Archív za 1992 rok

Strana 11

Deriváty aminokyseliny, spôsob a medziprodukty ich prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281183

Dátum: 18.11.1992

Autori: Martin Joseph Armstrong, Thomas Gareth John

MPK: A61K 31/16, A61K 31/27, A61K 31/47...

Značky: medziprodukty, prostriedok, spôsob, přípravy, aminokyseliny, obsahuje, deriváty, ktorý, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom znamená R1 alkoxykarbonyl, arylakoxykarbonyl, alkanoyl, arylalkanoyl, heterocyklylkarbonyl alebo skupinu všeobecného vzorca (i) R2 alkyl, cykloalkylalkyl alebo arylalkyl, R3 H a R4 OH alebo R3 a R4 spolu oxoskupinu, R5 alkoxykarbonyl alebo alkylkarbamoyl, R6 a R7 spolu trimetylén alebo tetrametylén, prípadne substituovaný alkylom alebo na priľahlých atómoch uhlíka tetrametylénom, R8 alkoxykarbonyl,...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca pyridazino[4,5-b]chinolíny, pyridazino[4,5-b]chinolíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280336

Dátum: 18.11.1992

Autori: Sparks Richard Bruce, Bare Thomas Michael

MPK: C07D 471/04, C07D 471/14, A61K 31/50...

Značky: kompozícia, farmaceutická, spôsob, pyridazino[4,5-b]chinolíny, přípravy, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia na liečenie neurologických ochorení obsahujúca pyridazino[4,5-b]chinolíny všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľnú soľ, pyridazino[4,5-b]chinolíny všeobecného vzorca (I) a spôsob ich prípravy.

Zariadenie na odsávanie cudzích telies z prúdu sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280333

Dátum: 18.11.1992

Autor: Gschweitl Karlheinz

MPK: B07B 4/02, B07B 4/00

Značky: materiálů, telies, odsávanie, sypkého, cudzích, zariadenie, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odsávanie cudzích telies z prúdu sypkého materiálu obsahuje prvé dopravné zariadenie (1) na dopravu prúdu sypkého materiálu a ďalej dýzu (4) na odsávanie cudzích telies, ktorá je usporiadaná v odkláňacej zóne v prechodovej oblasti z prvého dopravného zariadenia (1) k druhému dopravnému zariadeniu (3) na dopravu odkloneného prúdu sypkého materiálu. Odkláňacia zóna je tvorená odkláňacou hranou (2) zakončujúcou prvé dopravné...

Spôsob izolácie riboflavínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280146

Dátum: 18.11.1992

Autori: Svoboda Ivan, Smékal František, Bulantová Hana, Dvořáková Renata, Zeman Roman, Denk Reimund, Vodňanský Milan, Smetana Viktor

MPK: C12P 25/00

Značky: riboflavinu, izolácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie riboflavínu z vyfermentovanej živnej pôdy po ukončení kultivácie buniek produkčného mikroorganizmu Bacillus subtilis spočíva v tom, že sa v prvom stupni vyfermentovaná živná pôda alebo oddelená biomasa uvádza v prostredí vody do styku s neiónovými alebo iónovými tenzidmi typu laurylsulfátu sodného, oxyetylovaného nonylfenolu alebo oxyetylovaného p-oktylfenolu a/alebo s organickými rozpúšťadlami zo skupiny alkánov, cykloalkánov,...

Vreckový filter na prach

Načítavanie...

Číslo patentu: 279981

Dátum: 18.11.1992

Autori: Uibel Paul Ulrich, Lehmann Petra

MPK: A47L 9/14

Značky: filter, prach, vreckový

Zhrnutie / Anotácia:

Vreckový filter (1) na prach do vysávačov pozostáva z krycej dosky (2), v ktorej je vytvorený otvor (4) s tesniacim krúžkom (16) na nátrubok vysávača. Otvor (4) sa dá zvonka uzavrieť zasúvacími jazykmi (8, 9), ktoré sú od seba oddelené obdĺžnikovou oblasťou (11). Aby sa zvýšili úžitkové vlastnosti vreckového filtra (1) na prach, je navrhnuté riešenie, ktoré spočíva v tom, že uzatváracia chlopňa (5) je s krycou doskou (2) na stranách uzavretej...

