Archív za 1990 rok

Strana 97

Nosič pro uložení střechového hranolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268212

Dátum: 14.03.1990

Autor: Bezděk Bohumil

MPK: G02B 7/18

Značky: uložení, hranolu, střechového, nosič

Text:

...dalekohledu.Vyřešená konstrukce nosiče vykazuje vůči známým uložením hranolu do optické soustavy dalekohledu řadu výhod. Při justáži uloženého hranolu umožňuje totiž poměrně velký rozsah nastavení, vlastní justáž je rychlá a jednoduchá bez použití speciálního nářadí. odpadá rovněž pracná montáž, která byla při uložení hranolu do prismatického držáku, odpadá rovněž ukládání podložek a řezání závitů.Příkladné provedení nosiče podle vynálezu je...

Způsob výroby námelových alkaloidů submersní fermentací za řízených fyziologických podmínek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268211

Dátum: 14.03.1990

Autori: Votruba Jaroslav, Cvak Ladislav, Flieger Miroslav, Stuchlík Josef, Harazim Pavel, Malinka Zdeněk, Sajdl Přemysl

MPK: A61K 31/48, C12N 1/38

Značky: podmínek, řízených, fermentaci, submersní, fyziologických, způsob, námelových, alkaloidů, výroby

Text:

...fyziologické rychlosti produkce podle vynálezu je popaán v následujících .příkladech použití, aniž by jimi byl předmět vynálezu jakkoliv OZRBZOVBDoProdukční médium obsahující hmotnostně 10 eacharozy, 1 kyseliny jentarové,0,025 Ž KHZPOA, 0,025 M 3504 . 7 H 20, 0,1 CaCl 2, 0,1 Ca(N 03)2 - 4 H 20, 0,002 Ě e 504 . 7 R 20, 0,O 015 ZnSO 4 . 7 H 20 v destiloveně vodě bylo rozplněno po 100 ml do Erlenmayerových baněk o objemu 500 ml....

Přístroj na měření integrální vlhkosti stojících stromů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268210

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jura Stanislav

MPK: G01N 33/46

Značky: integrální, stojících, vlhkosti, měření, prístroj, stromů

Text:

...centrální sběrnici lg přes druhou výstupní bránu 111. Přijímač mikrov 1 n 5je nspojen přes druhou vstupní bránu 51. Na centrální sběrnici lg je též možno napojit přes třetí vstupní bránu 21 výstup elektronické průměrky Q, případně další prvky jako elektronický teploměr.Na obr. 3 je mechanická konstrukční provedení přístroje. Celý přístroj je konstruován na bázi linaární lesnické prměrky 3. Skladá se z pevného ramene 2 spojeného pevně s...

Hydrogenační katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268209

Dátum: 14.03.1990

Autori: Reiss Jiří, Hetflejš Jiří, Svoboda Petr, Pleska Alexander, Čermák Jiří, Sufčák Miloslav, Šabata Stanislav

MPK: B01J 31/22

Značky: hydrogenační, katalyzátor

Text:

...vhodnost katalyzátoru pro danou aplikaci jako stabilita, katalytický systém podle vynálezĺ Je účelně připravovat v přítommosti hydrogenované látky, přičemž tuto latku lze použít i v množství řádově srovnatelněm s mmožstvím nikelnaté sloučoniny použité Jako prekurzor katalyzátoru, výhodně v poměru molů hydrogenovaných nenasycených vazeb k mol Ni rovným až 100 1, přednostně 14 1 až 1 1. Tento způsob je zvláětě výhodný při hydrogenaci...

Způsob hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268208

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šabata Stanislav, Reiss Jiří, Hetflejš Jiří, Svoboda Petr, Sufčák Miloslav

MPK: C08F 8/04

Značky: nenasycených, způsob, polymerů, hydrogenace

Text:

...látky obsahující hydrogenovatelně CC vazby. přednostně polymerý vznikající polymerací konjugovaných dienů a Jejich kopolymerací a vinylsubatituovanými aromatickými uhlovodíky. Příkladem těchto nenasycených polymerů Jsou po 1 y(butadien), poly(isopren), butadienatyrenový kopolymer a hutadien-isoprenový kopolymer. Hydrogenaci lze provést Jak s nekončeąými polýmery, tak i s polymery končenýmd tunkčními skupinami. Ačkoliv výše uvedené polymery...

