Archív za 1990 rok

Strana 94

Tlakový odvodňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 268332

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kučera Jiří

MPK: F16T 1/12

Značky: odvodňovací, tlakový, ventil

Text:

...potrubí s vnitřním prostorem vlnovce, zároveň je přívodní tlakový prostor oddělen sedlem s kuželkou od vnitřního prostoru tělesa, přičemž mezi dnem a tělesem je ve vnitřním prostoru umístěna tlačná pružina, při čemž podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi vnitřním prostorem tělesa a odpadním prostorem je uspořádán škrticí orgán.Výhodou je dobrá těsnost ventilu daná tlakem mezi sedlem a kuželkou, který má dostatečnou velikost pro udržení...

Slitina železa pro seřizování kvantometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268331

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gorný Miroslav, Bičovský Karel

MPK: C22C 27/02

Značky: železa, kvantometrů, seřizování, slitina

Text:

...na horní hranici jejich běžných a typických obsahů, takže pro nastavení se musí současně použít dva až tři nastavovací vzorky. Nastavovací vzorky podle čs. autorského osvědčeni č. 196405 byly tvořeny slitinou železa, obsahující 3 až 4 hmot. uhlíku, 0,6 až 2 hmot. manganu, 1, 5 až 3 hmot. křemíku, 0,1 až 0,9 t hmot. fosforu, 0,3 až 1,5 hmot. chromu, 0,2 až 1,5 hmot. niklu, 0,1 až 1,3 hmot. molybdenu a dále 4. až 15 hmot. níobu, přičemž...

Kyveta pro fotometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 268330

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zachoval Pavel

MPK: G01J 1/00

Značky: fotometr, kyveta

Text:

...se skleněnými okénky pro průchod světelnáho paprsku. Po odmontování okének je možno celou kyvetu podle vynálezu mechanicky čistit. Tato kyveta vykazuje nižší hodnoty kontaminace než stávající nalévaci kyvety.Príklad provedení kyvety pro fotometr je v axonometrickém pohledu odhalujícím vnitřní uspořádání kyvety znázorněn na obr. 1, na obr. 2 je podélný řez kyvetou v místě jejího vstupního kanálku, na obr. 3 je alternativa kyvety 5 nátrubkem a...

Model pohonu trakčního vozidla pro diagnostické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 268329

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kropáček Jan, Měsíček Jan

MPK: B60L 15/00

Značky: trakčního, model, vozidla, pohonů, diagnostické, účely

Text:

...druhé,třetí, štvrté, páté a šesté hradlo hl, Ez, 52, EA, 52, 55 přípojeny na anody první a druhe diody Ql, Q a současně na první a druhý odpor 55, 53. Katody první a druhé diody gł,Q 3 jsou připojeny na vstup sumátoru âl.Model pohonu podle vynálezu pracuje tak, že regulační obvod L na základě zadání na svorce A zadání vytváří na svém prvním, druhém. třetím, čtvrtém výstupu lg, lg. ll, lg spínací pulsy pro ětyřzónová řízení kotevního...

Primární taktilní čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268328

Dátum: 14.03.1990

Autori: Volf Jaromír, Chalupa Václav, Mařík Vladimír

MPK: H01H 13/18

Značky: primární, taktilní, čidlo

Text:

...přítlečný kolik g e nákružkom 5, jehož hrot lg je uložen ne gumový kroužek§, umíetený v pouzdru 3. V pouzdru g je pod ním ještě uložene kovová spínací ploške Q, ne která je jedníu koncom uložen pružný člen Z, jehož druhý konec je uložen na epodní víka Q pouzdra g. Pružš ný člen Z nože podle obr. l eeatávat z pružiny nebo podle neznázorněné verienty 2 pryže. Pro velké exiální přítlečné síly by vycházele pružina pružného člonu Z příliš velká,...

Primární taktilní čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268327

Dátum: 14.03.1990

Autori: Chalupa Václav, Volf Jaromír, Mařík Vladimír

MPK: H01H 13/18

Značky: čidlo, taktilní, primární

Text:

...Q. Přítlačný kolík 2 nebo alespoň jeho kuželová část musí být vyrobena z elektricky vodivého materiálu,poprípade je na ni napařena kovová vrstva. Elektrody Ž mohou být bud podle obr. 2 vytvořeny ze dvou částí, nebo podle obr. 3 ze čtyř částí. Pružný člen É může sestávat podle obrázku 2 válečku z pryže nebo podle neznázorněné varianty z pružiny.V klídovém stavu je primární taktílní čidlo podle vynálezu a podle obr. 1 sepnuto. Přítlačný kolik...

