Archív za 1991 rok

Strana 12

Prevodovka s dvomi rovnobežnými hnacími hriadeľmi s rovnakým smerom otáčania

Načítavanie...

Číslo patentu: 280214

Dátum: 15.10.1991

Autor: Dollhopf Rüdiger

MPK: F16H 1/22, B30B 11/24

Značky: hriadeľmi, rovnoběžnými, převodovka, rovnakým, dvomi, hnacími, otáčania, smerom

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je prevodovka s dvomi rovnobežnými hnacími hriadeľmi (2, 3) s rovnakým smerom otáčania na pohon dvojzávitovkového pretláčacieho stroja, obsahujúca dva rovnako veľké pastorky (4, 7). Pastorky (4, 7) sú umiestnené v prstencovom priestore medzi obežným kolesom (6) s vnútorným ozubením a vloženým kolesom (5), vo vzdialenosti závitoviek dvojzávitovkového pretláčacieho stroja a sú v zábere s vloženým kolesom (5) a obežným kolesom...

Fragment DNA(H) kódujúci polypeptid s nitril hydratázovou aktivitou, transformant obsahujúci tento gén a spôsob prípravy amidov použitím tohto transformantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280199

Dátum: 15.10.1991

Autori: Teruhiko Beppu, Hideaki Yamada, Sueharu Horinouchi, Toru Nagasawa, Nakoto Nishiyama

MPK: C07H 21/04, C12N 15/53, C12P 13/02...

Značky: amidov, přípravy, transformant, transformantu, nitril, obsahujúci, polypeptid, spôsob, fragment, hydratázovou, kódujúci, aktivitou, použitím, tohto, dna(h

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná sekvencia aminokyselín a sekvencia nukleotidov alfa- a beta- podjednotiek dvoch typov nitril-hydratázy odvodenej od Rhodococcus rhodochrous J-1. Fragment DNA kódujúci nitril-hydratázu je vložený do expresného vektora a tento rekombinantný vektor sa použije na transformáciu. Transformant obsahuje mnoho kópií génu a preto môže produkovať omnoho vyššiu hladinu nitril-hydratázy pri porovnaní s konvenčne používanými mikroorganizmami.

Ureidové deriváty poly-4-amino-2-karboxy-1-metyl-pyrolových zlúčenín, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280190

Dátum: 15.10.1991

Autori: Paio Alfredo, Ciomei Marina, Mongelli Nicola, Biasoli Giovanni, Grandi Maria

MPK: A61K 31/40, C07D 207/34

Značky: zlúčenín, poly-4-amino-2-karboxy-1-metyl-pyrolových, ureidové, ktorý, farmaceutický, spôsob, prostriedok, přípravy, deriváty, obsahuje, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané ureidové deriváty substituovaných pyrolov všeobecného vzorca (I), v ktorom každé m a n, ktoré sú rovnaké, znamenajú celé číslo 1 až 3, každá zo skupín B, ktoré sú rovnaké, znamená naftylénový kruh substituovaný 1 až 3 kyslými skupinami, z ktorých každá nezávisle od druhej je vybratá zo súboru tvoreného skupinami kyseliny sulfónovej, sírovej, sulfámovej, sulfínovej, fosforečnej, fosfónovej, fosfámovej a karboxylovej, a ich...

Zariadenie na vytváranie kruhového lemu okolo otvoru v stene plášťového telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280029

Dátum: 15.10.1991

Autor: Fournier Yves

MPK: G21C 13/02, B21C 37/29

Značky: tělesa, plášťového, stěně, zariadenie, vytváranie, kruhového, otvorů, okolo

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje opornú matricu (13), uloženú na jednej strane otvoru (2) a tvarovo zodpovedajúcu vonkajšiemu tvaru vytváraného lemu (3) a tlačný prostriedok (7), osadený na pevnom ráme (1) a uložený proti matrici (13) na druhej strane otvoru (2) a určený na tlačenie okrajov otvoru (2) proti tejto matrici (13). Tlačný prostriedok (7) obsahuje najmenej jeden valček (31) uložený na otáčavom nosiči (28) opatrenom posúvacími prostriedkami pre...

