Zverejnene patenty 15.09.1991

Zariadenie na rozoberateľné upevnenie a zaistenie drenážneho elementu v prítlačnej doske lisu na ovocie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279428

Dátum: 15.09.1991

Autor: Chara Alexandr

MPK: F16L 37/08, F16B 21/18

Značky: doske, zaistenie, upevnenie, elementů, rozoberateľné, zariadenie, ovocie, drenážneho, prítlačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Na rozoberateľné upevnenie a zaistenie drenážneho elementu (3) na prítlačnej doske (1) lisu na ovocie je koniec drenážneho elementu (3) opatrený zástrčným dielcom (4) zastrčeným do puzdra (5) prítlačnej dosky (1). Na puzdre (5) je usporiadaný poistný krúžok (7) vytvorený ako krúžok z plochej pružiny, ktorý na svojom vnútornom obvode nesie niekoľko výstupkov (9, 10). V stene (12) puzdra (5) sú otvory (11), do ktorých výstupky (9, 10) zapadajú....

Vibračné deliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279384

Dátum: 15.09.1991

Autori: Hofer Gerhard, Durstberger Rudolf

MPK: B07B 13/11

Značky: zariadenie, vibračně, deliace

Zhrnutie / Anotácia:

Vibračné deliace zariadenie s paralelne usporiadanými vibračnými poschodiami, ktoré obsahuje dva rady (A, B) vibračných poschodí (11, 12) v sérii, pričom sklon poschodí oboch radov je rôzny. Vo výhodnom usporiadaní sklon poschodí prvého (horného) radu (A) k horizontále je menší než sklon smeru vibrácie (f) k horizontále. V ďalšom výhodnom usporiadaní majú poschodia druhého radu (B) plochejší a strmší úsek a sú zospodu konkávne.

Rastlinná bunka exprimujúca ASN-A, génový konštrukt s génom kódujúcim ASN-A, vektor tento konštrukt obsahujúci a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279160

Dátum: 15.09.1991

Autori: Paulovics Katalin, Donn Günter, Nagy Ferenc, Bako László, Horváth Gábor, Györgyey János, Eckes Peter, Kalman Katalin, Dudits Denes

MPK: C12N 15/52, C12N 15/82, A01H 5/00...

Značky: asn-a, exprimujúca, génom, génový, konštrukt, vektor, použitie, kódujúcim, buňka, obsahujúci, rastlinná

Zhrnutie / Anotácia:

Gén ASN-A, ktorý kóduje prokaryotickú amoniak-špecifickú asparagínsyntetázu (ASN-A)môže byť zavedený do rastlinných buniek. Takto transformované bunky a z nich vyvinuté rastliny nielen tolerujú inhibítory glutamín syntetázy, ale sú dokonca takýmito herbicídmi v malých dávkach účinne stimulované.

Spôsob prípravy sulfónov penicilánových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279076

Dátum: 15.09.1991

Autori: Michálková Eva, Dudek Marcel, Mazáň Štefan, Welward Ladislav, Geleta Slavomír, Geletová Janka

MPK: A61K 31/43, C07D 499/86

Značky: sulfónov, přípravy, kyselin, spôsob, penicilánových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy sulfónov penicilánových kyselín, pri ktorom sa na oxidáciu penicilánových kyselín, ich sulfoxidov a ich vzájomných zmesí používa kryštalický manganistan draselný, ktorý sa postupne pridáva do reakčnej zmesi v množstve od 0,8 do 3 mol na 1 mol vodorozpustnej soli príslušnej kyseliny. Reakcia prebieha pri koncentrácii východiskovej vodorozpustnej soli príslušnej kyseliny vo vode od 1 do 30 % hmotnostných pri teplote -5 až 30 °C.

Vzdušný separátor s odstredivým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279035

Dátum: 15.09.1991

Autor: Cordonnier Alain

MPK: B07B 7/00

Značky: odstředivým, separátor, účinkom, vzdušný

Zhrnutie / Anotácia:

Vzdušný separátor obsahuje rozvádzacie lopatky usporiadané pozdĺž povrchových priamok fiktívneho valca s vertikálnou osou a schopné dodať prúdu plynu, prenikajúcemu do uvedeného fiktívneho valca otáčavý pohyb okolo osi tohto fiktívneho valca, rotor koaxiálne umiestnený vnútri fiktívneho valca a opatrený vertikálnymi obvodovými lopatkami rovnomerne rozdelenými na obvode rotora, prostriedkami na zavedenie častíc na vytriedenie medzi rozvádzacie...

