Zverejnene patenty 15.04.1992

Farmaceutický prípravok na perorálne podávanie s oneskoreným uvoľňovaním účinnej látky a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279446

Dátum: 15.04.1992

Autori: Münch Ulrich, Emschermann Bernhard, Sczepanik Bernard, Schmidt Rainer, Mika Hans-jürgen

MPK: A61K 9/18, A61K 9/16, A61K 31/34...

Značky: podávanie, spôsob, oneskoreným, výroby, prípravok, účinnej, uvoľňovaním, látky, farmaceutický, perorálne

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok sa skladá z ochladeného granulátu taveniny, obsahuje aspoň jednu taviteľnú účinnú látku a aspoň jednu pomocnú látku. Pomocná látka alebo pomocné látky sú rozpustné za zvýšenej teploty v účinnej látke alebo v účinných látkach. Spôsob výroby farmaceutického prípravku sa uskutočňuje tak, že zmes skladajúca sa z aspoň jednej taviteľnej účinnej látky a z aspoň jednej pomocnej látky sa taví až do vzniku homogénnej, rovnomerne...

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu a spôsob prípravy jeho pevnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279390

Dátum: 15.04.1992

Autori: Pondrelli Maddalena, Borghi Italo, Invernizzi Renzo, Luciani Luciano

MPK: C08F 4/655, C08F 4/642, C08F 10/02...

Značky: kopolymerizáciu, homopolymerizáciu, přípravy, pevnej, spôsob, katalyzátor, etylénu, zložky

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu pozostáva z pevnej zložky, ktorá obsahuje hmotnostne 50 až 90 % nosiča, ktorým je oxid kremičitý s veľkosťou častíc 10 až 100 um, s povrchom 250 až 400 m2/g, s objemom pórov 1,3 až 1,8 ml/g a so stredným priemerom pórov 30 nm a 50 až 10 % katalyticky účinného podielu na báze titánu, horčíka, chlóru a alkoxyskupín s 1 až 5 atómami uhlíka v molárnom pomere titán : horčík : chlór 1 : (0,2...

Spôsob práškového nanášania povlakov na kovové povrchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279241

Dátum: 15.04.1992

Autori: Probst Thomas, Bohnacker Ulrich

MPK: B05D 1/06

Značky: spôsob, povlakov, práškového, povrchy, kovové, nanášania

Zhrnutie / Anotácia:

Na kovové povrchy, ktoré sú vybavené olejovým filmom, sa nanáša vrstva práškového plastu elektrostaticky priamo na olejový film, pričom práškový plast je inertný k oleju. Vrstva sa taví zahrievaním pri teplote, ktorá je nižšia ako rozkladná teplota oleja. Počas intervalu, ktorý postačí na difúziu oleja práškovou vrstvou a na odparenie oleja, sa roztavená zmes ochladí a vytvrdí.

Spôsob prípravy bezvodej kryštalickej laktulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279153

Dátum: 15.04.1992

Autori: Kraaijenbrink Jan, Pluim Henk

MPK: C07H 3/04, C13K 13/00

Značky: laktulózy, bezvodej, přípravy, kryštalickej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy bezvodej kryštalickej laktulózy, spočívajú v tom, že sa vodný roztok laktulózy alebo vodná suspenzia laktulózy súčasne nepretržite mieša a zbavuje obsahu vody odparovaním, prípadne v prítomnosti zárodočných kryštálov až do okamihu, keď sa získa prášok.

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279040

Dátum: 15.04.1992

Autori: Borghi Italo, Invernizzi Renzo, Milani Federico, Pondrelli Maddalena, Luciani Luciano

MPK: C08F 10/02, C08F 4/642, C08F 4/637...

Značky: kopolymerizáciu, etylénu, katalyzátor, homopolymerizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu pozostáva z organokovovej zlúčeniny hliníka a z pevnej zložky katalyzátora obsahujúcej horčík, halogén a titán, pričom pevná zložka sa pripravuje (i) rozpustením alkylu horečnatého, halogenidu kremíka a prípadne alkylhalogenidu v inertnom organickom rozpúšťadle za udržiavania styku až do vyzrážania pevnej granulovanej látky, (ii) uvádzaním do styku pevnej granulovanej látky s...

