Archív za 1990 rok

Strana 99

Základní metalický email

Načítavanie...

Číslo patentu: 268132

Dátum: 14.03.1990

Autori: Procházka Vlastislav, Matoušek Vlastimil

MPK: C09D 3/81

Značky: metalický, základní, email

Text:

...a akrylátového, nebo alkydmulnminnvćho nälůru, vyhroušcnćho za mokra jemným brusným papírcm. Dvoj- až trojnásobný náter o tlouštce zaschleho filmu 15 až 20 mikrometrú má velmi dobrou adhezi, průtažnost odolnost proti kamínků i zarychlostí nad 100 km/h a teploty - 20 °C. Při správné techologii nástřiku poskytuje vhodný podklad pro stabilizovaný dvoukomponentni lesklý polyuretanový lak.Nátěrový systém má vysokou mechanickou a chemickou...

Zapojení pro automatické startování spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268131

Dátum: 14.03.1990

Autori: Beneš Zdeněk, Rufer Zdeněk, Koláčný Petr

MPK: F02N 11/08

Značky: motorů, automatické, startování, zapojení, spalovacích

Text:

...tom, že je možno používat šžné vyráoené spalovací motory bez zvláštních úprav. Zapojení uměžňuje start, pri nastartzvání motoru ukončení startování a v případě neúspěšného startování jeh přerušení bez zásahu obsluhy.Na připojeném výkresu je schématicky znázorněno řsšení podle vynálezu.Zapojení je tvořeno snímačem l otáček, tvarovačem signálu 3, komparátorem Q, omezovacímPrincíp zapojení pro automatické startování soalouacích motorů je zsložen...

Zařízení pro vytvoření rovnoměrné vrstvy kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268130

Dátum: 14.03.1990

Autor: Slavíček Ladislav

MPK: F28D 3/04

Značky: zařízení, vytvoření, kapaliny, vrstvy, rovnoměrné

Text:

...nečistotami pŕiváděné kapaliny.Uvedené nedostatky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož podstata spoćívá v tom, že průtoćné vložky jsou opatřeny nejmšně dvěma šikmými výřezy, souměrnýmí podle osy průtočné vložky a svírajícími s touto osou úhel 23 ° až S 50. Ramena úhlu jsou směrována od vrcholu nahoru. Minimální tlouštka šikmých výřezů je 2 až S mm. Hloubka šíkmých výřezů je zvolena u průtočné vložky se dvěma šikmými výfezy tak, aby...

Vinutá laminátová trouba se spirálovými žebry

Načítavanie...

Číslo patentu: 268129

Dátum: 14.03.1990

Autori: Skupin Lumír, Kuderavý Vladimír, Hovorka Jaromír

MPK: B32B 1/10

Značky: žebry, laminátová, trouba, vinutá, spirálovými

Text:

...stoupání,které lie plynule měnit a v krajních případech tedy také v kruzích, tedy ve apíràlách nulového stoupàní. Lichoběžníkový průřez dovoluje převínuti jádro loninóten bez vzniku dutín. Kromě toho pri převínování dojde k přitlačení voštiny k vnitřní části laminátověho plàště a tnkě k ínprcgnaci papiru pryskyřici, a tí» k jeho zpevnêní. Potrebné pevnosti voštiny, hlavně v tlaku kolmo na plàšč trouby, je dále dosaženo hustou...

Zadní nosná podlaha karoserie osobního automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268128

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hájek Stanislav

MPK: B62D 25/20

Značky: nosná, osobního, karosérie, automobilů, podlaha, zadní

Text:

...použití móně nbročnćho svbřecího zařízení I současně umožnuje vyšší přesnost vyroby. Konstrukce při požadované tuhosti vykazuje velice nízkou hnotnost.na pripojených výkresech je znàzorněn príklad provedení zadní nosne podlahy karoaerio osobního automobilu podle vynllezu, kde obr. 1 znazornuje narys, obr. 2 půdorys a na obr. 3, L, 5 a 6 jsou znbzorněny průřezy proněnlivýn podelným nosnikeu ve spojení s přílehlýni čàstní nosné podlahy a částí...

Zařízení pro měření optického výkonu emisních čelně emitujících čipů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268127

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sika Jiří, Čotek Petr

MPK: G02B 6/14, H01L 21/66, G02B 6/12...

