Zverejnene patenty 15.01.1992

Kotviace zariadenie pre prúty namáhané na ťah

Načítavanie...

Číslo patentu: 279498

Dátum: 15.01.1992

Autor: Danz Robert

MPK: E04B 1/58

Značky: prúty, kotviace, zariadenie, namáhané

Zhrnutie / Anotácia:

Kotviace zariadenie (1) sa skladá z valcového telesa (2) vybaveného osovým vývrtom s vnútorným závitom (5) na zaskrutkovanie ťahaného prúta (8), vybaveného vonkajším závitom (9), a z dvoch pozdĺžnych vzájomne rovnobežných a plynulo na teleso (2) nadväzujúcich ramien (3) so súosovými okami na pripevnenie ďalšieho prúta (10), s plochým okom medzi nich vsunutým, priečnym kolíkom (4). Aspoň na jednej strane vnútorného závitu (5) vo vývrte je...

Polymérna kompozitná štruktúra a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279447

Dátum: 15.01.1992

Autori: Kuszaj Karl, Barndt Ronald, Willis Jeffery

MPK: B32B 1/02, B32B 31/20, B29C 70/00...

Značky: výroby, polymérna, kompozitná, struktura, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérna kompozitná štruktúra sa skladá z polymérnej škrupinovej vrstvy, ktorá má upravenú a neupravenú stranu a na celú neupravenú stranu polymérnej škrupinovej vrstvy je nalisovaná priamo zosietená termosetová polymérna podporná vrstva, ktorá obsahuje aspoň jednu zložku zo súboru zahrnujúceho polyesterovú, epoxidovú, akrylovú a vinylesterovú živicu a ich zmesi. Pri spôsobe výroby tejto polymérnej kompozitnej štruktúry sa najprv vytvorí...

Balenie s vnútorným obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279365

Dátum: 15.01.1992

Autori: Hein Carl Christain, Koschak Matthew Steven, Shearer Peter Pendleton, Powell Mark Stuart, Wong Milly

MPK: B65D 85/10, B65D 65/40

Značky: obalom, balenie, vnútorným

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa skladá z vnútorného obalu, obsahujúceho fajčiarske výrobky, a z prebalovej tepelnozvariteľnej fólie, prebaľujúcej vnútorný obal, pričom prebalová fólia sa skladá z polymérnej fólie. Polymérna fólia je na svojej jednej strane vybavená vákuovo nanesenou kovovou vrstvou (14).

Zariadenie na zachytávanie unikajúcich tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279202

Dátum: 15.01.1992

Autor: Bald Erwin

MPK: B65D 90/24, B65D 88/76

Značky: unikajúcich, zachytávanie, tekutin, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zachytávanie unikajúcich tekutín v oblasti plniacej rúrky (4) je umiestnené v šachte (10), ktorá ústi cez veko (3) v podzemnej nádrži (1) na pohonné hmoty alebo vykurovací olej. Pritom medzi vekom (3) a vekom (12) šachty (10), zakončujúcim šachtu (10), je uložený bez tvarového styku so šachtou (10) s vekom (12) šachty (10) výmenný flexibilný, záchytný vak (13), odolný proti unikajúcej tekutine, kvapalinotesne obopínajúcej plniacu...

Zvierací krúžok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279165

Dátum: 15.01.1992

Autori: Calmettes Lionel, Andre Michel

MPK: F16L 33/02, F16B 2/06

Značky: zvierací, krúžok

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierací krúžok tvorený stočeným kovovým pásikom (1), ktorého konce sú opatrené zodpovedajúcimi vzájomne doplnkovými zachytávacími prostriedkami obsahujúcimi háčik (5), uspôsobený prejsť za prehyb (2) pri zvieraní krúžku, pričom vnútorný koniec pásika je v uzatvorenej polohe krúžku predĺžený aspoň za háčik a pričom kovový pásik je opatrený najmenej jedným zvlnením, vytvoreným pri päte radiálneho ohybu (4) nesúceho háčik (5). Maximálna...

