Archív za 1992 rok

Strana 20

Merač tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 281131

Dátum: 12.08.1992

Autor: Hansen Jens Peter Fischer

MPK: G01K 17/00

Značky: tepla, merač

Zhrnutie / Anotácia:

Merač tepla na radiátory, ktorý obsahuje teplovodivý prvok (10), doštičku (4) so stupnicou a viečko (5), pričom teplovodivý prvok (10) je vybavený označovacím prvkom na označenie typu teplovodivého prvku (10), tvoreným typovým označením (A, B, C, E, R) a identifikačným označením (11), ktoré predstavuje sériové číslo 01234, a sú umiestnené tak, že sú pri používaní stále viditeľné. Označovací prvok je umiestnený výhodne na prednej strane (2)...

Spôsob výroby farmaceutického preparátu obsahujúceho zrážací faktor lX

Načítavanie...

Číslo patentu: 280989

Dátum: 12.08.1992

Autori: Sazgary Maria, Linnau Yendra

MPK: A61K 38/36, C07K 14/745, C07K 1/16...

Značky: obsahujúceho, výroby, faktor, preparátu, spôsob, farmaceutického, zrážací

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby farmaceutického preparátu obsahujúceho zrážací faktor IX spočíva v tom, že sa kombinujú opatrenia, keď sa plazma alebo frakcia plazmy obsahujúcej faktor IX podrobí anexovej chromatografii, pričom sa naviaže faktor IX, naviazaný faktor IX sa eluuje, eluovaný faktor IX sa podrobí za prítomnosti detergentu anexovej chromatografii, pričom sa naviaže faktor IX, naviazaný faktor IX sa eluuje, v eluáte obsahujúcom faktor IX sa inaktivujú...

Spôsob výroby homopolyméru propylénu alebo kopolyméru propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280948

Dátum: 12.08.1992

Autori: Cohen Steven Alan, Streeky Jerome Anthony, Tovrog Benjamin Samuel, Karayannis Nicholas Marios

MPK: C08F 297/08

Značky: propylenu, výroby, homopolymerů, kopolymerů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby homopolyméru alebo kopolyméru propylénu s až 20 molárnymi % etylénu zahrnujúci v prvom stupni výrobu polyméru alebo kopolyméru propylénu s relatívne vysokým hmotnostným stredom molekulových hmotností, tvoriacim najmenej približne 5 hmotn. % množstva vyrobeného propylénu, a v ďalšom stupni výrobu polyméru alebo kopolyméru propylénu s nízkym hmotnostným stredom molekulových hmotností, tvoriacim najmenej približne 10 hmotn. % z...

Herbicídne účinné karboxamidové deriváty, spôsob ich výroby, herbicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280925

Dátum: 12.08.1992

Autori: Stocker Richard, Foster Christopher James, Gilkerson Terence, Gilmore Ian James

MPK: C07D 213/83, C07D 213/78, A01N 43/40...

Značky: obsahom, spôsob, karboxamidové, prostriedky, deriváty, výroby, herbicídne, použitie, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídne účinné karboxamidové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom n predstavuje celé číslo od 1 do 5, X predstavuje nezávisle od seba atóm vodíka, halogénu, alkyl alebo alkoxy, ktoré sú prípadne substituované halogénom, kyano-, hydroxy- a alkoxy-skupinou alebo znamená kyano-, nitro-, alkenyloxy-, alkinyloxy-, alkyltio-, halogénalkyltio-, alkenyltio- alebo alkynyltioskupinu m predstavuje nulu alebo celé číslo od 1 do 3, Y predstavuje...

Spôsob výroby legovaného prášku priamo pri redukcii oxidov železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280861

Dátum: 12.08.1992

Autori: Kabát Milan, Dudrová Eva, Kabátová Margita

MPK: B22F 9/00, B22F 9/02, B22F 1/00...

Značky: redukcii, legovaného, oxidov, výroby, železa, priamo, prášků, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby legovaného prášku priamo pri redukcii oxidov železa, kde k práškovým oxidom železa sa pridajú práškové leganty nikel a meď v množstve 1 až 4 % hmotn. a práškový legant molybdén v množstve od 0,5 do 1 % hmotn. Zmes sa homogenizuje alebo homogenizuje a melie, výhodne v guľovom mlyne. Potom sa zmes žíha pri teplote 400 °C a následne redukuje pri teplote 1200 až 1280 °C počas 30 až 120 minút v redukčnej atmosfére vodíka alebo zmesi...

