Archív za 1990 rok

Strana 91

Způsob vytvoření mechanické vazby pro přenos energie z piezokeramického budiče do rezonátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268452

Dátum: 14.03.1990

Autori: Široký Petr, Nigun Vachidovič Valiev

MPK: H04R 31/00

Značky: budiče, způsob, piezokeramického, energie, vytvoření, väzby, rezonátorů, prenos, mechanické

Text:

...plochu piezokeromického budiče nanese rovnoměrně lepidlo a piezokeramřcký budič a rezonátor se spolu slepí. Pobn se prověří pevnost spoje a po vnějším obvodu spoje se nanese vrstva piceinu pro zvýšení odolnosti vůči vnčjším fyzikálním a chemickým vlivům.Účinok předmätného řešení spočívd v tom, že tvrdý zrnitý materiál představuje pro přenos energie z budiče na rezonátor cestu s minimálními ztrátami, a to jednak proto, že tvrdý zrnitý...

Zařízení pro vytlačování zbytků slitků a pro opravy vyzdívky mezi pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 268451

Dátum: 14.03.1990

Autori: Drtílek Boris, Chrapek Pavel, Lukáš Josef

MPK: B22D 43/00, B22D 41/02

Značky: vyzdívky, zbytků, opravy, slitků, panví, vytlačování, zařízení

Text:

...se ručně päkami, natočí se do šikmě vytlnčovaoí polohy e silovílci se zbytek elitku vytlačuje, sjede po vyzdívee a padá na rošt, kde se eutogenně dělia jeřábem odváží. Vyzdívka se opravuje na témže zařízení tak, že v šikmő poloze se, pomocí epeciálního podvozku s pneumatiekým nebo mechanickým nístrojem. odetranují nečistoty a vndní vyzdívke e opravy vyzdívky se provúdêjí mimo zařízení. Nečietoty a vodní vyzdívka padají do kontejneru,...

Mýdlo se sníženou praskavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268450

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bareš Milan, Vrána Jan, Uhrová Helena, Hojgrová Jarmila, Klecan Václav, Šmidrkal Jan

MPK: C11D 9/38, C11D 9/50

Značky: praskavostí, mýdlo, sníženou

Text:

...dalši přisady,běžné tenzídy, nebo jejich směsi, jehož podstata spočíva v toa, že obsahuje 0,001 až 10 X haotnostl saěsi nonoterpenických alkoholu z jehličnatých dřevin a jednosytného nebola dvojsytného alkoholu o počtu uhlikových atopů 1 až 4 v hnotnostním poměru 1 1 až 100.Výhodou nýdla podle vynalezu je, že na sniženou praskavost a zvýšenou dezinłekčni účinnost. Výhodou rovněž je, že jsou do značné miry eliminovany vady složení tukových...

Podpěra výložníku mobilního jeřábu při jeho přepravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 268449

Dátum: 14.03.1990

Autori: Komm Karel, Engliš Karel

MPK: B60P 1/54, B60P 3/28

Značky: mobilního, přepravě, jeřábu, výložníku, podpera

Text:

...§, Z přitom odpovídají rozněrům jeřábove kladnice autojeřàbu, zvětšeným o potřebnou vůli, pro její volne uložení a uvolnění. řro zlepšení navâdění jeřâbové kladnice při jejím uklàdtni do dutiny profilů 5, Q, Z je velký duty profil Q na volných hranàch sve zàkladny opatřen navzajom spojenými naváděcími plochami JQ. Aby nedocházelo při přepravě jeřabu v nerovnem terénu k zaklesnutí háku 1 g za jednu 2 hran malého duteho profilu §, nebo při...

Zadný hnací most, hlavne pre poľnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 268448

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zimny Mikolaj, Okrasa Marian

MPK: B62K 23/04

Značky: poľnohospodárske, zadný, hnací, traktory, most, hlavne

Text:

...kotúčovými mokrými brzdani v osovom reze, na obr. 2 alternativne riešenie zadného hnacieho mostu s hlavnými brzdani kotůčovýni suchými v osovom reze.Zadný hnaci most s hlavnými brzdami mokrýni sa skladb z telesa ł, stredného veka g,stredného telesa 3, hlavnej prevodovky 5, uzávierky diferencialu 5, podskupiny Q, privàdzajúcej tlakové médium, ložisk Z a §, odporového kotúča 2 centrovaného v otvore stredného veka 2, odporového kotúča Q...