N-acylované arylpyroly, spôsob ich prípravy a spôsob potláčania hmyzu alebo roztočov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279019

Dátum: 15.01.1992

Autori: Kremer Kenneth Alfred Martin, Diehl Robert Eugene, Donovan Stephen Francis, Addor Roger Williams

MPK: C07D 207/42, A01N 43/36, C07D 207/34...

Značky: spôsob, přípravy, potláčania, arylpyroly, roztočov, n-acylované, hmyzu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka N-acylovaných arylpyrolov so všeobecným vzorcom (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v nárokoch, spôsobu ich prípravy a spôsobu potláčania hmyzu alebo roztočov pomocou týchto látok.

Spôsob kalenia rezných hrán píl, nožov a razníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 279015

Dátum: 15.01.1992

Autori: Tokmakov Wladimir, Schuler Albert

MPK: H05B 7/00, C21D 9/18, C21D 1/09...

Značky: hrán, řezných, nožov, razníc, kalenia, spôsob, píl

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kalenia rezných hrán nástrojov, zvlášť na spracovanie dreva, papiera, kartónov, plastických hmôt, kože a textílií, pri ktorom sa plazmový lúč s priemerom 3 až 7 mm ako jediný energetický lúč vedie proti reznej hrane nástroja relatívnou rýchlosťou 5 až 100 mm/s, vo vzdialenosti výstupnej dýzy plazmového horáka od reznej hrany 2 až 14 mm pri výkone plazmového žiariča 1 až 10 kW, pričom prípadne plazmový lúč vykonáva proti kalenej reznej...

Spoj rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278997

Dátum: 15.01.1992

Autor: Hopperdietzel Siegfried

MPK: F16L 21/00, F16L 37/02, F16L 47/00...

Značky: rúrok

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spoji rúrok z plastickej hmoty, kovu a podobne je násuvný koniec jednej rúrky (11) ako patrica redukovaný na svojom vonkajšom priemere pri vytvorení kužeľovej prechodovej oblasti (3) na svetlú šírku nasledovnej rúrky, slúžiacej ako matrica. Na kužeľovej prechodovej oblasti (3) je od zúženého násuvného konca (12) k vlastnému priemeru rúrky (11) vytvorený najmenej jeden dosadací výstupok (2), ktorý tvorí dosadaciu plochu (21) pre čelnú plochu...

Spôsob výroby laktulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278985

Dátum: 15.01.1992

Autori: Krumbholz Rudolf, Dorscheid Michael

MPK: C07H 3/04

Značky: výroby, laktulózy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Alkalický vodný roztok laktózy a bóraxu sa zahrieva na teplotu nad 80 °C. Laktulóza sa oddelí od vzniknutých produktov konverzie. Okrem bóraxu sa do roztoku nepridáva žiadny alkalizujúci materiál. Konverzia sa vykonáva pri hodnote pH 8,3. Na udržanie sodných iónov vo výrobnom cykle sa bórax môže pripravovať vo vodnom roztoku kyseliny boritej už zároveň s laktózou, pričom sa sodné ióny prenášajú z roztoku produktov konverzie do roztoku kyseliny...

Fľaša

Načítavanie...

Číslo patentu: 278959

Dátum: 15.01.1992

Autori: Stinga Enrique, Zogg Jon

MPK: B65D 23/10

Značky: fľaša

Zhrnutie / Anotácia:

Fľaša má uchopovací prostriedok prispôsobený na uchopenie cez zadnú alebo prednú stranu (14, 14a) jej telovej časti (11) a obsahuje najmenej dve vybrania (17, 20), umiestnené so vzájomnými odstupmi, uložené pod hornou časťou (12) fľaše a pozdĺžne v smere zvislej osi fľaše. Každé vybranie je tvarovo podobné a je uložené na opačných stranách uvedenej telovej časti (11), pričom fľaša má prednú stranu (14) a zadnú stranu (14a), ktoré sú zhodné v...

