Archív za 1990 rok

Strana 92

Chapadlo manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268412

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kohel Vladimír

MPK: B25J 1/06

Značky: manipulátoru, chápadlo

Text:

...drážkani, v níž jsou suvnč uloženy kladky čepů, pevné spojených s vidlicí silového členu.chapadlo nsnipulátoru podle vynálezu je možno univerzálne použít pro uchopování rotačních součástí rozdílných průměrů. Tím odpadá zdlouhavé přeseřizování narážek průnyslového robotu při změně druhu součástí, s nlmiž robot manipuluje. Dále odpadá nutnost používat složítějäí chapadlo s lineârním pohybom čelistí nebo systém výměnnýeh chapadel, jestllže...

Zapojení filtru prvého řádu s časově proměnlivým filtračním faktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268411

Dátum: 14.03.1990

Autor: Tůma Jiří

MPK: H03H 7/12

Značky: filtračním, časově, prvého, filtru, řadů, proměnlivým, faktorem, zapojení

Text:

...faktoru,dále je tvořeno druhým zadávacín blokem 4 ustálené hodnoty filtračního faktoru, jehožprvý výstup je zaveden jako prvý vstup do prvého eoučtového bloku § a druhý výstup jako dělenec na prvý vstup podílového bloku Q, dále je tvořeno třetím zadávecín blokemłi prvé hodnoty výstupního signálu filtru, výstup třetího zadávacího bloku ji je zaveden na prvý vstup druhé zpožőovací paměti łg výstupního signálu filtru, přičemž výstup...

Odparka k zahušťování kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268410

Dátum: 14.03.1990

Autori: Škrna Stanislav, Klimeček Rostislav, Choura Václav, Kehar Josef

MPK: B01D 1/14

Značky: odparka, zahušťování, kyseliny, sírové

Text:

...přicházející do styku se spalínaui se jeví odpsrka k zahuäčování kyseliny sírová příýu kontakte se spalinaai,opatřená ponornou rourou pro přívod spalín z hořáku do zahultovsná kyseliny sírová a cirkulační prstence podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tou, že přívodní trubka kyseliny sírová k zahuščování je zaústčna pod ústí ponorná roury do prostoru vymezenáho povrche válce, který vznikne prodlouženín povrchu cirkulačního prstence el...

Směsný vypařovací a kontaktní inhibitor koroze kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268409

Dátum: 14.03.1990

Autori: Strnadová Věra, Šírová Anna, Němcová Jitka

MPK: C23F 11/10

Značky: vypařovací, kovů, směsný, inhibitor, kontaktní, koroze

Text:

...koroze, a to pro všechny uvedené kovy, nikoliv napriklad pouze pro ocel.Pro nanášení na papír je možno ještě použít přídevek látek, která umožňují zokotvení inhibiční směsi v papíru. Tato saěs používaná v podobě vodné emulze může obsaho~ vat další funkční složky, zajištující její dostatečnou stabilitu a optinální konzistenci pro nenàäení na papír, jako jsou pojidla, zehuštovadla, tenzidy, zaěkčovadla apod.vynález je dále podrobněji vysvětlen...

Bubnový separátor feromagnetických kovových zrn ze sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268408

Dátum: 14.03.1990

Autori: Žák Pavel, Voznica Luděk, Kubín Sáva, Kučera Antonín

MPK: B03C 1/12

Značky: separátor, feromagnetických, materiálů, kovových, sypkého, bubnový

Text:

...podstatouto, že v drłaoích jsou vytvořeny zavitové otvory pro stavčcí lrouby, doléhajíeí na stavitelné bloky peraanentnich agnetů a na stavitelné klínovité pôlové nástavce.výhodou bubnového separátoru podle vynelozu je ołnost jeho jednoduchého jednostran ného uchycení na boční noenou konstrukcí, číaž separátor, situovaný v přeaypu sypkého aateriélu, například z jednoho dopravního pásu na druhý, aůže být uchycen na výztulné stěnč krytu tohoto...

