Archív za 1990 rok

Strana 98

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268172

Dátum: 14.03.1990

Autori: Staub Theodor, Williams Robert, Nyfeler Robert, Dahmen Heide

MPK: A01N 43/36

Značky: fungicidní, prostředek

Text:

...1 mořont za použit nodbytku mořidla.va fongícídnia prootřadku podla vyntlazu aa ůćínna látka, tj. 3 ~kyan-4(2,3-dichlorłanyl) pyrrol. používa apolačna a obvyklýaí poaocnýaí látkami,ktorých aa poulívt při přípravl proatřadku. K tomuto ůčalu ao őčínni latka zpracovava například na aaulzní koncantraty, na paaty. ktoré lza aplikovat natíranía na roztoky. ktara lza příao rozatříkovat nabo ktora aa Jałtě dala řadí. na hľadané aaulza. anlćltolnd...

Způsob výroby derivátů fenoxylkanoltriazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268171

Dátum: 14.03.1990

Autori: Schulz Guenter, Trautmann Walter, Mackenroth Wolfgang, Sauter Hubert

MPK: C07D 249/08

Značky: derivátů, způsob, výroby, fenoxylkanoltriazolů

Text:

...od 15 do 25 °C.Oba reakčni stupně, tj. oxidace a reakce s triazolem, probíhají při velmi dobrém chemickém výtčžku se selektivitami, vztaženo na isomery, vždy nejměnč 95 1. Tĺmto způsobem se hladce zĺská z E-alkenú vzorce III pár cnantiomerů RS/SR vzorce 1 a ze Z-alkenú vzorce Ill se získa pár enantiomerů RR/ss vzorce I.Problém diastereoselektivní syntézy sloučenin vzorce I se tak redukuje na syntézu stereochemicky jednotných E- nebo...

Způsob zpracování povrchu dílu z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268170

Dátum: 14.03.1990

Autor: Stock Jürgen

MPK: C08J 7/04, B05D 7/02

Značky: hmoty, povrchu, způsob, dílů, plastické, zpracování

Text:

...vykazuje proto ve svém povrchu film z přírodně se vyskytujícího, enzymaticky iniciovaného derivátu celulôzy s funkční fosfátovou, sulfatovou, karbonátovou nebo aminoskupinou.Jako takový derivát celulôzy přichází v úvahu v první řadě deacetylizovaný chitin, známý pod označením chitosan, který jako monomerní jednotku vykazuje glukozamin /poly-/Á-1,4-qlukozamin/, který je nerozvčtveným polysacharidem, obsahujícím dsíkl. Funkční skupi nou...

Způsob provzdušňování biologických podélně protékaných nádrží na čištění odpadních vod jakož i míchání odpadní vody a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268169

Dátum: 14.03.1990

Autori: Doma György, Nagy Olivér, Nagy Zoltán, Kovács Attila, Koltai András

MPK: C02F 3/14

Značky: odpadní, zařízení, biologických, způsob, čištění, míchaní, provádění, nádrží, odpadních, provzdušňování, podélné, jakož, protékaných

Text:

...nahoře naproti tomu komoramí É lomícími se do vodorovné ro viny. Komory 6 jsou výstupnímí otvory Ä ležícími ve svislé rovine spojeny pod hladinoukapaliny 5 okolním prostorem naplněným kapalinou. Na svislý úsek prostoru 1 navazují üstrojí Q pro rozptylování plynu a s nimi spojená rozváděcí plynová potrubí 3. ústrojí Q pro rozptylování plynu jsou upravena obecně na dně prostorů 1 naplněných kapalinon, avšak někdy je üčelnější vestavět tato...

Způsob přípravy blokového kopolymeru polyamidu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 268168

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gabbert James Delvin, Hedrick Ross Melvin

MPK: C08G 69/18

Značky: polyamidu-6, způsob, blokového, přípravy, kopolymerů

Text:

...obecně zahrnuje iníciátor polymerace laktamu. ke kterému jsou připojeny polyamidovć řetězce obsahující opakující se jednotky obecného vzorce (-C 0-Y-NH). kde Y znamená pentnmethylenovou skupinu. Polyamidový kopolymer se sice připravuje převážně z cpsilon-kaprolaktamu, může se však spolu použít i jiných lnktamových monomerů pokud není podstatné omczcna rychlost polymerace nebo stupeň polymerace kaprolaktamu. Hmotnost ní střední molekulová...