Regulačný kuželík ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278764

Dátum: 15.01.1992

Autor: Wessman Bo

MPK: F16K 1/34, F16K 1/06, F16K 1/12...

Značky: regulačný, ventilu, kuželík

Zhrnutie / Anotácia:

Regulačný kuželík (1) ventilu v podstate valcového tvaru je vybavený na svojej valcovej obvodovej ploche štyrmi drážkami (2, 3) tvaru V, ktorých prierezová plocha narastá pozdĺž pozdĺžnej osi regulačného kuželíka (1). Dve z nich sú primárne drážky (2), prebiehajúce pozdĺž celej aktívnej dĺžky regulačného kuželíka (1), a druhé dve z drážok sú sekundárne drážky (3), prebiehajúce pozdĺž časti aktívnej dĺžky regulačného kuželíka (1), v ktorej majú...

Substituované ftalidy a heterocyklické ftalidy, spôsob ich výroby a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278746

Dátum: 15.01.1992

Autori: Cloudsdale Ian Stuart, Anderson Richard James, Hokama Takeo

MPK: A01N 43/72, C07D 239/52, C07D 401/06...

Značky: heterocyklické, substituované, použitie, herbicídov, ftalidy, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny vzorca (I), v ktorom A znamená fenyl, naftyl, pyridyl s prípadne anelovaným benzénovým kruhom, pyridyl-N-oxid alebo pyrazinyl-N-oxid, pyrimidinyl, pyrazinyl, 3- alebo 4-cinolinyl alebo 2-chinoxalinyl alebo 5-členný heteroaromatický zvyšok, R znamená CN, formyl, karboxyskupinu funkčne obmenenú karboxyskupinu a pod., pričom ďalšie substituenty sú bližšie špecifikované v opisnej časti. Ďalej sa opisuje spôsob výroby zlúčenín...

Spôsob výroby vo vode rozpustného farmaceutického prípravku na báze metalocénového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278731

Dátum: 15.01.1992

Autori: Mohr Wilfried, Müller Bernd, Lucks Stefan, Müller Rainer

MPK: A61K 45/05, A61K 31/28

Značky: spôsob, komplexu, výroby, přípravků, metalocénového, farmaceutického, rozpustného, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok na báze komplexu metalocénu, ktorý je rozpustný vo vode, sa vyrobí sa zmiešaním komplexu metalocénu, polyolu, vody a prísad s nasledujúcim odstránením vody, pričom ako polyoly sa výhodne používajú glykoly, alkoholické cukry a uhľohydráty. Získané prípravky sú použiteľné ako cytostatiká.

Kartónový obal na konzervy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278654

Dátum: 15.01.1992

Autor: Oliff James

MPK: B65D 5/02, B65D 71/00

Značky: kartónový, konzervy

Zhrnutie / Anotácia:

Obal, ktorý je vytvorený z jedného kusa a je určený na balenie skupiny konzerv (C1, C2, C3, C4) s valcovitými stenami a s úkosmi (IR) pri hornom a dolnom konci, je tvorený stropným panelom (1), na ktorý obojstranne nadväzujú s jeho bočnými okrajmi ohýbateľne spojené horné pozdĺžne pruhy (8, 9), na ktoré ďalej nadväzujú s ich bočnými okrajmi ohýbateľne spojené bočné panely (12, 13), s ktorých bočnými okrajmi sú ohýbateľne spojené dolné pozdĺžne...

Zariadenie na elektrické spojenie dvoch koľajnicových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278522

Dátum: 15.01.1992

Autor: Loutan Dominique

MPK: B61G 5/00, B61G 5/10

Značky: zariadenie, elektrické, spojenie, dvoch, kolajnicových, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na elektrické spojenie dvoch koľajnicových vozidiel obsahuje kontaktovú vložku (6), uskutočnenú na každom vozidle. Ďalej obsahuje jednosmerne rotujúci pohon (1), ktorý je cez výstredníkový mechanizmus, pozostávajúci z ozubeného kotúčového kolesa (4.1) a na ňom uloženým výstredníkovým valivým kolesom (4.3) pripojený na klzné koľajnicové vedenie (5.1), usporiadané kolmo na nárazovom hriadeli (5). Nárazový hriadeľ (5) nesie kontaktovú...

