Archív za 1990 rok

Strana 95

Způsob vytvoření přesné funkční plochy v konkávním výbrusu pro fotokatodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268292

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hejcman Zdeněk

MPK: C23C 14/04

Značky: vytvoření, konkávním, výbrusů, funkční, přesné, plochy, způsob, fotokatodu

Text:

...stínící díl z nemagnetickćho materiálu uprostřed opatřený mngnetem, načež je vytvořena kontaktní plocha napařením kovu, ktoré vymezujo funkční plochu.Vyšší učinek způsobu vytvoření přesné funkční plochy podle vynálezu v porovnaní 3 dosavadními postupy je spatřovšn zejména v dosnžení vysokého kontrastu mezi kontaktní a funkční plochou při zachování čistoty vytvořenć funkční plochy. Výhodou je rovněž, že při napařování kontaktní plochy není...

Způsob ochrany sklokeramické pájky při sedimentaci luminoforu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268291

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hejcman Zdeněk

MPK: C23C 14/04

Značky: sedimentaci, ochrany, pájky, sklokeramické, luminoforu, způsob

Text:

...na přírubu, se vsadí do příprevku opatřeněho z druhć struny parmunontním magnetcm,«přičomž se vystředí stínicí díl e kruhovým břitom na vyčíštčně ploše destičky n sklokeramická pájka se překryje ochrannouVyšší Účinok způsobu ochrany sklokeramícké pájky proti částečnému rozpouštění podle vynćlezu V porovnání s dosnvndní prnxí je apatřován hlavně v tom, že je zabráněno znečíšĺovšníaktivní plochy rozpuštěnou sklokeramíckou pájkou při...

Zařízení na čištění městských komunálních a průmyslových odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 268290

Dátum: 14.03.1990

Autori: Palata Stanislav, Moschner Radko

MPK: C02F 3/12

Značky: odpadních, průmyslových, městských, čištění, zařízení, komunálních

Text:

...a její chemické složení není pro akelný laminít rozhodující. Totěž platí o vnějších učincích agresivní spodní vody na stěny nádrže. Drsnost potrubí je výrazně nižší oproti betonovým povrchům, čímž se snižují poĺadavky na dodšvanou energií k občhověmu proudění. Spirĺlovítě-rotačním pohybom vody je dosnłenc dokonalé promíchúvíní směsi čistčné vody s aktivovaným kalem, jsou vyloučeny mrtvé prostory a i tím se zvyšuje celková učinnost...

Tavná lepidla na bázi kopolymeru etylen-vinylacetát

Načítavanie...

Číslo patentu: 268289

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dvořák Jan, Hezina Jiří

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidla, bázi, kopolymerů, etylen-vinylacetát, tavná

Text:

...lupldln podla tohoto vynĺlczu sa npllkuj( tak, in so zn vyšších teplot vo form tnvoniny nnnâłojí nn nĺstn slcpu. Při lopenĺ je třeba dbĺt nn to, aby tnvcninn lnpldln nn povrchu lopcnlho předmětu bylo vždy dobře znkotvans. Toho lze snadno doslhnout přimĺčknu CS 268 289 B 1 -3 tím nebo zntlečoním çevenlny.Potom, po přlloíení nebo přltleľoní drphi lepená čĺstl, dochízí během n§kollke sekund- po oohlezení - k dokonell-u slepení obou lepenýoh...

Vrstvený slídový izolant

Načítavanie...

Číslo patentu: 268288

Dátum: 14.03.1990

Autori: Málek Jiří, Němec Karel

MPK: H01B 3/04

Značky: vrstvený, izolant, slídový

Text:

...tento vynález. Jeho podstata spočívá va vzájemné kombinaci tvrzenćho a nevytvrzeněho elídovóho izolantu. Vnitřní vrstva slídovćho izolantu je vrstveným slídovým papírem obsahujícín 5 az JO S hmotnostních pojiva. ktorý je epojen tapelně-tlakovým procesom a zesíčovdním pojiva v kompaktní celok. Vnitřní vrstva izolantu tvoríizolantu jsou tvořsny slídovým papírsm. vhodným porćzním nosičsm. které jsou nsvzdjsm spojsny 15 až 50 S hmotnostními...