Zařízení k vyrovnávání obrysů dvou vrstev pro průmyslové šicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268167

Dátum: 14.03.1990

Autor: Romano Antonio

MPK: D05B 33/00

Značky: obrysu, stroje, vrstev, průmyslové, vyrovnávání, šicí, zařízení

Text:

...do vybrání ie v horní plošo dolní destičky 1, takže na stavení úhlové polohy destiček i, 3 lze provádčt natáčením matice gl. která je spojene s hornim koncom 20 a vnitřního kolíku 20.Na svislé vnitřní objímce łg je nasunuta vnější objímka gg, která má závit z vnějšku i 2 vnitřku a jejíž dolní konec je rozšířen v přírubu 33, která zapadá do vyhrání 35 horní destičky 5, které je souosé s otvorem gä a umožňuje těsné přitisknutí destiček k...

Pneumatický držák příslušenství pro průmyslové šicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268166

Dátum: 14.03.1990

Autor: Romano Antonio

MPK: D05B 91/12

Značky: stroje, držák, pneumatický, příslušenství, šicí, průmyslové

Text:

...k tomu, aby příslušenství, které není okamžitě v provozu, nepřekáželo v pracovní rovině, je dána rychlospojem lg a neznázorněným kotevním šroubem, kolem kterého se zařízení natáčí. Tento šroub může být umístěn například V otvoru lg rozváděče lg. Zablokování tohoto zařízení a jeho zakotvení na pracovní rovině šicího stroje je tvořeno dvěma kolíky,které jsou upevněny na pracovní rovině. Kolík gz má vodorovnou kruhovou drážku, se kterou zabírá...

Zdvihací a otočné ústrojí výsypného úseku trubkové výsypky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268165

Dátum: 14.03.1990

Autor: Böcker Albert

MPK: B65G 11/14, E04G 23/08

Značky: otočné, ústrojí, výsypného, úseků, zdvihací, výsypky, trubkové

Text:

...přičemž tyto lanové kladky jsou uspořádány mezi rameny profilu vePopaané provedení má tu výhodu, že úsek tažného lane, který je uspořádàn mezi lanovými kladkaml nad otočným spojením na jedné straně skluzové věže a lanovou kladkou v příčníku a úsek tažného lane, který je uspořádán mezi další kladkou v příčníku a pevným bodem na druhé straně skluzné věže prochází relativně daleko bočně od skluzové věže, což uenadňuje boční vykyvování...

Způsob suspenzní polymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268164

Dátum: 14.03.1990

Autori: Itoh Kenichi, Noguki Genji, Nakahara Masanobu

MPK: C08F 2/20

Značky: vinylchloridu, polymerace, suspenzní, způsob

Text:

...vzorce I, kde R je methylová skupina, p 0, q 2,6 v průměru a r 0. Tato sířovadla se mohou použít bud jednotlive nebo v kombinaci dvou nebo více druhů podle potřeby.Příkladem polymerovatelné nenasycené karboxylové kyseliny, která se má kopolymerovat s výše popsaným siřovadlem, je kyselina akrylová, methakrylová, itakonová, chlorekrylová, kyanakrylová, J -fenylakrylovó, ob-benzylakrylovú, krotonová, maleinová, fumarová, sorbová B...

Způsob výroby fluorovodíku z kyseliny fluorokřemičité

Načítavanie...

Číslo patentu: 268163

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zawadski Bohdan, Kónczal Józef, Bulinska Anna, Jarzynowski Marek, Hermann Zygmunt, Zagozda Kazimierz

MPK: C01B 7/19

Značky: fluorokřemičité, způsob, výroby, fluorovodíku, kyseliny

Text:

...ve vodě, čímž se získa kyselinu Fluorovodíková o koncentraci vyšší než 70 .Předmčtcm vynálezu je tedy způsob výroby ľluorovodíku z kyseliny Fluorokřemičité rozkladem této kyseliny působením kyseliny sírové, vyznačující se tím, že kyselina fluorokřemičità o koncentreoí vyšší než 40 se rozkladá kontínuàlním mísením s koncentrovanou kyselinou sírovou, jejíž entelpie byla předběžně zvýšena a která byla obohacena fluorovodíkem v průběhu...