Způsob pozitivního podávání nitě z cívky do pracovních jehel plochého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268326

Dátum: 14.03.1990

Autori: Balšík Pavel, Povolný Jiří, Smejkal Vladimír, Jelínek Rudolf

MPK: D04B 15/38

Značky: pracovních, pletacího, cívky, pozitivního, jehel, nitě, stroje, způsob, podávání, plochého

Text:

...unàšecího vàlečku nejsou vyvolány mechanickým převodem od náhonu sení stroje, ale jsou ovládány elektronicky,Otáčky unášecího váleěku lze na rozdíl od mechanických pozitivních podevačú nití něnit 1 błhen jednoho přejozdu sení. vzhledem k tomu, že rychlost otáčení unáěecího válečku je neustále vypočitáváne v přadstíhu před okemžitýni otáčkemi tohoto válečku. je možno unášecí váleček předtáčet ne nejbližší žádené otáčky. a tím dosáhnout...

Zařízení pro znovuzapředení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 268325

Dátum: 14.03.1990

Autori: Němec Jiří, Horníček František, Halamka Petr, Stránský Milan

MPK: D01H 1/12, D01H 15/02

Značky: příze, zařízení, znovuzapředení

Text:

...ukončen - přĺze nasáta do sprádací jednotky.Bezvretenový dopřádecí stroj je v příkladu provedení vybaven sprádacími jednotkami ł, tyčí spodního rozvádění 3, odtahovými válci 2, ořítlačnými válečky A a navíjecím válcem Ž, profilem Q a rameny 1, v nichž je uložena cívka Q 5 navíjenou prízí 2. Dbslužný automat lg ovládá neznázorněným ramenem sací trubici Li pro zpětný odtah dostatečně dlouhého úseku príze 2 z navíjené cívky g po pretrnu. Součástí...

Unášecí talířek cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268324

Dátum: 14.03.1990

Autor: Pavlů Miloš

MPK: B65H 54/553

Značky: cívek, unášecí, talířek

Text:

...navulkanizován nebo jinak pevně připojen pružný člen 3, který může mít obecnou unášecí plochu 4, podle obr. 4 je pružný učlen g zajištěn na unašeči l pomocí osazení 6 přičemž čelní plocha lg dutinky 3 jetvarovaná a stejně tak je tvarovaná i třecí plocha 2 unašeče l, Je zde schematicky znázorněno, že unášecí talířek je směrem k celní ploše lg dutinky Ä tlačen pružinou 1. V provedení podle obr. 5 je na pružný člen 2 připevněn vnější díl lg, na...

Slévárenská směs tvrditelná oxidem uhličitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 268323

Dátum: 14.03.1990

Autori: Křístek Jiří, Burian Alois, Sedlák Josef, Polášek Bohumír

MPK: B22C 1/00, B22C 1/16, B22C 1/22...

Značky: oxidem, tvrditeľná, slévárenská, směs, uhličitým

Text:

...přiead je doeaženo vyššiho technického účinku tim, že vytvrzovaci proatředi Je reaktivnějši, vytvrzovaci reakce při působeni oxidu uhličitého probihá rychleji, čimž ae podstatné urychli vytvrzováni elévàrenakých jader a umožni se vytvrzeni i tvao rově komplikovaných Jader, která dřive nebylo možno vyrábět. Přakvapivě dobré výsledky je možno ziskat při použití rozpouětědla tvořeného kombinaci alkoholu a vody, Jeatližo obsah vody v této...

Způsob přípravy 5-hydroxy-2-pentanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268322

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jandová Martina, Pešek Miroslav, Liška František, Valenta Miroslav, Sufčák Miloslav, Fikar Jiří, Reiss Jiří

MPK: C07C 49/17, C07C 45/61, C07C 29/44...