Značky: čelně, emitujících, emisních, čipu, zařízení, měření, optického, výkonu

Text:

...měření optického výkonu čipu na cele desce před použitím ke zpracování. Nepřesností vzniklé opotřebenín detektoru jsou vzhledem k požadovaným nârokům na měření zanedbatelné. Výhodou zařízení podle vynälezu je jeho velká operativnos měření, snadnà možnost automatizace a na nipulace s čipem při měření.Na připojenem výkrese je vyobrazeno blokově schéma zařízení pro měření optického výkonu emisních čelnč emítujících čipů.°rincip spočívà v...

Způsob chlazení vodné suspenze krystalické výbušniny s flegmatizačním činidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268126

Dátum: 14.03.1990

Autor: Rez Jan

MPK: C06B 21/00

Značky: flegmatizačním, výbušniny, chlazení, způsob, suspenze, vodné, činidlem, krystalické

Text:

...odstranuje způsob chlazení vodné suspenze krystalické výbušiny a flegmntiznčního činidla, vyhřàtě nad bod tání flegnatizačního činidla při povrchové flegnatizaci výbušin. Podstata vynàlezu spočíva v tom, že se vodná suspenze dávkuje do proudu chladící vody o teplotě 3 až 30 °C tak, aby teplota suspenze po smísení byla nižší než SD °C. Z ochlazené suspenze se flegmatizovaná výbušína ízoluje filtrací. způsob chlazení suspenze podle vynàlezu...

Přesný převodník napětí na kmitočet s velkým vstupním odporem se samostatnými výstupy pro každou polaritu vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268125

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vrba Kamil, Mišurec Jiří

MPK: H03M 1/66

Značky: polaritu, každou, velkým, vstupním, samostatnými, přesný, vstupního, výstupy, kmitočet, napětí, odporem, převodník

Text:

...spínače 2 a rovněž první vývod druhého elektronického spínače lg. Druhý konec rezistoru § je připojen ke společněmu vodiči 2. Výstup operačniho zesilovače 3 je připojen ke druhemu konci kapacitoru Q a rovněž je spojen s prvním vstupem prvního konparátoru Z a s prvním vstupeo druhého komparàtoru lg. Druhý vstup prvního komparàtoru 1 je prípojen k prvnímu zdrojí § komparačního napětí 3 druhý vstup druheho komparátoru li je pripojen ke...

Segment kluzného ložiska a zařízení pro výrobu tohoto segmentu kluzného ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 268124

Dátum: 14.03.1990

Autori: Chudáčková Zdena, Kupec Eduard, Němec Zdeněk, Maruška František

MPK: F16C 33/20

Značky: tohoto, segmentů, segment, kluzného, ložiska, výrobu, zařízení

Text:

...°C činí í GC až toto maximálně 1,1 g. cmm 3 a kterh ve 100 hmolnnstních dílech obsahujeK výrobě segmentu kluzného ložiska se používá zařízení, jež tvoří tvarovací šablona a lící forma, sestávající ze dvou sesadítelných dilů. Jeden ze sesadítelných dílů je proveden jako zâkladovà deska, jednostranné uchycená k podložce a po obou delších slrannůch opatřenó vodícímí líšlumí, zatímco druhý díl formy je roveden jako víko.Výše popsaný segment...

Větrní a hrázové dveře s průjezdem závěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268123

Dátum: 14.03.1990

Autori: Juras Josef, Šimíček Adolf

MPK: E21F 1/10, E21F 17/12

Značky: závesné, hrázové, větrní, průjezdem, dráhy, dveře

Text:

....Výhody větrných a hrizových dveří podle vynálezu spočívají v ton, že vlastní hradítka, ovládané např. systémem vzduchových vàlců závislých jen na průjezdu závesné dráhy, jsou nezávíslà na průchodu větrnýní nebo hrázovýmí dveřmi. Na obou křídlech dveří jsou vodící válečky lana, umožňující provoz zàvěsne dráhy za objektem pří uzavřených křídlech dveří. využitím vynàlezu se podstatné sníží množství zkratových větrů, zvýši odolnost objektu...