Vodicí zařízení nitě pro pletací stroje a zátažné stávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268162

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kühn Falk, Buck Alfred

MPK: D04B 15/48

Značky: vodiči, zátažné, zařízení, stávky, pletací, stroje, nitě

Text:

...nnpjatú. Protože se však při odhozu zboží úplně nebo částečně zhrouti tahovú sila jednotlivých nití, je výhodné, když je nic udržovúna nnpjatú pomoci podůvnciho zařízení pohúněnćho přestavitclným regulačnim převodem. Tento převod může být přcatnvovún ručné tuk, aby vodici zařízení dodúvnlopřechodnč menší množství nicl, čímž sc při nczmčnčnć poloze zámku zvýši tohovú aíla ni» ti. Po jedné už dvou otúčkúch stroje vytvořily zase všechny jehly...

Způsob přípravy 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-N-(N,N-disubstituovaný aminosulfenyl)-N-methylkarbamátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268161

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tanaka Akira, Soeda Takashi, Asai Nobuyoshi, Goto Takeshi

MPK: A01N 47/20

Značky: způsob, aminosulfenyl)-n-methylkarbamátu, přípravy, 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-n-(n,n-disubstituovaný

Text:

...1 až 3 atomy uhlíku nebo fenosyskupinu, vyznacující se tím,ze se amlnosulľcnylchlorídový dcrivát obecného vzurcu I. 1(I) kde R 1 a R 2 mají shore uvedený význam.nechá reagovat v prítomnosti bazickě látky při tcplotě od -20 do SU OC s 2,3-díhydro-2,2-dímethylhcnzoíuran-7-yl-N-molhylkarbamátcm vzorce llSloućeníny obecného vzorce I jsou nové látky, ktoré se mohou ořiravovat různými způsoby. ze kterých se dává přednost dále uvedeným zpúsobům l...

Dírkovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 268160

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kastrup Eberhard

MPK: D05B 3/06

Značky: stroj, dírkovací

Text:

...gg uapořádané v kozííku Ag (obr. 4 a 5). Přeatavitalná zaráłka gg je aeřízena tak, za dolní rameno gg výkyvná páky gg netlačí na přílolku 31, takže dolní konce obou avěracích čcíiatí gg, gg jaou k aobě přítíaknuv ty (obr. 4). Na hornín raaení gg výkyvná paky gg ae nachází příložka łg, která je stejně jako kladnlce łg pohyblivá nahoru a dolů a v případě, kdy podle obr. 5 kloužepři pohybu dolů po prave atraně apínaci vačky gł, koná nepatrný...

Dopravní a brázdicí řetězové ústrojí pro železniční stavební stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 268159

Dátum: 14.03.1990

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: ústrojí, řetězové, železniční, brázdicí, stavební, stroj, dopravní

Text:

...řetězovćho ústrojí.Podla daliího význasu vynalezu je zo dopravníu a brézdící řetězen a za ponocný řetěza ve saěru práce strojní člstíčky ulolena dvojice vzájenně nezávisle řídltelných víbračních sít, uuístčných V podélnén sněru stroje za sebou, příčeui dopravní a brazdící řstůzové ústrojí a/nebo poaocný řetäz jsou spojeny přes líbovolné použítelný dopravní pás e jední z obou víbračních aít. Strojní číatíčka takového provedení á tu...

Ocelová srdcovka pro křižovatky nebo výhybky kolejnic a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268158

Dátum: 14.03.1990

Autori: Augustin Hubert, Pirker Robert

MPK: C22C 38/50

Značky: výhybky, srdcovka, způsob, kolejnic, její, ocelová, výroby, križovatky

Text:

...svsřitelnost těchto specielnich oceli zvlbätni opatření, která jsou rovněž nákladné. Je také znáno použiti sdruženého materiálu v oblasti přejezdu kol, přičemž část odolné proti opotřebeni v oblasti přejezdu kol se nenese navařenin na základni materiál.U všech těchto provedeni erdcovek jsou v oblasti pojezdu kola, tedy na křidlové kolejnici a na hrotu srdcovky, použity buč stejný oteriál nebo nsteriâly rozdilné a nc~ přilii rozdilnou...