Značky: 5-hydroxy-2-pentanonu, způsob, přípravy

Text:

...produktů edice -7-hydroxy-4 «hydroxyoethyl-2 ~heptenonu vzorce IV(n-2) e vyšších telomarů obecného vzorce IV. Reakční amäo po ozářcni se zprecovává destilacie/ nebo rektifikeci. Fotochemicky a/ nebo rediaćně iniciovenou adici acetsldehydu na allylalkohol vzorce III vzniká v relativně vysokých výtěžcich 5-hydroxy-2-pentenon vzorce I. 2-/A-oxopontyl/-2-methyltetrehydrofuren vzorce II, ktorý doprovázi hydroxypentcnon vzorce I, je produktom...

Pohon pojezdu přesuvny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268321

Dátum: 14.03.1990

Autori: Valihrach Otakar, Řihák Josef

MPK: B65G 17/20

Značky: presuvný, pojezdu, pohon

Text:

...dosažený zařízením podle vynélezu je v tom, že pohon pojezdu přeouvny umožňuje vlećení přesuvny řstězsm pohaněným přes řetězové kolo a přavodovou skřlň asynohronním elektromotoram, přičemž pružný záves, přes ktorý je řetčz spojen s přesuvnou, jed jnak tluml narazy při rozběhu a zastavení přesuvny, jednak umožňuje svou poddajnostío spolehlivou funkcí aretace přesuvny a zároveň umožňuje ze součinnoatí koncových opi nečů ve funkčních...

Způsob výroby magnetických pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268320

Dátum: 14.03.1990

Autori: Matoška Zdeněk, Matyáš Vladimír, Vach Vladimír, Krabec Miroslav, Šváb Roman

MPK: B21B 1/40

Značky: pásu, magnetických, způsob, výroby

Text:

...zprscováni etřihanim, ohýbánim, lisovánim s hlubokým teženim při eoučesnóm zarućeni magnetických v 1 aat~ noeti, zvláštä koercitivni sily v intervalu 90 až 300 A/m. Da 1 äiyýhodou je zaručani stability e hoaogenity mechanických e strukturálnich vlastnosti, parametrů drenoeti povrchu e magnetic~ kých vlastnosti po celé dálce i ěiřce pásu. Delěi výhodou Je, že ae Jedná o materiály ooekononicky výhodnou cenou o přestože výrobni způsob obsahuje...

Zařízení pro automatické odpojení trakčních motorů při tažení vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268319

Dátum: 14.03.1990

Autori: Štěrba Ladislav, Kropáček Jan, Šnebergr Jiří, Danzer Jiří

MPK: B60L 3/04, B60L 15/10

Značky: tažení, automatické, trakčních, motorů, odpojení, vozidla, zařízení

Text:

...obvodu 3 logiky težení, jehož třetí vstup 3 je přípojen k prvniuu výstupu gł bloku g rychlosti vozidla, jehož vstup je přípojen ke evoroe 5 rychlosti vozídle.«Ke svorce § zvoleného sněru je připojen jednak druhý vatup gg obvodu § logiky připojení. jednak druhý vstup gg obvodu g logiky odpojeni, jehož první vstup gł je připojen k výstupu paměti 5. vstup odpojovacího ventilu 1 je připojen k výstupu obvodu § 1 ° 91 kY °dP°J° 1 a Jłhož třetí...

Směrný inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 268318

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horák Zdeněk, Smrž Milan, Kratochvíl Josef, Vavřín Jan, Vošta Jan, Macák Ján, Víden Ivan, Oliva Ladislav, Pelikán Josef

MPK: C23F 11/10

Značky: inhibitor, směrný, koroze

Text:

...aplikaci korozních inhibitorů do dvoufázových ayetémü na bázi vodného roztoku kyselinye nemieitalnš uhlovodíkovš fáze ee snižuje jejich ochranný účinek a dochází k lokálnímu napadení základního kovového materiálu, zejména-progresívne půeobícího na fázevé hranici vodného e uhlovodíkovúho prostředí. Doaud známá ínhibitorykoroze a jejich kombinace navykazují taká v tomto případě doetatečnou účinnost, zejména z důvodů nízká...

