Archív za 1992 rok

Strana 12

Záhradnícky kontajner z tvarovanej vlákniny odolný proti degradácii a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281328

Dátum: 14.10.1992

Autor: Dall Paul

MPK: A01N 43/52, A01G 9/10, A01N 43/74...

Značky: kontajner, odolný, proti, vlákniny, tvarovanej, výroby, spôsob, zahradnický, degradácii

Zhrnutie / Anotácia:

Záhradnícky kontajner odolný proti degradácii je z tvarovanej vlákniny, ktorá obsahuje dispergované antimikrobiálne účinné množstvo organického tiokyanátu zo súboru zahŕňajúceho S-tiokyanometylové deriváty 2-merkaptobenztiazolu, 2-merkaptobenzoxazolu alebo 2-merkaptobenzimidazolu v hmotnostnom množstve 450 až 3000 ppm a prípadne glej, látku, uľahčujúcu retenciu prísad a ďalej živicu odolnú proti vode, s hrúbkou stien 0,0762 až 0,254 cm a...

Mobilní skladištní buňka

Načítavanie...

Číslo patentu: 276958

Dátum: 14.10.1992

Autor: Soldán Leoš

MPK: E04B 7/16, E04B 1/343, E04H 1/12...

Značky: skladištní, buňka, mobilní

Pájecí nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 276952

Dátum: 14.10.1992

Autori: Eisele Ernst, Eisele Fritz

MPK: B23K 3/02

Značky: pájecí, nástroj

Niťová brzdička

Načítavanie...

Číslo patentu: 281015

Dátum: 14.10.1992

Autori: Schmodde Hermann, Fecker Josef, Horvath Atila Jozef

MPK: B65H 59/22, B65H 59/18

Značky: niťová, brzdička

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je vybavené dvoma zaťažovacími prostriedkami, k sebe poddajne pritláčanými hlavne kotúčovými alebo tanierovými brzdiacimi elementmi ako brzdiacimi taniermi (9), medzi ktorými je vedená aspoň jedna brzdená niť a ktoré sú uložené v možných prostriedkoch, napríklad vo forme uholníkového kusa (20), majúcich spoločnú úložnú os (29) a sú pod vplyvom zariadenia (30), uvádzajúceho ich do kmitavých pohybov. Brzdiace elementy sú spojené so...

Spôsob a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280792

Dátum: 14.10.1992

Autor: Hausammann Erich

MPK: G01K 17/06

Značky: tohto, zariadenie, vykonávanie, spôsob, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Na zistenie individuálnych nákladov na vykurovanie je vytvorený merací prístroj, ktorý z povrchovej teploty vykurovacieho telesa stanoví okamžitý tepelný výkon a počas stanoveného času medzi dvoma meraniami vypočíta spotrebovanú energiu, ktorú pripočíta do počítadla. Nasadením čítacieho prístroja (9) na každý merač (1) priradený príslušnému spotrebiču môžeme zistiť stav počítadla. V centrálnom výpočtovom mieste sa odpočítané údaje preskúšajú na...

Konjugát obsahujúci imunogénny proteín, spôsob jeho výroby, jeho použitie a vakcínový prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280659

Dátum: 14.10.1992

Autori: Burke Pamela, Marburg Stephen, Miller William, Ip Charlotte, Kubek Dennis, Kniskern Peter, Hogopian Arpi, Hennessey John, Tolman Richard

MPK: C07K 14/22, A61K 39/09, A61K 39/095...

Značky: prípravok, spôsob, použitie, vakcínový, imunogénny, proteín, konjugát, obsahujúci, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Konjugát obsahujúci imunogénny proteín, ktorým je proteínový komplex vonkajšej membrány (OMPC) Neisseria meningitidis b alebo jeho podjednotka MIEP, kde MIEP znamená hlavný proteín zvyšujúci imunitu, pričom tento proteín je kovalentne viazaný s polysacharidom odvodeným od jedného alebo viacerých poddruhov Streptococcus pneumoniae, pričom uvedený polysacharid obsahuje v priemere menej ako 1200 opakujúcich sa jednotiek na molekulu, jeho...