Malta, odpudzujúca vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279008

Dátum: 15.04.1992

Autori: Binek Martina, Lau Jens-jürgen, Sattler Hans-peter

MPK: C04B 24/08, C04B 28/02

Značky: malta, odpudzujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Malta, pozostávajúca zo zmesi 20 až 50 hmotnostných dielov mydla s obsahom kovu a 40 až 80 hmotnostných dielov jemného kremenného piesku, ku ktorej sa pridá 0,5 až 10 % hmotnostných aniónovej povrchovo aktívnej látky ako prísady na tvorbu vzdušných pórov pre maltu na báze piesku s obsahom solí. Plochy omietnuté touto maltou majú aj napriek obsahu solí vysokú mechanickú stálosť a životnosť.

2-Substituovaný alkyl-3-karboxykarbapenémové zlúčeniny, spôsob a medziprodukty na ich prípravu a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278900

Dátum: 15.04.1992

Autori: Curran William, Ziegler Carl Bernard, Feigelson Gregg

MPK: C07D 205/08, A61K 31/40, C07D 477/00...

Značky: přípravky, farmaceutické, spôsob, alkyl-3-karboxykarbapenémové, zlúčeniny, 2-substituovaný, báze, medziprodukty, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 2-substituovaný alkyl-3-karboxykarbapenémové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v opise, spôsob a medziprodukty na ich prípravu a farmaceutické prípravky na ich báze. Uvedené zlúčeniny slúžia ako antibiotiká a inhibítory beta-laktamázy.

Zariadenie na triedenie bankoviek a iných listov z papiera, umelej hmoty, kovu alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 278841

Dátum: 15.04.1992

Autor: Litschel Dietmar

MPK: G07D 7/00, G09B 21/00

Značky: hmoty, listov, podobně, bankoviek, triedenie, umelej, iných, zariadenie, papiera

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na triedenie bankoviek a iných listov z papiera, plastu, kovu alebo podobne s najmenej dvoma navzájom rovnobežnými hranami, s dorazom na jednu z obidvoch hrán triedeného listu a s indikačnými a meracími mechanizmami na zisťovanie vzdialenosti k druhej protiľahlej rovnobežnej hrane. Aby sa umožnilo spoľahlivé triedenie, pozostáva zariadenie z najmenej jedného listového telesa (1), ktoré má na doraz rovnobežnú ohybovú hranu (4), okolo...

Spájkovací nástavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 278838

Dátum: 15.04.1992

Autor: Urban Paul

MPK: B23K 3/03

Značky: spájkovací, nástavec

Zhrnutie / Anotácia:

Spájkovací nadstavec (1) je vybavený spájkovacím hrotom (10) so snímačom (11) na snímanie teploty spájkovacieho hrotu (10) v priebehu spájkovacieho cyklu. Snímač (11) je uložený v spájkovacom hrote (10) a umiestnený v bezprostrednom susedstve pracovného povrchu (12) spájkovacieho hrotu (10). Umiestnenie snímača (11) zaisťuje rýchlu odozvu na meniace sa podmienky na pracovnom povrchu (12) spájkovacieho hrotu (10). Mikroprocesor (MP), reagujúci...

Otváracie ústrojenstvo obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278718

Dátum: 15.04.1992

Autor: Kjelgaard Tom

MPK: B65D 5/70, B65D 77/30

Značky: ústrojenstvo, otváracie, obalů

Zhrnutie / Anotácia:

Otváracie ústrojenstvo obalu z materiálu vybaveného povlakom z plastickej hmoty, pričom obal je vybavený švom (3) zasahujúcim priečne hornou koncovou stenou (4), v tomto šve (3) je uložený otvárací prúžok (10) z laminovaného materiálu, po odstránení ktorého sa otvorí šev (3) uzatvárajúci hornú koncovú stenu (4) a vytvorí sa lejací otvor (17). Otvárací prúžok (10) je tvorený vnútornou vrstvou (14) a vonkajšou vrstvou (15) z plastickej hmoty,...