Pokladnica na mince

Načítavanie...

Číslo patentu: 278969

Dátum: 15.09.1991

Autor: Aue Walter

MPK: G07F 9/06, G07F 9/10

Značky: mince, pokladnica

Zhrnutie / Anotácia:

Pokladnica na mince alebo podobne pozostáva zo zbernej skrinky (1) a z veka, najmä na predajné novinové stojany. Veko (7) je výkyvné okolo osi (6) alebo pseudoosi a hrana (11), v podstate rovnobežná s osou, zapadá do drážky (9) alebo za výstupky, pričom veko (7) je otvárateľné, prípadne zatvárateľné elastickou deformáciou.

0-2,3-Dihydroxypropyl-[(4-0-metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylán], jeho draselná a sodná soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 278960

Dátum: 15.09.1991

Autor: Šimkovič Ivan

MPK: C08B 37/14, C08B 31/00

Značky: sodná, 0-2,3-dihydroxypropyl-[(4-0-metyl-alfa-d-glukuróno)-beta-d-xylán, draselná

Zhrnutie / Anotácia:

(4-O-Metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylán sa aktivuje v kyseline mravčej, kyseline trifluóretánovej, vode alebo vodnom roztoku kyseliny ako je kyselina chlorovodíková počas 5 min. až 2 hod. pri teplote 10 až 30 °C a následne modifikuje s 1-chlór-2,3-epoxypropánom pri teplote 10 až 30 °C počas 15 min. až 4 hod., pričom vzájomný hmotnostný pomer (4-O-metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylánu, rozpúšťadla a 1-chlór-2,3-epoxypropánu je 1 : 15 až 25 : 5...

Draselná a sodná soľ sieťovaného (4-0-metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278945

Dátum: 15.09.1991

Autor: Šimkovič Ivan

MPK: C08B 37/14, C08B 31/00

Značky: 4-0-metyl-alfa-d-glukuróno)-beta-d-xylánu, draselná, sodná, sieťovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava draselnej a sodnej soli sieťovaného (4-O-metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylánu na báze základných štrukturálnych vzorcov (I), (II) alebo (III), so stupňom substitúcie 0,1 až 2,2 tak, že (4-O-metyl-alfa-D-glukuróno)-beta-D-xylán sa aktivuje vo vodnom roztoku hydroxidu draselného alebo sodného počas 5 min. až 2 hod. pri teplote 10 až 30 °C a následne modifikuje s 1-chlór-2,3-epoxypropánom pri teplote 10 až 30 °C počas 15 min. až 4 hod.,...

Spôsob získavania bezfluorescenčných xantínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278938

Dátum: 15.09.1991

Autori: Jaenicke Ottmar, Knieps Rudolf, Schönfeld Walter

MPK: C07D 473/04

Značky: získavania, spôsob, xantínov, bezfluorescenčných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania bezfluorescenčných xantínov spočíva v tom, že sa xantíny, ktoré v molekule ešte obsahujú aspoň jeden nesubstituovaný atóm dusíka, vyzrážajú z vodno-alkalického roztoku pomocou oxidu uhličitého pri hodnote pH v rozmedzí 7 až 9,5.

Širokopásmový optický zosilňovač signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278932

Dátum: 15.09.1991

Autori: Scrivener Paul Laurence, Grasso Giorgio

MPK: G02F 1/315, G02B 6/28, H01P 1/16...

Značky: zosilňovač, širokopásmový, signálu, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Širokopásmový optický zosilňovač signálu, najmä na telekomunikačné vedenia z optických vlákien pracujúcich s prenášaným signálom vo vopred určenom pásme vlnovej dĺžky, obsahujúci dichroický väzobný člen (3), spôsobilý na multiplexovanie prenášaného signálu a svetelnej čerpacej energie v jedinom vystupujúcom vlákne (4), a aktívne optické vlákno (6) obsahujúce fluorescenčnú dotujúcu látku, pripojené k výstupnému vláknu (4) dichroického väzobného...

