Archív za 1990 rok

Strana 88

Spôsob analýzy kationických zložiek v materiáloch z prípravy gumárenských urýchľovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 268572

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kardoš Emil, Marák Jozef, Pukáčová Anna, Lúčanský Dušan, Kománová Emília

MPK: G01N 27/26

Značky: materiáloch, přípravy, spôsob, zložiek, gumárenských, urýchľovačov, analýzy, kationických

Text:

...rom V odpovudajúooj zőuo aepąrovnnej látky konštantné a pro určitú látku ohnrnktoriutioki. nho nuunoňnonĺ nu vymlĺvn hlnvnn pri tvnlikntlvnąj nnnlýzn lĺnzok, ln-Io popłnöujo morąĺvýšku vlny un izotnuhoťoroogrnmo, rogintrovunú uaplnovaöom, n porovnał Ju a výškou vlny pradpoklndnnoj ltnndnrdnoj látky.Hlorou kvąntity pri lzotnohoforotlokej analýze Jo znan dĺžka zčny nnnlyzovnnoj látky.rKvnntitut 1 vnu analýzu možno najjednoduchšie uskutočnil...

Spôsob prípravy verbenónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268571

Dátum: 14.03.1990

Autori: Obložinský Anton, Hronec Milan, Haruštiak Milan, Ilavský Ján, Cvengrošová Zuzana, Hutník Juraj, Kizlink Juraj

MPK: C07C 49/627, C07C 13/42

Značky: verbenonu, spôsob, přípravy

Text:

...ohinolín, tero. aminy atč, npâsobujú okrem nbpríjemmej práce aj nároěnejěiu zdravotná ochranu pracovníkov.V niektorých postupoch Je i značná ekonomická náročnoet epoaobená hlavne likvidáciou odpadov u prevádzkou technologického zariadenia.Uvedené nedostatky sú zčaeti odstránené sposobom prípravy verbenőnu z alfa-pinénu oxidáoiou kyslíkom za prítomnosti kntalyzátora pri teplote 50 až 80 °C počas Q až 12 hodín podla vynálezu, ktorého podstatou...

Mechanizmus dvojvalcovej zakružovačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268570

Dátum: 14.03.1990

Autor: Ružička Kamil

MPK: B21D 5/14

Značky: mechanizmus, dvojvalcovej, zakružovačky

Text:

...o. druhým koncom zcsunutej vo vyklňpocom ložisku fi na ramene 2 otočne pripojenom cez čap 6 ramena k rámu 2 stroja, pričom rameno 2 vyklópuoieho ložiska E spojené cez čap z s priamo činrym motorom 8 tvori mechanizmus vyklápaciełxo ložiska a poháňsného valca 11 s elas tickým povrchom uloženého v lcžiskćncł l na osi | 2 valca. a elastickým povrchom pritlá~ čzméłxo k tuhěmu valou i pomocou mechanizmu pritláčąnia. Mechanizmus pritláčnnia sa skladá...

Dvojzložkový samovulkanizujúci butylkaučukový tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268569

Dátum: 14.03.1990

Autori: Podešva Milan, Pejchal Jiří, Obernauer Jozef

MPK: C09K 3/10, C09K 3/12

Značky: dvojzložkový, samovulkanizujúci, butylkaučukový

Text:

...médií. Ako plaatikačnó prísady možu byř použitá napriklad minerálne pnrnfinickó oleja n oatory diknrboxylovýoh kyselín. Prídavok vyuýohnvého rastlinného oleja posobi priaznivo nu zaaýohnnie povrchovej vrstvy tmelu u znižuje Jeho počiatočná lepivoaĺ. Ako plnivá sú vhodné látky anorsnniokej povahy, nnpr. uhliöitun Vápenntý s veikosľou častíc 0,2 až h /um, oxid titaničitý ąnataaovóho typu e veikosľou častíc 0,2 až 0,6 /um, nzboat a dĺžkou...

