Zverejnene patenty 12.11.1991

Sústava na rekonštrukciu kĺbov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279534

Dátum: 12.11.1991

Autor: Branemark Per-ingvar

MPK: A61F 2/42

Značky: sústava, rekonštrukciu, kĺbov

Zhrnutie / Anotácia:

Sústava na rekonštrukciu kĺbov, najmä zápästných kĺbov, obsahuje tri základné časti, prvý hlavný diel (1) s prvou čelnou doskou (2), v ktorej je uložený prvý kotvový orgán (8), upravený na zaskrutkovanie do kostnej drene priliehajúcej ku kĺbu, druhý hlavný diel (14) s druhou čelnou doskou (15), v ktorej je uložený druhý kotvový orgán (17), upravený na zaskrutkovanie do kostnej drene priliehajúcej k druhej strane kĺbu, a tretí hlavný diel (33) s...

Prstenec na žehlenie stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 279495

Dátum: 12.11.1991

Autori: Mistry Pravin, Heyes Peter John, Digby Stephen John, Ambrose Kevin Mark, Williams Steven Paul

MPK: B21D 22/28, B21C 3/02, B21D 22/30...

Značky: žehlenie, stien, prstenec

Zhrnutie / Anotácia:

Prstenec (8) na žehlenie stien na použitie v spolupôsobení s lisovníkom (1), ktorý má vstupnú plochu (24) v tvare zrezaného kužeľa, medziľahlú plôšku (25) usporiadanú pozdĺž stredovej osi kolmej na rovinu prstenca (8) a rozbiehavú výstupnú plochu (26), vybiehajúcu z uvedenej plôšky (25) v uhle od 5° do 15° tak, že uvedená vstupná plocha (24) v tvare zrezaného kužeľa sa zbieha v uhle od 1° do 4° k stredovej osi, pričom prstenec je vytvorený z...

Cestný a koľajnicový transportný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 279364

Dátum: 12.11.1991

Autor: Franz Carl

MPK: B61D 3/18, B62D 53/08

Značky: koľajnicový, transportný, systém, cestný

Zhrnutie / Anotácia:

Cestný a koľajnicový transportný systém sa skladá z jednej lokomotívy, návesových ťahačov, sedlových návesov (9) a koľajnicových podvozkov (29). Sedlové návesy (9) sú na čelných stranách vybavené vždy jedným poistným čapom (5, 6) a koľajnicový podvozok (29) je vybavený spojovacím medzičlenom (1) s dvomi spojkami (3, 4). Spojovací medzičlen (1) je kĺbovo spojený s koľajnicovým podvozkom (29) guľovým kĺbom (2).

Transdermálny systém a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279357

Dátum: 12.11.1991

Autor: Müller Walter

MPK: A61M 37/00

Značky: systém, použitie, transdermálny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa transdermálny systém s účinnou látkou, na riadené, odstupňované podávanie účinných látok na kožu, pri ktorom permeabilita membrány (13, 23) na účinnú látku alebo účinné látky, ktoré sa majú uvoľňovať, je rovná nule alebo je väčšia ako nula a plocha membrány (13, 23) je menšia ako plocha uvoľňovania účinnej látky zo systému.

Kolesový pohon posúvačov membránového plynomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 279350

Dátum: 12.11.1991

Autori: Batka Luboslav, Marták Jaroslav

MPK: G01F 15/14

Značky: posúvačov, pohon, plynomeru, membránového, kolesový

Zhrnutie / Anotácia:

Kolesový pohon posúvačov membránového plynomeru je tvorený z posúvačov a sústavy ozubených kolies prichytených v kozlíku vodiacimi lištami. Týmto usporiadaním sa odstráni nesymetria strednej alebo krajnej polohy posúvačov v závislosti od vratnej alebo strednej polohy membrán, zmenší sa počet kinematických členov systému, zjednoduší sa výroba i montáž.