Rúrka z medi alebo zo zliatiny medi a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278911

Dátum: 15.09.1991

Autori: Reiter Ulrich, Triquet Christian, Baukloh Achim

MPK: F16L 58/04, C23C 8/12, F16L 9/02...

Značky: zliatiny, rúrka, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrka z medi alebo zo zliatiny medi odolná proti jamkovej korózii je vybavená vrstvou oxidov na vnútornom povrchu. Hrúbka vrstvy oxidov pozostávajúcich v podstate z kryštálov oxidov medi prichytených na základnom kove je v rozsahu od 0,01 do 0,09 um a kryštály oxidov medi, najmä s orientovanou štruktúrou (1, 1, 1), majú maximálnu veľkosť zŕn 0,05 um. Spôsob výroby tejto rúrky sa skladá z krokov odmastenia rozpúšťadlom a kontinuálneho žíhania v...

Nekonečný hnací remeň, spôsob jeho výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278880

Dátum: 15.09.1991

Autori: Schanin Jonathan, Harel Shmuel

MPK: F16G 1/16, B29D 29/00, F16G 1/10...

Značky: zariadenie, spôsob, řemen, výroby, spôsobu, hnací, tohto, vykonávanie, nekonečný

Zhrnutie / Anotácia:

Nekonečný hnací remeň sa vyrába navíjaním vopred vyrobeného nosného dielu (6), pozostávajúceho z výstužného kordu (8) s obalom (10) z pevného, ale zmäkčiteľného elastického materiálu, na hornú plochu (16) nekonečného stláčaného dielu (2) taktiež z pevného, ale zmäkčiteľného elastického materiálu, čím vznikne nosná vrstva (4) z veľkého počtu závitov, pričom súčasne sa tieto závity s touto hornou plochou (16) pevne spoja. Spojenie sa vytvorí...

Optický zosilňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278814

Dátum: 15.09.1991

Autori: Righetti Aldo, Grasso Giorgio

MPK: G02B 6/28, G02F 1/39, H01P 1/16...

Značky: zosilňovač, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Optický zosilňovač, predovšetkým na komunikačné vedenie s optickým vláknom, zapojiteľný sériovo do optického vlákna vedenia, obsahuje laserový zdroj čerpacieho výkonu s čerpacou vlnovou dĺžkou, dichroický väzobný člen (4) majúci dva vstupy, jeden pripojený k optickému vláknu vedenia, nesúcemu prenášaný signál a druhý k čerpaciemu zdroju (6), a výstup (5), pripojený k jednému koncu aktívneho vlákna (7), obsahujúceho fluorescenčnú dotujúcu látku...

Optický výkonový zosilňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278754

Dátum: 15.09.1991

Autori: Meli Fausto, Righetti Aldo, Grasso Giorgio

MPK: G02B 6/28, H01P 1/16, G02F 1/39...

Značky: zosilňovač, výkonový, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Optický výkonový zosilňovač, predovšetkým na telekomunikačné linky (2) s optickými vláknami (6, 8) typu Al/Er, obsahujúci aktívne vlákno (8), dopované fluorescenčnou látkou, hlavne erbiom (Er2O3), čerpané čerpacím laserom (7, 12) s výstupom na vlnovej dĺžke 980 nm, kde aktívne vlákno (8) obsahuje ako dopovaciu látku, modifikujúcu index lomu, oxid hlinitý (Al2O3).

Spôsob kontinuálej výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278656

Dátum: 15.09.1991

Autori: Krištofčák Jozef, Jurkovič Karol, Podmanický Stanislav, Kačáni Stanislav

MPK: C07D 277/80

Značky: spôsob, výroby, kontinuálej, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kontinuálnej výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu reakciou 2-merkaptobenzotiazolu vo forme nerafinovanej taveniny s chlórnanom sodným pri teplote 20 až 50 °C, v mólovom pomere 2-merkaptobenzotiazolu ku chlórnanu sodnému 1 : 1,1 až 1,3 v nadbytku 2,2 až 3,5 mólov cyklohexylamínu na 1 mól merkaptobenzotiazolu v jednom miešanom reaktore súčasným dávkovaním všetkých troch reakčných komponentov, resp. v dvoch nadväzných...