Zariadenie na opracovanie pôdy v sadoch a vinohradoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 268568

Dátum: 14.03.1990

Autor: Pusztay Dezider

MPK: A01B 13/04

Značky: opracovanie, pôdy, zariadenie, sadoch, vinohradoch

Text:

...tiahla je uchytený na druhej strane otočného nosiča.Výhodou zariadenia podiu vyrxálezu je možnost použitia pri práci vo voĺkosedooh a vinohrndocłx, postačuje v smere len Jedna cesta, pri ktorej sa opreouje poda. na oboch stranách radu v konštantnej äirke. Podĺe potreby je možné na. nosiči použit nástroje na kypronie, kosenie, mulčovaxxio, a to pasívne alebo aktívne.Prikladnó prevedenie zariadenia vynálezu je znázornená na pripojenom...

Dosky z aglomerovaného lignocelulózového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268567

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jokel Jozef, Katuščák Svetozár, Lübke Henrich

MPK: B27N 3/00

Značky: aglomerovaného, lignocelulózového, materiálů, dosky

Text:

...odstraňujú dosky 2 äglomerovsnáho lignocelulőzového materiálu s obsahom tenzidov podľa vynálezu. ktorého podstatou je to. že obsahujú 86,37 až 92.74 hmot. lignocelulőzováho materiálu, 7,0 už 12,0 hmot. močovinotormaldehydového kondenzácu, 0,25 až 0,43 hmot. chloridu amonnáho a 0,007 až 1,2 hmot. cenzidov ako sú oxietylénové alkylrenoly, oxietylánová mastné slkoholy. ąmidy kyseliny etylendiamintetrsocrovej a nitrilotrioctovej, kondenzáty...

Špička mikropipety zásobného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268566

Dátum: 14.03.1990

Autori: Holomáňová Dagmar, Dedík Ladislav

MPK: B01L 3/02

Značky: mikropipety, špička, zásobného

Text:

...vzducbováho neerektivnebo priestoru a jednoducbosťou konštrukcie špičky možno dosiahnuť nizko výrobná náklady e tým i jednorázovost použitia špičky pre dávkovanie ľahko prchavých i vysoko čistých kvapalín, eo znížením rizika ztraty dávkovanej prasnoeti e rizika zavedenie nežiadúcich prímoei do vzorky, čim sa špička svojou kvalitou maximálne približuje k ideálnej, tj.bez neefektivnych priestorov,ktoré sú potom dané iba vőľou...

Zvárací horák s čistiacim nástrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 268565

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kozáková Dagmar, Hajduk Mikuláš, Modrák Vladimír, Katriňák Anton

MPK: B23K 9/16, F23D 14/50

Značky: nástrojom, zvárací, čistiacim, horák

Text:

...ručnom ako aj robotickom zváraní.Vyššia uvedené nedostatky odstraňuje riešenia, vyná 1 az.ktoráho podstatou je, že zvárací horák je vybavený čístincim nástrojom umiestneným medzi teleso špičky a hubicu. Čistiaci nástroj má na obvode dva skrutkovicová drážky, do ktorých zspsdsjú vodiace kolíky nslisovaná do telesa špičky. Kubica horáka je naskrutkovaná do vnú» Ľorného krúžku a tsn je naskrutkovaný na prichytná teleso. V drážknch vnútorného...

Spôsob prípravy supravodiča s kritickou teplotou nad 30 K

Načítavanie...

Číslo patentu: 268564

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hajko Vladimír, Csach Kornel, Diko Pavel, Molokáč Štefan

MPK: H01B 12/00

Značky: spôsob, teplotou, kritickou, supravodiča, přípravy

Text:

...zeminy alebo prvku 3 a podskupiny a prvku Za podekupiŠ ny v zliatine je v rozmedzí 0,01 až 50 5 v závislosti od požadovanej hrúbky supravodivej vrstvy. Z hľadiska nákladov e technických parametrov je najvhodnejší 5 -nýsumárny podiel týchto dvoch prvkov.Takto pripravená zliatina sa nechá oxidovat v atmosfére obsahujúcej kyslík výhodne v spektrálne čistom kyalíku pri teplote prednostnej oxidácie prvku vzácnej zeminy alebo prvku Ja...

Oceľ pre smaltovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268563

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šimon Arpád, Kožár Ondrej, Hollý Alojz

MPK: C22C 38/00

Značky: oceľ, smaltovanie

Text:

...hlbokoťažných neupokojsných oceli, jeúlohou tieto vlastnosti obmezič e to najmä znížením podielu a vztahov medzi jednotlivými prvkami V oceli, najmä zníženie obsahu uhlíka a pomeru citanuk oszatným zľožkam, a to s využitím možnosti technológií pri kontinuálnom odlievani oceli.Uvedené nedostatky odstraňuje a vytýčený problém rieši ocel pre smaltovsnie vyrábané najmä kontinuálnym odlievanim o základnom ohemickom zložení V hmotnostnom vyjadrení...

