Zverejnene patenty 19.02.1992

Spôsob aniónovej polymerizácie monomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279450

Dátum: 19.02.1992

Autori: Chamberlain Linda Rae, Gibler Carma Joleen, Brownscombe Thomas Fairchild, Craig Alfred Stevens

MPK: C08F 2/42, C08C 19/44

Značky: monomérov, polymerizácie, spôsob, aniónovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v aniónovej polymerizácii monomérov pri použití iniciátora aniónovej polymerizácie vo vhodnom rozpúšťadle, pri ktorom vzniká aktívny polymér. Zlepšenie zahrnuje ukončenie reťazca polyméru prídavkom činidla umožňujúceho ukončenie reťazca, ktoré je zvolené zo súboru zahrnujúceho vodík alebo jeho izotopy, borány, amoniak, halogény, uhľovodíky obsahujúce skupinu C-H, kde uhlík je pripojený priamo k atómu uhlíka viazanému trojitou...

Osadenie vodiaceho krúžku rotorového spriadacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279448

Dátum: 19.02.1992

Autori: Stejskal Alois, Havránek Zdeněk, Dídek Stanislav

MPK: D01H 4/20, D01H 4/12

Značky: spriadacieho, krúžku, vodiaceho, rotorového, osadenie, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Osadenie vodiaceho krúžku (9) rotorového spriadacieho zariadenia na prevádzanie vláken z osamostatňovacieho ústrojenstva do spriadacieho rotora (1) prostredníctvom aspoň časti jeho vnútornej plochy (8). Tento vodiaci krúžok (9) je osadený v ložisku, pozostávajúcom aspoň z troch osovo paralelne a radiálne proti sebe navzájom usporiadaných odvaľovacích kladiek (10, 11, 12), pričom obvod odvaľovacích kladiek (10, 11, 12) sa odvaľuje po vedení (91)...

Spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 279413

Dátum: 19.02.1992

Autor: Merritt Dan

MPK: F02B 19/06, F02B 19/00, F02B 19/04...

Značky: motor, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor sa skladá z väčšieho prvého valca (12), v hlave ktorého je usporiadaný menší druhý valec (14), z prvého piesta (16) a druhého piesta (18), usporiadaných v prvom valci (12) a v druhom valci (14), kde druhý piest (18) tvorí výstupok na hlave prvého piesta (16), zo spaľovacej komory (20), z prvého priechodného otvoru (44) medzi prvým valcom (12) a spaľovacou komorou (20), z nasávacieho potrubia (25) spojeného s prvým valcom (12) a...

Spôsob ohrevu sekundárnej látky teplonosnou látkou primárnou vo výmenníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279366

Dátum: 19.02.1992

Autor: Průša Josef

MPK: F28F 13/00

Značky: primárnou, ohřevu, sekundárnej, spôsob, výmenníku, teplonosnou, látky, látkou

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe ohrevu sekundárnej látky, najčastejšie vzduchu, primárnou teplonosnou látkou, najčastejšie čiastočne vychladenými splodinami alebo znečisteným horúcim vzduchom, vo výmenníku je vyššia účinnosť dosiahnutá zväčšením rozdielu medzi teplotami látky teplonosnej a látky ohrievanej. Zväčšenie rozdielu teplôt sa dosahuje ochladzovaním látky ohrievanej prídavnou chladiacou látkou.

Obvod modulácie rýchlosti rozmietania elektrónového zväzku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279265

Dátum: 19.02.1992

Autor: Anderson Mark Robert

MPK: H04N 3/32

Značky: obvod, rychlostí, modulácie, rozmietania, zväzku, elektronového

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod modulácie rýchlosti rozmietania elektrónového zväzku obsahuje obrazovku (21), zdroj prvého obrazového signálu, napríklad tunera (12) a obvod (35) modulácie rozmietania, pripojený svojím vstupom k tuneru (12) a svojím výstupom k obrazovke (21). Podstatou navrhnutého riešenia je, že obvod obsahuje generátor (40) alternatívneho obrazového signálu na vytváranie impulzov na báze riadok - riadok, indikujúcich vloženie informácie na tienidle do...