Kontrastný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278621

Dátum: 15.09.1991

Autori: Jynge Per, Oksendal Audun Nesheim, Baath Lars, Almén Torsten

MPK: A61K 49/04

Značky: prostriedok, kontrastný

Zhrnutie / Anotácia:

Kontrastný prostriedok obsahuje fyziologicky prijateľné vodné nosné médium a sú v ňom rozpustené: neiónové kontrastné činidlo, sodná soľ poskytujúca koncentráciu (A) sodných iónov 15 až 75 mM Na+, vápenatá soľ poskytujúca koncentráciu (B) vápenatých iónov 0,05 až 0,8 mM Ca2+, pričom pomer koncentrácií (A) a (B) je väčší než 60 a voliteľne tiež najmenej jedna soľ vybraná z draselných a horečnatých solí, pričom celková koncentrácia uvedenej...

Nárazový drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: 278620

Dátum: 15.09.1991

Autor: Reichmuth Franz

MPK: B02C 7/18, B02C 13/09

Značky: drvič, nárazový

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazový drvič (1) zrnitého, krupicovitého alebo múčneho tovaru pozostáva z rotačného rozmetávacieho kolesa (9) obklopeného nárazovým prstencom (7), zo sústrednej prívodnej trubice (8) a z prstencového odvádzacieho kanála (22). V rozmetávacom kolese (9) sú usporiadané aspoň dva odstredivé kanály (18, 19), ktoré sú obklopené aspoň jedným nárazovým prstencom (7). Tovar je koncentricky dodávaný do rozmetávacieho kolesa (9) prívodnou trubicou (8) a...

Zariadenie na tepelný rozklad fluidných škodlivín, najmä dioxínov a furánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278599

Dátum: 15.09.1991

Autor: Buzetzki Eduard

MPK: F23C 7/02, F23G 7/00, F23C 5/00...

Značky: rozklad, najmä, dioxínov, tepelný, fluidných, furánov, zariadenie, škodlivin

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené valcovou spaľovacou komorou (1), na ňu nadväzujúcou dodatočnou spaľovacou komorou (15), aspoň jedným do spaľovacej komory (1) nasmerovaným horákom (4), zachytávacím zariadením (20) a dýzami (10b, 10b, 16) prídavného vzduchu. Zachytávacie zariadenie (20) je vytvorené ako prstenec so stredovým priechodným otvorom (7) s menším priemerom ako je priemer spaľovacej komory (1). Okolo stredového priechodného otvoru (7) sú...

Spínacia zámka pre ochranný vypínač chybného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278581

Dátum: 15.09.1991

Autori: Schuh Gerhard, Amon Gerhard

MPK: H01H 71/52, H01H 71/32

Značky: spínacia, prúdu, chybného, vypinač, zámka, ochranný

Zhrnutie / Anotácia:

Spínacia zámka (1) ochranného vypínača chybného prúdu má výkyvne uložené ovládacie tlačidlo (20), ktoré je spojené s pohyblivými kontaktmi (5) kontaktného mechanizmu (3, 7). S ovládacím tlačidlom (20) je ďalej spojená výkyvne uložená západka (37), ktorej je priradená otočne uložená západková opierka (43), zaťažená pružinou (45). Západková opierka (45) spolupôsobí s vybavovacím zdvíhadlom (53) vypínacieho mechanizmu (11) s permanentným magnetom....

Spojovací prvok tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 278573

Dátum: 15.09.1991

Autor: Strässle Marcel

MPK: E04B 1/19, F16B 7/18

Značky: prvok, tyče, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací prvok tyče priestorovej priehradovej konštrukcie je tvorený svorníkom (5, 5') s objímkou (3), ktorá má hlavu (1), rúrkovú časť (2) a priechodný vývrt, ktorým je vedený svorník (5, 5'), ktorého hlava (6) sa opiera o čelnú stenu rúrkovej časti (2), a vodiacim puzdrom (16, 16', 26) s predným dielom, ktorý je spojený axiálne klzne so svorníkom (5, 5') tak, že otočný pohyb vodiaceho puzdra (16, 16', 26) sa prenáša na svorník (5, 5'),...

