Archív za 1990 rok

Strana 87

Zařízení pro snímání teploty tekutého kovu termočlánkem v licí pánvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268612

Dátum: 14.03.1990

Autori: Adamec Karel, Burda Karel

MPK: B22D 2/00

Značky: snímání, tekutého, panví, zařízení, teploty, termočlánkem, licí

Text:

...služby v tepelně velmi exponovaném prostoru. Při předem pevné nastavené poloze licí pánve umožňuje toto zařízení, aby termočlánek byl zasouvén ve stejném místě a se stejnou hloubkou ponoru. Získané údaje o teplotách jsou pak souměřítelné, nezatížené subjektivním lidským faktorem a přispívají k objektivízaci technologického procesu.Zařízení podle vynálezu je v praktickém příkladu provedení schematicky znázorněno ne připojeném výkresu,...

Štítová ochrana do ocelářské licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 268611

Dátum: 14.03.1990

Autori: Burda Karel, Chromčák Jaroslav, Andla Václav

MPK: B22D 41/00, B22D 41/06

Značky: licí, štítová, ochrana, ocelářské, pánve

Text:

...usadí, a který se spolu s pánví sklopí okolo do vodorovné polohy tak, že je umožněn vstup do límce pánve z pecní plošiny. Zařízení vyžaduje ovšem problematický šikmý tah jeřábového prostředku a po sklopení pánve neposkytuje obsluze žádnou ochranu proti uvolňování slitků z límce a výlevky pánve.Uvedené nedostatky odstraňuje štítová ochrana pro ocelářskou licí pánev podle vyná~ lezu, která se skládá ze štítové plošiny, k jejíž boční hraně jsou...

Štěrbinová dmyška k prodmýchávání tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268610

Dátum: 14.03.1990

Autor: Chovaniec František

MPK: C21C 7/072, C21C 5/46

Značky: dmyška, prodmýchávání, tekutého, štěrbinová

Text:

...mezi dvěma žáruvzdornými tvarovkami. Dilatace V žáruvzdorném zdivu zejména dinasu, který je objemové dosti nestálý, způsobují, že křídla trysky se k sobě přitlačí natolik, že znesnadňují a někdy úplně zabrání průchodu dmýchaného plynu.Tyto nedostatky odstraňuje podle predloženého vynálezu štěrbinová dmyšna, tvořená dvěma rovnoběžně uloženými plochými ocelovými plechovými křídly, a podstata vynálezu spočívá v tom, že obě plechová křídla...

Způsob výroby expandovatelného uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268609

Dátum: 14.03.1990

Autori: Král Pavel, Blüml Antonín, Troller Pavel, Tacl Alexandr

MPK: C01B 31/02

Značky: výroby, expandovatelného, způsob, uhlíku

Text:

...hmotnosti použitého uhlíku. Teplota použitá při výše uvedeném loužení oxidační směsi se může pohybovat od 15 OC do teploty bodu varu použité oxidační směsi. Doba, kterou se působí oxidační směsí na částice uhlíku, se může pohybovať od 10 minut do 6 hodin, přednostně od 1 do 4 hodin.Po loužení částic uhlíku oxidační směsi se provádí jejich promytí vodou za účelem odstranění zbytků oxidační směsi. Promytí se provádí, dokud hodnota pH...

Prostředek na mazání destičkových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268608

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bareš Milan, Rous Jaroslav, Cincibus Aleš, Fáměra Jiří, Němec Zbyněk, Šilha Josef

MPK: C11D 1/83, C10M 173/02

Značky: mazání, dopravníku, prostředek, destičkových

Text:

...hmot. vázanéhc ethylenoxidu a molekulovou hmotnosti 2 000 až 3 000 a dále obsahuje 42 až 64 hmot. vody. Prostředek jako sekvestrační přísadu obsahuje trojsodnou sůl kyseliny nitroltrioctové nebo tetrasod~nou sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové.Mazací prostředek na destičkové dopravníky podle vynálezu využívá velmi dobré mazací schopnosti N-acyl-N-ethanolaminu monoethanolaminového mydla mastných kyselín o defínovaném složení. Přípravek již...

Způsob výroby izolačního válce pro vinutí vzduchových transformátorů a tlumivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268607

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mužík František, Maloušek Antonín, Kořínek Petr

MPK: H01F 27/28

Značky: výroby, izolačního, způsob, válce, vzduchových, vinutí, tlumivek, transformátoru

Text:

...izolačního válce pro vínutí vzduchových transformátorů a tlumivek. Podstata vynálezu spočíva v tom, že se na přípravek válcovitého tvaru. opatřený na svém povrchu separační polytetrafluoroetylénovou fólíí, navinou nejméně dvě vrstvy plsčovitého textilního pásu, na které se ještě navíne smršřovací tkanice. Takto připraveny izolační válec se ohřeje, čímž dojde ke smrštění tkanice, a tím i k částečnému mechanickému zpevnění vrstev válce, který...

Způsob přípravy směsného pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268606

Dátum: 14.03.1990

Autori: Plecháček Václav, Nečas Miroslav

MPK: C09B 65/00

Značky: způsob, pigmentů, směsného, přípravy

Text:

...nnganety. sloučeniay vytvüejí ee cenným baryiven neroopustnć soli nohou být eplikovíny take až po ukončení kopulačnł reakce. Při kopuloci nohou být v reakčnismč|i płitonny povrchově aktivní látky, jeko je například kelefunovć mýdlo, oxetylovanć nlkoholy nebo alkylfenoly, kondenzační produkty naťtaleneulfonová kyseliny e fornaldehyden atd.Kopulaoi směsi diazotowených aminoeulfonových kyselín benzenové a naftalenová řady a následujicím...