Injektor plynu na uloženie v stene nádoby obsahujúcej roztavený kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280495

Dátum: 12.08.1992

Autori: Woolley Nicolas, Bates Kenneth William

MPK: C22B 9/05, C21C 7/072, F27D 3/16...

Značky: stěně, roztavený, plynů, nádoby, uloženie, injektor, obsahujúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Injektor (150) plynu na uloženie v stene nádoby (12) s roztaveným kovom obsahuje skriňu (163) ohraničujúcu vnútornú komoru (151) a vybavenú vstupom (153) a najmenej jedným výstupným otvorom (154), žiaruvzdorné teleso (162) injektora, nadväzujúce na skriňu (163) okolo výstupných otvorov (154), podlhovastú tyč (158), uloženú v žiaruvzdornom telese (162) a prechádzajúcu od výstupných otvorov (154) k výstupnému čelu, vyhotovenú zo žiaruvzdorného...

Spôsob zníženia priestupnosti papiera pre vodnú paru

Načítavanie...

Číslo patentu: 280371

Dátum: 12.08.1992

Autori: Bachler Josef, Rüf Walter

MPK: D21H 19/18, D21H 19/46, D21H 19/56...

Značky: zníženia, spôsob, priestupnosti, papiera, vodnú

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zníženia priestupnosti papiera, lepenky a podobne vodnou parou, pri ktorom sa papier prevrství ľubovoľným spôsobom nanášacím médiom tvoreným disperziou gleju s obsahom voľnej živice, ktorá kvôli zlepšeniu filmotvorných vlastností obsahuje aditíva, do ktorých sa počítajú tenzidy alebo vosky, ako i prípadne ďalšie aditíva, pričom nanášané množstvo pri prevrstvovaní je 5 až 30 g/m2.

Spôsob výroby vpichovaných spriadaných rún

Načítavanie...

Číslo patentu: 280277

Dátum: 12.08.1992

Autori: Bocksrucker Heinz, Shneider Heinrich, Mühlberghuber Karl

MPK: D04H 1/46

Značky: spriadaných, vpichovaných, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe vpichovaných spriadaných rún z termoplastických vlákien sa rúno prichádzajúce od zvlákňovacieho zariadenia na povrchových plochách tepelne nataví, spracuje lubrikačným činidlom a potom sa spevní vpichovaním.

2-Kyano-1,3-diónové deriváty, spôsob ich prípravy a herbicídna kompozícia obsahujúca tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280174

Dátum: 12.08.1992

Autori: Cain Paul Alfred, Cramp Susan Mary

MPK: C07C 317/44, A01N 41/10, C07C 317/46...

Značky: 2-kyano-1,3-diónové, deriváty, kompozícia, přípravy, tieto, spôsob, obsahujúca, herbicídna

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa 2-kyano-1,3-diónové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená prípadne substituovanú alkylovú skupinu alebo prípadne substituovanú cykloalkylovú skupinu, R1 znamená atóm halogénu, atóm vodíka, nitro-skupinu, skupinu -O(CH2)mOR5, kyano-skupinu, skupinu -SR5, R5 alebo alkylovú skupinu substituovanú skupinou -OR5, R2 a R3 znamenajú atóm halogénu alebo atóm vodíka, R5, alkylovú skupinu substituovanú skupinou -OR5,...

Komplex zrážacieho faktora IX, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok túto látku obsahujúci a použitie tohto komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280130

Dátum: 12.08.1992

Autori: Sazgary Maria, Linnau Yendra

MPK: C12N 9/64, C12N 11/08, A61K 38/49...

Značky: túto, komplexu, výroby, zrážacieho, spôsob, prostriedok, tohto, faktora, farmaceutický, komplex, látku, použitie, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Komplex zrážacieho faktora IX je tvorený nosičom na báze polyméru s hydrofóbnymi skupinami, na ktorý je selektívne naviazaný faktor IX z vodnej zmesi, obsahujúci vedľa faktora IX ešte aspoň jeden plazmozymogén a/alebo od vitamínu K závislý proteín. Faktor IX sa selektívne adsorbuje z vodnej zmesi pomocou hydrofóbnej chromatografie. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok obsahujúci uvedený komplex a použitie tohto komplexu na výrobu...