Odparovacia nádoba zvlášť na zdravotnícke účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 278456

Dátum: 15.09.1991

Autori: Baláž Vratislav, Straka Jozef

MPK: A61M 16/16, A61M 16/10

Značky: odparovacia, nádoba, zdravotnické, zvlášť, účely

Zhrnutie / Anotácia:

Odparovacia nádoba zvlášť na zdravotnícke účely pozostáva z telesa (1) krytého vekom (12), utesneným "O" krúžkom, pričom vo veku (12) je ďalej upravený vstup (7) a výstup (8) dýchacej zmesi a odparovacia nádoba ďalej obsahuje vyhrievacie teleso (31) a doplňovaciu fľašu (19). V telese (1) odparovacej nádoby je priehradka (9), vsadená medzi vstup (7) a výstup (8) dýchacej zmesi pod odklopným vekom (12), ktoré je na telese (1) odparovacej nádoby...

Potrubná konštrukcia na vytvorenie kotvy a/alebo na čerpanie kvapaliny v hornine

Načítavanie...

Číslo patentu: 278449

Dátum: 15.09.1991

Autori: Gádori Vilmos, Kerényi Béla, Hegyi Zoltán, Kralik Gyula, Horváth Férenc, Orbán Tibor, Fazekas János

MPK: E02D 5/80, E21B 17/08, E21B 17/02...

Značky: čerpanie, kvapaliny, potrubná, hornině, konštrukcia, kotvy, vytvorenie

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubná konštrukcia je tvorená prvým článkom (I) pozostávajúcim z rúry (2) so stenou deformovateľnou tlakom kvapaliny a vybavenou pozdĺžnou slučkou (1). Prvý koniec rúry (2) je uzavretý uzáverovým prvkom a k druhému koncu rúry (2) je pripevnený spojovací prvok na prívod kvapaliny, ktorý je tvorený spojovacím svorníkom (20) s prvým priechodným vývrtom (6) ústiacim do rúry (2) a s vonkajším závitom (5) na pripevnenie prídavného zariadenia, ktoré...

Mobilný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: 278433

Dátum: 15.09.1991

Autor: Bersani Pierre

MPK: B60P 3/34, E04B 1/343, E04B 1/344...

Značky: mobilný, kontajner

Zhrnutie / Anotácia:

Mobilný kontajner (1) obsahuje vzájomne spojené konštrukčné steny tvorené podlahou (27), zadnou stenou (6), stropom (3) a bočnými stenami (5, 7) a aspoň jedným sklopným panelom (4) otočne usporiadaným medzi zatvorenou polohou, v ktorej tvorí aspoň jednu konštrukčnú stenu, a medzi otvorenou polohou, v ktorej je vyklopený smerom von, a ďalej obsahuje aspoň jednu vnútornú konštrukciu (11) obsahujúcu predný vnútorný panel (13), ktorý je umiestnený...

Zariadenie na optické snímanie informačnej roviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278407

Dátum: 15.09.1991

Autori: Bressers Andreas Johannes Maria, Coops Peter, Duijvestijn Adrianus Johannes

MPK: G11B 7/09, G11B 7/08, G02B 27/16...

Značky: snímanie, roviny, zariadenie, informačnej, optické

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj je určený na snímanie optického nosiča (1) záznamu, kde zväzok (b) žiarenia, vysielaný zdrojom (4), je zaostrovaný sústavou šošoviek, a kde žiarenie, odrážané nosičom (1), sa zaostruje do dvoch žiarivých bodov (V1, V2), v ktorých každý spolupracuje s jednou dvojicou detektorov (18, 19, 20, 21). Kombinovaný element na štiepenie a oddeľovanie zväzkov je tvorený ohybovou mriežkou (9), ktorá pozostáva z dvoch čiastkových mriežok (12, 13) s...