Přetáčecí manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268287

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dráždil Josef, Helán Jan, Vítek Jan

MPK: B25J 9/04

Značky: přetáčecí, manipulátor

Text:

...čepu 55 pripojene čolist 21. opetřená ponocnou pákou 11. kloubově epojenou e tłlesem 41 chspače lg. Rozevření čellotí jg je vynezono omezovscíml dorszy 12. Na jednom se stojanu 3 rámové konstrukce L je upevnłn hydraulický netáčecí vílec 13. opstŕený nezhkrooloným ozubeným hrebenen. který prec takú nezskrealonú ozubeně kolo otáčí horízontálním otočným čspsm li. Nstdčení je pozvolnl s je řízeno nesakrealeným proporclonálnín ventllcn. V...

Dialkylestery kyseliny 2-chlorethoxymethanfosfonové a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268286

Dátum: 14.03.1990

Autori: Holý Antonín, Rosenberg Ivan

MPK: C07F 9/40

Značky: způsob, dialkylestery, jejich, 2-chlorethoxymethanfosfonové, kyseliny, přípravy

Text:

...částečně vadlejsi renkci e 2-chlorechoxyokupinou látky vzorce II). Vzhledem k použití pro eyncćzu znlněných virostacik se však Jeko optimální jev( diechyl enter vzorce I (R ethyl).Obdobná reakce by mohla být provedene 1 s 2-bromethoxymethylcblorldem nieto látky vzorce II, i v tomto případ väek hrozí nebezpečí konkurenění reakcetrielkylfoefitu 1 2-bromethylekupinou. Protože reektivitn eodných eolí heterocyklických bázi v dinethylformnmidu I...

Zapojení periferních obvodů mikropočítače pro přímé číslicové řízení tyristorových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268285

Dátum: 14.03.1990

Autor: Dvořák Karel

MPK: H02M 7/00, H02M 7/02

Značky: řízení, přímé, tyristorových, zapojení, obvodů, číslicové, mikropočítače, periférních, měničů

Text:

...ja rovnlž tvořsn intsgrovaným obvodsn. Výstup děliče 2 frskvsnco ja ptipojsn na druhý vstup ídsovdho dstcktoru 1, Na druhou vstupní svorkovnici Ä pro skutečně hodnoty proudd měničů jo pŕipojan vícsvstupový ana 1 ogo-číslicový přnvodník lg vybavený analogovým paměřovým obvodom, tvorsnýu napŕ. RC-ć 1 enem. Jsho výstup js pŕipojsn na intsrní ablrnici nikropočítačc lä. na kterou je dáls obousmärně pŕipojsn čítač 1. dělič 1 rrskvsncs. prvníai...

Číslicový průměrovač spojitého signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268284

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vedral Josef

MPK: H03M 1/12

Značky: průměrovač, číslicový, spojitého, signálu

Text:

...je krátké doba odezvy výstupního signálu průměrovače na změnu vstupního signálu s zlepšení linsarity převodu analogově číslicového prevodníku z důvodu průměrování většího počtu vzorků signálu.Príklad zapojení číelicověho průměrovače spojitého signálu podle vynálesu je blokově uveden na připojenám výkrese.Číslicový průměrovač apojitěho signálu se sestává 2 analogově číalicováho pře~ vodníku l, jehož výstup je spojen jednak s prvním vstupom...

Vidlicový hák pro bezobslužné zavěšování a vyvěšování břemen opatřených hřibovitými závěsy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268283

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jeřábek Evžen, Hofmannová Venda

MPK: B66C 1/12

Značky: břemen, vidlicový, závěsy, bezobslužné, hřibovitými, vyvěšování, opatřených, zavěšování

Text:

...ní pracovní prostředí. zmanipulovdní hŕemene 1 jeho vyvěšení. Průběh operací bez účasti lidské obsluhy je snadný a rychlý. Zavěäení bŕemena na hák mohou usnadnit jak při vsrtikálních. tak i horizontälních diľerencích dkoey na vidlici háku. Výhodou tohoto vynálazu je nejen úspora pracovních sil. ale i možnost uskutečnění aanipulačních operací v proltorech člověku nepříetupných (napríklad radloaktivní prostředí. agrenivní prostředí, horké...

