Archív za 1990 rok

Strana 93

Upevňovací hlava pro upevnění kompaktní dávky skloviny na píšťalu při jejím tvarování foukáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 268372

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kronika Josef, Šubryt Karel, Šilar Jaroslav, Kubát Jan

MPK: C03B 9/00, C03B 9/03, C03B 9/30...

Značky: foukáním, kompaktní, skloviny, upevnění, tvarování, upevňovací, dávky, jejím, píšťalu, hlava

Text:

...i při mechenizovane ruční výrobě. Upínacím proatředkem je v podstatě vnitřní kroužak pevné uchy CS 268 372 B 1 3 cený ne píšľelu a dále mechanicky ovlúdená segmenty vnějšího kroužku,Sesmenty Vnějšího kroužku jsou profilovaně a vytváří při uchopení předehřáteho eklenčnóho íngotu nebo konpektní dávky ekloviny profílovená hrdlo, za ktere je předtvar bezpečně chycen, ovládací nechaníemus upevňovecí hlavy zabezpečuje rozevření e sevření segmentu...

Kleština pro upnutí skleněné baňky s límcem na píšťalu při tvarování skleněné baňky foukáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 268371

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šilar Jaroslav, Kubát Jan, Kronika Josef, Šubryt Karel

MPK: C03B 9/03, C03B 9/30, C03B 9/00...

Značky: upnutí, skleněné, kleština, foukáním, límcem, baňky, píšťalu, tvarování

Text:

...obvodovou drážkou, která zasahuje do středici kuželové části. Drážka má ve dně eituován dosedaci výetupek e horní plochou pod ůrovni horní plochy dosedeciho prstence. Orážka ja vyplněna elastický těsněnln, odolným proti teplotám nejmáně 750 °C.Takto řešená kleštine, pevnä uchycujici skleněnou beňku s limcen, je výhodná především pro mechanizovaná nebo plně automatizované výrobní procesy. Při uzevřeni upinacich čelieti ekleněná baňka měkce...

Zařízení k zamezení uvolňování spojů montážních celků uhelných kombajnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268370

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mojžíšek Radim, Záruba Jaroslav, Hrubec Milan, Mateřanka Josef

MPK: E21C 25/00

Značky: montážních, spojů, zařízení, uhelných, kombajnu, uvolňování, zamezení, celku

Text:

...přípevněne k pilířovćmu e závelovému boku. Ne vnější strsnč každého bočního víke je vytvořene.opěrná ploche, doeedsjící ne rám kombsjnu. Ne opsčná straně kombejnu je na rámu uložena snímstelná doske e opěrou, mezi níž e tělesokombejnu je vložen klín.Hlavní výhodou řešení podle vynálezu je enedná příetupnost k ovládecím prvkom stroje s malé nároky ne zestevěný prostor. Upnuti těleea konbsjnu je trvslć e spolehlivá. Další výhodou je možnost...

Spoušťový mechanismus s napínáčkem pro střelné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 268369

Dátum: 14.03.1990

Autor: Mucha Jan

MPK: F41C 19/00

Značky: střelné, zbraně, napínáčkem, mechanismus, spoušťový

Text:

...epouštěoúčinek vynálezu epočivá ve aniženi počtu jednotlivých eoučáetek o otáčivý záchyt,2 čehož vyplývá aniženi výrobnich nákladů, zvýšení epolehlivoeti funkce a eniženi nároku na prostor ve zbrani.Přikladná řešení podle vynálezu je uvedene na výkreeu, kde na obr. l je echenaticky uepořádán apouäřový mechaniemue v nanapnután atevu, obr. 2 představuje achematická uspořádáni epoušřováho mechanizmu v napnutám stavu.spoušř l je otočná uložana v...

Oranžové 1 : 2 chromokomplexní azobarvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268368

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kuthan Petr, Pavlíková Jarmila, Kozubek Vladimír

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarvivo, oranžové, chromokomplexní

Text:

...sulfoskupiny v molekule berviva e rozloženin náboje v jeho molekule lze tento negntivni vliv potlao či.Z německého spisu DE 2 S 01 449 jsou známe 1 2 kovokomplexni ezoberviva s jednou sulfoskupinou v molekule ne bázi sulfofenylmetylpyrezolonu. Nevýhodou těchto berviv je vysoká eurovinová náročnost. Aktívni komponente neeulfonovaného bervive musi, kromě připadných dalších eubstituentů, vždy neet v poloze S nebo 6 nitroskupinu, zatim co...