Způsob protikorozní a hygienické úpravy azbestových segmentů ucpávek a těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268317

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šimána Jan, Smrž Milan, Vošta Jan

MPK: C23F 11/10

Značky: segmentů, úpravy, ucpávek, azbestových, hygienické, protikorozní, způsob, těsnění

Text:

...hygieny, zejména z přičin uvolňováni jemných vláken eebeatu. ktoré ae při depoeici v plicich projevuji značné negetivně.Uvedené nedoetetky odstraňuje způsob protikorozni e hygienické úpravy eebeetových eegmentů ucpávek a těeněni podle vynálezu. Jeho podstata epočivá v tom, že se aabeetové eegmenty ucpávek a těeněni podrobi působení roztoku 2 až 20 hm. alifetických aminú e obsahom uhlikú 8 až 22 a/ nebo jejich deriváto v alifetických...

Alkalická konzervační kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 268316

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sláma Oldřich, Smrž Milan, Pelikán Josef, Vošta Jan

MPK: C23F 11/10

Značky: alkalická, konzervační, kapalina

Text:

...až 12 a/nebo jejich derivátů a zbytekvodný roztok alkalického hydroxidu. Podle dalšího význaku vynálezu může kapalina obsahovat 0,01 až 0,5 hmot. kvarterních amoniových bázi nebo aminoxidů mastných alifatických kyselín s obsahom uhlíku a až 22.Základní výhoda alkalické konzervačni kapaliny s obsahom formaldehydu apočíváv tom, že dokonale chrání ocelové plochy před koroznim napadením i za podmínek značné penetruce kyaelých plynů, zejména...

Způsob lepení dvou dílů s rotačními stykovými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 268315

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rameš Bohdan, Rychtrmoc Josef, Stehno Václav, Kousal Josef

MPK: F16B 11/00, C09J 5/02

Značky: rotačními, stykovými, plochami, lepení, způsob, dílů

Text:

...díly s vélcovými stykovými plochami a na obr. 2 je pohled ve směru P naznačeném na obr. 1 na jeden spojovaný díl opatřený drałkamí. oba apojované díly ł, 3 jsou opatřeny rotačníml stykovýml plochaml Q, §. V příklodu provedení je první díl Ä opatřen vnější rotační stykovou plochou Ž,přičemž první díl 3 je čep a vnější rotační stykové plocha § je vnější válcové plocha. Druhý díl g je opatřen vnitřní rotační stykovou plochou Q, přičemž...

Způsob přípravy práškovité dispergační směsi pro plastické mletí organických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268314

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rakušan Jan, Smrček Vladimír, Novák Antonín, Astafjeva Margarita, Velešovský František, Rejlek Antonín, Korobov Stanislav, Jakubson Alexandr, Štěpánek Ilja, Poznjakevič Arkadij, Lykov Anatolij

MPK: C09B 67/00

Značky: organických, směsi, dispergační, práškovité, mletí, způsob, přípravy, pigmentů, plastické

Text:

...na po vrchu čáatic odpařovénín roztoku, spočíva podle uvedeného vynélezu v ton, že ae do odpořovecího prostoru přivádi roztok glykolu o obsahu vody od 0.2 do 15 hmot. e odpsřeníse provádí při teploté,95 až 125 °C.Tak odpadá nutnost použití drahých rozprašovscich a jiných typů sušéren, šetři as energie, nutná k ohrevu a ochlszovéní vzduchu, naskytá se možnost využití tepla sekundární páry, která není přítonna v případě použití...

Obslužné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268313

Dátum: 14.03.1990

Autori: Andrlík Pavel, Buryšek František, Ježek Jan

MPK: D01H 9/18, D01H 9/10

Značky: zařízení, obslužné

Text:

...se skládá z vedle se be uspořádaných pracovních míst. Každé pracovní místohag vybavena gpřädaoí jednotkou g. odtahovými válci 1, nad umi uspořâdaným navíjecím válcem 5 a navíjecím držákenn 6. V tom t° n°Vĺ 3 ecím držáku § je otočně upnuta dutinka s navíjecí cívkou 1. Podál pracovních míst je natažena pojezdová dráha z, po které pojíždí na pojezdových kolech 2 obslužně zařízení 8 pro výmenu oívek a/nebo zapřádání přetržených míst....