Modul pro paralelní řazení nejméně tří výkonových polovodičových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268282

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ryant Jiří, Kratochvíl Arnošt, Casanova Rudolf, Kamenický Jan, Janče Jiří

MPK: H01L 25/02

Značky: prvků, řazení, paralelní, tří, modul, nejméně, polovodičových, výkonových

Text:

...pol výkonového polovodičového prvku je připevněn také symetricky k podélné ose distančního ölenu, přes sériovou kombinaci nejménä jedné pojistky a dilatačního člena, k druhé elektrodě. Přitom na vnějěích plochách sběmých elektrod, v jejich středu, jsou připevněny vyrovnávací členy úbytku napětí, ke kterým je pfŕipojsn plochýHlavní výhodou modulu podle vynálezu je. že uspořádání skupiny paralelnš řazených výkonových polovodičových prvků. s...

Estery kyseliny 2,4-dioxy-4-(-pentyloxyfenyl)butanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268281

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zikán Viktor, Daněk Jaroslav, Vosátka Václav

MPK: C07C 69/716

Značky: estery, 2,4-dioxy-4-(-pentyloxyfenyl)butanové, kyseliny

Text:

...níže.látka dle dávka účinnost v příklsdu mol. kg 1 metodou nepřímé provedení ž. hm. aktivityZpůsob příprevy látek podle vynálezu je jednoduchý a poskytuje žádané produkty v uspokojivých výtěžcioh. Bližší podrobnosti vyplývají z následujících příkledů provedení, které vynález pouze objaeňuji, nikoliv omezuji.Methylester kyseliny 2,4-dioxo-4-(4-pentyloxyfenyl)butanové a) K roztoku methanolátu sodněho připreveného rozpuštěnim 7,7 8 (0,33 mol)...

Způsob přípravy 4-oxopentylalkanoátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268280

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jandová Martina, Liška František, Fikar Jiří, Valenta Miroslav, Reiss Jiří, Sufčák Miloslav

MPK: C07C 69/003, C07C 67/28, C07C 69/02...

Značky: způsob, přípravy, 4-oxopentylalkanoátů

Text:

...úkor vzniku vedlejäích produktů adioe - 1 n telcmerd obecného vzorce III, kde RH nebo alkyl o počtu uhlíků C 1 až C 4 a n - 2. Reakční směs po ozéření se zpracovávé destilaoí nebo raktifikací.Účinok postupu podle vynélezu spočívé v tom, že fotoohamioky inioiovanou radikálnvou adioí acetaldehydu na allylalkanoéty obecného vzorce III vznikají v relativně vysokých výtěžoíoh 4-oxopentylaoetáty obecného vzorce I. Výhodou postupu podle vynélezu...

Způsob přípravy 5-hydroxy-2-pentanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268279

Dátum: 14.03.1990

Autori: Liška František, Reiss Jiří, Fikar Jiří, Valenta Miroslav, Jandová Martina, Sufčák Miloslav

MPK: C07C 29/00, C07C 45/61, C07C 31/125...

Značky: způsob, 5-hydroxy-2-pentanonu, přípravy

Text:

...II probíhá kvantitstivnä za velmi mírnçfoh reakčníoh podmínek. Výhodou postupu Jsou vysoké výtäžky prakticky čistého S-hydrow-Z-pantanonu vzorce I, mírně reakční podmínky a nnedná izolace produktu.Způsob podle vynálezu je dále popadn na několika příkledeoh provedení. Příklad 1ai-Oxopentylecetát (II, R-CHJ 21,6 g 0,15 mol) byl rozpuštön v methanolu (150 ml),obaahujícím methoxid sodný (0,2 g). Vzniklý homogenní roztok byl ponechÁn stát 5...

Způsob syntézy 4-oxopentylalkanoátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268278

Dátum: 14.03.1990

Autori: Liška František, Fikar Jiří, Sufčák Miloslav, Pešek Miroslav, Jandová Martina, Valenta Miroslav, Reiss Jiří

MPK: C07C 69/02, C07C 69/003, C07C 67/28...

Značky: 4-oxopentylalkanoátů, způsob, syntézy

Text:

...vynálezu spočív( v ton, Ze redisčnč iniccvnnou adiuí ecetaldehydu nn allylalkenoâty obecného vzoroe II vznikají v reletivnč vysokých výtěžcích4-oxopentylncetáty obecného vzorce I. Výhodou do relativně snadné dostupnost acataldehydu e ellylecctátu (II. R-CH 3), Jednoduchá e snadné provedení vlastni redikálověedice, dobré oddělení reakčních produktů obecnáho vzoroe I od 1 n telomerd obecného vzorce III e dále tu skutečnost, že při rediolýze...