Způsob oddělování určitých biologických buněk od jiných buněk a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268157

Dátum: 14.03.1990

Autori: Weinreb Arye, Deutsch Mordechai

MPK: C12M 1/34

Značky: způsobu, zařízení, biologických, jiných, způsob, tohoto, buněk, oddělování, provádění, určitých

Text:

...tím, že se určite měřicí nebo/h diagnostické nástroje nařídi na jedinečnou adresu buőky.Dallí účely a znaky vynilezu vyplynou z nlslodujícího popisu různých provodsní vynálezu v souvislosti s výkresyobr. 1 A - ic jeou achenetickú znázornčnl, částečně v pohledu v řezu, výhodných buäkových noeičů podle vynálezu.obr. 2 A - 20 znúzorňují jedno provedení drłaku pre näkolikenáaobný buňkový noeič zo účeleu provedení uäřicích cyklů na větší...

Způsob výroby 1,1-dioxidů 6-aminoalkylpenicilanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268156

Dátum: 14.03.1990

Autor: Barth Wayne Ernest

MPK: C07D 499/00, A61K 31/43

Značky: 1,1-dioxidu, 6-aminoalkylpenicilanových, výroby, kyselin, způsob

Text:

...lqsalinou msleinovou, kyselinou jsntarovou, kyselinou benzeneulfonovou, kyselinou- p-coluensulfonovoxą kyselinou 2 naitsleneulfonovou s kyselinou methansulfonovou. Farmaceutiolq upotřebitelně kationioká soli zahrnují (bez jakěhokoli omezení pouze na tyto přípsdy) soli sodná, draselné a vápenaté, soli s N, Nĺdibenzylethylendieminem, N-methylgluksmjnem (megluminem) e. dietłmnolsminem.Odkazy na estery hydrclýzovatelné ze fyziologiołüoh...

Zařízení k posouvání tyčového materiálu při loupání

Načítavanie...

Číslo patentu: 268155

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hoppe Herbert, Klostermann Gerd, Weck Karl-gustav

MPK: B23B 5/12

Značky: loupání, materiálů, zařízení, tyčového, posouvání

Text:

...vedením gg předá příslušný signál řídící jednotce zl. Rldící jednotka 31 vyšlo povel řídlcím vedením A 2 ke stcjnosmčrnćmu clcktromotoru 5. ktorý udělí vysouvacím kladkám ll otáčky, jež odpovídají rychlosti axiâlního posuvu zpracovávanćho obrobku 1 vyvozenćho podávacími kladkami 1. zároveň začne řídící jednotka 31 přljímat měřlcím vedením łg a vyhodnocovat signály od zadního dćlkoměrnćhopřístroje 3. který měří délku, o kterou se v...

Způsob vystřihování jednotlivých plošných dílů z materiálu ve tvaru desky nebo listu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268154

Dátum: 14.03.1990

Autor: Benedite Claude

MPK: A43D 8/02, C14B 5/00

Značky: jednotlivých, listů, vystřihování, desky, dílů, způsob, tvaru, materiálů, plošných

Text:

...je možno nn ploše umístovat ručním ukládáním šnblon ve skutečně velikosti přímo na ploše usně, která se pak snímá. stejně tak je možné šnblony umísčovat na ra ferenční ploše ve zmenšenćm měřftku n ohrysy ručne rozmístěných šnblon opticky promítat na plochu usně.Pod pojmom umístování se zohledněním kvality materiálu uaně ve vztahu k jednotlivým druhům výstřižků se rozuní, že se šablony umísřují tak, aby orientaoe jednotlivých výatřiž- 5 ku...

Podbíjecí agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 268153

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hansmann Johann, Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjecí, agregát

Text:

...k rdnu i stroje výlkovł přeatavítelný ne yvíelćn vodicín sloupku g proetłednietvín pracovního válce j. Na ůndsečí 5 podbíjecíoh ndstrojů g, 9 jsou na kaldd etrąn příslulnd kolejnice § ulolen dva podbíjeoí ndetroje g, g, ktere nsjí tvar výkyvných pdk n ktere jsou určen pro zuouvíní ns protilehlých poddlných stranách podbíjeneho praice l. Kazdy e obou podbíjecích ndetmjů g, g nd vedle sebe uepořddenő dvě podbíjecí lpíčb 19, z nichž ksždá nd...