Způsob detekování záření radionuklidů zadržených na filtru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268447

Dátum: 14.03.1990

Autor: Švandelík Jaroslav

MPK: G01N 23/207, G01T 1/169, G01V 5/04...

Značky: způsobu, zadržených, detekování, zařízení, způsob, záření, provádění, filtru, radionuklidu

Text:

...případ, kdy vrstva hmoty 1 působící zpětný rozptyl, respektive odraz částí § toku částic beta a kvant zářeni game a X má tvar desky zhotovené například z mosazi a spojene s podložkou 3, která je 2 jíneho materiálu. Podložka 3 s vrstvou hmoty 1 je v blízkosti filtru § s depozitem 5 aerosolu s radionuklidy. Z druhe strany k filtru 5 je přiblížen detektor 5 sondy záření §. Na obě strany filtru § vystupuji z depozitu 5 podíly 1 a § toku záření...

Způsob zvýšení životnosti trub pyrolýzních pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268446

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrubý Augustin, Tichý Vladimír, Vyklický Miloslav, Tůma Tanuš, Nájemník Jiří

MPK: C23C 8/16

Značky: pecí, zvýšení, způsob, pyrolyzních, životnosti

Text:

...tom, že se na vnitřním povrchu trub vytvoří stabilní ochranná oxidická vrstva. vrstva vznikne ohřevem trub na 800 až 1 000 °C po dobu Z až 6 hodin. Během ohřevu se do trub davkuje vzduch nebo smés vodní páry a vzduchu, přičemž obsah vzduchu ve směsi je nejméně 20 Z. vytvořena oxidícká vrstva brání difuzi uhlíku do oceli.Výhoda řešení podle vynálezu spočíva zejména ve vysoké účinnosti vytvořené ochranné oxidické vrstvy proti nauhličení....

Nástroj pro superplastické tváření plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268445

Dátum: 14.03.1990

Autor: Smrčka Jaroslav

MPK: B21D 22/10

Značky: nástroj, superplastické, plechů, tváření

Text:

...by bylo možné pou~ łit některé latky, které jsou za tveřeci teploty kapalne a milo stlačitelné. Jsou to taveniny soli, hlavné směsi dusičnenů, nebo některých kovových slitín. Při použiti směsi dusíčnanů vzniká při jejich znečištěni nebezpečí výbuchu. Taveniny kovů většinou rychle oxidují a znehodnocují se, nebo působi agresivně na části nastroje.Uvedené nedostatky odstraňuje nástroj pro superplasticke tvářeni plechu podle vynélezu, který...

Hvězdice na oddělování rotačních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 268444

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pernička Jan, Paulát Mojmír

MPK: B65G 47/84

Značky: oddělování, hvězdice, rotačních, těles

Text:

...při oddčlovaní valcovítých tčles, na obr. 2 je hřídels hvězdícemí a napojeným rozběhovým a brzdicim zařízením a na obr. 3 je příčný řez volnobełnou spojkou.Nejmeně jedne hvězdice J na oddělovaní rotačních těle je svou střední častí upevněna k vodorovnemu hřídelí 5, otočné uloženemu v ložískàch Z. Hůže mít různý počet roman 2. Každé rameno 3 je ohraníčeno jednak vydutou častí § tvaru oblouku, který í příbližně.odpovída rozmerům rotačního...

Makroporézní polymerní fólie a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268443

Dátum: 14.03.1990

Autori: Švec František, Bleha Miroslav, Belenkii Boris, Tennikova Tatiana

MPK: C08J 5/18, B01D 13/04

Značky: způsob, přípravy, polymerní, fólie, jejich, makroporézní

Text:

...monomery jako akryláty a methakrylàty například plycídylakrylot čí aathakrylłt, 2-hydroxyethylakrylat čínethakrylat, L-hydroxystyren, 2-vínylpyrídín, N-vínylpyrrolídon, vínylacetàt. Hazí sířovadly lze joenovat například ethylendímathakrylbt, Z-hydroxypropylendímethakrylbt a odpovídající díakrylaty, 2,3-díhydroxybutylandínathakrylàt, 2,6-dívínylpyrídín a další.Vłeohny łolía uvłdłnç v tomto vynalaäu se přípravují roatokovou radíktlovou...