Oceľ pre smaltovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268562

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kožár Ondrej, Šimon Arpád, Hollý Alojz

MPK: C22C 38/00

Značky: smaltovanie, oceľ

Text:

...medzi plechom a smaltom je významná veľkosť terciélneho zrna pri povrchu oceľového pásu, ktoré treba dosiahnuť čo najjemnejšíe. V neposlednej miere, vplyv na amaltovateľnosť má rozdielný obsah tzv. stopových prvkov, najmä mcdi, niklu a chrćmu v jednotlivých vrstväch plechu a to v osovej vnútornej vrstve,reaktívnej podpovrchovej vrstve a v tenkej povrchovej, tzv. rušivej vrstve. Bežné hlbokotažnâ ocele, ktoré tieto požiadavky nespĺňajú,...

Pracovný orgán stropného podavača výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 268561

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šmida Ladislav, Kolář Jozef, Ondovčin Kamil, Beriac Rudolf

MPK: E21D 11/00, E21D 13/04

Značky: orgán, výstuže, podávača, stropného, pracovný

Text:

...predstavuje pôdorysný pohľad na rez pracovným orgánom stropného podavača výstuže v smere písmena A podľa obr. 1 obr. 3 predstavuje pohľad na rez presuvným zariadením v smere písmena B podľa obr. 1 obr. Á predstavuje rez výsuvným zariadením V smere písmena C podľa obr. 1 obr. 5 predst°Vuje nárysný pohľad na výanvné zariadenie vo vysunutom stave Pracovný orgán stropného podavoča výstuže pozostáva 2 výsuvného zariadenia l,zdvihacieho zariadenia...

Prísada do bituménov a/alebo asfaltových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 268560

Dátum: 14.03.1990

Autori: Runa Alfréd, Šimko Karol, Macho Vendelín, Sekera Miroslav, Krajíček Štefan

MPK: C07C 103/54, C07C 103/12

Značky: prísada, asfaltových, výrobkov, bitúmenov

Text:

...je vhodné používat na rýchlejší odťah vody 2 reakčného prostredi látky vytvárajúce azeotrop s vodou, tzv. vynášače vody. Hondezáciu je vhodnejšie uskutočňovat ý tnertnej atmosfére, pri normálnom, zníženou alebo zvýšenom tlaku. Kondcnzácia sa može uskutočnovat nekatalyticky alebo za prítomnosti katalyzátora, najmä v podobe aą solvokyselín, najmä v podobe oxidov mangánu, olova, cínu, zinku, titánu, antimônu, molybdénu,JgcrmániellLh 1...

Spôsob kontinuálneho mikroplazmového zvárania a zvárací horák pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 268559

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ábel Ivan, Slyško Pavel, Kasperkevič František

MPK: B23K 9/16

Značky: mikroplazmového, zvárania, spôsob, kontinuálneho, horák, zvárací

Text:

...s rovnomerným prechodom do základného materiálu skruženej rúrky. Zvarová spoje majú dobrétplastiokě vlastnosti. Dobré sú i pevnostné vlastnosti. Rúrky z páskoviny o hrúbke 0,25 mm zvareně spôsobom podľa vynálezu, je možné tvárnit až do najmenších priemerov 0,8 mm o hrúbke steny 0,15 mm.Celistvost e dobré formovanie povrchu zvaru bez bočných zápalov, pórov a iných defektov, má veľký význam pri tvárnení rúrky z priemeru 3 x 0,25 mm na primer...

Zásobník pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268558

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zelina Pavol

MPK: A01G 9/02

Značky: pôdy, zásobník

Text:

...jw-mebhanizznyu Záhony,záhrady z plantáže je možné zakladať na akýchkoľvek neúrodných pôdách, na rovinách i terasovite prispősobených svahoch. Hevyiadujú kultivovany pozemok a podklad. Nezastnvanú plochu okolo zásobníkov je možné vhodne esteticky upravovať a trávnaté plochy jednoducho kosit. Vlastný vertikálny systém pestovania v sadobných hniezdach z predpestovanýçh rast lín. lebo sanien nevyžaduje klasické obrábanie, okopávanie. Invázia...