Zařízení k upínání ložisek při jejich zkoušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268367

Dátum: 14.03.1990

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: upínání, jejich, zařízení, zkoušení, ložisek

Text:

...pouzdro l přilehâ částí svého valcoveho povrchu 35 k vnitřní ploša g§ přaváděcího členu 3, epojeneho e nezakresleným ústrojím pro vyvozování radiální zátěžná síly. Ve dvou radíálních rovinách jaou v täleea zátěžnàho pouzdra l vytvořeny propojovací kanály §, k nimž na válcovea povrchu gł přiléhají trysky lg vytvářající ůetí mazacích otvorů § vytvořoných v převádčcín članu 3.Na upínací ploše gš jsou propojovací kanály § vyůstěny do přívodů...

Syntetický modrý safír

Načítavanie...

Číslo patentu: 268366

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klofcová Miluše, Pěkný Pavel

MPK: C30B 29/20

Značky: modrý, safír, syntetický

Text:

...e tepelne vlastnosti korundu, který je nosným materiálem barvících komponent, v jehož krystalové mříži jsou dopanty zabudovány.Nevýhodou prípravy barevných odrůd monokryetalického syntetickáho korundu je především empirxcký postup v přípravě suroviny e monokrystelu, neboř velké množství proměnných, týkající se chemického e fyzikálního složení surovin a vlastních podmínek pěstovaciho procesu nelze oxektně poetihnout.syntetický modrý eefír je...

Tamponážní směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 268365

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sobotková Ivana, Sedlo Miloslav, Trsek Miroslav

MPK: E21B 33/138

Značky: tamponážní, směs

Text:

...z nich, i když vykazuje značnou expanzi, ztrécí těsnicí účinek ve velmi porézních prostředíchj kde se vyskytuji katastrofickě účinky vrtných nebo loužicích kapalin. Poněvadž má velkou roztékavost, je unášena a vyplavováns. Druhá směs nemá dostatečně pevný kámen, ktorý navíc při expanzi praská. Ani s přídavkem akrylamidu nedosahuje žádcucích tčsnicích účinků.Uvedené nevýhody odstraňuje expanzní tamponážní eměs podle vynálezu,...

Zařízení pro rovnoměrné otáčení rotačního výsevního nebo dávkovacího ústrojí zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268364

Dátum: 14.03.1990

Autori: Škola Jan, Syrovátka Pavel, Hoblík Jaromír, Kušička Bohumil, Jindra Miloslav, Hainc Stanislav, Tachecí Milan

MPK: A01C 7/04

Značky: rotačního, rovnoměrné, zemědělských, strojů, výsevního, ústrojí, zařízení, otáčení, dávkovacího

Text:

...zařízení pro rovnoměrné otáčení rotačního ústrojí podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do tažné větve hnscího řetšzu poháněného hnncí řetězkou je zařazen vyrovnávsč. Vyrovnávač je Lložen na hornín čep-u nosiče rotačního výsevního nebo dávkovaoího ústrojí, na kterém je uloženo Výkyvné paralelo gramově téłxlo.Příklad provedení zařízení podle vínálezu je sohematioky znázorněn na př 11 ože~ ných výbresech, kde obr. 1 je nárys...

Přenosný vysokotlaký dvoustupňový hydrogenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268363

Dátum: 14.03.1990

Autor: Němeček František

MPK: F04B 9/14

Značky: vysokotlaký, dvoustupňový, hydrogenerátor, prenosný

Text:

...mohou být vyrobeny s dostatečnými vdlemi, k jejichž vytvoření stačí běhě technologické nároky na přesnost i souosost. Další výhodounavrženáho uspořádání je dosažení vysokého výkonu při nízká hmotnosti hydrogenerátoru a malé technologické náročnosti.říklad provedení je schematioky znázorněn na připojených výhesech, kde ne obr. 1 je řez hydrogenerátorem v nárysu, na obr. 2 je řez hydrogenerátorem v půdorysu a na obr. 3 je utšsnění pístu.V...