Zapojení číslicově kmitočtového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268312

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vrba Kamil, Kolouch Jaromír

MPK: H03M 1/66

Značky: převodníku, zapojení, číslicové, kmitočtového

Text:

...přímo na kmitočet. Další výhodou je, že se v něm neuplatňují nežádoucí vlastnosti elektronického spínače v sepnutém stavu jako je konečný odpor sepnutého spínače a jeho teplotní závislost, protože z hlediska spínání proudu příliš na těchto reálných vlastnotech spínače nezáleží. Výhodou také je, že elektronický spínač lze realizovat velmi jednoduše pomocí dvou diod, přičemž není zapotřebí uvažovat jejich zbytkový odpor v sepnutém stavu ani...

Způsob zapojení hydrogenačních reaktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268311

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vojáček Luboš, Kaštánek František, Němec Zbyněk, Svoboda Petr, Verner Ctirad, Pekárek Oldřich, Hetflejš Jiří, Hrbek Milan, Souček Jiří, Dědek Jaromír, Neužil Jiří, Zahradník Jindřich, Rylek Milan

MPK: C11B 15/00

Značky: zapojení, způsob, hydrogenačních, reaktoru

Text:

...O až 3.0 MPa pro hydogenaci rastlinných olejů. Reakční doba a tím i doba zdržení v jednotlivých reaktorech pak závisí na požadovaném stupní zreagování daného substrátu, tlaku vodíku, reakční teplotě a množství katalyzátoru.Z hlediska tvaru zařízení je pro způsob podle vynálezu vhodnejší užší a vyšší reaktor.Vstupující vodík do jednotlivých reaktorü lze uvádět pomocí dispergátorů vodíku,což přispívá k jeho dobrému rozdělení. Lze jej také...

Nosič antén radiolokačního zařízení zakladačů povrchových dolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268310

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hanuška Ladislav, Vrbíček Milan, Lužica Štefan, Šťovíček Vladimír, Horáček Vladimír, Vondráček Ferdinand, Kunzmann Rudolf

MPK: H01Q 3/02

Značky: zakladačů, dolů, nosič, povrchových, antén, radiolokačního, zařízení

Text:

...je pevně uchyceno těleso vnějšího motoru lg pro naklápění vnéjšího rámu j vůči vnitřnfmu rámu ga. Hřídel vnějšího motoru 19 je pevně spojene s vnější rámem 5. Ve střední části vnitřního rámu lg je dvěma vnitřními čepy gg otočně připojen závěa gl, ke kterému je pevně uchyceno těleso vnitřního motoru gg. Hřídel vnitřního motoru gg je pevně spojen s vnitřním rámem lg. Vnitřní motor gg slouží k naklápění vnitřního rámu 1 § vůči závěau 21. Závěs a...

Zařízení ke zjišťování teploty tání

Načítavanie...

Číslo patentu: 268309

Dátum: 14.03.1990

Autor: Bielavský Jiří

MPK: G01N 25/00

Značky: teploty, zařízení, tání, zjišťování

Text:

...pozornost jiné pracovní činnosti, čímž dochází k úspořeJedno z možných provedení vynálezu je znázorněno na přiloženěm výkresu, kde na základně l zařízení ke zjišřování teploty tání je místěna tevící plotna g, na kterou se uíatuje zkoušená látka lg. Tavicí plotna g je opatřena teploměren 3 a nad touto tavicí plotnou g je umístěno optické zařízení 5, mikroskop pro pozorování krystalů látky. Tavicí platna g je dále opatřena platinovým...

Zařízení k fluidnímu navádění volného konce textilního vlákna dutým vodičem rotačního odměřovače tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268308

Dátum: 14.03.1990

Autori: Směták Vincenc, Vystrčil Jiří

MPK: D03D 47/30

Značky: tryskového, stroje, rotačního, textilního, navádění, fluidnímu, vlákna, volného, odměřovače, tkacího, vodičem, dutým, zařízení, konce

Text:

...vodič g, se odtáhne potřebné délka textilního vlákna l z jeho zásoby tvořené předlohovou cívkou 1. Textilní vlákno lse přetéhne přes příčně ustavovací člen 5 zařízení. Z výstupního otvoru Ž začne prouditdo dutiny § vodiče g tlakové médium a začne strhávat k němu příčně uložené textilnívlákno l v místě jeho odměřené délky. Textilní vlákno l začne tvořit smyčku Z. přičemžtlakové médium nejefektivněji působí na její příčné čelo Q. S tvoŕicí se a...