Závitorezná skrutka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278403

Dátum: 15.09.1991

Autor: Dicke Robert

MPK: F16B 25/00

Značky: skrutka, závitořezná

Zhrnutie / Anotácia:

Závitorezná skrutka má vrcholovú hranu (5) závitu (4) vyhotovenú v radiálne vlnitom tvare a na bočných plochách (10) závitov (4) sú pri vlnitej vrcholovej hrane (5) vyhotovené priehlbne (6) s parabolickým prienikom svojej prehĺbenej plochy s bočnou plochou (10) závitu (4), ktorých osi sú sklonené šikmo k vrcholovej hrane (5) závitu (4) a predná bočná plocha (7) priehlbní (6), uvažované v smere (Y) otáčania skrutky pri zaskrutkovaní, je strmšia...

Prevodový turbokompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278378

Dátum: 15.09.1991

Autor: Prümper Heinrich

MPK: F04D 25/02, F04D 29/00

Značky: převodový, turbokompresor

Zhrnutie / Anotácia:

Viacstupňový prevodový turbokompresor obsahujúci dvojstupňový prevod s vloženým ozubeným kolesom (5), ktoré obsahuje prvé a druhé ozubené koleso (51, 52), ktoré tvoria jeden ozubené koleso (52) a zaberá len s centrálnym hnacím ozubeným kolesom (2) poháňajúcim pastorkové hriadele (3, 4) prvých kompresných stupňov. Druhé ozubené koleso (52) je v zábere len s pastorkovými hriadeľmi (6, 7, 8) ďalších kompresných stupňov.

Spôsob prípravy krvného albumínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278348

Dátum: 15.09.1991

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: C07K 4/12

Značky: albuminu, krvného, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Bielkovinný roztok frakcie IV podľa Cohna, v apyrogénnej vode s koncentráciou bielkovín 10g až 100 g na liter, sa pri pH 5,8 +/- 0,3 precipituje etanolom na celkovú koncentráciu etanolu 40 +/- 10 % z celkového objemu reakčnej zmesi pri teplote -5°C+/- 0,5°C, pričom balastné bielkoviny nealbumínovej povahy sa vyzrážajú v podobe suspenzie, ktorá sa oddelí centrifugáciou, supernatant sa podrobí čeriacej filtrácii a precipituje sa z neho albumín...

Žiarivka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278345

Dátum: 15.09.1991

Autor: Imris Pavel

MPK: H05B 41/24, H01J 1/46, H01J 61/10...

Značky: žiarivka

Zhrnutie / Anotácia:

Žiarivka sa skladá z výbojového priestoru (3), ktorý je smerom von ohraničený bankou (1) žiarivky a ktorý obsahuje výbojové elektródy (7,8), ako aj pretiahnutý vnútorný článok (2), ohraničujúci výbojový priestor (3) smerom dovnútra. Celá vnútorná stena banky (1) žiarivky a vonkajšia stena vnútorného článku (2) je pokrytá vrstvou luminoforu (4) a vo vnútri vnútorného článku (2) je aspoň cez jednu časť jeho celkovej dĺžky usporia daný elektricky...

Hermetický spoj kovových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278341

Dátum: 15.09.1991

Autori: Morlotti Norberto, Cappelli Cataldo

MPK: E21B 17/08, F16L 15/00, F16L 15/04...

Značky: kovových, hermetický, rúrok

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj rúrok na čerpanie endogénnych tekutín a pre pažnice vrtov s lichobežníkovým závitom (3), vytvorený medzi vnútorným prvkom (1) a vonkajším prvkom (2), je charakterizovaný špeciálnou kombináciou plôch zaisťujúcou hermetické kovové tesnenie interakciou medzi vonkajšou tesniacou plochou (4) vnútorného prvku (1) a vnútornou tesniacou plochou (9) vonkajšieho prvku (2), ktoré majú kužeľový tvar, ktorého kužeľovitosť je 6,25 až 9,25 %. Vonkajšia...

Spôsob prípravy (2R,3R)-cis-ß-fenylglycidovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278331

Dátum: 15.09.1991

Autori: Duchesne Jean-pierre, Mulhauser Michel

MPK: C07D 303/48

Značky: spôsob, přípravy, 2r,3r)-cis-ß-fenylglycidovej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy (2R,3R)-beta-fenylglycidovej kyseliny, prípadne vo forme soli alebo esteru, zrážaním soli (2R,3R)-beta-fenylglycidovej kyseliny s (R)(+)-alfa-metylbenzylamínom v roztoku zmesi cis a trans solí beta-fenylglycidových kyselín s (R)(+)-alfa-metylbenzylamínom.

