Archív za 1992 rok

Strana 41

Zariadenie na snímanie sily a momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277944

Dátum: 18.03.1992

Autor: Kvasnica Milan

MPK: G06K 11/08, G06K 11/06, G06F 3/03...

Značky: momentu, snímanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zariadenia na snímanie sily a momentu, ktoré umožňuje po prepočte výstupných signálov na počítači určiť zložky vektorov sily a momentu. Ovládač (9) je pevne spojený so zdrojmi (2) žiarenia a zároveň je pevne spojený s prvou prírubou (6). Polohovocitlivý prvok (1) je pevne spojený s druhou prírubou (7), pričom príruby (6, 7) sú navzájom spojené pružne deformovateľnými členmi (8).

Uzavierateľné zariadenie na liatie zo železiarskeho alebo hutníckeho kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 277851

Dátum: 18.03.1992

Autor: Szadkowski Stan

MPK: B22D 41/22, B22D 41/38

Značky: kontajnera, liatie, železiarskeho, uzavierateľné, hutnického, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver vo forme pohyblivej dosky (22) je upravený tak, že posunom po spodnej strane pevnej dosky (21) umožňuje prechod taveniny kovu z kontajnera, alebo sa ním môže tok taveniny uzavrieť, pričom zariadenie ďalej pozostáva z pevnej referenčnej dosky (23) namontovanej proti spodnej strane pohyblivej dosky (22), pričom spodná strana referenčnej dosky (23) je umiestnená proti hornej strane základovej dosky (24) a referenčná doska (23) je prevŕtaná...

Bituminózny povlakový fóliový alebo tkanivový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 277803

Dátum: 18.03.1992

Autori: Worre Kim, Holbek John, Beck Bjarne Kufall

MPK: B32B 3/28, B32B 11/00, B32B 27/00...

Značky: materiál, fóliový, bituminózny, povlakový, tkanivový

Zhrnutie / Anotácia:

Bituminózny povlakový fóliový alebo tkaninový materiál, ktorý má na jednej strane teplom aktivovateľnú priľnavú vrstvu (3) potiahnutú filmom (5) z plastickej hmoty, kde priľnavá vrstva je opatrená vzorom rovnobežných rýh a medzi nimi neprerušovanými výčnelkami, pričom vzdialenosť susedných rýh je najviac 10 mm.

Združený regulačný systém ovládania spaľovacieho motora a trojbodového závesu mobilného energetického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 277739

Dátum: 18.03.1992

Autori: Kurucová Eva, Mancovič Milan, Ochodnický Vladimír

MPK: A01B 63/114, A01B 67/00

Značky: mobilného, ovládania, regulačný, trojbodového, združený, spaľovacieho, motora, systém, energetického, prostriedku, závěsu

Zhrnutie / Anotácia:

Je určený pre akýkoľvek mobilný energetický prostriedok, ktorý má minimálne jeden trojbodový záves (70). Združený regulačný systém zabezpečuje reguláciu (50) spaľovacieho motora (1), reguláciu (60) trojbodového závesu (70) a spoluprácu týchto regulácií. Regulácia (60) trojbodového závesu (70) umožňuje reguláciu polohovú, polohovo-rýchlostnú, silovú a kombinovanú. Význačnou črtou silovej regulácie je, že záťaž trojbodového závesu (70) nie je...