Zverejnene patenty 12.08.1992

Farmaceutický prostriedok na riadenie vylučovania žalúdočných kyselín a príbuzných indikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279526

Dátum: 12.08.1992

Autori: Winterborn Ian Keith, Padfield John Malcolm

MPK: A61K 31/34

Značky: kyselin, indikácii, prostriedok, farmaceutický, vylučovania, příbuzných, žalúdočných, riadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok s obsahom ranitidínu, výhodne vo forme hydrochloridu, pričom ide o vodný prostriedok s obsahom ranitidínu alebo jeho fyziologicky prijateľných solí, s pH v rozmedzí 6,5 až 7,5. Tieto prostriedky sú vhodné na parenterálne podanie vo forme injekcie alebo kontinuálnej infúzie, alebo na perorálne podanie.

Derivát indolu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279363

Dátum: 12.08.1992

Autori: Bartoszyk Gerd, Böttcher Henning, Greiner Hartmut, Seyfried Christoph

MPK: A61K 31/495, C07D 209/14, A61K 31/40...

Značky: derivát, indolu, ktorý, spôsob, obsahuje, farmaceutický, použitie, prostriedok, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát indolu všeobecného vzorca (I), kde znamená Ind skupinou CN, CO-R1, CONR3R4 alebo NHR2 substituovaný indol-3-yl, R1 znamená NH2, NHA, NA2, NHCnH2nNA2, NHCnH2nHet alebo NHCnH2nOA, R2 znamená CO-NH2, CO-NHA alebo CO-NA2, R3 a R4 znamenajú spolu dohromady C3-7alkylén prerušený atómom O alebo substituovaný NR5 a/alebo O, NA2, NHCOA, COOA, CONH2, Ar alebo Het a/alebo prípadne obsahujúci prídavnú dvojitú väzbu, R5 znamená H, A, Ar, Het, Ar-...

Farmaceutický prostriedok na ošetrovanie schizofrénie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279225

Dátum: 12.08.1992

Autori: Mason Ronald Paul, Fischer Volker

MPK: A61K 31/55, A61K 47/22

Značky: farmaceutický, schizofrénie, ošetrovanie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na ošetrovanie schizofrénie, obsahujúci clozapín a kyselinu L-askorbovú v hmotnostnom pomere 1 : 3 až 1 : 40, pričom jednotková dávkovacia forma obsahuje 25 mg alebo 100 mg clozapínu.

Etylénoxidový katalyzátor, spôsob jeho výroby a spôsob výroby etylénoxidu za použitia katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279174

Dátum: 12.08.1992

Autori: Buffum John Edward, Kowaleski Ruth Mary, Gerdes William Herman

MPK: B01J 23/66, B01J 23/68, C07D 301/10...

Značky: etylénoxidu, použitia, etylénoxidový, spôsob, výroby, katalyzátora, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Etylénoxidový katalyzátor na výrobu etylénoxidu v plynnej fáze obsahuje striebro, promočné množstvo alkalického kovu, réniové promótory a výhodne réniové kopromótory, vybrané zo skupiny zahŕňajúcej síru, molybdén, volfrám, chróm a ich zmesi na nosiči obsahujúcom aspoň 85 % hmotn. alfa-oxidu hlinitého, od 0,05 do 6 % hmotn., merané ako oxid, kovu alkalickej zeminy vo forme oxidu, 0,01 až 5 % hmotn., merané ako dioxid, kremíka vo forme oxidu a vo...

Spôsob pasterizácie krvného plazmového produktu a prostriedok na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279031

Dátum: 12.08.1992

Autori: Burnouf Thierry, Burnouf-radosevich Miryana

MPK: A61K 35/16, A61L 2/04

Značky: pasterizácie, prostriedok, spôsobu, uskutočnenie, krvného, plazmového, produktů, tohto, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pasterizácie krvného plazmového produktu, zvoleného zo súboru zahŕňajúceho roztok plazmy na terapeutické použitie na kompenzáciu nedostatku krvných zrážacích faktorov V, XI a XIII, totálnu plazmu na terapeutické použitie a supernatant kryoprecipitovanej plazmy, zbavenej kryoproteínov, spočíva v tom, že sa k plazmového produktu pridajú prísady, zahŕňajúce 500 až 800 g sorbitolu, 100 až 1000 j heparínu, 3 až 5 mmol chloridu vápenatého a 1...

