Zverejnene patenty 15.07.1992

Ústny prípravok proti tvorbe zubného kameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 279232

Dátum: 15.07.1992

Autori: Afflitto John, Gaffar Abdul, Smith Sahar

MPK: A61K 7/16

Značky: proti, zubného, tvorbě, prípravok, kameňa, ústny

Zhrnutie / Anotácia:

Ústny prípravok ako zubná pasta (vrátane gélu alebo krému), ústna voda, bonbón, žuvacia guma alebo zubný prášok, ktorý obsahuje látku brániacu tvorbe zubného kameňa, je tvorený lineárne molekulárnou dehydratovanou polyfosfátovou soľou a inhibítor enzymatickej hydrolýzy polyfosfátových solí v slinách je tvorený syntetickým polymérnym vinylfosfátom. Ďalej môže byť prítomný zdroj fluoridových iónov ako ďalší inhibítor enzymatickej hydrolýzy...

1,3-oxatiolanový derivát, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279175

Dátum: 15.07.1992

Autori: Nguyen-ba Nghe, Belleau Bernard

MPK: A61K 31/505, A61K 31/39, C07D 239/47...

Značky: 1,3-oxatiolanový, obsahom, prostriedok, farmaceutický, použitie, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

1,3-Oxatiolanové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom Z znamená atóm síry, sulfoxidovú skupinu alebo sulfónovú skupinu, R1 znamená atóm vodíka alebo acyl s 1 až 16 atómami uhlíka, R2 znamená heterocyklický zvyšok zo skupiny a, b a c, kde R3 a R4 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka alebo C1-6alkyl a R5 znamená atóm vodíka, C1- 6alkyl, atóm brómu, chlóru, fluóru alebo jódu, ako aj geometrické a optické izoméry týchto zlúčenín a zmesi...

Spôsob úpravy fyzikálno-chemických vlastností poľnohospodársky využívaných piesočnatých pôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278967

Dátum: 15.07.1992

Autori: Kudličková Jana, Ševčík Ladislav, Lonský Jiří

MPK: C09K 17/00

Značky: úpravy, využívaných, fyzikálno-chemických, vlastností, spôsob, piesočnatých, poľnohospodársky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy fyzikálno-chemických vlastností poľnohospodársky využívaných piesočnatých pôd, s cieľom zlepšiť ich sorpčnú a vododržnú schopnosť, čo sa výrazne prejavuje podstatným zvýšením pôdnej úrodnosti takto ošetrených pôd. Podstata spočíva v tom, že sa na 1 ha poľnohospodárskej pôdy zapraví do ornice buď súčasne, alebo postupne 10 až 20 t bentonitu, 20 až 60 t hnojovice zmiešanej s 0,6 až 5,5 t vodného skla (sodného) v závislosti od obsahu...

Ohybný obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 278835

Dátum: 15.07.1992

Autor: Rosén Ake

MPK: B65D 65/40, B32B 27/08

Značky: materiál, obalový, ohybný

Zhrnutie / Anotácia:

Ohybný obalový materiál, v ktorom na jednu stranu nosnej vrstvy (11) je uložená bariérová vrstva (12), tvorená zmesou plastickej hmoty toho istého typu ako je plastická hmota v nosnej vrstve (11) a plastickej hmoty odlišného typu. Plastickou hmotou odlišného typu je výhodne kopolymér etylénu a vinylalkoholu. Ohybný obalový materiál je vo forme listu alebo pruhu na spracovanie na tvarovo stále, kvapalinotesné obaly, neprepúšťajúce kyslík...

Hydraulická jednotka ručných zdvíhacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 278708

Dátum: 15.07.1992

Autori: Kovalič Peter, Brehuv Ján, Sosňak Ján

MPK: F15B 7/04, B66F 3/26

Značky: zariadení, jednotka, hydraulická, zdvihacích, ručných

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulická jednotka ručných zdvíhacích zariadení obsahuje hydrogenerátor, ktorého diferenciálny piest (1) má pracovné priestory (a, b) navzájom prepojené jednosmerným ventilom (6) umiestneným v diferenciálnom pieste (1). Prvý pracovný priestor (b) je prepojený s nádržou (2) pracovnej kvapaliny vetvami (11, 14) cez riadený jednosmerný ventil (7). Druhý pracovný priestor (a) je prepojený vetvami (8, 9, 12) cez jednosmerný ventil (5) s pracovným...