Zařízení pro manipulaci a upnutí čepu v měřicí stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: 268442

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rybín Jiří, Müller Vladimír

MPK: B23Q 3/06

Značky: upnutí, manipulaci, stanici, měřicí, zařízení, čepu

Text:

...i ukončený levým hrotom i je vysunut. Vyeouvaě z s ložislq š a proetorem g je zasunut. Čep 11 neleží nn. paletě g, ale je posunut, zvodnut a upnut za pravý důlek 12 a levý důlok Q mezi pravý hrot g hřídele g a levý hrot g pístu g. .Na obr. i je täleso 1, křídel 3, deska 11, nákružek 11, pojrletný kroužek 111, držák 11 ą skluz lg v nezměnäné poloze. Píst 14 ukončený levým hrotom Ž je vysunut. Vysouvnč z s prcetcrem 8 a työemi 2 je zesurmt....

Kosmetické emulzní přípravky s bioaktivní složkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268441

Dátum: 14.03.1990

Autori: Fiker Soběslav, Ranný Mojmír, Husník Stanislav

MPK: A61K 7/48

Značky: bioaktivní, emulzní, přípravky, složkou, kosmetické

Text:

...stability vzniklýoh emalzí. Hydrotilizaoe nolekul foetolipidů jejich vazbou na eaoheridy usnadrhje jejich enažüí penetreoi k membránám kožníoh buněk a k jejich případné regenereci.Komplexní sloučeniw onionaktivníoh glyoeroilroerólipidů a ve vodě rozputnýoh eaoharidů, vznztkajíoí in situ lze využít pro přípravu všech typů koemetiolýoh emlzzzíoh výrobků. Níže uvedená příklady znázorňují, nikterąk však neomozují prinoipiální využití vynálezu.V...

Výměník tepla s alespoň jedním spalinovým tahem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268440

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vlk Jan, Kašpar Jiří, Kučera Vladimír

MPK: C03B 5/16

Značky: jedním, spalinovým, tepla, výměník, tahem, alespoň

Text:

...komína a čištění teplosměnná plochy spalinového výměníku je automatické. Nevýhodou zařízení je jeho vysoká investiční nâročnost a nároky na stavební prostor. Tepelný ziskpopsaného zařízení je nízký vzhledem k omezene teplosměnná ploše otoćnáho válcovéhq výměníku. Ze zařízení odcházejí spalíny značne teplé. Odlučování zkondenzovaných škodlivých emisí za spalín je nedostatočne, protože část prachových kondenzátů se v tepelnem výměníku...

Povlaková hmota pro beton a betonové konstrukce odolávající působení ropných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268439

Dátum: 14.03.1990

Autori: Štepita Matej, Český Vladimír, Mlejnek Jiří

MPK: C09D 5/02

Značky: ropných, betonové, produktů, působení, povlaková, konstrukce, betón, odolávající, hmota

Text:

...0,04 díly čpavkové vody a sušině 25 hmot., 0,0 ú díly hexametafosforečnanu sodného, 0,04 díly sodno-amonné soli kyseliny polyakrylové o sušině 25 k hmot., 2,0 díly titanové běloby, 0,5 dílů lakového benzínu o teplotě varu 155 00,1,0 díl odpěňovače a 3,88 dílů vody. Vznikne tixotropní směs zpracovatelná natíráním,válečkováním i stříkáním. Po nanesení na upravené substráty vytváří hmota souvislý,pružný, houževnatý homogenní povlak nepropustný...

Hydraulicky reagující kompozice pro povrchové úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268438

Dátum: 14.03.1990

Autor: Štepita Matej

MPK: C04B 26/14, C04B 26/04, C08L 63/02...