Obvod na generovanie časovacích signálov pre televízny prijímač s postupným rozmietaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 279307

Dátum: 12.11.1991

Autor: Todd Christopher

MPK: H04N 5/12

Značky: generovanie, signálov, rozmietaním, televízny, postupným, časovacích, přijímač, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Slučka (12) fázového závesu na príjem obrazového signálu s horizontálnou synchronizačnou zložkou na vstupe (11) na frekvencii horizontálneho rozmietania generuje pomocný synchronizačný signál na výstupe (47) druhej slučky (40) fázového závesu, synchronizovaný s horizontálnou synchronizačnou zložkou. Horizontálny vychyľovací obvod (40, 50) generuje horizontálny vychyľovací prúd synchronizovaný s pomocným synchronizačným signálom na výstupe (47)...

(-)-1-(4′-amino-3′-kyanofenyl)-2-izopropylaminoetanol a jeho adičné soli, spôsob ich výroby, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279258

Dátum: 12.11.1991

Autori: Quirke John Francis, Resemann Wolfgang, Dürr Adolf, Engelhardt Günther

MPK: A23K 1/16, C07C 255/59, A61K 31/275...

Značky: 1-(4'-amino-3'-kyanofenyl)-2-izopropylaminoetanol, spôsob, výroby, solí, adičné, použitie, obsahom, kompozície, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je (-)-1-(4'-amino-3'-kyanofenyl)-2-izopropylaminoetanol a jeho adičné soli, spôsob výroby tejto látky, ktorý spočíva v rozpustení 1-(4'-amino-3'-kyanofenyl)-2-izopropylaminoetanolu a aspoň dvoch ekvivalentov kyseliny (-)-O,O'-dibenzoyl-L-vínnej alebo kyseliny (+)-O,O'-dibenzoyl-D-vínnej v metanole, roztok sa nechá kryštalizovať pri teplote nad 20 °C, vykryštalizovaná diastereomérna soľ sa oddelí, enantiomérna báza sa uvoľní a prípadne...

Spôsob enzymatického stanovenia antibiotík s ß-laktámovým jadrom a súprava pre stanovenie antibiotík

Načítavanie...

Číslo patentu: 279176

Dátum: 12.11.1991

Autori: Degelaen Jaques, Frere Jean-marie

MPK: C12Q 1/37

Značky: enzymatického, antibiotik, stanovenia, stanovenie, ß-laktámovým, jadrom, súprava, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob enzymatického stanovenia antibiotík s beta-laktámovým jadrom v biologickej tekutine zahŕňa 1. inkubáciu uvedenej biologickej tekutiny s rozpustnostnou D-alanyl-D-alanínkarboxypeptidázou, produkovanou mikroorganizmom Actinomadura R39, pričom sa táto inkubácia uskutočňuje pri podmienkach, umožňujúcich reakciu antibiotika s beta-laktámovým kruhom, prípadne prítomného v uvedenej biologickej tekutine, s enzýmom pri vzniku inaktívneho a v...

Substituované N-/cyklohexyl/benzotiazolyl-2-sulfénamidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279056

Dátum: 12.11.1991

Autori: Durmis Július, Danko Peter, Orlík Ivo, Tomáš Ján, Karvaš Milan, Gögh Tibor, Kosár Karol

MPK: C07D 277/80

Značky: přípravy, spôsob, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované N-(cyklohexyl)benzotiazolyl-2-sulfénamidy všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená metyl, etyl alebo terc. butyl a R2 znamená metyl, etyl, izopropyl alebo terc. butyl a ich cis- a/alebo trans-izomérov, ktoré sú účinné ako urýchľovače sírnej vulkanizácie kaučukov. Uvedené substituované N-(cyklohexyl)benzotiazolyl-2-sulfénamidy vzorca (I) a ich cis- a/alebo trans-izoméry sa pripravia reakciou 2,2-dibenzotiazolyldisulfidu s amínom...