Katalyzátor na báze pórovitej pevnej kyseliny fosforečnej a spôsob konverzie uhľovodíkov pri jeho použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 279857

Dátum: 15.10.1991

Autori: Chao Tai-hsiang, Wilcher Fiona Place

MPK: C07B 37/00, B01J 35/10, B01J 27/16...

Značky: uhľovodíkov, fosforečnej, spôsob, použití, konverzie, báze, pórovitej, pevnej, katalyzátor, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na báze pórovitej pevnej kyseliny fosforečnej, obsahujúci kyselinu fosforečnú a spojivo na báze anorganického oxidu, pričom nanajvýš 17,5 % celkového objemu pórov katalyzátora je tvorených pórmi s priemerom väčším alebo rovnajúcim sa 1000 nm a celkový objem pórov katalyzátora je nanajvýš 0,28 ml/g. Spojivo v tomto katalyzátore je prednostne zvolené zo skupiny zahŕňajúcej rozsievkovú zeminu, kremelinu, umelo pripravenú pórovitú...

Absorbér ultrafialového žiarenia a jeho použitie v lakových zmesiach

Načítavanie...

Číslo patentu: 279724

Dátum: 15.10.1991

Autor: Valet Andreas

MPK: C09D 7/12, C09D 5/32

Značky: žiarenia, lakových, ultrafialového, zmesiach, použitie, absorbér

Zhrnutie / Anotácia:

Absorbér ultrafialového žiarenia tvorený zmesou, ktorá pozostáva z aspoň jedného 2-hydroxyfenylbenztriazolu a najmenej jedného 2-hydroxyfenyltriazínu alebo 2-hydroxybenzofenónu a jeho použite v lakových zmesiach.

Trifluórmetylmerkaptánové a merkaptoacylové deriváty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279617

Dátum: 15.10.1991

Autori: Rovnyak George, Delaney Norma, Loots Melanie

MPK: C07C 323/60

Značky: merkaptoacylové, spôsob, deriváty, trifluórmetylmerkaptánové, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa trifluórmetylmerkaptánové a merkaptoacylové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom X, Y, a Z predstavujú skupiny uvedené v opise ako inhibítory neutrálnej endopeptidázy, ktoré sú použiteľné ako kardiovaskulárne činidlá. Ich príprava adíciou zlúčeniny všeobecného vzorca H2N-X alebo hydrochloridovej soli tejto zlúčeniny na aktivovanú formu karboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (II).

Zariadenie na rozoberateľné upevnenie a zaistenie drenážneho elementu v prítlačnej doske lisu na ovocie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279428

Dátum: 15.09.1991

Autor: Chara Alexandr

MPK: F16B 21/18, F16L 37/08

Značky: elementů, upevnenie, zariadenie, drenážneho, zaistenie, prítlačnej, ovocie, doske, rozoberateľné

Zhrnutie / Anotácia:

Na rozoberateľné upevnenie a zaistenie drenážneho elementu (3) na prítlačnej doske (1) lisu na ovocie je koniec drenážneho elementu (3) opatrený zástrčným dielcom (4) zastrčeným do puzdra (5) prítlačnej dosky (1). Na puzdre (5) je usporiadaný poistný krúžok (7) vytvorený ako krúžok z plochej pružiny, ktorý na svojom vnútornom obvode nesie niekoľko výstupkov (9, 10). V stene (12) puzdra (5) sú otvory (11), do ktorých výstupky (9, 10) zapadajú....

Vibračné deliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279384

Dátum: 15.09.1991

Autori: Hofer Gerhard, Durstberger Rudolf

MPK: B07B 13/11

Značky: vibračně, zariadenie, deliace

Zhrnutie / Anotácia:

Vibračné deliace zariadenie s paralelne usporiadanými vibračnými poschodiami, ktoré obsahuje dva rady (A, B) vibračných poschodí (11, 12) v sérii, pričom sklon poschodí oboch radov je rôzny. Vo výhodnom usporiadaní sklon poschodí prvého (horného) radu (A) k horizontále je menší než sklon smeru vibrácie (f) k horizontále. V ďalšom výhodnom usporiadaní majú poschodia druhého radu (B) plochejší a strmší úsek a sú zospodu konkávne.