Tesniaci element káblových kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280254

Dátum: 14.10.1992

Autori: Bauer Peter, Jirka Karl, Wolf Walter

MPK: H02G 9/06

Značky: tesniaci, kanálov, element, káblových

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci element káblových kanálov alebo podobne je určený na plynotesné a vodotesné utesnenie vnútorného priestoru káblového kanála proti káblovému vedeniu alebo káblovým vedeniam. Prítlačný kotúč (1) a oporný kotúč (3) sú vybavené prídržnými krúžkami (2), prítlačný kotúč (1) a prídržný krúžok (2) sú uskutočnené ako jednodielne a prídržný kotúč (2) je v prítlačnom kotúči (1), prípadne v opornom kotúči (3) zaskočený výstupkom (2.1) do...

Spôsob prípravy glutarylacylázy vo veľkých mnnožstvách, plazmid, gén glutarylacylázy v ňom obsiahnutý, génové konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280242

Dátum: 14.10.1992

Autori: Riess Günther Johannes, Koller Klaus-peter, Werner Aretz

MPK: C12P 21/00, C12N 9/80, C12N 15/55...

Značky: obsiahnutý, přípravy, veľkých, plazmid, glutarylacylázy, genové, konštrukcie, mnnožstvách, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Glutarylacylázu (GA) kódujúci gén obsiahnutý v plazmide pCM145 uloženom v DSM 6409 umožňuje expresiu GA v E. coli vo vysokých výťažkoch.

Zariadenie na kŕmenie hydiny alebo zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 280227

Dátum: 14.10.1992

Autori: Swartzendruber Ray, Cole Theodore John

MPK: A01K 39/012, A01K 5/02

Značky: kŕmenie, zariadenie, hydiny, zvierat

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kŕmenie hydiny alebo zvierat obsahuje kŕmiacu rúru (32) na prívod krmiva do kŕmidla (10), pričom kŕmiaca rúra (32) je prevádzkovo spojená s dopravníkom krmiva. Zariadenie ďalej obsahuje ústrojenstvo na zdvíhanie a spúšťanie kŕmidla (10) a dopravníka krmiva na podlahu (30) a kužeľ (34) voľne obklopujúci kŕmiacu rúru (32) na reguláciu uloženia a množstva krmiva v kŕmidle (10). Kŕmidlo (10) obsahuje panvu (38) na krmivo, mrežu (36)...

Cefalosporíny, ktoré majú v polohe 3 propenylový radikál substituovaný kvartérnym amóniom, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú, a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280156

Dátum: 14.10.1992

Autori: Gouin D'ambrieres Solange, Chantot Jean-françois, Aszódi József

MPK: C07D 501/06, C07D 501/24, A61K 31/545...

Značky: amóniom, přípravy, farmaceutické, kompozície, obsahujú, kvartérnym, polohe, substituovaný, medziprodukty, přípravu, spôsob, cefalosporiny, radikál, propenylový

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané cefalosporíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená niektorý radikál vzorca uvedený v opisnej časti Rb a Rc, ktoré sú identické alebo odlišné, znamenajú atóm vodíka alebo acyl, A a A' sú rovnaké alebo odlišné, znamenajú vodík, ekvivalent alkalického kovu, kovu alkalických zemín, horčíka, amónia alebo amínovej organickej zásady alebo A a A' znamenajú zvyšok ľahko odštiepiteľnej esterovej skupiny, alebo CO2A znamená CO2- a...

Piperazínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, medziprodukt a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280133

Dátum: 14.10.1992

Autori: Mansell Howard Langham, Cliffe Ian Anthony

MPK: A61K 31/54, A61K 31/425, A61K 31/44...

Značky: spôsob, prostriedok, výroby, obsahom, piperazinové, medziprodukt, použitie, deriváty, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané piperazínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom význam substituentov A, Z, R, R1, R2 a R3 je uvedený v opisnej časti prihlášky vynálezu a ich farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami, ktoré sa viažu na R-HT1A receptory, pôsobia ako antagonisty a môžu sa použiť ako anxiolytiká, antidepresíva, hypotenzíva, činidlá na reguláciu bdenia a spánku, kŕmneho chovania a/alebo sexuálnych funkcií. Ďalej je opísaný spôsob ich...

Zariadenie na výrobu kompozitnej nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 279762

Dátum: 14.10.1992

Autori: Boissonnat Philippe, Loubinoux Dominique, Roncato Giordano, Fedorowsky Robert

MPK: D02G 3/18, D01F 9/08, D01D 5/12...