Spôsob bezchlórového bielenia viskózovej buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278326

Dátum: 15.09.1991

Autori: Höglinger Oskar, Hruschka Anton, Peter Walter

MPK: D21C 9/10, D21C 9/153

Značky: buničiny, spôsob, viskózovej, bielenia, bezchlorového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa skladá z troch stupňov, teda kyslíkového bielenia alebo kyslíkového bielenia kombinovaného s bielením peroxidom vodíka (stupeň EOP), ozónovým bielením (stupeň Z) a peroxidovým bielením (stupeň P). Obsah zostatkového kyslíka z odplynu zo stupňa Z sa privedie k úplnej reakcii v stupni EOP a odpadová voda zo stupňa Z sa použije na riadenie medzi stupňom EOP a Z a/alebo na zbavenie popola pri buničine po bielení. Pritom je výhodné, keď sa...

Dýchací okruh so zbernou nádobou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278325

Dátum: 15.09.1991

Autori: Brychta Ondrej, Zábrodský Vladimír, Sadloň Dušan, Rumánek Gustáv, Arbet Ján

MPK: A61M 16/00, A61H 31/00

Značky: okruh, zbernou, dýchací, nádobou

Zhrnutie / Anotácia:

Na pacientskú časť (9) je pripojená výdychová vetva (7), ktorá je vybavená tangenciálnym vstupom (3) veka (2) zbernej nádoby (1), ktorá je spojená stredovým výstupom (4) s PEEP ventilom (5) na atmosféru, a vdychová vetva (8) so zvlhčovačom (6), pričom vdychová vetva (8) a výdychová vetva (7) majú rovnaký spádový uhol k najnižšie uloženej zbernej nádobe (1) a zvlhčovaču (6).

Derivát beta-fenylizoserínu, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278304

Dátum: 15.09.1991

Autori: Mulhauser Michel, Duchesne Jean-pierre

MPK: C07C 229/34, C07C 227/00

Značky: přípravy, použitie, spôsob, beta-fenylizoserínu, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina vzorca (I), jej príprava a použitie na prípravu medziproduktu na syntézu taxolu a jeho derivátov.

Spôsob výroby vanádium-arénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278293

Dátum: 15.09.1991

Autori: Calderazzo Fausto, Masi Francesco, Invernizzi Renzo, Moalli Angelo, Pampaloni Guido, Rocchi Lucia

MPK: C07F 9/00

Značky: spôsob, výroby, vanádium-arénov

Zhrnutie / Anotácia:

Vanádium-arény [V(arén)2], kde arén znamená benzén, prípadne mono-, di- alebo polysubstituovaný benzén alkylskupinou s 1 až 5 atómami uhlíka, sa vyrobia spôsobom, ktorý spočíva a) vo vytvorení komplexu [V(arén)2](+). AlCl4(-) reakciou chloridu vanaditého, kovového hliníka a chloridu hlinitého s jedným z uvedených arénov, b) v pôsobení buď cyklickým, alebo acyklickým kvapalným alifatickým éterom na takto získaný komplex pre redukciu...

Vrták

Načítavanie...

Číslo patentu: 278232

Dátum: 15.09.1991

Autori: Haug Willi, Fischer Artur

MPK: B23B 51/02, B23B 47/32, B28D 1/14...

Značky: vrták

Zhrnutie / Anotácia:

Vrták (1) má hĺbkový doraz (10) tvorený druhým pružným tlmiacim prvkom (20) s hrncovitým tvarom, ktorý svojou bočnou stenou (27) prekrýva na stopke vrtáka (1) vytvorený druhý nákružok (21). V medzere medzi dnom a druhým nákružkom (21) sa nachádza druhá podložka (23). Vnútorná stena druhého pružného tlmiaceho prvku (20) a druhý nákružok (21) majú kužeľové obvodové plochy. Druhý pružný tlmiaci prvok (20) má na dne (22) priechodný otvor (24),...

