Archív za 1990 rok

Strana 89

Závěsný dopravní systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 268532

Dátum: 14.03.1990

Autori: Schönenberger Rolf, Bergmeier Werner, Fischer Matthias, Hafner Josef

MPK: B65G 9/00, B65G 17/42

Značky: systém, dopravní, závěsný

Text:

...prostředek v levé závěsné poloze,obr. 13 a- pohled shora na výměnné ústrojí s provozním prostředkem přicházejícím v prsvě závěsné poloze, CS 268 532 B 2obr. 13 b- další íázi. přestavení nucenáho vedení provozním prostředkem v pohledu shors,obr. 13 c- pohled shore na výměnné ústrojí pro provozní prostředek zavěäený vprsvo,obr. 14 - všeobecný plán chodu záväzného doprnvního systému podle vynálezu, obr. 15 - detail A z obr. 14, obr. 16 -...

Způsob výroby derivátů karboxyalkenové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268531

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hamashima Yoshio

MPK: C07D 501/20, C07C 57/13

Značky: výroby, karboxyalkenové, způsob, kyseliny, derivátů

Text:

...také její struktura nemají zvláštní význam, pokud skupina dobře slouží k ochraně a tak může být nahrazena široce různorodýni ekvivalentními skupinami.Mezi zvláště vhodné karboxyderiváty se zahrnují soli alkalických kovů a farmaceutícky přijatelné eatery. výhodné kovy jsou ty, které tvoří fyziologicky přijatelné ionty. výhodné jsou lithium, sodik a draslík. Farmakologicky přijatelné estery zahrnu CS 268531 B 2 3-ji dobře znélé alkyleabery,...

Zařízení pro spojení zápalnice s palníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268530

Dátum: 14.03.1990

Autor: Sobbe Friedrich-wilhelm

MPK: F42C 19/00

Značky: spojení, zařízení, zápalnice, palníkem

Text:

...uspořádaný mimoPodle dalšího výhodného provedení vynálezu je vnitřní stěno nejméně jednoho vybraní tvarového tělíska ve směru proti zasouvacímu směru zdrsněna, přičemž její povräky jsou rovnoběžné s osou tvarového tělíaka. V jiném konkrétním provedení jsou obvodové stěny obou vybraní komole kuželové a rozäiřují se od horního okraje, popřípadč odspodního okraje směrem k dělící stěně.obě vybrání tvarového tělíska, vytvořeného z plastu, mají...

Jednotka pro výrobu elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268529

Dátum: 14.03.1990

Autor: Rivkine Jacques

MPK: H02M 5/16

Značky: proudu, elektrického, jednotka, výrobu

Text:

...možnosti napojení na aíč zdroj energie pomocí snadno mobilní jednotky.vynález je blíže vysvětlen v nasledujícím popise na příkladě provedení s odvoláním na připojený výkres, ve kterém obr. 1 znázorňuje boční pohled na jednotku pro výrobu elektrické energie podle vynàiezu, obr. 2 koncový pohled na tuto jednotku a obr. 3elektrické schema jejího zapojení.Jak ukazuje obr. 1 a 2, je jednotka pro výrobu elektrického proudu osazena na rnmu ł, ktorý...

Způsob výroby derivátů karboxyalkenové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268528

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hamashima Yoshio

MPK: C07C 57/13, C07D 501/20

Značky: derivátů, kyseliny, karboxyalkenové, způsob, výroby

Text:

...nebo podobné.Chránicí skupina ve sloučeninách podle vynálezu a také její struktura nemají zvláštní význam, pokud skupina dobře slouží k ochraně a tak může být nahrazena široce různorodými ekvivalentními skupinami.Zvláštěvýhodně karbotyderíváty jsou látky vhodné z lékařského hlediska, mezi které se zahrnují soli alkalíckých kovů s farmaceuticky přijatelné estery. Výhodné kovy jsou ty, které tvoří fyziologieky přijatelné ionty....

Způsob výroby kyselin 7 beta-(karboxyalkenoylamino)-3-cefem-4-karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268527

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hamashima Yoshio

MPK: C07D 279/08, C07D 265/12, A61K 31/545...

