Archív za 1992 rok

Strana 29

Bicyklické 1-azacykloalkány, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279168

Dátum: 13.05.1992

Autori: Küfner-mühl Ulrike, Kuhn Franz-josef, Weber Karl-heinz, Stransky Werner, Walther Gerhard, Ensinger Helmut, Müller Enzio

MPK: A61K 31/435, C07D 453/02

Značky: 1-azacykloalkány, prostriedky, obsahom, bicyklické, farmaceutické, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Bicyklické 1-azacykloalkánové deriváty všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé symboly sú uvedené v nárokoch, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie. Zlúčeniny podľa vynálezu je možné použiť na liečenie ochorení, pri ktorých dochádza k zníženiu funkcie cholinergného systému, napríklad v prípade Alzheimerovej choroby a senilnej demencie, kvartérne soli týchto látok je možné použiť aj na miestne podanie, napríklad v prípade...

Pneumatické ponorné vŕtacie náradie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279150

Dátum: 13.05.1992

Autor: Koudelka Vladimír

MPK: E21C 3/06, E21C 3/26

Značky: náradie, ponorné, pneumatické, vŕtacie

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické ponorné vŕtacie náradie je zložené z pracovného valca (1), úderného piesta (2), horného veka (4) a držiaka vŕtacej korunky. Predný bočný kanál (17) v stene horného pracovného priestoru (18) pracovného valca (1), spojený horným plniacim kanálom (16) a zadným bočným kanálom (19) so zásobným priestorom (21), vytvoreným v hornom veku (4), a predný prepúšťací kanál (24), spojený osovým kanálom (23) osového čapu (22) a zadným prepúšťacím...

Zapojenie na kontrolu koncových stupňov, respektíve riadiaceho obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279147

Dátum: 13.05.1992

Autori: Bleckmann Hans-wilhelm, Zydek Michael, Loreck Heinz

MPK: G01R 31/28, G05B 23/02, B60T 17/22...

Značky: kontrolu, respektíve, riadiaceho, koncových, stupňov, obvodů, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rieši kontrolu výkonových tranzistorov (LT1, LT2, LT3, LT4) a ich prepojenie, najmä so zreteľom na poruchy, ako i zvodové prúdy alebo prúdy bočných zvodov a je určené najmä na riadenie brzdového tlaku systému prekĺzania kolies pri pohone vozidla. Budiace prípoje (S1, S2, S3, S4) budiacich vinutí (W1, W2, W3, W4) ventilov sú prepojené tak porovnávacím zapojením (1), pozostávajúcim z reťazca logických súčtových alebo logických...

Zvukovo izolačná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: 279007

Dátum: 13.05.1992

Autor: Salzmann Heinrich

MPK: E01C 1/00, E01F 8/00, E01B 19/00...

Značky: izolačná, stěna, zvukovo

Zhrnutie / Anotácia:

Zvukovo izolačná stena (1) je určená na tlmenie zvukových emisií vozidiel, vybavených prípadne vlastným pohonom, hlavne koľajovej dopravy, pričom pozdĺž dopravnej dráhy sú upravené stenové elementy (4), zhotovené s hydraulickým pojivom, kameninou, napríklad štrkom, drveným štrkom a pod., a povrch obrátený k občas sa vyskytujúcemu zdroju zvuku je tvarovaný. Podstatou riešenia je, že tvarovaný povrch (14) stenových elementov (4) je aspoň...

Zariadenie na rotačný a lineárny pohyb diskového záznamového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 278974

Dátum: 13.05.1992

Autor: Kočíš Ivan

MPK: G11B 15/00

Značky: lineárny, zariadenie, záznamového, media, diskového, pohyb, rotačný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom zariadenia na rotačný a lineárny pohyb diskového záznamového média je realizovať pohyby záznamového média vzhľadom na snímaciu a záznamovú hlavičku pomocou jedného pohonného systému a odstrániť presné a opotrebovateľné mechanické súčiastky. Uvedený účel sa dosiahne umiestnením diskového záznamového média (1) do magnetického závesu s lineárnym posuvným poľom so snímačmi (5) polohy diskového záznamového média (1) opatreného prstencovou...