Zapojenie kapacitného snímača fyzikálnych veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278698

Dátum: 15.07.1992

Autor: Kňazovický Pavel

MPK: G01N 27/22

Značky: veličin, kapacitného, fyzikálnych, snímača, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie kapacitného snímača je možné využiť predovšetkým pri meraní relatívnej vlhkosti vzduchu. Na výstup prvého hradla (1) sú pripojené vstupy druhého hradla (2), prvý vývod prvého odporu (11) a anóda prvej diódy (10), katóda prvej diódy (10) je cez druhý odpor (12) spojená s druhým vývodom prvého odporu (11), s druhým vývodom kapacitného senzora (6) a druhým vstupom prvého hradla (1), výstup druhého hradla (2) je spojený do spoločného bodu...

Hriadeľová spojka na tandemové spojenie dvoch hydrogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278659

Dátum: 15.07.1992

Autor: Galba Vladimír

MPK: F04B 1/20, F03C 1/02, F04B 1/00...

Značky: hriadeľová, spojka, spojenie, tandemové, hydrogenerátorov, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Hriadeľová spojka na tandemové spojenie dvoch hydrogenerátorov, z ktorých základný pozostáva zo skrine, ktorá je z jednej strany uzatvorená zadným vekom a v ktorej je uložený hriadeľ, na ktorom je umiestnený blok valcov s piestami. Hriadeľ je ukončený vonkajším drážkovaním radiálne uloženým vo vnútornom drážkovaní vytvorenom z čelnej strany v náboji, ktorý je otočne uložený v zadnom veku a na ktorom je upevnený vnútorný pracovný člen pomocného...

Injektážna hmota pre dlhodobú ochranu predpínacej výstuže stavebných konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278658

Dátum: 15.07.1992

Autori: Horváth Emil, Bohunický Jaroslav, Ševčík Peter, Kvasnica Dušan, Greipl Ervín, Karaba František

MPK: C09K 15/04

Značky: hmota, injektážna, výstuže, dlhodobú, stavebných, ochranu, predpínacej, konštrukcií

Zhrnutie / Anotácia:

Injektážna hmota na dlhodobú ochranu predpínacej výstuže stavebných konštrukcií a jej kotevného systému je založená na ropnom alebo syntetickom oleji, amorfných zvyškoch po výrobe polypropylénu a zošľachťujúcich prísadách. Použitá kombinácia prísad má toto zloženie: vápenný hydrát ako alkalická rezerva na neutralizáciu kyslých produktov oxidácie oleja oxyetylované alkylfenoly, alkylované a/alebo arylované polyglykolétery, alebo zmesové...

Miešačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278634

Dátum: 15.07.1992

Autori: Fradl Fredy, Kasberger Peter

MPK: B28C 5/08, B01F 9/02, B28C 5/18...

Značky: miešačka

Zhrnutie / Anotácia:

Miešačka, hlavne miešačka stavebných materiálov, je vybavená miešacím bubnom (2), uloženým na strmeni (4), usporiadaným vychyľujúco na stojane (5), a poháňaným hnacím zariadením neseným stojanom (5), ktoré je tvorené vzduchom chladeným elektromotorom (9), usporiadaným v zapuzdrení, upevnenom na stojane (5) a vybavenom nasávacím otvorom (33) vzduchu a výstupným otvorom (34) vzduchu, ktoré má kombináciu (61) vypínača a zástrčky, poháňajúci cez...

Deriváty 3,7-disubstituovaného indolu, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278597

Dátum: 15.07.1992

Autori: Giger Rudolf Karl Andreas, Dixon Arnold Keith

MPK: A61K 31/40, C07D 401/12

Značky: prostriedky, použitie, indolu, farmaceutické, deriváty, výroby, obsahujú, 3,7-disubstituovaného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty 3,7-disubstituovaného indolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka a R2 je alkyl s 1 až 3 atómami uhlíka, ich výroba, ich použitie ako farmaceutík a farmaceutické prostriedky, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú.

Piperidínová zlúčenina, obsahujúca silánové skupiny, stabilizovaný syntetický polymérny materiál s jej obsahom a spôsob stabilizácie tohto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278485

Dátum: 15.07.1992

Autori: Borzatta Valerio, Carrozza Primo

MPK: C08G 77/26, C07F 7/12

Značky: stabilizácie, syntetický, stabilizovaný, zlúčenina, skupiny, obsahujúca, silánové, piperidínová, spôsob, materiál, polymérny, obsahom, tohto, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Piperidínová zlúčenina, obsahujúca silánové skupiny, všeobecného vzorca (I), v ktorom A predstavuje skupinu vzorca K, R4 predstavuje napríklad atóm vodíka alebo metylovú skupinu, X3 predstavuje napríklad -O- alebo -NH- a R'5 predstavuje napríklad etylénovú, propylénovú alebo dekametylénovú skupinu, R1 predstavuje napríklad metylovú skupinu, metoxyskupinu, etoxyskupinu alebo hydroxyskupinu a R2 a R3 predstavujú napríklad metylovú skupinu, m + n...