Značky: beta-(karboxyalkenoylamino)-3-cefem-4-karboxylových, kyselin, způsob, výroby

Text:

...vazbě V poloze 7 bočního řetězce jsou antibakteriálně účinné. Z nich jsou antibakteriáloě účinnější sloučeniny, které maji substituenty R a R 1 v poloze cis. Druhý geometrický homer hrane) je vhodný jako meziproduktpro výrobu odpovidajiciho cis-isomeru.Dále je uveden přehled některých representativnich sloučenin obecného vzorce I. Tento přehled však nelze pokládat za vyčerpávajicí.7/ - 2 -/2-amino thiazol -4-yl/-4-karboxy-Z-butenoylaminäĺ-S...

Způsob výroby kyselin 7 beta-(karboxyalkenoyl)-3-cefem-4-karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268526

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hamashima Yoshio

MPK: C07D 265/12, C07D 279/08, A61K 31/545...

Značky: výroby, beta-(karboxyalkenoyl)-3-cefem-4-karboxylových, způsob, kyselin

Text:

...zánět mandlí, ulcerece, infakca močového traktu, infakce zraněni mäkké tkáně, ktoré jaou zpdaobeny citlivýni bakteriemi, při podáni ůčinnáho nnožatvi a 1 ouče~ niny obecného vzorce I v obvykle denni dávce 10 mg až l g externe, 0,2 až 5 g intravenôzně nebo 0,1 až 2 g orá 1 něv čaaovén intervalu 3 až 12 hodin v závislosti na infikujici bakterii a podmínkách pacienta a je-li to žádouci, zpracované a obvyklýai přiaadaai.Sloučenina obecného...

Zařízení pro skládání bočních stran měkkých krabiček na cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: 268525

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hedstück Horst, Zeitel Joachim

MPK: B65B 19/24

Značky: měkkých, stran, zařízení, skládání, krabiček, bočních, cigarety

Text:

...v poloze znázornená na obr. 3 doeáhls zaváděcí komora g rychlosti která Je rovná rychlostí řetězového doprsvníku. Tato rychlost se zachová až do koncové polohy podle obr. 5, naöež Je zaváděcí komora 1 g uvedena zpět do výchozí po lohy znázorněné na obr. l.Při pohybu zaváděcí komory 12 ve směru 32 přepravy narazí zaváděcí komora g na kus l 4 vnitřního papíru a unáší ho s sebou. V důsledku pohybu zsváděcí komory l 2 s kusem ľL 4 vnitřního papíru...

Zásobovací a podávací zařízení pro nit

Načítavanie...

Číslo patentu: 268524

Dátum: 14.03.1990

Autor: Sarfati Gustavo

MPK: D04B 15/48

Značky: zařízení, podávací, zásobovací

Text:

...Hřídel g -otoru g je epojen I otočný noeíčen 5 vodících oček. Příváděnd nít 5 prochází etřednín kanálken Q v hřídelí š Iotoru 3 e odtud je příváděna do redíelního kenálku Q noeíče 5 vodícího očko. Ve znúzorněnćn přík 1 ad~na. provedení je noelč A vodícího očko opatřen brzdícíe ůetrojía Z.Hřídel § hnecího Iotoru 3 pokračuje v oeoven oaüru dlle ze noeíč 5 vodícího očko e je evýn vyčnívejícín konce ulołen v první pouzdru §, ktoré tvoří...

Zařízení na anaerobní čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 268523

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vellinga Sjoerd

MPK: C02F 11/04, C02F 3/28

Značky: zařízení, čištění, anaerobní, odpadních

Text:

...nádrže l za enaerobních podmínek, přičemž kvasný proces probíhš v důsledku vzájemného kontaktu mezi částicemi kalu a látkami, které jsou rozpustné ve vodě, zejména mastnými kyselínami, a při kvašení vzniká metan. Část částic kalu absorbuje tolik metanu,že sa tyto částíce atávají lehčímí než okolní kapalína. Aby se dosáhlo klídného proud§ ní nmňnt knpnltny o knlnm n plynom boz vířívých prouda v nejvyšůí čáoti ronktorovo nádrža l a aby so...

