Zverejnene patenty 11.06.1991

Spôsob spracovania použitých moriacich kúpeľov s kyselinou chlorovodíkovou, obsahujúcich železo a zinok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278651

Dátum: 11.06.1991

Autor: Gremm Walter

MPK: C23G 1/36, C02F 1/62, B01D 11/04...

Značky: železo, moriacich, použitých, spôsob, chlorovodíkovou, obsahujúcich, zinok, kúpeľov, spracovania, kyselinou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania použitých moriacich kúpeľov s kyselinou chlorovodíkovou, obsahujúcich železo a zinok, extrakciou typu kvapalina/kvapalina, pri ktorom sa na oddelenie železa od zinku zmení všetko železo, nachádzajúce sa v moriacom kúpeli v dvojmocnej a trojmocnej podobe, predradenou redukciou na trojmocné železo. Zinok sa vyextrahuje organickými rozpúšťadlami obsahujúcimi komplexotvorné látky a po reextrakcii sa fáza obsahujúca železo a zinok...

Pohon letmých bubnových nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278387

Dátum: 11.06.1991

Autori: Štyl Pavel, Dofek František

MPK: B23D 25/12, B23D 19/04

Značky: pohon, letmých, bubnových, nožníc

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodová skriňa (7) pohonu letmých bubnových nožníc obsahuje tri nekruhové ozubené kolesá. Medzi stredným nekruhovým kolesom (10) a ľavým nekruhovým kolesom (11) poháňajúcim nožnice je prevodový pomer daný rovnakým vzťahom ako prevodový pomer medzi stredným nekruhovým kolesom (10) a pravým nekruhovým kolesom (12) poháňajúcim zotrvačník (8).

Spôsob čistenia, aktivácie a/alebo pokovovania vyvŕtaných dier v horizontálne vedených vodiacich doskách a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278074

Dátum: 11.06.1991

Autori: Bläsing Horst, Meyer Walter

MPK: B08B 17/06, B08B 5/02, B08B 3/12...

Značky: vodiacich, tohoto, spôsobu, aktivácie, vyvrtaných, čistenia, vedených, pokovovania, vykonávanie, spôsob, zariadenie, doskách, horizontálně

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiace dosky (8) sa vedú konštantnou rýchlosťou cez prúdovú dráhu, ktorá je vytvorená od dýzy (5), usporiadanej pod transportnou dráhou a kolmo k smeru transportu, z ktorej sa kvapalný spracovateľský prostriedok privádza vo forme stacionárnej vlny na spodnú stranu vodiacej dosky (8). Zariadenie pozostáva z dýzy (5), umiestnenej v hornej časti telesa (1) dýzy, ktoré je vytvorené z predkomory (2) s prívodným hrdlom (10), ktorá je oddelená...

Ovládacie zariadenie brzdy vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 277980

Dátum: 11.06.1991

Autor: Meyer Manfred

MPK: F16D 55/224, F16D 65/52, F16D 65/16...

Značky: vozidla, ovládacie, zariadenie, brzdy

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie zariadenie brzdy vozidla, najmä kotúčovej brzdy, so samočinným nastavovaním, obsahuje teleso (20), ktoré sa skladá z dna (22) a z plášťa (24) s valcovým vŕtaním (26) otvoreným smerom k brzde. Piest (30) na ovládanie brzdy je posuvne uložený vo valcovom vŕtaní (26), hriadeľ mechanickej parkovacej brzdy (34) je otočne a utesnene uložený na dne (22) telesa (20) súosovo s piestom (30). Ďalej obsahuje dva kulisové kotúče (40, 50), z...

Pomocné otváracie zariadenie na ampuly

Načítavanie...

Číslo patentu: 277749

Dátum: 11.06.1991

Autori: Gernand Wolfgang, Wieland Gerhard, Simgen Helmut, Steckenreuter Klaus

MPK: B65D 51/22, A61M 5/315

Značky: otváracie, ampuly, zariadenie, pomocné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ampuly uzatvorené membránami z plastickej hmoty je vo forme lievikovite vytvoreného puzdra (3), ktoré obsahuje membránu (4) zvarenú s membránou (1) z plastickej hmoty. Zariadenie zaručuje bezpečné otvorenie ampuly a rýchle, úplné a bezstratové premiestnenie obsahu ampuly do odmernej banky alebo kadičky.

Spôsob výroby rohože alebo výrobku podobného tvaru z keramických, sklenených alebo minerálnych vlákien alebo z ich zmesi a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277732

Dátum: 11.06.1991

Autor: Nieminen Jorma

MPK: D04H 1/70, D04H 1/00, D04H 1/42...

Značky: minerálnych, zmesí, rohože, spôsob, výrobků, zariadenie, výroby, sklenených, tvaru, uskutočnenie, tohto, vlákien, podobného, keramických, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákna sa privádzajú do styku s prúdom vzduchu, ktorý ich prenáša a ukladá do tvaru homogénneho vláknitého rúna v prvej dopravnej rovine, z ktorej sa premiestňujú do protiľahlej dopravnej roviny prúdom vzduchu prechádzajúcim prvou dopravnou rovinou, čím sa vlákna, náhodne orientované, usadzujú a vytvárajú vláknité rúno, ktoré sa podrobuje prípadne ďalšej úprave na spojenie vlákien. Zariadenie, obsahujúce ústrojenstvo na vrstvenie vlákien do...

Zariadenie na zhromažďovanie minerálnych vláken do vláknitej rohože

Načítavanie...

Číslo patentu: 280747

Dátum: 11.06.1991

Autori: Naber Wilfrid, Lejeune Raymond, Furtak Hans

MPK: D04H 1/72, D04H 1/00

Značky: minerálnych, vláken, vláknitej, rohože, zariadenie, zhromažďovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zhromažďovanie minerálnych vláken do vláknitej rohože obsahuje jednak zvlákňovacie hlavy (1, 2, 3), usporiadané v najmenej jednej skupine zvlákňovacích hláv (1, 2, 3), uložených v rade za sebou v smere postupu vlákenného súboru, do ktorého sa zo zvlákňovacích hláv vlákna ukladajú, pričom sa z každej zvlákňovacej hlavy (1, 2, 3) vlákna ukladajú do zodpovedajúcej zbernej oblasti (Z1, Z2, Z3) na zbernom prostriedku vlákenného súboru,...