Zverejnene patenty 18.03.1992

Nízkopodlažný kĺbový autobus

Načítavanie...

Číslo patentu: 279418

Dátum: 18.03.1992

Autori: Krause Fritz, Lang Fritz

MPK: B60D 7/00, B62D 47/02

Značky: autobus, kĺbový, nízkopodlažný

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkopodlažný kĺbový autobus so stredným otočným kĺbom (30) medzi predným vozom (1) a zadným vozom (2) má predný rám (4) predného voza (1) a zadný rám (5) zadného voza (2) na strednom otočnom kĺbe (30) upevnený pružne. Toto pružné spojenie medzi rámami (4, 5) predného voza (1) a zadného voza (2) na otočnom kĺbe (30) je tvorené pružným trojbodovým spojením.

Hydraulický systém radenia prevodových stupňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279368

Dátum: 18.03.1992

Autor: Jendrál Jozef

MPK: F15B 5/00, F16H 61/38, F16H 61/48...

Značky: radenia, stupňov, systém, prevodových, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa usporiadanie hydraulického systému radenia prevodových stupňov, najmä reverzačných prevodoviek s radením pod zaťažením. Podstatou vynálezu je zapojenie rozvádzačov radenia prevodových stupňov za sebou od najvyššieho k najnižšiemu - prvému prevodovému stupňu. Rieši ochranu pred zaradením dvoch a viac prevodových stupňov súčasne a zároveň zabezpečuje tlakové prekrytie prevodových stupňov pri radení z nižších na vyššie prevodové stupne...

Spôsob čistenia adsorbčného prostriedku obsahujúceho uhlík a zariadenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279348

Dátum: 18.03.1992

Autor: Brüggendick Hermann

MPK: B01J 20/34, B01D 53/08

Značky: tohto, adsorbčného, čistenia, spôsobu, spôsob, uhlík, realizáciu, obsahujúceho, zariadenie, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia adsorpčného prostriedku obsahujúceho uhlík, ktorý sa používa v reaktore na čistenie spalín, pri ktorom sa adsorpčný prostriedok z reaktora vynáša a podrobuje sa vo zvláštnom tepelnom regeneračnom prístroji desorpčnému procesu na oddelenie a rozklad škodlivín a desorpčný plyn bohatý na škodliviny sa ďalej spracúva. Pri desorpčnom procese sa bez priameho prívodu vykurovacieho plynu pri teplote 350 až 650 °C odparia ťažké kovy a...

Azofarbivá, spôsob ich výroby a ich použitie na farbenie a potláčanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279233

Dátum: 18.03.1992

Autori: Schaulin Rudolf, Lauk Urs

MPK: C07C 245/08, C09B 43/11, C07D 251/12...

Značky: potláčanie, farbenie, použitie, výroby, azofarbivá, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Azofarbivá všeobecného vzorca (I), v ktorom R a R' predstavujú nezávisle jeden od druhého atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s obsahom 1 až 4 atómov uhlíka, R1 predstavuje atóm chlóru, N-monoalkylaminoskupinu alebo N,N-dialkylaminoskupinu vždy s obsahom 1 až 4 atómov uhlíka v každej alkylovej časti, ktorá je substituovaná v alkylovej časti hydroxyskupinou, alebo predstavuje morfolinoskupinu, X predstavuje stilbénový mostíkový člen, n je číslo 0...

N-Benzylindoly a farmaceutické prostriedky ich obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: 279197

Dátum: 18.03.1992

Autori: Gilmore Jeremy, Todd Alec

MPK: C07D 401/10, A61K 31/33, A61K 31/40...

Značky: farmaceutické, n-benzylindoly, prostriedky, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

N-Benzylindoly všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík, halogén, skupiny C1-4alkyl, C1-4alkoxy, skupina kyano, karboxy, tetrazolyl, trihalogénmetyl, hydroxy-C1-4alky, formyl, skupina -CH2Z, - CH=CH-Z, alebo -CH2CH2Z, kde Z je karboxy alebo tetrazolyl, R2 je halogén, skupina kyano, karboxy, tetrazolyl alebo skupina -CON7R8, kde R7 a R8 znamená jednotlivo vodík alebo C1-4alkyl, R3 a R4 znamenajú vodík, C1-4alkyl, fenyl, prípadne...