Značky: hydraulický, reagující, kompozice, úpravy, povrchové

Text:

...kapalné epoxidové pryskyříce a epoxíd. hmot. ekvivalentu 170 a viskozitě B 000 mPas a 12,0 dilů vodného roztoku polyaminoamidové pryskyříce, která je kondenzátem styrenu s díatylentriaminem a B hmot. emulgátotů o sušině 50 hmot na bázi etoxilovaného nonylfenolu s 5 moly etylenoxidu na 1 mo 1 nonyltenolu. Po zhomogenizování vznikne tixotropní pastovitá hmota, kterou lze na podklady nanášet natíráním nebo válećkováním a stěrkováním. Po...

Vodné disperze syntetických polymerů se zvýšenou mrazuvzdorností

Načítavanie...

Číslo patentu: 268437

Dátum: 14.03.1990

Autor: Štepita Matej

MPK: C08L 33/02, C09D 5/02

Značky: disperze, polymerů, mrazuvzdornosti, vodné, syntetických, zvýšenou

Text:

...s původní disperzí vyšší viskozitou, vysokou mrazuvzdorností, která je v případě všech solí vyšší než -15 °C a u některých typů je vyšší než -30 °c. Tyto vlastnosti si vodná disperze zachovává i v kombinaci s různými plnívy a dalšími modifikäčními složkami pro úpravu vlastností finální hmoty. Současně se zvýšením mrazuvzdornosti disperzní hmoty a vodná disperze polymeru se snižuje i minimální filmotvorná teplota (MFT), a tím se...

Kapacitní snímač mechanických výchylek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268436

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horák Jiří, Pleštil Zdeněk

MPK: G01B 21/00

Značky: snímač, kapacitní, mechanických, výchylek

Text:

...jen ze dvou miniaturních diod, dvou odporů a ze vztažné kapacity. Ostatní obvody snímače mohou být odděleny až několik metrů dlouhým koaxiálním kaolíkem, V extrémním případě lze druhou větev můstku umístit na druhý konec koaxiálního kablíku, snímač pak obsahuje jen odpor a diody. Rozsah kapacít měřícího kondenzátoru může být od desatín pF do stovek pF.Dále je činnost tohoto obvodu využívajícího můstkové zapojení a změnu kapacity na...

Výmazová hmota pro keramickou výplň, zejména teplosměnných stěn rekuperátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268435

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ševčík František, Henek Milan

MPK: C04B 35/62

Značky: hmota, výmazová, výplň, stěn, teplosměnných, zejména, keramickou, rekuperátoru

Text:

...vodivoat, která presahuje 2 Hm 1 K 1, odolnost proti teplotám do 1 3 oo°c, odolnost proti alkáliím. hmota se nenáši bez dusáni vymazáváním stěrkou, případně nasttikovánim. Po naneseni se výmezovà hmota suší a celá zařízení se pak temperuje podle používaných technologických postupů. Výmazová hmota neni při temperování a výpalu citlivá na vznik trhlinpři náhlých zmenách teploty. Výmazovou hmotu pro keramickou výplň, zejména teplosměnných etěn...

Zařízení na smekání kuželových cívek u textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268434

Dátum: 14.03.1990

Autori: Eckhardt Milan, Buryšek František

MPK: B65H 54/553

Značky: kuželových, cívek, textilního, smekání, zařízení, stroje

Text:

...gg, gg, gg,zahrnující na vodicím tělese gł ve dně upravený stavitelný trubkový doraz gl s pojístnou maticí ga, na kterém je uchycena vzduchová hadice 22, napojená opačným koncem na blíže neznàzorněný vzduchový ventil s ovládací pákou gg pro napojení na neznázorněný vzduchový tlakový zdroj. Stavitelným trubkovým dorazem gl a pojístnou maticí gg se dá nastavitploha stavítelnáho nosného členu 53, a tím ovlivňovat míru 5. Ovládací páka gg...