Snímací zubní náhrada a způsob jejího zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268407

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nečas Jaromír, Kučerová Eliška, Tlustá Radmila

MPK: A61C 13/06, A61C 13/107

Značky: způsob, jejího, zubní, zhotovení, snímací, náhrada

Text:

...vláken zpevňuje polynerni zubní náhrady-s výhodou V jejich okrajových částech, kde nejčaatčji dochází k defektůa a udrží je v původnín tvaru, í když dojde k nalonení polyueru, např. při apadnutí žílní náhrady na tvrdou podložku nebo při jiné naděrné namahení náhrady. 1 v touto případě se prokazuje výhoda armovéní néhrady plolnýui textilieai z přírodních organických vláken v jednodullí oprave. Protože ke zhotovovaní snímacích zubních náhradse...

Způsob katalytické hydrogenolýzy chlorovaných bifenylů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268406

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rýdl Jaroslav, Beránek Ivan, Veselý Jiří, Haruda Josef, Uhlíř Miroslav

MPK: C07C 15/14, C07C 5/02

Značky: způsob, katalytické, bifenylu, chlorovaných, hydrogenolýzy

Text:

...otrevč a k rychlá ztrátě aktivity.Znehodnocené transforaátorové náplně, případně odpadky vznikajíci při výrobě chlo rovaných bifenylů jsou tvořeny pestrou směsi různých izooerů. Mohou obsahovat izonery nonochlorbiľenylu, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, okta-, none-, až po dekachlordifenyl. Tyto odpadní eněsi lze zhodnotit na užitečné produkty způsobem kstalytlcké hydrogenolýzy chlorovaných bifenylů suoárního vzorce c 12 H×c 1 Y, kde...

Zapojení pro indikaci překročení nastavené kmitočtové meze

Načítavanie...

Číslo patentu: 268405

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kořista Libor

MPK: G01R 23/15

Značky: zapojení, kmitočtově, překročení, indikaci, nastavené

Text:

...zkoumaný kmitočet násobkem nebo dílem nastavené kmitočtové meze (vyhodnotí se pouze stavy vyšší a nižši). zapojení nepotřebuje vnitřní hodiny. Zapojení podle vynálezu reaguje nejpozději při druhé prodloužené nebo zkrácené periodě, testovaného kmitočtu vzhle dem k nastavené kmitočtové mezi.Na připojeném výkresu je v příkladném provedení nakresleno poloblokové schéma zapojení pro índikaci překročení nastavené kmitočtové meze.Vstupní svorka gł...

Myší B-lymfocytární hybridomová produkční linie HBS-02 AO 36/86

Načítavanie...

Číslo patentu: 268404

Dátum: 14.03.1990

Autori: Danielová Vlasta, König Jaroslav, Němeček Vratislav, Benda Rudolf, Korec Evžen, Mančal Petr, Jandejsek Jan

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridomová, b-lymfocytární, linie, hbs-02, myší, produkční

Text:

...a epecifity vyšetŕeni i zkráceni doby nutné proZdrojem monoklonálni protilátky proti HBsAg je hybridomová linie HBS-02, uložená ve sbirce hybridomů Ústavu eér e očkovacich látek, Prahe 10, W.Piecka 108 pod označenie HBS - O 2 A 0 36/BS.Uvedený hybridom byl asatrojen způsobem známým z odborné literatury /S.Fazekae de St. Groth D. Šcheidigger Production of monoclonal antibodies Strategy and tactice,J.Immunol. Meth. 351,l 9805 J. Kalil,...

Myší B-lymfocytární hybridomová produkční linie HBS-01 AO 35/86

Načítavanie...

Číslo patentu: 268403

Dátum: 14.03.1990

Autori: Němeček Vratislav, Korec Evžen, Jandejsek Jan, König Jaroslav, Benda Rudolf, Mančal Petr, Danielová Vlasta

MPK: C12N 5/00

Značky: hbs-01, hybridomová, produkční, linie, myší, b-lymfocytární

Text:

...purifikovaného Has antigenu, stendardizsce přípravy jednotlivých šerží diagnostických sér, zvýšení citlivosti a specifity vyšetřani i zkrácení doby nutné pro provedenizdrojem monoklonální protilátky proti HBsAg je hybridomová linie HBS-01, uložená veebírce hybridomů ústavu eér a očkovacích látek, Praha 10, w.Piecka 108 pod označe ním HBS - 01.Uvedený hybridom byl aestrojen způsobem známým z odborné literatury /S.Fazekas de St. Groth. D....