Farmaceutický prípravok na liečbu chorôb žalúdka a črevného traktu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279206

Dátum: 19.02.1992

Autori: Schwamb Hans-günther, Weckenmann Hans Peter

MPK: A61K 9/68, A61K 9/20

Značky: črevného, výroby, chorôb, spôsob, žalúdka, prípravok, liečbu, farmaceutický, traktu

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok na liečbu chorôb žalúdka a črevného traktu obsahuje sukralfát a aspoň jednu fyziologicky prijateľnú gélotvornú látku, zvolenú zo súboru zahŕňajúceho xantanovú živicu, metylcelulózy, algináty, tragant a rozpustný škrob je vo forme žuvacej tablety alebo žuvacej poťahovanej tablety. Prostriedok obsahuje gélotvornú látku v množstve v rozmedzí od 0,5 do 20 % hmotn., vzťahujúc na množstvo sukralfátu, a ďalej obsahuje cukor...

Prístroj na prípravu koncentrátu koagulačných faktorov z krvnej vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279151

Dátum: 19.02.1992

Autori: Weis-fogh Ulla, Holm Niels Erik, Hern Soren

MPK: A61K 35/16

Značky: prístroj, přípravu, koncentrátů, faktorov, koagulačných, krvnej, vzorky

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj obsahuje prvú komoru (14) na zachytávanie krvnej vzorky a separáciu plazmovej frakcie a druhú komoru (15) na zachytávanie plazmovej frakcie cez spojovací kanálik (22) komôr (14, 15), jeho blokovací ventil (24) s ovládacou tyčou (25) a prvý prepravný prostriedok (30) s koncom (31) v druhej komore (15) na zrážanie koncentrátu koagulačných faktorov. Druhá komora (15) je napojená na vyberateľnú injekčnú striekačku (36) na odber uvedeného...

Spôsob výroby derivátov 1-oxa-3,8-diaza-4-oxospiro-[4,5]-dekánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279026

Dátum: 19.02.1992

Autor: Schmailzl Georg

MPK: C08K 5/35, C07D 498/10, C07D 498/20...

Značky: 1-oxa-3,8-diaza-4-oxospiro-[4,5]-dekánu, derivátov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčenín vzorca (I), v ktorom R1 a R2 znamenajú vodík alebo alkyl, R3 a R4 znamenajú alkyl alebo cykloalkyl, R5 a R6 znamenajú vodík alebo metyl a R7 znamená alkyl, použitím 1 až 10 molárnych % roztoku katalyzátora vzorca (X) v aromatickom uhľovodíku, ktorý je pri teplote miestnosti kvapalný a v ktorom R1, R2, R3 a R4 majú uvedený význam a M znamená alkalický kov.

Spôsob mikrobiologickej terminálnej oxidácie etylových skupín v heterocykloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 279024

Dátum: 19.02.1992

Autor: Kiener Andreas

MPK: C12P 17/00

Značky: skupin, terminálnej, etylových, heterocykloch, mikrobiologickej, oxidácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný mikrobiologický spôsob terminálnej oxidácie etylskupín na karboxylové kyseliny v 5- alebo 6-členných heterocykloch, ktoré sú v kruhu substituované aspoň jednou etylovou skupinou s viac než 2 atómami uhlíka. Reakcie sa uskutočňujú s mikroorganizmami, ktoré využívajú alkán alebo alkohol ako zdroj uhlíka a energie.

Fajčiarsky výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279023

Dátum: 19.02.1992

Autori: Casey William James, Lawson Jerry Wayne

MPK: A24D 1/18, A24D 1/02

Značky: výrobok, fajčiarský

Zhrnutie / Anotácia:

Fajčiarsky výrobok je vyhotovený s horľavým palivovým elementom (12) a izolačným obalom obklopujúcim aspoň časť vonkajšieho obvodu palivového elementu (12), pričom izolačný obal pozostáva z nehorľavého vláknitého materiálu a z materiálu obsahujúceho tabak a je vyhotovený z aspoň dvoch oddelených vrstiev. Izolačný obal pozostáva zo sklenených vlákien (100) tvorených primárne nehorľavým vláknitým izolačným materiálom a z aspoň jednej prídavnej...

Plastové izolačné pásy a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279016

Dátum: 19.02.1992

Autori: Schlaepfer Jean-luc Claude, Dietschi Hans Georg Karl, Hunziker Hanspeter

MPK: E04D 5/10, B32B 27/12, B32B 27/28...