Spôsob výroby tvarových telies z celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280035

Dátum: 12.08.1992

Autori: Firgo Heinrich, Jurkovic Raimund, Eichinger Dieter

MPK: C08L 1/02, C08J 3/16

Značky: telies, výroby, tvarových, celulózy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tvarových celulózových telies, pri ktorom sa celulózový aminoxidový roztok pretlačuje dýzou, potom sa vedie vzduchovou medzerou a nakoniec sa koaguluje v zrážacom kúpeli a z tohto sa potom odvádza, ktorého podstata spočíva v tom, že pomer rýchlosti odvádzania zo zrážacieho kúpeľa k rýchlosti výstupu z dýzy je medzi 0,5 až 0,9 a tvarové celulózové teleso sa potom koaguluje v zrážacom kúpeli a orientuje sa. Orientácia sa uskutočňuje...

Zariadenie na výrobu celulózových tvárnených predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279852

Dátum: 12.08.1992

Autori: Zikeli Stefan, Firgo Heinrich, Eichinger Dieter, Jurkovic Raimund

MPK: C08J 3/16, C08L 1/02

Značky: zariadenie, celulózových, výrobu, predmetov, tvárnených

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu celulózových tvárnených predmetov z roztoku celulózy v aminoxide obsahuje dýzu na vytlačovanie aminoxidového roztoku celulózy, na ňu nadväzujúcu vzduchovú medzeru, v ktorej sa aminoxidový roztok celulózy prípadne dĺži a zrážací kúpeľ, v ktorom dochádza ku konečnej koagulácii. Minimálny priemer otvoru na výstupnej strane použitej dýzy je najviac 150 um, prednostne najviac 70 um a dĺžka kanálika dýzy je najmenej 1000,...

Spôsob prípravy derivátov ergolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279827

Dátum: 12.08.1992

Autori: Nickisch Klaus, Weber Alfred, Hummel-marquardt Heidi, Haffer Gregor, Kennecke Mario

MPK: C07D 457/06, A61K 31/48, C07D 457/12...

Značky: ergolinu, spôsob, přípravy, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov ergolínu so všeobecným vzorcom (I) je založený na fermentatívnej selektívnej demetylácii v polohe N - 6 zlúčenín so všeobecným vzorcom (II), v ktorých majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, pričom fermentácia sa uskutočňuje s použitím bakteriálnej kultúry kmeňa Streptomyces purpurascens DSM 40310 a/alebo Streptomyces roseochromogenes IFO 3363 a/alebo 3411.

Spôsob kombinovanej výroby elektrickej a mechanickej energie a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279757

Dátum: 12.08.1992

Autori: Hendriks Rudolf, Ankersmit Hendrik Jan, Blomen Leo Jozef Maria Johannes

MPK: F02C 3/20, F02C 6/00, F01K 23/06...

Značky: mechanickej, spôsob, vykonávanie, zariadenie, energie, kombinovanej, elektrickej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe podľa vynálezu sa aspoň časť množstva plynu obsahujúceho vodík a vyrobeného endotermickou reakciou najprv vedie pri súčasnej výrobe elektrickej energie ako anódový plyn sústavou palivových článkov (FC) a odťahový anódový plyn sústavy palivových článkov (FC), ktorý obsahuje zvyškový podiel vodíka, sa používa na výrobu spalín so zvýšeným tlakom. Zariadenie je vybavené sústavou štrnástich potrubí (14) a štrnástich potrubných úsekov...

Polymér s vyváženým nábojom a hydrofilná kontaktná šošovka z neho vyrobená

Načítavanie...

Číslo patentu: 279655

Dátum: 12.08.1992

Autori: Chen Patrick, Krčová Zuzana, Šulc Jiří, Quin-bin-bao

MPK: C08F 255/02, C08F 271/02, C08F 220/06...

Značky: polymér, vyrobená, nábojom, šošovka, kontaktná, hydrofilná, vyváženým

Zhrnutie / Anotácia:

Zosietený polymér napúčateľný vodou, ktorý má vyvážený náboj, sa získa polymerizáciou zmesi na prípravu polyméru obsahujúcej katión-aniónový pár etylénicky nenasýteného hydrofilného a/alebo hydrofóbneho monoméru. Kontaktné šošovky vyrobené z tohto polyméru majú len malú alebo žiadnu tendenciu priťahovania nečistôt na svoj povrch, napríklad bielkovinových zvyškov.