Dvoukomorový odsávací kryt elektrické obloukové pece s přetlakovou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268433

Dátum: 14.03.1990

Autori: Burian Miroslav, Hos Břetislav

MPK: B08B 15/00, F27B 3/10

Značky: přetlakovou, dvoukomorový, elektrické, odsávací, komorou, obloukové

Text:

...na vybudování odprašovacích staníc a snížení provozních nákladů na dodávku elektricke energie pro pohon odsávacíchventilátorů. Další přednost dvoukomorového krytu podle vynálezu je snížení investičníchnákladů na regeneraci tepla 2 odsávaneho vzduchu, vzhledem k sníženému oosávanému množství»vzduchu od pece bude mít odsávaný vzduch vyšší teplotu a zvýší se podstatné ekonomie provozu regeneračního zařízení na zpětné získávání tepla.Na výkresech...

Zařízení na výrobu kapalných produktů dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268432

Dátum: 14.03.1990

Autori: Chrz Václav, Jirsa Jan, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: výrobu, zařízení, dělení, produktů, vzduchu, kapalných

Text:

...na tlak odpovídající výtlaku nízkotlakého kompresoru. Zapojení brzdícího kompresoru expanzní turbíny umožňuje vyrobit zařízení pro danou produkcí kapalin s malými rozmery oproti známým provedením, tj. s nízkými investičními náklady.Na výkresu je zjednodušene technologické schéma zařízení, které produkuje veškerý kyslík v kapalném stavu a část dusíku v kapalném stavu. Nízkotlaký kompresor l stlačuje atmosférický vzduch v dopravovaném množství...

Silikátová hmota pro vytváření tenkovrstvých povrchových úprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 268431

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bezděčka Ludvík, Moravec Vladimír

MPK: C04B 28/18

Značky: povrchových, úprav, tenkovrstvých, hmota, silikátová, vytváření

Text:

...konstrukcí,nebo ji lze využít i k jiným povrchovým úpravám. Její použití předpokládá, aby stavební připravenost byla na stejné úrovni, jako je obvyklé před prováděním běžných podkladních betonů. Suchou sílikátovou hmotu lze připravit v suchém stavu ve speciální výrobné, nebo výrobně suchých omítek, zatímco voda, ztekucující přísady a další tekuté přísady se s ní smíchají až na staveništi. Zpracovat lze směs v běžných typech strojních...

Způsob tvarování a tepelného zpracování vinutých transformátorových jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 268430

Dátum: 14.03.1990

Autori: Břichnáč Radomír, Kubica Jan, Hellebrant Jaroslav

MPK: H01F 41/02

Značky: způsob, transformátorových, vinutých, tvarování, jader, zpracování, tepelného

Text:

...otvorů čí okének transformátorových jader. Tato nepřeanost vzniká pokřivením zatěžovacĺch desek a nedokonalým vyvložkováním transformátorových jader. Z toho důvodu je nutno až 40 transformátorových jader znovu přežíhat a přetvarovat.Tuto nevýhodu odstraňuje způsob tvarování a tepelného zpracování vinutých transíormátorových jader podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vinutá transformátorová jádra se po navinutí přůběžně žíhají...

Čelo motorového kolejového vozidla s odstupňovanou tuhostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268429

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klomínek Vladimír, Höbscher Rudolf, Staněk Vladislav

MPK: B61D 17/06

Značky: odstupňovanou, tuhostí, čelo, vozidla, motorového, kolejového

Text:

...skříně vozidla. Poddajné boční díly a případně i horní poddajný díl se pružně detormjí a nevnesounepřípustné síly do kovové části vozidla, takže ve skříni nedojde k trvalým defor macím. Při havárii větěího rozsahu pokračuje vzájemný pohyb vozidla a překážky dále, přičemž jsou postupně přetvářeny deformovatelně podpory absorbáru a teprve následně nalehne překážka na čelník vozidla, avšak energií sníženou v důsledku předchozích deformací...

Zařízení pro ohřev cínovací lázně při pájení nebo odpájení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268428

Dátum: 14.03.1990

Autor: Procházka Rudolf

MPK: B23K 3/06, H05K 3/34

Značky: odpájení, cínovací, zařízení, pájení, lázně, ohrev

Text:

...jejich výroba prodražuje. Shora uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením podle vynálezu.Předmětem vynálezu je zařízení pro ohřev cínovací lázně při pájení nebo odpá,ajení-zejménatištěnýchspojñ, vyznačené,tím,že,vana scínovounáplníse dnem sklo něným směrem k výpusti je uložena nad výsuvným panelem o témže seěikmení horní desky, na které jsou umístěna topná tělesa v odrazových parabolách orientovaných smě rem na dno vany, které je opatřeno...