Spôsob syntézy omeprazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278505

Dátum: 15.01.1992

Autor: Brändström Arne Elof

MPK: C07D 401/12

Značky: omeprazolu, spôsob, syntézy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu syntézy omeprazolu, ktorý zahŕňa stupeň reakcie 5-metoxy-2-[(4-metoxy-3,5-dimetyl-2pyridyl)metyltio]-1H-benzimidazolu s kyselinou m-chlórperoxybenzoovou v metylénchloridovom roztoku v podstate pri konštantnej hodnote pH približne od 8,0 do 8,6, extrakcie reakčnej zmesi vodným roztokom hydroxidu sodného, oddelenia vodnej fázy od fázy organickej a pridania alkylformiátu k vodnej fáze, čoho výsledkom je kryštalizácia...

Pripojovacia lišta pre diaľkovú komunikačnú techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278440

Dátum: 15.01.1992

Autori: Gerke Dieter, Janczak Andrzey

MPK: H01R 9/24, H01R 23/72

Značky: dialkovú, lišta, techniku, pripojovacia, komunikačnú

Zhrnutie / Anotácia:

Pripojovacia lišta je vybavená pripojovacími elementmi (4, 25, 26) pre káblové žily a kontaktnými elementmi (10) na elektrické spojenie pripojovacích elementov s vodivými dráhami dosky (20) s plošnými spojmi. Aby sa pri pripojovaní káblových žíl na pripojovacie elementy (4, 25, 26) neprenášali sily pôsobiace na kontaktné elementy, sú kontaktné elementy (10) vytvorené ako oddelené stavebné diely a skladajú sa z kontaktného kolíka (11) a zo...

Kužeľový drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: 278391

Dátum: 15.01.1992

Autori: Ruokonen Markku, Virtamo Jussi

MPK: B02C 2/02

Značky: drvič, kuželový

Zhrnutie / Anotácia:

Kužeľový drvič je vybavený piestom (6), obklopujúcim kývací hriadeľ (4), a radiálne sily z hriadeľa (2) vretena (1) sú prenášané do rámu drviča cez tento piest (6).

Automobilový zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: 278358

Dátum: 15.01.1992

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: B66F 3/08

Značky: zdvihák, automobilový

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka automobilového zdviháka tvoreného dvoma dvojicami protiľahlých a v rámci dvojice zhodných ramien (3, 4) a (5, 6), ktoré sú kĺbovo uložené v ložisku (12), matici (11), na hornom čape (7) podpierky (1) a na spodnom čape (8) pätice (2). Pätica (2) zasahuje svojimi výstupkami (9) do vnútorných plôch spodných ramien (3, 5) a hrany (10) týchto výstupkov (9) majú sklon zodpovedajúci dovoleným vychýleniam zdviháka od zvislej osi.

Zariadenie na rotačný prívod kvapalnej liatiny pre plynulé odlievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278337

Dátum: 15.01.1992

Autori: Pierrel Michel, Gourmel Yves

MPK: B22D 11/10

Značky: přívod, liatiny, kvapalnej, rotačný, zariadenie, plynule, odlievanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rotačný prívod kvapalnej liatiny na plynulé odlievanie použitím zvislej odlievacej rúrky zo sféroidického grafitu, typu obsahujúceho chladený prievlak tvoriaci zásobný téglik na kvapalnú liatinu, od ktorého má vychádzať rúrka z liatiny so sféroidickým grafitom, ktoré aspoň v dolnej časti zásobného téglika (11, 12) obsahuje hydraulické, magnetické alebo mechanické prostriedky tvorené odlievacím vedením (7), ústiacim do...

Benzyloximéterové deriváty a spôsob ich výroby, fungicídny prostriedok, ktorý obsahuje tieto zlúčeniny ako účinné látky, ako aj použitie týchto zlúčenín v poľnohospodárstve

Načítavanie...

