Archív za 1991 rok

Strana 17

Radiálny plášť nákladných motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 277951

Dátum: 13.08.1991

Autori: Loidl Helmut, Stelzer Josef

MPK: B60C 11/04, B60C 11/12

Značky: motorových, vozidiel, nákladných, radiálný, plášť

Zhrnutie / Anotácia:

Plášť má profil behúňa, ktorý má viacero radov rebier navzájom oddelených obvodovými drážkami (6, 7). Každé rebro (1, 1' 1'') je zložené z dvoch častí (1a, 1b, 1'a, 1'b, 1''a, 1''b) rebier v tvare paralelogramu, ktoré sú navzájom oddelené jemným zárezom (2, 2', 2''), ktorý je upravený zhruba uprostred rebra (1, 1', 1''). Vždy dve hrany každej časti (1a, 1b, 1'a, 1'b, 1''a, 1''b) sú upravené rovnobežne k rovníkovej kružnici (A - A), zatiaľ čo...

5-(Tridecyl-2-amónium)-2-chlórmetyl -4H-pyranón-5-át

Načítavanie...

Číslo patentu: 277935

Dátum: 13.08.1991

Autori: Šrobárová Antónia, Uher Michal, Brtko Július, Paulech Cyprián, Pódová Margita, Novotný Jozef

MPK: A01N 43/16, C07D 309/32

Značky: 4h-pyranón-5-át, 5-(tridecyl-2-amónium)-2-chlórmetyl

Zhrnutie / Anotácia:

5-(Tridecyl-2-amónium)-2-chlórmetyl-4H-pyranón-5-át všeobecného vzorca I sa používa ako účinná látka do fungicídnych prostriedkov, najmä v poľnohospodárstve, prípadne v humánnej a veterinárnej medicíne.

Prípravok na biologické odbúranie ropného znečistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 277881

Dátum: 13.08.1991

Autori: Hrivňák Ján, Lehocký Ján, Šanta Michal, Tarr Július

MPK: B09B 5/00, B09B 3/00, A01B 79/00...

Značky: ropného, znečistenia, prípravok, odbúranie, biologické

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok je vhodný na odbúranie ropných látok z pôdy a zo skládok tuhého odpadu. Obsahuje zmes účinných látok, v 100 hmotnostných dieloch je maštaľný hnoj z chovu hovädzieho dobytka v množstve 20 až 30 hmotnostných dielov, obohatený v rámci tohto celkového množstva prípadne prídavkom biokompostu, v množstve od 0,1 do 5 hmotnostných dielov rašelina v množstve 20 až 30 hmotnostných dielov granulované viaczložkové hnojivo NPK v množstve 1 až 5...

Samotvrdnúca suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 277780

Dátum: 13.08.1991

Autori: Valenta Dušan, Raček Marian, Patajová Helena

MPK: C04B 14/04, C04B 14/10

Značky: suspenzia, samotvrdnúca

Zhrnutie / Anotácia:

Samotvrdnúca suspenzia pozostávajúca z 0,9 až 30,0 % hmotn. cementu, 1,5 až 20,0 % hmotn. puzzolánovej kremičitej prísady s minimálnym obsahom oxidu kremičitého 80 % hmotn., 50 až 89,3 % hmotn. bentonitovej suspenzie a 0,2 až 2,0 % hmotn. plastifikačných a retardačných prísad s výhodou na báze alkalických solí lignosulfonanov a sulfonovaných kondenzátorov jedno a viacmocných aromatických alkoholov.

Spôsob rafinácie glyceridových olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277760

Dátum: 13.08.1991

Autori: Van Dalen Josef Petrus, Brunia Leo

MPK: C11B 3/10

Značky: rafinácie, olejov, spôsob, glyceridových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rafinácie glyceridových olejov, pri ktorom sa glyceridový olej uvádza do styku s hydrogélom oxidu kremičitého a po určitej dobe styku sa tento hydrogél zo zmesi opäť oddelí, pričom sa pred opätovným odstránením hydrogélu oxidu kremičitého zo zmesi tohto hydrogélu a glyceridového oleja odstráni zo zmesi voda na obsah vody nižší ako 0,2 % hmotnostné, vztiahnuté na celkovú hmotnosť zmesi.

Zariadenie na dopravu a jednotlivé vedenie magnetizovateľných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277740

Dátum: 13.08.1991

Autor: Schwankhart Gerhard

MPK: B65G 47/26, B65G 47/28

Značky: magnetizovateľných, jednotlivé, zariadenie, vedenie, dielov, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie sa skladá z rámu (1) s dvoma bočnými stenami (2) a dnom (5), bočné steny (2) sú vybavené permanentnými magnetmi (3) na tvorbu magnetického poľa, ktoré udržiava dopravované diely vo vznose, pričom na posun týchto dielov smerom dopredu je rám (1) v smere pohybu dielov sklonený a/alebo opatrený prídavnými prostriedkami, ktoré zaisťujú posun dielov smerom dopredu ku komôrkovému kolesu (6) na odvádzanie dielov zo zariadenia.

Spôsob prerušenia kmeňa stromu a zariadenie na vykonanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277709

Dátum: 13.08.1991

Autor: Berthold Johansson

MPK: A01G 23/08, F42D 3/00

Značky: kmeňa, spôsob, vykonanie, prerušenia, spôsobu, zariadenie, stromů, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu prerušenia kmeňa stromu odpálením výbušnej nálože, pričom je v sklonenej polohe na drôtoch elektrického vedenia alebo je opretý o iný strom výbušná nálož sa do požadovanej výšky stromu uloží pomocou dlhého nástroja, ovládaného zo zeme na jeho druhom konci. Riešenie spočíva taktiež v zariadení na vykonanie tohoto spôsobu, ktoré je tvorené prídržnými prostriedkami na uloženie výbušnej nálože a teleskopickou tyčou na...

Přídržné kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 274597

Dátum: 13.08.1991

Autor: Haase Peter

MPK: B66C 1/44, C25D 17/06

Značky: přídržné, kleště

Střelná zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 274585

Dátum: 13.08.1991

Autor: Tuma Martin

MPK: F41A 17/04

Značky: zbraň, střelná

Trojcestný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 274583

Dátum: 13.08.1991

Autori: Schmalenbach Dietrich, Henke Bernhard

MPK: F16K 11/04

Značky: ventil, trojcestný