Přísada pro snížení povrchového napětí chromovacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 268307

Dátum: 14.03.1990

Autori: Novotný Miloš, Záruba Jiří, Dostál Jaroslav, Kühnl Zbyněk

MPK: C25D 3/04

Značky: snížení, chromovacích, povrchového, prísada, napětí, lázni

Text:

...studiem jejich vlastností se však prokázalo, že průchodem elektrického proudu dochází k urychleněmu Odbourávání.Popsané nedostatky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom.že příaada pro snížení povrchového napětí chromovacích lázní se skládá z 0,5 až 15 hmot. solí perfluorovaných monokarboxylových kyselín nebo perfluorovaných alkylsulfonových kyselín s alkylem o 8 až 18 uhlícíoh, případně směsi obou, s...

Asfaltový reflexní lak

Načítavanie...

Číslo patentu: 268306

Dátum: 14.03.1990

Autor: Buchta Jaroslav

MPK: C09D 3/24

Značky: asfaltový, reflexní

Text:

...ina kolmých. relativně hladkých plochách. Aplikace reflexních asfaltových laků na hydroizolač nich asfaltovýoh krytinách je proti běžné lakařskê praxi značne odlišné. vzhledem k vy soké vydatnosti hliníkového pignentu a jeho potřebné koncentraci především na povrchu náteru pro dosažení předepsaně odrazivosti světla musí složení respektovat požadavek nízká viskozity,umožňující optimální lístkování pigmentu a jeho vyplavení na povrcha...

Laboratorní míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268305

Dátum: 14.03.1990

Autor: Blábol Josef

MPK: B01L 11/00

Značky: míchadlo, laboratorní

Text:

...náhodne, nebot se jimi musí zabezpečit vertikální cirkulační výška sloupce míchané kapaliny. Pokud by výstupní otvory byly příliš blízko hladiny mícbané kapaliny, byla by vertikální cirkulace rušena hladinnými víry, které by zpomalovely sestup kapaliny do spodní části nádoby. zpět ke vstupnímu otvoru. Při malém rozdílu výšky vstupního a výstupnich otvorů by byl vertikální cirkulační ef-kt zeslaben a nedocházelo by k intenzivnímu...

Zapojení převodníku čísla na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 268304

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kolouch Jaromír, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: čísla, převodníku, zapojení, kmitočet

Text:

...analogověho převodníku l je spojen s invertujícím vstupem operačního zesilovače Q. Mezi invertující vstup operačního zesilovače § a společný vodič Z je připojena sériová kombinace zdroje g referenčního napětí, elektronického spínače 1 a rezistoru 5. Mezi invertující vstup operačního zesilovače Q a jeho výstup je zapojen kapacitor Ž. Neinvertující vstup operačního zesilovače § je spojen se společným vodičem a jeho výstup potom s neinvertujícím...

Manganová slitina

Načítavanie...

Číslo patentu: 268303

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bičovský Karel, Gorný Miroslav

MPK: C22C 22/00

Značky: manganová, slitina

Text:

...však v tom, že jeho obsah uhlíku více než 4,2 hmot, přeaahuje hodnotu, jež je pro ke 1 ibraciene 1 yzátorů uhlíku v liti ně optimální to je 3,4 až 3,9 hmot. Další jeho nevýhodou je snížené stálost vůčipovrchové oxidaci, která při vysokém měrném povrchu mletého vzorku ovlivňuje stabili~ tu testované hodnoty.Uvedené nedostatky odstraňuje manganová slitine s vysokou homogenitou pro drcení podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že...

Bezvřetenový dopřádací stroj s pojízdným automatem pro výměnu navinuté cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268302

Dátum: 14.03.1990

Autori: Brokl Pavel, Buryšek František, Pacáková Zdenka, Hortlík František

MPK: D01H 9/18, B65H 67/06

Značky: dopřádací, automatem, cívky, pojízdným, výměnu, stroj, navinuté, bezvřetenový

Text:

...kdy na straně skříně 3 pohonu je provedsno zokončsní dopravních pásů 3, 5,popř. lg, lg tak, aby bylo možno přířadít k tomuto ěelu skříní ll ústrojí g pro orísntací a ústrojí Z pro odběr cívek. ústrojí Z pro odběr cívek může být Vytvořeno manipulátorem, roboteo nebo dalším zařízením sloužícím pro odběr cívek. navazujícím napr, na transportní zařízení. V případě nutnosti provádět orientaci cívek, např. kuželové cívky orientovat jedním směrem...