Značky: izolačné, pásy, plastové, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Plastové izolačné pásy obsahujú vrchnú a spodnú vrstvu, ktoré prestupujú medzi nimi usporiadaný nosičový materiál tak, že sú spolu vzájomne zvarené. Vrchná i spodná vrstva je vytvorená na báze aspoň jedného kopolyméru etylénu a komonoméru zvoleného zo súboru zahŕňajúceho vinylestery alkankarboxylových kyselín s 2 až 3 atómami uhlíka v alkanovanom zvyšku a alkylestery kyseliny akrylovej s 1 až 4 atómami uhlíka v alkylovom zvyšku. Plastové...

Spôsob výroby oxidačne zosieťovateľnej uretánovej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 278984

Dátum: 19.02.1992

Autori: Prantl Bernhard, Lawrens Dirk, Walz Rolf

MPK: C08G 18/68, C08G 18/34, C09D 11/10...

Značky: uretánovej, oxidačne, zosieťovateľnej, spôsob, živice, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby oxidačne zosieťovateľnej uretánovej živice, ktorá neobsahuje izokyanáty, spočíva v reakcii 100 dielov hmotn. esteru vzniknutého z alifatického alkoholu s obsahom 3 až 8 atómov uhlíka s aspoň tromi hydroxyskupinami nenasýtenej mastnej kyseliny s obsahom 8 až 40 atómov uhlíka a prípadne alifatickej alebo aromatickej polykarboxylovej kyseliny s obsahom 4 až 20 atómov uhlíka alebo jej anhydridu, v množstve až 60 % hmont., vztiahnuté...

Zariadenie na zmiernenie nebezpečia úrazu osôb cestujúcich vo vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 278937

Dátum: 19.02.1992

Autor: Scheffee Robert

MPK: B60R 21/16

Značky: úrazu, cestujúcich, zmiernenie, osôb, nebezpečia, zariadenie, vozidle

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zmiernenie nebezpečia úrazu osôb cestujúcich vo vozidle s nafukovateľným vakom, kde vymeniteľná patróna (14) pozostáva zo zásobníka (16) inertného plynu (18) a výmetného puzdra (17) so zmesou (20) látok na vyvíjanie plynu, pričom zmes (20) látok pozostáva z plastifikovaného polyvinylchloridového spojiva, z anorganických oxidačných solí a z uhličitanu lítneho. Oxidačné činidlo je prítomné v množstve aspoň postačujúcom na premenu...

Podtlakový posilovač bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278905

Dátum: 19.02.1992

Autori: Kraft Peter, Jakobi Ralf, Rüffer Manfred, Bauer Jürgen

MPK: B60T 13/52, B60T 13/57

Značky: posilovač, podtlakový, brzd

Zhrnutie / Anotácia:

Podtlakový posilňovač bŕzd sa skladá zo skrine posilňovača, ktorá je pri súčasnom utesnení prostredníctvom pohyblivej steny (62), pohyblivej v axiálnom smere, na ktorú pôsobí pneumatický tlakový rozdiel, rozdelená na podtlakovú komoru (20) a pracovnú komoru (23). Ďalej sa skladá z riadiaceho ventilu, riadiaceho tlakový rozdiel, umiestneného v telese (10) riadiaceho ventilu a ovládateľného ventilovým piestom (16). Ventilový piest (16), posuvný...

Dverové krídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 278901

Dátum: 19.02.1992

Autor: Wassner Leo

MPK: E06B 5/10, E06B 3/82, E06B 3/70...

Značky: dverové, krídlo

Zhrnutie / Anotácia:

Dverové krídlo pozostáva z trieskovej dosky (1), v ktorej sú usporiadané vodorovné rúrkovité dutiny (3). Táto triesková doska (1) je upevnená v ráme (2) a aspoň v niekoľkých rúrkovitých dutinách (3) je vsadená kovová rúrka (4) priliehajúca na vnútornú stenu rúrkovitej dutiny (3).

Použitie magnézium-pyridoxal-5′-fosfátglutaminátu ako účinnej zložky na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 278896

Dátum: 19.02.1992

Autori: Elstner Erich, Meyer Britta, Schneider Werner

MPK: A61K 33/22, A61K 31/195, A61K 31/675...