Zapojení synchronizačních obvodů adaptéru kanál-kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 268207

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šmilauer Bohdan

MPK: G06F 13/12

Značky: adaptéru, zapojení, synchronizačních, kanál-kanál, obvodů

Text:

...nepředaněho stavu a na třetí datový vstup g multiplexoru g výstupní datové sběrnice je zapojen výstup gą registru g počátečního stavu na jehož datový vstup gg je zepojen výstup 12dekoděm 1 příkazů a na první vstup E dekodéru 1 příkazů je zapojen výstup 42 registrui vlastního příkazu s na druhý vstup 11 dekodéru I je zapojen výstup íg registru j cizího příkazu s na výstup § 6 nmltiploxoru g výstupní datové sbőrnics je, zapojeną výstupní datové...

Zapojení jednosměrného elektronického elektroměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268206

Dátum: 14.03.1990

Autori: Opatrný Petr, Hoffmann Ján

MPK: G01R 21/06, G01R 11/50, G01R 11/34...

Značky: jednosmerného, elektroměru, elektronického, zapojení

Text:

...g ze spotřebiče je na obr. 1 přivedeno na vstup prvního zesilovače g. Zesílené napětí uz z výstupu prvního zesilovače g je přivedeno na neinvertující vstup komparétoru 2,na jehož~lnvertující vstup je přivedeno pilovité napětí u, z generétoru 1. Proud 3 protékající spotřebičem vytváří na bočníku g napětí uB, kterě 3 e druhým zesilovačem 5 zesíleno na napětí u . Napětím u je amplitudově moduloväío výstupní napětí u komparátoru 1....

Způsob přípravy amidů kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268205

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zatloukal Lubomír

MPK: C07F 5/06, C07C 102/06

Značky: kyselin, způsob, amidů, přípravy

Text:

...zjištění, že 2-propanolét hlinitý v žádné ze svých forem, tj. tetramer neho trimer, není katslyzétorem aminolýzy esterů kyselin.Tstrsmer 2-propanolétu hlinitého nemá účinky ne smšs saterů kyseliny s primérního nebo aekundérniho emin. Trimer 2-propanolétu hlinitého v prostředí primérního nebo sekundár CS 268205 B 1 3ního eminu neexistuje sanotný, nýbrž jen jako komplexní sloučenins vzniklé vezbou ekvivalentnich množství těchto látek, tj. 1 mol...

Způsob přípravy komplexu trimeru 2-propanolátu hlinitého a aminu nebo amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268204

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zatloukal Lubomír

MPK: C07F 5/06

Značky: 2-propanolátu, hlinitého, způsob, trimeru, komplexu, přípravy, aminu, amoniaku

Text:

...v alkénech i v nižších alkanolech, jako je metanol, etanol, 2-propenol,málo jsou rozpuatné v toluenu. chloroformu, trichlorethylenu, dobře jsou rozpuatně v amineoh obecného vzorce II.Teploty tavení těchto komplexních eloučenin jsou překvapivě vysoké, přeeahují 118 °c, což je počátek teploty tevení komplexu vzniklého vazbou trimeru 2-propanolátu hlinitého a amoniake.Komplexní aloučeniny obecného vzorce I jsou atélé i při teplotách do 190 °C,...

Způsob separace rtuti ze vzduchu a plynů kontaminovaných jejími parami

Načítavanie...

Číslo patentu: 268203

Dátum: 14.03.1990

Autori: Toman Bernard, Hájek Bohumil, Šrank Zlatko, Vyskočilová Olga

MPK: B01D 53/34

Značky: parami, plynů, kontaminovaných, způsob, vzduchu, separace, rtuti, jejími

Text:

...ťázi za vzniku pevné látky. Tento princip byl aplikován u čištění odpadních plynu od par rtuti plynným sulfanem za vzniku pevného sultidu rtutnatého. Základní výhodou tohoto postupu je jeho vysoká účinnost, ktoré je v důsledku přívodu stále čerstvého reakčního média konstantní, e zanedbatelný aerodynamický odpor. Jeho nevýhodou je jedovatost sulfanu a použitelnost při teplotách nad 70 °C, což podstatně omezuje možnosti jeho...