2,9-Substituované 4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-óny, spôsob ich prípravy a antipsychotické farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279005

Dátum: 12.11.1991

Autori: Van Heertum Albertus Hendricus Marie Theresia, Kennis Ludo Edmond Josephine, Vandenberk Jan

MPK: A61K 31/505, C07D 471/04

Značky: přípravky, farmaceutické, 4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-óny, přípravy, antipsychotické, 2,9-substituované, spôsob, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 2,9-disubstituované 4H-pyrido[1,2-a]-pyrimidin-4-óny s všeobecným vzorcom (I), kde Alk predstavuje alkándiylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, D predstavuje bicyklický heterocyklus s všeobecným vzorcom a, b alebo c kde R1 predstavuje alkylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, hydroxyalkylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, karboxaldehydovú skupinu, karboxylovú skupinu a alkylkarbonyloxyalkylovú skupinu s 1 až 10 atómami uhlíka v prvom...

Modifikátor liatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278920

Dátum: 12.11.1991

Autori: Tribuševskij Vladimír Leonidovič, Wachter Igor, Bestužev Nikolaj Ivanovič, Lekach Semjon Naumovič, Sluckij Anatolij Grigorijevič, Murgaš Marian

MPK: C21C 1/08, C22C 35/00, C21C 1/10...

Značky: liatiny, modifikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikátor liatiny, ktorý zabraňuje vzniku horúcich trhlín a znižuje sklon liatiny k tvorbe defektov sťahovania, obsahuje 6 až 15 % hmotn. kovov vzácnych zemín skupiny céru, 1 až 4 % hmotn. vápnika, 0,1 až 4 % hmotn. medi, 5 až 15 % hmotn. železa, 5 až 25 % hmotn. kremíka, 0,1 až 1,5 % hmotn. horčíka, 2 až 7 % hmotn. bizmútu a zvyšok tvorí hliník.

Substituované azoly, spôsob ich výroby, ich použitie, medziprodukty pre výrobu týchto látok a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278797

Dátum: 12.11.1991

Autori: Vevert Jean-paul, Henning Rainer, Wagner Adalbert, Caille Jean-claude, Gerhards Hermann, Schölkens Bernward

MPK: A61K 31/415, A61K 31/41, A61K 31/40...

Značky: obsahujúci, medziprodukty, tieto, spôsob, látok, farmaceutický, substituované, použitie, týchto, azoly, výroby, látky, prostriedok, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované azoly všeobecného vzorca (I), v ktorom je význam substituentov vysvetlený v opise, spôsob výroby týchto látok, medziprodukty všeobecného vzorca (II') na ich výrobu a farmaceutické prostriedky, ktoré uvedené účinné látky obsahujú a možno ich použiť na liečenie vysokého krvného tlaku.

Kartónový obal na fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: 278785

Dátum: 12.11.1991

Autor: Bakx Martinus

MPK: B65D 71/36, B65D 5/02

Značky: fľaše, kartónový

Zhrnutie / Anotácia:

Kartónový obal na fľaše má stropný panel (18) a základové panely (12, 24) základne spojené dohromady stenovými panelmi (14, 16, 20 a 22) na vytvorenie rúrkovitého útvaru, ktorý má sústavu uzavieracích panelov (38, 52, 66) na koncoch kartónového obalu a aspoň čiastočne je uzavierací. Každá sústava uzavieracích panelov (38, 52, 66) obsahuje dvojicu dolných stenových uzavieracích panelov (38, 38', 52, 52', 38a, 38a', 52a, 52a'), ohýbateľných okolo...

Elektrická pec na jednosmerný prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278737

Dátum: 12.11.1991

Autori: Meysson Nicolas, Janiak Robert André

MPK: F27D 11/10, H05B 7/102, F27B 3/20...

Značky: elektrická, prúd, jednosmerný

Zhrnutie / Anotácia:

Pec na tavenie kovových surovín, najmä šrotu, má dve taviace elektródy (21, 22), umiestnené s odstupom od seba, pripevnené na ramenách (17) nad vekom pece a prechádzajúce zvisle posuvne vekom do pecnej nádoby (1), kde sú v pôdorysnom priemete presadené k strednej rovine (P1) pecnej nádoby (1) smerom k zdroju (4) jednosmerného prúdu, a najmenej štyri pevné elektródy (31, 32, 33, 34) prechádzajúce dnom pecnej nádoby (1), umiestnené po oboch...

Výstražný trojuholník

Načítavanie...