Značky: účinnej, použitie, liečivá, magnézium-pyridoxal-5'-fosfátglutaminátu, přípravu, zložky

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie magnézium-pyridoxal-5'-fosfátglutaminátu ako účinnej zložky na prípravu liečiva vhodného na redukciu peroxidov s LDL-väzbou a na profylaxiu z toho vyplývajúcich vaskulárnych porúch v neprítomnosti hypercholesteraémie alebo hyperlipidaémie.

Ochranné tesnenie na valcové súčasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 278879

Dátum: 19.02.1992

Autori: Ceylan Ahmet, Weiler Rolf, Weidenweber Michael, Bach Uwe

MPK: F16J 15/52, F16D 55/2265, F16J 3/04...

Značky: súčastí, tesnenie, válcové, ochranné

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné tesnenie na valcové súčasti, zvlášť vedenie čapu kotúčovej brzdy, s pružnou skladanou manžetou (50), ktorej prvý koncový úsek je možné upevniť na obvode telesa a druhý koncový úsek na obvode čapu, a s krúžkom, uloženým na čape, určeným na prichytenie druhého koncového úseku a opatreným v podstate radiálnym osadením, pričom krúžok je pevne upravený na čape a na krúžok čiastočne dosadá druhý koncový úsek skladanej manžety (50). Druhý...

Zapúzdrené spínacie zariadenie plnené plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278871

Dátum: 19.02.1992

Autori: Deharde Horst, Pehlken Wolfgang, Dirks Rolf

MPK: H02B 13/00, H01H 31/28, H01H 33/74...

Značky: plynom, spínacie, zariadenie, plněné, zapúzdrené

Zhrnutie / Anotácia:

Spínacie zariadenie, zapuzdrené a vyplnené izolačným plynom, najmä hexafluoridom síry, má pevný kontakt (2) upevnený spoločne so zhášacím mechanizmom (11) na prípojnicu (10), ktorá prechádza plynovou nádržou (1) a je pripevnená na oporách (13) rovnobežne s čelnou stenou plynovej nádrže (1). Pohyblivý kontakt (3) je vytvorený ako nôž dotýkajúci sa z oboch strán pevného kontaktu (2) a uzemňovacieho kontaktu (4). Čap (5) tvoriaci os otáčania...

Riadiaci prvok tlaku a prietoku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278844

Dátum: 19.02.1992

Autori: Italy Pavel, Koreis Josef

MPK: F15B 13/02

Značky: tekutiny, prvok, tlaku, riadiaci, prietoku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu riadiaceho prvku s asymetrickou geometriou riadiacich hrán na riadenie tlaku a prietoku tekutiny. Riadiaci prvok pozostáva z posúvača (6) uloženého vo valcovom vedení (7) vytvorenom v telese (18) riadiaceho prvku a opatrenom riadiacim zápichom (8), na ktorý je napojený výstupný otvor (12). Za pravou riadiacou hranou posúvača (6) vyúsťuje do valcového vedenia (7) vstupný otvor (10) napojený na zdroj tlaku (11). Na...

Vedenie kolesa železničného podvozku s točňou pre koľajové vozidlá, najmä pre vozidlá miestnej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278840

Dátum: 19.02.1992

Autori: Uebel Lutz, Weeger Engelbert, Richter Wolfgang-dieter, Mauer Lutz

MPK: B61F 5/52, B61F 5/38, B61F 3/16...

Značky: železničného, miestnej, vozidla, najmä, dopravy, kolesa, vedenie, točňou, podvozku, koľajové

Zhrnutie / Anotácia:

Rám (2) vedenia je pripojený k rámu (1) železničného podvozka s točňou vodiacim ložiskom (7). Toto vodiace ložisko (7) pozostáva z vodorovného tŕňa (13), držaného prvým puzdrom (18) ložiska rámu (1) železničného podvozka medzi dvoma ložiskovými výstupkami (1), vytvorenými na ráme (2) vedenia. Vodorovný tŕň (13) je obložený elastomérovou vrstvou (15) zasadenou vo vodorovnom puzdre (16).

Samotvrdnúca suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278801

Dátum: 19.02.1992

Autor: Raček Marian

MPK: C04B 14/10, C09K 17/00, C04B 14/04...