Způsob výroby hydrolyzátu chlazení pro kosmetické a farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 268277

Dátum: 14.03.1990

Autori: Krabcová Marie, Hanuš Vladimír, Adam Milan

MPK: A61K 35/54

Značky: hydrolyzátů, způsob, kosmetické, farmaceutické, účely, chlazení, výroby

Text:

...lázni při teplotě 70 až 85 °C, s výhodou 80 OC, za stálého micháni po dobu 10 až 20 min., s výhodou 15 minut, naćež se roztok ochladí na teplotu mistnosti. Následně Jo provedena úprava pH na kyselou reakci a pepsinové digesce.Hydrolyzát chalazei lze vyrábět podle následujiciho přikladu technologického postupu, kterým se rozsah tohoto vynálezu neomezuje ani nevyčerpává.Chalazaa získaná z vaječného bilku se Ěrůběžně soustředuji a uchovávaji v...

Způsob katalytické hydrogenolýzy hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268276

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrabal Ivan, Beránek Ivan, Uhlíř Miroslav

MPK: C07C 1/30

Značky: katalytické, hexachlorbenzenu, způsob, hydrogenolýzy

Text:

...nebo zvýšeného tlaku do l MPa na povrchu nosičového ketalyzótoru obsahujiciho 0,1 až 5 hmot. paladia naneseného na aktivním uhlí nebo na kysličníku hlinitém. Postupem podle vynálezu se výhodné pracuje při teplotě 330 až 400 DC. Použitý molárni poměr vodíku k hexechlorbenzenu činí 8 až 50.Poatupem podle vynálezu lze 5 výhodou pracovat kontinuélnim způsobem. Za uvedených reakćnich podmínek dochází na paladiovem katalýzätorUk hýdrogenolýze...

Způsob oxonace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268275

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kubička Rudolf, Jasanský Zdeněk

MPK: C07C 45/50

Značky: oxonace, propylenu, způsob

Text:

...3 až 41, a plati pro něj obdobné vztahy uvedene v popisu konverze a selektivity. Nevýhodou regulace oxonace podle selektivity. která je například S-78 mal, je obtižnàjši analyticke sledováni a dále velká časová prodlava mezi změnou v oxonaci a množstvim těžkých podilo.Nyní bylo zjištěno, že lze zvýšít výtěžnost aldehydo v n tím 1 sníiit specífíckou spotřebu propylenu. Jcstllže se poznění pracovni režim oxonace propylenu ve dvou...

Způsob výroby heterocyklických laktam-esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268274

Dátum: 14.03.1990

Autori: Brůnová Bohumila, Pihera Pavel, Hájíček Josef

MPK: C07D 471/14

Značky: heterocyklických, způsob, laktam-esterů, výroby

Text:

...za se použije tryptemínu a pracuje se v bezvodém rozpouštědle. Nevýhodou tohoto postupu, i když poskytuje srovnatelnà výtêžky, je nutnost sušít rczpouštědlo, e navíc použít.gerçgární organické zásady, Jako tríethylamínu nebo pyrídinu, Jako cínidla poutející ho uvolněný chlorovodik.Následující příklady ílustrují, avšak nłkteübk neomezují, obecnost způsobu výroby podle vynâlezu.(tj. 1.2 ekvívalentu) oxalylchlorídu. Po odeznění bouřlívého...

Způsob výroby nitrilu kyseliny 2,2-difenyl-4-piperidinobutanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268273

Dátum: 14.03.1990

Autori: Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 211/06

Značky: 2,2-difenyl-4-piperidinobutanové, kyseliny, výroby, nitrilu, způsob

Text:

...jehož podstata spočivà v tom, že se k alkylaci dífenylacetonitrílu používá 2-piperldlnoethylchlorid ve formě hydrochlorldu, reakce probihá v přttomnostl hydroxidu sodného bez rozpouštědla při teplotě 90 až 110 °C, po ukončení alkylace se při uvedené teplotě reakčni směs rozpoušti v rozpouštědle, nemisitelném s vodou, typu arometického uhlovodiku s teplotou varu nad 100 OC, např. toluenu, přidánim vodné kyseliny chlorovodlkové 0 hmotnostni...