Dopravní zařízení dutinek, zejména u bezvřetenového textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268301

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jarolímek Zdeněk, Fajt Ludvík, Buryšek František, Jirka Bohuslav

MPK: B65H 67/06, D01H 9/18

Značky: stroje, zejména, dutinek, dopravní, bezvřetenového, textilního, zařízení

Text:

...zásobník Z prâzdných dutinek 4 s příslušným známým předávacím zařízením gâ projejich předàvání na pásový dopravník Ě. Dopravní pás Q je uložen na vratné řemenici g a poháněcí řemenicí lg, která je podle výhodného provedení upravena přímo na hřídeli elektrického motoru ll, Poháněcí řemenice lg může být však také opravena na přísluš ném vývodovém hřídelí převodovky, napojené na elektrický motor ll. Na obr. 2 je blíže znázorněno provedení...

Způsob dekontaminace povrchů, kontaminovaných radioaktivními látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 268300

Dátum: 14.03.1990

Autori: Severa Jan, Knajfl Josef

MPK: G21F 1/10

Značky: způsob, radioaktivními, povrchu, dekontaminace, kontaminovaných, látkami

Text:

...množství vody, Použití způaobu podle vyndlezu je vysvetleno e popeáno ne následujících príkladochTři vzorky podlahová krytiny, uměle zanořanć redíoektivním ceren, ceoiem a kobaltem, byly vo eklenlnà niace pokryty vretvou pěny e obeehen kyseliny ethylondiaminotetreocteve (komplexotvornô látky) a ponechány pod vretvou pěny jednu hodinu. Potom byly vzorky vyjluty, otřeny vetou do euche a změŕeny. Dekontamineční účinnost byla pro 144 cer 92,4 x,...

Zařízení pro vytápění vnitřních prostorů autobusů a motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268299

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hicks Leslie, Šmíd Jaroslav, Holík Jiří

MPK: B60H 1/18

Značky: motorových, zařízení, prostoru, vozidel, vnitřních, vytápění, autobusů

Text:

...se doporučuje tohoto vytápění použit pouze při ranním ohřevu zanrzláho autobusu nobo vozidla bez osazení osobami.V bežnom provozu lze používat stávajicích typů vytápění aľ již závislých, či nezávislých, Napojením vstupní trubice na výfukové potrubí, ani umístěnín ovládací klapky v potrubí praktícky nedojde ke změně průtokových a tlakových poměrů výfukových plynů v potrubí. Napojeni musí být uskutečnano e pokud možno nejkratiímí trubicemi, aby...

Ústrojí k vymezování mechanických vůlí v náhonovém mechanismu s dvojicí navzájem opačně napájených stejnosměrných servomotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268298

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kočí Ladislav, Skalický Jiří

MPK: B23Q 5/56

Značky: náhonovém, opačně, mechanismu, vymezování, vůlí, napájených, dvojici, mechanických, navzájem, servomotoru, ústrojí, stejnosměrných

Text:

...prostředkem Lg náhonověho mechanismu. Jinak prvý servopohon sestávd z prvého servomotoru l s snímače otáček ł n podobnč druhý servopohon z druhého servomotoru Š o jemu příslušněho snímače otáčok 1. Protože ukolem těchto servopohonů je í funkce vymezování vůlí V nóhonověm mechnnismu, jsou jejich servomotory L, 1 řízeny síce stejně velkým řídicím napätím Ut, ale nnvzijem opnčnd polsríty. Jako usměrnuvscí prostředek tu slouží tyrístorový...