Zařízení pro soustružení brzdových bubnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268202

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lorenz Jan, Chmura Pavel

MPK: B23B 5/04

Značky: brzdových, soustružení, zařízení, bubnu

Text:

...Tento způsob obsluhy je značně únavný, protože renovace Jednoho brzdověho bubnu trvá 1 několik směn.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, kde posuv do řezu je zejištěn pomocí rohatky e zápedky silou, vyvozenou z elektromagnetu, ktorý je ovládán cyklovačem. Zařízení pracuje po nastaveni při pracovním záběru bez zásahu lidského činitele E přitom v pravidelných cyklech.Na přiloženěm výkrese je znázorněno zařízení podle...

Regulační relé průměrného výkonu a práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 268201

Dátum: 14.03.1990

Autor: Losa Evžen

MPK: G05F 5/00

Značky: průměrného, výkonu, relé, regulační, práce

Text:

...prvního převodníku Zlé s druhého převodníku Ali, bloku lg interního času e bloku §Š externího času, přičemž ne vstup prvního převodníku 211 je připojen výstup bloku § snímsčů, na vstupy druhého přsvodníku ALL je připojen druhý výstup prvního převodníku 31 a druhý výstup bloku gç interního času.Reguleční relé průměrného výkonu 8 práce pracuje následujícím způsobem ne sledovaných zeřízeních je umístčns sit snímečů. což jsou v podstdtě...

Zařízení pro zablokování platin na dnu drážek jehelního válce u okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268200

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/14, D04B 9/46

Značky: platin, drážek, válce, okrouhlých, zablokování, jehelního, strojů, pletacích, zařízení

Text:

...do příslušně drážky 35.zejména je blokovací člen g v podstatě tvořen prstenccmj, .ktery je souosý s jchelním váloem 3 a je umístěn uvnitř korunového zámku 6, který je rovněž souosý s jehelním válcem 3 a je připevnän k nosné konstrukcí 1 stroje.Korunní zámek g je známého typu a má vzestupně úseky. střídající se se sestuPnÚni úsek. se .kterými nbírnàí kolénka g platin i. když jsou vysunutyľ z unser 33 jehelního válce 1. Vzestupně úseky...

Rozpěrná hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268199

Dátum: 14.03.1990

Autor: Fischer Artur

MPK: F16B 13/00

Značky: rozpěrná, hmoždinka

Text:

...znrážka, na které je kluzné pouzdro drženo před rozpínscím kuželem, slouží výhodné mezikruží osazení, ohrsničující rozpínací kužel. Na tomto osszeni dosedá kluzné pouzdro svou čelní stranou, odvrácenou od dříku hmoždinky.Rozpínací pouzdro má konickou vnitřní plochu, kterámůže být prizpůsobena stoupání rozpínscího kužele. Rovněž konická vnitřní plocha rozpínacího pouzdra podporuje požadovaný efekt tím, že část materiálu kluzného...

Způsob výroby nových substituovaných 3-fenyl-7H-thiazolo(3,2-b)(1,2,4)triazin-7-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268198

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gebert Ulrich, Schleyerbach Rudolf, Thorwart Werner, Bartlett Robert

MPK: C07D 513/04

Značky: způsob, 3-fenyl-7h-thiazolo(3,2-b)(1,2,4)triazin-7-onů, nových, substituovaných, výroby

Text:

...łqaelinami, popřípadě s Jejich alkyleetery obecného vzorce VIIIn n 4 (vľľľ) O 0 vo kterém R 3 má význam uvedený pod vzorcem I a R 4 znamená otom vodíku nebo alkylovou skupinu e 1 až 3 otom uhlíka, za vxniktz příslušných sloučoniln obecného vzorce I.Výhodné ae připravují takové sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém bud R 1 znamená. fero.- butylovou skupinu nebo R 2 a R 3 znamenají nezávisle na sobě atom vodíhz nebo...

