Archív za 1992 rok

Strana 25

Zariadenie na záznam a/alebo čítanie magnetooptického nosiča informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278531

Dátum: 17.06.1992

Autori: Hezemans Cornelius Antonius, Hensing Johannes Martinus Maria

MPK: G11B 7/08, G11B 11/10

Značky: záznam, zariadenie, čítanie, magnetooptického, informácie, nosiča

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje rám (300) s tanierom (5) otočným okolo osi (11) otáčania na nesenie nosiča (7) informácie, prvé sane (17) vybavené optickou jednotkou (19) obsahujúcou objektív (21) na sústredenie žiarivého zväzku na vytvorenie aspoň jedného žiarivého bodu v ohniskovej rovine, prvé priamočiare vedenie (250) prvých saní (17) umiestnené na ráme (300), prvú hnaciu jednotku (101) pre prvé sane (17) a pohyblivú magnetickú jednotku (59),...

Lanová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278503

Dátum: 17.06.1992

Autor: Olšák Miloň

MPK: F16G 11/02

Značky: lanová, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Lanová svorka pozostáva z čeľuste (1), upínacieho strmeňa (2) a dvojice matíc (4,4') s poistnými podložkami (3,3'). Čeľusť (1) svorky tvorí výlisok v podobe nosníka s priečnym prierezom roztvoreného U s plochým dnom (6). Dno (6) čeľuste je uprostred svojej dĺžky v mieste uloženia zvieraného lana (5) vybavené priečnym zaobleným prelisom (7) smerom dovnútra nosníka. Na vypuklý zaoblený povrch (8) prelisu (7) nadväzujú zaoblené dná priečnych...

Hydraulický podstaviteľný zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: 278464

Dátum: 17.06.1992

Autori: Mikulčík Ludvík, Petula Oldřich

MPK: F16B 7/00, B66F 1/08

Značky: zdvihák, podstaviteľný, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický zdvihák pozostáva z telesa hlavného valca (2), ktoré je pevne spojené so základovou doskou (1). Teleso piesta (3) je zaistené proti vysunutiu z telesa hlavného valca (2) pomocou pružného zaisťovacieho krúžka (4), ktorého uvoľnenie sa robí cez priechodný montážny otvor (7) v telese hlavného valca (2).

Spôsob prípravy farmaceuticky čistých 3-metyl-7-alkylxantínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278359

Dátum: 17.06.1992

Autori: Polák Jozef, Šiška Karol, Nevydal Jozef, Mandúch Milan

MPK: C07D 473/06

Značky: spôsob, přípravy, farmaceutický, 3-metyl-7-alkylxantínov, čistých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 3-metyl-7-alkylxantínov všeobecného vzorca (I), kde R je H, metyl, etyl alebo n-propyl z 1-metyl-5-formylalkylamino-6-aminouracilov vzorca (II), kde R je H, metyl, etyl alebo n-propyl, pôsobením ekvivalentného množstva hydroxidu draselného alebo uhličitanu draselného v zmesi voda-alifatický alkohol s C1 až C3 uhlíkmi v pomere 1 : 1,5 až 1 : 0,1 pri teplote 50 až 80°C. Ochladením reakčnej zmesi na teplotu -20 až 25°C sa...

Deriváty 4-benzoylizoxazolu, spôsob ich prípravy a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278353

Dátum: 17.06.1992

Autori: Cramp Susan Mary, Roberts David Alan, Cain Paul Alfred

MPK: C07D 261/10, C07D 261/08, A01N 43/80...

Značky: herbicídov, přípravy, deriváty, použitie, 4-benzoylizoxazolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty 4-benzoylizoxazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkyl, alkenyl, alkinyl, halogénalkyl, halogénalkenyl, halogénalkinyl, prípadne substituovaný cykloalkyl, -CO2R3, -COR5, kyanoskupinu, nitroskupinu, -CONR31R4 alebo halogén, R1 predstavuje vodík, alkyl, alkenyl, alkinyl, halogénalkyl, halogénalkenyl, halogénalkinyl, alebo prípadne substituovaný cykloalkyl, R2 predstavuje halogén, R5, -SR5, - SOR5, -SO2R5,...