Tukový výrobok porovnateľný s maslom a medziprodukt na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278462

Dátum: 15.07.1992

Autori: Terrien Claude, Lemay Bernard

MPK: A23D 7/02

Značky: výrobok, maslom, medziprodukt, výrobu, tukový, porovnateľný

Zhrnutie / Anotácia:

Tukový výrobok obsahuje 15 až 18 % hmotn. vody, 80 až 83 % hmotn. tuku, skladajúceho sa zo zmesi mliečneho tuku a rastlinného tuku, v ktorej je podiel rastlinného tuku vyšší ako 35 % hmotn., pričom zvyšok do 100 % tejto zmesi tvorí mliečny tuk, 1,2 až 2,4 % hmotn. netukových látok, teplota tavenia tukovej fázy je 32 °C, hodnota pH tukového výrobku je 5,10 až 5,60 a priemer guľovitých častíc emulgovanej fázy je v rozmedzí od 3 do 20 mikrometrov....

Prostriedok na inhibovanie infekčnosti rastlinných vírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278369

Dátum: 15.07.1992

Autor: Šubíková Valéria

MPK: A61K 31/13, C07C 211/03, A01N 33/24...

Značky: prostriedok, inhibovanie, rastlinných, infekčnosti, vírusov

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na inhibovanie infekčnosti rastlinných vírusov, ktorý ako účinnú zložku obsahuje N,N-dimetyl-1-metyldodecylaminoxid vo forme vodného roztoku s koncentráciou 0,01 až 0,1 % hmotn.

Rotačný rezonančný budič

Načítavanie...

Číslo patentu: 278323

Dátum: 15.07.1992

Autor: Pejšek Zdeněk

MPK: B06B 1/14

Značky: budič, rezonančný, rotačný

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný rezonančný budič patrí do oblasti vibračnej techniky, kde dochádza k budeniu mechanických kmitov elektromagnetickým spôsobom. Jeho základom je jednohmotová, resp. dvojhmotová mechanická sústava s priestorovo orientovanou rezonanciou, t.j. rezonanciou vyjadrenou len v jednom smere, a klasický rotačný nevyvážený budič, pevne spojený s jednou funkčnou hmotou sústavy. Budič je napájaný z meniča frekvencie, čo umožňuje regulovať jeho otáčky....

Spôsob prípravy trifenylarzánoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278227

Dátum: 15.07.1992

Autori: Ondrejkovičová Iveta, Vančová Vlasta

MPK: C07F 9/74

Značky: přípravy, trifenylarzánoxidu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy trifenylarzánoxidu OAsPh3 spočíva v tom, že na trifenylarzán AsPh3 sa pôsobí dikyslíkom pri teplote 50 až 75°C za katalytického pôsobenia v acetonitrile rozpustných komplexov železa.

R-Estery kyseliny (6-amino-2-benzotiazolyltio) octovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278064

Dátum: 15.07.1992

Autori: Sidóová Eva, Kuchta Tomáš

MPK: C07D 277/70

Značky: octovej, kyseliny, přípravy, 6-amino-2-benzotiazolyltio, r-estery, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

(6-amino-2-benzotiazolyltio)octovej všeobecného vzorca I, kde R znamená alkyl so 4 až 8 atómami uhlíka alebo benzyl. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou draselnej soli 6-amino-2-merkaptobenzotiazolu s R-estermi halogénoctových kyselín v zmesi N,N-dimetylformamidu a vody za mechanického miešania bez zahrievania. Zlúčeniny sú protikvasinkovo a antimykoticky účinné proti Saccharomyces cerevisiae a proti klinickému patogénu Candida...

Zariadenie na snímanie žiarenia, najmä na indikáciu denného svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278030

Dátum: 15.07.1992

Autor: Líbal Pavel

MPK: G01J 1/20, G01J 1/16

Značky: zariadenie, indikáciu, světla, žiarenia, snímanie, denného, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie ako súčasť automatizovaného spínacieho obvodu, napríklad na snímanie osvetlenia, je tvorené snímačom (3) žiarenia, výhodne fotoodporom, uloženým v puzdre (1) a aspoň jednou clonou, uchytenou na puzdre (1) v prestaviteľnej vzdialenosti pomocou nastavovacieho prvku, ktorým je výhodne závit (17). Výhodná je clona v tvare dosky (2) alebo rúrky (5).