Západkový mechanismus k přeměně kývavého pohybu na přetržitý rotační pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 268402

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hujíček Josef

MPK: F16H 27/02

Značky: přeměně, kývavého, přetržitý, západkový, pohybu, rotační, pohyb, mechanismus

Text:

...alternativa vyžaduje u dvouramenné západky § toliko jiná provedení konců ramen âg, §g, ale složítějši vazbu úložného čepu grs členem lg. De tedy výhodnějši řešit tuto kinematickou vazbu např. jednoduchými čelné ozubanými koly (obr. 1), případně diskom se zářezy a radiólnimi kolíky zapuštěnými do úložných čepů Z. Q. g západek l. 5, Ě(obr. 2). U tohoto druhého provedení je tedy řidici člen lg představován diskem s radíálnhú zářazy lg, s nimiž...

Způsob izolace vnitřních solí 1-amino-4-/2´,4´,6´-trimetyl-3´-aminofenylamino/-antrachinon-2´,5´- disulfokyseliny z reakčních směsí po katalyzované kondenzaci kyseliny bromaminové popřípadě jejich solí se solemi diaminomesitylensulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268401

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pánek Jan, Šlosar Petr, Popová Eva, Horyna Jaroslav

MPK: C07C 143/665

Značky: izolace, solemi, diaminomesitylensulfonové, reakčních, vnitřních, solí, kyseliny, způsob, jejich, bromaminové, popřípadě, katalyzované, směsi, kondenzaci, disulfokyseliny

Text:

...je způsoben interakcí kyselych sulfoskupin a bazických aminoskupin, k níž dochází při definovaném pH. Tento příznivý stav, experimentálne ověřený u tohoto složitého systému, je neočekávaný i proto, že přitomná diaminomesitylensulfokyselina vykazuje schopnosti hydrotropniho činidle - obecně se účinnosti hydrotropnich činidel jednak zvyšuji značné rozpustnosti i relativně málo rozpustných látek, jednak se...

Způsob přípravy N-((2-bifenylyloxy)alkyl)piperazinů a jejich hydrochloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268400

Dátum: 14.03.1990

Autori: Protiva Miroslav, Červená Irena, Metyš Jan

MPK: C07D 295/08

Značky: jejich, hydrochloridu, přípravy, n-((2-bifenylyloxy)alkyl)piperazinů, způsob

Text:

...Jejich znhřivňnim nn teplotu 130 až 1110 °c. Zprnecvúnim renkőních amöai eo získajú olejcvitó base, ktoré ao noutrnlizuci ohlorovodikom nebo kyselinou ohlorovodikovou převodem na kryntulické dihydroohloridy. Látky podle vynálezu Jsou nově. ,jejich identita byla. zajištäna analytickými u. apcktrćshúmi metodnmi. Další podrobnosti způaobu přípravy látek obecného vzorce I podle vynćlozu .jsou patrny z přikludů. Uto Příklady Inou ovšem Jen...

Způsob čištění azlocilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268399

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stuchlík Josef, Červeň Albert, Mandel Martin, Pek Rudolf, Novák Ludvík

MPK: C07D 499/18

Značky: azlocilinu, způsob, čištění

Text:

...na. I s výohozí substenoe po dobu nejvýše 30 minut, načež se po filtrnci s ektivnízn uhlím u/nobo přes křemelinu k filtrútu přidává. voda v poměru 0,5 až 80 ml nn I s azlooilinu, vztnženo na. hmotnost výohozí substence.ZJistilo se totiž, že roztok uzlooilinu v ethąnolu je po určitou dobu při zuhřívání stabilní /polosyntotioká beta-lektamovú antibiotika Jsou obvykle znněně citlivá na zvýšenou teplotu, zvlěště v roztooíohj.Provedoní podle...

Ojednocovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268398

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hejduk Jiří, Kubový Miloslav, Hácová Květa, Jaroš František

MPK: D01H 7/895

Značky: zařízení, ojednocovací

Text:

...u. bezvřetenovéhe spřádncího stroje, zahrnuje v obr. I zruázorněnć ojednoooveoí töleso 1 s váloovým vybráním a, ve Ictoróm je tunístšn ojednooovnoí vâleček 2 u s doprevním kanálem lo pro přívod. vláken do noznúzeměného spřádeoiho rotoru. K ojednooevaoímu váločkuąvz je uprnven podávaní vúleöek Ž s přítlaöným steleökem 6 pro přívod pramene vláken 1. Přítląöný stolešek 6 je výkyvnä upravena na öepu 8 ą je přitlačovćn k podávaoímu válečku 2...

Zařízení pro vertikální přestavování opěrných válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268397

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vyčichl Jaroslav, Mýtina Zdeněk, Králíček Josef

MPK: B21B 31/32

Značky: zařízení, přestavování, válcovacích, vertikální, stolic, opěrných, válců

Text:

...ozuby závesných třnenů jsou pak uspořádány v horizontálníoh vyhráníoh ložiskcvých těles operných váloů a horní ozuby jsou pevné spojeny s pístnioexni łwdrauliokých válců, zavääoných závčsy nad rovínou válcování v nosných konzolách stojanu váloovn cí stolice.Přínos zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že umožňuje snadnou výmenu hydraulických válců. Zavčšení hydraulických váloů v nosných konzolách stojanu váloovnoí stolice nad rovixxou...

Drapákový koš

Načítavanie...

Číslo patentu: 268396

Dátum: 14.03.1990

Autor: Odvárka Miloš

MPK: E02F 3/413

Značky: drapákový

Text:

...dólném řezu, a polovina téhož drupákového koše a lopetou v otevřené e blokované poloze, taktéž v podělném řezu.Drapóknvý ko podle vynálozu závislého na če. autorekćm oavvädöeni č. 167579 eestávú z dutého tělesa l, k jehož dolnimu olureji g jsou závösnými čepovýni klouby 2 upovučny loputy i s pékovými remony z. Kloubovú táhla z, tvořenâ crątäími opěrnýni rameny § a. dglěími rozpěrnými rameny 2, epojují pákové. ramena Ž a ovládací tyčí á.K...

Způsob výroby 2-/4-/2-thenoyl/fenyl/-propionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268395

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Staněk Jan, Hampl František, Drahoňovský Jan, Hájek Jiří, Dědek Václav, Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír

MPK: C07D 333/22, C07D 333/16

Značky: způsob, kyseliny, výroby

Text:

...kyseliny vzorce , který je 23 Z. Z těchto důvodů jsou v touto provedení uvedene způsoby ekonomicky značné nevýhodné.Na tyto známé postupy navazuje způsob podle vynblezu, který spočíva v tom, že se na 4-fluorfenyl-Z-thienylkcton vzorce II působí 1,5 až 3 molârním přebytkem aníontu diethyl-methylnalonàtu generovaného působeníu hydridu sodného v prostředí aprotického dipolârního rozpouštědla na diethyl-nethyloalonát vzorce III při teplotě 80...

Pohon pluhovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268394

Dátum: 14.03.1990

Autor: Binar Jaroslav

MPK: E21C 29/00

Značky: zařízení, pohon, pluhovacího

Text:

...dopravníku a pohonu pluhu, podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že čelní plocha rámu pohonu pluhu je opatřena lícovacímí prvky pro uložení mezídesky. Plocha mezídesky přívrácená k rámu poháněcí stanice hřeblověho dopravníku je opaťřena středícímí prvky pro uložení mezídesky na tomto rámu, ktere jsou rozmístěny tak, že mezideskou není překryto uložení řetězového bubnu hřeblového dopravníku.Hlavní výhodou uspořádání pohonu pluhovacího zařízení...