Způsob výroby opticky čistých (5R, 6S,1´R)-2-methoxymethyl penemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268197

Dátum: 14.03.1990

Autori: Franceschi Giovanni, Perrone Ettore, Alpegiani Marco, Zarini Franco, Della Bruna Costantino

MPK: C07D 499/00

Značky: způsob, opticky, čistých, výroby, 6s,1´r)-2-methoxymethyl, penemderivátů

Text:

...bázickć aliIatiokó estery karboxylových kysalin, například Z-diothylaminoethylester 4-aminobenzoov 6 kyseliny, nižší allqlennminy, například l-ethylpiperidin, cykloelhylaminy, například. dicyklohexylanin, benzylaminy, například 11,11 ~dibenzylethylendismi.n, dibanzylamin nebo lI-henzyl-o-renethylsmin, nebo bázioká aminokyseliny, například arginin. Zvlášť výhodnými famaceuticky upotřebitelnými solemi sloučeniny vzorce I jsou...

Způsob tvorby kliček v osnovním pletacím stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268196

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čikašvili Lev, Mamulašvili Abesalom

MPK: D04B 21/00

Značky: tohoto, pletacím, stroji, provádění, způsob, kliček, způsobu, zařízení, tvorby, osnovním

Text:

...kliček ve známém osnovním pletacím stroji například ve svislé rovině vratnä pohyblivé jehly l, nosič g s platinami 1, z nichž každá je vytvořena ze dvou částí, například ze dvou rovno- běžných desek i s ž. V každé z deeek i a i je vodioí očko g, jímž prochází osnovní nit 1 pro vznik přetežení § (obr. 2), přičemž na každá desce i s 1 je krček 9,. Pro tvorbu kliček je nosič 2 s platinami 1 uložen s možností kyvného pohybu kolmo k čelu a...

Regulátor růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268195

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kasahara Kaoru, Iguchi Hiroyuki, Motegi Takeo, Sakuraba Yasuya

MPK: A01N 39/02

Značky: regulátor, rostlin, růstu

Text:

...jsou vhodné pro aplikací na olistění rostlin.Jako nosič se může používat anorganícka látka, jako je například bentonlt, hlinka. zeolít nebo talek. Jako organické rozpouštědlo se můle používat rozpouštědlo, va kterém jsou různé sloučeníny dobře rozpustnć. Příklady takových rozpouštědel jsou xylen, toluen,cyklogexanon nebo glykol. Jako dispergační činidlo, emulgační činidlo nebo ustalovač se může použít aniontové nebo neiontové povrchové...

Způsob výroby nových substituovaných 3-fenyl-7H-thiazolo(3,2-b)(1,2,4)triazin-7-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268194

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gebert Ulrich, Schleyerbach Rudolf, Thorwart Werner, Bartlett Robert

MPK: C07D 513/06

Značky: 3-fenyl-7h-thiazolo(3,2-b)(1,2,4)triazin-7-onů, nových, výroby, substituovaných, způsob

Text:

...se připravujl takové sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém buü R 1 znamená terc. butylovou skupinu nebo R 2 a R 3 znamenají nezávisle na sobě atom vodíku nebo methy lovouskupinu.Ďále jsou výhodné zejména takové sloučeniny obecného vzorce 1, ve kterém R 1 znamená terc.-butylovou skupinu a současně R 2 a R 3 znamenají nezávisle na sobě atom vodíku nebo methylovou skupinu, jako například 3-(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxyfenyll-7 H-thíazo 1...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268193

Dátum: 14.03.1990

Autor: Maccone Sergio

MPK: A01N 47/22

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...a jsou snadno kouerčnč dostupné, a to jak jako individuální látky, tak jako směsi.Prostředky podle vynálezu se připravujl anísenln předem stanovených množství jednotlivých komponent.Z prostředků, které jsou předměten vynálezu, lze připrovlt perfektné stále vodné emulze, z nichž aenevylučují kryataly nebo/a krénovlté čl olejovité usazenlny.vynález lluotrují následující příklady provedení, jlmlž se však rozsah vynálezu v žádném směru...