Způsob výroby bifokální brýlové čočky s přímým rozhraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 268122

Dátum: 14.03.1990

Autori: Goruk Alexandr, Pavlas Vladimír

MPK: G02C 7/08, G02C 7/06

Značky: čočky, přímým, brýlové, bifokální, způsob, výroby, rozhraním

Text:

...s přímym rozhrani» shodných vlastnosti s vybrušovanými bífokàlnimi čočkamí. Rozhraní bifokálni plochy lze navíc jednoduše provést na zadní ploše čočky. Takto umístěné rozhraní je méně vystaveno možnosti mechanického poškození, dále umožňuje snadnější zabrušování čoček do brýlových obrub a je í pro oko méně rušivé. velkou výhodou je snadná výroba prakticky všeh druhů brýlových čoček v bífokálním provedení, u nichž je zadní plocha sférická....

Ocelové bednění pro betonování obezdívky štoly najednou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268121

Dátum: 14.03.1990

Autori: Farský Bohuslav, Jonáš Karel

MPK: E02D 29/10, E04G 11/20

Značky: najednou, stoly, betonování, ocelové, obezdívky, bednění

Text:

...vybetonovcné štoly a pro vytvoření čelní stěny bednéní slouži čelní příruba s otvory, na kterou se pŕichycují typizované nosníky pro zabednění čelní stěny štoly, přičemž při vlastníbetonáži je plàšř ocelového bednění vyztužen stavítelnými vzoěrani.výhodou řešení podle vynàlezu je především to) že jednoduchou konstrukcí bednění se dosahne velkého snížení pracnosti při bednění štoly, snížení nároxů na kvalifikacípracovníků pracujících s...

Pomocné zavlažovací zařízení míchacího bubnu autodomíchávače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268120

Dátum: 14.03.1990

Autori: Piňos Josef, Polda Josef

MPK: B28C 5/42

Značky: zařízení, zavlažovací, autodomíchávače, míchacího, pomocné, bubnu

Text:

...dnu bubnu, v důsledku jehož je postatně snižena možnost vyttačovàni vody a cementové emulze na povrch michane dávky,směs je potom homogenni bez následného ovlivněni rovnoměrnosti pevnostui charakteristí~Podstata vynälezu spočĺvá v tom, že na nosnêm čepu michaćíhobobno je otočné připevněna objimka se šroubenim pro přivod vody do obvodové dräžky, odkud je potom voda přivàdčna ołvory v nosněm čepu do prostoru vnítřni strany dna nichaciho...

Zapojení číslicové fázově synchronizované časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268119

Dátum: 14.03.1990

Autori: Urban Luděk, Martínek Petr

MPK: H04L 7/02

Značky: časově, základný, číslicové, zapojení, fázové, synchronizované

Text:

...stacionárním stavu, to znamení jestlíže přljímaný datový signál, příchàzející ze vstupní svorky 921 celého zapojení, má trvalou polarjtu nula nebo jedna, není buzen první vstup § 21 korekčního obvodu Q a jeho první výstup § 12 a druhý výstup § 53 jsou též v neaktívním stavu. Obousměrný čítač § modulo n setrvává v dosaženěm stavu. Volnoběžný čítač 5 modulo n generuje na svém výstupu 113 cyklícky stavy 0 až /n-1/. Tyto stavy jsou přímo vedeny...

Jednoduchá i kombinovaná fosforečná hnojiva s fosfohumátovými cheláty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268118

Dátum: 14.03.1990

Autori: Daněk Rostislav, Závodník Jiří, Pálffy Alexander, Krček Jaromír, Křížala Josef

MPK: C05B 19/00

Značky: kombinovaná, fosfohumátovými, fosforečná, cheláty, jednoduchá, hnojiva

Text:

...Analogícké chelàty vytvàřely též kondenzované fosforečnany, ktggg pravidelně bývaji oboaženy v ouperfoafátu. Laboratoruě přípravené a v čístém stavu izolovaně třisložkové fosfohunàtové cheláty byly porovnàny s cheláty extra hovanými z hnojiva podle příkladu 2 přihlàšky vynàlezu a byla prokázána jejích totož nost.Dále byly studoväny fyzikálne chemické charakteristiky a hledàny rozdílnosti nezi volnými huminovýmí kyselinali, různými...