Upínací kulisa s automatickým zapínáním špičky podešve lyžařské běžecké obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268362

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rýdl Stanislav, Kukula Jaromír

MPK: A63C 9/10

Značky: podešve, zapínáním, lyžařské, automatickým, špičky, upínací, kulisa, obuvi, běžecké

Text:

...třemi otvory 12 pro upevňovací ěrouby g, jimiž je připevněna k tölesu lyže 24. V zadní části zéklsdové desky 1 jsou upraveny zadní bočnica 21, v nichž jsou vytvořeny výřezy lg ve tvaru U. Ve své horní části jsou výřszy Ľ zkoseny tak, že anněrsm dovnitř výřezů 13 vytváří nábšžné plochy 2 Q, skleněné v úhlu 45 ° ke svislé ose výřezů I 9 zadních bočnio gl. Na zékladovou desku 1 je dále suvně uložen jezdec g, ktorý na konci své zadní...

Způsob hydrofobní úpravy textilních nití nebo šitých spojů u nafukovacích hal a skladů proti pronikání dešťové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268361

Dátum: 14.03.1990

Autori: Eckert Vít, Roučka Miroslav, Rathouský Jiří

MPK: D06M 15/643

Značky: nití, šitých, textilních, proti, skladu, úpravy, spojů, pronikání, nafukovacích, dešťové, způsob, hydrofobní

Text:

...jehož hlavní součástí jsou eatery kyseliny křemičitá, Jako například tetraetoxysilan.Výsledky praktické aplikace ukázaly, že tímto způsobem je možno zcela odstranit průsak deěřově vody po dobu životnosti nafukovací haly nebo skladu, ke kterému vždy při dosavadnim používání voskovoných textilnich nití pro ěití jednotlivých dĺlců nedocházelo.Sportovní natukovací hela, u které dodházelo k průsaku dešřové vody švy, byla po odstranění...

Zařízení pro přepravu širokozáběrových nesených zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268360

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hoblík Jaromír, Kušička Bohumil, Tachecí Milan, Mládek Jiří, Škola Jan

MPK: A01B 73/00

Značky: zemědělských, širokozáběrových, prepravu, zařízení, nesených, strojů

Text:

...nároky na fyzickou námahu stroje.Přiklad provedení zařízení pro přepravu šírokozáběrových nesených zemědělských strojů podle vynàlezu je znázorněn na přípojených výkresech, kde na obr.l je nárys zařízení, na obr. 2 je bokorys stroje pří pohledu zezadu a na obr.3 je půdorys přední části stroje.Zařízení sestává z rámu L stroje s výztuhami g. g. stojánkem à s horní dírou 1 a závésnýmí háky Ž, §, kam se v pracovní poloze přípojuje...

Způsob analytického stanovení terc. butylkarbonátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 268359

Dátum: 14.03.1990

Autori: Míčková Růžena, Jančik Fedir, Hrubý Milan, Svobodová Ljuba, Trojánek Jan, Strojil Ladislav, Šturc Antonín, Köllnerová Zdislava, Kakáč Bohumil, Ferenc Milan, Křepelka Jiří, Pospíšilová Jana, Zoula Václav

MPK: G01N 37/00

Značky: terč, butylkarbonátu, stanovení, sodného, analytického, způsob

Text:

...podla vynálezu.a) Stanovení obsahu terc. butylkarbonátu eodného v suspenzí 2 g (m) dobře promíchané suspenze se neváži do 50 ml odměrné banky, pŕídá se 5 ml vody a cca 40 ml methanolu a roztok se dobře promíchá a doplní methanolem po značku. Po promíchání se odpipetuje 10.00 ml roztoku do títračni nádobky, přídá se 20 mlmethanolu a titruje se potenciograficky odměrným roztokom kyeélíny chlorovodíkově(HC 1) (c s 0.1 mel/1) na skleněnou a...

Zařízení k měření průměru, zejména oběžných drah hřídelů dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268358

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Lorenc Zdeněk, Kolář Karel

MPK: G01B 5/08

Značky: obežných, dvouřadých, ložisek, zařízení, měření, zejména, hřídelů, průměru, kuličkových

Text:

...ústrojím hřidelů, takže celý postup probihá automaticky.Zařízení podle vynàlezu je znázorněno na přípojeném výkrese, představujícím schematicky celkové provedení.systémů. Každý je tvořen dvěma nezávislými planžetovými paralelogramy l, g s pohyblivymx částmí lg, ga opatřenýmí měřicími dotyky , 5. Pevná částí lg, gb planžetových paralelogramů l, 3 jsou upevněny na naklápěcích deskách Z, § pomocí listových pružných planžet á, § a stavěcich...