Rastlinná bunka exprimujúca ASN-A, génový konštrukt s génom kódujúcim ASN-A, vektor tento konštrukt obsahujúci a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279160

Dátum: 15.09.1991

Autori: Bako László, Horváth Gábor, Nagy Ferenc, Eckes Peter, Donn Günter, Paulovics Katalin, Kalman Katalin, Györgyey János, Dudits Denes

MPK: C12N 15/82, A01H 5/00, C12N 15/52...

Značky: vektor, buňka, rastlinná, obsahujúci, konštrukt, génový, exprimujúca, génom, asn-a, použitie, kódujúcim

Zhrnutie / Anotácia:

Gén ASN-A, ktorý kóduje prokaryotickú amoniak-špecifickú asparagínsyntetázu (ASN-A)môže byť zavedený do rastlinných buniek. Takto transformované bunky a z nich vyvinuté rastliny nielen tolerujú inhibítory glutamín syntetázy, ale sú dokonca takýmito herbicídmi v malých dávkach účinne stimulované.

Spôsob prípravy sulfónov penicilánových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279076

Dátum: 15.09.1991

Autori: Dudek Marcel, Mazáň Štefan, Welward Ladislav, Michálková Eva, Geleta Slavomír, Geletová Janka

MPK: A61K 31/43, C07D 499/86

Značky: spôsob, kyselin, penicilánových, sulfónov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy sulfónov penicilánových kyselín, pri ktorom sa na oxidáciu penicilánových kyselín, ich sulfoxidov a ich vzájomných zmesí používa kryštalický manganistan draselný, ktorý sa postupne pridáva do reakčnej zmesi v množstve od 0,8 do 3 mol na 1 mol vodorozpustnej soli príslušnej kyseliny. Reakcia prebieha pri koncentrácii východiskovej vodorozpustnej soli príslušnej kyseliny vo vode od 1 do 30 % hmotnostných pri teplote -5 až 30 °C.

Vzdušný separátor s odstredivým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279035

Dátum: 15.09.1991

Autor: Cordonnier Alain

MPK: B07B 7/00

Značky: vzdušný, separátor, odstředivým, účinkom

Zhrnutie / Anotácia:

Vzdušný separátor obsahuje rozvádzacie lopatky usporiadané pozdĺž povrchových priamok fiktívneho valca s vertikálnou osou a schopné dodať prúdu plynu, prenikajúcemu do uvedeného fiktívneho valca otáčavý pohyb okolo osi tohto fiktívneho valca, rotor koaxiálne umiestnený vnútri fiktívneho valca a opatrený vertikálnymi obvodovými lopatkami rovnomerne rozdelenými na obvode rotora, prostriedkami na zavedenie častíc na vytriedenie medzi rozvádzacie...

Pokladnica na mince

Načítavanie...

Číslo patentu: 278969

Dátum: 15.09.1991

Autor: Aue Walter

MPK: G07F 9/06, G07F 9/10

Značky: pokladnica, mince

Zhrnutie / Anotácia:

Pokladnica na mince alebo podobne pozostáva zo zbernej skrinky (1) a z veka, najmä na predajné novinové stojany. Veko (7) je výkyvné okolo osi (6) alebo pseudoosi a hrana (11), v podstate rovnobežná s osou, zapadá do drážky (9) alebo za výstupky, pričom veko (7) je otvárateľné, prípadne zatvárateľné elastickou deformáciou.

0-2,3-Dihydroxypropyl-[(4-0-metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylán], jeho draselná a sodná soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 278960

Dátum: 15.09.1991

Autor: Šimkovič Ivan

MPK: C08B 31/00, C08B 37/14

Značky: 0-2,3-dihydroxypropyl-[(4-0-metyl-alfa-d-glukuróno)-beta-d-xylán, sodná, draselná

Zhrnutie / Anotácia:

(4-O-Metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylán sa aktivuje v kyseline mravčej, kyseline trifluóretánovej, vode alebo vodnom roztoku kyseliny ako je kyselina chlorovodíková počas 5 min. až 2 hod. pri teplote 10 až 30 °C a následne modifikuje s 1-chlór-2,3-epoxypropánom pri teplote 10 až 30 °C počas 15 min. až 4 hod., pričom vzájomný hmotnostný pomer (4-O-metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylánu, rozpúšťadla a 1-chlór-2,3-epoxypropánu je 1 : 15 až 25 : 5...