O-Metylderiváty azitromycínu A a ich medziprodukt, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279075

Dátum: 18.03.1992

Autori: Djokić Slobodan, Lazarevski Gorjana, Kobrehel Gabrijela

MPK: A61K 31/71, C07D 413/14, C07H 17/08...

Značky: medziprodukt, použitie, přípravy, o-metylderiváty, spôsob, azitromycínu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané O-metylderiváty azitromycínu A všeobecného vzorca (I), v ktorom Ia R1 = R2 = CO2CH2C6H5, R3 = CH3, R4 = R5 = H Ib R1 = R2 = CO2CH2C6H5, R3 = R4 = CH3, R5 = H Ic R1 = R2 = = CO2CH2C6H5, R3 = R5 = H, R4 = CH3 Id R1 = R2 = CO2CH2C6H5, R3 = R4 = R5 = CH3 Ie R1 = R2 = R4 = R5 = H, R3 = CH3 If R1 = = R2 = R5 = H, R3 = R4 = CH3 Ig R1 = R2 = R3 = R5 = H, R4 = = CH3 Ih R1 = R2 = H, R3 = R4 = R5 = CH3 Ii R1 = R4 = R5 = H, R2 = R3 = CH3 Ij R1 =...

Zariadenie na rovnomerné dávkovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278979

Dátum: 18.03.1992

Autori: Macho Vendelín, Paulech Jozef

MPK: G01F 11/00

Značky: zariadenie, dávkovanie, kvapalín, rovnoměrné

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovaná kvapalina sa vedie z východiskového zdroja na miesto určenia v nadbytku minimálne 0,1 %, výhodne 5 až 50 %, nad požadované dávkované množstvo. Kontinuálny prietok kvapaliny sa nastavuje zmenou hydrostatického tlaku alebo zmenou plošného prietoku kvapaliny. Nadbytok kvapaliny sa odvádza do východiskového zdroja kvapaliny. Zariadenie pozostáva minimálne z prvého zásobníka (1) a druhého zásobníka (2), spojených dolným potrubím (6) a...

Spôsob výroby termoplastických hmôt na báze homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu a esterov kyseliny polyakrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278977

Dátum: 18.03.1992

Autori: Prell Karl-heinz, Boebel Armin, Sturm Harald

MPK: C08F 2/20, C08F 265/04

Značky: kyseliny, kopolymérov, termoplastických, výroby, homopolymérov, vinylchloridu, hmot, báze, polyakrylovej, esterov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob uskutočniteľný tak, že sa vinylchlorid alebo jeho zmes zahreje spolu s iniciátorom a ďalšími prísadami v suspenzii na teplotu 30 °C alebo vyššiu, ale nižšiu ako je teplota polymerizácie a potom sa pridá latex kyseliny polyakrylovej a polymerizácia sa vedie až do stupňa konverzie 99,9 %.

Hydraulický regulátor tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278957

Dátum: 18.03.1992

Autor: Jendrál Jozef

MPK: G05D 16/00

Značky: regulátor, tlaku, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický regulátor tlaku je určený na použitie v hydraulických systémoch prevodoviek s cieľom znížiť rázy počas radenia prevodových stupňov pod zaťažením. Podstatou vynálezu je také usporiadanie hydraulického regulátora tlaku, že v telese (10) regulátora je vytvorená ľavá valcová komora (20), v ktorej je posuvne uložený posúvač (40) s dorazom (55) na jeho pravej strane a tlačnou pružinou (59), pričom v pravej valcovej komore (42) posúvača...