Stacionární zařízení pro výpal slínkotvorných minerálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268297

Dátum: 14.03.1990

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: stacionární, minerálů, zařízení, výpal, slínkotvorných

Text:

...společně s přísndou, zevedenou do vzduchoproudové mlýnice ll dvojíc( přfvedů lg přísndy. Po semletĺ odcházf hotový produkt dvojicĺ výstupů 39 hotovčho produktu ze znřĺzenf.Stločaný vzduch je do vzduchoproudovš mlýnice ll přivůdčn dvojici vstupů lg tlačeného vzduchu, an. je vcdco dvojici kanálů ii vzduchu do chladiče 1 §, odkud j. dvojici knnálů łg vzduchu vnden do dvojice horizontálních vstupních cyklonových stupňů lo, odkud je dvojici přivodů...

Vyzdívka přechodů nístějové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 268296

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mojžíšek Jaroslav, Havlík Vojtěch

MPK: F27D 1/04

Značky: nístějové, přechodu, vyzdívka

Text:

...obsahují od 8,0 do 20,5 Š hmotnoltních oxidu chromítěho e poměr obsahu oxidu vlpenetłho k obsnhu oxidu křemiči tĺho jn 0,1 už 2,0. r 4 Výhodou vyzdívky přechodů nístčjově pece podle vynĺlezu je, že vyzdívke přechodů jakocelok vykazuje vyvážené vlastností především co do porovltosti, kteri při deněm chemlckěm složení knmenů /1/ /2/ určuje její opotřebení nejen z hlcdinkn koroze, Ale též z hlediskn odolnosti vyzdívky proti teplotním zmčnĺm....

Oxim-etherové deriváty s účinkem regulátorů vývoje hmyzu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268295

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrdý Ivan, Sehnal František, Kuldová Jelena, Wimmer Zdeněk, Romaňuk Miroslav

MPK: A01N 35/00

Značky: deriváty, vývoje, způsob, oxim-etherové, hmyzu, jejich, výroby, regulátoru, účinkem

Text:

.../0,42 g/ v mothanolu /20 ml/ byl jednorúzově přidún borohydrid odný /0,2) g/ A renkční mě byla míchšnn zo 0 OC 1 h. Potě byl methnnol odpnřen za sníženěho tlaku, zbytek zředěn nasyceným roztokem solí/20 m 1/ u extrahován do othcru. ľo vysušení a odpnřenĺ rozpnuštědla byl zbytok chromątografován na silikugolu. Bylo získúno 201,6 mg /48 f/ cis-syn- n 167,5 mg trnns-syn-2-/4-/2-0...

Kapalinové chladicí zařízení vysokonapěťových polovodičových měničů frekvence mezních výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268294

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ryant Jiří, Kratochvíl Arnošt, Zach Zdeněk, Kamenický Jan, Trinkewitz Zdeněk, Janče Jiří

MPK: H01L 23/34

Značky: polovodičových, chladicí, vysokonapěťových, kapalinové, frekvence, mezních, měničů, zařízení, výkonu

Text:

...3, tak S druhý kanílový rozdělovač E chladící kapaliny jsou vytvořeny jako vĺlcovč otvory po cel dőlco bloku 2 z izolačního materlílu. Jednotlivé dutiny Q pro uložení a chlazení odporů RC členů jsou spojeny s druhým kanćlovým rozdłlovačem Ě chladící kapaliny kanůly 1. Na první kanálový rozdülovač 2 chladící kapaliny je připojeno na jedné boční straně bloku Š z izolačního materiálu achenaticky znízornönů první pružná potrubí l. Díle jaou na...

Kryochirurgický nástroj s vyhnutým tubusem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268293

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hršel Karel, Štraus Jan, Smutná Sylvie, Holub Oldřich, Štraus Jaroslav, Krejzlík Václav

MPK: A61B 17/36

Značky: kryochirurgický, vyhnutým, tubusem, nástroj

Text:

...při dhlu vyhnutí 15 ° a průměru tubusu 4 mm činí pak maximální délka tubusu 300 mm. Je to v důsledku toho, že vnějšímu průměru tubueu 4 mm odpavidd vzdúlenolt mezi vnitřní stönou tubusu a odvodní trubkou uvnitř tubueu, určujfcí vakuový izolační prostor, pouze con 0,25 mm, což je také hodnota rndiálního posunutíodvodní trubky délky 300 mm při vyhnutí 15 ° daná její teplotní kontrakcí při zchlazení ne teplotu blízkou-190 OC, přičemž...