Zariadenia na nanášanie povlakov na sklenené výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279644

Dátum: 12.08.1992

Autor: Lindner Georg Heinrich

MPK: C03C 17/245

Značky: nanášanie, skleněné, výrobky, povlakov, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nanášanie povlakov na sklenené výrobky má aspoň dve bočné steny (310) a hornú časť, tvoriace spoločne tunel, ktorým prechádzajú ohriate sklenené výrobky a prostriedok na cirkuláciu nosného plynu, v ktorom je odparená chemická povlaková látka, pričom bočné steny (310) obsahujú v aktívnej časti krytu (300) tvarované výfukové a nasávacie kanály (301, 302), ktoré sú obrátené dovnútra aktívnej časti krytu a medzi nimi sú upravené...

Spôsob prípravy tabletiek so zvýšeným uvoľňovaním účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279608

Dátum: 12.08.1992

Autori: Magyar Olga, Bezzegh Dénes, Erdos Sándor, Sümeg Katalin, Egri János, Bárczay Erzsébet

MPK: A61K 47/44, A61K 31/195, A61K 9/20...

Značky: uvoľňovaním, zvýšeným, spôsob, účinnej, přípravy, tabletiek, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Tabletky so zvýšeným uvoľňovaním účinnej látky obsahujú ako účinnú látku zmes L-3,4-dihydroxyfenylalanínu a L-alfa-hydrazino-metyl-3,4-dihydroxyfenylpropiónovú kyselinu v hmotnostnom pomere 3 - 12 : 1. Spôsob ich prípravy spočíva v zmiešaní buď L-3,4-dihydroxyfenylalanínu alebo L-alfa-hydrazino-alfa-metyl-3,4-dihydroxyfenylpropiónovej kyseliny alebo obidvoch týchto zložiek s hydrofilným riedidlom, výhodne s laktózou a/alebo mikrokryštalickou...

Prenášač tlaku na meranie tlaku tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279595

Dátum: 12.08.1992

Autori: Krouth Terrance, Mattison Lee Ann, Dean Michael

MPK: G01L 13/02, G01L 9/12

Značky: prenášač, tlaku, tekutin, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Prenášač tlaku na meranie tlaku tekutiny, prichádzajúcej z tlakového zdroja, obsahuje teleso (14, 104) s vonkajším lemom (24, 78, 142), obklopujúcim vnútorný veniec (36, 38, 117) telesa (14, 104), v ňom je vytvorený v telese (14, 104) otvor (34), ďalej obsahuje tlakový snímač, umiestnený v telese (14, 104) a poskytujúci tlakový výstup, ktorého tlakový snímač je napojený na otvor (34) telesa (14, 104), ďalej obsahuje prírubu (16, 28, 122)...

Ústny prípravok proti tvorbe zubného kameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 279232

Dátum: 15.07.1992

Autori: Smith Sahar, Afflitto John, Gaffar Abdul

MPK: A61K 7/16

Značky: prípravok, zubného, tvorbě, proti, kameňa, ústny

Zhrnutie / Anotácia:

Ústny prípravok ako zubná pasta (vrátane gélu alebo krému), ústna voda, bonbón, žuvacia guma alebo zubný prášok, ktorý obsahuje látku brániacu tvorbe zubného kameňa, je tvorený lineárne molekulárnou dehydratovanou polyfosfátovou soľou a inhibítor enzymatickej hydrolýzy polyfosfátových solí v slinách je tvorený syntetickým polymérnym vinylfosfátom. Ďalej môže byť prítomný zdroj fluoridových iónov ako ďalší inhibítor enzymatickej hydrolýzy...

1,3-oxatiolanový derivát, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279175

Dátum: 15.07.1992

Autori: Belleau Bernard, Nguyen-ba Nghe

MPK: A61K 31/39, A61K 31/505, C07D 239/47...

Značky: farmaceutický, derivát, použitie, 1,3-oxatiolanový, prostriedok, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

1,3-Oxatiolanové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom Z znamená atóm síry, sulfoxidovú skupinu alebo sulfónovú skupinu, R1 znamená atóm vodíka alebo acyl s 1 až 16 atómami uhlíka, R2 znamená heterocyklický zvyšok zo skupiny a, b a c, kde R3 a R4 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka alebo C1-6alkyl a R5 znamená atóm vodíka, C1- 6alkyl, atóm brómu, chlóru, fluóru alebo jódu, ako aj geometrické a optické izoméry týchto zlúčenín a zmesi...