Zariadenie na reguláciu tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278956

Dátum: 18.03.1992

Autor: Jendrál Jozef

MPK: G05D 16/00

Značky: tlaku, reguláciu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie umožňuje reguláciu tlaku oleja hydraulického systému hydromechanických prevodoviek na zníženie rázov počas radenia prevodových stupňov. Zariadenie na reguláciu tlaku je charakteristické tým, že v telese (10) je umiestnený prepúšťací ventil (20) tvorený valcovou komorou (21) a posúvačom (22) s piestom (30), dvojpolohový rozvádzač (40) tvorený valcovou komorou (41) a posúvačom (42) a redukčný ventil (60) tvorený pravou komorou (62) s...

Farmaceutické prípravky vo forme tabliet alebo dražé, obsahujúce účinné látky citlivé na vlhkosť, teplo a svetlo, s monoklinickou kryštalickou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278919

Dátum: 18.03.1992

Autori: Langó József, Bobák Dorottya, Szilágyi Judit, Simó Margit, Máthé Tibor, Beke Katalin, Bacsa György, Kovács Christian, Jancsó Sándor, Orbán Ernó, Szendrei Levente, Marossy Katalin, Biblo Margit

MPK: A61K 9/20, A61K 31/155

Značky: vlhkosť, dráze, citlivé, látky, kryštalickou, obsahujúce, teplo, monoklinickou, světlo, formě, strukturou, přípravky, účinné, farmaceutické, tabliet

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutické prípravky vo forme tabliet alebo dražé obsahujú účinné látky citlivé na vlhkosť, teplo a svetlo, a majú monoklinickú kryštalickú štruktúru. Tieto farmaceutické prípravky obsahujú účinnú látku spolu s 0,2 až 1,5 dielmi hmotnostnými bezvodej soli kovu alkalickej zeminy a 0,5 až 2,5 dielmi hmotnostnými mikrokryštalickej celulózy, počítané na účinnú látku a spolu s jedným alebo viacerými farmaceuticky prijateľnými nosičmi a/alebo...

Kotúč spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278903

Dátum: 18.03.1992

Autori: Rudolph Gerda, Fischer Matthias, Jeppe Harald

MPK: F16D 13/68, F16F 15/12

Značky: spojky, kotúč

Zhrnutie / Anotácia:

Kotúč spojky, ktorý má medzi kotúčovým elementom (5) odstávajúcim od hlavy (3) medzi dvoma axiálne po oboch stranách kotúčového elementu (5) usporiadanými bočnými kotúčmi (23, 25) usporiadané vodiace súčasti (31) z plastu, ktoré sú axiálne predpäté pružinou (51) a ktoré upevňujú bočné kotúče (23, 25) axiálne na kotúčovom elemente (5), pričom ich prostredníctvom vytvarovaných nákružkov (33) radiálne vedú na hlave (3). Vodiace súčasti (31) sú...

Zariadenie na pokladanie podvalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278890

Dátum: 18.03.1992

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 29/06

Značky: podvalov, pokladanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je opatrené aspoň jedným portálovým rámom (2), ktorý je pojazdný po vodiacich koľajniciach (7) a má pozdĺžny nosník (3), ďalej pridržovacím ústrojenstvom (5) podvalov, ktoré je výškovo prestaviteľné a vytvorené na uloženie na obidva konce podvalov (22), ako aj ukladacím ústrojenstvom (4) podvalov, ktoré je usporiadané v pozdĺžnej koncovej oblasti pridržovacieho ústrojenstva (5) podvalov na pozdĺžnom nosníku (3). Zariadenie (1) na...

Spôsob modifikácie chemického zloženia vnútorného povrchu sudu a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278822

Dátum: 18.03.1992

Autor: Cordier Bernard

MPK: B27H 5/00, B27H 5/08

Značky: spôsobu, tohoto, povrchu, zariadenie, vnútorného, spôsob, zloženia, vykonávanie, chemického, modifikácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob modifikácie chemického zloženia vnútorného povrchu suda, zahrievaním a vlhčením vnútorného povrchu trupu suda, spočívajú v tom, že sa vnútorný povrch trupu suda zahrieva a vlhčí striedavo, pričom zahrievanie sa vykonáva centrálne rozvádzanou kvapalinou a intenzita zahrievania, prietok centrálne rozvádzanej kvapaliny a čas zahrievania a vlhčenia sa volí v závislosti od požadovaného stavu vnútorného povrchu suda. Zariadenie na vykonávanie...