Zapojení pro korekci hustotového ústrojí pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268117

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ptáček Miloš, Korger Zdeněk, Šídlo Eduard, Šustr Václav, Kouřil Antonín, Paar Miroslav, Andó Ján

MPK: D04B 9/46

Značky: ústrojí, stroje, pletacího, zapojení, hustotového, korekcí

Text:

...výstup je soojen zpětně prostředníctvim vstupního obvodu pro pří něm výkrese pomocí blokověho schematu.zapojení pro korekcí hustotového ústrojí okrouhlêho pletacího stroje, zejména maloprůměrového vícesystémového pro pletení punčochových výrobků obsahuje řídící jednot ropočítačem 5 stroje a príslušnými vstupnímí čí výstupnímí obvody. Řídící míkropočítač 5 stroje je spojen pomocí vstupního obvodu Š s klávesnící 1 pro ruční vkládání údajů...

Těsnicí kompozice odolná vůči oxidantům

Načítavanie...

Číslo patentu: 268116

Dátum: 14.03.1990

Autori: Landovský Karel, Marek Vladislav, Svoboda Václav

MPK: C09K 3/10, C08L 27/012, C08L 27/018...

Značky: odolná, vůči, těsnicí, kompozice, oxidantům

Text:

...do 180 OC. Rovněž obsah volných vícesytných anorganíckých kyselín je vhodný jednak pro jejich pasivační účinky na povrchy železných součástí a jednak pro zvýraznění plastícity kompozice při utěsňování aparatur vyrobených z křehkehc materiálu, napr. skla.Těsníci kompozíce je trvale plastická a tím vhodná pro utčanovàní styčných ploch strojových skříní, přírubových spojů a vŕeten uzavíracích orgánů, používaných při výrobě a zpracování kyslíku...

Disperzní odstraňovač nátěrů a polymerních filmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268115

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klejch Jiří, Matějíček Alois, Francová Jana

MPK: C09D 9/00

Značky: polymerních, filmu, odstraňovač, nátěrů, disperzní

Text:

...působicích látek a oarafinu. Tato kombinace povrchové ochrany koloidnich částic umožňuje ziskat na jedné straně disperzi o koncentraci do 85 Z hmot. účinne složky ve formě koloidnich částic, přičemž zbývajícich 15 Z hmot. vodně-alkoholické složky vytváří obal kolem těchto-koloidních čàstic, který zamezuje odpařovâni účinné složky odstraňovače. účinnou složkou odstrañovačc jsou pak chlorované aliiatickě uhlovodíky o počtu atomů uhliku 1 až 4...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého granátu dotovaných ionty neodymu, případně také ceru nebo chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268114

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/20

Značky: neodymu, granátu, yttrito, také, laserových, chromu, monokrystalů, přípravy, případně, hlinitého, ionty, způsob, dotovaných

Text:

...se nad taveninou vytvoři mezi vloženou elektrodou se zápornýn potenciálem oproti kelinku a hladinou taveniny elektrické pole, jehož průněrná vertikálni složka má gradient 1 až 5 Vlmm. Timtn způsobem se dosàhne v atmosfére u hladiny tavaniny silněji redukčni podminky, což je dáno tip, že se zamezi přirozenénu úniku elektronů z prostoru nad hladinou taveniny. Elektrony se tam vytvářeji ionizaci etomů ar gonu, která při teplotách táni...

Způsob odbourávání vinanových a chelatonových měďnatých komplexů ve vyčerpané chemické mědicí lázni

Načítavanie...

Číslo patentu: 268113

Dátum: 14.03.1990

Autor: Novotný Jaroslav

MPK: C02F 1/62, C02F 1/58

Značky: měďnatých, chemické, vyčerpané, mědicí, vinanových, komplexu, způsob, lázni, chelatonových, odbourávání

Text:

...při vyšší hodnotě pH, než-li při stupni pH 7, tvoří ruzpustné hydroxidy. A Pr 3 ilustraci vynáleĺu se uvádč 5 in 5 ĺledujici příklady provedení.Na 180 váhových dilů vyčerpaná chemické nědíci làznč /obsahující 660 mg/1 mědi/ se přida 12 vahových dilů pevného oxidu vàpennatého. Oxid vàpennatý se předem rozpusti ve 30 váhovych dilech vody při pracovni teplotě mistnosti. Hezitil se zapne oicháni, pomoci stlačeneho vzduchu, vyčerpanou mědici...