Vreckový filter na prach

Načítavanie...

Číslo patentu: 279842

Dátum: 18.11.1992

Autori: Marafante Gentile, Tecchiati Mario

MPK: A47L 9/12, A47L 9/14, A47L 9/10...

Značky: vreckový, prach, filter

Zhrnutie / Anotácia:

Vreckový filter (1) na prach do vysávača pozostáva z nosnej dosky (2), v ktorej je vytvorený otvor (3) na nasávací nátrubok vysávača. Tento otvor (3) možno zvonka uzavrieť zvláštnou uzatváracou chlopňou (5), ktorá je vybavená zasúvacou oblasťou (6). Aby sa dosiahla ľahšia manipulácia, hlavne s uzatváracou chlopňou (5), je uzatváracia chlopňa (5) v otvorenej polohe rozpojiteľne spojená s nosnou doskou (2).

Skladateľná prepravná skriňa alebo kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 279763

Dátum: 18.11.1992

Autori: Streich Roland, Kühn Falk

MPK: B65D 88/52

Značky: skriňa, prepravná, skladateľná, kontejner

Zhrnutie / Anotácia:

Skriňa, najmä v tvare s pravouhlým alebo štvorcovým prierezom, má jeden dnový element (1), jeden vekový element (6) a bočné stenové elementy (5), ktoré sú v postavenom stave pri používaní navzájom pevne spojené prostredníctvom v rohových oblastiach dnového elementu (1) a vekového elementu (6) usporiadaných uvoľniteľných zasúvacích spojovacích ústrojenstiev (15, 16 19, 10). V zloženom stave na nevyťaženú prepravu je vekový element (6) s dnovým...

Spôsob výroby tekutej anhydritovej sádry na mazaniny a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279736

Dátum: 18.11.1992

Autori: Schulte Hans-gerd, Kappe Jantinus

MPK: C04B 11/05, C04B 11/028, C04B 11/024...

Značky: vykonávanie, anhydritovej, výroby, zariadenie, mazaniny, spôsob, tekutej, sádry

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa ako východiskový materiál používa predovšetkým REA-sadra a dvojstupňovo predhriatý materiál sa zahrieva v kalcinačnej oblasti s nosným plynom na kalcinačnú teplotu v rozmedzí 720 až 900 °C. Zariadenie na výrobu sadry má sušiacu oblasť vytvorenú ako sušičku (1) s integrovaným deaglomerátorom (2), ďalej predhrievaciu oblasť (4), ktorá je vytvorená ako dvojstupňový cyklónový predhrievač, kalcinačnú oblasť (5) s nosným plynom,...

Spôsob prípravy (-)1beta-etyl-1alfa-(hydroxymetyl)-1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 12balfa-oktahydro-indolo[2, 3-a]chinolizínu a medziprodukty na jeho prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279484

Dátum: 14.10.1992

Autori: Kreidl János, Czibula László, Brill Judit, Visky György, Deutsch Ida, Nógrádi Katalin, Farkas Mária

MPK: A61K 31/435, C07D 471/14

Značky: přípravy, přípravu, medziprodukty, 1beta-etyl-1alfa-(hydroxymetyl)-1, spôsob, 12balfa-oktahydro-indolo[2, 3-a]chinolizínu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe prípravy zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sa 1-etyl-2,3,4,6,7,12-hexahydro-indolo[2,3-a]chinolizín vzorca (II) nechá reagovať s ekvimolárnym množstvom formaldehydu a získaný 1-etyl-1-(hydroxymetyl)-1,2,3,4,6,7-hexahydro-12H-indolo[2,3- a]chinolizín vzorca (III) sa nechá reagovať so štiepacím činidlom (-)-L-dibenzoyltartárovou kyselinou v množstve menšom ako je ekvimolárne množstvo, takto získaná...