Zárubňa, predovšetkým dverová zárubňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 278728

Dátum: 18.03.1992

Autor: Zabransky Franz

MPK: E06B 1/12, E06B 1/14

Značky: dverová, predovšetkým, zárubňa

Zhrnutie / Anotácia:

Zárubňa, hlavne dverová zárubňa, ktorá je vyrobená z profilového obloženia (3) s ramenami (4, 8), ktoré pre dosadnutie na najmenej dve strany steny (1), resp. pôvodnej zárubne (2), navzájom zvierajú pravý uhol, je opatrená vonkajšími závesmi (14) na otočné uloženie krídla (10), hlavne dverového krídla (10), a aspoň jedným úložným prostriedkom na uloženie uzatváracieho mechanizmu. Prvé rameno (8) obloženia (3), ktoré je upravené v uzatváranom...

Materiál pre implantáty na báze prírodného kostného materiálu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278671

Dátum: 18.03.1992

Autori: Katzenmeier Bianca, Kuntz Matthias, Bauer Hans Jörg

MPK: A61L 27/00

Značky: materiál, báze, prírodného, implantáty, materiálů, kostného, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál je tvorený spekaným prírodným kostným materiálom s jemnou poréznou štruktúrou prírodného kostného materiálu a röntgenograficky vykazuje viac ako 99 % hydroxylapatitu. Vyrába sa tak, že sa kostná hmota, zbavená všetkých organických súčastí, podrobí pôsobeniu vodného roztoku organickej kyseliny, zvolenej zo súboru alifatických monokarboxylových kyselín s 1 až 5 atómami uhlíka, ako je kyselina malónová, tartrónová, jantárová, jablčná,...

Veko z plastickej hmoty na sudy vytvorené fúkaním z plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 278608

Dátum: 18.03.1992

Autor: Wildfeuer Eberhard

MPK: B65D 1/16, B65D 1/46

Značky: vytvořené, plastickej, hmoty, fúkaním

Zhrnutie / Anotácia:

Veko má hrdlo (3) suda obklopujúce vonkajší okraj (4) a do hrdla (3) suda ponorený, cez dno (6) veka pod otvor suda vystupujúci vnútorný okraj (5), ako i medzi vonkajší okraj (4) veka a vnútorný okraj (5) veka vložený tesniaci krúžok. Ten je upínacím kruhom (10) alebo upínacím drôtom pritlačený proti okraju (14) otvoru hrdla (3) suda, pričom upínací kruh (10), prípadne upínací drôt, presahuje naspodku na vonkajšom okraji (4) veka vytvarovanú...

Obvod na meranie distribučnej funkcie binárnych údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278549

Dátum: 18.03.1992

Autor: Černák Jozef

MPK: H03M 7/02, H03K 5/00

Značky: obvod, distribučnej, meranie, údajov, funkcie, binárnych

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom riešenia je meranie distribučnej funkcie binárnych údajov s minimálnym časom prerušenia vstupného toku údajov. Uvedený účel sa dosiahne použitím programovateľného kombinačného obvodu (1), ktorým je možné definovať intervaly distribučnej funkcie podľa charakteristického priebehu distribučnej funkcie a požadovanej presnosti. Na výstup programovateľného kombinačného obvodu (1) je pripojený vyhodnocovací obvod, ktorý obsahuje pamäť (3) so...