Klíč k maticím kostních šroubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268192

Dátum: 14.03.1990

Autori: Cieplak Jerzy, Granowski Robert, Ramotowski Witold, Tuziemski Aleksander, Karas Wlodzimierz, Pilawski Kazimierz

MPK: A61B 17/58

Značky: šroubu, kostních, klíč, maticím

Text:

...však vyžadují použití zvláäního äroubováku. zsklůdání nebo denontél spojovací destíčky tedy vyžaduje použití dvou nástrojů během opersčního zósohu. co způsobuje dodatočné potíle.Podstata řešení podle vynálezu epočívá v ton, že ve čtvercovén sedlo, ktoré je v čelní plole tčlese, obroušcné na vnčjšíe boku, jsou vyvrtbny dve otvory, v nichž je umístěn pružný prvek. Ze příchytkou, umístěnou uvnítř telesa s nuäroubovenou jedním koncem na...

Způsob výroby nových 4,5-dihydrooxazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268191

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ferber Hubert Peter, Binder Dieter, Rovenszky Franz

MPK: C07D 495/04, C07D 413/14

Značky: způsob, výroby, derivátů, nových, 4,5-dihydrooxazolových

Text:

...vodíku v ledově kyselině octové při teplotě místnosti.sloučeniny obecného vzorce I podléhají tautonerii a mohou se tedy vyskytovst ve všech tautomerních formách obecného vzorce I.Výchozí sloučeniny obecného vzorce III jsou známé. Výchozí látky obecného vzorceII je možno získat ze známých látek známým způsobem. Zvláště je možné tyto látky získat podle reakčního schemstu I a podle údajů, uvedených v příkladech. Sloučeniny obecného vzorce...

Obraceč archů v archové rotačce

Načítavanie...

Číslo patentu: 268190

Dátum: 14.03.1990

Autor: Wieland Erich

MPK: B41F 21/10

Značky: archové, archů, rotačce, obraceč

Text:

...1, Q otvor 21, 25, kterým prochází vždycky jeden prstový chytač 22, gí. Prstová chytače 22, 5 sedí pevne na hřídelí gg, łl, spolupracují s plcchýmí chytači ji, já a tvoří společně s nímí dopravní ústrojí archů. Pravý konec 33 hřídele 31 prstových chytačů 22 je pevné spojen s řídící pákou 22,která nese na svém horním konci 21 otočnou řídící kladku 55. Řídící kladka 55 přicházípři otáčení obracecího bubnu l postupně do styku se dvěma křívkovýmí...

Způsob výroby quinazolindionů a pyridopyrimidindionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268189

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lowe Ill John

MPK: C07D 471/04, C07D 239/06

Značky: quinazolindionů, výroby, způsob, pyridopyrimidindionů

Text:

...slabé báze, jako terciârního aminu, například tríethylamínu.Příprava lsokyanátu se s výhodou uskutočňuje in situ bez izolace lsokyanátu před jeho následující cyklízací na sloučenlny obecného vzorce I, jak je popsána výše. Rozpouštědla používaná pro prípravu isokyanátu in situ a následující cyklízaci musí být inertní jak za reakčních podmínek pri přípravě isokyanátu, tak za reakčnícr podmínek fi cyklizaci. vhodnými rozpouštědly jsou...

Způsob získávání čistých forem A a B famotidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268188

Dátum: 14.03.1990

Autori: Miszori Sándor, Stiller Mária, Bogsch Erik, Harsányi Kálmán, Hegedüs Béla, Fekecs Éva, Péter Imre, Aracs Zsuzsanna, Bod Péter

MPK: A61K 31/425

Značky: čistých, způsob, získavání, forem, famotidinu

Text:

...týká jednak A formy famotidinu. Tato íorma je charakterizována tím, že její endothermní maximum je pri 167 °C podle DSC, její charakteristická aosorpční pásy v jejím íníračerveněm spektru jsou pri 3450, 1670, 1138 a 611 cm 1, a její teplota tání je 157 až 170 °c.vynález se dále týká B formy tamotidínu. Tato forma je charakterizována tím, že její endothermní maximum tání je při 159 °C podle DSC, její charakteristické absorpční pásy v jejím...