1-Arylpyroly, pesticídny prostriedok tieto zlúčeniny obsahujúci a spôsob hubenia škodcov rastlín s použitím týchto zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278954

Dátum: 13.05.1992

Autori: Vors Jean-pierre, Lopes Anibal, Kwiatkowski Patricia, Timmons Philip Reid, Outcalt Russel James, Cain Paul, Hall Lee, Sinodis David Neal

MPK: C07D 207/34, C07C 255/33, A01N 43/36...

Značky: tieto, zlúčenín, škodcov, spôsob, rastlín, použitím, obsahujúci, zlúčeniny, prostriedok, hubenia, 1-arylpyroly, pesticídny, týchto

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované 1-arylpyroly všeobecného vzorca (II), v ktorom hlavne X znamená skupinu všeobecného vzorca R5S(O)n, kde n znamená 0, 1 alebo 2 a R5 znamená CF3, CCl3, CF2Cl, CFCl2, CF2Br, CHF2, CHCl2 alebo CHClF, R1 znamená atóm brómu, SCH3, prípadne substituovanú metylovú skupinu alebo alkoxyalkilidéniminoskupinu, R3 znamená atóm vodíka, Y znamená atóm chlóru, X1, X2, X3 a X4 znamenajú atóm chlóru alebo atóm vodíka, sú užitočné ako pesticídy,...

Antiastmatický aerosolový prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278930

Dátum: 13.05.1992

Autori: Stász Andrász, Fedina Lidia, Balázs Rita, Barta Borbála, Marczis Judit, Tóth Gizella Née Gyarmati, Nagy Margit

MPK: A61K 9/12

Značky: prípravok, aerosolový, antiastmatický

Zhrnutie / Anotácia:

Aerosólový prípravok v suspendovanej forme sa pripraví zmiešaním dispergačného média, účinnej látky nerozpustnej v dispergačnom médiu, povrchovo aktívnej látky (látok) a/alebo dispergačného činidla (činidiel), kde sa ako dispergačné činidlo použije zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde x, y, v a z sú od seba nezávislé celé čísla, majúce hodnotu 6, 7 alebo 8. Prípravok môže byť použitý ako farmaceutický prípravok na podanie inhaláciou alebo...

Kryštalizátor na plynulé odlievanie tuhnúcich materiálov najmä ocele do brám

Načítavanie...

Číslo patentu: 278910

Dátum: 13.05.1992

Autori: Laczko Ján, Horváth Mikuláš

MPK: B22D 11/06

Značky: plynule, tuhnucích, kryštalizátor, ocele, brám, najmä, materiálov, odlievanie

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalizátor na plynulé odlievanie, najmä ocele do brám, s možnosťou prestavenia šírky ich profilu, umiestnený v telese odlievacieho zariadenia, je tvorený posuvnými stenami, napríklad článkami (20), najmenej jedného páru nekonečných článkových pásov (10) protiľahle situovaných, ktorého články (20) sú tvorené dutými chladenými dielcami (21) tvoriacimi medzipásový priestor tvaru bramy. Nekonečné článkové pásy (10) sú prostredníctvom nosných...

Kryštalizátor na plynulé odlievanie tuhnucích materiálov najmä ocele do brám

Načítavanie...

Číslo patentu: 278909

Dátum: 13.05.1992

Autori: Horváth Mikuláš, Laczko Ján

MPK: B22D 11/06

Značky: brám, plynule, najmä, kryštalizátor, materiálov, tuhnucích, odlievanie, ocele

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalizátor na plynulé odlievanie, s možnosťou prestavenia hrúbky profilu, je umiestnený v telese odlievacieho zariadenia a tvoria ho posuvné steny, napríklad články (20), najmenej jeden pár nekonečných článkových pásov (10) protiľahle situovaných. Články (20) sú tvorené dutými chladenými dielcami tvoriacimi medzipásový priestor tvaru bramy. Nekonečné článkové pásy (10) sú prostredníctvom nosných konzol (12) prichytené v uzavretom nosnom ráme...