Kyseliny 3,3′ -ditiobis (propiónové) a ich estery, spôsoby výroby týchto zlúčenín, farmaceutické prostriedky obsahujúce túto zlúčeninu a použitie tejto zlúčeniny na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 278710

Dátum: 15.04.1992

Autori: Bergstrand Sten Hakan Axel, Särnstrand Bengt Olof, Hallberg Anders Rudolf, Andersson Carl-magnus

MPK: A61K 31/195, A61K 31/325, C07C 327/18...

Značky: týchto, kyseliny, výroby, obsahujúce, prostriedky, farmaceutické, ditiobis, liečivá, zlúčeniny, túto, použitie, zlúčenín, výrobu, propionové, spôsoby, zlúčeninu, estery, tejto

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané kyseliny 3,3'-ditiobis (propiónové) všeobecného vzorca (I), kde význam substituentov je uvedený v opise, a ich estery, ktoré majú imunomodulačný účinok, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a použitie týchto zlúčenín na výrobu liečiva.

Železničný nákladný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 278676

Dátum: 15.04.1992

Autori: Reemtsema Karl-dieter, Kampmann Gerhard, Ahlborn Günter, Wackermann Peter

MPK: B60P 7/14, B61D 17/04, B61D 45/00...

Značky: nákladný, vozeň, železničný

Zhrnutie / Anotácia:

Vozeň je vybavený čelnicami a pevne usporiadaným stredným portálom (4), dlážkou (2) a krytmi (5), ktoré prekrývajú ložný priestor, ktoré ležia v uzavretej polohe v jednej rovine, a ktoré sú pre posunutie prostredníctvom ovládacieho ústrojenstva nadvihnuteľné do presúvacej polohy, vykývnuteľné a prostredníctvom nosných kladiek (10) uložiteľné na koľajničkách (8), a nad sebou posúvateľné, pričom tieto kryty (5) sú vo vrchole rozdelené a vybavené...

Vysokootáčkové ložisko, najmä dopriadacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 278665

Dátum: 15.04.1992

Autori: Kříž František, Rolínek Ivo, Kadula Jan, Kovačík Norbert, Sichler Jan

MPK: D01H 4/12, F16C 33/30

Značky: vysokootáčkové, dopriadacieho, stroja, najmä, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokootáčkové ložisko, najmä dopriadacieho stroja, určené na osadenie spriadacieho rotora, obsahujúce hriadeľ (1) s oceľovými obežnými dráhami a valcové puzdro (2) s oceľovými obežnými dráhami, v ktorých sú umiestnené valivé telieska (3) vedené kovovými klietkami (4), pričom valivé telieska (3) sú vyrobené z technickej keramiky.

Otvárateľné veko, obzvlášť z oceľového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278647

Dátum: 15.04.1992

Autori: Höft Peter, Strube Lutz

MPK: B65D 17/28

Značky: obzvlášť, ocelového, otvárateľné, plechů, veko

Zhrnutie / Anotácia:

Pri v podstate symetrickom obryse otváracej časti (6) sú vylamovací koniec (12) rukoväťového jazyka (10, 36, 76) a/alebo otváracia časť (6) pri vylamovaní vrubovej čiary (4, 31, 56, 71) opatrené spolupôsobiacimi ohraničenými kontaktnými oblasťami (18, 39a, 39b, 64, 78). Tie sú upravené v takej druhej vzdialenosti (22) od upevňovacieho miesta (9, 38, 65, 77) rukoväťového jazyka (10, 36, 76), ktorá sa odlišuje od prvej vzdialenosti (21) voľného...

Koľajová výhybka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278627

Dátum: 15.04.1992

Autor: Nápravník Josef

MPK: E01B 7/02

Značky: koľajová, výhybka

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajová výhybka pozostáva z mechanického pohybového ústrojenstva na presun posuvných jazykov (2), zo zdvíhacieho ústrojenstva (3) posuvných jazykov (2) a z koľají (1), upevnených na podvaloch (7), na ktorých sú na klzných stoličkách (9) uložené posuvné jazyky (2). Zdvíhacie ústrojenstvo (3) je umiestnené v lôžku (8) medzi koľajami (1) a posuvnými jazykmi (2) na podvale (7) vedľa klznej stoličky (9). Toto zdvíhacie zariadenie (3) je tvorené...

