Archív za 1991 rok

Strana 13

Spôsob výroby vanádium-arénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278293

Dátum: 15.09.1991

Autori: Masi Francesco, Pampaloni Guido, Calderazzo Fausto, Moalli Angelo, Rocchi Lucia, Invernizzi Renzo

MPK: C07F 9/00

Značky: výroby, spôsob, vanádium-arénov

Zhrnutie / Anotácia:

Vanádium-arény [V(arén)2], kde arén znamená benzén, prípadne mono-, di- alebo polysubstituovaný benzén alkylskupinou s 1 až 5 atómami uhlíka, sa vyrobia spôsobom, ktorý spočíva a) vo vytvorení komplexu [V(arén)2](+). AlCl4(-) reakciou chloridu vanaditého, kovového hliníka a chloridu hlinitého s jedným z uvedených arénov, b) v pôsobení buď cyklickým, alebo acyklickým kvapalným alifatickým éterom na takto získaný komplex pre redukciu...

Vrták

Načítavanie...

Číslo patentu: 278232

Dátum: 15.09.1991

Autori: Fischer Artur, Haug Willi

MPK: B23B 51/02, B23B 47/32, B28D 1/14...

Značky: vrták

Zhrnutie / Anotácia:

Vrták (1) má hĺbkový doraz (10) tvorený druhým pružným tlmiacim prvkom (20) s hrncovitým tvarom, ktorý svojou bočnou stenou (27) prekrýva na stopke vrtáka (1) vytvorený druhý nákružok (21). V medzere medzi dnom a druhým nákružkom (21) sa nachádza druhá podložka (23). Vnútorná stena druhého pružného tlmiaceho prvku (20) a druhý nákružok (21) majú kužeľové obvodové plochy. Druhý pružný tlmiaci prvok (20) má na dne (22) priechodný otvor (24),...

Triazolové deriváty, spôsoby ich prípravy, medziprodukty týchto spôsobov, farmaceutický antifungálny prostriedok a použitie uvedených zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278215

Dátum: 15.09.1991

Autori: Richardson Kenneth, Ray Stephen James

MPK: A61K 31/41, A61K 31/435, A61K 31/495...

Značky: týchto, deriváty, spôsobov, farmaceutický, uvedených, prostriedok, spôsoby, triazolové, medziprodukty, přípravy, zlúčenín, použitie, antifungálny

Zhrnutie / Anotácia:

Triazolové deriváty všeobecného vzorca I, v ktorom znamená R fenylovú skupinu substituovanú 1 až 3 substituentmi, pričom každý z týchto substituentov je nezávisle vybraný zo skupiny zahrňujúcej halogény, skupinu -CF3 a -OCF3, R1 C1-C4 alkylovú skupinu, R2 atóm vodíka alebo C1-C4 alkylovú skupinu, X skupinu CH alebo atóm dusíka a Y fluór alebo chlór. Do rozsahu rovnako patria postupy prípravy týchto zlúčenín a medziprodukty tohto postupu...

Spaľovací kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: 278178

Dátum: 15.09.1991

Autor: Dethier Louis

MPK: F23H 11/00, F23H 11/22, F23H 11/12...

Značky: spalovací, kotol

Zhrnutie / Anotácia:

Na privádzacie dno (6) nadväzuje v rovnakej výške začiatok roštu (9), ktorý pozostáva zo stupňovito usporiadaných pevných dosiek (10) a medzi nimi usporiadaných pohyblivých dosiek (11). Prostredníctvom vratného pohybu, ktorý je zaisťovaný pohonom (8), je posúvané palivo po rošte (9) šikmo dole. Pevné dosky (10) sú upevnené na spoločnom prvom držiaku (20) a pohyblivé dosky (11) sú upevnené na spoločnom druhom držiaku (20, 29), pričom upevnenie...

Uzáver uzatvárajúcej armatúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 278167

Dátum: 15.09.1991

Autori: Stock Hans Georg, Bartoschek Manfred

MPK: F16K 27/00, F16K 1/34, F16K 1/42...

Značky: armatury, uzáver, uzatvárajúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver (8, 11) má šikmo vzhľadom na os vretena (4) armatúry usporiadané sedlo (7) armatúry, pričom tesniaca plocha uzáveru (8, 11) je tvorená výrezom kužeľovej plášťovej plochy. Uzáver (8, 11) je tvorený plechovým telesom (1), ktorého v osi vretena (4) armatúry uložené upevnenie je usporiadané výstredne k osi kužeľovej plášťovej plochy, pričom plechové teleso (1) opisuje vzhľadom na os strednej dotykovej roviny uzáveru (8,11) elipsu. Vzhľadom...

Spaľovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278136

Dátum: 15.09.1991

Autori: Hyöty Paavo, Ruottu Seppo, Kinni Jouni, Janka Pentti

MPK: F23M 5/00, F23C 11/02

Značky: spaľovacia, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovacia jednotka na cirkulačný proces pozostáva z vertikálnej reakčnej komory (1) a aspoň jedného odlučovača (6) častíc umiestneného vnútri vertikálnej reakčnej komory (1) v jej hornej časti. Vonkajšia skriňa (7) odlučovača (6) častíc je vytvorená ako teplovýmenná plocha. Vstup (9) spalín do vonkajšej skrine (7) je usporiadaný po celom jej obvode.

Doskový sendvičový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278092

Dátum: 15.09.1991

Autori: Miko Hans-jürgen, Helbich-poschacher Anton, Stefenelli Robert

MPK: B32B 3/12, B32B 7/02, B32B 9/00...

Značky: sendvičový, doskový, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Doskový sendvičový prvok má lícovú plochu vytvorenú na tenkej čelnej doske (1) z ťažkého krehkého materiálu, najmä z kameňa alebo skla, pričom na ploche protiľahlej čelnej dosky je spevňujúca vrstva (2) s odľahčenou alebo voštinovou štruktúrou, ktorá je aspoň na strane odvrátenej od čelnej dosky (1) spojená s krycou doskou (3). Krycia doska (3) je na svojej strane, odvrátenej od spevňovacej vrstvy (2), vybavená vyrovnávacou úbytkovou vrstvou...

Spôsob ohrevu fluidnej vrstvy pri uvádzaní fluidného ohniska do prevádzky a fluidné spaľovacie zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277956

Dátum: 15.09.1991

Autori: Beran Pavel, Votava Miroslav

MPK: F23N 3/00, F23C 7/06, F23C 11/02...

Značky: spôsobu, zariadenie, fluidné, vrstvy, vykonávanie, ohřevu, tohto, uvádzaní, spaľovacie, fluidného, prevádzky, ohniska, spôsob, fluidnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ohrevu fluidnej vrstvy (6) pri uvádzaní fluidného ohniska (1) do prevádzky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, pri ktorom horúce plyny z nabiehajúceho horáka (2) sú odsávané cez fluidnú vrstvu (6) v opačnom smere, ako je smer prúdenia spaľovacieho vzduchu privádzaného za prevádzky fluidného spaľovacieho zariadenia (11) do fluidnej vrstvy (6) a po ich prechode fluidnou vrstvou (6) sú zmiešavaním so vzduchom ochladené na teplotu...

Nastaviteľný diferenciál

Načítavanie...

Číslo patentu: 277955

Dátum: 15.09.1991

Autor: Chloupek Milan

MPK: F16H 3/50, F16H 1/40, F16H 37/08...

Značky: nastavitelný, diferenciál

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie spočíva v sériovom zapojení dvoch planétových prevodoviek, kde susediace vnútorné planétové kolesá (1, 5) jednotlivých prevodoviek sú pevne spojené a unášače (4, 8) satelitov (3, 7) sú voči sebe nasmerovávané riadiacim mechanizmom (9), ktorý tak určuje vzájomné nasmerovanie alebo nasmerovanie výstupných hriadeľov (10, 11) spojených s vonkajšími planétovými kolesami. Oblasť použitia môže byť všade tam, kde je vhodné riadene meniť...

Zariadenie na vkladanie a vyberanie výfuční vysokých pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281596

Dátum: 15.09.1991

Autor: Mailliet Pierre

MPK: C21B 7/16

Značky: vysokých, výfuční, vyberanie, zariadenie, vkladanie, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z hydraulického valca (28), ktorý je namontovaný na pohyblivom podvozku súosovo s výfučňou určenou na demontáž alebo zasadenie. Hydraulický valec ovláda vyťahovač (30) zložený z dvoch teleskopických častí posúvateľných proti sebe v smere osi výfučne. Vyťahovač (30) sa premiestňuje v závislosti od hydraulického valca. Hydraulický valec (28) je dvojpiestny valec, ktorý má ťažný piest (38) pôsobiaci na piestnicu (32)...

Plynojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 277948

Dátum: 15.09.1991

Autor: Neumeister Heinrich

MPK: F17B 1/00, F17B 1/04, F17B 1/26...

Značky: plynojem

Zhrnutie / Anotácia:

Plynojem (1) obsahuje najmenej dva ohybné nafukovateľné, najmä nepriepustné balónové dielce z ohybného materiálu, vytvorené ako aspoň jedna vnútorná membrána (3, 3') s vnútorným priestorom (5) na uskladnenie plynu a vonkajšiu membránu (2), kde v priestore medzi nimi je vytvorená tlaková regulačná komora (4, 4') naplnená pomocným plynom, pričom spodné okraje (9, 8) vnútornej a vonkajšej membrány (3, 3' a 2) sú upevnené k základu (12), v jeho...

Farmaceutické suspenzie v skvapalnených hnacích plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 281440

Dátum: 15.09.1991

Autori: Daab Ottfried, Weil Hans-hermann

MPK: A61K 9/72, C09K 3/30

Značky: farmaceutické, skvapalnených, hnacích, plynoch, suspenzie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa farmaceutické suspenzie, ktoré obsahujú 1,1,1,2,3,3,3-heptafluórpropán ako hnací plyn a prípadne jeden alebo väčší počet ďalších hnacích plynov. Tieto farmaceutické substancie sa používajú na výrobu inhalačných aerosólov.

Ústrojenstvo na riadené ovládanie prestavovania zátky rozvádzacieho žľabu alebo metalurgickej lejacej panvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281378

Dátum: 15.09.1991

Autori: Paulus Friedhelm, Lothmann Josef, Schönbrenner Wolfgang

MPK: B22D 11/10, B22D 41/20

Značky: prestavovania, ovládanie, lejacej, zátky, rozvádzacieho, metalurgickej, riadené, žlabu, ústrojenstvo, panvy

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojenstvo pozostáva zo zátky (56), ktorá je pripojená k zátkovému ramenu (22), ktoré je usporiadané nad rozvádzacím žľabom (5) alebo nad lejacou panvou (57) a ktoré je spojené s nosnou tyčou (1), posuvnou v zvislom klznom vedení smerom nahor a nadol. Zvislé klzné vedenie je tvorené valivými telesami a vratne posuvný pohyb nosnej tyče (1) sa uskutočňuje pomocou hydraulického, hydropneumatického alebo pneumatického člena, usporiadaného a...

Zariadenie na výrobu izolačných plášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277748

Dátum: 15.09.1991

Autor: Soikkeli Osmo

MPK: B65H 81/06, F16L 59/04

Značky: izolačných, zariadenie, plastov, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu izolačných plášťov obsahuje navíjaciu jednotku (4) na navíjanie vrstiev izolačného materiálu na jadrá (12), vytvrdzovaciu jednotku (5) na vytvrdzovanie izolačného materiálu navinutého na jadrách (12) a jednotku (7) na sťahovanie vytvrdnutého izolačného materiálu z jadier (12) a ústrojenstvo na vrátenie prázdnych jadier (12) do navíjacej jednotky (4). Jadrá (12) sú upevnené odnímateľne v skupinách na nekonečnom dopravníku...

Zapojenie sieťovej časti stomatologických súprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 277733

Dátum: 15.09.1991

Autori: Marcinka Peter, Burian Jozef, Burianová Ľudmila

MPK: A61C 1/06, H01F 21/12, H01F 27/42...

Značky: súprav, stomatologických, částí, sieťovej, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka elektrického zapojenia sieťovej časti stomatologických súprav, ktoré umožňuje pripojenie stomatologických súprav na sieťové napätie rôznych napäťových úrovní bez nutnosti dodatočnej aplikácie prevodových transformátorov a zmien prevedenia elektrických komponentov pripojených na sieťové napätie. Podstata riešenia spočíva v tom, že sieťové napätie sa privádza na svorku (10), ktorá sa podľa menovitej hodnoty tohto sieťového...

Zariadenie na obmedzenie zdvihu armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 277694

Dátum: 15.09.1991

Autori: Illy Alois, Ruckert Heinz-jürgen

MPK: F16K 1/32, F16K 35/02, F16K 31/60...

Značky: zdvihu, armatur, obmedzenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má stúpajúce vreteno (3), pričom kryt (9), usporiadaný svojim vonkajším priemerom vo vnútri ručného kolesa (6), dosadá svojim vnútorným priemerom na maticu (2) vretena (3).