Spôsob nedeštruktívnej pevnostno-defektoskopickej kontroly doskových, najmä dhevných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 268557

Dátum: 14.03.1990

Autor: Beničák Jozef

MPK: G01N 29/04

Značky: nedeštruktívnej, doskových, pevnostno-defektoskopickej, dhevných, materiálov, najmä, kontroly, spôsob

Text:

...etrednej čaeti. pritom na základe výsledkov meraní na prvej meracej drahe sa následne vyhodnotí pevnoetná kvalita materiálu alebo.prítonnosf vnútorného defektu a na druhej meracej dráhe sa vyhodnotí prítomnosť vnútorného defektu a to v oboch prípadoch podľa kvantitativnaj úrovne zistených hddnät rýcñ 1 oetiäíreúia zvukových impulzov a doekový dravný materiál e nevyhovujâcou pevnosťou alebo 3vnútorným defektom sa označi farebnou značkou, vyšším...

Textilný upravárenský prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 268556

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hodúl Pavol, Šimek Ivan, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Kabátová Viera

MPK: D06M 11/00

Značky: prostriedok, textilný, upravárenský

Text:

...vyplývajúce tažké zabudovanie do latexových zmesi, Iuvedené a dalšie nevýhody rieši tento vynález, podla ktoreho textilný upraváreneký prostriedok, zabezpečujúci zníženú hodnotu elektrického odporu, obsahujúci pripadne plnidlá a daľšie pomocné prostriedky, je tvorený kombináciou vodnej dieperzie polymáru a/alebo jeho roztoku e mletého grafitu s obsahom uhlíka 70 až 100 , pričom obaah mletého grafitu vztiahnutý na polymárnu zložku je 1 až 120...

Dynamometer na meranie reznej sily pri sústružení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268555

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kažimír Imrich, Pae Pyo-sop

MPK: G01N 3/58

Značky: sústružení, reznej, dynamometer, meranie

Text:

...tepla z raznáho náatroja na deformečný člen v dőaledku ich bodováho dotyku. Zároveň vyhotovenia deformačnáhe člena z transformátorového plechu zabraňuje vzniku prípadnýchNa priložených výkresoch je na obr 1 znázornená konätrukčná schéma dynamometra podľa vynálazu, na obr. 2 pohľad zhora a na obr, 3 je ciachovná charakteris tika dynamometra podla vynálazu, Dynamometer podľa vynálazu pozostáva zo základného telesa, v ktorom je upnutý razný...

Spôsob zhotovenia odľahčovacieho pásma v horninovom plášti dlhého banského diela

Načítavanie...

Číslo patentu: 268554

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lukáč Ján, Hatala Jozef

MPK: E21F 5/00

Značky: pásma, zhotovenia, banského, horninovom, plášti, spôsob, odľahčovacieho, dlhého, diela

Text:

...e odlahčovacími vrtmi.Pri doterajších pracovných postupoch sa porušuje výstuž chodby, prípadne jej pože nie a celý poetup je prácny,Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje ap 3 sob zhotovenie odľehčovacieho pásma v horninovom plášti dlhého banského diela pomocou vrtno-trheca prace podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa zhotovuje väčší prierez výlomu než prierez vyetuženého banského diele a medzera za pažinemi výetuže ee vyplní...

Kruhové, kontinuálne zariadenie na smaženie cereálií

Načítavanie...

Číslo patentu: 268553

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šubin Tomáš

MPK: A23L 1/01

Značky: cereálií, smaženie, zariadenie, kontinuálně, kruhové

Text:

...a kruhovou tvare znižuje netevanü plochu, čin umožňuje aj Účinné odeávgnia škodlivých olejových výparov. Menši obsah enažiacaj panvy znižuje spotrebu oleja. vzhľadom ne mechanickú jednoduchouje zariadenie podstatne menej nákladná, Príklad prevedenia zariadenia podľa vynálazu je zobrazený na výkresoch. obr, 1. znázorňuje achánatický bočný rez zariadenia. Obr, 2 podorye zariadenia evyznačenie dávkovacej a emažiacej čeeti, Obr, 3 zariadenie na...