Dělicí materiál pro chromatografii na tenké vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 268522

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hauck Heinz, Jost Willy

MPK: G01N 30/48

Značky: dělicí, chromatografii, tenké, materiál, vrstvě

Text:

...impregnuje kroztokem katalyzátoru, jako roztokem kyseliny, derivátu kyseliny nebo směsi kyseliny a/nebo derivátu kyseliny, například směsi acetylchloridu a ledové kyseliny octové, přičemž se ve směsích poožijí poměry v rozmezí l středkem, 9 až 9 1 a potom se modifikuje silanisačním pro S výhodou se impregnace a modifikace provádí za prítomnosti vlhkosti. Dále se-se zřetelem na požadované řízení povrchové modiľikace použijí výhodné...

Způsob výroby při skladování stálého segmentovaného polyurethanového předpolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268521

Dátum: 14.03.1990

Autor: Henn Robert

MPK: C08G 18/12

Značky: výroby, polyurethanového, skladování, předpolymerů, způsob, stálého, segmentovaného

Text:

...látek o nízká teplotě tání, obvykle v závislosti na tom,zda se použllo polyether- nebo polyesterpolyolů. Systémy pro tvorbu předpolymeru na bázi polyetherpolyolu obvykle nevykazují žádnou ze svých konečných íyzikálních vlastností v podstatě až do té doby, dokud nejsou vytvrzeny. Mnohé systémy pro tvorbu ředpolymerů na bázi polyesterpolyolú vykazují řadu svých konečných fyzíkálních vlastností již v časných stadiích vytvrzování v důsledku...

Způsob povlékání nebo zapouzdřování pevných částic nebo viskozních kapének

Načítavanie...

Číslo patentu: 268520

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sparks Robert, Mason Norbert

MPK: B05B 12/08

Značky: zapouzdřování, způsob, povlékání, pevných, kapének, viskózních, částic

Text:

...suapemze (zapouzdřovaoí materiál n Jádrový materiál v rozpuatidle), kde při způaobu podle vynálezu vychází hustota P P 45 Ť- ZPÚh Dodln vynálozu je tady mnohem hoapodárnější, krom toho, lze zapouzdřovat roztnvenym materiálem bez Jukěhokoll rozpuatidln.Při dosavadním způaobu není prakticky možné zapouzdřovat velká Jádrové častice Jako Jsou např. častice a průměru 2 mm. Atomizovaná tekuté kapénky by mueoly byt asi 8 mn v průměru při...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268519

Dátum: 14.03.1990

Autor: Anderson Martin

MPK: A01N 47/34, C07C 127/19, C07C 127/17...

Značky: složky, výroby, insekticidní, účinné, prostředek, akaricidní, způsob

Text:

...v přítomnost báze, Jako Je například hydroxid,alkonćlĺd nebo uhliýitan alkalického kovu, nebo organickú báze, Jako je pyridim nebo triethylanin. Reakční teplota je e výhodou v roznezí od 0 do 150 °C, účelně od 30 do 100 °C.Sloučenin obecného vzorce II, kde R 7 znamená skupinu vzorce -NCO u I, Y, Z, n a p mají ovrchu uvedený význan, lze príprav-it reakcí eloučeniny obecného vzorce II, kde B 7 znaenä skupinu vzorce ~NE 2 a I, Y,...

Způsob snižování obsahu oxidů síry v kouřových plynech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268518

Dátum: 14.03.1990

Autor: Nickel Klaus-dietrich

MPK: C10L 10/00

Značky: snižování, způsob, síry, způsobu, kouřových, oxidů, plynech, zařízení, obsahu, provádění, tohoto

Text:

...od 500 do 600 °c a za udržování proníohávání do reaktor-u s vířivýn nebo fluidnínložen představujícía předřazenj úsek, kde se zpracovúvi v inertní atmosfére chudé na wslík Při teplotě V NIM 0 d 500 do 600 °C, přičeaž doba prodlevy se upraví podle probíhajíeího ternodynaaického a reakčně-kinetickáho procesu převodu síry, načež se palivo3507055 01141 Síť V 040 15 ° Fn-Oni V 0 apalovací koaoře při zachování vazby sloučenin síry s aditivea až...