Zariadenie pre tvarovanie zúženia na otvorenom konci kovovej plechovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279427

Dátum: 14.10.1992

Autori: Roeterdink Johan Willem, Brilman Gerrit Willem

MPK: B21D 51/32

Značky: tvarovanie, zúženia, plechovky, kovovej, konci, otvorenom, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie sa skladá z podperného dielu (4) na podoprenie dna (5) plechovky (3) a jej posúvanie pozdĺž stredovej osi (6) zariadenia (1), ktoré splýva s pozdĺžnou osou plechovky (3), z prstencovej nákovy (8) umiestnenej súosovo s podperným dielom (4), na vnútornej strane ktorej je vnútorný tvarovací povrch (9), ktorého tvar je prispôsobený požadovanému tvaru zúženia (2), a voľne otáčavej kladky (10), ktorej tvar je prispôsobený tvaru...

Nakladací voz na príjem, prepravu a vysypávanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279317

Dátum: 14.10.1992

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 27/04

Značky: sypkého, příjem, materiálů, vysypávanie, prepravu, nakládací

Zhrnutie / Anotácia:

Nakladací voz (1) na príjem, prepravu a vysypávanie sypkého materiálu na prepravný voz (23) sypkého materiálu je opatrený na koľajových podvozkoch (2) uloženým a šikmým usporiadaním (4) pásového dopravníka, spojeným s násypníkom (10), upraveným v hlbšie položenej prijímacej oblasti. Zadný koľajový podvozok (2), ktorý je umiestnený v oblasti hlbšie položeného prijímacieho konca (26) prijímacieho dopravného pásu (8), je vzhľadom na rám (3)...

Spôsob kontinuálneho odstraňovania gumovitej fázy z triglyceridového oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 279220

Dátum: 14.10.1992

Autori: Cleenewerck Bernard, Dewulf Frans, Bevernage Leo, Dijkstra Albert Jan

MPK: C11B 3/16

Značky: gumovitej, kontinuálneho, triglyceridového, spôsob, fázy, odstraňovania, oleja

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálneho odstraňovania gumovitej fázy z triglyceridového oleja, ktorý zahŕňa nasledujúce stupne: a) odstreďovanie oleja obsahujúceho oddelenú gumovitú fázu v prvom odstreďovacom separátore za vzniku gumovitej fázy s minimálnym obsahom oleja a oleja, ktorý ešte stále obsahuje frakciu gumovitého materiálu pôvodne prítomného v nástrekovej surovine, b) zmiešavanie oleja získaného v prvom odstredivom separátore s podielom premývacej vody...

Zlúčeniny indolu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279214

Dátum: 14.10.1992

Autori: Giger Rudolf Karl Andreas, Mattes Henri

MPK: A61K 31/395, C07D 333/58, C07D 209/14...

Značky: spôsob, farmaceutický, přípravy, zlúčeniny, indolu, prostriedok, obsahom, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1, R5, R6, R7 sú definované v opise, X--Y znamená skupinu -CR8=N- alebo skupinu -C(R8)-NH-, kde R8 znamená atóm vodíka alebo alkyl a B znamená heterocyklickú skupinu alebo skupinu vzorca (b), v ktorom R10 znamená atóm vodíka, prípadne substituovanú alkylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, arylovú skupinu, adamantylovú skupinu, acylovú skupinu alebo karbamoylovú skupinu a X2...

Otváracie zariadenie obalovej nádoby a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279187

Dátum: 14.10.1992

Autor: Nedstedt Ulf

MPK: B65D 5/74, B65D 51/18

Značky: obalovej, otváracie, zariadenie, výroby, spôsob, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Otváracie zariadenie s kvapalinotesným vylievacím hrdlom (21) a s uzatváracou časťou (3) otváracieho zariadenia (2) zaberá v tvarovacom styku s koncom vylievacieho hrdla (21), odvráteným od obalovej nádoby (1) a tento koniec obklopuje, pričom tento koniec pozostáva zo spojenej, kvapalinotesnej vrstvy materiálu, ktorý je tvarovaný podľa vnútorného tvaru uzatváracej časti (3) a je upravený na prerazenie len v spojitosti s otvorením otváracieho...

Tabaková patróna

Načítavanie...

Číslo patentu: 279161

Dátum: 14.10.1992

Autori: Ahrberg Klaus-michael, Calliess Joachim

MPK: A24C 5/40

Značky: patrona, tabaková

Zhrnutie / Anotácia:

Tabaková patróna (2) je oddelená a pripravená továrenským rezacím postupom z tabakového povrazca a pozostáva z dávky tabaku, otvorenej z čelnej strany, zodpovedajúcej svojou tabakovou náplňou hotovej cigarete a vpraviteľnej do cigaretovej papierovej dutinky (6), ktorej plášťová plocha je tvorená z obalu (4) prepúšťajúceho vzduch z celkom vyfajčiteľného materiálu, že samotná nie je vyfajčiteľná, ale po zavedení do cigaretovej papierovej dutinky...