Číslo patentu: 278282

Dátum: 15.01.1992

Autori: Weiss Bettina, Isenring Hans-peter

MPK: A01N 31/04, A01N 33/24, C07C 249/12...

Značky: týchto, zlúčeniny, ktorý, spôsob, tieto, výroby, účinné, deriváty, použitie, prostriedok, poľnohospodárstve, zlúčenín, fungicídný, obsahuje, benzyloximéterové, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, (Y-X)= znamená skupinu vzorca CH2=, alkyltio-CH= alebo alkyl-ON=, R2 znamená atóm vodíka, alkylovú, halogénalkylovú, cykloalkylovú, alkenylovú, alkinylovú, alkoxymetylovú, alkyltiometylovú, alkylsulfonylovú skupinu, alkoxyskupinu, alkyltioskupinu alebo kyanoskupinu a R3 znamená alkylovú, arylalkylovú, heteroarylalkylovú, alkenylovú,...

Bezpečnostné zosilnenie dverí, najmä dverí otvárajúcich sa dovnútra

Načítavanie...

Číslo patentu: 278198

Dátum: 15.01.1992

Autor: Müller Jindřich

MPK: E06B 5/10, E05B 17/00

Značky: zosilnenie, najmä, bezpečnostné, otvárajúcich, dovnútra, dveří

Zhrnutie / Anotácia:

DOVNÚTRA Ochranný plech (1) zámku je zhotovený v tvare uholníka, ktorého kratšia strana je priskrutkovaná z boku na dvere. Dlhšia strana ochranného plechu, ktorá zasahuje pod krycí štítok zámku, je privareným plochým železom spojená so závesmi (5) dverí. V miestach vysunutia závory zámku je ochranný plech (1) predĺžený a v ňom zhotovený otvor (3) na zasunutie závory (6) zámku. V zárubni dverí je zhotovený otvor (7), ktorým táto predĺžená časť...

Spôsob prípravy arénchrómtrikarbonylových komplexov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278158

Dátum: 15.01.1992

Autori: Toma Štefan, Hrnčiar Peter

MPK: C07F 11/00

Značky: spôsob, arénchrómtrikarbonylových, přípravy, komplexov

Zhrnutie / Anotácia:

Arénchrómtrikarbonylové komplexy sa pripravujú reakciou hexakarbonylu chrómu a aromatickej zlúčeniny v prítomnosti rozpúšťadiel. Reakcia sa uskutočňuje pri teplote 100 až 200°C za katalýzy kyselín Brönstedovho typu v množstve 0,01 až 100 % obj., pričom % obj. sa vzťahujú na objem nasýteného uhľovodíka.

Deriváty 2-/aminoalkyl/-5-/arylalkyl/-1,3-dioxánov, spôsob ich prípravy a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 278142

Dátum: 15.01.1992

Autori: Evanno Yannick, Raizon Bernard, Legalloudec Odette

MPK: A61K 31/335, C07D 319/06

Značky: spôsob, terapii, deriváty, použitie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca I, v ktorom m znamená 0 alebo 1, n znamená 1, 2, 3 alebo 4, R1 znamená buď atóm vodíka alebo metylovú skupinu, R2 znamená buď atóm vodíka alebo metylovú skupinu alebo alkanoylovú skupinu všeobecného vzorca COR', v ktorom R' znamená atóm vodíka alebo lineárnu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, alebo alkoxykarbonylovú skupinu všeobecného vzorca COOR'', v ktorom R'' znamená alkylovú skupinu,...