Průtokový směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 268517

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bartnik Mieczyslaw, Saternus Antoni, Miczek Ludwik

MPK: B01F 13/10

Značky: průtokový, směšovač

Text:

...kontrolní člen výtoku. V dolní části krycí stěnyHřídel, procházející homogenizační komorou e fluidizsční komorou, má v místech průchodu malými a velkými kryoími stěnami těsnění vodou. Hřídel dávkovacího přivaděčo, pomnlubčžnáho míohadln ve vlhčioí komořa a pracovní hřídel v homogenizační n fluidizuční komore mají samostatné hnaoí ústrojí.Príklad provedení předmětu vyndlezu Je znázorněn vs výkresoch.Směšovač má ddvkovncí přivaděč L, vlhčlcí...

Způsob výroby dutých betonových prefabrikátů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268516

Dátum: 14.03.1990

Autor: Harala Olli

MPK: B28B 21/24

Značky: provádění, betonových, způsob, dutých, prefabrikátů, výroby, zařízení

Text:

...díl 1 a dutý hřídel ll mohou být rovněž rotační. Nosný hřídel L 1 může být neotočný a válce gl mohou rotovat pouze kolem svých hřídelů.V provedení podle obr. 4 je uvnitř pružného pláště tvarovacího dílu umístěna křivková deska 21 s křivkovým obrysem, připevněná k nosnému hřídeli L 1. Část hrany křivkové desky 31 má tvar ěroubovioa, která je pod úhlem l 80 ° k obvodu plášte. Prúměr této šroubovíce je o něco větší než průměr...

Směsná kompozice vhodná pro vytvoření komplexního ohnivzdorného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 268515

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kenderi László, Kenderi Tibor

MPK: C09K 21/00

Značky: kompozice, komplexního, vytvoření, systému, vhodná, ohnivzdorného, směsná

Text:

...kaolinu nebo křemičitanu kaolinového jemného meliva, l až 40 hmot CS 268 515 82 3nosti ilitoveho jemného meliva, 2 až 50 hmotnosti vodné polyvinylidenchloridové dieperze a dále vodu v množství do l 00 hmotnosti, přičemž jestliže se materiál aplikuje ve dvou vretvách obsahuje rovněž barvivo a materiál pro zesílení povlaku nebo pro příprevu přapažek obsahuje přinejmenším 10 hmotnosti eekených vláken ekelní vlny, 1 až4 hmotnosti...

Způsob výroby nových morfolinových derivátů daunorubicinu a doxorubicinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268514

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tong George, Acton Edward, Mosher Carol

MPK: C07H 15/24, A61K 31/70

Značky: daunorubicinu, způsob, doxorubicinu, nových, derivátů, výroby, morfolinových

Text:

...léčbu nádorú běžným způsobemHorľolinylově deriváty ininodaunorubicinu a iminodoxorubicinu n kyanmoríolinylové deriváty, iminodaunorubicinu s ininodoxorubicinu Jsou uvedeny v následující tabulca I.Jedna z těchto sloučenin je nejvýhodnějši pro svou velmi dobrou účinnost proti nádorům. Jde o následující látku 3-deamino~ 3 ~(4-morrolinyl)-5-iminodoxcrubicinPrvní čtyři sloučeniny, uvedené v tabulce I je možno použít ve formě...

Způsob výroby kyselin 7 beta-(karboxyalkanoylamino)-3-cefem-karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268513

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hamashima Yoshio

MPK: A61K 31/545, C07D 279/08, C07D 265/12...

Značky: beta-(karboxyalkanoylamino)-3-cefem-karboxylových, způsob, kyselin, výroby

Text:

...známé a mohou ae zavádět a odstraňovat bez škodlivého účinku na jinou část molekuly. Reprezentantem jsou anorganické soli, například soli tvořené lithiem, sodíkem, draslíkem,hořčíkem, vápníkem, hlinikem a podobné, nebo organické bázické soli.výhodné R 3 a R 6 jako skupiny chránicí karboxyskupinu jsou vodík, sodík, drasiík,methyl, terc.-butyl, Fenyl, indanylj benzyl, methylbenzyl, nítrobenzyl nebo podobné.Chránicí skupina není přítomna ve...