Spôsob prípravy D-arabinózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278477

Dátum: 18.03.1992

Autori: Kočan Jozef, Rosenberg Michal, Švitel Juraj, Magdolen Peter, Kubala Jozef, Šturdík Ernest

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, d-arabinózy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri príprave D-arabinózy dekarboxyláciou glukonanu peroxidom vodíka za prítomnosti katalyzátora sa dekarboxylácia uskutočňuje pôsobením peroxidu vodíka na glukonan sodný za katalytického účinku železnatých a železitých iónov vo vodnoetanolickom prostredí pri teplote 30 až 50°C, hodnote pH 4,5 až 7,0, pričom peroxid vodíka je kontinuálnym prídavkom udržiavaný v reakčnej zmesi v koncentrácii 0,01 až 1 % hmotn.

Tetrahydroimidazo/1,4/benzodiazepin-2-(ti)óny, spôsob ich výroby a antivírusové prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278442

Dátum: 18.03.1992

Autori: Raeymaekers Alfons Herman Margaretha, Janssen Paul Adriaan, Breslin Henry Joseph, Van Gelder Josephus Ludovicus Hubertus, Kukla Michael Joseph

MPK: A61K 31/55, C07D 487/04

Značky: báze, antivírusové, výroby, přípravky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tetrahydroimidazo/1,4/benzodiazepin-2-(ti)óny so všeobecným vzorcom (I) a ich farmaceuticky vhodné adičné soli s kyselinami a stereochemicky izomérne formy, kde X predstavuje kyslík alebo síru, R1 predstavuje zvyšok so vzorcom a-1, a-2, a-3 alebo a-4, R2 predstavuje vodík alebo C1-6alkyl, R3 predstavuje vodík alebo C1-6 alkyl, každý zo symbolov R5 a R5 nezávisle predstavuje vodík, C1-6alkyl, halogén, kyano, nitro, trifluórmetyl, hydroxy,...

Spôsob anaeróbneho čistenia silne znečistených priemyselných odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278249

Dátum: 18.03.1992

Autor: Gött Erich

MPK: C02F 3/02

Značky: čistenia, vykonávanie, spôsobu, anaeróbneho, zariadenie, silně, znečištěných, odpadových, priemyselných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhnívací proces začne asi pri 34°C za cirkulácie normálneho kalu, pričom po jeho začatí bez pridania komunálneho kalu sa uskutoční prestavenie na chemické priemyselné odpadové vody. Procesné odpady sú skladované zvlášť, analyzované a potom zmiešavané podľa zloženia v závislosti od vyhnívacieho procesu. Potom je kal flokulovaný a opäť je vedený vonkajšou cirkuláciou do vyhnívacieho procesu. Zariadenie sa skladá z vyhnívacej nádrže, flokulačnej...

Injektážna ihla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278244

Dátum: 18.03.1992

Autori: Haage Manfred, Haug Willi, Biskop Dieter

MPK: E04G 23/02

Značky: injektážna

Zhrnutie / Anotácia:

Injektážna ihla obsahuje teleso (1) z umelej hmoty, ktorým osovo prechádza injekčný kanál (4), do ktorého je na jednom konci vsadená prívodná vsuvka (2). Teleso (1) je na svojom druhom konci vybavené tesniacou manžetou (3) z materiálu mäkšieho ako teleso (1), ktorá svojím predným koncom presahuje cez teleso (1) a je vybavená priechodným kanálom (8), pričom táto tesniaca manžeta (3) má na obvode nákružky (6).

Spôsob zasypávania obsadzovanej koksárenskej komory uhoľnou vsádzkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278220

Dátum: 18.03.1992

Autori: Šadlák Jozef, Šadlák Oliver

MPK: C10B 37/04, C10B 37/02

Značky: spôsob, obsadzovanej, koksárenskej, komory, vsádzkou, zasypávania, uhoľnou

Zhrnutie / Anotácia:

Účinkom minimálne jedného vibrátora pôsobiaceho na stenu výsypného potrubia sa uhlie napadané zo zásobníka do výstupného potrubia pri uzavretom rýchlouzávere dna zahusťuje, postupne výsypné potrubie zapĺňa a otvorením rýchlouzáveru sa v zahustenej forme vypúšťa do obsadzovanej komory.