Sedadlo vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278114

Dátum: 15.01.1992

Autori: Rink Manfred, Lehnert Günther

MPK: B60N 2/42

Značky: sedadlo, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Sedadlo pozostáva zo spodnej časti (1) sedadla a operadla (2), ktoré sú navzájom spojené kĺbovými kovaniami (3), pričom kĺbové kovania sú vybavené styčnými bočnicami (4, 5) a každá styčná bočnica (4, 5) je vybavená dvoma prievlečnými otvormi (13, 14, 24, 29), ktoré sú upravené vo vzájomnom odstupe v pozdĺžnom pretiahnutí styčnej bočnice (4, 5) a ktorými sú vedené spojovacie skrutky (9, 10, 22, 26), držané v spodnej časti (1) sedadla, prípadne v...

Peptidické deriváty, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278095

Dátum: 15.01.1992

Autori: Edwards Philip Duke, Wildonger Richard Alan, Stein Mark Morris, Wolanin Donald John, Bergeson Scott Haven, Shaw Andrew, Trainor Diane Amy, Schwartz John Anthony

MPK: A61K 38/00, C07K 5/04

Značky: použitie, výroby, deriváty, spôsob, peptidické

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidické deriváty majú všeobecné vzorce Ia, Ib a Ic, kde n má hodnotu 1, R1 je C1-4-alkyl, A je zvyšok -NH.CO-, -O.CO- alebo -CO-. R4 a R6 znamenajú vždy vodík, R5 je prípadne substituovaný C1-4-alkyl, R2 je prípadne substituovaný fenyl, benzyl alebo C1-4-alkyl a R3 je priamy, rozvetvený alebo cyklický organický zvyšok, a ich farmaceuticky použiteľné soli. Spôsob ich výroby spočíva v oxidácii zlúčenín všeobecných vzorcov VIIa, VIIb alebo...

Elektromagnetický hladinomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 278082

Dátum: 15.01.1992

Autori: Roháč Jan, Pišoft Václav

MPK: G01F 23/28, G01F 23/284

Značky: elektromagnetický, hladinoměr

Zhrnutie / Anotácia:

Feromagnetické jadro (3) je vybavené budiacou cievkou (6) a sústavou diferenciálne zapojených snímacích cievok (7) a prípadne najmenej jednou diferenčnou cievkou (8) na stabilizáciu elektromagnetického poľa. feromagnetické jadro (3) je uložené vo vnútri meracieho rámu (2), v ktorom sú vytvorené chladiace kanály (5), pričom snímacie cievky (7) sú usporiadané svojimi pozdĺžnymi osami vo vodorovnej rovine, kolmej na zvislú os súmernosti meracieho...

Spôsob rozdružovania odpadového izolačného materiálu vznikajúceho pri mechanickom spracovaní elektrických vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278081

Dátum: 15.01.1992

Autori: Vejnar Pavel, Hrabák Václav, Stybal František, Lukášová Jana, Krejčí Vladimír

MPK: B03B 5/00, B03B 5/28, B03B 5/30...

Značky: materiálů, odpadového, spôsob, izolačného, mechanickom, vodičov, vznikajúceho, rozdružovania, elektrických, spracování

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadový izolačný materiál obsahujúci polyetylén, polyvinylchloridy a kaučuky rôznej mernej hmotnosti sa po oddelení kovového vodiča v prvom stupni gravitačne rozdruží vo vode za vzniku ľahkej frakcie obsahujúcej polyetylén a ťažkej frakcie obsahujúcej zvyšné zložky odpadového izolačného materiálu. V nasledujúcich stupňoch sa ťažká frakcia rozdelí na polyvinylchloridy s rôznou mernou hmotnosťou a kaučuky s rôznou mernou hmotnosťou...

Zariadenie na kontrolu polohy palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 277983

Dátum: 15.01.1992

Autori: Lekeš Petr, Sláma Pavel

MPK: B23Q 15/22

Značky: polohy, palety, zariadenie, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má vo zvislom stredovom otvore otočného stola osadený piest (2), ktorý je svojím vrchným čelom pripevnený k upínacej doske (3) s paletou (1) a piest (2) je v časti odvrátenej od upínacej dosky (3) predĺžený zvislou tyčou (4) prechádzajúcou otvorom v telese (10), ktorá má vytvorené kužeľové zakončenie (41). V mieste kužeľového zakončenia (41) je vytvorený v telese (10) vodorovný otvor so zahĺbením, v ktorom je posuvne osadená...