Způsob výroby racemického d,1-lobelinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268393

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nedbal Jindřich, Kříž Otomar, Heřmánek Stanislav, Šimek Stanislav, Čásenský Bohuslav

MPK: C07D 211/22

Značky: racemického, způsob, výroby, d,1-lobelinu

Text:

...redukce je toluen, ve kterém jsou dobře rozoustne neziprodukty reakce, po reakci umožnuje snadnou izolaci produktu a je snadno rege nerovatelný.K redukcipodle vynàlezu lze použit krystalíckého N-isopropylininoalanu a nebo odfiltrovaněho roztoku reakčni směsi z Jehosyntězy podle autorského osvědčeni č. 167 751.izolace racemútu d,1-lobelinu ze surové reakčni směsi se nejlépe provede ve dvoustupnich, a to rozloženia reakčni směsi...

Zařízení pro lisování tablet

Načítavanie...

Číslo patentu: 268392

Dátum: 14.03.1990

Autori: Burian Jan, Viktora Miloslav

MPK: B30B 11/04

Značky: lisování, tablet, zařízení

Text:

...sériích a z lisovací hmcty často zaměnitelně, přičemž vylisovaná tableta může mít různý tvar napr. prstencový, jako např. pájecí kroužky ze skelné pájky pro pájení hořáků vysckotlakých scdíkcvých výbojek. Jeden z možných příkladů zařízení pro lisování tablet je znázorněna blíže objasněn na přiloženém výkrese.Zařízení tvoří transportní válec lk spojený první pístnicí ll a plnicí botkcu 1,která je vedením Q spojena se zásobníkem 1 lisovací...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268391

Dátum: 14.03.1990

Autor: Klančík Luděk

MPK: C08L 63/00

Značky: výšemolekulárních, epoxidových, způsob, pryskyřic, přípravy

Text:

...část navážky dianu v jedné nebo více dávkách a při teplotě l 80 až 220 °C se polyadice dokončí.Inertním rozpouätědlem je nejčastěji toluen, popřípadě xylan nebo jejich směsi s alifatickými C 4 alkoholy.Význačnou výhodou způsobu podle vynálezu je zvládnutí exotermní reakce při výrobě ve velkoobjemových reaktorech, dosažení velmi světle barvy produktu a zejména potlačení tvorby gelových částic.Do reaktoru objemu 6 m 3 se předloží 4.000 kg...

Klec z plastické hmoty pro valivé, zejména válečkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 268390

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stárek František, Koudela Vojtěch, Král Václav

MPK: F16C 33/46

Značky: plastické, zejména, válečkové, valivé, hmoty, ložisko

Text:

...podstata vynélezu je v tom, že příruba zasahujg do obvodo vé dréžky provedené na vnitřním kroužku ložiska.Provedení klece spolu s úpravou některého ložiskového kroužku je poměrně jednoduché, zajištuje dokonalé vedení této khece jak v radiélnía, tak zejaéna v axiélnía sněru. Přítom je počet částí ložiska nezvýäen a vylučuje se nebezpečí poškození klece při montáži klece do ložiska. Dále je zaručena dostačující torzní tuhost a nároky na potřebné...

Přípravek pro lokální pokovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268389

Dátum: 14.03.1990

Autor: Studynka Pavel

MPK: C25D 17/06

Značky: lokální, pokovení, přípravek

Text:

...z rámu, ve kterém jsou umístřny vícekontaktní zá suvky, přičemž kontakty jsou propojeny vcdíčem k poauvnéuu závěsu.vynález umožňuje lokální pokovení nemagnetických součástí drnhými kovy.vynález je popsán pomocí přikladu připrnvku pro hromadné lokální zlacení přívcdů,ktorý je znázorněn na obr. 1. Přívody ł jsou zasunuty do kontaktů 3 vícekontmktních zásuvek 3, přičemž kontakty 3 jsou propojeny vodíčem Ž k posuvněmu závěsu 1.Přípravek pro...

Zařízení pro snížení rizika havárie stropní sítě chmelnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268388

Dátum: 14.03.1990

Autor: Březina Josef

MPK: A01G 17/06

Značky: snížení, stropní, chmelnice, zařízení, sítě, havárie, rizika

Text:

...v náryse, obr. 2 v bokoryse základní část, tedy průvlak, zařízení pro snížení rizika havárie stropní sítě chmelnice podle vynálezu, obr. 3 znázorňuje schematicky v nàryse celé příkladné provedení zařízení a obr. 4 znázorňuje schematicky celé zařízení včetně uchycení ke kotevníuu úchytu.Do míst, kde je stropní sit chmelnice uchycena na kotevní úchyt Q, je zařazeno zařízení pro snížení rizika havárie stropní sítě chmelnice podle vynalezu,...