Spôsob úpravy fyzikálno-chemických vlastností poľnohospodársky využívaných piesočnatých pôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278967

Dátum: 15.07.1992

Autori: Ševčík Ladislav, Kudličková Jana, Lonský Jiří

MPK: C09K 17/00

Značky: piesočnatých, spôsob, úpravy, využívaných, vlastností, fyzikálno-chemických, poľnohospodársky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy fyzikálno-chemických vlastností poľnohospodársky využívaných piesočnatých pôd, s cieľom zlepšiť ich sorpčnú a vododržnú schopnosť, čo sa výrazne prejavuje podstatným zvýšením pôdnej úrodnosti takto ošetrených pôd. Podstata spočíva v tom, že sa na 1 ha poľnohospodárskej pôdy zapraví do ornice buď súčasne, alebo postupne 10 až 20 t bentonitu, 20 až 60 t hnojovice zmiešanej s 0,6 až 5,5 t vodného skla (sodného) v závislosti od obsahu...

Ohybný obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 278835

Dátum: 15.07.1992

Autor: Rosén Ake

MPK: B32B 27/08, B65D 65/40

Značky: materiál, obalový, ohybný

Zhrnutie / Anotácia:

Ohybný obalový materiál, v ktorom na jednu stranu nosnej vrstvy (11) je uložená bariérová vrstva (12), tvorená zmesou plastickej hmoty toho istého typu ako je plastická hmota v nosnej vrstve (11) a plastickej hmoty odlišného typu. Plastickou hmotou odlišného typu je výhodne kopolymér etylénu a vinylalkoholu. Ohybný obalový materiál je vo forme listu alebo pruhu na spracovanie na tvarovo stále, kvapalinotesné obaly, neprepúšťajúce kyslík...

Hydraulická jednotka ručných zdvíhacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 278708

Dátum: 15.07.1992

Autori: Kovalič Peter, Sosňak Ján, Brehuv Ján

MPK: B66F 3/26, F15B 7/04

Značky: ručných, hydraulická, jednotka, zariadení, zdvihacích

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulická jednotka ručných zdvíhacích zariadení obsahuje hydrogenerátor, ktorého diferenciálny piest (1) má pracovné priestory (a, b) navzájom prepojené jednosmerným ventilom (6) umiestneným v diferenciálnom pieste (1). Prvý pracovný priestor (b) je prepojený s nádržou (2) pracovnej kvapaliny vetvami (11, 14) cez riadený jednosmerný ventil (7). Druhý pracovný priestor (a) je prepojený vetvami (8, 9, 12) cez jednosmerný ventil (5) s pracovným...

Zapojenie kapacitného snímača fyzikálnych veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278698

Dátum: 15.07.1992

Autor: Kňazovický Pavel

MPK: G01N 27/22

Značky: snímača, zapojenie, fyzikálnych, kapacitného, veličin

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie kapacitného snímača je možné využiť predovšetkým pri meraní relatívnej vlhkosti vzduchu. Na výstup prvého hradla (1) sú pripojené vstupy druhého hradla (2), prvý vývod prvého odporu (11) a anóda prvej diódy (10), katóda prvej diódy (10) je cez druhý odpor (12) spojená s druhým vývodom prvého odporu (11), s druhým vývodom kapacitného senzora (6) a druhým vstupom prvého hradla (1), výstup druhého hradla (2) je spojený do spoločného bodu...

Hriadeľová spojka na tandemové spojenie dvoch hydrogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278659

Dátum: 15.07.1992

Autor: Galba Vladimír

MPK: F03C 1/02, F04B 1/20, F04B 1/00...

Značky: hydrogenerátorov, tandemové, dvoch, hriadeľová, spojenie, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Hriadeľová spojka na tandemové spojenie dvoch hydrogenerátorov, z ktorých základný pozostáva zo skrine, ktorá je z jednej strany uzatvorená zadným vekom a v ktorej je uložený hriadeľ, na ktorom je umiestnený blok valcov s piestami. Hriadeľ je ukončený vonkajším drážkovaním radiálne uloženým vo vnútornom drážkovaní vytvorenom z čelnej strany v náboji, ktorý je otočne uložený v zadnom veku a na ktorom je upevnený vnútorný pracovný člen pomocného...