Číslo patentu: 278542

Dátum: 12.11.1991

Autori: Kiefer Klaus-jürgen, Straten Günter

MPK: B60Q 7/00

Značky: trojuholník, výstražný

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má vonkajšiu úpravu a farbu zodpovedajúcu výstražnej značke "Nebezpečné miesto" a obsahuje podstavec (10) a obvodovú konštrukciu (11) s troma odrazovými ramenami (11a, 11b, 11c), medzi ktorými je biela základná plocha (110) pozadia so zvislým čiernym dielcom, pričom výstražný trojuholník je svietiaci, s napojením na zdroj energie, prípadne s vlastným zdrojom. Zvislým dielcom vybaveným osvetľovacím zariadením (19) je plochý kolík (13)...

Ventilová súprava na ovládanie pneumatického brzdového posilňovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 278488

Dátum: 12.11.1991

Autor: Kaub Manfred

MPK: B60T 13/52, B60T 15/18

Značky: pneumatického, posilňovača, súprava, ovládanie, ventilová, brzdového

Zhrnutie / Anotácia:

Vo ventilovom telese (30) je umiestnené prvé a druhé ventilové sedlo (32, 34), na ktoré dosadá spoločná ventilová pätka (40). V prvej polohe ventilového ovládacieho drieku (38) je ventilová pätka (40) zdvihnutá len z prvého ventilového sedla (32) a obe komory (24, 26) brzdového posilňovača (10) sú prepojené a oddelené od vzduchového prívodu (50). V druhej polohe ovládacieho drieku (38) je ventilová pätka (40) zdvihnutá i z druhého ventilového...

Fungicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278354

Dátum: 12.11.1991

Autori: Brandes Wilhelm, Berg Dieter, Dutzmann Stefan, Holmwood Graham

MPK: A01N 47/44

Značky: fungicidně, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídne prostriedky majú ako účinnú zložku kombináciu účinných látok, pozostávajúcu z 1-(4-chlórfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-yl-metyl)-3-pentanolu a guanylovaných alifatických polyamínov. Prostriedky majú veľmi dobré fungicídne vlastnosti a sú vhodné na ničenie húb.

Spôsob premiešavania tekutého kovu pri kontinuálnom liatí brám

Načítavanie...

Číslo patentu: 277974

Dátum: 12.11.1991

Autor: Murgaš Marian

MPK: B22D 27/02

Značky: kontinuálnom, tekutého, spôsob, premiešavania, liatí, brám

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou riešenia je, že na bramu sa súčasne pôsobí jednosmerným elektrickým prúdom privedeným v mieste kryštalizátora a na opačnom konci bramy s hustotou elektrického prúdu 2 až 5 A/cm2 a magnetickým poľom aspoň jedného elektromagnetu s indukciou 0,05 až 0,2 T. Pritom magnetické pole je orientované kolmo na smer tečúceho prúdu.

Vážiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277954

Dátum: 12.11.1991

Autori: Schröder Heinrich, Hilgner Reinhard, Fritz Harald

MPK: G01G 3/18, G01G 19/14

Značky: zariadenie, vážiace

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z nosného dielu (1) na vážené bremeno, z podperného dielu (9) na podopretie nosného dielu (1) s váženým bremenom a z vážiacich snímačov (7, 8), umiestnených medzi koncami nosného dielu (1) a podperným dielom (9). Na kompenzovanie účinku síl, pôsobiacich v inom ako vážiacom smere a vyvodzovaných napríklad teplotnými vplyvmi, je medzi nosný diel (1) a vážiace snímače (7, 8) umiestnená dvojica kompenzačných dielov (6), ktorých...

Spôsob výroby N-sukcínimidylkarbonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277921

Dátum: 12.11.1991

Autori: Huber Wolfgang, Steinbauer Gerhard, Kögler Rupert

MPK: C07D 207/404

Značky: spôsob, n-sukcínimidylkarbonátov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

N-Sukcínimidylkarbonáty všeobecného vzorca I, kde Ar znamená 9-fluorenyl, fenyl, prípadne substituovaný substituentami zo skupiny atóm halogénu, nitroskupina, alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka alebo trifluórmetyl, alebo ide o heteroaromatický zvyšok s 5 alebo 6 atómami v kruhu a jedným alebo dvoma atómami dusíka alebo síry, sa pripraví reakciou alkoholu ArCH2OH, kde Ar má vyššie uvedený význam, s fosgénom za prítomnosti inertného, s vodou...