Zařízení pro měření průběhu točivého momentu spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268387

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lacina Jiří

MPK: G05D 17/02, G01L 3/10

Značky: měření, točivého, spalovacího, zařízení, motorů, průběhu, momentu

Text:

...je svým prvním vstupem §ł spojen 5 výstupem čítače §, jehož signálový vstup §ł je spojen s výstupem hradla g. jehož první vstup gł je připojen na výstup generatoru 4 hodinových impulsů, přičemž druhý vstup 33 hradla 3 je připojen na prvnívýstup řídícího generátoru g a druhý výstup gg řídicího generétoru g je spojen s řídícím vstupem Q čítače Q. Výstup číslicového snímače ł polohy klikového hřídele je spojen jednak se vstupem kruhového čítače §...

Přípravek pro lokální pokovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268386

Dátum: 14.03.1990

Autor: Studynka Pavel

MPK: C25D 17/06

Značky: lokální, přípravek, pokovení

Text:

...kovy.vynález je popsán pomocí příkladu přípravku pro hromadné lokálnl zlacení dvou růz-.ných kontaktních kollkü, které jsou znázorněny na obr. 1. Kontaktní kolíky 1 jsou zasu nuty do kontaktů 2 umistěných v elektricky vodívé desce g. Na elektricky vodivém držáku4, který je zalísovón v elektricky vodivé desce Q, je unístěn posuvný závěs §.Přípravek pro hromadné lokální zlaceni kontaktních koliků je zavěšen pomocí posuvnćho závěsu § na...

Zařízení k uchycení pracovních prstů na rotorech strojů, zejména zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 268385

Dátum: 14.03.1990

Autor: Březina Stanislav

MPK: A01D 78/10

Značky: zemědělských, zařízení, zejména, uchycení, strojů, pracovních, prstů, rotorech

Text:

...na jiném. Kamene pracovního prstu se zasunou do výřezu, pootočenío do drážek a zajístí rozpěrkou. Je výhodné, aby rozpěrka byla opatřena úchytem pro zajiščovací šroub, který prochází trubkovým tělesem. Řešení trubkového tělesa s objíukou pro pracovní prsty pak umožňuje jeho stavitelné uchycení na nosnémNa pripojených výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení zařízení pro uchycení pracovních prstú na rotorech podle vynálezu, kde...

Zařízení pro ovládání vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 268384

Dátum: 14.03.1990

Autori: Uhlířová Jarmila, Chládek Otokar, Piálek Josef, Šalomoun Vladimír, Klumpar Karel

MPK: D04B 15/58

Značky: nití, vodičů, zařízení, ovládání

Text:

...4 pro zdvih vodiče g proti působení, tažné pružiny 1. Elektromegnet i je upevnčn na držáku l. Dále je k remeni 2 l vodičepřižazenn výlqvná západka i, která zapadá svým svislým ramenem do jeho zářezu. K druhému vodorovném rameni zápedky i je uchycena bežná pružina Q, jejíž dzuhv koneo je upevněn také k držáku. L.Kolmo ke všem vbdorovným ramenům zápedek Ž jednotlivých vodičů g nití je přiřazena do pravého ĺhlu zehnutá část páky I. Péks 1 je...

Zařízení k výrobě aglomerovaných špalíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268383

Dátum: 14.03.1990

Autor: Nechanický Jaroš

MPK: B27N 5/020

Značky: výrobe, zařízení, aglomerovaných, špalíků

Text:

...výrobní linky za vytvrzovací pecí je vyprazdňovací mechanismus 39, sestávající z pístu 3 posunu dvoudílné zasouvací Formy, ke kterému je kolmo uspořádán otevírecí píst §. Nad místem vytlačování špalíku łg z vnitřní formy g je vytvořen svislý vytlačovací píst łz a vedle vnitřní formy g je vodorovné uložen píst g posunu vnitřní formy.vnitřní forma 2 je ve výchozí poloze nad lisem § pod násypkou łł, ze které se do lísu a do formy nosype...

