Archív za 1992 rok

Dvojzložkový prostriedok na zisťovanie optimálneho času oplodňovania z krvi u hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 279303

Dátum: 16.12.1992

Autor: Bellér Imrich

MPK: G01N 33/84, G01N 33/50

Značky: hospodářských, zvierat, prostriedok, času, oplodňovania, optimálneho, dvojzložkový, zisťovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok je dvojzložkový. Prvá zložka pozostáva z 1,0 až 2,5 % hmotnosti hydrátovej soli iónu síranu (SO4)2- s chemickým prvkom dvojmocného katiónu medi alebo zinku, mangánu, kobaltu, horčíka, z 1,0 až 2,5 % objemu kyseliny octovej alebo maslovej, šťaveľovej, palmitovej, mravčej, sírovej, chlorovodíkovej a z 95,0 až 98,0 % objemu vody, s celkovým pH zložky roztoku 1,4 až 2,8, a druhá zložka pozostáva z 1,3 až 3,5 % hmotnosti kazeínu a z 96,5...

Prostriedok na zisťovanie optimálneho času oplodňovania z mlieka u hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 279302

Dátum: 16.12.1992

Autor: Bellér Imrich

MPK: G01N 33/84, G01N 33/50

Značky: času, zisťovanie, zvierat, hospodářských, oplodňovania, optimálneho, prostriedok, mlieka

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok pozostáva z 1,0 až 2,0 % hmotnosti hydrátovej soli iónu síranu (SO4)2- s chemickým prvkom dvojmocného katiónu medi alebo zinku, mangánu, kobaltu, horčíka, z 1,5 až 2,5 % objemu kyseliny octovej alebo maslovej, šťaveľovej, palmitovej, mravčej, sírovej, chlorovodíkovej a z 95,5 až 97,0 % objemu vody, s celkovým pH roztoku 1,4 až 2,7.

Východiskový materiál na výrobu anorganických slinovaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279055

Dátum: 16.12.1992

Autori: Nagl Iris, Bayer Michael

MPK: C04B 35/00, B22F 1/00

Značky: anorganických, materiál, výrobu, slinovaných, východiskový, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa keramický alebo práškovo metalurgický východiskový materiál, obsahujúci vosk ako spojivo, v ktorom vedie prísada epoxidovej živice k zlepšeniu pevnosti v ohybe za sucha a ku zlepšeniu spracovateľnosti obrábaním tvarových telies v surovom stave vyrobených z nej.

Substituované fenylsulfonylamidopyrimidíny, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279006

Dátum: 16.12.1992

Autori: Ramuz Henri, Hirts Georges Chemik, Burri Kaspar, Clozel Martine, Neidhart Werner Chemik, Löffler Bernd-michael, Fischli Walter Biochemik

MPK: C07D 239/46, A61K 31/505, C07D 239/52...

Značky: spôsob, báze, výrobu, přípravky, použitie, farmaceutické, fenylsulfonylamidopyrimidíny, medziprodukty, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka substituovaných fenylsulfonylamidopyrimidínov všeobecného vzorca (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v nárokoch, spôsobu a medziproduktov na ich výrobu, ich použitia a farmaceutických prípravkov na ich báze. Tieto zlúčeniny je možné používať ako liečivá vhodné na liečbu chorôb obehového systému, najmä hypertónie, ischémie, vazospazmy a anginy pectoris.

Reaktor na vykonávanie fázových reakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278996

Dátum: 16.12.1992

Autori: Piotrowski Bernhard, Korte Hermann-josef

MPK: B01J 19/24, B01F 3/04, B01J 10/00...

Značky: reaktor, reakcií, fázových, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie reaktora na vykonávanie fázových reakcií, najmä reakcií plyn - kvapalina s kontinuálnou kvapalnou a diskontinuálnou disperznou plynnou fázou, ktorého prierez je vo vodorovnej rovine rozdelený na čiastkové oblasti, v čiastkových oblastiach prebieha prúdenie reakčného média približne zvisle smerom nahor, v iných čiastkových oblastiach približne zvisle dole a reaktor má výhodne iba v čiastkových oblastiach s prúdením nasmerovaným nahor...