Mechanická lineárna jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279142

Dátum: 14.10.1992

Autor: Hauser Karl - Heinz

MPK: F16H 25/20, B23Q 5/00

Značky: jednotka, mechanická, lineárna

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z vretenového pohonu s otočne uloženým závitovým vretenom (4) a maticou (5). Na podoprenie závitového vretena (4), po obidvoch stranách matice (5), slúžia prstencové oporné elementy (26), podoprené o vodiacu dráhu rovnobežnú so závitovým vretenom (4) a dĺžkovo posuvné. Každý oporný element (26) má pružne predpnutú západku (45), usporiadanú na zapadnutie do západkových priehlbín (48), upravených v napred stanovených...

Asymetrické arylfosfity, zmes s ich obsahom, ich použitie a medziprodukt na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279131

Dátum: 14.10.1992

Autori: Zinke Horst, Troxler Eduard, Schenk Volker, Maul Rudolf, Pitteloud Rita, Hofmann Peter

MPK: C07F 9/59, C07F 9/145, C07F 9/146...

Značky: medziprodukt, výrobu, arylfosfity, použitie, obsahom, asymetrické

Zhrnutie / Anotácia:

Asymetrické arylfosfity všeobecného vzorca (1), v ktorom význam substituentov je uvedený v opise, sú vhodné ako stabilizátory do organických materiálov, ktoré sú citlivé na termické, oxidačné a/alebo svetlom indukované odbúravanie.

Inhalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 279020

Dátum: 14.10.1992

Autori: Spaltenstein Anton, Altermatt Daniel, Khanna Satish Chandra, Dubach Werner, Hilpert Hanspeter

MPK: A61M 15/02, A61M 15/00

Značky: inhalátor

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalátor (I) na podávanie dávkovaného množstva častíc pevnej inhalačnej látky, napríklad farmaceuticky účinnej práškovej látky, v prúde nasávaného vzduchu, obsahuje zásobnú komoru (4), do ktorej zasahuje dávkovací tŕň (5). Dávkovací tŕň (5) je opatrený dávkovacím vrubom (50), ktorý určuje svojím obsahom množstvo častíc pevnej inhalačnej látky, ktorá sa primiešava do prúdu vzduchu. Zásobná komora (4) a dávkovací tŕň (5) sú pohyblivé proti sebe...

Spôsob katalytického spaľovania spáliteľných látok vo vypúšťaných plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 278916

Dátum: 14.10.1992

Autor: Schoubye Peter

MPK: F23G 7/06

Značky: vypúšťaných, spôsob, katalytického, plynoch, látok, spaľovania, spalitelných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob eliminovania spáliteľných látok obsiahnutých vo vypúšťaných a/alebo odpadových plynoch katalytickým spaľovaním, pri ktorom sa spracovávaný plyn najprv stláča v kompresore, potom sa zahrieva na teplotu nutnú na nasledujúce katalytické spaľovanie, pričom potom nasleduje spaľovanie a eliminovanie týchto škodlivých látok v spracovávanom plyne na katalyzátore obsiahnutom v spaľovacej komore a expandovanie tohto spracovávaného plynu na...

Zariadenie na zbavenie vlhkosti izolačnej vrstvy alebo dutého priestoru ležiacich pod krycou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278894

Dátum: 14.10.1992

Autor: Dörle Alfred

MPK: E04B 1/70, F26B 21/00

Značky: ležiacich, zariadenie, izolačnej, krycou, vrstvou, dutého, vrstvy, zbavenie, vlhkosti, priestoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) pozostáva z aspoň dvoch kompresorov (2, 3). Aspoň dva paralelne radené prvé kompresory (2) sú spojené so zodpovedajúcim počtom paralelne radených sušičiek (4) vzduchu, ktoré sú spojené so zodpovedajúcim počtom paralelne radených druhých kompresorov (3). Prvé kompresory (2), druhé kompresory (3) a sušičky (4) vzduchu sú vzájomne oddelené a usporiadané na pojazdnom podvozku alebo v skrini (5) a aspoň spojenie medzi sušičkami (4)...