Makromolekulový materiál so zvýšenou pevnosťou a húževnatosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 277902

Dátum: 12.11.1991

Autori: Micka Miloň, Macho Vendelín, Szulényi František, Harag Vladimír, Kováč Miroslav

MPK: C08L 27/06

Značky: makromolekulový, zvýšenou, materiál, pevnosťou, húževnatosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Makromolekulový materiál je na báze homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu, pričom pozostáva z 0,2 až 20 % hmotn. modifikátora pevnosti, tvoreného z 30 až 100 % hmotn. zmesi dikarboxylovej až tetrakarboxylovej kyseliny a/alebo ich anhydridu s parciálnym esterom alifatického monoolu až tetraolu s mólovou hmotnosťou 60 až 6 000 g.mol-1 a/alebo najmenej s jedným diesterom až tetraesterom dikarboxylovej až tetrakarboxylovej kyseliny s...

Nožová hlava mäsového mlynčeka

Načítavanie...

Číslo patentu: 277882

Dátum: 12.11.1991

Autor: Steffens Michael

MPK: B02C 18/06, B02C 18/20

Značky: mäsového, nožová, mlynčeka, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Pre radiálne nastavenie nožov (A, B, C) sú v pozdĺžnom otvore (7) v pätke (6) noža na protiľahlých vnútorných rovnobežných pozdĺžnych okrajoch vytvorené vnútorné ozubenia (10) pre záber s vonkajším ozubením (11) vytvoreným na protiľahlých vonkajších rovnobežných pozdĺžnych okrajoch upínacej vložky (8) vybavenej osovým otvorom (9), ktorého tvar zodpovedá profilu hnacieho hriadeľa (9). Hrúbka upínacej vložky (8) je menšia ako dĺžka pozdĺžneho...

Deriváty komplexov DTPA, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny, ich použitie a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277828

Dátum: 12.11.1991

Autori: Vogler Hubert, Weinmann Hanns-joachim, Schuhmann Gabriele, Gries Heinz, Platzek Johannes, Schmitt-willich Heribert

MPK: C07C 229/04, A61K 49/00

Značky: komplexov, prostriedky, dtpa, zlúčeniny, farmaceutické, spôsob, obsahujúce, tieto, použitie, deriváty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca I, kde Z1 a Z2 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka alebo zvyšok -(CH2)m-(C6H4)q-(O)k-(CH2)n-(C6H4)l-(O)r-R, kde znamenajú m a n číslo 0 až 20 k, l, q a r čísla 0 a 1 a R atóm vodíka, C1 až C6-alkylový zvyšok, prípadne substituovaný OR1 alebo skupinu CH2COOR1 s R1 vo význame atómu vodíka, C1 až C6-alkylového zvyšku alebo benzylovej skupiny, X atóm vodíka a/alebo ekvivalent iónu kovu prvku s atómovým číslom 21 až...

Porézne absorpčné polymérne makroštruktúry a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281455

Dátum: 12.11.1991

Autori: Berg Charles John, Roe Donald Carroll, Lahrman Frank Henry

MPK: A61L 15/22

Značky: spôsoby, absorpčne, porézne, přípravy, polymérne, makrostruktury

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný polymérny materiál, tvoriaci hydrogél, obsahuje agregáty častíc vo vode nerozpustného absorpčného polyméru tvoriaceho hydrogél, chemicky viazaných do poréznej medzičasticovo zosietenej makroštruktúry medzičasticovo zosieťovacím činidlom zreagovaným s časticami v množstve od 0,01 do 30 hmotnostných dielov na sto hmotnostných dielov častíc, na vytvorenie zosieťovacích väzieb medzi časticami v agregátoch. Opísaný objem výslednej poréznej...