Spôsob premieňania spaliteľných znečisťujúcich látok a odpadových materiálov na čistú energiu a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278197

Dátum: 18.03.1992

Autor: Tognazzo Valerio

MPK: F23G 7/00

Značky: energiu, odpadových, spalitelných, látok, premieňania, čistú, zariadenie, znečisťujúcich, spôsobu, tohto, spôsob, uskutočnenie, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Spracovávaný materiál sa najprv podrobí tepelnému rozkladu pri teplote vyššej ako 1 600°C v atmosfére zbavenej vzduchu v čase, postačujúcom na úplný rozklad spracovávaného materiálu na získanie spáliteľných plynov na báze vodíka a oxidu uhoľnatého, nespáliteľných plynov inertných látok tepelne rozložené produkty sa náhle ochladia vodou, pričom sa oddelia pevné inertné látky a vznikne para, touto parou sa obohatia získané plyny, pričom plyny...

Zapojenie na reguláciu orálnej teploty zvlhčovanej dýchanej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278187

Dátum: 18.03.1992

Autori: Mičánek Lubomír, Baláš Vratislav, Jízdný Oldřich, Hoffmann Eduard

MPK: A61M 16/00, A61M 16/10

Značky: orálnej, dýchanej, zmesí, zvlhčovanej, reguláciu, zapojenie, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pracujúce v režime dvojstupňovej vlečnej regulácie, pričom tepelná sústava zvlhčovača (10) je rozdelená na prvú časť, zahrňujúcu varnú nádobu (106) s vodou (105) a vykurovacie teleso (7), a na časť druhú, zahrňujúcu hadicu (103) s výstupom (104). Obe časti sú tepelne spojené prechádzajúcou dýchanou zmesou, ohrievanou na požadovanú teplotu. Pre prvú časť je určený snímač (8) teploty vody (105), ktorú reguluje podriadený regulátor, a...

2-Hydroxy-1,2,3-propántrikarboxylát (1:1) 3-[(5-metyl-2-furanyl)metyl]-N-(4-piperidinyl)-3H-imidazo[4,5- b]pyridín-2-amínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prípravok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278127

Dátum: 18.03.1992

Autori: Janssens Frans Eduard, De Knaep Alfond Gaston Maria, Nelen Tonny Franciscus Johanna

MPK: C07D 471/04

Značky: 3-[(5-metyl-2-furanyl)metyl]-n-(4-piperidinyl)-3h-imidazo[4,5, spôsob, 2-hydroxy-1,2,3-propántrikarboxylát, farmaceutický, 1:1, báze, prípravok, přípravy, b]pyridín-2-amínu

Zhrnutie / Anotácia:

2-Hydroxy-1,2,3-propántrikarboxylát (1:1) 3-[(5-metyl-2-furanyl)metyl]-N-(4-piperidinyl)-3H-imidazo-[4,5- b]pyridín-2-amínu vykazuje antialergické účinky a pripravuje sa tak, že 3-[(5-metyl-2-furanyl)metyl]-N-(4-piperidinyl)-3H-imidazo[4,5- b]pyridín-2-amín sa rozpustí v rozpúšťadle, roztok sa zahreje na teplotu spätného toku, pridá sa k nemu aspoň ekvivalentné množstvo 2-hydroxy-1,2,3-propántrikarboxylovej kyseliny, reakčná zmes sa ochladí a...

Zariadenie na pulzové zasypávanie obsadzovanej koksárenskej komory uhoľnou vsádzkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278113

Dátum: 18.03.1992

Autori: Šadlák Jozef, Šadlák Oliver

MPK: C10B 37/04, C10B 37/02

Značky: koksárenskej, vsádzkou, pulzové, komory, uhoľnou, obsadzovanej, zasypávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Výsypné potrubie (1) je spojené pomocou spojovacích prvkov (7), pružného tesnenia (5) a príruby (4) s odmerným zásobníkom (6) a pomocou posuvnej manžety (10) s otvorom koksárenskej komory (11). Na výsypnom potrubí (1) je umiestnený vibračný prvok (8) pričom rýchlouzáver (2) výsypného potrubia (1) osadený v nosnom čape (3) je ovládaný ramenami (9).