Způsob přípravy elektrochemického senzoru na stanovení alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268357

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šťastný Miloslav, Gilar Oldřich, Volf Radko, Marek Miroslav, Pavlíček Zdeněk, Nepožitek Jiří, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 27/52

Značky: elektrochemického, přípravy, alkoholů, stanovení, způsob, senzorů

Text:

...chemických nebo enzymových reakcí vzniklých reakčních produktů. vedle velmi často používané fotometríe má velký význam spojení enzymové reakce s elektrochemickými čidly detekujicími substráty, produkty nebo jiné látky ovlivnující průběh enzymové reakce.Použití volných enzymů je spojeno v některých případech s technickými nebo ekonomíckýmí problemy jejich ziskáváni. Z tohoto důvodu je velmi atraktivní jejích fixace v blízkosti...

Spouštěcí brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 268356

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: F16D 65/02

Značky: spouštěcí, brzda

Text:

...brzdy podle vynálezu spočívá v tom, že povlak umělé hmoty ve šroubových plochách šrouboveho segmentu, který je ve styku s kovovým povrchem šroubových ploch unášecího kola podstatné snižuje vzàjemný koeficient třeni, a tím zvyšuje axiàlni silu vyvozenou na těchto šroubovych plochách a take výsledný brzdný moment a celkovou bezpečnost brzdy. Další výhodou tohoto provedení je, že pružná vrstva umělé hmoty vyrovnàvá vzájemné geometrické...

Způsob přípravy 2-diethylaminoethylesteru 2-(tetrahydro-2-furfuryl)-3-(1-naftyl) propanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268355

Dátum: 14.03.1990

Autori: Smrž Rudolf, Polívka Zdeněk, Jančik Fedir, Zelenka Antonín, Valenta Vladimír

MPK: C07D 307/16

Značky: přípravy, 2-(tetrahydro-2-furfuryl)-3-(1-naftyl, způsob, kyseliny, 2-diethylaminoethylesteru, propanové

Text:

...a další- V případě provadani reakce vyoyotćuu kapalino - kopalina, a výhodou toluan - voda, dochází vlivcn poatupnó kvartornizaco 2-diathylaminoathylchloridu k vytvářoni kvarťnrni anoniovó aoli, ktoré už sama katalyzujo roakci. Baz přidavku jiněho katalyzátoru je vlak prdběh takto provodoná reakce pomolejäi. Konverze na 90 so doaáhna až za B h. Kinetikn relkca byla nludovúnn...

Způsob čištění hydrochloridu dilthiazemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268354

Dátum: 14.03.1990

Autori: Smrž Rudolf, Štrof Jiří, Dejmek Luboš

MPK: C07D 281/02

Značky: dilthiazemu, hydrochloridu, čištění, způsob

Text:

...barevných/ eloučenín bez podetatnljlích ztrlt ízolovnndho produktu čistící opsrscs Js Ionípulučnł Jednoducho I surovínovů nsnlroěnó, poułítł rozpoultldla jsou snadno doutupnů o rogcncrovotslná.V nlslsdujících príkladoch je způsob číítiní hydrochlorídu dílthínzsau podla vynilozu pouzo ílustrovln, rozaoh vynálszu vlak není uvodonýuí skutočnootlí V Zldnól snlruVo 120. al foroonídu, přodohřátóho na teplotu 120 C, so zo otilóho níchlní rozpustí...

Zařízení pro samočinné dávkování roztoku na vnitřní úpravě baněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 268353

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horák Jaroslav, Cvrček Jindřich, Picek Vladislav

MPK: G01F 11/00

Značky: roztoku, baněk, dávkování, vnitřní, úpravě, zařízení, samočinně

Text:

...je roztok do banky uanočinnł nadávkován. Bnňku jo upovněna v držtku no řetězovćn koločku s oxcontrickým čopon. Při pohybu řotčzu nojiždi Fotłzovó kolnčko drilku na výsuvný hřobon, ktorý na vyluno zo zábčru po natočani drłáku u bankou do dolni polohy- Polohu držáku je indi kována vudici tyčkou zdvihnjici Výkyvné rouónko. Zařizcni padlo vynálozu uložňujo opornci ručniho dlvkovćni nahradit ntrojnin zaří zunil, prucujicin nnnočinnł.Výhoda je...