Spôsob vytvorenia čiar ohybu na obalovom materiáli

Načítavanie...

Číslo patentu: 278623

Dátum: 15.04.1992

Autor: Brunlid John-erik

MPK: B31B 1/25

Značky: vytvorenia, materiáli, ohybu, spôsob, obalovom, čiar

Zhrnutie / Anotácia:

Vytvorenie čiar ohybu na obalovom materiáli sa uskutoční tak, že sa obalový materiál (1, 8) v prvom stupni vybaví na jednej svojej strane vyvýšenými časťami (6) a v druhom stupni sa podrobí mechanickému opracovaniu na čiastočné alebo úplné odstránenie týchto vyvýšených častí (6). Vyvýšené časti (6) sú výhodne lineárne, opracovanie je možné ukončiť pri zarovnaní materiálu na úroveň okolitého materiálu alebo je možné zmenšiť hrúbku obalového...

Stabilizovaný farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278563

Dátum: 15.04.1992

Autori: Vivilecchia Richard Victor, Ross Bruce Allan

MPK: A61K 45/08

Značky: stabilizovaný, prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný farmaceutický prostriedok obsahuje: a) ako účinnú látku inhibítor ACE zvolený zo súboru zahŕňajúceho spinapril, quinapril a enalapril a b) stabilizujúcu zložku, ktorou je donor kyseliny chlorovodíkovej zvolený zo súboru zahŕňajúceho hydrochlorid glycínu, hydrochlorid kyseliny glutámovej, hydrochlorid betaínu, hydrochlorid alanínu, hydrochlorid valínu, hydrochlorid lyzínu, hydrochlorid arginínu, hydrochlorid kyseliny aspartovej,...

Vo vode rozpustný inklúzny komplex silybinínu s cyklodextrínom, spôsob jeho prípravy a farmaceutické kompozície tento komplex obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: 278519

Dátum: 15.04.1992

Autori: Wächter Wilfried, Szejtli József

MPK: A61K 31/735, C08B 37/16

Značky: kompozície, komplex, obsahujúce, spôsob, inklúzny, farmaceutické, rozpustný, přípravy, cyklodextrínom, silybinínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vo vode rozpustné inklúzne komplexy silybinínu s cyklodextrínom, ktorý je zvolený zo skupiny zahŕňajúcej cyklodextrín alfa, cyklodextrín beta, cyklodextrín gama a ich vhodné deriváty. Tieto nové inklúzne komplexy majú podstatne zlepšenú biologickú dostupnosť v porovnaní so samotným silybinínom, čo robí tieto komplexy vhodnými na liečenie rôznych hepatotoxických stavov.

Mikroorganizmus Rhodococcus erythropolis a spôsob výroby hydroxylovaných pyrazínov a chinoxalínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278514

Dátum: 15.04.1992

Autori: Kiener Andreas, Bokel Michael, Van Gameren Yvonne

MPK: C12P 17/12, C12N 1/20

Značky: chinoxalínov, pyrazínov, hydroxylovaných, erythropolis, spôsob, rhodococcus, mikroorganizmus, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa mikroorganizmus Rhodococcus erythropolis DSM 6138, ktorý je schopný rásť s 2,5-dimetylpyrazínom ako jediným zdrojom uhlíka, dusíka a energie. Tieto mikroorganizmy hydroxylujú heterocykly všeobecného vzorca (I) alebo (II) za vzniku heterocyklov všeobecného vzorca (III) alebo (IV). Vzniknuté produkty sa akumulujú v rastovom médiu.

Bezylátová soľ amlodipínu a farmaceutický prostriedok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278435

Dátum: 15.04.1992

Autori: Wells James Ingram, Davison Edward

MPK: C07D 211/90, A61K 31/44

Značky: amlodipínu, farmaceutický, prostriedok, bezylátová, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Bezylátová soľ amlodipínu, t.j. 3-etyl 5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-1,4-dihydro-6- metylpyridín-3,5-dikarboxylátu. Táto látka je vhodná na prípravu farmaceutických prostriedkov vo forme tabletiek, kapsúl a sterilných vodných roztokov, ktoré slúžia na liečenie srdcových ochorení a hypertenzie.