Triazolové deriváty, spôsoby ich prípravy, medziprodukty týchto spôsobov, farmaceutický antifungálny prostriedok a použitie uvedených zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278215

Dátum: 15.09.1991

Autori: Ray Stephen James, Richardson Kenneth

MPK: A61K 31/435, A61K 31/41, A61K 31/495...

Značky: použitie, farmaceutický, týchto, spôsoby, antifungálny, spôsobov, uvedených, prostriedok, přípravy, zlúčenín, triazolové, medziprodukty, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Triazolové deriváty všeobecného vzorca I, v ktorom znamená R fenylovú skupinu substituovanú 1 až 3 substituentmi, pričom každý z týchto substituentov je nezávisle vybraný zo skupiny zahrňujúcej halogény, skupinu -CF3 a -OCF3, R1 C1-C4 alkylovú skupinu, R2 atóm vodíka alebo C1-C4 alkylovú skupinu, X skupinu CH alebo atóm dusíka a Y fluór alebo chlór. Do rozsahu rovnako patria postupy prípravy týchto zlúčenín a medziprodukty tohto postupu...

Spaľovací kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: 278178

Dátum: 15.09.1991

Autor: Dethier Louis

MPK: F23H 11/00, F23H 11/22, F23H 11/12...

Značky: kotol, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Na privádzacie dno (6) nadväzuje v rovnakej výške začiatok roštu (9), ktorý pozostáva zo stupňovito usporiadaných pevných dosiek (10) a medzi nimi usporiadaných pohyblivých dosiek (11). Prostredníctvom vratného pohybu, ktorý je zaisťovaný pohonom (8), je posúvané palivo po rošte (9) šikmo dole. Pevné dosky (10) sú upevnené na spoločnom prvom držiaku (20) a pohyblivé dosky (11) sú upevnené na spoločnom druhom držiaku (20, 29), pričom upevnenie...

Uzáver uzatvárajúcej armatúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 278167

Dátum: 15.09.1991

Autori: Bartoschek Manfred, Stock Hans Georg

MPK: F16K 27/00, F16K 1/34, F16K 1/42...

Značky: armatury, uzáver, uzatvárajúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver (8, 11) má šikmo vzhľadom na os vretena (4) armatúry usporiadané sedlo (7) armatúry, pričom tesniaca plocha uzáveru (8, 11) je tvorená výrezom kužeľovej plášťovej plochy. Uzáver (8, 11) je tvorený plechovým telesom (1), ktorého v osi vretena (4) armatúry uložené upevnenie je usporiadané výstredne k osi kužeľovej plášťovej plochy, pričom plechové teleso (1) opisuje vzhľadom na os strednej dotykovej roviny uzáveru (8,11) elipsu. Vzhľadom...

Spaľovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278136

Dátum: 15.09.1991

Autori: Janka Pentti, Kinni Jouni, Ruottu Seppo, Hyöty Paavo

MPK: F23C 11/02, F23M 5/00

Značky: spaľovacia, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovacia jednotka na cirkulačný proces pozostáva z vertikálnej reakčnej komory (1) a aspoň jedného odlučovača (6) častíc umiestneného vnútri vertikálnej reakčnej komory (1) v jej hornej časti. Vonkajšia skriňa (7) odlučovača (6) častíc je vytvorená ako teplovýmenná plocha. Vstup (9) spalín do vonkajšej skrine (7) je usporiadaný po celom jej obvode.

Doskový sendvičový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278092

Dátum: 15.09.1991

Autori: Stefenelli Robert, Miko Hans-jürgen, Helbich-poschacher Anton

MPK: B32B 3/12, B32B 9/00, B32B 7/02...

Značky: sendvičový, doskový, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Doskový sendvičový prvok má lícovú plochu vytvorenú na tenkej čelnej doske (1) z ťažkého krehkého materiálu, najmä z kameňa alebo skla, pričom na ploche protiľahlej čelnej dosky je spevňujúca vrstva (2) s odľahčenou alebo voštinovou štruktúrou, ktorá je aspoň na strane odvrátenej od čelnej dosky (1) spojená s krycou doskou (3). Krycia doska (3) je na svojej strane, odvrátenej od spevňovacej vrstvy (2), vybavená vyrovnávacou úbytkovou vrstvou...