Značky: samotvrdnúca, suspenzia

Zhrnutie / Anotácia:

Samotvrdnúca suspenzia pozostáva z 8,4 až 21,3 % hmotn. cementu, 4,3 až 21,0 % hmotn. mletého zeolitu so zrnitosťou min. 80 % hmotn. pod 0,05 mm, 65,8 až 73,4 % hmotn. ílovej suspenzie a 1,0 až 1,4 % hmotn. plastifikačných a retardačných prísad, výhodne na báze alkalických solí lignosulfonanov a sulfonovaných kondenzátov jedno- a viacmocných aromatických alkoholov.

Zariadenie na zosilňovanie svetelných signálov v prenosových linkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 278796

Dátum: 19.02.1992

Autori: Grasso Giorgio, Righetti Aldo

MPK: H04B 10/16

Značky: signálov, světelných, zosilňovanie, přenosových, zariadenie, linkách

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zosilňovanie svetelných signálov v prenosových linkách, pozostávajúce z najmenej jedného líniového vlákna (3) a optického zosilňovača (6, 6a, 6b, 6c), ktorý obsahuje optické aktívne vlákno (10) a najmenej jedno optické prívodné vlákno (12) pripojené k zdroju (9) optického čerpacieho signálu, kde aktívne vlákno (10) má jadro dopované fluorescenčnou látkou, pričom optický zosilňovač (6, 6a, 6b, 6c) je k líniovému vláknu (3)...

Spôsob prípravy deoxynukleozidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278598

Dátum: 19.02.1992

Autori: Considine John, D'antuono Joseph Iii, Padmanathan Thurajah, Green Kenneth

MPK: A61K 31/70, C07H 19/04

Značky: deoxynukleozidov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 2'a 3'-[halogén-substituovaných]-2',3'-dideoxynukleozidov reakciou chránenej anhydrotymidínovej zlúčeniny s halogenačnou kompozíciou obsahujúcou substituovanú organoalumíniovú zlúčeninu, ktorá vykazuje vyššiu rozpustnosť v bežných rozpúšťadlách ako AlF3.

Spôsob suspenznej homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278596

Dátum: 19.02.1992

Autori: Fabini Miroslav, Bobula Stanislav, Macho Vendelín, Rusina Miroslav

MPK: C08F 14/06

Značky: suspenznej, spôsob, homopolymerizácie, kopolymerizácie, vinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje pri teplote 10 až 90 °C za iniciačného účinku radikálových iniciátorov, prítomnosti ochranných koloidov-dispergátorov a pomocných látok, pričom ochranné koloidy v množstve 0,02 až 0,5 % hmotn. na monoméry tvorí zmes parciálne zmydelneného (zhydrolyzovaného) polyvinylacetátu so stupňom zmydelnenia 68 až 95 mol.% a polymerizačným stupňom 600 až 1700 buď s parciálne acetalizovaným (najmenej jedným aldehydom C1 až C8) alebo...

Použitie indolínových derivátov ako prekurzorov farbív a farba na vlasy s obsahom tohto prekurzora

Načítavanie...

Číslo patentu: 278595

Dátum: 19.02.1992

Autori: Lieske Edgar, Matzik Iduna, Konrad Günther

MPK: A61K 7/13

Značky: prekurzorov, farba, použitie, prekurzora, obsahom, tohto, derivátov, vlasy, farbív, indolínových

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie indolínových derivátov všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2, R3, R4, R5 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka alebo alkylový zvyšok s 1 až 4 atómami uhlíka alebo R4 a R5 tvoria s atómom kyslíka, na ktorý sú viazané, alkyléndioxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, ako aj soli týchto zlúčenín, ako prekurzorov oxidačných farieb, pri použití ktorých je možné získať prírodné hnedé sfarbenie vlasov. Deriváty všeobecného vzorca (I) je možné...

Použitie 6-(2-(4-(bis(4-fluórfenyl)metylén)-1-piperidinyl)etyl)-7- metyl- 5H-tiazolo [3,2-a]pyrimidin-5-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278577

Dátum: 19.02.1992

Autor: Meert Theo Frans

MPK: A61K 31/505, A61K 31/445, A61K 31/54...

Značky: metyl, použitie, 3,2-a]pyrimidin-5-ónu, 5h-tiazolo, 6-(2-(4-(bis(4-fluórfenyl)metylén)-1-piperidinyl)etyl)-7

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 6-(2-(4-(bis(4-fluórfenyl)metylén)-1-piperidinyl)etyl)-7-metyl-5H- tiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-ónu vzorca (I) alebo jeho farmaceuticky vhodných adičných solí s kyselinami na výrobu liečiv znižujúcich, potláčajúcich alebo prekonávajúcich závislosť od návykových drog a na potláčanie alebo zmierňovanie symptómov spojených s prerušením užívania drog alebo abstinenčnými príznakmi.