Způsob výroby nových tetrahydrobenzothiazolo-chinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268187

Dátum: 14.03.1990

Autori: Schingnitz Günter, Bauer Rudolf, Mierau Joachim, Sobotta Rainer, Schneider Claus, Merz Herbert

MPK: C07D 513/06

Značky: způsob, tetrahydrobenzothiazolo-chinolinů, výroby, nových

Text:

...3 atomy uhlíku, která může být substituovaná fenylovým zbytkem nebo tenylovým zbytkem mono- neho disubstituovaným chlorem, bromem, fluorem, hydroxysku plnou, methoxyskuplnou, methylovou skupinou, aminuakupinou nebo trifluormsthylovou skupinou a3 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhliku, přičemž R 2 znamená shora defínovanou aąkanoylovou nebo popřípadě substituovanou fenylalkanoylovou skupinu pouze v případě, že R 3...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268186

Dátum: 14.03.1990

Autori: Luscombe Brian, Hewett Richard

MPK: A01N 43/40, A01N 39/02

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...trvalého poikozeni užitkové rostliny. shore popeane kosblnovane použiti vykazuje jak liatovou tak reziduelni účinnost.vynález dále popisuje lpůeob potlačeni růstu plevelů V obilovintch, ktorý spočivà v ton, že se na Iisto, kde ae pestuje nebo bude pěstovat obilovina preeaergentnč nebo postesergentnł aplikujeV epliksčnich dàvkech od 570 do 1140 g/ha v případě slolky (a) a od 25 do 250 g/ha v připadě aloíky (bj. přičes haotnostni polěr složek...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268185

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hewett Richard, Luscombe Brian

MPK: A01N 43/40, A01N 33/18

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...od 500 do 1000 g/ha) a v případě složky (b) od 50 do 250 g/ha ( s výhodou od 50 do 125 g/ha), přičemž složky (a) a (b) se používají ve vzájemném poměru od 40 l do 2 1 (hmotnost/hmotnost) (5 výhodou od 20 1 do 4 1), za účelem vyhubení širokého spektra jednoletých širokolistých plevelů a travnatých plevelů v užitkových rostlinách,například v obilovinách, jako V pšenici a ječmeni, bez významnějšího trvalého poškození užitkových rostlin. Toto...

Zařízení pro volbu jehel v okrouhlém pletacím stroji, zejména na výrobu punčoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 268184

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: volbu, výrobu, pletacím, jehel, punčoch, zejména, zařízení, okrouhlém, stroji

Text:

...bodu 3 její podpčry v rovině v podstatě rovnoběžně s rovinou vykyvování volicích pák, takže v důsledku vykyvování pohybuje příslušnou volíeí pákou 3 z první polohy do druhé polohy nebo obráceně, a pro její činnost jsou-upraveny dva elektromagnety lgva ll, umíotěné na opaěných stranách vůči pod CS 268184 B 2 3S výhodou jsou oba elektromagnety gg a ll umístěny na stejné straně vůči volicí páee, takže omezují rozměry zařízení ve směru...

Spínací zařízení pro přepinatelné obvody v elektronických přístrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 268183

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kovács László, Salla István, Sáfrán Lajos

MPK: H01H 13/72

Značky: přepinatelné, přístrojích, zařízení, elektronických, obvody, spínací

Text:

...spínóní. De výhodné,že se kontakty po sobě pohybují, takže je řečeno saoočištění kontaktů.Dále je výhodné, že jak pevné, tak deformovatelnć kontakty mohou být vyrobeny z rovného pleçhu lisovúnim, na materiál nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky.Další stavební prvky spínacího zařízení jsou zhotovitelné z umelé hmoty střikúním,pro programovou paměť jc jednoduše uskutečnitelna řada spinačů přizpůsobená vytvořeníJe dále výhodné, když...

Mikrobicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268182

Dátum: 14.03.1990

Autor: Nowak Edward

MPK: A01N 43/84

Značky: prostředek, výroby, mikrobicidní, účinné, složky, způsob

Text:

...ve formě rozłoku.Reekce se provádí obvykle reekcí v podstatě stechzooetrických nnožetvisloučanin vzorce III a IV, při taplotà pohybujicí se od teploty niatnosti aždo 100 °C, Reakce se může provádět ze případné přltomnosti rozpouštědel, eko například vody, ethylecetátu, isopropylelkoholu nebo ethylelkoholu. Najvýhodnějši rozpouštědlo při shore uvedené reakci ee pak zvláště voli podle toho zda se má sloučenine vzorce II ziskat ve formě...