Spôsob výroby xylitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281607

Dátum: 15.01.1992

Autori: Heikkilä Heikki Olavi, Töyrylä Marja, Nurmi Juha Veikko, Rahkila Leena

MPK: C12P 7/18, C12P 19/02

Značky: xylitolu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob spočíva vo fermentácii vodného roztoku xylózy kvasinkovým kmeňom, ktorý je schopný premeniť voľnú xylózu na xylitol a voľné hexózy prítomné v tomto roztoku na etanol, napr. z rodu Candida alebo Debaryomyces, a z fermentačného roztoku sa chromatograficky oddelí frakcia bohatá na xylitol.

Piezoelektrický snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 277950

Dátum: 15.01.1992

Autor: Havránek Miroslav

MPK: G01L 9/08, G01P 15/09, G01L 1/16...

Značky: snímač, piezoelektrický

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač zrýchlenia, sily alebo tlaku, je tvorený piezoelektrickým elementom (1) namáhaným na strih v smere jeho vnútornej polarizácie (P), ktorý je na protiľahlých plochách kolmých na smer tejto vnútornej polarizácie (P) vybavený elektródami (3). Piezoelektrický element (1) je umiestnený v držiaku (2) a je vybavený v prípade snímača zrýchlenia zotrvačnou hmotnosťou (4) a v prípade snímača sily alebo tlaku prvkom prenosu tejto sily alebo tlaku. V...

Zariadenie k ovládaniu škrtiaceho elementu v sacom potrubí motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 277817

Dátum: 15.01.1992

Autori: Halada Zdeněk, Vojíř Vilém, Kňákal Jan

MPK: F02D 9/00, F02B 69/04, F02D 33/00...

Značky: zariadenie, potrubí, škrtiaceho, ovládaniu, sacom, motora, elementů

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zariadenia na ovládanie škrtiaceho elementu (18) v sacom potrubí (17) motora na alternatívny pohon kvapalným palivom vo vznetovom režime a plynným palivom v zážihovom režime. Vo valci (1) je medzi ovládacím piestom (2) a piestnicou (3) umiestnený nastavovací piest (4), ktorý je s ovládacím piestom (2) v dotyku prostredníctvom tlačidla (5), a takto vzniknutý priestor (13) medzi ovládacím piestom (2) a nastavovacím piestom (4) je...

Drenážny element na lisovanie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277751

Dátum: 15.01.1992

Autor: Chara Alexandr

MPK: B30B 9/02

Značky: lisovanie, spôsob, element, drenážny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Na upevnenie filtračného plášťa (4) drenážneho elementu (2) pre lis na ovocie nesie tyčovité, pružné jadro (3) drenážneho elementu (2) na svojom konci pružnú prvú objímku (11). Filtračný plášť sa cez prvú objímku (11) natiahne a upevní O-krúžkom (13) v prstencovej drážke (14) prvej objímky (11). Koniec drenážneho elementu (2) je rozoberateľne upevnený v druhej objímke (6), ktorá je axiálne neposuvne usporiadaná v stene (5) nádrže lisu na ovocie...

Spôsob fotochemickej izomerizácie, fotosenzibilizátor na použitie pri tomto spôsobe a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281371

Dátum: 15.01.1992

Autori: Dufourny Alphons, Ten Hoeve Wolter, Pauli Louis, Koolstra Robert, Wynberg Hans

MPK: C07B 37/08, C07D 333/20, C07C 401/00...

Značky: použitie, spôsobe, fotosenzibilizátor, izomerizácie, fotochemickej, tomto, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Fotochemická konverzia tachysterolových zlúčenín na provitamín D a trans-vitamínu D na cis-vitamín D účinkom žiarenia, pri ktorom sa roztok príslušnej organickej zlúčeniny vystaví s prítomnosťou nepolymérneho fotosenzibilizátora pôsobeniu svetla s vlnovou dĺžkou asi 300 až 1000 nm, a potom sa výsledný produkt izoluje. Pri opísanom spôsobe sa ako fotosenzibilizátor použije derivát substituovaného tiofénu všeobecného vzorca (I), ktorý má veľkú...