Spôsob výroby 3,7-dimetyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1H-purínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278897

Dátum: 13.05.1992

Autori: Nevydal Jozef, Tegza Marian, Mandúch Milan, Kacina Roman, Polák Jozef, Gömöry Juraj, Šmahovský Vendelín, Košťál Ladislav

MPK: C07D 473/10

Značky: výroby, 3,7-dimetyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1h-purínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby 3,7-dimetyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1H-purínu reakciou 3-metyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1,7H-purínu alebo jeho soli s dimetylkarbonátom v reakčnom prostredí, tvorenom rozpúšťadlom, ktorým môže byť prebytok dimetylkarbonátu alebo iné vhodné organické rozpúšťadlo, výhodne dimetylformamid, pri teplote 50 °C až teplote varu použitého rozpúšťadla. Reakcia prebieha v prítomnosti, resp. bez prítomnosti vhodného...

Použitie ketokonazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278895

Dátum: 13.05.1992

Autor: Pierard Gérald

MPK: A61K 7/06, A61K 31/495

Značky: použitie, ketokonazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie ketokonazolu alebo jeho farmaceuticky vhodnej soli na výrobu liečiv na reverziu, zastavenie alebo spomalenie priebehu alopécie a/alebo na zlepšovanie kvality vlasov. Ketokonazol je generické označenie zlúčeniny (+/-)-cis-1-acetyl-4-(4-((2-(2,4-dichlórfenyl)-2-(1H-imidazol-1- ylmetyl)-1,3-dioxolan-4-yl-)metoxy)fenyl)piperazín.

Cyklosporíny, ich použitie pri príprave liečiva na liečenie a prevenciu AIDS, spôsob ich prípravy a plesňové kmene použiteľné pri tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 278808

Dátum: 13.05.1992

Autori: Wenger Roland, Ko Soo Young, Traber René, Bollinger Pietro, Kobel Hans, Rosenwirth Brigitte, Seebach Dieter

MPK: A61K 38/00, C12P 21/04, C07K 7/64...

Značky: spôsobe, aids, přípravy, použitie, plesňové, kmene, prevenciu, tomto, spôsob, přípravě, liečivá, liečenie, použitelné, cyklosporíny

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklosporíny všeobecného vzorca (I), v ktorom W je MeBmt, dihydro-MeBmt alebo 8'-hydroxy-MeBmt, X je alfaAbu, Val, Thr, Nva alebo MeOThr, R je Sar alebo (D)-MeAla, Y je MeLeu, tau-hydroxy-MeLeu, MeIle, MeVal, MeThr, MeAla, MeaIle alebo MeaThr, Z je Val, Leu, MeVal alebo MeLeu, a Q je MeLeu, tau-hydroxy-MeLeu alebo MeAla, s podmienkou, že ak Y je MeLeu, potom buď Z je MeVal alebo MeLeu, alebo W je 8'-hydroxy-MeBmt, sú určené na použitie ako...

Spôsob spracovávania koľaje a stroj na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278738

Dátum: 13.05.1992

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 31/20, E01B 31/02

Značky: vykonávanie, spôsobu, stroj, koľaje, spracovávania, spôsob, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Nástrojový rám (14), ktorý nesie pracovné agregáty (23), sa pomocou pozdĺžneho prestavného pohonu (21) presúva v pozdĺžnom smere stroja (1) a počas pracovného nasadenia pracovných agregátov (23) sa upevňuje na koľajniciach (4). V prvom pohybe smerom dopredu sa presunie len nástrojový rám (14) pomocou pôsobenia pozdĺžnych prestavných pohonov (21) až do pracovného miesta pracovných agregátov (23) a pevne sa zovrie na koľajniciach (4). Potom sa v...

Spôsob izolácie benzotiazolu zo surových a technických frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278714

Dátum: 13.05.1992

Autori: Hodúr Oskar, Beška Emanuel, Ungvarský Cyril, Bystrický Ľubor

MPK: C07D 277/62

Značky: technických, benzotiazolu, surových, izolácie, frakcií, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Destiláciou predčistený benzotiazol sa nechá reagovať s chloridom zinočnatým v molárnom pomere 1 : 0,2 až 0,6 v prostredí vody alebo jej zmesi s inertným organickým rozpúšťadlom pri teplote od 5 °C do teploty varu reakčnej zmesi, na vzniknutú komplexnú zlúčeninu sa za rovnakých podmienok pôsobí rozkladným činidlom zo skupiny zahŕňajúcej alkalické a amónne uhličitany, hydrogenuhličitany, fosforečnany, sulfidy a hydrogensulfidy, hydroxidy...