Obvod pro automatické hradlované řízení zisku, zvláště televizních vysílačů retranslačních stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268181

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bereczki József, Szalay István

MPK: H04N 5/38

Značky: vysílačů, řízení, hradlované, retranslačních, zisku, zvláště, stanic, televizních, obvod, automatické

Text:

...že synchronismus obou těchto signálů se znovu uataví ve velmi krátké době.Výhodný způsob provádění vynélezu je detoilnčjí popsan níže podle přiložených obrázků, kde na obr. 1 je blokové schéma obvodu o dvojí smyčkou podle vynalezu s na obr. 2 je schémntieký časový diagram hradlovneího signálu, to jest vzorkovaní, a synchroniznčniho impulsu.Obr. 1 znázorňuje uspořádání obvodu obsahujícího říditelný zesilovač 1 středngho knitočtu s automatickým...

Pouzdro tobolky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268180

Dátum: 14.03.1990

Autori: Wagner Alfred, Schweiger Bernard

MPK: A61K 9/48

Značky: tobolky, pouzdro

Text:

...o vytvoreny želotínové tobolky různých tvarů tyto série obaahovnly buä 2 PRE-LOCK (ochranná známka) útvary nebo 4 PRE-LOCK (víz GB 1 442 121). Tobolky byly vytvoreny s dróžkou 0,02 mm podle obr. 9.Víčka tobolky velikosti 1 byly vytvoreny s 2 PRE-LOCK útvary a prstencovou drážkou jak je uvedeno výše. současně byly vytvoreny standardní Víčka tobolek velikosti 1 mající 4 PRE-LOCK útvary, ale bez prstencové drážky. Byl vybrán vzorek padeaáti...

Způsob zkoncentrování vodných roztoků alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268179

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ahvenainen Antero, Seppälä Jukka, Selin Johan-fredrik, Savolainen Kaarina

MPK: B01D 13/00

Značky: vodných, způsob, alkoholů, zkoncentrování, roztoku

Text:

...přičemž se vytvoří vrstva o požadované tloušřce a potom se substrót 9 vrstvou roztoku karbamátu celulozy vede srážecí lázní, přičemž dojde k vysrbžení knrbamótu celulozy za vzniku membrány. Tato menbràna se potom sejme ze eubstrátu a promyje se, čímž se získa menbráno, která je vhodná k použití jako polopropustná membrúna pro oddělovací procesy, přl kterých se permeát odpařuje z vnější strany této membróny.K přípravě těchto polopropustných...

Způsob přípravy katalyzátoru obsahujícího stříbro, vhodného k oxidaci ethylenu na ethylenoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 268178

Dátum: 14.03.1990

Autori: Boxhoorn Gosse, Klazinga Aan, Velthuis Otto

MPK: B01J 23/66, C07D 303/00

Značky: oxidací, stříbro, obsahujícího, katalyzátoru, vhodného, přípravy, ethylenu, způsob, ethylenoxid

Text:

...nanéäí v podobě hydroxidu ccaného nebo dusíenanu ceaného.Pro přidání alkalického kovu jakožto pronotoru je znáuo několik výborných postupů, při nichž lze tento kov aplikovat zároveň se stříbrea. vhodnýai aoleui alkalického kovu jsou zpravidla ty, která jsou rozpuatné v kapalné fézi, z níž so nanólí stříbro. Kromě výše uvedených solí lze rovněž uvést dusičnany, chlorldy. jodidy, bromidy,hydrogenuhličltany, octany, vinnany, nléčnany a...