2,6-substituovaná 3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-bifenyl]-4-yl]-metyl-4(3H)- chinazolinónová zlúčenina, spôsob a medziprodukty na jej prípravu a farmaceutický prostriedok na jej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279004

Dátum: 12.08.1992

Autori: Venkatesan Aranapakam, Jeremy Levin

MPK: C07D 239/88, A61K 31/455, A61K 31/505...

Značky: báze, farmaceutický, 2,6-substituovaná, spôsob, medziprodukty, chinazolinónová, 3-[[2'-(1h-tetrazol-5-yl)[1,1'-bifenyl]-4-yl]-metyl-4(3h, přípravu, zlúčenina, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom riešenia je 2,6-substituovaná 3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-bifenyl]-4-yl]metyl-4(3H)- chinazolinónová zlúčenina so všeobecným vzorcom (I), kde X je priamy alebo rozvetvený alkyl, n je 1 až 3, R6 je skupina so vzorcom (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) alebo (viii), kde R9 je H, alkyl s priamym reťazcom, fenyl, monosubstituovaný fenyl, kde substituent je vybraný zo skupiny zahrnujúcej alkyl, -CF3, nitro, O-alkyl alebo -NH2 a...

Deriváty imidazolu, triazolu a tetrazolu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278998

Dátum: 12.08.1992

Autori: Matassa Victor, Street Leslie, Baker Raymond

MPK: C07D 401/14, C07D 403/04, A61K 31/41...

Značky: farmaceutické, triazolu, imidazolu, výroby, přípravky, báze, tetrazolu, použitie, deriváty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované deriváty imidazolu, triazolu a tetrazolu, ktoré pôsobia na receptory 5-hydroxytryptamínu, 5-HT. Ide o selektívne agonisty receptorov tzv. R-HT1 typu. Tieto zlúčeniny sú preto užitočné pri liečbe klinických stavov, pri ktorých je indikovaný selektívny agonista týchto receptorov, ako je napríklad migréna. Deriváty imidazolu, triazolu a tetrazolu všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v opise, samé osebe,...

Pojazdná stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: 278856

Dátum: 12.08.1992

Autor: Weege Rolf-dieter

MPK: A61G 5/08, A47C 4/42

Značky: stolička, pojazdná

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdná stolička pozostáva z dvoch bočných častí (1, 2), navzájom spolu spojených skríženým rozovierateľným vedením a zložiteľných z prevádzkovej polohy, v ktorej sú od seba vzdialené, do neprevádzkovej polohy, v ktorej sú tesne pri sebe. Bočné časti (1, 2) obsahujú dolný diel (3, 4), opatrený kolesami (31 až 34), a horný diel (5, 6), spojený so zložiteľným sedadlom (41), ktoré sú navzájom spojené zvislo posuvne, najmä teleskopickým vedením, a...

Spínací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 278816

Dátum: 12.08.1992

Autor: Sendelweck Gene Karl

MPK: H03K 17/00, H03K 17/56, H03K 17/16...

Značky: obvod, spínací

Zhrnutie / Anotácia:

Dióda (14) je spojená svojou katódou (16) so vstupnou svorkou (10) spínacieho obvodu, ku ktorej je privedený cez kondenzátor vstupný signál (Si), a svojou anódou (18) cez výstupný obvod (70) s výstupnou svorkou (12). Obvod (80) riadenia predpätia tvorený sériovým zapojením druhého rezistora (64) a riadiaceho spínača (60) zapojeného medzi katódu (18) a uzemňovaciu svorku a prvým rezistorom (62) zapojeným medzi anódu (18) a svorku (25) prvého...