Spôsob tepelného spracovania za studena tvarovaných nelegovaných a mikrolegovaných nízkouhlíkových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278650

Dátum: 13.05.1992

Autori: Vilhelmová Emílie, Machek Václav

MPK: C21D 1/25, C21D 9/52

Značky: tepelného, oceli, nízkouhlíkových, spôsob, mikrolegovaných, tvarovaných, spracovania, nelegovaných, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený najmä na tepelné spracovanie za studena valcovaných pásových ocelí na výrobu viazacej pásky, obsahujúcich maximálne 0,35 % hmotn. uhlíka, 1,3 % hmotn. mangánu, prípadne titán, hliník a niób do 0,5 % hmotn. ako mikrolegúr, zvyšok železo a sprievodné prvky a nečistoty. Jeho podstata spočíva v tom, že oceľ sa podrobí pôsobeniu teploty 300 až 470 °C počas 10 sekúnd až 12 hodín. Pre jednotlivú teplotu ohrevu je čas ohrevu daný...

Zapojenie na vyhodnotenie signálov predstavujúcich rýchlosť kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 278641

Dátum: 13.05.1992

Autori: Fennel Helmut, Latarnik Michael

MPK: G01P 21/00, B60T 8/32, B60K 28/16...

Značky: predstavujúcich, kolesa, signálov, rychlost, vyhodnotenie, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie určené na reguláciu blokovania alebo preklzu pozostáva z výberového obvodu (1), ktorého vstup je napojený na prívod signálov rýchlosti (V(n)) kolesa a ktorého výstup je spojený so vstupom rozdielového člena (2), ktorý je rovnako svojím vstupom pripojený k výstupu z násobičky (3) a ktorého výstup je pripojený na vstup počítača (4), vybaveného ďalej prívodom signálov rýchlosti (V(n)) kolesa, ktorého ďalší vstup je cez pamäť (5)...

Stroj na kontrolu troleje vrchného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278636

Dátum: 13.05.1992

Autori: Theurer Josef, Gruber Leopold Rudolf

MPK: B60M 1/28, B61D 15/00

Značky: vrchného, stroj, vedenia, kontrolu, troleje

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na kontrolu troleja (18) vrchného vedenia pozostáva z rámu (2) stroja (1), ktorý je opatrený podvozkami (3) pojazdnými po koľajniciach koľaje (4). Tento rám (2) stroja má trakčný pohon (39) a skriňu (14) voza. Na ráme (2) stroja a/alebo na skrini (14) voza je uložený výškovo prestaviteľný merací rám (5), ktorého spodná koncová oblasť (8) je uložená na náprave (44) a/alebo na časti podvozka (3), ktorý je na nej priamo uložený.

Mikroorganizmus Agrobacterium sp. a mikrobiologický spôsob výroby hydroxylovaných derivátov pyrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278491

Dátum: 13.05.1992

Autori: Bokel Michael, Kiener Andreas, Heinzmann Klaus

MPK: C07D 241/18, C12N 1/20, C07D 241/12...

Značky: mikroorganizmus, mikrobiologický, agrobacterium, spôsob, derivátov, výroby, hydroxylovaných, pyrazinu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané mikroorganizmy Agrobacterium sp. DSM 6136, ktoré sú schopné rásť s pyrazínom ako jediným zdrojom uhlíka, dusíka a energie. Ďalej sa opisuje spôsob výroby hydroxylovaných derivátov pyrazínu pomocou mikroorganizmov rodu Agrobacterium. Tieto mikroorganizmy hydroxylujú deriváty pyrazínu všeobecného vzorca (I) za vzniku hydroxylovaných derivátov pyrazínu všeobecného vzorca (II), význam substituentov je uvedený v opise. Vzniknuté produkty...