Způsob výroby pevných farmaceutických forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268177

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lang Siegfried, Sanner Axel, Laemmerhirt Klaus, Klimesch Roger, Spengler Reinhard, Goedtz Hans-helmut

MPK: A61K 9/22

Značky: způsob, pevných, výroby, forem, farmaceutických

Text:

...že ve směsi s účinnou látkou a popřípadě s obvyklými galenickými pomocnými látkami taji nebo jsou ve změkčeném stavu v požadovaném rozsahu teplot také bez zvláštních změkčujícich přísad. Tání nebo změkčenl pod určitou teplotu je popřipadě potřebné e ohledem na možné tepelné nebo/a oxldačnl poškození nejen účinné latky, nýbrž také polymeru N-vlnylpyrrolid-2-onu. Tento polymer by mohl při zpracování vytlačovánlm zežloutnout a z tohotodůvodu...

Způsob extrakce parafinů z jejich směsí s kyselinami alkansulfonovými

Načítavanie...

Číslo patentu: 268176

Dátum: 14.03.1990

Autori: Marcotullio Armando, Faggian Lucio, Platone Edoardo, Picchi Emilio

MPK: C07C 139/14

Značky: způsob, směsi, jejich, alkansulfonovými, extrakce, parafinů, kyselinami

Text:

...e směsi těchto alkoholů.Pokud jde o separaoi kyseliny sírová. může být k tomu použito aepnroční činidlo. tímto činidlem může být 5 výhodou také výše uvedený alifatický alkohol mající rozpuatnoat ve vodě menší než 7 5.Způsob podle vyndlezu může být provéděn kontinuâlně nebo šoržovitě a je b 1 ížepopsín formou náeledujícíčh příkladů provedení. které mají pouze iluatrutivní charakter a rozsah vynělezu nikterak neomezuji.V tomto příkladu...

Způsob zpracování vláknitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268175

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mészáros Géza, Fonyódi Ferenc

MPK: D21J 3/00, B44C 5/04, D04H 13/00...

Značky: způsob, zpracování, vláknitého, materiálů

Text:

...je ale eotne také nejdříve navzeJen aníchat. potoo euepondovat a rezmllnlt.Podla vynelezu je výhodne. když ea příaady pŕímíchóvají va dvou etupních a eíce po výrobe euepense a před vyaułenío haoty. Pŕítom je možne poatupovat tlk.že ee v prvním etupní přímíchávají příaedy, urćující materíalová vleotnoetí evo penee, zejaena hydrofílní, voluuínőzní. vodu a prach odpuzující vlaetnoat. příaady ovlivňující objemovou haotnoat, tuhoat e/nebo...

Nožové těleso, zejména pro uhelné pluhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268174

Dátum: 14.03.1990

Autori: Breuer Oswald, Steinkuhl Bernd, Rassmann Christoph

MPK: E21C 27/32, E21C 25/44

Značky: zejména, nožové, pluhy, uhelné, těleso

Text:

...eniž by bylo nebezpečí, že ao tento díl při zarážaní klínu natočí v rovině dříku. V důsledku monšího průměru slepého otvoru, který otočí k uložení plaotovóho blokovacího dílu se zodnín výetupkom so dřík nože zeelabí olepýa otvorea tak nepotrně, že není nebezpečí zlomoní nože, Plaatový blokovocí díl može odpovídat přímo vypuklá plošo obloukového klinu nebo e výhodou zaaklkovacinu ozuboni, uopořodonánu na túto vypuklá ploše, zaskokovací...

Nožové těleso, zejména pro uhelné pluhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268173

Dátum: 14.03.1990

Autori: Steinkuhl Bernd, Hahn Detlef, Rassmann Christoph, Breuer Oswald

MPK: E21C 27/32, E21C 25/44

Značky: uhelné, těleso, pluhy, nožové, zejména

Text:

...daskový dřík§ nože g Kepsa 1 je na zadní atranl v provedení podle obr. l omazene zadní stenou §, která je proralena. Na protílahłf ćelní atrand, 1 ežícíve smeru řozu vpředu, je kapea 3 opatřena ćalnín otvorem Z, který leží nozl etojínou g a dnom g kapsy 5. Dno 9Je opatřeno dolníu otvorem lg. Zadní stůna 6 kapsy 5, stojina § a dno 9 propojujídvi vzájomná rovnobežne boční stany łł. v níchž je upavnan valcový avorník 12, Válcový evorník lg...