Hydraulická jednotka, určená najmä na prestavovanie železničných výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 278766

Dátum: 12.08.1992

Autor: Baumruck Manfred

MPK: F15B 15/08, B61L 5/04

Značky: najmä, výhybiek, hydraulická, určená, železničných, prestavovanie, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa hydraulická jednotka, ktorá obsahuje axiálne posuvný pracovný valec (3), ktorý je usporiadaný na stacionárnej piestovej tyči (2) vybiehajúcej na obidve strany od piesta (1), pričom vedenia (10, 11) tlakového média, ktoré spájajú pracovné priestory (8, 9) pracovného valca (3), nachádzajúce sa na obidvoch stranách piesta (1), s prívodnou a odvodnou prípojkou (12, 13) na hydraulické tlakové médium, sú usporiadané na jednej a tej istej...

Mäkčená polyvinylchloridová kompozícia so zvýšeným obsahom plnidiel na výrobu plošných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278672

Dátum: 12.08.1992

Autori: Mišeje Gabriela, Kotleba Jozef, Helbich Tibor, Borišková Magdaléna, Gendiar Jozef

MPK: D06N 3/06

Značky: plošných, plnidiel, polyvinylchloridová, kompozícia, zvýšeným, útvarov, mäkčená, obsahom, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Mäkčená PVC kompozícia s obsahom plnív, výhodne mikromletého vápenca, 63,5 až 69,5 % hmotn., stupňom mäkčenia PVC, teda podielu obsahu zmäkčovadiel v % hmotn. a obsahu PVC v % hmotn., 0,419 až 0,535, ktorý je úmerný koeficientu úmernosti 0,0066 až 0,0077. Kompozícia sa spracováva pri teplote 130 až 190 °C vytláčaním alebo valcovaním a používa sa na výrobu heterogénnych PVC podlahovín, vysokoplnených fólií a iných plošných útvarov.

Rotačný čeľusťový drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: 278639

Dátum: 12.08.1992

Autor: Schrödl Hermann

MPK: B02C 13/09, B02C 13/02, B02C 13/06...

Značky: čeľusťový, rotačný, drvič

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný čeľusťový drvič (1) je opatrený vnútri skrine (2) rotorom (5), otáčajúcim sa okolo vodorovnej osi (6) otáčania, opatreným aspoň jednou obežnou čeľusťou (7) a ďalej pevnou čeľusťou (10) upevnenou na skrini (2) v podstate nad zostupnou oblasťou obežnej kružnice rotora (5), ktorá beží v mierne stúpajúcom plochom sklone vzhľadom na horizontálu proti smeru otáčania rotora (5) smerom k vstupnému otvoru (3) skrine (2). Aby sa dosiahol vysoký...

Sulfomočoviny, spôsob ich výroby, fenylsulfónamidy a sulfonylkarbamáty ako medziprodukty na ich výrobu, herbicídny a rast rastlín obmedzujúci prostriedok, jeho použitie a spôsob potláčania alebo zamedzenia nežiadúceho rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278536

Dátum: 12.08.1992

Autor: Meyer Willy

MPK: C07D 405/12, A01N 47/36, C07D 409/12...

Značky: sulfomočoviny, fenylsulfónamidy, herbicídny, sulfonylkarbamáty, spôsob, použitie, zamedzenia, obmedzujúci, výroby, prostriedok, rastlín, nežiaducého, výrobu, rastu, medziprodukty, potláčania

Zhrnutie / Anotácia:

Sulfonylmočoviny všeobecného vzorca (I), v ktorom X znamená atóm kyslíka, atóm síry alebo skupinu vzorca SO2, R2 je atóm vodíka, fluóru, chlóru alebo skupina (X1)nR3, n je číslo 0 alebo 1, Z je skupina Z1 alebo Z2, E je metínová skupina alebo atóm dusíka, R8 znamená alkyl, alkoxy, halogénalkoxy, halogénalkyl vždy s 1 až 4 atómami uhlíka, atóm halogénu alebo dialkylamino s 1 až 3 atómami uhlíka v každej alkylovej časti, R9 znamená alkyl, alkoxy,...

Antiparazitické avermektínové deriváty a prostriedok na liečenie parazitických infekcií tieto deriváty obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278513

Dátum: 12.08.1992

Autori: Gibson Stephen Paul, Bu'lock John Desmond, Goudie Alexander Crossan, Holdom Kelvin Scott

MPK: A01N 43/22, A01N 63/02, A23K 1/17...