Způsob výroby nových morfolinových derivátů daunorubicinu a doxorubicinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268512

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mosher Carol, Acton Edward, Tong George

MPK: A61K 31/70, C07H 15/24

Značky: doxorubicinu, derivátů, morfolinových, způsob, výroby, nových, daunorubicinu

Text:

...Jde o následující látky3 ~deamino-3 ~(3-kyan-4 Hmorfolinyndoxorubicín 3-deamino-3 ~(3-kyan-4-morfolinyl)-13-dlhydrodoxorubícin,3 ~deamino-3-(3 ~kyan-4-morfoliny 1)daunorubicin a 3-deanino-3-(3-kyan-4-morfolinyl)-13 ~díhydrodaunorubicin. První z těchto látek je nejvýhodnější.způsob výroby některých výhodných sloučenin.uvedené látky je možno získat následujícím obecným způsobemNejprve se běžně dodávaný daunorubicin nebo doxorubicin ve...

Obvod pro automatické řízení zisku u zařízení pro zpracování signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268511

Dátum: 14.03.1990

Autori: Balaban Alvin, Steckler Steven

MPK: H03M 1/00

Značky: zařízení, řízení, zisku, obvod, zpracování, signálu, automatické

Text:

...19 analogových signálů pro udržování mezífrekvenčnich signálů na vstupu analogově-číslicových převodníků âg ve správněm dynanickém rozsahu. Číslicový amplitudový detektor ii detekuje odchylky ěpiček do číslicové Formypřevedoných alolck synchroniznčniho signálu obrazového signálu. Špičky aynchronízočního nígnňlu jsou nn znňmá úrovni, která může být vyjádřens v jednotkách IRE vůči plné anplítudč obrazového signálu. rudíž, kdy jsou ñplčky...

Kotel na odpadní paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 268510

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vadas Zoltán, Bánfi József, Lontay Zoltán, Markovics József, Wenzel Béla

MPK: F22B 5/00

Značky: paliva, odpadní, kotel

Text:

...prostor 5 aálání kotle. Prostor g aálání kotle je bočně ohraničen chlazenými trubkovými stěnemi 3, 4 a §, které jsou spojene s topeništěm 1 rómem komory vytvořeným ze spodních trub kových komor Q.Vně trubkové stěny 3, tj. dle obr. 1 stěny pravé, to znamená vně prostoru 3 sálání,je uspořádén buben § kotle, přičemž uspořádání je vzhledem k prostoru g sálúní nesymetrícké e rovnobežne. Buben § je podepřen apádovou trubkou łg trubkových atěn 5,...

Způsob čištění předmětů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268509

Dátum: 14.03.1990

Autor: Oberdorfer Quido

MPK: B08B 3/12

Značky: způsob, zařízení, tohoto, předmětů, provádění, čištění, způsobu

Text:

...také vniknutí vysokotlakého media do přívodu L vody.První injektor lg je konetruován jako vodní proudové čerpadlo. V prvním secím potrubí lí vzniká podtlak e přes druhý zpětný ventil llg a dávkovací ventil lž s podtlakovým potrubím 11 je napojena řada potrubí pro chemikálie, v nichž jsou uspořádány elektromagneticky ovládané ventily ąg. Při otevření zvoleného elektromagneticky ovládaného ventilu 3 se odsává požadovaná chemikálie z...

Břitová destička ze slinutého karbidu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268508

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kress Dieter, Häberle Friedrich

MPK: B23B 27/16

Značky: slinutého, karbidu, způsob, její, břitová, destička, výroby

Text:

...k hlavnímu ostří, obrousí. Dílčí povlékání rezné destičky lze totiž realizovat pouze velmi obtížně e mimo to při něm nelze vytvořit poloměr vedlejšího ostří s dostatečně malou hodnotou. Způsob podle vynálezu odstraňuje tyto nedostatky a umožnuje vyrobit břitovou destičku s velmi dobrými řeznými vlastnostmi.Vynález je sohematicky znázorněn na výkrese, kde značí obr. 1 bokorys nožové hlavy výstružníku se vsazenou břitovou destičkou, obr. 2...