Spôsob elektrotroskového odlievania antikoróznych chrómových a chrómniklových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278004

Dátum: 15.07.1992

Autor: Murgaš Marian

MPK: B22D 23/10

Značky: odlievania, chromových, antikoróznych, chrómniklových, elektrotroskového, spôsob, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Pri elektrotroskovom odlievaní antikoróznych chrómových a chrómniklových ocelí sa proces primárnej kryštalizácie ovplyvňuje aplikáciou magnetického poľa. Na kryštalizátor počas elektrotroskového liatia sa pôsobí magnetickým poľom indukcie 0,085 T až 0,11 T.

Sklz koľajnicových výmen

Načítavanie...

Číslo patentu: 277963

Dátum: 15.07.1992

Autori: Kopecký Miroslav, Vršecký Pavel

MPK: E01B 7/02, B61L 5/02

Značky: výmen, kolajnicových

Zhrnutie / Anotácia:

Skladá sa z držiaka (3) a z ramena (4), ktoré je opatrené najmenej dvoma styčnými bodmi (16, 17), na ktorých spočíva jazyk (2) výmeny. Držiak (3) je upevnený zospodu na opornicu (1) prostredníctvom hákov (15) a zvierky (5) a je spojený dolným čapom (10) s ramenom (4). Nad dolným čapom (10) prechádza ramenom (4) horný čap (9), spojujúci rameno (4) s ťahovou skrutkou (8) tlačnej pružiny (7), ktorá je sklonená voči vodorovnej dosadacej ploche...

Dekontaminačný roztok na odstraňovanie slabofixovanej kontaminácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277791

Dátum: 15.07.1992

Autor: Majerský Dušan

MPK: G21F 9/04, G21F 9/28

Značky: slabofixovanej, dekontaminačný, kontaminácie, roztok, odstraňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zloženie dekontaminačného roztoku na odstraňovanie slabofixovanej kontaminácie z povrchov stavebných a technologických častí jadrovo-energetických zariadení zamorených únikom, spádom alebo prenesením rádioaktívnych častíc. Roztok je zložený z glycerínu, kyseliny fosforečnej alebo kyseliny dusičnej, hydrazínu alebo peroxidu vodíka a vody.

Zariadenie na ukladanie nástrojového rámu na koľajnice koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277777

Dátum: 15.07.1992

Autori: Praschl Wilhelm, Theurer Josef

MPK: B61K 9/08, B61K 9/00, E01B 35/00...

Značky: nástrojového, ukladanie, rámu, zariadenie, koľaje, kolajnice

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ukladanie nástrojového rámu (12) na koľajnice (16) koľaje (3) je opatrené dotykovým ústrojenstvom (27) na snímanie koľajnice (16), pričom nástrojový rám (12) opatrený kolesami (15) s okolesníkmi, je prostredníctvom pohonov (13, 14) prikĺbený na ráme (4) stroja po koľaji pojazdného stroja na stavbu koľaje a je aretovateľný v mimoprevádzkovej polohe. Dotykové ústrojenstvo (27) je usporiadané najmenej pri procese ukladania v...

Spôsob výroby 2-aryl-5-(trifluórmetyl) pyrolov, medziprodukty, 2-aryl-5-(trifluórmetyl) pyrol, spôsoby ochrany rastúcich rastlín, ničenie hmyzu, nematód a roztočov a prostriedky na tento účel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281358

Dátum: 15.07.1992

Autori: Doehner Robert Francis, Barton Jerry Michael, Kameswaran Venkataraman, Kuhn David George

MPK: C07D 207/22, A01N 43/36, C07D 207/34...

Značky: účel, roztočov, rastúcich, prostriedky, spôsob, pyrolov, spôsoby, 2-aryl-5-(trifluórmetyl, nematód, medziprodukty, výroby, hmyzu, pyrol, rastlín, ničenie, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 2-aryl-5-(trifluórmetyl)pyrolov všeobecného vzorca (IV), kde R1 je alkyl s 1 až 6 C W je CN, NO2 alebo CO2R2 X je Br, Cl alebo I L je H alebo halogén M a R sú nezávisle H, alkyl s 1 až 3 C, alkoxy s 1 až 4 C, alkyltio s 1 až 4 C, alkylsulfinyl s 1 až 4 C, alkylsulfonyl s 1 až 4 C, CN, NO2, Cl, Br, F, I, CF3, R3CF2Z, R4CO alebo NR5R6 a ak sú M a R v susedných polohách, môžu spoločne s uhlíkovými atómami, na ktorých sú naviazané,...

Pečiaca forma

Načítavanie...

Číslo patentu: 276697

Dátum: 15.07.1992

Autor: Vyskočil Pavol

MPK: A21B 5/02

Značky: forma, pečiaca