Změkčovadlo pro silikonové kaučukové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268427

Dátum: 14.03.1990

Autori: Aišman Miloslav, Schätz Miroslav, Hron Petr

MPK: C08L 83/08, C08K 3/26

Značky: silikonové, změkčovadlo, směsi, kaučukové

Text:

...účinkom spočíva ve smíchání a dokonalé homogenizaci aditív s alfa, omega-dihydroxypolydiorganosiloxany nebo s alfa,omega-dihydroxypolydiorganosiloxany s chemicky vázaným borem. Takto získaná změkčcvadla s kombinovaným účinkom se používají v koncentracích l až 10 hmot. dílů na 100 hmot. dílů silikonového polymeru použitého pro přípravu směsi.Křemičitá plniva používaná v silikonových kaučukových směsích obsahují na povrchu vázané kyselé...

Zapojení synchronizačních obvodů adaptéru kanál-kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: 268426

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šmilauer Bohdan

MPK: G06F 13/12

Značky: zapojení, kanál-kanál, obvodů, synchronizačních, adaptéru

Text:

...vstup gg RS klopného obvodu blokování, jehož výstup gg je zapojen na druhý vstup gł blokovacího hradla g hodin a na nulovací vstup 53 prodlužovatelného čítače 5 délky blokovéní, jehož výstup 1 je zapojen na nülovací vstup gł RS klopného obvodu ł blokování.zapojení syncbronizačních obvodů adapteru kanál-kanál podle vynálezu pracuje následujícím způsobem.Po asynchronní vstupní řídící sběmici pgą jsou přiváděny výběrové sledy ze...

Pomůcka pro úpravu cévních náhrad žilního původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268425

Dátum: 14.03.1990

Autor: Krajíček Milan

MPK: A61F 2/06

Značky: původu, cévních, náhrad, pomůcka, žilního, úpravu

Text:

...do celé délky vena saphena magna a po odstranění zaváděcího katetru se pružný intraluminální útvar rozvine do své preformované podoby a trvalepřitlačí chlopně ke stěně. Ty pak časem zaniknou. Pružný intraluminální útvar zůstává v žíle natrvalo a jeho prodyäná struktura nebrání ani výžive stěny žíly, ani růstu endothelu. VýkonBe potom stává velmi rychlým a současně lze volbou pomůcky vhodného průavitu trvale rozěířlt třeba úzkou žílu na...

Sdružovací zařízení pro provoz lichého počtu vysílačů do jedné antény

Načítavanie...

Číslo patentu: 268424

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jindra Zdeněk

MPK: H04B 3/00

Značky: počtu, vysílačů, sdružovací, jedné, lichého, antény, provoz, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu pro provoz pěti krátkovlnných vysílačů do jedné antény.První vysílač 1 je připojen k druhé vstupní svorce 1 druhého sdružovače 2, k jehož výstupní svorce 1 ztrátového výkonu je přípojen druhý absorber łł. Druhý vysílač lg je připojen k druhé vstupní svorce 1 prvního sdružovače łg, k jehož výstupní svorce 1 ztrátového výkonu je připojen první absorber lg. Třetí vysílač łg je připojen k první vstupní svorce g...

Linka na kompletizaci stavebních dílců zavěšených na pojízdných vahadlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 268423

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horáček Pavel, Jiroušek Miloslav

MPK: B65G 17/20

Značky: linka, pojízdných, vahadlech, zavěšených, kompletizaci, stavebních, dílců

Text:

...drahách, dochází k podststnému zjednoduäení konstrukce a ke snížení hmotnosti celého zařízení. Zcela se odstraňuje příčení vahadel, což vede ke zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti při obsluze stroje.Na připojených výkresech je znázorněno jedno možné provedení kompletizační linky podle Vynálezu. Na obr. l je znázorněn bokorys posunovacího vozu na lince a na obr. 2 je příčný řez linkou.Na rámu posunovacího vozu l je umístěna...