Draselná a sodná soľ sieťovaného (4-0-metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278945

Dátum: 15.09.1991

Autor: Šimkovič Ivan

MPK: C08B 37/14, C08B 31/00

Značky: draselná, sodná, sieťovaného, 4-0-metyl-alfa-d-glukuróno)-beta-d-xylánu

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava draselnej a sodnej soli sieťovaného (4-O-metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylánu na báze základných štrukturálnych vzorcov (I), (II) alebo (III), so stupňom substitúcie 0,1 až 2,2 tak, že (4-O-metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylán sa aktivuje vo vodnom roztoku hydroxidu draselného alebo sodného počas 5 min. až 2 hod. pri teplote 10 až 30 °C a následne modifikuje s 1-chlór-2,3-epoxypropánom pri teplote 10 až 30 °C počas 15 min. až 4 hod.,...

Spôsob získavania bezfluorescenčných xantínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278938

Dátum: 15.09.1991

Autori: Schönfeld Walter, Knieps Rudolf, Jaenicke Ottmar

MPK: C07D 473/04

Značky: získavania, bezfluorescenčných, xantínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania bezfluorescenčných xantínov spočíva v tom, že sa xantíny, ktoré v molekule ešte obsahujú aspoň jeden nesubstituovaný atóm dusíka, vyzrážajú z vodno-alkalického roztoku pomocou oxidu uhličitého pri hodnote pH v rozmedzí 7 až 9,5.

Širokopásmový optický zosilňovač signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278932

Dátum: 15.09.1991

Autori: Grasso Giorgio, Scrivener Paul Laurence

MPK: G02B 6/28, H01P 1/16, G02F 1/315...

Značky: zosilňovač, širokopásmový, signálu, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Širokopásmový optický zosilňovač signálu, najmä na telekomunikačné vedenia z optických vlákien pracujúcich s prenášaným signálom vo vopred určenom pásme vlnovej dĺžky, obsahujúci dichroický väzobný člen (3), spôsobilý na multiplexovanie prenášaného signálu a svetelnej čerpacej energie v jedinom vystupujúcom vlákne (4), a aktívne optické vlákno (6) obsahujúce fluorescenčnú dotujúcu látku, pripojené k výstupnému vláknu (4) dichroického väzobného...

Rúrka z medi alebo zo zliatiny medi a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278911

Dátum: 15.09.1991

Autori: Baukloh Achim, Reiter Ulrich, Triquet Christian

MPK: C23C 8/12, F16L 58/04, F16L 9/02...

Značky: výroby, zliatiny, rúrka, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrka z medi alebo zo zliatiny medi odolná proti jamkovej korózii je vybavená vrstvou oxidov na vnútornom povrchu. Hrúbka vrstvy oxidov pozostávajúcich v podstate z kryštálov oxidov medi prichytených na základnom kove je v rozsahu od 0,01 do 0,09 um a kryštály oxidov medi, najmä s orientovanou štruktúrou (1, 1, 1), majú maximálnu veľkosť zŕn 0,05 um. Spôsob výroby tejto rúrky sa skladá z krokov odmastenia rozpúšťadlom a kontinuálneho žíhania v...

Nekonečný hnací remeň, spôsob jeho výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278880

Dátum: 15.09.1991

Autori: Harel Shmuel, Schanin Jonathan

MPK: B29D 29/00, F16G 1/16, F16G 1/10...

Značky: tohto, spôsob, hnací, nekonečný, výroby, zariadenie, vykonávanie, řemen, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Nekonečný hnací remeň sa vyrába navíjaním vopred vyrobeného nosného dielu (6), pozostávajúceho z výstužného kordu (8) s obalom (10) z pevného, ale zmäkčiteľného elastického materiálu, na hornú plochu (16) nekonečného stláčaného dielu (2) taktiež z pevného, ale zmäkčiteľného elastického materiálu, čím vznikne nosná vrstva (4) z veľkého počtu závitov, pričom súčasne sa tieto závity s touto hornou plochou (16) pevne spoja. Spojenie sa vytvorí...

Optický zosilňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278814

Dátum: 15.09.1991

Autori: Grasso Giorgio, Righetti Aldo

MPK: G02F 1/39, H01P 1/16, G02B 6/28...