Spřádací zařízení pro předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268152

Dátum: 14.03.1990

Autori: Al Ali Ramadan, Müller Heinz, Lehmann Karl-heinz, Schenek Anton, Artzt Peter

MPK: D01H 7/882, D01H 1/12

Značky: zařízení, otevřeným, koncem, spřádací, předení

Text:

...Ještě odváděcí kanál 5 příze, kterým je odtehovaná pomocí obvyklých prostředků příze 59, zhotovené ve spřádacím rotoru 1.Do spřádncího rotoru 1 zasahuje dále odsávací knnál Ž e odsávacím otvorem Žg na svém konci, kterýlto odsávací kanál Ž je připojen na neznázorněny zdroj podtlaku. Stenou Ži odaávacího kanálu Ž Jo oddělona oblast působení odsávnoího otvoru Žg Jednak do odváděcí dráhy příze, kterázto příze při odtahování prochází vnitřním...

Způsob úpravy formovacího písku, zejména chlazením a mísením a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268151

Dátum: 14.03.1990

Autori: Wedek Rolf, Meiritz Lothar

MPK: B22C 5/08, B22C 5/04

Značky: úpravy, chlazením, zařízení, formovacího, zejména, provádění, způsob, písku, mísením

Text:

...písku uvnitř pásma mísení se umožní, bud vůbec upustit od obvyklých zařízení pro chlazení písku nebo aby tato zařízení byla značně menší, například jako předběžná chladící ústrojí. Jelikož dále u způsobu podle vynálezu se teplo odvádí pomocí páry uvnitř uzavřeného systému, totiž evakuovaného systému, lze jednoduše teplo takto z množství písku uvolněné odvést k dalšímu užitečnému upotřebení.Zařízení k provádění tohoto způsobu je podle...

Způsob zamezení provětrávání závalových prostorů a jejich inertizace za postupujícím provozovaným porubem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268150

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vasil Jaromír

MPK: E21F 5/00

Značky: postupujícím, inertizace, provětrávání, provozovaným, způsob, porubem, jejich, prostoru, zamezení, závalových

Text:

...a jejích ínertízace ze poetupujícím provozovanýe porubem podle vynálezu, jehož podateta spočívá V tom, že po vyuhlení a přeložení prvních sekcí od výdušne chodby se zapění prostor za aekcemí, následně ee přaloží delší část - eěríe aekcí s zapění ee závslovýprostor a cyklus se opakuje až k doeežení úvodní třídy, ktoré sa zapění za vratnou steaici. Současně se zspěňovúním ee s výhodou nepouětí do závaloveho prostoru duaík.Výhody způeobu...

Šroubový mechanismus stavění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268149

Dátum: 14.03.1990

Autor: Dobrovolný František

MPK: B21B 31/12, B21B 31/24

Značky: mechanismus, šroubový, stavění

Text:

...čísla se dosáhne velkého tlskového účinku.Uvedené řeěení se při použití valivých petních ložisek vyznačuje velkou celkovou účinnosti a malým obestavěným proetorem. Největěím problémom pohybových šroubů je tření v závitech, a to zejména při rozběhu z klidu. V tomto případě je tření téměř celá využite ve smyslu působení vstupního člcnu. Velikost síly, potřebné pro přskonání nakloněně roviny (po rozvinutí závitu), bude třením ovlivněna...

Způsob zpracování odpadní kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268148

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bulička Milan, Pálffy Alexander, Kadlas Pravdomil

MPK: C01B 17/88

Značky: sírové, zpracování, kyseliny, odpadní, způsob

Text:

...20 °C e vyšší tuhou Iázi.300 g zahuštäné 65,15 odpední kyseliny sírové o teplotč 40 °C, obsahující dále v hmotnosti 0,11 5 Fe, 0,245 Mg, 0,12 A 1 a 0,46 V iontů bylo smíseno se 100 3 96,25 smäsné kyseliny z předchozích zkouäek použití odpadní kyseliny sírové v suspensi s 80 g 76,l raiinované kyseliny z předchozí operace. Po smíchíní dosâhla teplota směsi 47 °C a za 1 hodinu byla chlazení snížena při nopřerušovaněm níchání na 30 °C....