Zpětnovazební nábojově vázaný obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 268422

Dátum: 14.03.1990

Autor: Doležal Ivan

MPK: H01L 27/14, H01L 27/04

Značky: zpětnovazební, obvod, nábojově, vázány

Text:

...na úpravu plochy multiplexeru a též na složitost řídící elektroniky. Snímsný náboj je v integrační struktuře zpětnovazebního nábojcvě vázaného obvodu opakované přičítán k náboji přenášenému v tomto obvodu, čímž se zvětšuje výsledný poměr integrovaného snímaného náboje s výsledněho přenášeného náboje. To umožňuje optimální zpracování snímaného náboje a zlepšení poměru signálu a šumu na výstupu.Zpětnovszební nábojově vázaný obvod je...

Kluzné uložení odstředivky se svislou osou rotace bubnu a hnacím elektromotorem na boku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268421

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stefan Libor, Koros Bedřich

MPK: B04B 9/12

Značky: elektromotorem, svislou, bubnu, hnacím, odstředivky, kluzné, uložení, rotace

Text:

...kdy torzní klity tvoří značnou část výchylek kluzných podpěr.Nevýhody zneuáho řešení odstraňuje kluzně uložení odstředivky se svislou osou rotnce bubnu a hnacín elektronotoren na boku podle vynálezu, jehož podstata spočívá v ton, že střed elasticity kluzných podpěr 1 pryžových pružin je od těžiště kluzné uložená části odstředivky vzdálen ve vodorovné rovině nejvýše o čtvrtinu vzdálenosti těžiště uložené části odstředivky od osy rotace...

Zpěněná tiskací pasta pro potiskování plošných textilií reaktivními barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268420

Dátum: 14.03.1990

Autori: Štěpánek Oldřich, Fejková Ludmila, Ponikelský Zdeněk

MPK: D06M 21/04, D06M 15/263

Značky: potiskování, barvivy, plošných, textilií, reaktivními, zpěněná, pasta, tiskací

Text:

...tiskacich past pro potiskování pignenty je předněten japonského patentu č. 8 120 884 a NSR patentu č. 330 09527Reaktivni barviva se využivají přibližně u 20 všech barevně tíätěných efektů. Jejich použití ve zpěněných tiskacích pastách předpokládá nejen dobrou zpěnitelnouschopnost roztoků resktivních barvlv, ale především stabilitu vznikle pěny po určitou oaezenou dobu proti odvodnení. vlivea přínesi obsežených v běžné práäkove foraü...

Upínací kleština

Načítavanie...

Číslo patentu: 268419

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zvěřina Pavel

MPK: B23B 31/20

Značky: upínací, kleština

Text:

...výhody řešení upínací kleätiny podle tohoto vynálezu apočívají v ton, že je odstraněna ovalita atruženého otvoru n umožňuje celé stružení,.například konutárorů, plně znechanizovat.Na výkreau je na obr. 1 znázorněna v řezu upínací kleätina a na obr. 2 je upínací kleština v čelnín pohledu ze strany stružení.ho konce opatřené průchozía otvoren koluýnlna podćlnou osu tčlesa ł. V každé průchozl otvoru je uníatčna pružná opěrka 3, která vnitřní...

Způsob seřizování polohy frézy na frézovacím trnu frézovacího jednoúčelového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268418

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jambor Zdeněk, Pavelka Jiří, Srba Miroslav

MPK: B23C 9/00

Značky: jednoúčelového, frézy, způsob, polohy, seřizování, frézovacího, frézovacím, stroje

Text:

...frézy na frézovacía trnu a na obr. 2 je zachyceno schenatícky ustavovéní frézy prostřednictvím operačního nčřídla.Rotační součést A je upnuta na frézovacín jednoúčelovén otrojí V polozc s vodorovnou osou otáčsnl pro frézování rovných drážek §. K rotační součástí ł jsou příblíženy dvě frézy łg, samostatné upnuté na dvou frézovacích trnech gg, příčně uatavených k rotační součásti ł. Každý frézovací trn gg je upnutý letao jednía koncen do kuželc...