4-aryl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxyláty a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278327

Dátum: 17.06.1992

Autor: Borthwick Alan David

MPK: C07D 211/90, A61K 31/44

Značky: farmaceutické, 4-aryl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxyláty, prostriedky, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

4-Aryl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxyláty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R4 znamenajú nezávisle od seba alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, R2 a R3 znamenajú nezávisle od seba alkyl s priamym alebo rozvetveným reťazcom s 1 až 6 atómami uhlíka, prípadne prerušený atómom kyslíka a R5 znamená alkyl s 1 až 13 atómami uhlíka s priamym alebo rozvetveným reťazcom alebo cykloalkyl s 5 až 8 atómami uhlíka, prípadne substituovaný alkylovým zvyškom s...

Spôsob sanácie kanalizácie alebo iných uzatvoriteľných priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278219

Dátum: 17.06.1992

Autori: Raček Marian, Bradovka Ján

MPK: B05C 7/04, F16L 55/16, E03F 7/00...

Značky: priestorov, sanácie, iných, spôsob, kanalizácie, uzatvoriteľných

Zhrnutie / Anotácia:

Pri bezvýkopovej sanácii sa postupuje tak, že pomocou stlačeného vzduchu sa vytlačí presiaknutá voda a priestor sa vyplní vodným sklom. V ďalšej fáze sa za stáleho pretlaku vzduchu vymení roztok vodného skla za suspenziu bentonitu vo vodnom roztoku kyseliny citrónovej. Po nasýtení prostredia sa suspenzia odčerpá a v sanovanom priestore sa udržuje pretlak vzduchu až do vzniku vodotesného gélu.

Zapojenie hybridného kódera

Načítavanie...

Číslo patentu: 278161

Dátum: 17.06.1992

Autori: Chmúrny Ján, Šurianský Jozef

MPK: H03M 1/12

Značky: zapojenie, hybridného, kódera

Zhrnutie / Anotácia:

Výstup (U1) transformačných signálov M-transformátora (1) so vstupnou svorkou (Uvst) je zároveň vstupom bloku (2) Modulo-pulznej kódovej modulácie, ktorého výstup (Uvýst) je zároveň výstupom celého zapojenia hybridného kódera.

Biodegradovateľný polyolefín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278146

Dátum: 17.06.1992

Autori: Sedlář Jiří, Pác Jiří, Šula Karel, Pospíšil Ladislav, Tocháček Jiří

MPK: C08K 3/26, C08K 9/04, C08K 5/11...

Značky: polyolefin, biodegradovateľný

Zhrnutie / Anotácia:

Polyolefín, ktorý je degradovateľný pomocou pôdnych baktérií, je zložený z polypropylénu alebo polyetylénu alebo kopolyméru propylén-etylén s obsahom etylénu od 0,5 do 38 % hmotn. alebo kopolyméru etylénu s alfa-olefínmi s počtom uhlíkov od C4 do C12 s obsahom v rozmedzí 0,3 až 15 % hmotn. a z 0,5 až 30% hmotn. minerálneho plniva s veľkosťou častíc do 25 mikrom, 0,1 až 5% hmotn. lipidov rastlinného alebo syntetického pôvodu s jednou alebo...

Spôsob čistenia 3-metyl-7-alkylxantínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278115

Dátum: 17.06.1992

Autori: Gömöry Juraj, Nevydal Jozef, Košťál Ladislav, Polák Jozef, Mandúch Milan, Kacina Roman

MPK: C07D 473/10, C07D 473/06

Značky: 3-metyl-7-alkylxantínov, čistenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

3-Metyl-7-alkylxantín sa prevedie na draselnú soľ vzorca II, kde R je H, metyl, etyl alebo n-propyl, pôsobením ekvivalentného množstva hydroxidu draselného alebo uhličitanu draselného v zmesi voda-alifatický alkohol s C1 až C3 uhlíkmi v pomere 1 : 1,5 až 1 : 0,1 pri teplote 20 až 60°C. Draselná soľ vzorca II sa izoluje kryštalizáciou pri teplote -20 až 10°C, rozpustí sa vo vode a okyslením na pH 4 až 6 sa vyzráža 3-metyl-7-alkylxantín.

Spôsob dekontaminácie a sušenia kalov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277960

Dátum: 17.06.1992

Autor: Thiele Heinrich

MPK: C02F 11/18, C02F 11/14, C02F 11/12...