Spôsob delenia hmôt v plastickom stave

Načítavanie...

Číslo patentu: 268552

Dátum: 14.03.1990

Autor: Engelhardt Pavel

MPK: B28B 11/14

Značky: hmot, delenia, štávě, spôsob, plastickom

Text:

...navrhovaného apôeobu delenie hmôt v pleetickon stave Je, že rezný drôt alebo sústava drâtov Je počas rezu podrobená nútenej vibráoii z vibrátora neeedenàho priamo na drôt alebo na rán v ktorou eů uchytené rezné dr 3 ty.Hlavnou výhodou uvedeného a popieanáho apâaobu delenie hmgt v pläatlckom ateve je zníženie napätia e oteru reznáho drâtu, odstránenie tvorby nárastkov,ktoré budů odetreňovaná vibráciou, skvalitnenie rezu a zníženie...

Spôsob adsorpčného delenia zmesi organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 268551

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čeredničenko Oleg, Dzurovčin Štefan, Novikova Jevgenija, Šimko Štefan, Larionov Oleg, Skalák Pavol, Zubareva Jelena, Stočes Jaroslav, Berezutskij Vladimir, Mafaš Michal, Spitzer Pavol, Gončarenko Alexandr

MPK: B01D 15/00

Značky: delenia, adsorpčného, spôsob, zmesí, látok, organických

Text:

...pripadne recyklátu-II a z peričdy dávkovanie deaorbenta. Z hlediska vyatupujůcich prúdov sa cyklua roz deluje na periőduv odberu refinútu, periődu odberu recyklátu-1 e na periódu odberu desorbátu, pripadne recyklätu-II.Doba pracovneho cyklu je z hladiska vatupujůcich a vystupujůcich -ódii zhodné, striedanie periőd pracovného cyklu ee robi pomocou časového harmonogramu, alebo e vý hodou podľe hmotnostných alebo objemových bilancii...

Způsob výroby nových steroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268550

Dátum: 14.03.1990

Autori: Andersson Paul, Andersson Per, Axelsson Bengt, Thalén Bror, Trofast Jan

MPK: C07J 71/00

Značky: výroby, způsob, steroidů, nových

Text:

...nebo obsahuje dvojnou vazbu, znaneni aton vodíku, aton fluoru, aton chloru nebo aton bronu, 1 X 2 znonanl atoa vodíku, íluoru, chloru nebo bronu,R znamení oton vodíku nebo přínou nebo rozvětvenou uhlovodíkovou skupinu 3 1znancnl pro vodłku nebo přłnou nebo rozvłtvcnou uhtovodikovou skupinu s 1.° ü cn 4 n 5 ocn 6 nebo cR 4 R 5 ocvR 6 kde Y noneni kyslík nebo siru,R 4 znaneni ton vodiku, přinou nebo rozvětvenou uhlovodikovou skupinu s 1 ai...

Způsob výroby nových cefalosporinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268549

Dátum: 14.03.1990

Autori: Wagatsuma Mitsuyoshi, Oine Toyonari, Yamaguchi Totaro

MPK: C07D 501/46

Značky: cefalosporinových, nových, způsob, výroby, derivátů

Text:

...ochranných skupin, která se běžně užívají při syntéze peptídů Jako ochranné skupiny na aminoskupině. Muža jít například o íoraylovou skupinu. alkanoylovon skupinu o 1 až 4 atomech uhlíku, například acetylovou nebo pivalovou skupinu, monohalogenovaný, dihalogenovaný nebo trihalogenovaný allçylový zbytek o 1 až 4 atomech uhlíka, jako chloracetyl nebo triíluoracetyl, alkoxykarbonylovou skupinu o l až 4 atomech uhlíku v alkoxylově části., jako...

Spodek obuvi, zejména pro sportovní obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: 268548

Dátum: 14.03.1990

Autori: Anderié Wolf, Stuessi Edgar

MPK: A43B 13/00

Značky: zejména, obuvi, sportovní, spodek

Text:

...dostatečně pevně ucmceny ve spodku obuvi. Z tohoto důvodu jsou ůčelně na koncích výztulw kotevní v vložky, které jsou ve spodku obuvi upevněny, například přímo zality tyto lzotevní vložky jsou vytvoreny tak, aby se nemohly přemísíovat v podélném směru obuvi působením sil, ktoré vyvolává odvalování spodku obuvi po zemi.vynález bude vysvětlen na příkludu provedení znázorněném na výkrese, kde značí obr. l pohled zdola na podeěev podle vynálezu...