Značky: antiparazitické, liečenie, avermektínové, tieto, deriváty, infekcii, parazitických, obsahujúci, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde prerušovaná čiara znamená prípadnú dvojitú väzbu a R1 je H alebo OH a dvojitá väzba nie je prítomná, prípadne za prítomnosti dvojitej väzby, nie je prítomný substituent R1. R2 je alfa-rozvetvená C3-8 alkylová, alfa-rozvetvená C3-8 alkenylová, alfa-rozvetvená C3-8 alkoxyalkylová alebo alkoxytioalkylová skupina, alfa-rozvetvená C4-8 alkinylová skupina, C5-8 cykloalkyl-alfa-rozvetvená C2-5 alkylová skupina,...

Spôsob výroby tesniacej podzemnej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278384

Dátum: 12.08.1992

Autor: Hermann Adalbert

MPK: E02D 5/18, E02D 19/16, C04B 28/02...

Značky: výroby, podzemnej, tesniacej, spôsob, stěny

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie spočíva v tom, že sa zo steny kapsy (1) naplnenej samočinne tvrdnúcou suspenziou hmoty na tesniacu stenu vyťaží zemina, frézou na podzemnú stenu, a potom sa materiál vyčerpá z kapsy (1) spolu so zmesou hmoty suspenzie na tesniacu stenu, ako výstrojová suspenzia, zmes sa preoseje a rozdelí sa na hrubý a jemný podiel a z jemného podielu zmesi, ktorého veľkosť zrna sa pohybuje pod vopred stanovenou veľkosťou podielu hrubého zrna, sa...

Osviežujúci náramok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278355

Dátum: 12.08.1992

Autor: Rana Gabriel

MPK: A61H 33/04, A61F 7/10, A61H 15/02...

Značky: osviežujúci, náramok

Zhrnutie / Anotácia:

Osviežujúci náramok je určený na ochladzovanie rozhorúčeného ľudského organizmu. Dotykom s ľudským organizmom vytvára dobrý pocit sebaistoty, sviežosti v nežiaducom teplom prostredí, priložením na čelo. Má liečivý účinok pri určitých bolestiach hlavy, migrénach a pod. Náramok pozostáva z puzdra (1) a z nádoby (2), ktorá je vybavená dole vypúšťacím ventilom (3), zhora plniacim ventilom (4) a stabilizovanou opierkou (7) medzi dnami puzdra (1) a...

Ortuťový uzáver vežového rozkladača amalgámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278300

Dátum: 12.08.1992

Autori: Vadovič Ján, Papež Stanislav

MPK: C25B 1/42

Značky: rozkladača, uzáver, ortutový, amalgamů, věžového

Zhrnutie / Anotácia:

Ortuťový uzáver rozkladača amalgámu, v ktorého kónickom dne (3) so sklzmi ortuti (2) je v horizontálnej polohe umiestnený jeden alebo viac žliabkov, ktoré majú tvar sústredných kružníc, alebo sú rovné, napojené na centrálny odvod ortuti (5) a prepadovú nádobu (6) na nastavenie konštantnej výšky hladiny ortuti.

Pomocný prípravok na zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278299

Dátum: 12.08.1992

Autori: Polievka Milan, Okresová Soňa

MPK: B23K 35/38

Značky: pomocný, zváranie, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocný prípravok na zváranie zabraňuje adhézii postrekov zváraného kovu na povrch. Prípravok pozostáva z 1 až 95 hmotn. dielov aspoň jednej látky zo skupiny zahŕňajúcej diestery polyetylén-glykolu s molekulovou hmotnosťou 300 až 3000 g/mol., výhodne polyetylénglykolmaleinát, monobutylétery etylénglykolu s molekulovou hmotnosťou 100 až 170 g/mol, polyvinylalkohol, kopolymér propylénoxidu s etylénoxidom, z maximálne 50 hmotn. dielov...