Jednostranná klietka vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278863

Dátum: 14.10.1992

Autori: Kříž František, Smatana Jozef, Rajsigl Zdeněk

MPK: F16C 33/40, F16C 33/46, F16C 33/38...

Značky: ložiska, klietka, vysokootáčkového, jednostranná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka jednostrannej klietky vysokootáčkového ložiska zloženého z puzdra (2) i hriadeľa (5) s obežnými dráhami a vodiacimi plochami, a z valivých teliesok (6) umiestnených v klietke (1), kde na vnútornej vodiacej ploche (4) puzdra (2) a/alebo na vonkajšej vodiacej ploche (3) klietky (1) je vytvorený od valivých teliesok (6) kužeľový sklon pod uhlom (alfa) väčším ako 0 a menším, najviac sa rovnajúcim 5 uhlovým stupňom, pričom vnútorný...

4-Substituované azetidinóny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278789

Dátum: 14.10.1992

Autori: Feigelson Gregg Brian, Curran William, Ziegler Carl Bernard

MPK: C07D 463/00, C07D 477/00, C07D 205/08...

Značky: azetidinóny, výroby, 4-substituované, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-substituované azetidinóny všeobecného vzorca (I) alebo (Ia), kde všeobecného symboly majú význam uvedený v opise, a spôsob ich výroby. Tieto zlúčeniny sú prekurzormi karbapenémových a karbocefamových antibiotík.

Zariadenie na pradenie s otvoreným koncom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278664

Dátum: 14.10.1992

Autori: Stejskal Alois, Vavřina Jan, Borovcová Želmíra, Dídek Stanislav, Havránek Zdeněk

MPK: D01H 4/10, D01H 4/08

Značky: zariadenie, pradenie, koncom, otvoreným

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie zahŕňa optimálne parametre spriadacieho rotora k danej uhlovej frekvencii spriadacieho rotora. Dĺžka (L2) druhej sklzovej steny (16) spriadacieho rotora (2) je menšia alebo sa najviac rovná dĺžke (L1) prvej sklzovej steny (13), ale je väčšia ako 0,4 násobok dĺžky (L1) prvej sklzovej steny (13), ktorej uhol (alfa) je väčší ako uhol (beta) druhej sklzovej steny (16), pričom pomer najväčšieho vnútorného priemeru (D) spriadacieho rotora...

Zariadenie na pradenie s otvoreným koncom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278626

Dátum: 14.10.1992

Autori: Stejskal Alois, Havránek Zdeněk, Borovcová Želmíra, Dídek Stanislav, Vavřina Jan

MPK: D01H 4/10, D01H 4/08

Značky: zariadenie, pradenie, koncom, otvoreným

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje spriadací rotor (2) vybavený od svojho hrdla (14) rozširujúcou sa prvou sklzovou stenou (13), oproti ktorej ústi výstup dopravného kanála (7) a ktorá prechádza prevádzacou stenou (22) do druhej sklzovej steny (15), rozširujúcej sa v rovnakom zmysle ako prvá sklzová stena (13) a prechádzajúcej v najväčšom vnútornom priemere spriadacieho rotora (2) do jeho zbernej drážky (16), ktorá prechádza do dna spriadacieho rotora (2)....

Mikroorganizmy Agrobacterium sp. a spôsob mikrobiologickej výroby kyseliny 6-hydroxynikotínovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278571

Dátum: 14.10.1992

Autor: Kiener Andreas

MPK: C12N 1/20, C12P 17/12

Značky: kyseliny, agrobacterium, spôsob, výroby, mikrobiologickej, 6-hydroxynikotínovej, mikroorganizmy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob mikrobiologickej výroby kyseliny 6-hydroxynikotínovej z 3-kyanpyridínu. V tomto spôsobe sa používajú nové mikroorganizmy rodu Agrobactérium, ktoré sú schopné rásť s 3-kyanpyridínom ako jediným zdrojom uhlíka, dusíka a energie a ako substrát ho biotransformovať na kyselinu 6-hydroxynikotínovú. Opisujú sa tiež mikroorganizmy Agrobactérium sp. DSM 6336.