Způsob průběžné kontroly koncentrace latentní energie dceřinných produktů radonu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 268352

Dátum: 14.03.1990

Autor: Švandelík Jaroslav

MPK: G01V 5/14, G01T 1/205

Značky: způsob, koncentrace, průběžné, latentní, kontroly, energie, radonu, produktů, dceřinných, ovzduší

Text:

...0 eezi výelneni je filtre- proalvln vzduch rychloeti 1 litr ze einutu. Fiitr je pŕitoe ueietln v odbłrovć hlevici uzevřenć vičkeu, ke kterólu Je přibližen 8 II vyeoký ecintilečni detektor z jodidu eodnćhoe Detektor je eoučteti ecintilečni eondy ztřeni vybevenő kolbineci elektronických obvodu energetickú diekrieineceu Při nepłetržitie proeivdni vzduchu filtre ne nia nerñetl vretve depozitu eeroeolu e dceřinýei produkty redonu 222....

Pigment na bázi oxidu titaničitého a oxidu titaničitého upraveného oxidem hlinitým a oxidem křemičitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 268351

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nedorost Miroslav, Pálffy Alexander, Chaloupka Vladimír, Hudeček František, Koryčánek Ladislav, Mráz Ladislav, Pokorný Milan

MPK: C09C 1/36

Značky: pigment, hlinitým, upraveného, křemičitým, oxidů, titaničitého, oxidem, bázi

Text:

...a hmotnoatnč 0,1 až 20 , výhodne 0,5 až 10 oxidu křeničitćho.Dale ebeehuji vztaženo na pignent jakožto celok heotnoetně 0,1 až 20 3 výhodnč 0,5 až 5 oxidu hlinitého e 0,1 až 20 2 výhodná 0,5 až 10 oxidu křeničitčho. Miato oxidu hlinitého a křauičitého 12 a použít o,1 až 20 x, výhodne 0,15 .z lo x křeničitand humku, alkalických zeain a hOřČÍkU 1 Pro zlepšení diapergovatelnoeti obaehuji nová druhy aikronizovených pigmanto oxidu titaničitćho...

Tlaková světlovodná průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268350

Dátum: 14.03.1990

Autor: Wiedermann Ján

MPK: G02B 7/00, G02B 6/24, G02B 6/36...

Značky: světlovodná, tlaková, průchodka

Text:

...těsněnim a je v tlakovém pouzdře světlovodné průchodky uložen tak, že jeho zužujici se část směřuje ven z tlakového prostoru, Na zužujici se část světlovodného členu s těsněním je nasazen prstenec se shodným vnitřním kőnusem, na jehož čelo dosedá převlečná matice spojená šroubením s vnějšim pláštěm tlakového pouzdra, Dotaženim převlečné matice je světlovodný člen s pryžovým těsněnim prostřednictvím prstence s vnitřnim kőnusem vtlačen...

Podávací ústrojí pro automatické měřicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268349

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Kolář Karel, Lorenc Zdeněk

MPK: B23Q 7/06

Značky: automatické, podávací, ústrojí, měřicí, zařízení

Text:

...a podávací kapsou 17 a na druhé straně s vyhazovací kapsou lg, k níž jo při pojen člen 33 posuvný v dalším vedení lg na rámu l. Druhý konec přesouvací páky li je otočné spojen s objímkou 20, na níž je upevněn mikrospínač gi ovládaný výstupkem gä na táhlo gł, která je přípojeno čepam 22 k první vačce §, Objímka gg mikrospínače gi je na táhle gł umístěna suvně mezi dvojici stejných tlačných pružin gg, k nimž přiléhají stavitelné opěrky...

Kompozice pro vytvrzování epoxidových práškových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268348

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tůma Zdeněk, Hájek Karel, Jelínek Karel, Berková Jarmila, Klejch Jiří, Matějíček Alois

MPK: C08G 63/12, C08G 59/42

Značky: vytvrzování, kompozice, epoxidových, práškových

Text:

...kyselin, například kyselín stearové. olejové, pelargonové, rozvětvených mastných kyselín a počtom uhlíkových atomů 9 až 21 aj. Jako urychlovače reakce těchto složek se používají eloučeniny kovů 2. a 4,sloupce periodického systemu prvků, hlavně oxidy a soli. například octan a steeran zinečnatý, vápenatý, hořečnatý nebo barnatý, a dále organické dusikaté báze, například lauryldimethylbanzylamoniumbromid, benzyldimethylemin,...