Způsob dotace taveniny pro pěstování monokrystalů hlinito-yttritého granátu nebo hlinito-yttritého perovskitu aktivovaným cerem, ionty ceru ve stabilní formě odolné především proti redukci za vysokých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268112

Dátum: 14.03.1990

Autori: Blažek Karel, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil, Zikmund Jan

MPK: C30B 29/20

Značky: formě, monokrystalů, vysokých, hlinito-yttritého, způsob, redukci, proti, pěstování, především, aktivovaným, taveniny, perovskitu, cerem, ionty, odolné, granátu, dotace, teplot, stabilní

Text:

...A 190 - Y,03 se tvoří při teplotách nad 1500 °C nezávisle na stechiometríckých poměrech výchozí směsi jediná stabilní sloučenina fáze hlinito-yttritého granátu. Výtěžek této reakce závisí kromě teploty také na velikosti zrn výchozích složek.Jako nejvýhodnějäí z tohoto hlediska je vzájemné reakce cxalátu ytzritého s hydrntovaným oxidem hlínitýmç u kterých se tepelným rozkladem tvoří vysoce reaktivní formy oxidů puskytujícĺch ve vysokém...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého perovskitu dotovaných ionty ceru, neodymu a nebo erbia

Načítavanie...

Číslo patentu: 268111

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Bouček Ivan, Zikmund Jan

MPK: C30B 29/20

Značky: způsob, yttrito, monokrystalů, ceru, neodymu, laserových, hlinitého, perovskitu, přípravy, ionty, dotovaných, erbia

Text:

...5.Funkce nolybdenu, wolíramu a chrclu v tavenĺně apočívá v tom, že v důsledku své tendence vytvářet kationty o valenci vyšší, než kladně trcjvnlentní zároveň podporují vznik kladně dvojvalentních iontů škodlivých příměsí (Sn 2, Ybê a Eu 2), které v této formě z taveniny vytékají.Čištění od Sn,Eu n Yb je účinné, ale relativně pomalé, proto ee u materiálů silně znečištěných těmito ionty nemůže uplatnit a navíc nezabraňuje pěstování AP úmyslně...

Zařízení pro přitlačení plovoucího válce foulardu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268110

Dátum: 14.03.1990

Autor: Ševčík Ladislav

MPK: D06F 45/08, F16C 13/02

Značky: zařízení, přitlačení, válce, plovoucího, foulardu

Text:

...šíře válce znjišřují polohu pláětě válce,umožňují nastavení osy válce ve dvou rovinéch, snížují hodnotu dotykového tlaku meziPneumatické měchy 2, 1, jsou uloženy po celé pracovní šíři válce na pevném jádru Ä. Na pneumatické Iěchy dosedá pružná deska 3, která neae dvě řady čepů Q, 1 s klndkamí §, 2. Kladky dosedají na vnitřní povrch pláště válce Ž. Čepy jsou znjištěny na konci pracovní äíře válce pojistkou łł. Plovoucí válec se přitlačuje k...

Způsob odstraňování pesticidů ze znečištěných vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 268109

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vavrouch Zdeněk

MPK: C02F 1/58, C02F 1/28

Značky: způsob, pesticidů, odstraňování, znečištěných

Text:

...nebo fosforečnanů, lze odvodnit a spálit nebo ukládat na akládkových lokalitách. Pro sepnrnci použitého sorbentu z vyćištěné vody lze použít tlotační zařízení, nspř. podle če. autorského osvědčení č. 210970. Vyčištěnou vodu, zbnvenou použitého sorbentu, lze vracet do technologického procesu nebo vypouštět do vodoteče.Do odpadní vody obsahující pesticid chemického složení -chlor~ 4-ethy 1 auino-6-isopropylamino-1,3,5-triazin o všeobecném názvu...