Spôsob zneškodňovania odpadov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278524

Dátum: 19.02.1992

Autor: Wolf Bernd Michael

MPK: A62D 3/00, C10B 53/00, B09B 3/00...

Značky: odpadov, zariadenie, spôsob, vykonávanie, tohto, zneškodňovania, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zneškodňovania toxických alebo infekčných odpadových látok, zvlášť vysoko halogénovaných odpadových pevných látok, plastových obalov, odpadov z nemocníc a podobne, a pri spôsobe opätovného získavania cenných látok a inertizácie nerecyklovateľných a nesplyniteľných zvyškových látok, sa splyňovanie realizuje postupom pyrolýzy bez prístupu vzduchu a za redukovaného obsahu kyslíka s nasledujúcim priamym spaľovaním plynov, získaných pri...

Strešná hydroizolačná a reflexná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 278445

Dátum: 19.02.1992

Autori: Síleš Gabriel, Svoboda Jozef

MPK: C09D 133/08, C09D 7/00, C09D 167/08...

Značky: reflexná, hmota, hydroizolačná, strešná

Zhrnutie / Anotácia:

Strešná hydroizolačná a reflexná hmota je určená na údržbu a rekonštrukciu vodorovných až mierne naklonených striech. Pozostáva z 10 až 30 % hmotn. sušiny alkydovej živice, 5 až 15 % hmotn. sušiny (met)akrylátovej živice, 0,4 až 1,2 % hmotn. sklenených vlákien, 15 až 35 % hmotn. organického rozpúšťadla, 25 až 55 % hmotn. plniva, 3 až 12 % hmotn. oxidu titaničitého a maximálne 10 % hmotn. pomocných prísad.

Substituovaný 5-arylpyrimidín, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278444

Dátum: 19.02.1992

Autori: Leach Michael John, Yeates Clive Leonard, Nobbs Malcolm Stuart, Skone Philip Alan, Iyer Ramachandran

MPK: A61K 31/505, C07D 239/48

Značky: ktorý, spôsob, výroby, obsahuje, 5-arylpyrimidín, prostriedok, substituovaný, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

4-Amino-2-(4-n-propyl-1-piperazinyl)-5-(2,3,5-trichlórfenyl)pyrimidín a jeho adičné soli s kyselinami sú inhibítory extracelulárneho uvoľňovania glutamátu. Tieto látky majú negatívny účinok na enzým dihydrofolát reduktázu a môžu sa používať na ošetrenie alebo profylaxiu neurodegeneratívnej choroby centrálneho nervového systému cicavcov, ktorých pôvod spočíva v nadmernom uvoľňovaní glutamátu ako prenášača neurónov. Predmetom vynálezu sú ďalej aj...

Tesnenie s klzným krúžkom na utesnenie otočnej rúry proti stojacej skrini

Načítavanie...

Číslo patentu: 278409

Dátum: 19.02.1992

Autor: Unverzagt Karlheinz

MPK: F16L 27/12, F16J 15/36, F16J 15/34...

Značky: krúžkom, tesnenie, kĺznym, skříní, utesnenie, otočnej, rúry, stojacej, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Tesnenie utesňuje otočnú rúru (1) proti stojacej skrini (2a, 2b). S rúrou (1) je spojený s ňou sa otáčajúci tesniaci krúžok (3). So skriňou (2a, 2b) je prostredníctvom ohybného kompenzátora (4a, 4b) spojený protiľahlý krúžok (5, 5a, 5b). Protiľahlý krúžok (5, 5a, 5b) a kompenzátor (4a, 4b) sú unášané na obvode protiľahlého krúžku (5, 5a, 5b) usporiadanými kladkami (6, 6a, 6b), ktorých osi otáčania sú kolmé na obvod protiľahlého krúžku (5, 5a,...

Stroj na zber sena

Načítavanie...