Způsob přípravy kyselých tvrdidel epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268347

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jelínek Karel, Berková Jarmila, Matějíček Alois, Klejch Jiří, Hájek Karel, Tůma Zdeněk

MPK: C08G 63/12, C08G 59/42

Značky: kyselých, přípravy, tvrdidel, epoxidových, pryskyřic, způsob

Text:

...vynálezu jsou stabilní, vyznačuji se výbornými vytvrzovacimi charakteristikami a poskytují při vytvrzováni epoxidových systémů nátěrových hmot dokonale rovné povrchy s vynikajicimi mechanickými vlastnostmi.Základními komponentami používanými při přípravě kyselých tvrdidel postupem podle vynálezu jsou zejména tyto látkyJako polyalkoholykpředevším ethylenglykol a polyethylenglykoly, propylenglykola polypropylenglykoly, glycerol,...

Mechanismus linearizované zaskakovací clony zvětšovacích objektivů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268346

Dátum: 14.03.1990

Autor: Bezděk Bohumil

MPK: G03B 9/06, G02B 21/26

Značky: zvětšovacích, mechanismus, clony, zaskakovací, objektivu, linearizované

Text:

...c 1 on.Pbdetata vynálezu epočívá v tom, že nu vnitřní etěně pretencové objimky jeou v místě dosadu aretačni kuličky ve směru optické oey upravený zaskokovaci drážky, jejichž délka se rovná alespoň dvojnásobku a hloubka pětině až šeetině průměru eretačni kuličky.Toto nové provedení zeskakovacich zàakoků drážkou. ktoré jsou vytvořeny najednou protehovecim nástrojom nebo vylisovená přímo, vykezujl vo směru horizontálnim vůči známým...

Zařízení pro demodulaci střídavého signálu z měřicích čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268345

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lajtkep Petr

MPK: H03K 9/02

Značky: demodulaci, čidel, měřicích, střídavého, signálu, zařízení

Text:

...zesílaní je jadnodušší a celá zapojení je méně náročné na obvodové řešení, Na přípojenám výkrasu je znázornšno bloková schéma zapojení pro demodulaci etřídaváho proudu, zařízení podle vynálezu se skládá ze zesilovače l, bloku g k zajištění střídaváho signálu, pamäřováho bloku § pro zápornou část periody signálu a paměřováho bloku § pro klednou pariodu signálu, která jsou připojeny na rozdílový zasilovač 5, zapojený před vstupním filtrem 3....

Zařízení pro lisování plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268344

Dátum: 14.03.1990

Autor: Smrčka Jaroslav

MPK: B21C 37/02

Značky: zařízení, lisování, plechů

Text:

...Významnou výhodou je konečně i to, že kapalné tlakové médium lzepoužívat opakované, na rozdíl od plynu, ktorý se po každé operací vypouští.Zařízení podla vynálezu je schematicky znázorněno na výkresech, kde na obr, 1 je horní část lisovacího nástroje, na obr, 2 je apodní tlakové část lisovaciho nástroje, a na obr. 3 jsou obě části nástroje v pracovní poloza. Celý lisovací nástroj se obvyklým způsobem upíná na hydraulický dvojčinný...

Vertikální výměník tepla s vestavěným podchlazovačem kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268343

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šrůtek Josef, Píša Zdeněk, Mašek Václav, Mitalová Eva, Mánek Oldřich

MPK: F28D 7/06

Značky: vestavěným, vertikální, výměník, podchlazovačem, kondenzátu, tepla

Text:

...teplosměnné plochý.celou teplosměnnou plochu kondenzační části, není nutno neekonomicky zatopit celý teplý ah teplosměnné plochy, není nutno provádět utěsnění podchlazovače proti ostatnímu prostoru výměníku a při malém nárůstu tlakové ztráty je dosaženo výrazné íntenzifikace přestupu tepla. Přitom je zamezeno tvoření mrtvých prostor bez proudění. Všechny tyto výhody přínášejí zmenšení teplosměnné plochy výměníku, zmenšení jeho hmotnosti i...

Způsob kontinuálního odsíření zakonzervovaných ovocných a zeleninových šťáv

Načítavanie...