Značky: zosilňovač, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Optický zosilňovač, predovšetkým na komunikačné vedenie s optickým vláknom, zapojiteľný sériovo do optického vlákna vedenia, obsahuje laserový zdroj čerpacieho výkonu s čerpacou vlnovou dĺžkou, dichroický väzobný člen (4) majúci dva vstupy, jeden pripojený k optickému vláknu vedenia, nesúcemu prenášaný signál a druhý k čerpaciemu zdroju (6), a výstup (5), pripojený k jednému koncu aktívneho vlákna (7), obsahujúceho fluorescenčnú dotujúcu látku...

Optický výkonový zosilňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278754

Dátum: 15.09.1991

Autori: Meli Fausto, Grasso Giorgio, Righetti Aldo

MPK: G02F 1/39, G02B 6/28, H01P 1/16...

Značky: zosilňovač, opticky, výkonový

Zhrnutie / Anotácia:

Optický výkonový zosilňovač, predovšetkým na telekomunikačné linky (2) s optickými vláknami (6, 8) typu Al/Er, obsahujúci aktívne vlákno (8), dopované fluorescenčnou látkou, hlavne erbiom (Er2O3), čerpané čerpacím laserom (7, 12) s výstupom na vlnovej dĺžke 980 nm, kde aktívne vlákno (8) obsahuje ako dopovaciu látku, modifikujúcu index lomu, oxid hlinitý (Al2O3).

Spôsob kontinuálej výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278656

Dátum: 15.09.1991

Autori: Jurkovič Karol, Podmanický Stanislav, Kačáni Stanislav, Krištofčák Jozef

MPK: C07D 277/80

Značky: kontinuálej, spôsob, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kontinuálnej výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu reakciou 2-merkaptobenzotiazolu vo forme nerafinovanej taveniny s chlórnanom sodným pri teplote 20 až 50 °C, v mólovom pomere 2-merkaptobenzotiazolu ku chlórnanu sodnému 1 : 1,1 až 1,3 v nadbytku 2,2 až 3,5 mólov cyklohexylamínu na 1 mól merkaptobenzotiazolu v jednom miešanom reaktore súčasným dávkovaním všetkých troch reakčných komponentov, resp. v dvoch nadväzných...

Kontrastný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278621

Dátum: 15.09.1991

Autori: Almén Torsten, Jynge Per, Baath Lars, Oksendal Audun Nesheim

MPK: A61K 49/04

Značky: kontrastný, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Kontrastný prostriedok obsahuje fyziologicky prijateľné vodné nosné médium a sú v ňom rozpustené: neiónové kontrastné činidlo, sodná soľ poskytujúca koncentráciu (A) sodných iónov 15 až 75 mM Na+, vápenatá soľ poskytujúca koncentráciu (B) vápenatých iónov 0,05 až 0,8 mM Ca2+, pričom pomer koncentrácií (A) a (B) je väčší než 60 a voliteľne tiež najmenej jedna soľ vybraná z draselných a horečnatých solí, pričom celková koncentrácia uvedenej...

Nárazový drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: 278620

Dátum: 15.09.1991

Autor: Reichmuth Franz

MPK: B02C 13/09, B02C 7/18

Značky: nárazový, drvič

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazový drvič (1) zrnitého, krupicovitého alebo múčneho tovaru pozostáva z rotačného rozmetávacieho kolesa (9) obklopeného nárazovým prstencom (7), zo sústrednej prívodnej trubice (8) a z prstencového odvádzacieho kanála (22). V rozmetávacom kolese (9) sú usporiadané aspoň dva odstredivé kanály (18, 19), ktoré sú obklopené aspoň jedným nárazovým prstencom (7). Tovar je koncentricky dodávaný do rozmetávacieho kolesa (9) prívodnou trubicou (8) a...

Zariadenie na tepelný rozklad fluidných škodlivín, najmä dioxínov a furánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278599

Dátum: 15.09.1991

Autor: Buzetzki Eduard

MPK: F23G 7/00, F23C 5/00, F23C 7/02...