Červené 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268108

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kuthan Petr, Kozubek Vladimír, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarvivo, chromokomplexní, červeně

Text:

...azobarvivn s jednou sulfoskupínou v nolekule nn bázi sulfofenylmetylpyrazolonu. Nevýhodou těchto barviv je vysoká surovinová náročnost. Aktivní komponent nesulfonovaného barvíva musí, kromě případných dalších substituentů, vždy néat v poloze 5 nebo 6 nítroekupinu, zatím co substituce aktivní komponenty sulfonovaného azobarviva je v poloze 5 nepřípuetná. Tato barvíva znamenají pro výrobce bnd rozšíření sortimentu výroby nítrovaných aminofenolů...

Přídavné míchací a zavlažovací zařízení míchacího bubnu autodomíchávače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268107

Dátum: 14.03.1990

Autori: Piňos Josef, Polda Josef

MPK: B28C 5/42

Značky: přídavné, zařízení, zavlažovací, míchacího, míchací, autodomíchávače, bubnu

Text:

...unáší část uíchané betonově směsi opsčným směrem než šroubovice míchueího bubnu.Hlavní výhodou navrhovaného řešení je rovnoněrně provlhčení a promíchání betonové směsi, čímž je podstatné snížena možnost vytlačování vody s cementové emulze na povrch míchané dávky, směa je pak homogenní bez následného cvlivnění rovnoměrností pevnostní charakteristiky betonu.Na připojených výkresoch je znázorněno řešení podle vynálezu, kde na obr. 1 je podélný...

Probiotická pasta k prevenci průjmových onemocnění a podpoře růstu mláďat

Načítavanie...

Číslo patentu: 268106

Dátum: 14.03.1990

Autor: Mičan Petr

MPK: A23K 1/16

Značky: pasta, probiotická, růstu, mláďat, průjmových, podpoře, prevenci, onemocnění

Text:

...koncentrsci probiotika v jednotce objemu (napr. 1,5 × 109 zárodků Str. Iaecium V l g pasty). Výsledná probiotická pasta je rozplňována do plastikových injektorů s objemem nejlépe 50 - O 0 cm 3 pasty. Vlastní podávání pasty mláčatům je prováděno tak, že na sliznici laterální strany dutiny ústní, ke kořeni jazyka, vytlačíme 0,5 - 2,0 g probiotické pasty, která na orální sliznici přilne. Pohybem jazyka při sání mléka dochází k postupnému...

Zařízení pro odvíjení a výměnu cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268105

Dátum: 14.03.1990

Autori: Filipec Jiří, Stratil Jaroslav, Hýl Dalibor

MPK: B65H 75/30

Značky: cívek, výměnu, zařízení, odvíjení

Text:

...zajišĺovacího čepu o rám.Výhodou zařízení pro odvíjení a výměnu cívek podle vynálezu je možnost jednoduchého a rychlého přestavení velikosti tažné síly v laně, rychlé výměna prázdne cívky za plnou a snadné uložení cívky s nosným hřídelem do rámu palety. Zařízení obsahuje rychlovypínací mechanismus brzdy, po jehož použití nedochází ke změně původně nastaveněho brzdného momentu. Rychlovypínání brzdy umožňuje individuální zpětný návin lans...

Elektrický obvod dálkového ovládání zdrojů proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268104

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pacák Bedřich, Fojtík Vincenc

MPK: H02J 13/00

Značky: dálkového, zdrojů, obvod, proudu, elektricky, ovládání

Text:

...část dálkováho ovládání nevyžaduje vlastní zdroj energie ale energií si odebírá ze zdroje proudu, který řídí. To vše umožňuje využití u dalších zdrojů proudu s výstupní impedancí indukčního charakteru, které se doposud ovládají ručně, čímž se omezí ztráty při chodu naprázdno.Na přiloženém výkrese je znázorněné elektrické schéma uspořádání dálkověho ovládání zdroje Q proudu podle vynálezu. Napájecí kondenzátor Qł v sérii s diodou Q je přímo...

Spodní vodicí ložisko pro vedení vrtné hlavy ve velkoprůměrovém vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268103

Dátum: 14.03.1990

Autor: Novotný Petr

MPK: E21C 9/00, E21B 17/10

Značky: vodiči, vrtné, vedení, hlavy, spodní, ložisko, velkoprůměrovém

Text:

...Spodní vodící ložisko je rozebíratelné a po částečně denontáži projde kleštinami vrtacího stroje, což umožňuje dovrténí komínu vrtnou hlavou až k úatí vodícího vrtu. Použití většího počtu apodních vodících ložísek upevněných po celé délce vrtného soutyčí ve vzájemné vzdálenosti závislé na uklonu vrtu umožňuje vedení vrtného aoutyčí v oae vrtu, čímž zabraňuje poškozování soutyčí vlíven obrušování tyčí o stěny vrtu a poěkozování závitů v...