Spôsob čistenia inzulínu a/alebo inzulínových derivátov chromatografiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278099

Dátum: 18.03.1992

Autori: Häfner Leonard, Unger Bernhard, Dickhardt Rainer

MPK: C07K 14/62, C07K 1/16, A61K 38/28...

Značky: spôsob, chromatografiou, derivátov, inzulínových, inzulínu, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia inzulínov a inzulínových derivátov sa uskutočňuje chromatografiou vo vodných pufrovaných rozpúšťadlách, ktoré obsahujú s vodou miešateľné organické rozpúšťadlá, na lipofilne modifikovanom silikagéli, pričom vodné, pufrované rozpúšťadlá obsahujú obojaké ióny, alebo hodnota pH zmesi rozpúšťadiel je v blízkosti izoelektrického bodu čisteného inzulínu alebo derivátu inzulínu a sú prítomné obojaké ióny.

Výškovo prestaviteľné ložisko na prenos a zdvíhanie, prípadne spúšťanie ťažkých bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: 278036

Dátum: 18.03.1992

Autor: Bayer Karl

MPK: E04B 1/36, E01D 19/04, F16C 32/06...

Značky: výškovo, přestavitelné, spúšťanie, ložisko, ťažkých, zdvíhanie, prenos, bremien, případně

Zhrnutie / Anotácia:

Medzi dnom (2) puzdra a elastomerickou doskou (4) a/alebo medzi vekom (1) a elastomerickou doskou (4) je sústredne na dne (2) puzdra a/alebo na veku (1) usporiadaná rovinná membránová doska (6) z materiálu odolného v ťahu. Táto membránová doska (6) je pozdĺž svojho obvodu (6a) pevne a tesne spojená s dnom (2) puzdra, prípadne s vekom (1).

[(5-Metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2yl)metyl karbaniláty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278018

Dátum: 18.03.1992

Autori: Zámocká Jiřina, Mišíková Eva

MPK: C07C 269/02, A01N 43/16, C07D 309/38...

Značky: přípravy, spôsob, 5-metoxy-4-oxo-4h-pyrán-2yl)metyl, karbaniláty

Zhrnutie / Anotácia:

[(5-Metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metyl]karbaniláty všeobecného vzorca I, kde R je vodík alebo oktyloxyskupina, sa pripravujú tak, že sa na 2-hydroxymetyl-5-metoxy-4H-pyrán-4-ón pôsobí príslušnými fenylizokyanátmi všeobecného vzorca II v prostredí bezvodého xylénu, pri teplote varu reakčnej zmesi počas 5 až 26 hodín. Uvedené karbaniláty sú použiteľné v poľnohospodárstve a zdravotníctve.

Zariadenie na vytváranie rotujúceho striedavého magnetického poľa s protinádorovým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278009

Dátum: 18.03.1992

Autori: Hrivňáková Dáša, Oravec Ctirad, Břoušek Ján

MPK: A61N 2/06, A61N 2/08

Značky: zariadenie, poľa, striedavého, účinkom, magnetického, vytváranie, protinádorovým, rotujúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva najmenej z jednej dvojice permanentných magnetov (1) so striedavým pólovaním, umiestneným symetricky pri obvode magneticky vodivého kotúča (2), ktorý je spojený s rotačným pohonom (3), pričom celá činná časť zariadenia je chránená krytom (4).

Zariadenie na stanovenie koncentrácie kyseliny boritej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278005

Dátum: 18.03.1992

Autori: Kysela Jan, Černý Miroslav, Ráček Jaroslav

MPK: G01N 23/00, G01N 23/09

Značky: koncentrácie, boritej, kyseliny, stanovenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Detektor (2) neutrónov je umiestnený v meracej kyvete (3), na jej dolnom konci je prípadne pripojený vstupný termostat (5), pričom meracia kyveta (3) je vložená v nádobe (4) s moderátorom, napríklad demineralizovanou vodou a ďalej je v nádobe (4) umiestnený neutrónový zdroj (1).