Značky: fluidných, rozklad, dioxínov, zariadenie, furánov, škodlivin, tepelný, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené valcovou spaľovacou komorou (1), na ňu nadväzujúcou dodatočnou spaľovacou komorou (15), aspoň jedným do spaľovacej komory (1) nasmerovaným horákom (4), zachytávacím zariadením (20) a dýzami (10b, 10b, 16) prídavného vzduchu. Zachytávacie zariadenie (20) je vytvorené ako prstenec so stredovým priechodným otvorom (7) s menším priemerom ako je priemer spaľovacej komory (1). Okolo stredového priechodného otvoru (7) sú...

Spínacia zámka pre ochranný vypínač chybného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278581

Dátum: 15.09.1991

Autori: Schuh Gerhard, Amon Gerhard

MPK: H01H 71/32, H01H 71/52

Značky: spínacia, chybného, prúdu, zámka, ochranný, vypinač

Zhrnutie / Anotácia:

Spínacia zámka (1) ochranného vypínača chybného prúdu má výkyvne uložené ovládacie tlačidlo (20), ktoré je spojené s pohyblivými kontaktmi (5) kontaktného mechanizmu (3, 7). S ovládacím tlačidlom (20) je ďalej spojená výkyvne uložená západka (37), ktorej je priradená otočne uložená západková opierka (43), zaťažená pružinou (45). Západková opierka (45) spolupôsobí s vybavovacím zdvíhadlom (53) vypínacieho mechanizmu (11) s permanentným magnetom....

Spojovací prvok tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 278573

Dátum: 15.09.1991

Autor: Strässle Marcel

MPK: E04B 1/19, F16B 7/18

Značky: prvok, tyče, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací prvok tyče priestorovej priehradovej konštrukcie je tvorený svorníkom (5, 5') s objímkou (3), ktorá má hlavu (1), rúrkovú časť (2) a priechodný vývrt, ktorým je vedený svorník (5, 5'), ktorého hlava (6) sa opiera o čelnú stenu rúrkovej časti (2), a vodiacim puzdrom (16, 16', 26) s predným dielom, ktorý je spojený axiálne klzne so svorníkom (5, 5') tak, že otočný pohyb vodiaceho puzdra (16, 16', 26) sa prenáša na svorník (5, 5'),...

Odparovacia nádoba zvlášť na zdravotnícke účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 278456

Dátum: 15.09.1991

Autori: Baláž Vratislav, Straka Jozef

MPK: A61M 16/16, A61M 16/10

Značky: zdravotnické, odparovacia, nádoba, zvlášť, účely

Zhrnutie / Anotácia:

Odparovacia nádoba zvlášť na zdravotnícke účely pozostáva z telesa (1) krytého vekom (12), utesneným "O" krúžkom, pričom vo veku (12) je ďalej upravený vstup (7) a výstup (8) dýchacej zmesi a odparovacia nádoba ďalej obsahuje vyhrievacie teleso (31) a doplňovaciu fľašu (19). V telese (1) odparovacej nádoby je priehradka (9), vsadená medzi vstup (7) a výstup (8) dýchacej zmesi pod odklopným vekom (12), ktoré je na telese (1) odparovacej nádoby...

Potrubná konštrukcia na vytvorenie kotvy a/alebo na čerpanie kvapaliny v hornine

Načítavanie...

Číslo patentu: 278449

Dátum: 15.09.1991

Autori: Horváth Férenc, Fazekas János, Hegyi Zoltán, Gádori Vilmos, Kerényi Béla, Kralik Gyula, Orbán Tibor

MPK: E21B 17/08, E02D 5/80, E21B 17/02...

Značky: čerpanie, vytvorenie, hornině, kotvy, konštrukcia, kvapaliny, potrubná

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubná konštrukcia je tvorená prvým článkom (I) pozostávajúcim z rúry (2) so stenou deformovateľnou tlakom kvapaliny a vybavenou pozdĺžnou slučkou (1). Prvý koniec rúry (2) je uzavretý uzáverovým prvkom a k druhému koncu rúry (2) je pripevnený spojovací prvok na prívod kvapaliny, ktorý je tvorený spojovacím svorníkom (20) s prvým priechodným vývrtom (6) ústiacim do rúry (2) a s vonkajším závitom (5) na pripevnenie prídavného zariadenia, ktoré...

Mobilný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: 278433

Dátum: 15.09.1991

Autor: Bersani Pierre

MPK: B60P 3/34, E04B 1/343, E04B 1/344...