Spôsob prehadzovania útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278541

Dátum: 14.10.1992

Autor: Hudousek Jiří

MPK: D03D 47/30, D03D 47/32

Značky: spôsob, prehadzovania, útku

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prehadzovania útku napínaného stále počas prehadzovania dopravným fluidom, prúdiacim pomocnými dýzami, spočíva v tom, že tlak dopravného fluida (14) sa v pomocných dýzach (9) stupňuje lineárne alebo progresívne v smere prehadzovania útku (5). S narastajúcim tlakom dopravného fluida (14) v smere prehadzovania útku (5) sa skracuje čas jeho pôsobenia na prehadzovaný útok (5). Časovanie pôsobenia dopravného fluida (14) je postupné. Prúdenie...

Mikroorganizmy Alcaligenes faecalis a mikrobiologický spôsob výroby kyseliny 6-hydroxypikolínovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278423

Dátum: 14.10.1992

Autor: Kiener Andreas

MPK: C12P 17/12, C12P 17/10, C12N 1/20...

Značky: kyseliny, alcaligenes, spôsob, výroby, mikrobiologický, faecalis, mikroorganizmy, 6-hydroxypikolínovej

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrobiologický spôsob výroby kyseliny 6-hydroxypikolínovej z 2-kyanpyridínu, je založený na použití nových mikroorganizmov rodu Alcaligenes, ktoré sú schopné rásť s 2-kyanpyridínom ako jediným zdrojom uhlíka, dusíka a energie, a ako substrát ho biotransformovať na kyselinu 6-hydroxypikolínovú. Opisujú sa mikroorganizmy Alcaligenes faecalis DSM 6335.

Spôsob výroby alkylarylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278291

Dátum: 14.10.1992

Autori: Dudek Ivan, Pašek Josef, Mlynár Jaromír, Šebeň Štefan, Volf Jiří

MPK: C07C 209/26, C07C 211/48

Značky: alkylarylamínov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes východiskových látok sa pred redukčnou alkyláciou aromatických amínov najskôr podrobí pôsobeniu kyslého heterogénneho katalyzátora, a až potom sa hydrogenuje. To má za následok zvýšenie rýchlosti redukčnej alkylácie a zníženie rýchlosti hydrogenácie ketónu. Výsledkom je zvýšenie selektivity.

Zmes na spomalenie rozpustnosti priemyselných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278203

Dátum: 14.10.1992

Autor: Kováč Pavol

MPK: C05G 3/00

Značky: rozpustností, hnojiv, spomalenie, priemyselných

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes obsahuje 2 diely cementu, 4 diely priemyselných hnojív, 1 diel jemne mletého vápenca a časť dielu rozrábacej vody určeného výpočtom vodného koeficientu V/C 0,42 až 0,45. Cement s mletým vápencom a priemyselnými hnojivami tvorí betónovú zmes, ktorá po vytvrdnutí má ochrannú funkciu pred nežiaducim rýchlym rozpúšťaním zložiek hnojív vo vode.

Spôsob povrchovej úpravy minerálnych plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278145

Dátum: 14.10.1992

Autori: Petrůj Jaroslav, Veselý Karel, Polouček Eduard, Macíček Jaroslav

MPK: C08K 9/04

Značky: minerálnych, plniv, úpravy, povrchovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchová úprava minerálnych plnív, napríklad uhličitanu vápenatého, hydroxidu vápenatého, hydroxidu horečnatého, hydroxidu hlinitého, kaolínu a/alebo dolomitu, najmä na prípravu kompozitov s polyolefínmi spočíva v tom, že práškové plnivo sa impregnuje 0,001 až 10 % roztokom amónnych solí vyšších mastných kyselín s 12 až 32 uhlíkovými atómami vo vode a/alebo v etanole tak, aby koncentrácia amónnej soli na plnive bola 0,1 až 10 % hmotnostných.