Směs na bázi lineárního polyetylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268272

Dátum: 14.03.1990

Autori: Legeza Vasil, Houda Jaroslav, Šabat René, Daněček Jaroslav, Blinko Jan

MPK: C08L 23/06

Značky: lineárního, směs, bázi, polyetylénu

Text:

...190 °C ns koncentrsci OSTOP při konstsntni koncentrsci TNPP 0,25 hnotnostnich dilů ns 100 hnotnoetnich 5110 PE. Tato závislost je znázornlne no obr. 2, kfivks 1. Kŕivks 2 představuje stejnou závislost pro připsd, že isto TNPP je použite sněs srylsubstituovsných trifenylfosfito (A 0 S). Měrný vnitřní odpor tłchto usteriálú byl 80 J 1.cm.100 hnotneetnich diló kopolymeru otylsnu s łbutonon s hustotou 0,953 9.cs 3 s indexes toku HFI 190 °C/21,2...

Zařízení na předčeření a dočeření řepné šťávy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268271

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kraus Miloslav, Urban Antonín, Pospíšil Zdeněk, Toninger Karel

MPK: C13D 3/00

Značky: zařízení, stavy, předčeření, řepné, dočeření

Text:

...odetrončny zařízením nn předčeření I dočeření řepná šřávy podla vynálezu, jehož podstatou je, že T nádobćch jsou kolmo na aměr toku upevněny mřížovitć přepážky. Instnlaci mříževitých přepéžek kolmo na amär toku äĺívy se doeáhne rovnoměrněho toku čĺšvy v celém průřezu zařízení na předčeření n dočeření řepně šĺívy, A tím přiblížení k píatovému toku, což má za náaledek etoupnutí epuročníhoNa připojeném výkresu je echemeticky znázorněn příkled...

Zařízení na dočeření předčeřené cukerné šťávy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268270

Dátum: 14.03.1990

Autori: Janovčík Václav, Urban Antonín, Toninger Karel, Kraus Miloslav

MPK: C13D 3/00

Značky: zařízení, stavy, předčeřené, dočeření, cukerné

Text:

...je vyvodon atoupucí kanál. Opatřením apodní části nádoby atoupncím kanálem so doaáhno snadné přístupnosti k němu při čištění a je možno volit 1 jeho menší průřoz.Na výkrenu jsou na obr. 1 A obr. 2 znázornäny nchemnticky dva příklady provedení znřízení nn dočořoní předčeřcnâ cukerná šĺávy podle vynálezu T popâlnám řazu.Na obr. 1 je toupncí kanál 2 zaúatěn nélovkovitš do vÁlcovéhozúžaní upodni části nádoby 1. Na obr. 2 je vodou utoupací kanál 1...

Způsob odstraňování sulfanu z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268269

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jonáš Jaroslav, Palatý Jiří, Buryan Petr

MPK: B01D 53/34

Značky: odstraňování, způsob, plynů, sulfanu

Text:

...formě used e nálepů strojní zařízení i potrubní cesty.Uvedená nedostatky řeší způsob odstrsnování sultenu z plynu působením vypíraoího roztoku chelátovč vćzaných solí železa podle vynćlezu. Jeho podstata epočívá v tom, že se do vypírncího roztoku přidávají měčnstć sole v množství do 5 5/1 a/nebo eldehydy s počtem uhlíků 1 až 3 V množství od 1.107 do 55 5/1.Základní výhoda způsobu podle Tynálezu spočíçd V tom, že vylučující se síro není tak...

Zařízení na destilaci vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268268

Dátum: 14.03.1990

Autori: Janovský Antonín, Kutílek Jiří

MPK: B01D 3/02

Značky: zařízení, destilaci

Text:

...lg, čerpadlo ll a výstup lg výměníku upravsn výměník li. Na výměník li je přípojen průtokový ohřívač ll s termostatem a výtok gg odpadové vody ovládaný termoventilem gl. Na chladič l a výměník li je připojen přítok 2 studené tlakové vody. Otevřením přítoku 2 studené tlakové vody se naplní chladič l a výměník li. Po zapnutí ohřevu g vody u nastavení optimálního prňtoku přes regulační ventil 5 průtoku proudí voda přes výstup 2 chladiče do...