N-Oxidy 3-alkyl-5-decyloxymetyl-1,3-oxazolidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277978

Dátum: 18.03.1992

Autori: Sasinková Vlasta, Steiner Bohumil, Koóš Miroslav

MPK: C07D 263/06, A61K 31/42

Značky: n-oxidy, 3-alkyl-5-decyloxymetyl-1,3-oxazolidínov

Zhrnutie / Anotácia:

N-Oxidy 3-akyl-5-decyloxymetyl-1,3-oxazolidínov všeobecného vzorca I, kde R predstavuje metyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl a izobutyl majú účinné antimikrobiálne vlastnosti, sú použiteľné v kozmetike a v priemysle tenzidov.

Zariadenie na snímanie sily a momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277944

Dátum: 18.03.1992

Autor: Kvasnica Milan

MPK: G06K 11/08, G06K 11/06, G06F 3/03...

Značky: snímanie, zariadenie, momentu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zariadenia na snímanie sily a momentu, ktoré umožňuje po prepočte výstupných signálov na počítači určiť zložky vektorov sily a momentu. Ovládač (9) je pevne spojený so zdrojmi (2) žiarenia a zároveň je pevne spojený s prvou prírubou (6). Polohovocitlivý prvok (1) je pevne spojený s druhou prírubou (7), pričom príruby (6, 7) sú navzájom spojené pružne deformovateľnými členmi (8).

Uzavierateľné zariadenie na liatie zo železiarskeho alebo hutníckeho kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 277851

Dátum: 18.03.1992

Autor: Szadkowski Stan

MPK: B22D 41/38, B22D 41/22

Značky: zariadenie, liatie, železiarskeho, hutnického, kontajnera, uzavierateľné

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver vo forme pohyblivej dosky (22) je upravený tak, že posunom po spodnej strane pevnej dosky (21) umožňuje prechod taveniny kovu z kontajnera, alebo sa ním môže tok taveniny uzavrieť, pričom zariadenie ďalej pozostáva z pevnej referenčnej dosky (23) namontovanej proti spodnej strane pohyblivej dosky (22), pričom spodná strana referenčnej dosky (23) je umiestnená proti hornej strane základovej dosky (24) a referenčná doska (23) je prevŕtaná...

Bituminózny povlakový fóliový alebo tkanivový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 277803

Dátum: 18.03.1992

Autori: Holbek John, Worre Kim, Beck Bjarne Kufall

MPK: B32B 3/28, B32B 11/00, B32B 27/00...

Značky: fóliový, tkanivový, materiál, povlakový, bituminózny

Zhrnutie / Anotácia:

Bituminózny povlakový fóliový alebo tkaninový materiál, ktorý má na jednej strane teplom aktivovateľnú priľnavú vrstvu (3) potiahnutú filmom (5) z plastickej hmoty, kde priľnavá vrstva je opatrená vzorom rovnobežných rýh a medzi nimi neprerušovanými výčnelkami, pričom vzdialenosť susedných rýh je najviac 10 mm.

Združený regulačný systém ovládania spaľovacieho motora a trojbodového závesu mobilného energetického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 277739

Dátum: 18.03.1992

Autori: Mancovič Milan, Kurucová Eva, Ochodnický Vladimír

MPK: A01B 67/00, A01B 63/114

Značky: motora, systém, závěsu, prostriedku, ovládania, trojbodového, mobilného, spaľovacieho, regulačný, združený, energetického

Zhrnutie / Anotácia:

Je určený pre akýkoľvek mobilný energetický prostriedok, ktorý má minimálne jeden trojbodový záves (70). Združený regulačný systém zabezpečuje reguláciu (50) spaľovacieho motora (1), reguláciu (60) trojbodového závesu (70) a spoluprácu týchto regulácií. Regulácia (60) trojbodového závesu (70) umožňuje reguláciu polohovú, polohovo-rýchlostnú, silovú a kombinovanú. Význačnou črtou silovej regulácie je, že záťaž trojbodového závesu (70) nie je...