Rekombinované plazmidy Escherichia coli obsahujúce tieto plazmidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278107

Dátum: 14.10.1992

Autori: Plháčková Kamila, Kyslík Pavel, Sobotková Lenka, Vojtíšek Vladimír

MPK: C12N 15/70, C12P 37/00

Značky: obsahujúce, rekombinované, plazmidy, escherichia, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Rekombinované plazmidy kódujú syntézu G-penicilín amidázy, ich deriváty vzniknú deléciou nekódujúcich oblastí a sú odvodené od základných plazmidov pACY184 a pBR322, ktoré sú označené pAA1, pAA6, pBA4 a pBA6. Kmeň mikroorganizmu Escherichia coli CCM 4228 obsahuje niektorý z uvedených rekombinovaných plazmidov a môže byť využitý ako zdroj enzýmu na prípravu 6-aminopenicilánovej kyseliny (6-APK) z G-penicilínu alebo...

Rekombinované plazmidy a kmene Escherichia coli obsahujúce tieto plazmidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278106

Dátum: 14.10.1992

Autori: Plháčková Kamila, Vojtíšek Vladimír, Branny Pavel

MPK: C12P 35/00, C12N 15/70

Značky: rekombinované, tieto, obsahujúce, escherichia, plazmidy, kmene

Zhrnutie / Anotácia:

Rekombinované plazmidy kódujú syntézu hydrolázy 7beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánovej kyseliny. Ich deriváty vzniknú deléciou nekódujúcich oblastí, sú odvodené od základného plazmidu pK19 a sú označené pKS118, pKS946 a pKS55. Kmeň mikroorganizmu Escherichia coli CCM 4229 obsahuje niektorý z uvedených rekombinovaných plazmidov a môže byť využitý ako zdroj enzýmu na prípravu 7-amino-cefalosporánovej kyseliny (7-ACK) z...

Vodná stabilná suspenzia silikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278100

Dátum: 14.10.1992

Autori: Bergmann Roland, Leonhardt Wolfgang

MPK: C11D 1/825, C11D 3/12, C11D 3/37...

Značky: suspenzia, stabilná, silikátov, vodná

Zhrnutie / Anotácia:

Suspenzia silikátov nerozpustných vo vode a viažucich ióny vápnika obsahuje silikát všeobecného vzorca /Kat2/nO/x . Me2O3 . /SiO2/y, v ktorom Kat znamená katión, ktorý možno nahradiť vápnikom, s mocenstvom n, x je číslo od 0,7 do 1,5, Me je bór alebo hliník a y je číslo od 0,8 do 6, v množstve 0,5 až 80 % hmotn., dispergačne pôsobiacu zložku vo forme zmesi skladajúcej sa z najmenej dvoch oxoalkoholetoxylátov všeobecného vzorca R-/OCH2CH2/n-OH,...

Spôsob zvýšenia selektivity katalytickej redukčnej alkylácie aromatických amínov alifatickými ketónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278068

Dátum: 14.10.1992

Autori: Pašek Josef, Mlynár Jaromír, Doležel Pavel, Volf Jiří, Grüner Alexander

MPK: B01J 23/72, C07C 209/26, C07C 211/48...

Značky: amínov, alifatickými, katalytickej, zvýšenia, spôsob, redukčnej, ketónmi, selektivity, alkylácie, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Z východiskovej zmesi reagujúcich látok sa pred redukčnou alkyláciou, ktorá sa uskutočňuje v prítomnosti vhodného medeného a kyslého heterogénneho katalyzátora, separuje reakčná voda a potom sa táto reakčná zmes, vrátane použitého heterogénneho katalyzátora hydrogenuje. Pri hydrogenácii takto získanej reakčnej zmesi sa potlačuje paralelná hydrogenácia ketónu na zodpovedajúci alkohol.

Sorbent na fixáciu toxických, rádioaktívnych a znečisťujúcich látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278047

Dátum: 14.10.1992

Autori: Maloch Jan, Püschel Petr, Petříková Vlasta, Formánek Zdeněk, Trýzna Pavel

MPK: B01J 20/22, B01J 20/28, B01J 20/30...

Značky: látok, toxických, rádioaktívnych, fixáciu, znečisťujúcich, sorbent

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbent na fixáciu toxických, rádioaktívnych a znečisťujúcich látok, je tvorený popolom vzniknutým spaľovaním tuhých palív pri teplote vyššej ako 1 000°C, ktorý obsahuje aspoň 30 % hmotnostných častíc s veľkosťou menšou ako 3 mm a maximálne 10 % hmotnostných častíc menších ako 0,01 mm. Obsah vodou vylúhovateľných toxických prvkov má nižší ako 1 mg.1-1 a aktivitu rádia nižšiu ako 100 Bq.kg-1. Okrem toho obsahuje od stopového množstva až do 20 %...