Tepelná izolace se zvýšeným tepelným odporem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268382

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šrámek Oldřich, Šretter Jiří, Havlín Dušan

MPK: F16L 59/08

Značky: tepelným, odporem, tepelná, izolace, zvýšeným

Text:

...spojené alespoň s jednou světle zbarvenou vrst vou materiálu a nižší objemovou hmotnosti, například napěněnou vápenopískovou hmotou.Mezi tmavě zbarvenou vrstvu materiálu s vyšší objemovou hmotnosti a světle zbarvenou vrstvou materiálu s nižší objemovou hmotnosti je vytvořena reflexní vrstva.uplatnění předmětu vynálezu dovoluje použít pro izolací konstrukčních materiálů s tepleným odporem, který se blíží tepelnému odporu vláknitých...

Filtrační materiál pro dvoustupňovou filtraci tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268381

Dátum: 14.03.1990

Autori: Orna Jiří, Kováč Pavel, Franc Zdeněk, Mrština Václav, Fábry Jozef

MPK: D04H 1/48, B32B 5/08, B01D 39/08...

Značky: dvoustupňovou, filtrací, filtrační, tekutin, materiál

Text:

...spotřeba elektrické energie o 10 až 25 .Vstupní předfiltrační vrstve vpichovaná textílie zachycuje hrubé častice, které tvoří převážně množství nečistot ve filtrované vzdušninč nebo kepalíně. Proto je tato vrstva ze tří vrstev fíltračního materiálu nejobjemnější a případně se v její tlouštce zvětšuje hustota vláken, aby se zvýšil účinek hloubkové filtrace.Pro atmosferickou filtrací je výhodné použít předfiltračnl vrstvu obsahující...

Zapojení pro měření dynamické momentové charakteristiky elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 268380

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lomovciv Michail, Hudec Miroslav

MPK: G01R 31/34, H02K 15/02

Značky: momentové, dynamické, točivého, elektrického, měření, zapojení, stroje, charakteristiky

Text:

...podstata spočíva v tom, že mezi derivační obvod a inkrementální snímač je začleněn sněšovač, jehož první vstup jepřipojen k výstupu ínkrementálního snímače, druhý vstup je připojen k výstupu pomocného-oscilatoru a jehož výstup je připojen ke vstupu derívačniho členu.Zapojením podle vynálazu je možno s výhodou něřit dynamickou momentovou charakteristiku elektrického stroje točivého, metodou měření doby periody mazi impulsy z výstupu...

Zařízení pro kapkovou závlahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268379

Dátum: 14.03.1990

Autor: Pilát Arnošt

MPK: A01G 25/02

Značky: zařízení, závlahu, kapkovou

Text:

...úplného zastavení kapkové závlahy v některé z aplikačních odkapových míst. K případnému snížení počtu kapek za časovou jednotku dochází při vhodné volbě materiálu nejdříve po 2 až 3 týdnech, avšak pouze v případech, kdy nasákavé pruhy nejsou s ohledem na svou láci a snadnou výměnu povrchově chráněny před růstem řas a krystalizací Takto dosahovaný nový účinek se projevujezvláši významně při takových kultivacích rostlin. při nichž je...

Zapojení pro pulsní napájení elektromagnetu betatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268378

Dátum: 14.03.1990

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: H02J 7/04

Značky: betatronu, zapojení, napájení, pulsní, elektromagnetů

Text:

...efektivní hodnoty proudu a vytvoření časových prodlev mezi proudovými pulsy vede k výraznému snížení tepelných ztrát v elektromagnetu, což příznívě ovlivňuje životnost a poruchovost betatronu. stejně jako náklady na chladící systém. Umožňuje to i případné další zvýšení střední hodnoty zářivého výkonu cestou zvýšení opakovací frekvence funkčního cyklu urychlovače. Jinou výraznou výhodou je možnost aplikace na pájení betatronu podle vynálezu...