Ústrojenstvo na vytváranie okraja perlinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278976

Dátum: 16.12.1992

Autor: Klöcker Heinz Josef

MPK: D03C 7/00, D03C 7/02

Značky: perlinky, ústrojenstvo, vytváranie, okraja

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojenstvo, ktoré spolupracuje so striedavo sa pohybujúcimi tkáčskymi brdami (5a, 5b, 5c, 5d), má dve zdvihové niteľnice (1, 2) a jednu, zdvihovými niteľnicami (1, 2) vedenú a vždy jednou zdvihovou niteľnicou (1, 2) unášanú poloniteľnicu (3). Na jej riadenie sú upravené riadiace prostriedky, napríklad magnety (9, 10), ktoré sú uložené v plášťoch (20, 21) zdvihových niteľníc (1, 2). Každá zdvihová niteľnica (1, 2) má vodiaci otvor (6, 7) na...

Sústava na vlastnoručné zhotovenie cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: 278884

Dátum: 16.12.1992

Autori: Mentzel Edgar, Wildenau Wolfgang, Seidel Henning

MPK: A24C 5/40

Značky: cigariet, vlastnoručné, sústava, zhotovenie

Zhrnutie / Anotácia:

Sústava na vlastnoručné zhotovenie cigariet s filtrom pozostáva z cigaretovej papierovej dutinky (10) s filtračným náustkom a tabakovej patróny (2), ktorá je oddelená a pripravená továrenským rezným postupom z tabakového povrazca a ktorá pozostáva z náplne tabaku, zodpovedajúcej hotovej cigarete, a je zasunuteľná ako tabaková dávka (4) do cigaretovej papierovej dutinky (10), ktorej plášťová plocha je vytvorená z obalu (6) prepúšťajúceho vzduch,...

Radiaca páka na radenie pod volantom motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278792

Dátum: 16.12.1992

Autori: Schreiber Franz, Kerner Wolfgang, Weber Adam

MPK: B60R 16/00

Značky: páka, radenie, radiaca, motorových, volantom, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Radiaca páka (10) obsahuje na svojom voľnom koncovom úseku (11) najmenej jeden spínací diel (13, 14) a elektrický spínač uložený v puzdre (16), ktorý je vo forme funkčnej spínačovej jednotky (12) uložený spolu so svojím puzdrom (16) v úložnom vybraní (51) vo voľnom koncovom úseku (11) radiacej páky (10). Vo voľnom koncovom úseku sú uložené prvé pripájacie elektrické kontakty (27, 28, 29), s ktorými sú spojené v konečnom stave zodpovedajúce...

Zariadenie na výrobu čerpateľných maltových hmôt na stavenisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278446

Dátum: 16.12.1992

Autori: Widl Johann, Wildgruber Helmut

MPK: B28C 5/34, B28C 7/04, B28C 7/10...

Značky: hmot, zariadenie, maltových, čerpateľných, stavenisku, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu čerpateľných maltových hmôt na stavenisku pozostáva z miešačky, za ktorou je zaradené závitovkové čerpadlo. Súosovo so závitovkovým čerpadlom (14) je upravená závitovková miešačka (130), ktorej miešacia závitovka (13) je neotočne spojená s hriadeľom závitovkového čerpadla (14) a je spoločne s ním poháňaná, nad jednotkou, pozostávajúcou zo závitovkovej miešačky (130) a zo závitovkového čerpadla (14), a rovnobežne s ňou je...

Zariadenie na spracovanie jatočných odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278356

Dátum: 16.12.1992

Autor: Hain Vojtěch

MPK: A23K 1/00

Značky: spracovanie, zariadenie, odpadov, jatočných

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou riešenia sú dve nezávisle alebo súčasne pracujúce vetvy na spracovanie odpadovej krvi a na spracovanie keratínov. Vetva na spracovanie krvi pozostáva z kompenzačného krvného zásobníka (5) a tanierovej sušičky (1) s pripojeným dávkovačom (2) rozdrveného rastlinného nosiča. Vetva na spracovanie keratínov pozostáva z deštrukčného homogenizátora (6), hydrolyzéra (10), hydrolyzátového zásobníka (12) a tanierovej sušičky ( 1), resp....

Sonda stabilizátora magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 278277

Dátum: 16.12.1992

Autori: Frollo Ivan, Jellúš Vladimír, Weis Ján

MPK: A61N 2/04, A61B 8/13

Značky: sonda, magnetického, stabilizátora, poľa

Zhrnutie / Anotácia:

Cievkové sústavy (LX, LY, LZ a LB) sondy sú v zodpovedajúcom poradí spojené s prúdovými zdrojmi (P1, P2, P3 a P4), pričom hradlovacie vstupy prúdových zdrojov (P1 až P4) sú spojené s hradlovacím vstupom (V1) sondy stabilizátora magnetického poľa a budiaco-snímacia cievka (BS) spinového systému (SS) je spojená s prepínacím článkom (PC), ktorého vstup (V3) je spojený s vysielačom a výstup (V2) je spojený s prijímačom stabilizátora magnetického...