Peptidy a polypeptidy, vakcíny a nukleové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 277781

Dátum: 12.11.1991

Autori: Bodemer Walter, Mandl Christian, Antoine Gerhard, Heinz Franz, Dorner Friedrich, Kunz Christian

MPK: C07K 13/00, C12N 15/40, A61K 39/12...

Značky: nukleové, peptidy, polypeptidy, vakcíny, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka nukleotidových reťazcov a reťazcov aminokyselín bielkoviny NS-1 západného subtypu vírusu TBE, ktorý je pôvodcom encefalitídy, prenášanej kliešťami. Reťazec bol odvodený na základe klonov cDNA. Bielkovinu NS-1 je možné použiť ako zložku vakcíny proti vírusu TBE, ako diagnostické reakčné činidlo a na ďalšie účely. Nukleovú kyselinu, ktorá je kódom pre bielkovinu NS-1 je možné použiť na získanie systému, vhodného na expresiu...

Pojazdný stroj na stavbu koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277775

Dátum: 12.11.1991

Autor: Mohr In Stainville Pierre

MPK: E01B 27/02, E01B 27/06

Značky: stroj, pojazdný, stavbu, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na stavbu koľaje na spracovanie štrkového lôžka koľaje (5) s ústrojenstvom na začisťovanie, prípadne zametanie štrku a s ďalšími ústrojenstvami na ukladanie štrku do koľaje, prípadne na urovnávanie štrku, pričom ústrojenstvo na zametanie pozostáva z prostredníctvom pohonov (14, 20, 21) na sebe navzájom nezávisle výškovo nastaviteľných a otočných zametacích valcov (15, 17), ktoré sú usporiadané v priečnom smere koľaje vedľa seba a ktoré...

Spôsob spracovania kvapalného odpadu po výrobe draselných solí benzylpenicilínu a fenoxymetylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277722

Dátum: 12.11.1991

Autori: Bobáľ Miloš, Mazáň Štefan, Lakomčík Peter, Gažo Marián, Dvořáčková Ľudmila, Košč Pavel

MPK: C02F 1/00, C02F 3/00

Značky: spracovania, výrobe, draselných, solí, fenoxymetylpenicilínu, spôsob, odpadů, benzylpenicilínu, kvapalného

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zlepšeného spracovania kvapalného odpadu po výrobe draselných solí benzylpenicilínu a fenoxymetylpenicilínu, keď sa úpravou matečných lúhov kyselinou fosforečnou za prítomnosti acetónu získa kryštalický dihydrogénfosforečnan draselný. Po jeho odseparovaní sa úpravou hodnoty pH matečných lúhov hydroxidom alebo hydrogénuhličitanom sodným získa ochladením trihydrát octanu sodného. Použitý acetón sa zregeneruje destiláciou. Získaný...

Spôsob dekódovania samoopravných kódov násobkov zostrojených z najmenej dvoch kódov BCH

Načítavanie...

Číslo patentu: 277718

Dátum: 12.11.1991

Autor: Farkas Péter

MPK: H03M 13/00

Značky: najmenej, spôsob, zostrojených, kódov, dvoch, samoopravných, dekódovania, násobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu ochrany údajov prenášaných alebo uchovávaných na rôznych médiách voči chybám. Riešenie umožňuje zvýšiť samoopravnú schopnosť kódu násobku zostrojeného aspoň z dvoch BCH kódov. Podstata spôsobu dekódovania spočíva v tom, že pri dekódovaní prvej a druhej série kódových slov sa vykonáva len oprava kombinácií, v ktorých je predpoklad, že je najviac t1 chýb a pri dekódovaní ďalších sérií kódových slov sa vykonávajú opravy ti...

Spôsob odstraňovania N-nitrózodimetylamínu a 1,3,5-trinitrózotriazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277714

Dátum: 12.11.1991

Autori: Štibrányi Ladislav, Papugová Iveta

MPK: C02F 1/46

Značky: spôsob, odstraňovania, n-nitrózodimetylamínu, 1,3,5-trinitrózotriazínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob odstraňovania N-nitrózodimetylamínu a 1,3,5-trinitrózotriazínu z ich veľmi zriedených vodných roztokov, v ktorých sa nachádzajú v koncentráciách 6,5 až 30 mg.dm-3. Zriedené vodné roztoky sa elektrolyzujú na grafitových a platinových elektródach s vodíkovým nadpätím = 0,50 až 0,80 V a s kyslíkovým nadpätím = 0,50 až 0,90 V, pri pH = 2,5 až 11 za použitia elektrolyzéra s diafragmou, ktorú tvorila frita S3, alebo bez...