Elektronová tryska elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268377

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vrátníček Emil

MPK: H01J 37/26, H01J 37/06

Značky: elektronového, tryska, elektronová, mikroskopu

Text:

...průchodky.výhody elektronové trysky elektronověho mikroskopu podle vynálezu spočívají zejména v kompaktnostl a malé hmotnosti celého řešení, což vše umožňuje použití této elektronově trysky zejména u přenosného elektronového míkroskopu. Další výhodou je zjednodušeníkrytu anody a úspora těsnění velkého průměru.vynález bude dále podrobnějí popsán podle přiloženćho výkresu, na němž je V částeč~ něm řezu schematicky znázorněno příkladné provedení...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268376

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kolínský Miloslav, Panoch Miroslav, Semler Miloslav, Mánek Břetislav

MPK: G01N 27/30

Značky: selektivní, elektrodu, membrána, vápníkovou, iontově

Text:

...ohexylo×yethy 1/ diamldu kyseliny 3,6-dioxaoktandiové, strukturního vzorceFólie byla použita jako membrána vápnĺkové iontově selekclvní elektrody s referentním elektrolytem cac 12. c - 0,1 mol/1 a vnitřní referentní elektrodou arqentchloridovou. Měření byla prováděna při teplotě 293 až 295 K v článku s referentnf nasycenou kalomelovou elektrodou. Odozva elektrody na koncentraci vápenacých iontů byla měřena ve vodných roztocfch Caclz, c - l 06...

Způsob výroby detektorů elektromagnetického záření pro oblast od 400 do 1200 nm

Načítavanie...

Číslo patentu: 268375

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sopko Bruno, Onheiser Pavel, Pavlů Jaroslav, Folvarčný Václav

MPK: G01T 1/24, H01L 21/225

Značky: detektoru, výroby, záření, elektromagnetického, způsob, oblast

Text:

...prakticky neomezenou životnost, nizkou výrobni cenu, nalpu hmotnost,vysokou oitlivoet a rychlost odezvy a mohou být provozovány při pokojovć teplotě, Způsob výroby detektorů podle vynálezu je objesněn pomoci připojeneho výkresu,kde na obr. l je znázorněn profil detektoru po rozdifundováni vrstvy typu N. na obr. 2 je profil dstektoru po inplantaci aktivni oblasti N a na obr. 3 je výsledný profil kředikovàho detektoru elektromagnetického...

Řídící systém pro strojní tvarování skleněného předtvaru foukáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 268374

Dátum: 14.03.1990

Autori: Schreiber Vlastimil, Diviš Jiří, Flener Vladimír, Štill Vladimír, Fürst Pavel, Kubát Jan, Janoušek Milan

MPK: C03B 9/40

Značky: tvarování, strojní, skleněného, řídící, foukáním, předtvarů, systém

Text:

...aled technologických operací, to jeat požadovaná polohe e rychloet přeaunu pro jednotlive pohony pohybového ůetrojí lg, píěřaly łł, evalovacíhozařízení lg. dýnke lg, požadovaná otáčky píěľaly łł e dýnke łi e požadovaná epínánívýetupd v čaee. Na základě zadaných parametrů provádí potoe cantrální.proceeorová jednotke łgg řízení technologie přee jednotku łgł výetupů a jednotku łgł vetu PO.Pro řízení foukacího tlaku vzduchu v píáľele łł je...

Způsob reprodukovatelného zdobení skleněných dutých předmětů při strojním tvarování foukáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 268373

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šilar Jaroslav, Šubryt Karel, Kubát Jan, Franzová Bohumila

MPK: C03B 9/30, C03B 23/00, C03B 9/03...

Značky: reprodukovatelného, způsob, předmětů, foukáním, strojním, sklenených, tvarování, zdobení, dutých

Text:

...konci odvrácenen po upevnění od píěřaly. Předtvar ee při teplota 1100 až 1300 °C a při frekvencí otačení 0,4 až 1 e 1 přetáhne delší vratvou oklovíny. Přetažený předtvar ee potom nejmáně jednou eválí při teplotách E 20 až 1120 °C, frekvenci otáčení 0,5 až 1,5 e 1,tlaku foukaneho vzduchu 2 až 5 kPa a době zo až so sekund.S výhodou ee dokor na předtvnr vytvoří keraníckou barvou nanaaenou na přodtvar za studena nebo po jeho zahřátí na 700 až 810...