Způsob sledování svarového švu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268507

Dátum: 14.03.1990

Autori: Angelov Simeonov, Petkov Iliev, Načev Načev

MPK: B23K 9/12

Značky: svarového, způsob, sledování, zařízení, provádění

Text:

...B 2 ~ 3 sečík 12 je průsečíkem měřicího paprsku ll se avarem 6. Nulový radiusvektar 16 souřadni cového systému svařovaciho hořáku 1 je Iixován kolíkem 17 nebo vhodným výstupkem na 5 v 5. řovncĺm hořňku 1 n lož( vo vzdñlnnonti 10 od báze 8, kteřá je menší než minimální vzdá lenost 1 kde může ležet povrch svuřovaných součástí 5.Měřič lg vzdálenosti obsahuje impulsní zářič lg (obr. 2) u optiokou soustavu 19 unístěnou koaxiúlně, a světelný filtr...

Zařízení pro zaznamenávání signálů na páscích laserovými paprsky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268506

Dátum: 14.03.1990

Autori: Podmaniczky András, Tökés Szabolcs, Márkus Lenk

MPK: G11B 7/00

Značky: zařízení, signálu, páscích, zaznamenávání, laserovými, paprsky

Text:

...obr. 1 se táhnou horizontálne v řádkových směrech. 0 d kloněne laserové paprsky z lze rozdělít na znalqr zaznamenávající laserové paprslq 15. pro rastrování řádků písmen, v nichž mohou být písmena zaznamenána a na mezery mezi pásky oza cs 268 sos B 2 3řující laserové paprsłq 1 h. Není nutné, aby zéznamový povrch byl vélcový, může mít jakykoliv vhodný tvar, například to může být rovinný povrch. V tomto případě musí být ovšem rotace válce...

Tekutinová závěsná jednotka, zejména pro těžká motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268505

Dátum: 14.03.1990

Autor: Perlini Roberto

MPK: B60G 13/08

Značky: jednotka, vozidla, těžká, závěsná, zejména, tekutinová, motorová

Text:

...otvor ig, který probíhá souose s trubkovým vodicím členem §. Uvnitř trubkového vodícího členu §§ je kluzně uložen ventilový dřík 55 talířového ventilu 5 § pro těsné uzavření otvoru łg V přepážce žg. Ventilový dřík 55 je opetřen vodicími límci 5 §, Žg, které kluzně zabírají s vnitřní stenou trubkového vodicího členu §§. Ventilový dřík 35 probíhá za otevřený konec vnitřního válce li o předem určenou délku podle kritérií, která budou...

Regulační ústrojí úhlu vybočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268504

Dátum: 14.03.1990

Autori: Karászi György, Ivony József, Ratskó István, Mádi Jenö

MPK: B62D 5/06

Značky: ústrojí, úhlu, vybočení, regulační

Text:

...je spojen s prvním potrubím ga případně gg a jejich horní prostor žg pro kapalinu je spojen s třetím potrubím lłg případně llà. V dělící stěně äâ, která od sebe odděluje spodní prostory šš a horní prostor gg pro kapalinu, jsou paralelné vedlesebe uloženy zpětná ventily łł a škrtící ventily 36. Zpětný ventil 34 zabraňuje proudění knpnlíny zo opodního proutoru 55 pro kupaliuu směrem do horního prostoru gg pro kapalínu. Uzomykocí člen šz...

Ložisko kaloty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268503

Dátum: 14.03.1990

Autori: Huud Waldemar, Schmidt Helmut

MPK: F16C 33/66

Značky: ložisko, kaloty

Text:

...systémy lg, které jsou uspořádány mezl dvojici čelnich plechů lg, lg kotoučového tvaru se střednlm otvorom, ve kterém je uloženo vždy ložlsko kaloty l, tvořlcí uložení rotorového hřídele 5 a vytvorené ve for mě jednodílného pouzdra 2 1 plastu. Pouzdro g ložiska kaloty Ä je Vytvořeno vstřikovânímplastu do vícedílné formy, přičemž pro pevné spojení čelních plechů li, lg a pouzdreu gložiska keloty 1 je výhodné vložit střední otvory čelních...