Stroj pojazný po koľaji k rozdeľovaniu a profilovaniu štrku koľajového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 277712

Dátum: 12.11.1991

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/02

Značky: ložiska, štrku, rozdeľovaniu, koľaji, pojazný, koľajového, profilovaniu, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) má medzi pojazdovými ústrojenstvami (2, 3) podvozového rámu (4) výškovo nastaviteľný štrkový pluh (16), upevnený na vlastnom nosnom ráme (11). Nosný rám (11) prebieha v pozdĺžnom smere stroja pod podvozkovým rámom (4) a je jedným koncom spojený kĺbovým spojom (15) s podvozkovým rámom (4) a druhým koncom s pojazdovým ústrojenstvom (12), pojazdným po koľaji.

Stroj pojazdný po koľaji k rozdeľovaniu a rovnaniu štrku štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 277711

Dátum: 12.11.1991

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/02

Značky: lôžka, rozdeľovaniu, štrku, koľaji, stroj, pojazdný, rovnaniu, štrkového

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdný stroj (1) má podvozkový rám (4) s pojazdovými ústrojenstvami (2, 3), štrkový pluh (16), zásobník (8) na štrk a kefovú a zbieraciu jednotku (19), ktorá pozostáva z dopravného pásu (27) a zametacej kefy (18), spojeného s nosným rámom (20), upraveným kĺbovo na podvozkovom ráme (4). Nosný rám (20) je svojim predným koncom upevnený kĺbovým spojom (21) na podvozkovom ráme (4) výkyvne okolo zvislej osi a okolo osi kolmej na pozdĺžny smer...

Spôsob dekódovania samoopravných kódov násobkov zostrojených z najmenej dvoch kódov BCH

Načítavanie...

Číslo patentu: 277707

Dátum: 12.11.1991

MPK: H03M 13/00

Značky: zostrojených, násobkov, spôsob, dvoch, najmenej, samoopravných, kódov, dekódovania

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu dekódovania spočíva v tom, že pri dekódovaní prvej série kódových slov sa vykonáva len oprava kombinácií, v ktorých je predpoklad, že je najviac t1 chýb a pri dekódovaní ďalších sérií kódových slov sa vykonávajú opravy t1 chýb a označenia tých kódových slov, v ktorých je odhalená neopraviteľná chyba ako zmazaných. Po dekódovaní všetkých sérií slov použitých v kóde násobku - po ukončení prvého cyklu sa pokračuje ďalším cyklom od...

Stroj na rozdeľovanie a rovnanie štrku štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277702

Dátum: 12.11.1991

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/02

Značky: stroj, rovnanie, lôžka, štrku, koľaje, rozdeľovanie, štrkového

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) má podvozkový rám (4) s dvoma pojazdovými ústrojenstvami (2, 3), opatrený pri zadnom konci zametacou kefou (25), štrkovým pluhovým ústrojenstvom a vypúšťacími otvormi (11) na vysypávanie štrku zo zásobníka (8) na štrk na koľaj. Ku každému vypúšťaciemu otvoru (11) zásobníka (8) je priradený vlastný vynášací dopravník (14) s vlastným pohonom (13), ktorý je umiestnený tesne pod vypúšťacím otvorom (11) na jeho uzatváranie.

Filtr hořlavých prachů

Načítavanie...

Číslo patentu: 274889

Dátum: 12.11.1991

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 29/19

Značky: filtr, hořlavých, prachu

Impulsní zdroj proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 274886

Dátum: 12.11.1991

Autor: Macháč Petr

MPK: G01R 31/26, G05F 1/10, G05B 11/26...

Značky: proudu, zdroj, impulsní