Zařízení k povlékání ústí nádoby postřikováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 268547

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kraft Dieter, Gröhser Dieter

MPK: B05B 13/02

Značky: povlékání, nádoby, ústí, zařízení, postřikováním

Text:

...2, která zabírá s ozubeným kolem Q otočného pohonu ll. Otočný pohon ll,uložený na zdvíhacích saních j, může mít například otočný válec pro pohon ozubenéhoNa dolním konci nosného sloupku 1 je na čelní straně uložen tryskový trn 12, který vyčnívá svým dolním zesílenym středicím -dsekem łądoäüstí l nádoby g, zapadá do něj a tím nádobu g centruje.Na dolním čele poháněné objímkv g je vyměnitelně upevněn hvězdicový nosič li(obr. 2), jehož každá ze...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268546

Dátum: 14.03.1990

Autori: Baker Don Robert, Brownell Keith Harvey, Kezerian Charles

MPK: A01N 47/20

Značky: prostředek, fungicidní

Text:

...procent redukce plochy poškození ve srovnání s neoäetřenýni kontrolníni rostlinani. Ze kři vek dávka/zřeiění se stanoví koncentrace sloučenin, která působí 90 potlačení choroby.Do Petriho laky vyloženć vlhký filtračnín papíre se unístí dva bílé korunní plátky růže. Zkouäená sloučenina se zřeií,roztokeI aceton/voda 50/50 za vznikuwkoncentrací klesajících od 750 pp. Na korunní plátky se rozpráší 0,5 nl zknšebního roztoku a nechá se...

Herbicidní prostředek s obsahem antidotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268545

Dátum: 14.03.1990

Autori: Green Laddie Lee, Groenwold Bareld Egge

MPK: A01N 43/76

Značky: obsahem, antidotu, herbicidní, prostředek

Text:

...pokud Jde o kulturu kukuřice. I poté vliak ntňlo Jeňtü dochází do určitŕ Iníry k poškození užitkových rostlin.vynález je zeložen na zjištění, že zavedením další herbicidni aloučeniny do binární kombinace pyrrolidonn a dichlorncetyloxazolidinu Jako antidotu, Jak je popsánn v umeríckém patentovém spisu č. 4 441 914, vznikne proatředek, který při aplikaci na kulturu kukuřice prakticky nezpůsobuje vůbec žádné vyhledávání. Tímto dalším...

Chromatografická kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 268544

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hauke Günter, Sättler Günther

MPK: G01N 30/60

Značky: kolona, chromatografická

Text:

...maticf je uspořádána soustava dvou polomisek, které mají výstupek umfstěný v drážce nacházející se u konce kolony.S výhodou je mezi trubicí kolony a převlečnou naticí uspořádán předsloupec.Konstrukce podle vynâlezu má nejen výhodu, že se musí pro každý typ sloupce nabízet ještě jedna verze, nýbrž že se kromě toho také značné snfží náklady na redukční šroubenf. Pro každý průměr kolony je zapotřeb( pouze jedné dvojice šroubení. Při...

Způsob výroby opticky aktivních esterů bicyklo/3,3,0/oktandionkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268543

Dátum: 14.03.1990

Autori: Petzoldt Karl, Skuballa Werner

MPK: C07D 319/08, C07D 321/02, C07C 69/757...

Značky: způsob, kyselin, aktivních, výroby, esterů, opticky

Text:

...X znamená přímou nebo rozvětvenon alkylenovou skupinu 3 1 až T atomy uhlíku, pak se takovou skupinou rozumí následující skupinySymboly R 3 a R 4 ve významu přímých nebo rozvětvených alkylových skupín a 1 až10 atomy uhlíka popřfpadě 3 1 až 7 ntomy uhlíku znamenaj( skupinu nethylovou, skupinuEnzymy používané podle vynálezu mohou být použfvány v rozpuštěně nebo suspendované formě, nebo také imobilizoŕány, například na sepharose aktivovaně...