Spôsob prípravy benzoxazolónu a jeho derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278412

Dátum: 15.04.1992

Autori: Macho Vendelín, Schmidtová Mária, Vojček Lorant

MPK: C07D 263/58

Značky: derivátov, přípravy, spôsob, benzoxazolónu

Zhrnutie / Anotácia:

2-Benzoxazolón (benzoxazol-2-ón) a jeho deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom X = F, Cl alebo alkyl s počtom uhlíkov 1 až 8, n = 0 až 4, sa pripravujú karbonyláciou 2-nitrofenolu alebo 2-aminofenolu, ako aj ich derivátov, oxidom uhoľnatým pri 1 až 30 MPa a teplote 80 až 240 °C, za katalytického účinku systému, pozostávajúceho z elementárnej síry alebo nízkomolekulovej zlúčeniny síry (COS, H2S, CS2) v množstve 1 až 20 % h motn., 0,1 až 5 %...

Ohybný skladaný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 278374

Dátum: 15.04.1992

Autor: Rosén Ake

MPK: B32B 27/00, B32B 3/28, B32B 27/18...

Značky: skládaný, ohybný, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Ohybný skladaný materiál vo forme plošného útvaru alebo pásu na výrobu kvapalinotesných obalov s dobrou rozmerovou stálosťou, pozostávajúci z jednej alebo väčšieho počtu základných vrstiev, ktoré sú k sebe laminované pomocou termoplastického materiálu, plneného anorganickou látkou, tvoriacou 50 až 80 % hmotnostných celkovej zmesi. Termoplastickým materiálom je polymér na báze propylénu s indexom topenia 0,5 až 5, pričom základná vrstva (4)...

Bezpečnostná zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278372

Dátum: 15.04.1992

Autor: Vojtěchovský František

MPK: E05C 9/06, E05B 63/14, E05C 9/00...

Značky: zámka, bezpečnostná

Zhrnutie / Anotácia:

Zámka je tvorená bezpečnostnou vložkou (3), vybavenou na vonkajšej strane otočným krúžkom (2) a na vnútornej strane držadlom (12). Na bezpečnostnej vložke (3) je rozperný krúžok (4), uložený vo vodiacom puzdre (5), vloženom do otvoru vo dverách (1). Za bezpečnostnou vložkou (3) je uložené puzdro (6) jazýčka (20) a pružinové puzdro (7). Tie sú vložené v pracovnom puzdre (9), vybavenom pracovnou doštičkou (10). Pracovná doštička (10) má...

Spôsob výroby benzimidazolónu a/alebo jeho derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278346

Dátum: 15.04.1992

Autori: Vojček Lorant, Jureček Ľudovít, Macho Vendelín, Schmidtová Mária

MPK: C07D 235/26

Značky: derivátov, spôsob, benzimidazolónu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby benzimidazolónu (o-fenylénmočoviny) a jeho derivátov sa uskutočňuje katalytickou karbonyláciou 2-nitroanilínu alebo jeho derivátov oxidom uhoľnatým pri teplote 80 až 250 °C a tlaku 1 až 30 MPa, najvýhodnejšie za prítomnosti aprotického rozpúšťadla. Karbonyláciu katalyzuje trojzložkový katalytický systém, pozostávajúci z 1 až 20 hmotn. % síry alebo zlúčenín síry, počítané na 2-nitroanilín alebo jeho deriváty, ďalej z 0,1 až 15...

Sústava na vedenie saní

Načítavanie...