Napínacia páska obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278286

Dátum: 12.08.1992

Autori: Hyeong-sub Lim, Young-min Hwang

MPK: H01J 29/87

Značky: obrazovky, napínacia, páska

Zhrnutie / Anotácia:

Napínacia páska obrazovky je tvorená jedinou páskovovou jednotkou, vytvorenou zo syntetickej živice obsahujúcej polyamid a sklenené vlákna.

Spôsob výroby polyamidových kompozitov so zmenšenou zápalnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278055

Dátum: 12.08.1992

Autori: Petrů Kamil, Tainová Štefánia, Vrana Ľubomír, Hoffmannová Lenka

MPK: C08L 77/02, B29D 9/00, B32B 27/34...

Značky: kompozitov, polyamidových, spôsob, zápalnosťou, zmenšenou, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozity sa vyrábajú tak, že sa k zmesi polyamidovej matrice, plniva a prípadne aj ďalších prísad v závitovkovom vytláčacom stroji pridáva 0,1 až 3,0 hmotn. % vztiahnuté na hmotnosť zmesi, či di[mono- až tri(alfa-metylbenzyl)fenyl]amínu a zhomogenizovaná tavenina sa vytláča, chladí a granuluje.

Hydrogénhexakyanoželeznatany a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278007

Dátum: 12.08.1992

Autor: Györyová Katarína

MPK: C01C 3/12

Značky: hydrogénhexakyanoželeznatany, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrogénhexakyanoželeznatany všeobecného vzorca [R3S]xHy[Fe(CN)6], kde R je metyl, fenyl, x je 1 alebo 2 a y je 2 alebo 3 sa pripravujú tak, že na vodný roztok draselnej soli hexakyanoželeznatanu sa pôsobí vodným roztokom trimetyl- alebo trifenylsulfóniumjodidu, roztok sa ochladí a okyslí kyselinou chlorovodíkovou na pH 5 až 5,5. Vzniknutý kyanokomplex sa podrobí kryštalizácii, prípadne rekryštalizácii. Používa sa ako absorbér kationických...

Fermantačný spôsob výroby L-treonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277924

Dátum: 12.08.1992

Autori: Ulbert Stanislav, Filipík Ivan, Plachý Jiří

MPK: C12P 13/08

Značky: spôsob, výroby, l-treonínu, fermantačný

Zhrnutie / Anotácia:

Fermentačný spôsob prípravy esenciálnej aminokyseliny L-treonínu spočíva v tom, že fermentácia sa uskutočňuje v laboratórnych tankoch pri začiatočnej koncentrácii 1,0 až 5,0 x 104 buniek/ml, pri výťažku L-treonínu 65 g/l a konverzii sacharózy 35 %. Inokulum sa pripravuje v inokulačnom médiu obsahujúcom na začiatku kultivácie 100 jednotiek/ml penicilínu G.

Prípravok obsahujúci axetil cefuroximu vo forme častíc a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277898

Dátum: 12.08.1992

Autori: James Michawl Bernard, Elliott Leonard Geoffrey

MPK: A61K 9/30, A61K 31/545

Značky: formě, výroby, částic, prípravok, spôsob, axetil, obsahujúci, cefuroximu

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok s obsahom axetil cefuroxímu vo forme častíc, ktoré sú potiahnuté jednoliatym poťahom, odolným voči vode, skladajúcim sa z lipidov alebo zmesi lipidov, nerozpustných vo vode a slúžiacich na zakrytie horkej chuti účinnej zložky pri perorálnom podávaní. Poťah sa rozpadá a rozpúšťa pri kontakte s gastrointestinálnou tekutinou. Spôsob výroby prípravku spočíva v dispergovaní častíc axetil cefuroxímu v roztopenom lipide alebo...

Brdový list tkacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 277875

Dátum: 12.08.1992

Autori: Nechanický Jan, Špidlen Emil, Bílek Jan

MPK: D03C 9/00, D03C 9/06

Značky: tkacieho, stroja, brdový

Zhrnutie / Anotácia:

Brdový list tkacieho stroja obsahuje krajnice (2) s plochými výstupkami (8), ktoré zasahujú do dutín (9) krížových ciepok (činiek) (1), do ktorých zároveň zasahujú prítlačné prostriedky (5) upevnené v činkách (1). V každom plochom výstupku (8) krajnice (2) je vytvorené valcové vybranie (7), v ktorom je otočne osadený upínací segment (3), na vonkajšiu časť ktorého dosadá prítlačný prostriedok (5). Vnútorná časť upínacieho segmentu (3) dosadá na...