Dávkovacia jednotka na dávkovanie niekoľkých odmerných množstiev kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278253

Dátum: 16.12.1992

Autori: Spork Allan, Bressendorff Anders, Holm Niels Erik, Thogersen Klaus

MPK: A61M 5/24

Značky: množstiev, jednotka, odmerných, kvapalín, niekoľkých, dávkovacia, dávkovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacia jednotka zahŕňa valcové puzdro (1) na ampulu (2), vybavené upevňovacím prostriedkom ihly (5) a piestovú tyč (8) poháňajúcu piest (4) v ampule (2). Na puzdre (1) je otočne uložený regulačný prostriedok (18) dĺžky zdvihu piestovej tyče (8). Medzi puzdrom (1) a piestovou tyčou (8) je uložený rohatkový prostriedok (10, 11), dovoľujúci premiestnenie piestovej tyče (8) k výstupnému koncu puzdra (1) a zabraňujúci jeho premiestneniu v...

Oceľová plnostenná alebo priehradová predpätá nosná konštrukcia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278206

Dátum: 16.12.1992

Autor: Kukelka Václav

MPK: E04C 3/293, E04C 3/294

Značky: ocelová, plnostěnná, výroby, spôsob, priehradová, nosná, predpätá, konštrukcia

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia pre horizontálne zastrešenie objektov pozostáva z oceľových nosníkov spriahnutých so železobetónovými doskami (2) a z predpínacieho lana (3), pričom železobetónové dosky (2) a/alebo horný pás (4) oceľového nosníka sú vybavené otvormi, v ktorých sú umiestnené spojovacie prvky (7). Konštrukcia sa zhotoví spriahnutím oceľových nosníkov so železobetónovými doskami a predopnutím. Na dva oceľové nosníky sa osadí železobetónová doska,...

Zariadenie na upevnenie snímačov pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278088

Dátum: 16.12.1992

Autori: Vitamvás Zdeněk, Patočka Josef

MPK: G01K 1/02, G01K 1/00, G01K 1/14...

Značky: zariadenie, rozdelovača, upevnenie, vykurovacích, poměrového, snímačov, nákladov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z komôrky (4) na meracie snímače, umiestnenej v tepelne vodivom kryte (5) v prvej časti (3) tepelne vodivého puzdra, ktorá je rozoberateľne spojená s ďalšou časťou (1) tepelne vodivého puzdra. Tepelne vodivé puzdro je v tvare strmeňa a jeho ďalšia časť (1) je pevne spojená s jedným dielom (7) tepelne izolujúceho krytu, ktorý je cez pružné výstupky (9) spojený s ďalším dielom (8) tepelne izolujúceho krytu, na prekrytie prvej...

Makromolekulový materiál na báze polyvinylchloridu so zvýšenou pevnosťou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278037

Dátum: 16.12.1992

Autori: Macho Vendelín, Kováč Miroslav

MPK: C08L 27/06

Značky: polyvinylchloridu, výroby, materiál, spôsob, báze, pevnosťou, makromolekulový, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Makromolekulový materiál pozostáva z 0,3 až 30 % hmotn. modifikátora pevnosti pozostávajúceho z parciálne zesterifikovanej najmenej jednej dikarboxylovej až tetrakarboxylovej kyseliny s najmenej jedným jednomocným až štvormocným alifatickým alkoholom C2 až C18 a prípadne až z 50 % hmotn. organických kyslíkatých zlúčenín ako sú alkoholy, acetály, aldehydy, alkylestery monokarboxylových kyselín, dikarboxylové kyseliny a ich anhydridy, ďalej z 0,1...

Spôsob odsávania splodín metalurgických reakcií v metalurgickej nádobe a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277987

Dátum: 16.12.1992

Autori: Pernet Daniel, Blum Jacques

MPK: F27B 3/10, F27D 17/00

Značky: splodín, spôsobu, metalurgickej, reakcií, nádobě, spôsob, zariadenie, tohto, vykonávanie, odsávania, metalurgických

Zhrnutie / Anotácia:

Splodiny metalurgických reakcií sa vyvíjajú v metalurgickej nádobe (2) v priebehu času v premenlivom množstve, najmä reakciami zo spracovania vsádzky, pričom vnútro metalurgickej nádoby (2) je pripojené k ventilátoru (11). Do privádzacieho pásma prídavného plynu spojeného s ventilátorom (11) sa privádza prídavný plyn, odsávajú sa splodiny metalurgických reakcií, vyvíjané v metalurgickej nádobe (2) a riadi sa privádzané množstvo prídavného plynu...