Značky: mobilný, kontajner

Zhrnutie / Anotácia:

Mobilný kontajner (1) obsahuje vzájomne spojené konštrukčné steny tvorené podlahou (27), zadnou stenou (6), stropom (3) a bočnými stenami (5, 7) a aspoň jedným sklopným panelom (4) otočne usporiadaným medzi zatvorenou polohou, v ktorej tvorí aspoň jednu konštrukčnú stenu, a medzi otvorenou polohou, v ktorej je vyklopený smerom von, a ďalej obsahuje aspoň jednu vnútornú konštrukciu (11) obsahujúcu predný vnútorný panel (13), ktorý je umiestnený...

Zariadenie na optické snímanie informačnej roviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278407

Dátum: 15.09.1991

Autori: Duijvestijn Adrianus Johannes, Bressers Andreas Johannes Maria, Coops Peter

MPK: G02B 27/16, G11B 7/09, G11B 7/08...

Značky: snímanie, zariadenie, roviny, optické, informačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj je určený na snímanie optického nosiča (1) záznamu, kde zväzok (b) žiarenia, vysielaný zdrojom (4), je zaostrovaný sústavou šošoviek, a kde žiarenie, odrážané nosičom (1), sa zaostruje do dvoch žiarivých bodov (V1, V2), v ktorých každý spolupracuje s jednou dvojicou detektorov (18, 19, 20, 21). Kombinovaný element na štiepenie a oddeľovanie zväzkov je tvorený ohybovou mriežkou (9), ktorá pozostáva z dvoch čiastkových mriežok (12, 13) s...

Závitorezná skrutka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278403

Dátum: 15.09.1991

Autor: Dicke Robert

MPK: F16B 25/00

Značky: skrutka, závitořezná

Zhrnutie / Anotácia:

Závitorezná skrutka má vrcholovú hranu (5) závitu (4) vyhotovenú v radiálne vlnitom tvare a na bočných plochách (10) závitov (4) sú pri vlnitej vrcholovej hrane (5) vyhotovené priehlbne (6) s parabolickým prienikom svojej prehĺbenej plochy s bočnou plochou (10) závitu (4), ktorých osi sú sklonené šikmo k vrcholovej hrane (5) závitu (4) a predná bočná plocha (7) priehlbní (6), uvažované v smere (Y) otáčania skrutky pri zaskrutkovaní, je strmšia...

Prevodový turbokompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278378

Dátum: 15.09.1991

Autor: Prümper Heinrich

MPK: F04D 29/00, F04D 25/02

Značky: převodový, turbokompresor

Zhrnutie / Anotácia:

Viacstupňový prevodový turbokompresor obsahujúci dvojstupňový prevod s vloženým ozubeným kolesom (5), ktoré obsahuje prvé a druhé ozubené koleso (51, 52), ktoré tvoria jeden ozubené koleso (52) a zaberá len s centrálnym hnacím ozubeným kolesom (2) poháňajúcim pastorkové hriadele (3, 4) prvých kompresných stupňov. Druhé ozubené koleso (52) je v zábere len s pastorkovými hriadeľmi (6, 7, 8) ďalších kompresných stupňov.

Spôsob prípravy krvného albumínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278348

Dátum: 15.09.1991

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: C07K 4/12

Značky: přípravy, krvného, spôsob, albuminu

Zhrnutie / Anotácia:

Bielkovinný roztok frakcie IV podľa Cohna, v apyrogénnej vode s koncentráciou bielkovín 10g až 100 g na liter, sa pri pH 5,8 +/- 0,3 precipituje etanolom na celkovú koncentráciu etanolu 40 +/- 10 % z celkového objemu reakčnej zmesi pri teplote -5°C+/- 0,5°C, pričom balastné bielkoviny nealbumínovej povahy sa vyzrážajú v podobe suspenzie, ktorá sa oddelí centrifugáciou, supernatant sa podrobí čeriacej filtrácii a precipituje sa z neho albumín...

Žiarivka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278345

Dátum: 15.09.1991

Autor: Imris Pavel

MPK: H01J 61/10, H05B 41/24, H01J 1/46...