Způsob výroby opticky aktivních derivátů (+)-bicyklo(3,3,0) oktanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268542

Dátum: 14.03.1990

Autori: Skuballa Werner, Petzoldt Karl, Dahl Helmut

MPK: C07D 319/08, C12P 17/02

Značky: oktanolu, způsob, aktivních, výroby, +)-bicyklo(3,3,0, derivátů, opticky

Text:

...oktan-7-onu, které jsou teprve vhodné pro výstavbu Á» aću-řetězců typických pro analogy karbacyklínu.Novější publikace popisuje použití derivátů cís-bícyk 1 c 3,3,Caoktan-37 ~dionu k syntéze opticky aktivních karbacyklinů. Kojíma a další popisují v Chem. Pharm. Bull. ll, 2688 (1985) způsob, který zahrnuje dělení diastereomerních solí racemické 7,7-ethylendíoxy-3 A~hydroxy-cis-bicyk 1 oĺ 3,3,doktan-2-karboxylové...

Průtokový kapilární viskozimetr s měrnou kapilárou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268541

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kössler Miloš, Kössler Ivo

MPK: G01N 11/04

Značky: průtokový, kapilárou, viskozimetr, kapilární, mernou

Text:

...výkresoch jsou znázorněny dva příklady provedení viskczimetru podle vynálezu. Na obr. 1. je znázorněno provedení viskozimetru plněného zeshora nebo nasátím kapaliny kapilárou, se třemí měrnými baníčkami. Na obr. 2 je provedení viskozimetru s visící h 1 adínouse dvěma měrnými baničkami plněnými z rezervoáru trubicí ustící mezi spodní měrnou baničku a měrnou kapiláru.Nad měrnou kapílárou l (obr. 1.) je umístěna trubka 3 se značkou na...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268540

Dátum: 14.03.1990

Autori: Decor Jean-pierre, Borrod Guy

MPK: A01N 57/20

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...postupu e proetředků podle vynálezu, což umožňuje zachování pñetební plochy v dobree stavu pro naele dující pästování užitkových rostlin, jako obilovin, päenice, rýže, bevlníku, eôji, řepy /zejména řepy cukrová/, elunečniee, řepky, cukrovő třtiny a zeleniny, a účinne hubení plevele ve víceletých kulturáoh užitkových rostlin /vinná ráva e ovocné sady/.Protože herbicidní účinek u prostředků podle vynálezu nastupuje krútce po...

Rukojeť lyžařské hole

Načítavanie...

Číslo patentu: 268539

Dátum: 14.03.1990

Autor: Skard Halldor

MPK: A63C 11/22

Značky: lyžařské, rukojeť

Text:

...zavěěení do holí.vynález bude vyavötlen v eouvíaloetí ae dvěma příklady provedení znezorněnych na výkrese, kde značí obr. 1 první provedení držáku podla vynálezu v pohladu líkmo zozadu e a naznečenou rukou lyžaře e obr. 2 druha provedení držeku.Na obr. 2 je zakreelen horní konec lyžařaká hole l opetřený rukojetí 3 a řeaenea g. Ruka lyžaře je zakreelena přeruěovanou čőrou. Výkree znázorňuje levou lyžařekou hal. Z rukojetí g vyčnívají na atreny...

Způsob extrakce tuku z plodů Serenoa repens

Načítavanie...

Číslo patentu: 268538

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bertani Marco, Bombardelli Ezio, Pozzi Roberto

MPK: A61K 35/78

Značky: plodů, extrakce, repens, serenoa, způsob

Text:

...50 °C a při tlaku pohybujícim se v roznszi 10 ažPři těchto pracovních podmínkách se po usuäani výslednáho produktu získá žlutooranžový, dshydratovsný olej bez jskehokoliv zápachu, jehož nejtěkevějši podíl byl v proběa hu způsobu podle vynàlezu odatraněn.Takto získaný výsledný produkt má následující fyzikálně-chemická vlastnosti- hustotu 0,9,- index lomu přibližně 1,45 při zo °c,- obsah nesaponifikovatelných látek přibližně 3 Látky, ktoré není...