Číslo patentu: 278263

Dátum: 19.02.1992

Autori: Leposa Wolfgang, Mairhuber Josef

MPK: A01D 78/10

Značky: stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj je určený hlavne na obracanie a zhrňovanie steblovitých krmovín. Hrabacie kolesá (5, 5', 6, 6') sa otáčajú na zvislých osiach (8) a opierajú sa o zem dotykovými kolesami (24). Dotykové kolesá sú upevnené na nosných rámoch (2, 3, 3') rámu (1) stroja. Rám (1) stroja sa skladá z vnútorného nosného rámu (2) orientovaného naprieč k smeru práce a bočných nosných rámov (3, 3'), ktoré sú k nemu pripojené kĺbmi (9, 9'), ktoré sa vyklápajú okolo...

Spôsob výroby ťažko zápalnej až nehorľavej združenej dosky a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278258

Dátum: 19.02.1992

Autori: Müller Peter, Schlatter Reinhard, Hödl Otto, Ehrat Rainer, Kübler Paul

MPK: B32B 33/00, B32B 31/00, B32B 18/00...

Značky: zápalnej, dosky, nehorĺavej, spôsob, výroby, združenej, vykonávanie, ťažko, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa vynálezu je ťažko zápalná až nehorľavá združená doska vyrábaná z nepretlačiteľnej jadrovej zmesi (24) zo sypkého, nehorľavého výplňového materiálu a spojiva a z obidvoch strán s jadrom pružne zlepených krycích pásov. Pre plynulú výrobu združenej dosky je v jednej pracovnej operácii jadrová zmes (24) nasypávaná na podoprete prebiehajúcu spodnú zlepovaciu fóliu (16), na ktorej vytvorí po celej jej šírke prebiehajúci sypný kužeľ. Medzi...

Spôsob úpravy amidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278256

Dátum: 19.02.1992

Autori: Bosman Hubertus Johannes Mechtilda, Thomissen Petrus Jozef Hubertus, Van Geem Paul Christiaan

MPK: C07D 223/10, C07D 201/16, C07C 231/24...

Značky: úpravy, spôsob, amidov

Zhrnutie / Anotácia:

Amidová zmes s obsahom ketoxímu alebo aldoxímu, získaná Beckmannovým prešmykom, sa upravuje tak, že sa podrobí hydrolýze, produkty hydrolýzy sa oddelia od príslušného amidu a vrátia do oximačnej reakcie.

Zariadenie na sledovanie povrchu pôdy roľníckym strojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278228

Dátum: 19.02.1992

Autori: Holas Vilém, Pavlica Ivo, Kotrč Jiří, Veverka Josef, Bodlák Ludvík

MPK: A01D 67/00

Značky: sledovanie, roľníckym, povrchu, pôdy, strojom, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené dvojicou jazdných kolies (10), uložených na náprave (11) poľnohospodárskeho stroja (4), ktorá je vybavená oporným rámom (12) spojeným pomocou spojovacieho skĺbenia (13) a nosným rámom (14) poľnohospodárskeho stroja (4) doliehajúceho prostredníctvom stykového plazu (22) na pôdu. Medzi nosným rámom (14) poľnohospodárskeho stroja (4) a oporným rámom (12) nápravy (11) je usporiadaný lineárny motor (15) a aspoň jedna...

Spôsob výroby filtračných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278196

Dátum: 19.02.1992

Autor: Dufour Pascal

MPK: B01D 39/14

Značky: prostriedkov, výroby, filtračných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby filtračných prostriedkov na báze kalcinovaných diatomitov ich rýchlou kalcináciou, za získania filtračných prostriedkov s obsahom kristobalitu nižším ako 1 % hmotn. a so zvyškom na site s priemerom ôk 50 mikrometrov nižším ako 5 % hmotn. Postup spočíva v tom, že sa diatomit privádza do prúdu plynu s vysokou teplotou a čas pobytu diatomitu v prúde plynu s teplotou 1250 až 850 °C je v rozmedzí niekoľko desatín milisekundy až...

Spôsob zmiešaného spaľovania uhlia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278148

Dátum: 19.02.1992

Autori: Boross Lászlo, Reményi Károly, Gerlai Tibor, Horváth Férenc, Résch Pál, Vörös László, Kovács Sándor

MPK: F23K 3/00, F23C 1/06, F23C 1/00...