Značky: žiarivka

Zhrnutie / Anotácia:

Žiarivka sa skladá z výbojového priestoru (3), ktorý je smerom von ohraničený bankou (1) žiarivky a ktorý obsahuje výbojové elektródy (7,8), ako aj pretiahnutý vnútorný článok (2), ohraničujúci výbojový priestor (3) smerom dovnútra. Celá vnútorná stena banky (1) žiarivky a vonkajšia stena vnútorného článku (2) je pokrytá vrstvou luminoforu (4) a vo vnútri vnútorného článku (2) je aspoň cez jednu časť jeho celkovej dĺžky usporia daný elektricky...

Hermetický spoj kovových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278341

Dátum: 15.09.1991

Autori: Cappelli Cataldo, Morlotti Norberto

MPK: F16L 15/00, F16L 15/04, E21B 17/08...

Značky: kovových, rúrok, hermetický

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj rúrok na čerpanie endogénnych tekutín a pre pažnice vrtov s lichobežníkovým závitom (3), vytvorený medzi vnútorným prvkom (1) a vonkajším prvkom (2), je charakterizovaný špeciálnou kombináciou plôch zaisťujúcou hermetické kovové tesnenie interakciou medzi vonkajšou tesniacou plochou (4) vnútorného prvku (1) a vnútornou tesniacou plochou (9) vonkajšieho prvku (2), ktoré majú kužeľový tvar, ktorého kužeľovitosť je 6,25 až 9,25 %. Vonkajšia...

Spôsob prípravy (2R,3R)-cis-ß-fenylglycidovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278331

Dátum: 15.09.1991

Autori: Duchesne Jean-pierre, Mulhauser Michel

MPK: C07D 303/48

Značky: přípravy, spôsob, kyseliny, 2r,3r)-cis-ß-fenylglycidovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy (2R,3R)-beta-fenylglycidovej kyseliny, prípadne vo forme soli alebo esteru, zrážaním soli (2R,3R)-beta-fenylglycidovej kyseliny s (R)(+)-alfa-metylbenzylamínom v roztoku zmesi cis a trans solí beta-fenylglycidových kyselín s (R)(+)-alfa-metylbenzylamínom.

Spôsob bezchlórového bielenia viskózovej buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278326

Dátum: 15.09.1991

Autori: Höglinger Oskar, Peter Walter, Hruschka Anton

MPK: D21C 9/10, D21C 9/153

Značky: spôsob, bezchlorového, bielenia, buničiny, viskózovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa skladá z troch stupňov, teda kyslíkového bielenia alebo kyslíkového bielenia kombinovaného s bielením peroxidom vodíka (stupeň EOP), ozónovým bielením (stupeň Z) a peroxidovým bielením (stupeň P). Obsah zostatkového kyslíka z odplynu zo stupňa Z sa privedie k úplnej reakcii v stupni EOP a odpadová voda zo stupňa Z sa použije na riadenie medzi stupňom EOP a Z a/alebo na zbavenie popola pri buničine po bielení. Pritom je výhodné, keď sa...

Dýchací okruh so zbernou nádobou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278325

Dátum: 15.09.1991

Autori: Zábrodský Vladimír, Brychta Ondrej, Arbet Ján, Rumánek Gustáv, Sadloň Dušan

MPK: A61M 16/00, A61H 31/00

Značky: okruh, dýchací, zbernou, nádobou

Zhrnutie / Anotácia:

Na pacientskú časť (9) je pripojená výdychová vetva (7), ktorá je vybavená tangenciálnym vstupom (3) veka (2) zbernej nádoby (1), ktorá je spojená stredovým výstupom (4) s PEEP ventilom (5) na atmosféru, a vdychová vetva (8) so zvlhčovačom (6), pričom vdychová vetva (8) a výdychová vetva (7) majú rovnaký spádový uhol k najnižšie uloženej zbernej nádobe (1) a zvlhčovaču (6).

Derivát beta-fenylizoserínu, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278304

Dátum: 15.09.1991

Autori: Duchesne Jean-pierre, Mulhauser Michel

MPK: C07C 229/34, C07C 227/00

Značky: beta-fenylizoserínu, přípravy, derivát, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina vzorca (I), jej príprava a použitie na prípravu medziproduktu na syntézu taxolu a jeho derivátov.