganizmami, ktoré využívajú alkán alebo alkohol ako zdroj uhlíka a energie.

Fajčiarsky výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279023

Dátum: 19.02.1992

Autori: Lawson Jerry Wayne, Casey William James

MPK: A24D 1/02, A24D 1/18

Značky: fajčiarský, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Fajčiarsky výrobok je vyhotovený s horľavým palivovým elementom (12) a izolačným obalom obklopujúcim aspoň časť vonkajšieho obvodu palivového elementu (12), pričom izolačný obal pozostáva z nehorľavého vláknitého materiálu a z materiálu obsahujúceho tabak a je vyhotovený z aspoň dvoch oddelených vrstiev. Izolačný obal pozostáva zo sklenených vlákien (100) tvorených primárne nehorľavým vláknitým izolačným materiálom a z aspoň jednej prídavnej...

Plastové izolačné pásy a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279016

Dátum: 19.02.1992

Autori: Schlaepfer Jean-luc Claude, Hunziker Hanspeter, Dietschi Hans Georg Karl

MPK: B32B 27/12, E04D 5/10, B32B 27/28...

Značky: izolačné, pásy, výroby, plastové, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Plastové izolačné pásy obsahujú vrchnú a spodnú vrstvu, ktoré prestupujú medzi nimi usporiadaný nosičový materiál tak, že sú spolu vzájomne zvarené. Vrchná i spodná vrstva je vytvorená na báze aspoň jedného kopolyméru etylénu a komonoméru zvoleného zo súboru zahŕňajúceho vinylestery alkankarboxylových kyselín s 2 až 3 atómami uhlíka v alkanovanom zvyšku a alkylestery kyseliny akrylovej s 1 až 4 atómami uhlíka v alkylovom zvyšku. Plastové...

Spôsob výroby oxidačne zosieťovateľnej uretánovej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 278984

Dátum: 19.02.1992

Autori: Prantl Bernhard, Walz Rolf, Lawrens Dirk

MPK: C08G 18/34, C09D 11/10, C08G 18/68...

Značky: spôsob, výroby, oxidačne, živice, zosieťovateľnej, uretánovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby oxidačne zosieťovateľnej uretánovej živice, ktorá neobsahuje izokyanáty, spočíva v reakcii 100 dielov hmotn. esteru vzniknutého z alifatického alkoholu s obsahom 3 až 8 atómov uhlíka s aspoň tromi hydroxyskupinami nenasýtenej mastnej kyseliny s obsahom 8 až 40 atómov uhlíka a prípadne alifatickej alebo aromatickej polykarboxylovej kyseliny s obsahom 4 až 20 atómov uhlíka alebo jej anhydridu, v množstve až 60 % hmont., vztiahnuté...

Zariadenie na zmiernenie nebezpečia úrazu osôb cestujúcich vo vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 278937

Dátum: 19.02.1992

Autor: Scheffee Robert

MPK: B60R 21/16

Značky: nebezpečia, osôb, cestujúcich, vozidle, zmiernenie, úrazu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zmiernenie nebezpečia úrazu osôb cestujúcich vo vozidle s nafukovateľným vakom, kde vymeniteľná patróna (14) pozostáva zo zásobníka (16) inertného plynu (18) a výmetného puzdra (17) so zmesou (20) látok na vyvíjanie plynu, pričom zmes (20) látok pozostáva z plastifikovaného polyvinylchloridového spojiva, z anorganických oxidačných solí a z uhličitanu lítneho. Oxidačné činidlo je prítomné v množstve aspoň postačujúcom na premenu...

Podtlakový posilovač bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278905

Dátum: 19.02.1992

Autori: Kraft Peter, Bauer Jürgen, Rüffer Manfred, Jakobi Ralf

MPK: B60T 13/52, B60T 13/57

Značky: brzd, podtlakový, posilovač

Zhrnutie / Anotácia:

Podtlakový posilňovač bŕzd sa skladá zo skrine posilňovača, ktorá je pri súčasnom utesnení prostredníctvom pohyblivej steny (62), pohyblivej v axiálnom smere, na ktorú pôsobí pneumatický tlakový rozdiel, rozdelená na podtlakovú komoru (20) a pracovnú komoru (23). Ďalej sa skladá z riadiaceho ventilu, riadiaceho tlakový rozdiel, umiestneného v telese (10) riadiaceho ventilu a ovládateľného ventilovým piestom (16). Ventilový piest (16), posuvný...

Dverové krídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 278901

Dátum: 19.02.1992

Autor: Wassner Leo

MPK: E06B 3/82, E06B 3/70, E06B 5/10...

Značky: krídlo, dverové

Zhrnutie / Anotácia:

Dverové krídlo pozostáva z trieskovej dosky (1), v ktorej sú usporiadané vodorovné rúrkovité dutiny (3). Táto triesková doska (1) je upevnená v ráme (2) a aspoň v niekoľkých rúrkovitých dutinách (3) je vsadená kovová rúrka (4) priliehajúca na vnútornú stenu rúrkovitej dutiny (3).

Použitie magnézium-pyridoxal-5′-fosfátglutaminátu ako účinnej zložky na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 278896

Dátum: 19.02.1992

Autori: Meyer Britta, Schneider Werner, Elstner Erich

MPK: A61K 33/22, A61K 31/195, A61K 31/675...

Značky: liečivá, účinnej, zložky, použitie, magnézium-pyridoxal-5'-fosfátglutaminátu, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie magnézium-pyridoxal-5'-fosfátglutaminátu ako účinnej zložky na prípravu liečiva vhodného na redukciu peroxidov s LDL-väzbou a na profylaxiu z toho vyplývajúcich vaskulárnych porúch v neprítomnosti hypercholesteraémie alebo hyperlipidaémie.

Ochranné tesnenie na valcové súčasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 278879

Dátum: 19.02.1992

Autori: Bach Uwe, Ceylan Ahmet, Weidenweber Michael, Weiler Rolf

MPK: F16D 55/2265, F16J 15/52, F16J 3/04...

Značky: tesnenie, súčastí, válcové, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné tesnenie na valcové súčasti, zvlášť vedenie čapu kotúčovej brzdy, s pružnou skladanou manžetou (50), ktorej prvý koncový úsek je možné upevniť na obvode telesa a druhý koncový úsek na obvode čapu, a s krúžkom, uloženým na čape, určeným na prichytenie druhého koncového úseku a opatreným v podstate radiálnym osadením, pričom krúžok je pevne upravený na čape a na krúžok čiastočne dosadá druhý koncový úsek skladanej manžety (50). Druhý...