Teplotní sonda pro spektrometr jaderné magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 268147

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zeman Vladimír

MPK: G01N 24/04

Značky: magnetické, spektrometr, teplotní, sonda, rezonance, jaderné

Text:

...trubka g je uložena v Dewarově trubici §, Měrný spoj § termočlánku je spojen svým prvním vývodem s prvním vývodem srovnávecího spoje Z teraočlánku, u něhož je umíetěn teplotně závislý prvek g. pripojený k prvnímu vstupu zesilovače g kompenzačního napětí, a svým druhým vývodem s prvním vetupem zesilovače lg termoalektrickáho napětí, k jehož druhému vetupu je připojen druhý vývod srovnávacího spoje Z termočlánku. Zesilovač g konpenzačního...

Miniaturní kombinované komunikační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268146

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bízek Josef, Jagoš František

MPK: H05K 5/00

Značky: miniaturní, zařízení, kombinované, komunikační

Text:

...zařízení iluetrující spojení pružných zdrojových kontaktů elektronické části nebíječe a pevnými kontakty v dolní části přední etlny pouzdra komunikačního zařízení, dále je v řezu dolní čáeti pružná spony znázornčn vyhnutý výetupak, zaklssnutý do ozubu na přední stěně pouzdra komunikečního zeříze. ní e epodní část obrazu znázorňuje rozebíretelná spojení nosného krytu s odnímatelnou zákledovou doskou tělese nebíječe, kde ůchytný...

Polymerační způsob zpracování odpadu vznikajícího při aplikaci nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268145

Dátum: 14.03.1990

Autori: Balcar Miroslav, Husák Jiří, Lešek František, Novák Jiří

MPK: C08L 67/06

Značky: způsob, pryskyřic, odpadů, zpracování, vznikajícího, polymerační, aplikaci, polyesterových, nenasycených

Text:

...více než rok, urychli jejich přídavek polymerecí, volba organických kapalin a teplotou veru 140 až zlo °c je dana tŕeni faktory. Není žadoucí, aby ee páry těchto kapalin dostevely do daatilatoru regenerovených rpzpouitědel ve značnější míře. Tim by ee anižovala jednak jejich oaývací ůčínnoat, resp. by zdetávely neodpařaná na zařízení, Naproti tomu je žádoucí, aby jejich odchod při deatileci e vodní parou byl dostatečně rychlý. Tento dvěma...

Zařízení pro řízení odběru vzorků plynu, zejména pro potřeby stanovení cizorodých látek v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 268144

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horák Miroslav, Król Václav, Marek Alois, Podhorský Petr

MPK: G01N 1/22

Značky: řízení, ovzduší, cizorodých, odběru, zařízení, vzorků, látek, potreby, stanovení, plynů, zejména

Text:

...plynu e regulacl okamžítého průtoku plynu absorpčním zařízením bez kolíaáni protoku Další výhodou je, že umožňuje korígovat celkové množství odebranáho plynu v závislosti na okamžité teplotě plynu, Zvýší se tak podstatné přesnost řízení odběru vzorků plynu e umožní se programové řízení odběru vzorků plynu při součesném snížení precnoati obsluhy, Na přípojeném výkrese je neznačen příklad zařízení k řízení odběru vzorků plynu, zejména pro...

Zapojení řízeného volnoběhu zážehového spalovacího motoru s polohovým spínačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268143

Dátum: 14.03.1990

Autor: Holík Ludvík

MPK: F02D 33/00

Značky: volnoběhu, spínačem, řízeného, polohovým, zapojení, motorů, spalovacího, zážehového

Text:

...připojen ne první e druhý vstup hradle 5 NAND e na první evorku odporu 33, jehož druhá evorke je připojene jednak ne první evorku kondeneátoru E 3, jehož druhá evorke je uzemněne e jednak na vstup hradla § NAND, na jehož druhý vstup je připojen výstup hradle 5 NAND e výstup hredle 5 NAND je připojen na prvni e druhý vstup hredla 6 NAND, jehož výstup je připojenna enodu diody gł, jejíž ketoda je přes proměnný odpor fl pripojene ke společné CS...