Horní vodicí ložisko pro vedení vrtné hlavy ve velkoprůměrovém vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268102

Dátum: 14.03.1990

Autor: Novotný Petr

MPK: E21C 9/00, E21B 17/10

Značky: velkoprůměrovém, hlavy, ložisko, horní, vrtné, vedení, vodiči

Text:

...nářadí včetně samotné vrtně hlavy i v případě, že vrt prochází menšími tektonickými poruchami.Na přiloženém výkresu je v řezu schematicky znázorněn příkled provedení hcrního vodícího ložiska podle vynálezu.Horní vodící ložiska je tvořeno ložiekovým tělescu g, ve kterém je vložen středový hřídel l. Uvnitř ložiskového tělesa 3 jsou u jeho horního a spodního konce na středověm hřídeli 1 usnzena dvě ložiska 2. Ložiska 2 jsou v ložiskovém tělese...

Polohovací zařízení, zejména pro válcová tělesa velkých hmotností

Načítavanie...

Číslo patentu: 268101

Dátum: 14.03.1990

Autori: Souček Václav, Smetana Josef, Žebrák Ivan

MPK: B65G 7/08, B65G 57/08

Značky: veľkých, polohovací, hmotnosti, tělesa, válcová, zejména, zařízení

Text:

...na obr. 1, je boční pohled na jeho základní polohu, na obr. 2, je pohled na zařízení v poloze sklopeně o 90 ° a na obr. 3, je půdorys zařízení v základní poloze.Polohovací zařízení, zejména pro válcovú tělesa velkých hmotností podle příkladného provedení, se skládá z nosného roštu g, k němuž je upevněn boční nosník 1, který má tvar píemene V a je opatřen na šikmých částech po celé jejích výšce příchytnýli prvky,k nimž jsou připevněny dvě...

Způsob současné výroby různých druhů etanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268100

Dátum: 14.03.1990

Autori: Huml Miroslav, Čech Stanislav, Putna Zbyněk, Macek Vladimír, Kolář Zdeněk

MPK: C07C 29/04

Značky: způsob, etanolu, výroby, druhu, současné, různých

Text:

...s frakcí nečistot v samostatné strípovací koloně s cílem zabrénit ztrátám.Způsob podle vynélezu je podrobněji znázorněn na výkresu. Surový produkt syntézy etanolu, který nemusí být předběžně zbaven dietyléteru, se do systému přivádí potrubím l. Jeho část se potrubím 3 zavádí do linky deetilační raíinage. Další podíl lze potrubím 1 pŕivádět do linky výroby technického a hydrogenačně rafinovaného etanolu. V lince destilační raíinace vstupuje...

Montážní pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: 268099

Dátum: 14.03.1990

Autori: Brázda Miroslav, Hlaváček Ivo

MPK: C10M 113/02

Značky: pasta, montážní

Text:

...prostředí.Další výhodou pasty podle vynálezu je s ohleden na její možnou skladbu stupñovitě se zvyäující tepelná odolnost, respektive účinnost jednotlivých složek. Tak například max. tepelná odolnost solí vyšších mastných kyselín s alkalickými kovy a kovy slkalických zemin činí cca 180 °C, tepelná odolnost hydrátů kovů alkalických zemin cca 500 °C, oxidů kovů alkalických zeuin cca 900 °C a grafitu téměř neomezená. Obdobný princip je i...

Panel tramvajové trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 268098

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horský Jan, Zahradník Zdeněk, Friedmann Karel

MPK: E01B 3/38

Značky: panel, tratí, tramvajové

Text:

...podkladní vrstvu.Uvedená nedostatky odstraňuje panel trsmvsjové trsti,se zabetonovanou dvojicí průběžných ocelových kolejových žlabů. Dokažděho žlabu je vložen pružný pás pro uložení blokové kolejnice, utěsněná a upevněné po stranách pružnými vložkami. Panel je-opatřen nejměně jedním-průběžným injektážním otvorem napojeným na soustavu rozvodnýchžlábků, vytvorených na spodním líci panelu.Výhodou panelu tramvajové trati je, že zaručuje dokonalé...