Způsob peletizace a granulace síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 268502

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mohn Ulrich, Bechtlwald Horst

MPK: C01C 1/24

Značky: peletizace, granulace, způsob, síranu, amonného

Text:

...peletizovat popřípadč granulovat.Na vzdory znáeoati shora uvedených obtlží bylo doaaženo převedeni rozpraäovanin usuäenćho aíranu amonněho na peletizačnln talíři na pelety popřipadč granulát. Za tínto účeleo bylo nanesono aai 6 až 8 X jemně rozprúšené vody, vztaženo na aušinu aíranu anonného, na peletizačni tailř provozovuný normální způsobem. S překvapenin bylo zjištčno,že sc při touto procesu vytvořily velmi rovnoměrnć, ténčř kužalovitć...

Zařízení pro řízení statického měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268501

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zaroni Romulus, Micu Dan, Cracea Ion

MPK: H02M 7/515

Značky: statického, měniče, zařízení, řízení, kmitočtu

Text:

...komutačni periody nastane otevření druhého a třetího hlavního tyrístoru lg, I a současně třetího a čtvrtého zhášecího tyristoru Igł.Při reaktívní zàtěži, když zhasne prvni a čtvrtý hlavní tyristor Tl, T 4 popripade . druhý n třnt( hlnvní tyrtntnr T 7, T 3, rnnktívní proud rntěřn jn přnjłmún první n druhou ľekupcruční díoduu gł, gg, popřípodč třntí n čtvrtou rekuparační diodou D 3, D 4 ktoré propouštějí elektrický proud v průběhu času...

Způsob přípravy 2-chlor-10-subst.amino-10,11-dihydrodibenzo/b,f/-thiepinů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268500

Dátum: 14.03.1990

Autori: Metyšová Jiřina, Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/14

Značky: jejich, přípravy, solí, způsob

Text:

...text v testu rotujict tyčky U V 518 E 050 - 250 lg/kg. Fotoncujo Jedovetoet yohinbtnu u nyłtg ED 5 ° - 41.9 lg/kg.Jako dihydrochlortd (receuát B). Vyvoleve taxi v testu rotujtct tyčky u nyłtg E 050 ą2 ~ch 1 or-10-(1-nethyl-4-ptporidtnyleetno)-10,11-dthydrodthenzq/bf/thtepan byl teetovin Jeko dthydrochlortd. Orilni toxtcite u nyłi, Luso . 50 .g/kg 1 v, pagobg .1 p epaenolyttcky ne teolovonón krycie duodenu. Při 1.v. podání vyvoltvd...

Mísič slévárenských formovacích směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268499

Dátum: 14.03.1990

Autori: Švácha Miroslav, Liška Karel

MPK: B22C 5/04

Značky: směsi, mísič, formovacích, slévárenských

Text:

...výkonu níeiče při účinné propracování aleváreneká foraovací eačeí, byly doeeženy uníatěníe pejaánü jednoho rotačního vířiče na noeič nejlánč dvou bčhouno ae evíelou oaou rotace. Při aoučaenáa otáčaní nosiče běhouno a rotačniho víříča dochází k íntenzivníau proaíchávání foraovaoí aačeí. číaž ae podetatně zkreouje doba aíeení eléváranakó foruovací eačaí. Dále účinný prokypřenín foraovací aalai odpadá nutnoet ínetalece přídavných...

Zapojení indikace odměřování polohy pro obráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268498

Dátum: 14.03.1990

Autori: Farník Jan, Mašek Karel, Kaprálek Alexandr, Kaplan Lubor

MPK: G01D 7/02

Značky: obráběcí, odměřování, indikace, polohy, stroje, zapojení

Text:

...Blok g sériové komunikace modulu odměřováni je oboueměrně pfipojen k procesoru § odměřovací soustevy. ke kterému je óbousměrnäľpřipojen blok Z vstupu - výstupu. Výstup proceaoru § odměřovaci eoustsvy je spojen se vstupom bloku g zobrazeni e vstup procesoru § odměřovací aoustavy s výstupom bloku g rozlišení aměru, jehož vstup je připojen na vý stup snímača łg polohy.V případě zsřazení vice modulo odměřování je blok 3 sériové komunikace...