Číslo patentu: 278311

Dátum: 15.04.1992

Autori: Kölblin Rolf, Schneider Reinhard, Burgtorf Heinrich

MPK: B23Q 1/26, B23Q 1/01

Značky: sání, vedenie, sústava

Zhrnutie / Anotácia:

Na základnom telese (10) sústavy sú upevnené vodiace lišty (12) na vedenie saní (11). Na presné vedenie je úložný priestor pre každú vodiacu lištu (12) vybavený aspoň jedným povlakom (20, 21) z plastu, ktorý bol nastriekaný okolo vodiacej lišty (12). Na znemožnenie deformácie a poškodenia pri snímaní a nasadzovaní saní (11) na vodiace lišty (12) zvierajú vonkajšia plocha bočného povlaku (20) a na ňu uložená bočná plocha vodiacej lišty (12) s...

9-[5-0-(4-Fluórsulfonylbenzoyl)-ß-D-arabinofuranozyl]adenín, jeho 2-fluórderivát a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278200

Dátum: 15.04.1992

Autor: Novotný Ladislav

MPK: C07D 473/34, C07H 19/16

Značky: spôsob, 9-[5-0-(4-fluórsulfonylbenzoyl)-ß-d-arabinofuranozyl]adenín, 2-fluórderivát, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

9-[5-O-(4-Fluórsulfonylbenzoyl)-beta-D-arabinofuranozyl]adenín a 9-[5-O-(4-Fluórsulfonylbenzoyl)-beta-D-arabinofuranozyl]-2-fluóradenín všeobecného vzorca I, kde X = H, F, sa pripravuje tak, že na 9-beta-D-arabinofuranozyladenín alebo 9-beta-D-arabinofuranozyl-2-fluóradenín všeobecného vzorca II, kde X = H, F, v rozpúšťadle hexametylénfosfotriamide sa pôsobí 4-fluórsulfonylbenzoylchloridom pri teplote 75 až 90 °C počas 1 až 3 hodín, potom sa...

2-Alkyltio-6-/4-benzénsulfonamidosalicylidénamino/benzotiazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 278149

Dátum: 15.04.1992

Autori: Sidóová Eva, Daněk Jaroslav

MPK: C07D 277/44

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené 2-alkyltio-6-(4-benzénsulfoamidosalicylidénamino)benzotiazoly všeobecného vzorca I, kde alkyl znamená priamy alebo rozvetvený nasýtený reťazec a 1 až 9 atómami uhlíka, cyklopentyl, alyl, alebo benzyl. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou 4-benzénsulfonamidosalicylaldehydu s 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolmi v etanole za varu. Zlúčeniny sú antihelminticky účinné.

Vystreďovací a upínací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 278072

Dátum: 15.04.1992

Autori: Kölblin Rolf, Schneider Reinhard, Burgtorf Heinrich

MPK: B23Q 16/00, B23Q 15/18, B23C 1/02...

Značky: systém, upínací, vystřeďovací

Zhrnutie / Anotácia:

Na upevnenie výmenného dielca (14) na nosnom dielci (13) je nosný dielec (13) vybavený vodiacimi prvkami (36, 37), ktorých vodiace plochy (35) sú usporiadané v osovom kríži (40). Stredom osového kríža (40) prechádza vzťažná os (10), napríklad os otočného vretena (16). Tým, že v prvej osi (38) osového kríža (40) sú usporiadané dve vystreďovacie ústrojenstvá a najmenej jedno ďalšie vystreďovacie ústrojenstvo je usporiadané v druhej osi (39) sa...

Generátor nelineárnych funkcií s hysteréziou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278010

Dátum: 15.04.1992

Autor: Černák Jozef

MPK: H03K 3/22, H03K 3/02

Značky: nelineárnych, hysteréziou, funkcií, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Na prvú časť (7) údajového výstupu programovateľného kombinačného obvodu (1) je pripojený číslicovo-analógový prevodník (3), druhá časť (8) údajového výstupu programovateľného kombinačného obvodu (1) je pripojený na vstup registra (2), výstup (9) registra (2) a číslicový vstup (5) sú pripojené na prvý vstup programovateľného kombinačného obvodu (1), na jeho druhý vstup je pripojená systémová zbernica (10) počítača (4).