Deriváty (2,4-dinitrofenyl) hydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278490

Dátum: 13.05.1992

Autori: Defaye Jacques, Linek Kazimír, Kozová Mária

MPK: C07C 243/24

Značky: 2,4-dinitrofenyl, hydrazinu, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty (2,4-dinitrofenyl)hydrazínu všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená allo-(resp. altro)1,2,3,4,5-penta-O-acetyl-aldehydo-D-ribitol alebo gulo-(resp. ido)1,2,3,4,5-penta-O-acetyl-aldehydo-D-xylitol. Uvedené deriváty sa dajú pripraviť tak, že na (2,4-dinitrofenyl)hydrazón s bivalentným radikálom od ribitolu alebo xylitolu sa pôsobí (acetanhydridom za prítomnosti katalyzátora pri teplote 0 až 35 °C, pričom je výhodné, ak sa ako...

Kružidlo s ľahko nastaviteľnou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278461

Dátum: 13.05.1992

Autor: Ther Jindřich

MPK: B43L 9/16, B43L 9/02, B43L 9/20...

Značky: ľahko, nastaviteľnou, hlavou, kružidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Kružidlo s ľahko nastaviteľnou hlavou pozostáva z ramena (A) a ramena (B). Rameno (A) má trecí člen (1) s rovnobežnými vonkajšími trecími plochami (2, 2'), vybavený kruhovým stredovým priechodným otvorom s výrezom (4), ktorý je užší ako priemer kruhového stredového priechodného otvoru (3) a je situovaný na protiľahlú stranu držiaka (5, 6) ceruzky a ihly, pričom druhé rameno (B) obsahuje trecí člen (7) s dvoma súbežnými vnútornými trecími...

Stabilizátor tlaku s premennou kapacitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278375

Dátum: 13.05.1992

Autor: Straka Jozef

MPK: G05D 16/06, A61H 31/00

Značky: kapacitou, premennou, tlaku, stabilizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizátor tlaku vzdušnín sa používa najmä na zdravotnícke účely. Na základnej doske (1) je pevne prichytená spodná klietka (15) vybavená spodným ložiskom (14) a vrchná klietka (2) vybavená vrchným ložiskom (3), v ktorom je otočne uložená prítlačná doska (4) dosadajúca na vrapový mech (5) so vstupom (6) a výstupom (7). Prítlačná doska (4) v jednej krajnej polohe zasahuje po doraz (8) a v druhej krajnej polohe po výkyvné rameno (16) so...

Zariadenie na riadenie prúdu elektromotora s elektronickou komutáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278264

Dátum: 13.05.1992

Autor: Jakubowicz Alain

MPK: H02M 3/156, H02P 6/00

Značky: komutáciou, riadenie, prúdu, elektronickou, elektromotora, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na riadenie prúdu elektromotora (17) s elektronickou komutáciou a niekoľkofázovým vinutím, v ktorého každej fáze (4, 5, 6) je zapojený riadený polovodičový komutačný prvok (7, 8, 9) a všetky sériové spojenia (4-7), (5-8), (6-9) fáz a komutačných prvkov sú zapojené navzájom paralelne a k spätnej dióde (3) a táto sústava pripojená k zdroju (10) jednosmerného prúdu obsahuje výkonový tranzistor (2) s výkonovým obvodom zapojeným medzi...

Zariadenie na prípravu tlakového vzduchu pre nízkotepelné delenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278193

Dátum: 13.05.1992

Autor: Jirsa Jan

MPK: F25J 3/04, B01D 3/00

Značky: nízkotepelné, vzduchu, tlakového, přípravu, zariadenie, delenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie rieši ochladenie vzduchu pred jeho komplexným čistením a následným skvapalnením a nízkotepelným delením. Zariadenie pozostáva z priameho chladiča (3), výparného chladiča (6), z adsorbérov (5, 15) a z chladiča (4) vody. Do strednej časti priameho chladiča (3) je zaústený nástrek (19) vody z výparného chladiča (6), zatiaľ čo do hornej časti priameho chladiča (3), je zaústený nástrek (20) ochladenej vody z vodného chladiča (4). Tam, kde...