Třmen armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 268497

Dátum: 14.03.1990

Autori: Doskočil Vladislav, Stíral Petr, Josífko Rudolf, Tuček Antonín

MPK: F16K 27/08

Značky: třmen, armatury

Text:

...tak výrazně, jako při stejném zvýšení seismickě odolnosti dosaženě masivnější konstrukcí třmene. Dalším vyšším účinkem je možnost dodatečně úpravy třmene podle vynálezu například u armatur již vyrobených nebo dokonce již zabudovaných.Příkľad konkrétního provedení třmene armatury podle vynález je schematielzy znázorněn na připojených výkreseoh.Třmen podle vynálezu sestává z dutého válce l, který ve spodní části přeohází ve dvě stojiny 2, a...

Kyselé dodatečně chromovatelné barvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268496

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pavlíková Jarmila, Kuthan Petr, Marhan Jiří

MPK: C09B 29/03, C09B 29/16

Značky: barvivo, chromovatelné, kysele, dodatečné

Text:

...při použití Jiné třídy berviv.Nyní bylo nalezeno nové kyaelě dodatečně ohromovatelné bervivo vzorcektoré svým odetínem 1 vlastnostmi vhodně doplňuje paletu kyselýoh dodatečně chromovatelných berviv, barviv alizerinchromových.18,1 5 (0,1 mol) kyseliny aminotereftalové 100 se rozpueti ve 100 ml vody o 80 ml roztoku Na 0 H (c 2,5 mal/1). Po rozpuštění se přidá 40 ml roztoku NaN 02 (c u 2,5 mol/1) a směs se pomalu přikepe do předloženýoh 30 ml...

Zařízení na blokování řadicí páky při dálkovém ovládání převodovek pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268495

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kučera Otakar, Štangl Vladimír

MPK: G05G 5/08, B60K 20/02

Značky: páky, ovládání, blokování, zařízení, motorová, dálkovém, převodovek, vozidla, řadicí

Text:

...vyhodnotí komplaxnő a řazení neumožní.Výše uvedené nedostatky jsou odetraněny zařízením na blokování řadící páky při dálkován ovládání převodovek pro motorová vozidle, podle vynálezu, jehož poďetetou je, že na řadící ekřínce je valec e piatom a lemelou upevněnou na řadící tyčce. Elektronegnetický ventil je jednak spojen potrubím a válcem a jednak a přívodem tlakováho média a elektrickým kebelem ee apínačem na převodovce.Použitím zařízení na...

Zařízení na mísení suspenze rudných částic s loužícím činidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268494

Dátum: 14.03.1990

Autori: Štros Antonín, Vebr Zdeněk, Ljutajev Petr

MPK: C22B 3/02

Značky: rudných, částic, činidlem, loužícím, zařízení, suspenze, mísení

Text:

...je uníetěne uvnitř nebo vně centrálního doprevního potrubí.směšovací trubka je uvnitř opatřena pevnými vestavbami e Je, stejně jako části přívodního potrubí suspenze rudných čáetic a přívodu loužíciho ěinidla umíatěnéZařízení pro aísení suepenza rudných částíc s loužícím činidlem dle vynálazu umožňuje při nízkých nárocích na konstrukcí, nízkých pořizovacích náklsdech e nízkých nárocích na způsob provozování dosáhnout podstatnáho zlepšení...

Pneumatický membránový pulsátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268493

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kotrč Bohumír, Bulant Josef, Maberle Jiří

MPK: A01J 5/04

Značky: membránový, pulsátor, pneumatický

Text:

...zejména etéloeti frekvence puleo a charakteristiky puleátoru. Provedení umožňuje doeažení optímélních rozměrú, hmotnosti a snadné eeřizovatelnosti puleétoru při doetatečné těsnoetí eedel ventilu.Na připojeném výkresu je v příčném řezu příklad provedení pneumatíckého membránového pulsátoru.Pneueatický mambrenový pulaátor je opatřen těleaea l. v nimž je upravenekomora stáleho pqdtlaku g, vstupní hubice 3 a výstupní hubíce gg. Do tlleos...