9-[5-0-(4-Fluórsulfonylbenzoyl)-ß-D-arabinofuranozyl]guanín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277968

Dátum: 15.04.1992

Autor: Novotný Ladislav

MPK: C07D 473/18, C07H 19/16

Značky: přípravy, spôsob, 9-[5-0-(4-fluórsulfonylbenzoyl)-ß-d-arabinofuranozyl]guanín

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky aktívny arabinozylnukleozid guanínu vzorca I sa pripraví tak, že na 9-(beta-D-arabinofuranozyl)guanín v rozpúšťadle hexametylénfosfotriamide sa pôsobí 4-fluór-sulfonylbenzoylchloridom pri teplote 70 až 85 st. Celzia počas 3 až 5 hodín, potom sa extrahuje petroléterom, zráža sa acetónom a dočistí známymi postupmi. Riešenie má použitie v medicíne a onkologickom výskume.

Stredové kovanie pre strešné okná s kyvnými krídlami

Načítavanie...

Číslo patentu: 277814

Dátum: 15.04.1992

Autori: Fridrich Eduard, Soukup Václav, Rovenský Antonín

MPK: E05F 3/20, E05D 7/08, E05D 7/00...

Značky: okna, strešné, krídlami, středové, kovanie, kyvnými

Zhrnutie / Anotácia:

Stredové kovanie na strešné okná s kyvnými krídlami tvorí segment (1) s drážkou (3) a protikusom (2) s perom (4) v tvare výseče medzikružia. Drážka (3) tvorí vedenie na pero (4) a umožňuje pohyb protikusu (2) po kruhovej dráhe. Súčasne profil drážky (3) a pera (4) umožňuje vzájomný pohyb segmentu (1) a protikusu (2) v priečnom smere. Segment (1) je opatrený západkou (5), voľne uloženou v otvore vytvorenom vo vnútornej stene drážky (3) a...

Obalové hnedé ambrové sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 277743

Dátum: 15.04.1992

Autori: Rada Miroslav, Šašek Ladislav, Hradecký Zdeněk

MPK: C03C 3/087, C03C 3/083

Značky: ambrové, obalové, hnědé

Zhrnutie / Anotácia:

Obalové vysokohlinité ambrové sklo, vhodné najmä na automatizovanú strojovú výrobu fliaš a obalového skla obsahuje 60 až 70 % hmotn. oxidu kremičitého, 4,0 až 8,5 % hmotn. oxidu hlinitého, 10 až 15 % hmotn. oxidu sodného, 0,5 až 5,0 % hmotn. oxidu draselného, 7,0 až 11,0 % hmotn. oxidu vápenatého, 3,0 až 6,0 % hmotn. oxidu horečnatého, 0,01 až 0,2 % hmotn. oxidu sírového, 0,01 až 0,2 % hmotn. polysulfidov železa a alkalických kovov. Celkový...

Ubíjací lis na ubíjanie kusov drôtu do guľovitých a podobných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 277728

Dátum: 15.04.1992

Autor: Hecht Jürgen

MPK: B21J 9/06, B30B 1/12, B30B 1/10...

Značky: drôtu, guľovitých, ubíjací, kusov, podobných, ubíjanie, telies

Zhrnutie / Anotácia:

Ubíjací lis na ubíjanie kusov drôtu do guľovitých alebo podobných telies obsahuje vačkový pohon na ovládanie pohybu lisovacích saní (19), nesúcich držiak (6) lisovníka (5), tvorený prvou kotúčovou vačkou (32), na ktorú dosadá prvá sledovacia kladka (30), a druhou kotúčovou vačkou (33), spolupracujúcou s druhou sledovacou kladkou (31), pričom obidve sledovacie kladky (30, 31) sú uložené otočne na ramenách zalomenej páky (27), jedno z ramien...

Řídicí obvod měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 277119

Dátum: 15.04.1992

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: H03K 19/00

Značky: měniče, obvod, řídící

Vozová komorová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 277107

Dátum: 15.04.1992

Autor: Pindur Josef

MPK: F27D 7/00, F27D 7/04, F27B 9/36...

Značky: vozová, komorová

Závěsný dopravní systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 276231

Dátum: 15.04.1992

Autori: Lötzer Karl, Hafner Josef

MPK: B65H 67/06

Značky: závěsný, systém, dopravní