Způsob řízené intenzifikace tvorby mikrostruktury cementových betonů vybroaktivací

Načítavanie...

Číslo patentu: 268417

Dátum: 14.03.1990

Autori: Meluzín Otakar, Krejčí Ilja, Hela Rudolf, Říha Josef

MPK: B28B 1/08

Značky: způsob, vybroaktivací, mikroštruktúry, intenzifikace, cementových, betonů, řízené, tvorby

Text:

...rovnicea je rovno době počátku tuhnutí 51 dané cenentové auapenze, zvětäené o 5 až 85 rozdílu dob konce tuhnutí §I o počátku tuhnutí 51. Doby 31 a §I pro příeluänou ccnentovou příaadu o pro očekávenou výrobní teplotu v rozoezí od 5 do .35 °c lze určítpřed první použití způooben podle VICATA. V touto případě pro Beton Pc 400 byla gtanovena łl - 3,70 h a gl - 5,15 h. Aktívační doba byla otanovena podle rovniceAI - 3,70 4 0,55 (5,15 - 3,70)...

Zařízení k tvorbě kuželové křížové cívky na komorovém a podobném dopřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 268416

Dátum: 14.03.1990

Autori: Beran Jaroslav, Prášil Vladimír

MPK: B65H 54/42

Značky: dopřádacím, zařízení, tvorbě, podobném, kuželové, cívky, komorovém, stroji, křížové

Text:

...rozvâděeím kotoučem gg, pevně uloženým nn hlavním hřídelí gg, který je jednak otočnéa jednak posuvně ulo 2 env 1 ožiskách§g. Drážkařgwrozváděcíhokotouče gg vykazuje dvalnflexní body 5 a L při stoupání zleva doprava a další dva inflexní body 5 akÍ při stoupúní této drážky § v provedení opačném, značeném na obr. 6 jako drážka 8, zpravadolevn. V obou případech úhel stoupání Jvz dréžky Q uprostřed zdvihu g drážky g je menší než úhel stoupání ati u...

Válcový filtr na tlakový vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: 268415

Dátum: 14.03.1990

Autor: Fejfar Zdeněk

MPK: B01D 29/32

Značky: tlakový, filtr, válcový, vzduch

Text:

...pro vložený filtrační material. Náviny jsou na jédru dotaženy spiralovitč navinutýl zpevňujlcln prvkom, např. dréten. Takto je možné získat libovol. ný počet filtrsčních vrstev podle požadované účinnosti filtru. celé vrstva je např. zatnelena do dvou koncovek určených k připevnění do filtrační komory v rozvodu tlakového vzduchu.Výhody navrhovaného řešení epočívají v tom, že funkci vnčjlího plášte přejína spiralovitč navinutý zpevňující...

Zapojení tranzistorového generátoru řádkového rozkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268414

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kubeček Antonín

MPK: H04N 3/00

Značky: generátoru, zapojení, řádkového, rozkladu, tranzistorového

Text:

...ke svorce ggg napajecího zdroje. K jedné části aekundáru transformátoru lg je připojena anoda spínací diody § přes filtrační kondenzátor gg a jeho druhý konec je připojen ke svorce ggg zdroje napájeeího napětí. Vychylovecí cívky L jsou připojeny k sekundáru transformátoru 15 nebo k jeho části. Kolektor tranzistoru I je spojen přes tlumivku t s katodou spínací diodyS na svorku ggł zdroje napájeeiho napětí přes regulační prvek 5 s...

Chapadlo manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268413

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kohel Vladimír

MPK: B25J 1/06

Značky: manipulátoru, chápadlo

Text:

...nevýhody do značné míry odstraňuje chapadlo manipulátoru podle vynúlezu, jehož podstata spočívá V tom, že se skládá z výkyvných čelisti opetřených rameny, jejichž konce jsou výkyvně spojeny kolem čepu s táhly, jejichž druhé konce jsou výkyvně spojeny s čepem pevněuspořádnným v tělese chapadleChspadlo msnipulátoru podle vynálezu jç možno univerzálne použit pro uchopování rotačnich součástí rozdilných průměrů. Tím odpadá zdlouhavé...