Spôsob výroby kompozitnej nite a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281504

Dátum: 14.10.1992

Autori: Roncato Giordano, Fedorowsky Robert, Boissonnat Philippe, Loubinoux Dominique

MPK: D01D 5/08, D02G 3/18, C03B 37/02...

Značky: spôsobu, spôsob, vykonávanie, tohto, zariadenie, kompozitnej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Nekonečné organické vlákna (19) sa vyťahujú v najmenej jednom zväzkovitom zoskupení (1), ktoré sa zbieha k jednému bodu (3), a vymedzuje aspoň časť obvodu priestoru (2) medzi zvlákňovacou dýzou (32) a bodom (3) zbiehania, pričom nekonečné sklenené vlákna (12) sa združujú do najmenej jednej sklenenej nite (16), ktorá sa zavádza zboku do uvedeného priestoru (2) priechodom oddeľujúcim okraje uvedeného najmenej jedného zväzkovitého zoskupenia (1),...

Spaľovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281375

Dátum: 14.10.1992

Autor: Salonen Pasi

MPK: F22B 1/02, F22B 1/00

Značky: spaľovacia, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovacia jednotka na obežný látkový proces obsahuje reakčnú komoru (R), ktorej spodná časť je na vytvorenie fluidného lôžka vybavená roštom (10) a vybavená prostriedkami na privádzanie paliva na rošt (10) a prostriedkami na privádzanie vzduchu nad rošt (10) do fluidného lôžka. Ďalej obsahuje aspoň jeden separátor (4) častíc s prostriedkami na čistenie spalín od pevného materiálu vytvorených vo fluidnom lôžku a obsahujúcich tento pevný...

Zariadenie na hromadné spracovávanie kovových drôtov a spôsob spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 281370

Dátum: 14.10.1992

Autori: Bicalho Mauricio, Meersschaut Dirk

MPK: C21D 9/60, C21D 9/52, C21D 9/54...

Značky: kovových, spracovávanie, zariadenie, spôsob, hromadné, drôtov, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) zahrnuje frekvenčný generátor (2), jednu alebo viac indukčných cievok (4), ktoré sú napájané frekvenčným generátorom (2), a prostriedky (3) na vedenie kovových drôtov. Kovové drôty zahrnujú kovové drôty patriace k podskupine (8) a kovové drôty, ktoré do podskupiny nepatria. Zariadenie (1) rovnako zahrnuje (6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24) na zmenu úrovne čistej tepelnej energie, ktorá sa prenáša do kovových drôtov podskupiny (8) v...

Antistatický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277717

Dátum: 14.10.1992

Autori: Ruchař Robert, Ruffer Jan

MPK: C09K 3/16

Značky: antistaticky, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Antistatický prípravok na báze silikónových olejov určený na stabilizáciu povrchov výrobkov z nenasiakavých materiálov pozostáva z 1 až 30 % hmotn. dialkylpolysiloxánov a/alebo diarylpolysiloxánov, 70 až 99 % hmotn. alifatických a/alebo aromatických alkoholov s počtom atómov uhlíka C1 až C7 a 0,1 až 1 % hmotn. anorganických kyselín.

Stroj na stavbu koľaje pre kontrolované znižovanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277703

Dátum: 14.10.1992

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/20

Značky: stroj, znižovanie, kontrolované, koľaje, stavbu

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (44) na stavbu koľaje, vytvorený ako stabilizátor koľaje (52) pre kontrolovateľné znižovanie koľaje (52), má na podvozkoch (46) uložený rám (45) stroja (44) a stabilizačné agregáty (47), ktoré sú výškovo prestaviteľné a ktoré možno prostredníctvom pohonov uviesť do vodorovného a kolmo k pozdĺžnej osi stroja (44) prebiehajúceho kmitania stabilizačných agregátov (47) a ktoré majú na koľajniciach koľaje (52) dosadajúce valčekové nástroje. V...