Injektážna hmota pre dlhodobú ochranu predpínacej výstuže stavebných konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278658

Dátum: 15.07.1992

Autori: Bohunický Jaroslav, Karaba František, Ševčík Peter, Greipl Ervín, Horváth Emil, Kvasnica Dušan

MPK: C09K 15/04

Značky: výstuže, stavebných, konštrukcií, predpínacej, hmota, injektážna, dlhodobú, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Injektážna hmota na dlhodobú ochranu predpínacej výstuže stavebných konštrukcií a jej kotevného systému je založená na ropnom alebo syntetickom oleji, amorfných zvyškoch po výrobe polypropylénu a zošľachťujúcich prísadách. Použitá kombinácia prísad má toto zloženie: vápenný hydrát ako alkalická rezerva na neutralizáciu kyslých produktov oxidácie oleja oxyetylované alkylfenoly, alkylované a/alebo arylované polyglykolétery, alebo zmesové...

Miešačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278634

Dátum: 15.07.1992

Autori: Fradl Fredy, Kasberger Peter

MPK: B01F 9/02, B28C 5/08, B28C 5/18...

Značky: miešačka

Zhrnutie / Anotácia:

Miešačka, hlavne miešačka stavebných materiálov, je vybavená miešacím bubnom (2), uloženým na strmeni (4), usporiadaným vychyľujúco na stojane (5), a poháňaným hnacím zariadením neseným stojanom (5), ktoré je tvorené vzduchom chladeným elektromotorom (9), usporiadaným v zapuzdrení, upevnenom na stojane (5) a vybavenom nasávacím otvorom (33) vzduchu a výstupným otvorom (34) vzduchu, ktoré má kombináciu (61) vypínača a zástrčky, poháňajúci cez...

Deriváty 3,7-disubstituovaného indolu, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278597

Dátum: 15.07.1992

Autori: Dixon Arnold Keith, Giger Rudolf Karl Andreas

MPK: C07D 401/12, A61K 31/40

Značky: spôsob, deriváty, obsahujú, prostriedky, použitie, výroby, indolu, farmaceutické, 3,7-disubstituovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty 3,7-disubstituovaného indolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka a R2 je alkyl s 1 až 3 atómami uhlíka, ich výroba, ich použitie ako farmaceutík a farmaceutické prostriedky, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú.

Piperidínová zlúčenina, obsahujúca silánové skupiny, stabilizovaný syntetický polymérny materiál s jej obsahom a spôsob stabilizácie tohto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278485

Dátum: 15.07.1992

Autori: Borzatta Valerio, Carrozza Primo

MPK: C08G 77/26, C07F 7/12

Značky: stabilizácie, spôsob, stabilizovaný, obsahujúca, skupiny, syntetický, tohto, materiálů, materiál, piperidínová, zlúčenina, polymérny, silánové, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Piperidínová zlúčenina, obsahujúca silánové skupiny, všeobecného vzorca (I), v ktorom A predstavuje skupinu vzorca K, R4 predstavuje napríklad atóm vodíka alebo metylovú skupinu, X3 predstavuje napríklad -O- alebo -NH- a R'5 predstavuje napríklad etylénovú, propylénovú alebo dekametylénovú skupinu, R1 predstavuje napríklad metylovú skupinu, metoxyskupinu, etoxyskupinu alebo hydroxyskupinu a R2 a R3 predstavujú napríklad metylovú skupinu, m + n...

Tukový výrobok porovnateľný s maslom a medziprodukt na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278462

Dátum: 15.07.1992

Autori: Terrien Claude, Lemay Bernard

MPK: A23D 7/02

Značky: tukový, výrobu, porovnateľný, výrobok, medziprodukt, maslom

Zhrnutie / Anotácia:

Tukový výrobok obsahuje 15 až 18 % hmotn. vody, 80 až 83 % hmotn. tuku, skladajúceho sa zo zmesi mliečneho tuku a rastlinného tuku, v ktorej je podiel rastlinného tuku vyšší ako 35 % hmotn., pričom zvyšok do 100 % tejto zmesi tvorí mliečny tuk, 1,2 až 2,4 % hmotn. netukových látok, teplota tavenia tukovej fázy je 32 °C, hodnota pH tukového výrobku je 5,10 až 5,60 a priemer guľovitých častíc emulgovanej fázy je v rozmedzí od 3 do 20 mikrometrov....