Číslo patentu: 268342

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hruška Miloš, Dachovský František, Odehnal Karel

MPK: A23L 2/00, A23L 2/16

Značky: ovocných, zeleninových, zakonzervovaných, způsob, šťáv, kontinuálního, odsíření

Text:

...parnim ohřívačem zabudovaným ve sběrné nádrží v patě kolony. Vodní pára spolu s uvolněným S 02 je odvàděna 2 kolony do trubkového kondenzátoru, kde je předáváno kondenzační teplo zakon» zervované šřávě, která se takto předehřívà před ohřeveo parou. Vodní pára v kondenzátoru kondenzuje a kondenzát se ochlazuje na teplotu 30 OC. Při této teplotě se 95 Z uvolněného S 02 absorbuje do kondenzátu a s ním se odvádí k neutralizací. Zbytek /5 Z/ S...

Zařízení proti vniknutí plevele z meziřádků do sklízených rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268341

Dátum: 14.03.1990

Autori: Choutka Jaroslav, Roh Jiří

MPK: A01D 57/24

Značky: zařízení, plevele, vniknutí, proti, rostlin, meziřádků, sklizených

Text:

...produktu, omezuje tím znečištění sklízené kulturní plodiny a snižuje náročnost na třídění při posklízňové úpravě.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženeho výkresu, kde obr. 1 znázorňuje bokorys a obr. 2 půdorys zařízení proti vniknuti plevele z mezířádků do sklizených rostlin podle vynálezu.K rámu 1 stroje vytvořeněmu z lehkých ocelových profilů jsou přívařeny, případně přišroubovány...

Způsob přípravy kapalných tenzidů na bázi solí kyseliny sulfojantarové za tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268340

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klíma Zdeněk, Brotánek Pavel, Nikl Stanislav, Novák Josef, Vodák Zdeněk

MPK: C07C 143/68, C07C 69/40

Značky: tlaku, kapalných, tenzidů, sulfojantarové, solí, způsob, kyseliny, přípravy, bázi

Text:

...rozkladu ten 2 CS 268 340 B 1zidů. Nejvłtli výhodou včasneho přidavku foroalinu je zaeezen 5 hydrolýzy požadovaných esterů, nebo i výthozich esterů kyseliny oeleinove. Ve svých důsledcich vede k dosaženl vyšších stupňů konverze, snłženł potřeby ztekucujicich látek a zlepšení vzhledui organoleptických vlastností konerčnich produktů.Jak bylo uvedene, postupuje za vysoké teploty hydrolyza esterů volnou bázivelmi rychle. Důležítou podmłnkou...

Způsob úpravy dřeva před impregnací obtížně impregnovatelných dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268339

Dátum: 14.03.1990

Autor: Stojčev Alexandr

MPK: B27K 3/02

Značky: impregnovatelných, dřeva, úpravy, před, drevín, způsob, impregnaci, obtížně

Text:

...čpavek ze dřeva a takto upravená dřevní hmota se ímpregnuje známým způsobem roztoky iapregnačních láťek.Vyšší náklady na provedení úpravy před impregnací podle vynálezu jsou mnohonásob ně vyváženy možností úplné impregnace 1 obtížné ímpregnovatelných dřevín jako smrk nebo borovíce.1. Dřevní hmota o vlhkosti 30 až 70 Z se vloží do autoklávu, do kterého se napustí plynný čpavek tlake- 0,2 MPa při teplotě 60 °C na dobu 4 až 6 hodín do...

Převod zvláště pro jízdní kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 268338

Dátum: 14.03.1990

Autori: Novotný Karel, Snížek Jiří, Wallenfels Pavel, Kovář Josef, Lukeš Jiří

MPK: B62K 19/34

Značky: jízdní, zvláště, převod

Text:

...vzhledem k protilehlemu rameni a rozeta je přípevněna k vzájemné přivráceným stranám kliky a protilehlěho ramene. Klika a protilehlě rameno jsou na stejne straně popřípadě opatřeny alespoň jedním osazením, ve kterém je uchycena rozeta.Výhodou konstrukce převodu podle vynálezu je jeho jednoduchá, snadno vyrobitelná konstrukce. Další výhodou je velice nízká materiàlová náročnost, možnost použití rozety pouze ve tvaru vence, přičemž tato...