Modifikované polyamidy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268267

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stehlíček Jaroslav, Šebenda Jan

MPK: C08G 69/18

Značky: jejich, polyamidy, modifikované, způsob, přípravy

Text:

...jednotek a koncové hydrozylové nebo primární či sekundární aminově skupiny, 0,1 - 8 mol. vztaženo na Í-ksprolaktem, bitunkčního nebo vícefunkčního aktivátoru eniontové polymerizace lektemů, například N-eoyllektamu odvozenáho od dikarboxylové nebo polykarboxylové kyseliny, diisokyenátu nebo polyisokyenátu, nebo od nichodvozených N-ureidolektamů, nebo jejich směsí a 0,1 - 6 mol. , vztaženo na 5-kapro 1 ak~tam, bázického...

Způsob odstraňování solí vápníku a hořčíku z amoniakálních výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268266

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šulc Vítězslav

MPK: C22B 23/04

Značky: výluhu, způsob, odstraňování, vápníku, amoniakálních, solí, hořčíku

Text:

...obvyklým způsobem na zásaditý uhličitan nikelnatý a na elektrolytický nebo sintrovaný nikl.K odstranění hoľčíku z amoniakálních výluhů, vznikajících pri zpracování železoniklových rud serpentinitickěho typu. bylo doporučene jednak prodloužit dobu loužení za snížené teploty 40 až 45 °C, kdy horčík vypsdívä částečně zpět z výluhu do louience, jednak sríłet hołčík kyselinou fosíorečnou neb fosforečnany po dobu i hodiny při tepiotě o °c, kdy...

Vysokotlaký vyvíječ plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268265

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stefan Bedřich, Lehký Ladislav, Pochylý František

MPK: C06D 5/00

Značky: vysokotlaký, plynů, vyvíječ

Text:

...vysokotlaký vyvíječ plynu podle vynalezu se provádí pomocí vysokomolekularního vosku tak, že se frakce dusićnanu sodnćho o velikosti časti do 0,3 mm smísí při 150 °C s 3 až 10 i roztaveného vosku, po dokonalém promíchaní a ochlazení se pro použití vytłídí Erakce pod 0,315 mm. S výhodou lze do vosku přímo zamĺchat katalyzator hoření, ktorý se tím nanaší na povrch krystalů dusič nanu sodného.Odvaženć množství povrchové upravenóhondusičnanu...

Mixer-settler se samočerpacím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268264

Dátum: 14.03.1990

Autori: Míšek Tomáš, Haman Jiří, Přikrylová Jana, Rozkoš Bruno, Vrba Vladimír

MPK: B01D 11/04

Značky: mixer-settler, účinkem, samočerpacím

Text:

...s płímou płepadovou hranou pro rozdělování kapalin v koncovém oddílu Iettleru na proudy recyklovć a na proudy plecházející v technologickćm postupu do dalších extrakćních stupňů, na obr. 2 je znázorněn te v místě A-A kolmý k podćlné ose scttleru, na obr. 3 je znázorněn řez válcovými přepady s kruhovou přepadovou hranou pro rozdělování kapalin v koncovdm oddílu settleru, na obr. 4 je znázorněno půdorysné uspołádání válcových přepedů s...

Zvuková izolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 268263

Dátum: 14.03.1990

Autori: Podešva Milan, Smělý Zdeněk, Postava Miroslav

MPK: C08L 23/02, C08L 9/00

Značky: izolační, hmota, zvuková

Text:

...stálost fólie je nutná zejména pro výrobu předtvarovaných zvukoizolačních dílů, které jsou v praxi kombinovány s textilními zvukopohltivými materiály. Pro zvláště extrémní požadavky na tvarovou stálost fólie a zároveň pro tepelnou odolnost je výhodné kombinovat použitý kaučuk s regenerovaným kaučukem nebo s pryžovou drtí, s výhodou do průměru částic 0,5 mm. Průřez částic drtě nad 0.5 mm je vhodný u tlustších vrstev zvukoizolační fólie....

Zapojení pro přenos dat mezi mikroprocesorovými systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268262

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ludvík Otakar, Kondr Jan, Šváb Otomar

MPK: G06K 9/62

Značky: zapojení, systémy, prenos, mikroprocesorovými

Text:

...Jednotlivé bloky jsou propojeny taktoKomunikační vstup gl zapojení je pľlpojen na vstup § 93 vstupního komunikačního registru 9, jehož datový výstup § 9 l je spojen se vstupem § 93 vstupního řadiče §. Datový výstup § 9 § vstupního řadiče § je připojen na vstup 293 registru 3 vstupních dat. První řídící výstup § 93 vstupního řadiče § je spojen s prvním vstupem § 93 registru 9 potvrzeníI výstupní operace, druhý řídící výstup § 99 vstupního...