Topická farmaceutická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281615

Dátum: 16.12.1992

Autori: Richter Friedrich, Steiger Michel

MPK: A61K 9/10, A61K 31/13

Značky: kompozícia, topická, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa topická farmaceutická kompozícia vo forme spreja, gélu alebo fluidného gélu, obsahujúca ako účinnú látku zlúčeninu vzorca (I) v množstve 0,1 až 5 % hmotn., vzťahujúce sa na celkovú hmotnosť kompozície, neiónové povrchovo aktívne činidlo ako jediné povrchovo aktívne činidlo, 50 až 85 % hmotn. vody a 5 až 35 % hmotn. alkanolu obsahujúceho 1 až 4 uhlíkové atómy, pričom hmotnostný pomer zlúčeniny vzorca (I) k neiónovému povrchovo...

Nutričná zmes na liečenie malnutričných stavov, sprevádzajúcich chronickú nedostatočnosť ľadvín

Načítavanie...

Číslo patentu: 277943

Dátum: 16.12.1992

Autori: Koubková Hana, Petržilka Otta, Voldán Miroslav

MPK: A61K 31/715, A61K 38/00, A61K 31/195...

Značky: malnutričných, chronickú, nedostatočnosť, stavov, liečenie, nutričná, ľadvín, sprevádzajúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Nutričná zmes obsahuje sušený vaječný bielok, sacharózu, enzýmový hydrolyzát škrobu, L-valín, L-leucín, L-izoleucín, L-metionín, L-fenylalanín, octan L-lyzínia, L-treonín, L-tryptofán, L-histidín, L-alanín, L-tyrozín, L-serín, kyselinu askorbovú, retinolacetát, ergokalciferol, tokoferolacetát, dichlorid tiamínia, sodnú soľ kyseliny 5-riboflavín fosforečnej, chlorid pyridoxólia, nikotínamid, kyselinu listovú, pantotenan vápenatý, D-biotín,...

Terapeutický systém na aplikáciu účinných látok na kožu, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277842

Dátum: 16.12.1992

Autor: Hoffmann Annegrete

MPK: A61M 37/00, A61K 9/70

Značky: aplikáciu, výroby, látok, kožu, spôsob, systém, použitie, terapeuticky, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Systém obsahuje na strane odvrátenej od kože kryciu vrstvu, ďalej depot účinnej látky obsahujúci kvapalnú účinnú látku alebo kvapalný účinný prípravok, matricu, riadiacu distribúciu účinnej látky, a kontaktne lepiace fixačné zariadenie terapeutického systému na kožu, kde depot (14) účinnej látky obsahuje aspoň jednu pomocnú látku s ochrannou a rozdeľovacou funkciou vo forme textilného plošného materiálu a je zo všetkých strán obklopený matricou...

Dezén bežnej plochy plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 277818

Dátum: 16.12.1992

Autori: Cíbik Stanislav, Balát Jozef, Čech Jaroslav, Pecho Slavomír, Žiak Vladimír

MPK: B60C 11/04

Značky: plochy, plášťa, bežnej, dezén

Zhrnutie / Anotácia:

Dezén bežnej plochy autoplášťa tvorený obvodovými a priečnymi drážkami je opatrený troma pásmi blokov (Z1, Z2, Z3) tak, že stredový pás blokov (Z1) je čiastočne prerušovaný krátkymi priečnymi zárezmi (5) v nepravidelných vzdialenostiach po obvode, vnútorný pás blokov (Z2) obsahuje deväťstranné bloky (6) vzájomne pootočené o 100 stupňov a desaťstranné bloky (7). Okrajový pás blokov (Z3) obsahuje osemstranné bloky (8) s minimálne tromi rôznymi...

Spôsob výroby speniteľných častíc styrénových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281431

Dátum: 16.12.1992

Autori: Borghi Italo, Veroli Gianfranco, Anfuso Francesco, Lanfredi Roberto

MPK: C08J 9/22, C08L 25/06, C08J 9/14...

Značky: částic, spôsob, polymérov, speniteľných, výroby, styrenových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby speniteľných častíc styrénových polymérov so zlepšenými mechanickými vlastnosťami pozostáva z prípravy častíc styrénových polymérov, obsahujúcich od 2 do 20 % hmotn. nadúvadla, potiahnutia uvedených častíc antistatickým prostriedkom v množstve do 1 % hmotn. vztiahnuté na polymér pričom sa pred fázou spenenia odstráni do 60 % hmotn. nadúvadla, pôvodne prítomného, a to zahrievaním častíc v peci pri teplote nižšej ako je teplota...