Značky: výrobu, zariadenie, kompozitnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu kompozitnej nite (50) pozostáva jednak z prvého čiastkového zariadenia obsahujúceho najmenej jednu zvlákňovaciu dýzu (35) napájanú sklom a elektricky odporovo vyhrievanú, ktorej dolná plocha je opatrená množinou otvorov, z ktorých sú vyťahované sklenené nekonečné vlákna (36), a jednak z druhého čiastkového zariadenia obsahujúceho najmenej jednu zvlákňovaciu hlavu (42) napájanú pod tlakom termoplastickou organickou hmotou v...

Mazacie zariadenie na dodávanie maziva, hlavne olejov, viacerým mazaným miestam, hlavne pletacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 279737

Dátum: 14.10.1992

Autori: Lampprecht Alfred, Huss Rolf, Braun Dieter

MPK: D04B 35/28

Značky: mazacie, miestam, stroja, maziva, viacerým, hlavne, olejov, mazaným, pletacieho, zariadenie, dodávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Mazacie zariadenie obsahuje rozdeľovač (16) maziva, ktorý je svojím vstupom napojený na výtlačnú stranu čerpadla (10) maziva, zhotoveného ako piestové čerpadlo a ktorý má ústia oleja priradené jednotlivým mazaným miestam, ktoré sú jednotlivo nastavované rozdeľovačom (16) maziva. Rozdeľovač (16) maziva obsahuje preto rozdeľovací prvok (21), prestaviteľný krokovým motorom (40), ktorý je vybavený rozdeľovacím kanálom (30), prostredníctvom ktorého...

Deriváty N-acyl-alfa-aminokyselín, ich použitie, farmaceutické prípravky na ich báze a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279688

Dátum: 14.10.1992

Autori: Hadvary Paul, Müller Marcel, Steiner Beat, Weller Thomas, Alig Leo, Hürzeler Müller Marianne

MPK: A61K 31/445, C07D 207/08, C07D 211/46...

Značky: přípravky, báze, farmaceutické, deriváty, n-acyl-alfa-aminokyselín, výrobu, medziprodukty, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty N-acyl-alfa-aminokyselín všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v nárokoch, ich použitie na výrobu liečiv a farmaceutické prípravky na ich báze, najmä na liečenie a prevenciu tvorby trombov krvných doštičiek, trombózy, mozgovej mŕtvice, srdcového infarktu, zápalov, arteriosklerózy alebo osteoporózy, ako protinádorový prostriedok alebo ako prostriedok uľahčujúci hojenie rán.

Spôsob výroby ťažko vznietiteľnej až nehorľavej sendvičovej dosky a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279676

Dátum: 14.10.1992

Autori: Ehrat Rainer, Schlatter Reinhard, Gabi Urs

MPK: B29C 41/28, B29C 41/36, B29C 41/32...

Značky: spôsobu, vykonávanie, spôsob, vznietiteľnej, dosky, sendvičovej, nehorĺavej, zariadenie, ťažko, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Ťažko vznietiteľná až nehorľavá sendvičová doska sa vyrába z jadrovej zmesi, ktorá sa nedá pretláčať lisom, so sypkým nehorľavým plnivom a spojivom, a na obidvoch stranách s krycími pásmi zlepenými pružne s jadrom. V kontinuálnej výrobe sendvičovej dosky v jedinej pracovnej operácii sa jadrová zmes nasype na bežiaci dolný krycí pás, ktorý sa stýka s dolnou lepiacou fóliou (16), privrátenou k jadrovej zmesi a tam vytvorí násypný kužeľ...

Sedací alebo lôžkový nábytok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279579

Dátum: 14.10.1992

Autor: Premer Heinz

MPK: A47C 17/22, A47C 17/13, A47C 17/32...

Značky: lôžkový, sedací, nábytok

Zhrnutie / Anotácia:

Sedací alebo lôžkový nábytok obsahuje hlavový diel (2), zasunuteľný do priestoru upraveného medzi operadlom (7) a kostrou (1) nábytku, kostru (6) sedadla nesúcu čalúnenie (5) a stredný rám (4) opatrený čalúnením (3). Stredný rám (4) ležiaci v sedacej polohe nábytku pod čalúnením (5) sedadla je v ležiacej polohe nábytku usporiadaný medzi hlavovým dielom (2) a kostrou (6) sedadla. Na strednom ráme (4) sú v oblasti jeho obidvoch koncov kĺbovo...