Reverzní válcovací trať pro válcování kovových pásů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 268142

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klauda Emilián, Smazal Václav, Nový Bohumil

MPK: B21B 1/36, B21B 1/22

Značky: reverzní, studena, kovových, pásu, trať, válcování, válcovací

Text:

...tratě podle vynálozu je to, že na vstupní straně válcovací stolice je uniatěno tahové bubnové hävijedlo e ne její výstupni straně tahová cívkové nevijedlo e odvalovoci druhou e převijecim ůsekom.Přinosem reverzni válcovuci trati podle vynělezu je, že umožňuje válcováni pásô při optimálnich technologických parametroch se zmeněenými nároky ne zastevěnou plochu. To znamená, že docházi k ůepořa jednoho převíjeciho ůseku, tvořenâho...

Upevnění hydromotoru v pohonu žacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268141

Dátum: 14.03.1990

Autori: Martiník Přemysl, Boruta Ivan

MPK: A01D 34/30

Značky: žacího, pohonů, hydromotoru, upevnění, ústrojí

Text:

...kroužku jednu stranu pružné obruče, jejíž druhá strane je sevřenemezipřít 1 ačný kroužek e přirubu ložiskového tělesa, která je spojene A ložiskovým tělesem, vo kterém je usteven hnecí hřídel rotoru spojený pomocí spojky e per, s hřídoli hydromotoru.Výhodou řešení podle vynálezu je, že se pružná spojka tvořená pružnou obručí neotáči e neni tedy zetížena odatředivými silami. Také stavební výške tohoto řešení je malá a je dáne pouze nutnou...

Elektroizolační ochranný plast pro polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268140

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Jirůtka Vladimír, Makovička Jan, Plíva Jiří, Kolman Bohumil

MPK: C08K 3/04, C08L 63/00

Značky: plášť, polovodičové, součástky, ochranný, elektroizolační

Text:

...ovlívnění funkce součáatky chlorídové ionty navíc vyvolévají korozí kontaktů zejména hliníkových, což může véat až k úplné destrukcí aoučástky.Uvedené nevýhody odstraňuje alektroízolační ochranný plast na bázi epoxídů, aílíkonů a poíyimidů obsahující vysokopovrchové saza a něrným povrchom 800 až 1000 m 2/gVýhodou aloktroizolačního plastu podla vynálaiu Ja zlapšaní dialaktríckých vlastností bez ovlívnlní zpracovatelakých nebo jiných vlastností....

Nivelační lať s kontrolou napnutí pásku se stupnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268139

Dátum: 14.03.1990

Autori: Řebík Vladimír, Šanda Václav

MPK: G01C 15/00, G01C 15/06

Značky: napnutí, nivelační, pásků, kontrolou, stupnicí

Text:

...síly. V případě nedodržení konstentní napínací síly je třeba Ještě zavádět opravu délky letového ůseku ze změny napínecí síly podle vzorce P op ~ s q.Ekde značí op oprava délky m, 8 délka ůseku m,P změna nepínací síly N ,oproti stavu při komparaci ~ IM q průřez pásku mm 1 aZavádění opravy vyžaduje znát v každém okamžiku skutočnou napínací sílu. Zjišřování napínací síly je však v provozních podmínkách velmi obtížné.Proto se...

Nenasycené polyesterové pryskyřice pro tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 268138

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vlček Jaroslav, Růžička Ivan, Drábek Josef

MPK: C08L 67/06

Značky: polyesterové, tmely, pryskyřice, nenasycené

Text:

...uvedené A-cyklohexen-1, 2-dikorboxylové kyseliny nebo jejích funkčních derivátů i dalších běžně aplikovaných složek. Z nenesycených kyselín je to zejména anhydrid kyseliny maleinové, kyselina fumerová, kyselina citrakonová itakonová, mezakonová n další. Z modifikujicích kyselín je to anhydrid kyseliny fralové, endometylentetrahydroftelanhydrid, sebeková kyselina a další. Z glykolů lze použít ctylonglykol, dietylonglykol propylenglykol,...

Způsob reaktivace katalyzátoru pro nízkoteplotní isomerizaci lehkých nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268137

Dátum: 14.03.1990

Autori: Boška Jan, Švajgl Oldřich, Pražák Václav

MPK: B01J 21/20, B01J 21/04, B01J 23/42...