Spôsob výroby modifikovaného polyméru propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277798

Dátum: 16.12.1992

Autori: Komori Nobutoschi, Nakajima Hirokazu

MPK: C08F 10/06

Značky: modifikovaného, spôsob, propylenu, výroby, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby modifikovaného polyméru propylénu spočíva v tom, že sa zmieša špecifikovaný fenolový antioxidant, polyol alebo parciálny ester mastnej kyseliny s týmto polyolom a činidlo vytvárajúce radikály s polymérom propylénu obsahujúcim aspoň 5 ppm titánového podielu ako zvyšku katalyzátora alebo aspoň 0,5 ppm vanádového podielu ako zvyšku katalyzátora a vzniknutá zmes sa roztaví a hnetie pri teplote 150 až 300 stupňov C.

Ochranná směs pro zabezpečení skládek odpadů, zejména toxických

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4

Dátum: 16.12.1992

Autor: Faltus Miroslav

MPK: C04B 18/04, B09B 3/00

Značky: směs, skládek, ochranná, toxických, odpadů, zabezpečení, zejména

Text:

...užívaným materiálům tvoří popílkovê suspenze nerozbřídatelný podklad pro pojiždění doprav prostředků, např. při navážení další vrstvy kontejnerů. Soućasně dobře chráni kontejnery před mechanickým poškozením.e) ro výstavbu skládek se využívají výsypky a jiné málo vhodné plochy z hlediska zakládání. Broto je výhodná nízká objemováhmotnost suspenzních směsí, které jsou součástí zatížení.Dále uváděné příklady provedení obsahují experimentální re...

Rybářské kleště na lisování návnady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3

Dátum: 16.12.1992

Autor: Pokorný Pavel

MPK: A01K 97/04

Značky: návnady, kleště, lisování, rybářské

Text:

...ze dvou pracovníchelamentů naçř. válečkú opatřených půlkulovým vybráním, připevněných např. svařením naproti sobě na konci čelistí ramen kleští. Půlkulové vyhrání má s výhodou stejný průměr jako je průměr válečku.Výhodou řešení podl§~ je snadné manipulace při zhotovení névnady, úspora času a energia proti dosavadním zpúsobúm. Návnadu je možné lisovat přímo na stanovišti, kleště jsou lehké a snadno přenosné, jejich výroba je jednoduchá a...

Porézní keramická tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2

Dátum: 16.12.1992

Autori: Navrátil Ladislav, Kermes Josef, Langer Jiří, Kučera František

MPK: C04B 38/00, B01J 32/00

Značky: porézní, keramická, tvarovka

Text:

...také u plynových turbin. chemických výrob v patrakolonových aparátech a při odstraňo vání a nebo těžbě radionukliďů. vzácných kovů a podobně.Cílem předloženého řešení je odstranit nedostatky známých obdobných produktů. zejména vytvořit vysoce odolný anorganický skelet nosiče s pěnovou strukturou a přitom s vysoce rozvinutým povrchem vhodným pro nanášení katalyzátorů. sor bentů. selektivních sorbentü a povrchově aktivních látek.přičemž tohotn...

Sklářské výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1

Dátum: 16.12.1992

Autori: Chyba Jiří, Stiborová Helena

MPK: C03B 9/32, B44F 3/00

Značky: sklářské, výrobky

Text:

...oválných,majících větší prům É. Drátěna forma se zvolenýmtvarem ok se ohřeje na teplotu rozta až 7000 C v závislosti na druhJpouŽiteno skla. Príslušné sklo ve tvaru desky se nahřívá až nateplotu tavení v tunelově sklářská peci a následněna nahřátou drátěnou formu. Sklovinase umístí vlastní tíhou jakoby přetěká nebo spíš se propadá přes drátěná oka a vytváří požadovaný předmět 5 boulovitým povrchem, přičemž výška vypuklin(vyboulenin) se...

Transdermálny terapeutický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 277758

Dátum: 16.12.1992

Autor: Becher Frank

MPK: A61M 37/00

Značky: systém, transdermálny, terapeuticky

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém má zásobník účinnej látky, ktorý tvorí viackomorový systém, v ktorom sú usporiadané rozdeľovacie komory (14). Tieto rozdeľovacie komory (14) sú oddelené a obsahujú aspoň jednu účinnú látku, pričom medzi rubovou vrstvou (10) a fixačným zariadením je aspoň jedna samolepiaca vrstva (19).

Sekera

Načítavanie...

Číslo patentu: 277284

Dátum: 16.12.1992

Autori: Jirka Dušan, Jirka Bohuslav

MPK: B26B 23/00

Značky: sekera