Brzdová čelusť kotúčových bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 279426

Dátum: 16.09.1992

Autori: Wörsdörfer Karl-friedrich, Shin Sang-cheal, Bach Uwe, Dreilich Ludwig, Thiel Rudolf, Bieräugel Dieter, Störzel Karl, Weiler Rolf

MPK: B21J 15/12, F16D 65/02, F16D 65/04...

Značky: brzdová, čeľusť, brzd, kotúčových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri brzdovej čeľusti kotúčových bŕzd je na zadnej strane nosnej dosky (1, 34, 35) obloženia upevnený tlmiaci plech (3, 30, 42). Toto upevnenie tlmiaceho plechu (3, 30, 42) je usporiadané na výstupkoch (4, 5, 6, 7, 8, 35, 36, 37, 46, 47), ktoré sú vytvarované na nosnej doske (1, 34, 45) obloženia a ktoré zasahujú do príslušných otvorov (9, 10, 11, 12, 13, 31, 32, 33, 43, 44) tlmiaceho plechu (3, 30, 42). Vonkajšie konce výstupkov (4, 5, 6, 35,...

Nástroj a nástrojový držiak, najmä na ručné náradie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279415

Dátum: 16.09.1992

Autor: Obermeier Josef

MPK: B23B 31/02, B25D 17/08, B23B 51/12...

Značky: ručné, držiak, najmä, nástroj, náradie, nástrojový

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj sa skladá z telesa (8), ktoré je vybavené dvoma navzájom protiľahlými unášacími drážkami (9, 10) a dvoma obojstranne uzavretými vybraniami (11, 12). Šírka prvej unášacej drážky (9) je 1,5 až 2,5-násobok šírky druhej unášacej drážky (10). Prvá unášacia drážka (9) má dno tvaru oblúka so stredom v pozdĺžnej osi telesa (8) a má väčšiu šírku než druhá unášacia drážka (10). V dne prvej unášacej drážky (9) je po celej dĺžke dna vytvorené...

Spôsob výroby S-(+)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxamidu, mikroorganizmy rodu Comamonas, Pseudomonas a Bactérium a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279053

Dátum: 16.09.1992

Autori: Robins Karen, Gilligan Thomas

MPK: C07C 233/37, C12P 13/02, C12N 1/20...

Značky: s-(+)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxamidu, přípravy, comamonas, pseudomonas, bactérium, výroby, mikroorganizmy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa nový mikrobiologický spôsob výroby S-(+)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxamidu z R,S-(+/-)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxamidu. Pre tento spôsob sa oddelia a izolujú nové mikroorganizmy rodu Comamonas, Pseudomonas a Bacterium, ktoré sú schopné v racemickom 2,2-dimetylcyklopropánkarboxamide biotransformovať R-(-)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxamid na kyselinu R-(-)-2,2-dimetylcyklopropánkarxylovú. Spôsob je možné uskutočniť s mikroorganizmami...

4-Oxo-azetidín-2-sulfónové kyseliny a ich soli, spôsoby ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278953

Dátum: 16.09.1992

Autori: Mandić Zora, Kovačević Miće, Brkić Zinka, Lukić Irena, Tomić Mirjana, Herak Jure

MPK: C07D 205/095, C07D 205/09, A61K 31/395...

Značky: přípravy, 4-oxo-azetidín-2-sulfónové, spôsoby, použitie, kyseliny, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-oxo-azetidín-2-sulfónové kyseliny a ich soli všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená vodík, halogén, fenylacetamidoskupinu R2 znamená vodík, halogén, fenylacetamido-, fenoxyacetamido-, ftalimido-, 5-metyl-3-o-chlórfenyl-izoxazol-4-karboxamido skupinu R3 znamená vodík, alkalický kov, kov alkalickej zeminy, kvartérnu amóniovú skupinu, R4 znamená vodík, SO2O-+NBu4-n, (CH3)2C=C-COOCH3, (CH3)2C=C-COOCH2-fenylovú skupinu,...