Žeriavový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 277710

Dátum: 15.01.1992

Autor: Klč Martin

MPK: B66C 23/00, B66C 23/02

Značky: mechanizmus, žeriavový

Zhrnutie / Anotácia:

Žeriavový mechanizmus s vodorovným výložníkom (5), kyvne uloženým v ráme žeriava a vybaveným pojazdovým vedením na závesnú mačku (6), má v ráme žeriava uložený proporcionálny bubon (11), vybavený prvou lanovou drážkou (12), na horné lano (1) pripojené k proporcionálnemu bubnu (11), a druhou lanovou drážkou (13), na uloženie a vedenie dolného lana (2) pripojeného k proporcionálnemu bubnu (11), ktoré je vedené výložníkovým kladkovým vedením (8) a...

Amidy kyseliny hydroxyalkylidénkyanoctovej, farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281318

Dátum: 15.01.1992

Autori: Bartlett Robert, Kämmerer Friedrich-johannes

MPK: C07C 255/23, C07C 255/21, A61K 31/275...

Značky: použitie, obsahujúci, zlúčeniny, prostriedok, kyseliny, farmaceutický, tieto, hydroxyalkylidénkyánoctovej, amidy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané amidy kyseliny hydroxyalkylidénkyanoctovej všeobecného vzorca (Ia) alebo (Ib), v ktorých význam substituentov R3, R7 a R8 je uvedený v opisnej časti a ich prípadne stereoizomérne formy a/alebo prípadne ich fyziologicky znášanlivé soli. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok s ich obsahom na aplikáciu pri reumatických a rakovinových ochoreniach a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie leukémie, sarkómu, rakoviny lymfatických...

Použitie izoxazol-4-karboxamidov a amidov hydroxyalkylidénkyánoctovej kyseliny na výrobu liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281317

Dátum: 15.01.1992

Autori: Kämmerer Friedrich-johannes, Bartlett Robert

MPK: A61K 31/42, C07C 255/21, A61K 31/275...

Značky: izoxazol-4-karboxamidov, kyseliny, výrobu, použitie, liekov, amidov, hydroxyalkylidénkyánoctovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie izoxazol-4-karboxamidov všeobecného vzorca (I) a ich hydrolytických produktov, amidov hydroxyalkylidénkyánoctovej kyseliny všeobecného vzorca (Ia) a (Ib), v ktorých substituenti R1, R2, R3, R7 a R8 majú významy uvedené v opise, ich stereoizomérnych foriem a/alebo ich fyziologicky znášanlivých solí, na výrobu liekov na liečenie rakovinových ochorení.

Izoxazol-4-karboxamidy, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto zlúčeniny obsahujúci a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281316

Dátum: 15.01.1992

Autori: Kämmerer Friedrich-johannes, Bartlett Robert

MPK: A61K 31/275, A61K 31/42, C07C 255/21...

Značky: výroby, tieto, obsahujúci, farmaceutický, spôsob, izoxazol-4-karboxamidy, použitie, prostriedok, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané izoxazol-4-karboxamidy všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená atóm H, C2-6alkylovú skupinu, C1-4alkylovú skupinu, ktorá je substituovaná raz alebo viackrát atómom F, Cl, Br alebo J, alebo fenylovú skupinu, R2 znamená atóm H, C2-3alkenylovú skupinu, alebo benzylovú skupinu, R3 znamená pyridylovú skupinu, ktorá je substituovaná raz alebo viackrát atómom H, atómom Cl, Br, F alebo J, nitroskupinou, C1-3alkylovou skupinou,...

T-RC korektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 275111

Dátum: 15.01.1992

Autori: Bilka Miroslav, Bilka Viliam Ing

MPK: H03H 11/34

Značky: korektor