Značky: lehkých, uhlovodíku, nasycených, katalyzátoru, způsob, reaktivace, isomerizaci, nízkoteplotní

Text:

...200 až 300 O Cv suchém dusíku nebo vzduchu a stabilizuje se týmž plynem pr 300 až 400 O C. Katalyzátor obsahuje 0,2 až 0,6 k hmot. platiny a jednotlivé aktívaćní procesy se provádějí v proudu piynú, jejichž objemový poměr k objemu katalyzátoru za hodinu je 50 až 1000.I in/hnru vynňln/u vylývú in nu udnŕiiu nujfl uslu. jim zu rcaktivoxat a tím znovu použít katalyzátor aktivovaný AIC 13. Tento katalyzátor se dosud považuje za nereakti«...

Katalyzátor pro nízkoteplotní isomerizaci lehkých nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268136

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pražák Václav, Švajgl Oldřich, Boška Jan, Křemenák Lubomír

MPK: B01J 23/42, B01J 21/04, B01J 27/135...

Značky: nasycených, uhlovodíku, katalyzátor, isomerizaci, lehkých, nízkoteplotní

Text:

...tetrachloretaneu. balši novou vlastnosti je přitonnost dioxidu titaničiteho.Důležitým poznatkem ja, že nový katalyzàtor se vyrábi off-situ a přitom působenin polyhalogenuhlovodiků v duaiku, což má velký význam z hlediska uanipulačniho a dávkovaciho proti reakci se sublinujicim chloridem hlinitýn. V preparaci se též využivà no~veho postupu k ziakbni rovnomerné rozptâlené platiny na nosiči a ziakáni kvalitniho zrna tohoto kovu.V pŕedloženén...

Odtahová nálevka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268135

Dátum: 14.03.1990

Autori: Švec Zdeněk, Starý Josef, Diviš Václav, Stejskalová Jana

MPK: D01H 7/882

Značky: nálevka, odtahová

Text:

...1 Lüluuu ł ujudnuuuvuulhu zutízunl L ju uluůnú ulužun vyćuuúvucĺ vúlučuk Q s potahem 2. Djednocená vlákna vstupují neznázornéným kanálem do spřádacího rotoru lgs ventilačními otvory ll. Sptádaci rotor lg je otočné uložen ve sprádacím tělese lg pomocívretene lł a je poháněn neznázorněným způsobem.K tělesu 2 ojednocovacího zarízení l, respektive k blíže neznázorněnému krycímu tělesusprádacího rotoru je odnímatelně připojena známým způsobem...

Filtr infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 268134

Dátum: 14.03.1990

Autori: Urbanová Eva, Lošťák Petr, Novotný Radomír, Horák Jaromír

MPK: G02B 5/20, G02B 5/22

Značky: infračerveného, záření, filtr

Text:

...ke konstrukcí absorpčních filtzü infraćervenćho záreni. Substituci atomů vismutu v krystalové mrížce selenidu vismutitého(Bi 2 Su dochází lulíž k výraznému potlačcní koncentrace volných nositelů proudu, klesá tedy absorpce na volných nositelich a pripravené krystaly vykazují značnou propustnost(asi 60 ). V důsledku vzniku směsného krystalu pri širce zakázaného pásu selenidu vísmutilůhu |(Hi 2 Su 3) a 0,23 uv, sulfidu vismolitćho (01253) 1,0...

Zařízení k podélnému dělení dřevěné kulatiny větších průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268133

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šlosarčík Jan

MPK: B27B 7/00

Značky: podélnému, kulatiny, dřevěné, dělení, průměru, zařízení, větších

Text:

...rám l. Přímoćarý hydromotor 3 slouží k manlpulací s prącovním stolem g. Filtry 13, lg obou hydraulických. obvodu jsou umístěny na rámu za řízení k podélnému dělení dřevěné kulatirg, stejně jako znrnj nnhnnu 15, umístěnem na stole ll. uchycené letmo konzoľbu lg, která je také uchycením zadní nápravy. Na obr. 3 je znázornéno umístění a vhodný tvar pracovního stolu 1 se zakresleným možným umísténím svislých vodítek 3 a přímočarého hydromotaru...