Ohebná spojka chladovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268337

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dupák Jan, Kapounek Petr

MPK: G01N 23/223

Značky: chladovodu, ohebná, spojka

Text:

...lano, přípájeneho nebo mechanicky spojeného s pevnýni částmí chladovodu. Nevýhodou tohoto způsobu je značný tepelný gradíent ve spojích, vzníklý v důsledku mnoha přechodových tepelných odporů.Tyto dosavadní nevýhody odstraňuje ohebná spojka chladovodu, jejíž podstatou je,že je vytvořena pásky 2 -ěděne főlie, ktere jsou nasklàdané na sobě do bloku a na obou koncích bloku difuzně svořeny ve vakuu.Hlavní přednost popísované ohebne spojky...

Způsob výroby porézních struktur bezproudovým pokovením a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268336

Dátum: 14.03.1990

Autori: Novotná Irena, Nykl Ilja, Nyklová Blanka, Horváth Ladislav, Štulc Petr

MPK: C23C 10/18

Značky: bezproudovým, provádění, způsob, výroby, struktur, tohoto, porézních, pokovením, způsobu, zařízení

Text:

...s povrchem součástky a z druhá strany zasahuje do pokovovací lázně.Výhodou tohoto způsobu je možnost výroby kapílárnich struktur o vysoká otevřené pôrovitostí, í z různých materiálů, dokonalý kovový spoj na styku jednotlivých častíc,dostačujíci pevnost spojení částíc mezi sebou í s pevnou stěnou. Zanedbatelná není ani skutečnost, že pro výrobu není třeba složité zařízení. Bezproudové pokovení probíhá pri nízkých teplotách, pří kterých...

Násypka pro homogenní rozdělení zrnitého materiálu o nestejné zrnitosti v zásobnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 268335

Dátum: 14.03.1990

Autori: Cieslar Antonín, Tománek František, Cieslar Milan, Hazuka Jiří, Reclík Rudolf

MPK: B65G 65/30

Značky: nestejné, rozdělení, zrnitého, zásobnících, materiálů, zrnitosti, násypka, homogenní

Text:

...příčenž vnější zvon je největší e všechny zvony mají středový otvor. Zařízení se zavěšuje pod sypný otvor žlabu nebo trubkovítou výsypku. Zavěšení nosnýn členem je voleno tak,aby umožnovalo otáčívy, houpový, popřípadě excentrícký pohyb celeho zařízení, čímž dochází k rovnoněrnénu roznístění sypkých hmot po celé ploše sila s maxímální možností využití šířky í dělky skladovacího prostorunebo zásobníků. Nevýhodou tohoto zařízení je nutnost...

Zapojení elektrického obvodu pro identifikaci rotorového odporu vektorově řízeného asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268334

Dátum: 14.03.1990

Autori: Slezák Karel, Rádek Igor, Přikryl Hynek

MPK: H02P 5/00

Značky: elektrického, odporu, asynchronního, rotorového, identifikaci, zapojení, motorů, řízeného, obvodů, vektorově

Text:

...łádane hodnoty budícího a nouentovčho proudu ze součadnč soustavy rotující synchronní rychlostí na žàdsnł hodnoty tří fâzových proudů. V rozdíloven členu § proudu se provede porovnání žádanć a skutečně hodnoty proudu a je získàna odchylka fàzovčho proudu, ktera je vstupní hodnotou bloku Q regulàtoru proudu. Zde je proveden regulační algoritmus a jeho výstupen je požadovaná hodnota íóxového napětí. Blok Z ízolačního zesilovače ajíštuje...

Způsob odstraňování síranových iontů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268333

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bučko Zdeněk, Glaser Ralf, Brandstillerová Marie, Zdráhal Miroslav, Ješík Ernest, Gálik Miroslav, Najvar Karel, Brodský Artur, Šauman Zdeněk, Kulhavý Teofil, Buček Miroslav, Sedláček Miroslav

MPK: C02F 1/58

Značky: síranových, iontů, způsob, odstraňování

Text:

...v roztoku. Po přidání k vodě se reaktivní látka suspenouje mícháním při gradientu 50 až 600 šl po dobu alespoň S sekund a pak se udržuje v supenzi mícháním pří gradientu 10 až 100 šl po dobu alespoň 15 minut. Pak se vodní fáze oddělí od tuhé fáze.Výhodou zpúsobu podle vynálezu je to, že lze dosáhnout prakticky nulového zbytkového obsahu síranových iontú za normální teploty bez zvýšeného nároku na spotřebu energie a na stupeň předčištění...