Stavebnicový kloubový motorový válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 268097

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bartoň Miloslav, Teplý Jiří

MPK: E01C 19/26

Značky: kloubový, motorový, válec, stavebnicový

Text:

...část A rámu, která je spojena se svislým čepem 2 volné části § rámu a prostřednictvím vodorovného čepu 1 je spojena s výměnnou pracovní částí Q. Výměnné pracovní části Q, Bmohou tvořitběhouny hladké, pogumované, patkové nebo ježkové, takže jejich výměnným použitím vznikají kloubové motorové válce. využitelné pro různé hutnící technologie. Samonosná střední část 1 je opatřena nezakreslenýmí hydraulickými prvky, od kterých je přiváděno tlakové...

Způsob zjišťování orientace povrchových vrstev materiálů ve výrobcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 268096

Dátum: 14.03.1990

Autor: Czerný Jiří

MPK: G01N 23/02

Značky: způsob, povrchových, orientace, vrstev, materiálů, zjišťování, výrobcích

Text:

...vrstev polymerních výrobků byl kalibrován za příkladu polypropylenových vzorků o rozměrech 4 x 25 x 150 mm, které byly za normální teploty podrobeny na trhacím stroji přesně definovanému dloužení v rozsahu 0, 1, 2,5, 5 a 10 a po změření relativního prodloužení byl na vzorcích změřen stupeň polarizace pR povrchových vrstev způsobem podle vynálezu. Výsledky, ktere jsou uvedeny v pŕíkladu 1, ukazují,že stupeň polarizace oR orientovaných...

Způsob výroby prostředku pro dochucování pokrmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268095

Dátum: 14.03.1990

Autori: Habr Jaroslav, Kutal Tomáš, Loučka Miloslav, Antoš Jan

MPK: A23L 1/226

Značky: pokrmu, způsob, prostředků, dochucování, výroby

Text:

...přičemž obsah kyseliny chlorovodíkové v reakční směsi činí max. 20 obj vzniklý hydrolyzát se neutralizuje max. do pH 7, podrobí se zràní a filtraci. Hydrolýza kvasničné hmoty je časové méně náročná, lze pracovat i za teplot bodu varu, které odpovídají atmosférickému tlaku, je spotŕebováno méně bilancované kyse liny chlorovodíkové a neutralizačního činidla, což je zvlášt zřejmé v případě kvasničnéhomléka, kde jsou již kvasničné bílkoviny...

Způsob termické likvidace upotřebené odniklovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 268094

Dátum: 14.03.1990

Autori: Špaček Pavel, Krčma Ladislav

MPK: C02F 11/10, B09B 3/00

Značky: termické, odniklovací, likvidace, upotřebené, lázně, způsob

Text:

...Nejprve podle známých chemických reakcí se prítomný kyanid sodný i jeho komplexy chelátového typu s niklem a chromem převedou na hexakyanoželeznatan sodný pomocí heptahydrátu síranu železnatého. Dalším přebytkem heptahydrátu síranu železnatého vzniká bílá sraženína hexakyanoželeznatanu-železnato sodného, která vzdušným kyslíkem se rychle dále oxiduje a mění na modrý odstín. Vzniká tak Turnbullova modŕ, která se však další oxidací vzdušným...

Sonda pro povrchové měření parciálního tlaku kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268093

Dátum: 14.03.1990

Autor: Přibyla Lubomír

MPK: A61B 5/00

Značky: parciálního, kyslíku, sonda, měření, povrchové, tlaku

Text:

...sondy v unitikované patici.Príklad provedení sondy podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde na obr. I bokorys sondy se souborem přívodů, na obr. A púdorys s vyznačenýmí elektrodamí,na obr. 3 pohled na spodní stranu sondy opatŕenou kontaktnímí ploškami se souborem přivodu a na obr. 2 je detail konvexního povrchu tělesa sondy.Na obr. 1 vystupuje ze spodní strany tělesa Ä soubor prívodu ll.Na obr. á jsou na konvexním povrchu tělesa...