Sedací a lůžkový nábytek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268537

Dátum: 14.03.1990

Autor: Müllner Anton

MPK: A47C 17/13

Značky: sedací, lůžkový, nábytek

Text:

...voziku. V rozložené poloze přitom neni aezi hlavový díla a polätářen voziku aezera, protože k sobě pôsobenia túhel pevne přiléhaji.Vynálaz bude vyevětlen v souvislosti a nsoaezujicim přiklsdeo provedení znázornanýa na výkrese, kde znači obr. 1 bokorya nábytku podle vynólezu oa aejautou bočni stěnou v sedací poloze a obr. 2 bokorys tohoto nábytku ao eojoutou boční stenou e vyeunu tým vozikewV nábytku podle vynalezu je v koatře l uložen vozik...

Způsob výroby nových cefalosporinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268536

Dátum: 14.03.1990

Autori: Yamaguchi Totaro, Wagatsuma Mitsuyoshi, Oine Toyonari

MPK: C07D 501/24

Značky: cefalosporinových, výroby, nových, derivátů, způsob

Text:

...ůčinnójší,může však obsahovat malú množství druhého isomeru, způsobem podla vynálazu je možno získat sloučeniny obecného vzorce 1 nebo jejich soli tak, že seA) kondanzuje kyselina oxyiminooctová obecného vzorce IIR 11 znamená aminoskupinu, popřípadě chráněnou, nebo sůl nebo reaktivni derivét této kyseliny, se 7-aminocefalosporinovou sloučeninou obecného vzorce 111kde R 8 R mají svrchu uvedený význam, nebo sůl této sloučeninyB) v...

Způsob stabilizace léčiv pro perorální podání, které obsahují sloučeniny nestálé v kyselé oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 268535

Dátum: 14.03.1990

Autori: Yasumura Mitsuru, Pilbrant Âke, Oda Minoru, Morigaki Satoshi, Ohishi Naohiro, Lövgren Kurt

MPK: A61K 9/22

Značky: oblastí, způsob, nestálé, které, léčiv, podání, stabilizace, obsahují, perorální, sloučeniny, kysele

Text:

...do jádra v průběhu pobytu prostředku žaludku před jeho průchodem do tenkého střeva. Tato voda nebo žaludeční stáva rozpustí část Jádra v bezprostřední blízkosti povlaku, čímž vznikne uvnitř povlaku alkalický roztok. Tento alkslický roztok můžeV DE 3 046 559 de popsén způsob povlékání farmaceutickych forem. Tyto lékové formy se nedprve povlékají ve vodě nerozpustnou vrstvou s obsahen nikrokrystalickě celulőzy a pak druhým povlakem,...

Způsob výroby ergolenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268534

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kassai Anna, Groó Dóra, Pálosi Eva, Kiss Béla, Laszlovszky István, Lapis Erzsébet, Megyeri Gábor, Kovács Lajos, Szporny László, Stefkó Béla, Keve Tibor

MPK: A61K 31/48

Značky: výroby, derivátů, ergolenových, způsob

Text:

...(ve °G) vztaženě k hodnotám, která se zíakávají pouze s apomorrinem.Pro testovaní aaryxiální anoxie byl použit způsob podle c. Caillerda a spol. Lite Scí. 1 §, | 607 (1975). Myši (n 5) obojího sexu o hmotnosti 22 až 24 gramů se nechaçjí hladovět I 6 hodin, načež se ,jim podá testované aloučenina v dávce 50 aug/kg. Po 60 uinutách se zvířata uníatí do těaně uzavřených sklenených lanví o objemu 100 nl a zaznamenává se čas přožití. Jako...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268533

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lüders Walter, Waltersdorfer Anna, Schubert Hans, Knauf Werner, Salbeck Gerhard

MPK: A01N 55/00

Značky: způsob, akaricidní, insekticidní, prostředek, výroby, látek, účinných

Text:

...halogenalkoxyskupinu s 1 až 3 atomy uhliku, Místo spojeni pyridylováho zbytku (volná valence) (například v obecném vzorci A) na atom křemiku ve vzorci I je výhodná v poloza 2 nebo 3 pyridylového zbytku (N poloha 1). Pyrimidylová skupina (například vzorce B) je vázána na atom křamgku výhodné v poloza 2 nebo 5. Výhodné Jsou jedenkrát nebo dvakrát substituoVB~ né pyridylové nebo pyrimidylové skupiny, zejména vzorců A nebo B s m n o - 1 nebo...