Značky: spôsob, sušenia, dekontaminácie, použitie, kalov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na dekontamináciu a sušenie kalov vznikajúcich pri mechanickom a biologickom čistení komunálnych odpadových vôd, ako i zhodnocovanie spracovaného kalu. Surový kal, predbežne odvodnený na obsah sušiny 20 %, sa využitím odpadového tepla vznikajúceho pri sušení ohreje na 70 st. C až 75 st. C, ohriaty kal sa pri turbulentnom miešaní zmiešava s kyselinou vínnou a/alebo kyselinou dusičnou, spôsobujúcimi prechod ťažkých kovov z pevnej...

Deriváty erytromycínu, spôsob a medziprodukty ich prípravy, ich použitie a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281550

Dátum: 17.06.1992

Autori: Chantot Jean-françois, Fromentin Claude, Agouridas Constantin, Denis Alexis, Benedetti Yannick, Le Martret Odile

MPK: C07H 17/08, A61K 31/70

Značky: medziprodukty, spôsob, farmaceutická, deriváty, použitie, obsahom, kompozícia, erytromycínu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom X a X' tvoria spoločne s atómom uhlíka, ku ktorému sú viazané, skupinu C=O alebo C=NOR, kde R znamená atóm vodíka, heterocyklickú skupinu obsahujúcu aspoň jeden atóm dusíka alebo priamu, rozvetvenú alebo cyklickú alkylovú, alkenylovú alebo alkinylovú skupinu, ostatné všeobecné symboly majú špecifické významy, spôsob a medziprodukty jej prípravy. Ďalej je opísané jej použitie na liečenie infekcií...

Dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 277801

Dátum: 17.06.1992

Autori: Bureš Ján, Bernát Leopold

MPK: B65G 23/26

Značky: dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravník je určený na dopravu gumárenských profilov v rezacom stroji. Pozostáva z hnacieho a hnaného valca s hnacím pásom (5). Hnací valec je na jednej strane ukončený čapom (9) uloženým v ložisku (10) nasadeným v telese ložiska (11), druhá strana valca (8) má vytvorené stredové vedenie (12), do ktorého je zasúvateľný koniec hriadeľa (13), ktorý prechádza do disku (14) opatreného aspoň jedným vybraním, do ktorého zapadá ozub (16) valca (8)....

Zariadenie na nastavovanie vôle v ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 277770

Dátum: 17.06.1992

Autori: Beťko Ladislav, Gabrišová Daniela, Bernát Leopold

MPK: F16H 55/24, F16H 55/18, F16H 57/12...

Značky: ozubení, vôle, zariadenie, nastavovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zabudované v prevodovke, ktorá pozostáva zo skrine (17), v ktorej je uložené nastavované ozubené koleso (1), ktoré je radiálne rozdelené na dve časti a to na nosnú časť (2) kolesa a nastavovaciu časť (7) kolesa. Nastavované ozubené koleso (1) je v zábere so zaberajúcim kolesom (15), ktoré je uložené v skrini (17) pomocou radiálnych ložísk (29). Nastavenie vôle medzi kolesami (1, 15) sa uskutočňuje tak, že po odistení podložky (26)...

Spôsob dotvarovania sklenených trubičiek alebo tyčiniek a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277715

Dátum: 17.06.1992

Autori: Bublík Vladimír, Zappe Werner, Hoffman Josef

MPK: C03B 23/045, C03B 15/14, C03B 23/04...

Značky: sklenených, spôsobu, dotvarovania, zariadenie, spôsob, trubičiek, tohoto, vykonávanie, tyčiniek

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dotvarovania sklenených trubičiek alebo tyčiniek nerotačného vonkajšieho a/alebo vnútorného povrchu do ozdobnej vonkajšej alebo vnútornej špirály sa uskutočňuje tak, že na vonkajší povrch sklenenej trubičky (1) alebo tyčinky sa pôsobí dotykovo silami kolmými na pozdĺžnu os sklenenej trubičky (1) alebo tyčinky. S výhodou sa táto sila vyvolá natočením pozdĺžny osí ťažných valcov (3) v uhle zhodnej veľkosti a v rozmedzí do 45° vzhľadom na...

Žárovzdorná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 276576

Dátum: 17.06.1992

Autor: Hamerský Zdeněk

MPK: C04B 35/10, C04B 35/02, C04B 35/52...

Značky: žárovzdorná, hmota

Výměnná nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 276557

Dátum: 17.06.1992

Autor: Gerhard Helmut

MPK: B65D 88/12, B65D 90/12, B65D 88/68...

Značky: výměnná, nádrž