Aktivovaná lopata vertikálneho nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 278185

Dátum: 13.05.1992

Autor: Schmid Leo

MPK: E21D 9/12, E02F 3/34

Značky: nakladača, lopata, vertikálneho, aktivovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Na výložníku vertikálneho nakladača je kĺbovo pripojená lopata. Rezná hrana dna lopaty je aktivovaná viacerými vedľa seba usporiadanými údernými nástrojmi úderných mechanizmov. Podstata novej úpravy spočíva v tom, že prostredný úderný nástroj (21) je z úderných nástrojov (21, 22, 23, 24, 25) predsadený dopredu pred susedné úderné nástroje (22, 23). Ostatné úderné nástroje (22, 23, 24, 25) sú priradené po stranách prostredného úderného nástroja...

1-Morfolino-2-propylestery alkylkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278073

Dátum: 13.05.1992

Autori: Steiner Bohumil, Koóš Miroslav, Žvaková Alena

MPK: C07C 69/24, C07D 295/14

Značky: alkylkarboxylových, 1-morfolino-2-propylestery, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené zlúčeniny všeobecného vzorca I, kde n je 4, 6, 8 a 10. 1-Morfolino-2-propylestery alkylkarboxylových kyselín sú využiteľné v priemysle tenzidov.

Vodiace teleso osamostatnených vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 278038

Dátum: 13.05.1992

Autori: Kroupa Petr, Voda Karel

MPK: D01H 4/38, D01H 4/30

Značky: osamostatnených, těleso, vodiace, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiace teleso (1) osamostatnených vláken umiestnené medzi osamostatňovacím mechanizmom s vyčesávacím valčekom a otvorenou stranou spriadacieho rotora, obsahujúce snímaciu stenu (2), na ktorú nadväzuje vodiaci kanál (4) snímaných osamostatnených vláken, ktorého vstupný otvor je v smere podávania osamostatnených vlákien zakončený oddeľovacou hranou (3). Vodiace teleso (1) obsahuje vložku (5) vytvorenú z odlišného materiálu ako jeho ostatná časť,...

Zapojenie prepínacieho článku budiaco-snímacieho cievkového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 277736

Dátum: 13.05.1992

Autori: Obrcian Jaroslav, Frollo Ivan, Jellúš Vladimír

MPK: A61B 6/03

Značky: budiaco-snímacieho, systému, prepínacieho, zapojenie, cievkového, článků

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z dvoch transformátorov (6, 14), pričom prvý transformátor (6) je zapojený primárnym vinutím (7) vzhľadom na budiaco-snímací cievkový systému (4) do série so snímací m kanálom (12) a druhý transformátor (14) je zapojený primárnym vinutím (15) paralelne k budiacemu kanálu (1). Riadiaci impulz, ktorý v snímacej fáze spína záťaž transformátorov (6, 14), spôsobuje zníženie impedancie na svorkách primárnych vinutí (7, 15) transformátorov...

Štvortaktný spaľovací motor s kyvným valcovým segmentom v rozvodovom mechanizme

Načítavanie...

Číslo patentu: 277716

Dátum: 13.05.1992

Autor: Čekan Jozef

MPK: F01L 7/00

Značky: motor, spalovací, mechanizme, segmentom, rozvodovom, štvortaktný, valcovým, kyvným

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvodový valcový segment (8) vsadený do lôžka hlavy valca (1) v neutrálnej osovej polohe uzatvára štrbinové otvory sacieho kanála (6) a výfukového kanála (7). Vychýlením stopky (9) valcového segmentu (8) do prvej krajnej polohy sa otvorí štrbina sacieho kanála (6), vychýlením stopky (9) valcového segmentu (8) do druhej krajnej polohy sa otvorí štrbina výfukového kanála (7).

Spôsob likvidácie odpadov na báze organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277708

Dátum: 13.05.1992

Autori: Baiger Zdeněk, Dostál Milan

MPK: B09B 3/00

Značky: báze, odpadov, látok, spôsob, organických, likvidácie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu je, že k alkalickému hydroxidu sa pridáva odpad na báze organických látok v množstve od 1 do 90 hmotnostných percent, vztiahnuté na celkové množstvo zmesi a vytváraná zmes sa tepelne spracováva pri teplote od 300 °C do 1000 °C po dobu od 1 do 20 hodín. Alternatívne sa k zmesi ďalej pridáva uhlie v množstve od 1 do 99 hmotnostných percent, vztiahnuté na množstvo pôvodnej zmesi.