Značky: vykonávanie, spôsobu, spôsob, zariadenie, tohto, uhlia, spaľovania, zmiešaného

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zmiešaného spaľovania uhlia v kombinácii fluidného a práškového spaľovania sa do fluidného kúreniska vháňa fluidizačný vzduch s rýchlosťou prúdenia vyššou ako 4 m/s a do práškového kúreniska sa dúcha zmes vzduchu a uhoľného prášku s rýchlosťou prúdenia 15 až 25 m/s. Zariadenie pozostáva z fluidného kúreniska (11) a nad ním usporiadaného práškového kúreniska so spoločným ohniskom (2). Do priestoru fluidného kúreniska (11) je zaústené...

Spôsob výroby 17-alfa-hydroxy-20-oxopregnánových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278135

Dátum: 19.02.1992

Autori: Pallagi István, Makk Nándor, Toró András, Moravcsik Imre, Szederkényi Ferenc, Jekkel Née Bokany Antonia, Ilkóy Eva, Könczöl Kálmán, Ambrus Gábor, Horváth Gyula

MPK: C07J 71/00, C07J 7/00

Značky: spôsob, výroby, derivátov, 17-alfa-hydroxy-20-oxopregnánových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vyššie uvedených derivátov všeobecného vzorca I, kde R1 znamená hydroxylovú skupinu alebo oxoskupinu a prerušované čiary prípadnú ďalšiu väzbu alebo väčší počet takýchto väzieb, vychádza zo steroidov štruktúry kyseliny 23,24-dinor-17(20)-dehydrocholan-22-ovej a spočíva v tom, že sa derivát s uvedenou štruktúrou, obsahujúcou dvojitú väzbu v polohe 17(20) prevedie na kyselinu 17alfa-20-epoxy-23,24-dinorcholanovú, táto ďalej na...

Oxazolové deriváty, spôsob ich výroby a antialergické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278133

Dátum: 19.02.1992

Autori: Janssens Frans Eduard, Dierckx Ann Christina Joannes, Sommen François Maria, Cooymans Ludwig Paul

MPK: A61K 31/415, C07D 417/14, C07D 413/14...

Značky: antialergické, deriváty, přípravky, spôsob, výroby, oxazolové, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca I, kde zvyšok -A1=A2-A3=A4- je -CH=CH-CH=CH- -N=CH-CH=CH- -CH=N-CH=CH- -CH=N-CH=N- R je vodík alebo C1-4alkyl R1 je vodík, C1-6alkyl alebo hydroxyC1-6alkyl m je číslo 1 alebo 2 D je C1-4alkándiyl, B je NR2, CH2, O, S alebo SO, kde R2 je vodík alebo C1-4alkyl n je číslo 0, 1, alebo 2 L je vodík C1-12alkyl C3-6cykloalkyl C3-6alkenyl prípadne substituovaný arylom C1-6alkylkarbonyl C1-6al koxykarbonyl, arylkarbonyl...

Celoliate teleso srdcovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278119

Dátum: 19.02.1992

Autori: Návrat Lubomír, Kiedroň Vladislav, Jursa Jan, Kaczmarski Janusz, Sivý Miroslav, Mitura Karel

MPK: E01B 7/12

Značky: těleso, srdcovky, celoliate

Zhrnutie / Anotácia:

Teleso srdcovky je tvorené dvoma protiľahlými zvislými stenami (1) s pôdorysom zhodným s vonkajším pôdorysným obvodom srdcovky a horná pojazdová plocha (2) je vytvorená na vonkajšej ploche vodorovnej steny (3), uzatvárajúca jednostranne z hornej strany vnútorný priestor (5) medzi bočnými zvislými stenami (1) Vo vnútornom priestore (5) sú protiľahlé bočné zvislé steny (1) spoločne s vodorovnou stenou (3) vystužené najmenej dvoma samostatnými...

Samočinné zariadenie na mazanie ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278089

Dátum: 19.02.1992

Autor: Zeller Werner

MPK: F16N 13/20, F16C 33/10, F16N 13/18...

Značky: mazanie, samočinně, zariadenie, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z obtokového čerpadla (5) s rovinnými lopatkami (20) s pripojeným prívodným otvorom (10) oleja a odtokovým otvorom (11) oleja, pričom obtokové čerpadlo (5) je na tom istom hriadeli (1) ako ložisko (4) a každej lopatke (20) obtokového čerpadla (5) zodpovedá polkruhové vybranie (21) v obtokovom kanáli (7). Zariadenie je pripojiteľné k filtračno-chladiacemu zariadeniu oleja.