Zapojení peristaltického čerpadla s řiditelným průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268261

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tomsa Milan, Samek Zdeněk, Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Hála Richard, Volf Radko, Vokáč Václav, Prade Wolfgang

MPK: F04B 49/06

Značky: průtokem, řiditelným, zapojení, čerpadla, peristaltického

Text:

...zajišťuje dostatečně jemné nastavení čerpaného množství za ča sovou jednotku.zapojení peristaltlckého čerpadla s řiditelným průtokem je dále blíže vysvětleno na příkladu zapojení a podle připojeného výkresu.základem zařízení je řízená dělička 3 kmitočtu s dělicím poměrem nastavitelným voličem Ä čerpaněho množství, střídavě napájení frekvenčně stabilním oscilátorem 3. Výstup ízené děličky 3 kmitočtu je přiveden na generátor 6 impulsů...

Způsob odstraňování vody před chemickou úpravou nebo rafinací kapalin o vysoké hustotě na měničích iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268260

Dátum: 14.03.1990

Autori: Alinče Miroslav, Kunčický Jiří, Mach Zbyněk, Wimmer Jiří, Vodička Miloslav, Komín Stanislav, Šefr Zdeněk

MPK: B01J 49/00

Značky: kapalin, odstraňování, hustotě, před, rafinaci, iontů, chemickou, vysoké, způsob, úpravou, měničích

Text:

...toku kapaliny ionexem, což by vyustilo v omezení kontaktu kapaliny a ionexu a snížení ralinační účinnosti.Uvedené nedostatky řeší postup podle vynálezu. Způsob odstraňovaní vody před prováděním chemických úprav nebo rafinací kapalin o hustotě vyšší, než je hustota vody,na měničích iontů v ionexových filtrech opatłených spodním a vrchním filtračním dnem,.spočíva v tom, že se zpracovávanć médium neichá procházet sloupcem iontoměniče...

Zapojení pro programovatelné čítání většího počtu událostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268259

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rajniš Martin, Sklenička Jan, Dušek Bedřich

MPK: G06F 12/16

Značky: programovatelné, většího, čítání, událostí, počtu, zapojení

Text:

...Q. nntový výstup EA nhoumórnćho ůĺtaću Q je sojon s informačnĺm vstuum Z 2 výbčrovćho bloku 7. Informační výstup 11 výbčrovćho blo ku 1 je spojen s přednastavovacím vstupem gâ obousměrnčho čítače §. Přičítací vstup gl obousměrného ćítače É je spojen s datovým výstupem 23 druhého koincidenčního bloku 2. Odčítací vstup gg obousměrnćho čítače § je spojen s datovým výstupom 5 prvního koincidenčního bloku 5. První až poslední datový vstup...

Zapojení pro řízení cyklu automatické obráběcí linky s alespoň jednou zdvojenou satelitní stanicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268258

Dátum: 14.03.1990

Autori: Smíšek Josef, Sedláček Oldřich, Halouska Jaroslav, Blesík Karel

MPK: B23Q 15/00

Značky: zdvojenou, stanici, alespoň, satelitní, řízení, linky, obráběcí, automatické, zapojení, cyklu, jednou

Text:

...třetím výstupem 139 se vstupem 801 a prvním výstupem 802 bloąku § tvořeněho logickými obvody pro řízení upnutí obrobku v druhé pracovní poloze v satelitní stanici. Blok 15 je dále zpětnovazebně spojen svým čtvrtým vstupem lži a čtvrtým výstupem lig s prvním vstupemgQl a prvním výstupom 225 bloku 2 tvořeneho logíckými obvody pro řízení cyklu prvních pracovních jednotek satelitní stanice a svým čtvrtým vstupem lži a čtvrtýn výstupem lig s prvním...