Kryštalická polypropylénová živicová hmota, nepriehľadný, dĺžený tvarovaný produkt a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277802

Dátum: 12.08.1992

Autori: Kuroda Takashi, Sameshima Masaru, Ishibashi Tadao, Yamada Kazuhiro, Kimura Kyoichiro, Hayashida Suetou

MPK: B29B 11/14

Značky: krystalická, živicová, spôsob, hmota, polypropylénová, dĺžený, nepriehľadný, tvarovaný, výroby, produkt

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zmesi na špecifické dĺžené tvarované a nepriehľadné výrobky, ktorá obsahuje 100 hmotn. dielov polypropylénu a 3 až 40 hmotn. dielov kopolymérnej živice, obsahujúcej kopolymér cyklopentadiénovej zlúčeniny a aromatického uhľovodíka alebo jej hydrogenovaného produktu. Nepriehľadný dĺžený tvarovaný výrobok má priepustnosť pre svetlo najviac 50 % a hustotu najviac 0,89 a je pripravený dĺžením tvarovaného produktu daného zloženia...

Spôsob výroby ľahčenej polystyrénbetónovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 277772

Dátum: 12.08.1992

Autor: Solčiansky Vincent

MPK: C04B 16/08

Značky: ľahčenej, polystyrénbetónovej, výroby, spôsob, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Navrhovaná technológia rieši rovnomerné zapracovanie ľahčiaceho materiálu spolu s ďalšími komponentmi do výslednej tepelnoizolačnej polystyrénbetónovej zmesi, mnohostranne využiteľnej v oblasti stavebnej výroby. Predpenený polystyrénový granulát sa najprv za stáleho miešania pôsobením rotačného a súčasne planetárneho pohybu rovnomerne zmáča zámesovou vodou s malým obsahom lepidla na báze polyvinylacetátovej disperzie tak, aby sa na povrchu...

Čelo návoja, najmä osnovného alebo snovacieho návoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 277767

Dátum: 12.08.1992

Autori: Drlík Zdeněk, Novotná Miroslava

MPK: D02H 13/30, D02H 13/32, D02H 13/28...

Značky: osnovného, snovacieho, návoja, najmä, čelo

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka čela návoja, najmä osnovného alebo snovacieho návoja textilných strojov, obsahujúceho kruhovú základnú dosku (1) vybavenú v strede nábojom (2) a na obvode obvodovým prstencom (3), medzi ktorým a nábojom (2) sú umiestnené výstužné rebrá (4, 5). Každé nepárne výstužné rebro (4) je v určitej vzdialenosti od náboja (2) rozvidlené do dvoch pomocných rebier (6) nadväzujúcich na obvodový prstenec (3). Párne výstužné rebrá (5)...

Kŕmna prísada pre hodpodárske zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: 277738

Dátum: 12.08.1992

Autori: Sviatko Peter, Florek Ivan

MPK: A23K 1/175

Značky: zvieratá, prísada, hodpodárske, kŕmna

Zhrnutie / Anotácia:

Kŕmna prísada využíva odpad z výroby pracích prostriedkov. Jej základnými zložkami sú chlorid sodný, glycerol a tuky. Okrem nich obsahuje aj biogénne prvky, konkrétne fosfor, vápnik, horčík a síru, ako aj esenciálne mikroelementy, menovite železo, zinok, mangán, kobalt a meď. Uvedená kŕmna prísada je vhodná na doplnenie prívodu sodíka a na substitúciu drahšej kŕmnej soli najmä do diét prežúvavcov.

Symetrizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 276882

Dátum: 12.08.1992

Autori: Snedkerud Ole, Gassmann Felix

MPK: H03H 7/38

Značky: symetrizátor