Zapojení externího adaptéru dvoukanálového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268257

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šmilauer Bohdan, Parkanová Marie

MPK: G06F 13/12

Značky: modulu, dvoukanálového, zapojení, adaptéru, externího

Text:

...1 blokmultíplexního kanálu a s prvním vstupom gł extergního adaptéru g adaptéru kanál-kanál, dále z druhého výstupu l§ přonosového procesom l jo zapojona na druhý vstup 62 oxtarního adaptéru á multiploxního kanálu výstupní sběrnico ł 20 zépisníku, ktoré je dalo spojona s dxuným vstupom 33 bloku 2 spoločných dekodérů a registru a dále s druhým vstupom g oxterního adaptéru 1 blokmultiploxního kanálu a s druhým vstupom 82 extarního...

Způsob vytvoření klon-liniového Fl hybridu s využitím explantátových kultur

Načítavanie...

Číslo patentu: 268256

Dátum: 14.03.1990

Autori: Borovec Vladimír, Křivský Karel

MPK: A01H 1/04

Značky: využitím, kultúr, hybridu, vytvoření, způsob, explantátových, klon-liniového

Text:

...klony a to pomocí explantátová kultury. Byl zvnlen meristemoyý způsob množení z důvodu vyloučeni genotypových změn během klonování in vitro. Z hlávek zelí hyly excirpovány pupeny 2 úžlabí listů, a ty nasnzeny na proliľerační živné médium s přídavkem kinetínu. V tomto případě bylo použito médium Murashige, Skoog (1962) 3 přídavkem BAP. Po zmnožení nasnzených pupenů byly jejích shluky rozřezány nn jednotlivé pupeny a ty asepticky...

Přístroj na odsávání tělních tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268255

Dátum: 14.03.1990

Autori: Oplt František, Stein Karel

MPK: A61M 1/00

Značky: odsávání, tělních, tekutin, prístroj

Text:

...spojen s membránovým zvonem, v nčmž je nasunuto teleso x ventíly, spojené přes měříč podtlaku se zàsobní nádobou, ke které je přípojena přes spojovací hadíčku ínjekční jehla, příčemž v elektríckém obvodu elektromagnetíckê cívky je zapojen sítový vypínač. jíVýhody přístroje pro odsàvàní tčlních tekutín spočívají odstranuje výše poosanà rizika, leašuje cílenost zákroku, zmenšuje traumatízací tkáně a míníaatízuje nož anos( dalších komplíkací....

Způsob odstraňování vnitřního výronku v elektricky svařovaných trubkách s přímým švem a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268254

Dátum: 14.03.1990

Autori: Penkov Jurij, Mjagkov Jurij, Ponomarjev Anatolij, Marar Ivan, Berezovskij Valentin, Djačkov Anatolij, Dančenko Valentin, Grinberg Valerij, Poklonov Genadij, Verděrevskij Vadim, Golberg Viktor, Kričevskij Jevgenij, Vlasov Vladimír, Panjuškin Jevgenij, Uljanov Viktor

MPK: B23K 31/06

Značky: přímým, vnitřního, výronku, způsobu, trubkách, zařízení, tohoto, provádění, odstraňování, elektricky, způsob, svém, svařovaných

Text:

...To vede k natavovàní odřezàvaného kovu vnitřního výronku na břit nože a k jeho rychlému otupení e vylàmànímtakłe je nutno výrobní proces elektricky svařovane trubky s přímým Sven bez vnítřního vý ronku astavít k výmene nože.Kromě toho nezajíšřuje lámání plynule třísky vytvâřene pri nepřetržitéu odstraňovaní vnitřního yyronku s pomocí odpruženeho nasekávacího xařizení žádné spolehlivé oddělení třísky v něrných ůsecích o požadované dělce k...

Zařízení na dočeření předčeřené cukerné šťávy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268253

Dátum: 14.03.1990

Autori: Toninger Karel, Šeda Luděk, Kraus Miloslav

MPK: C13D 3/00

Značky: předčeřené, cukerné, dočeření, stavy, zařízení

Text:

...ke své funkci konstrukčně složitá a nákladná. Jednoduché typy bez vestavby neho 5 jednoduchou vestavbou pracují z větší části jako ideňlně míchané reaktory, zatímcn je požadován pístový tok. Komorový čeřič je v tomto případě vyhovující, jeho správná funkce je však podmíněná značně dimenzovaným pětiskupňovým míchadlem a jemu úměrným pohonem.Výše uvedené nedostatky jsou ndstraněny zařízením na dočeření předčeřoné cukerné ñřávy, skládající...