Odklápěcí mechanismus ventilátoru a ucpávky průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 268605

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kříž Ivan

MPK: F27B 9/30

Značky: ucpávky, průmyslové, odklápěcí, mechanismus, ventilátoru

Text:

...je opatřena isolací §, je usazeno levé vodítko ll ukončené prvním náběhem 15 a, dále pravé vodítko lg ukončené druhým náběhem 15 b a mezitěmito dvěma náběhy 15 a, 15 b je střední vodítko ll, ukončené nahoře obloukovou vo dicí částí lg. Střední vodítko má U-profil. V levém vodítku li je uložena oběžná kladka lg, která je otočně upevněna na kostře 3 odklápěcího mechanismu. Na střednímyodítku ll je uložena středová kladka ll, také otočně...

Zapojení přístroje pro aplikaci magnetického pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 268604

Dátum: 14.03.1990

Autor: Švanda Gustav

MPK: H01F 13/00

Značky: aplikaci, magnetického, zapojení, prístroje

Text:

...dekrementem ütlumu daným vlastnostmí aplikační cívky. Po ukončení této části pracovního cyklu zůstává část energie v kondenzátoru a při zahájení dalšího pracovního cyklu není nutné do tohoto obvodu dodávat ze zdroje plnou elektrickou energii, neboč je pouze třeba doplnit ztráty, kte ré vznikly při předchozím pracovním cyklu.Podstata vynálezu bude dále objasněna na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, který...

Ovládací zařízení odklápěcí stěny sklopné nádrže, např. vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268603

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sýkora Ondřej, Hudeček Jiří, Svoboda Rostislav

MPK: B62D 33/02

Značky: odklápěcí, stěny, napr, ovládací, vozidla, zařízení, nádrže, sklopné

Text:

...5 odstraněním technické překážky horní hrany, v závislosti od výklopných tlačných hydraulických válců. Při vyklápění se čelo i bočnice samočínně plynule zvedne a při usazování korby se čelo (bočnice) plynule uzavře. Zařízení je jednoduché konstrukce a ninimální pořizovací hodnoty,s minímální ůdržbou a dlouhou žívotností. Podstatnou výhodou je rovněž to, že zvednutím zadního čela nebo bočnice je možno sklápět veškeré druhy materiálu, aniž...

Způsob katalytické hydrogenolýzy hexachlorcyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268602

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rýdl Jaroslav, Beránek Ivan, Uhlíř Miroslav, Veselý Jiří, Haruda Josef

MPK: C07C 5/02, C07C 13/18

Značky: způsob, katalytické, hydrogenolýzy, hexachlorcyklohexanu

Text:

...jsou cyklohexan a chlorovodík. Použitý molární poměr vo díku k hexachlocyklohexanu činí 8 až 60.způsobem podle vynálezu lze s výhodou pracovat kontinuálné. za uvedených reakčních podmínek dochází k hydrogenolýze vazeb mezi chlorem a uhlíkem v hexachlorcyklohexanu, uhlíkatý skelet cyklohexanu zůstává zachován. Nevznikají žádné halast~ ní látky, vedlejším produktem reakce je chlorovodík, který lze využít. Pracuje ses pevným ložcm...

Indukční integrované čerpadlo elektricky vodivých kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268601

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bláha Jaroslav, Černý Václav

MPK: H02K 44/00

Značky: vodivých, indukční, elektricky, čerpadlo, kapalin, integrované

Text:

...rotoru indukčniho stroje a v dosledku točivého magnetického pole se otéči okolo osy stroje s zároveň působenin sxiélnich silových složek se pohybuje ve seéru diagonélnin s vystupuje otvory v obvodové čésti druhého viks.lndukčni integrované čerpadlo elektricky vodivých kspelin podle vynélezu sé proti tredičnisu řešeni výhodu, že sdružuje souetroji dvou strojů do stroje jednoho.Ne přiloženén výkrese je znázorněn rovinný řez indukčniho...

Spôsob testovania mikroorganizmov na biopolymér-hydrolázovú aktivitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268600

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bejdová Mária, Zemek Jiří

MPK: G01N 33/573

Značky: testovania, aktivitu, biopolymér-hydrolázovú, mikroorganizmov, spôsob

Text:

...nie je potrebné odoberaĺ vzorky, ale úplne postačuje vizuálna zuena fyzikálnych vlastnosti, ku kvantifikácii výsledkov postačuje sledovanie zaeny abaorbancie konpozitnćho chronolytického biopolyueru priečnyn presvietenia štandardného nosného gelu. Uvedený postup anohonasobne zvyšuje produktivitu prace tak pri praci 3 prirodnýei izolátni, knenni uloženýai v zbierkach aikroorganizuov ako aj knenai vyšĺachtenýni aatődani enzýnového...

Zapojenie dvojokruhového dynamického brzdiaceho zariadenia asynchrónneho brzdového elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 268599

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bies Rudolf, Štuller Alojz, Čičmanský Stanislav

MPK: H02P 3/06

Značky: brzdového, elektromotora, brzdiaceho, asynchrónneho, dvojokruhového, zapojenie, dynamického, zariadenia

Text:

...prvku g na etriedave napltie, pričom na etatorově vinutie 1 je pripojený usmernovač 5 vinutia brzdy 5. Na striedavé napltie je pripojená aj kaplcitná batéria Q tatorovůho vinutia Q asynchrěnncho brzdovćho elektromotora 1 cez obuedzovacie odpory § a trojftzový usmerňovač 1 a tiež kapacitna batéria 12 vinutía brzdy 5 asynchrőnneho brzdovćho elektroaotora 1 cez ochranný odpor 11 jadnofázový usmerňovať 1 Q a transforaàtor 2....

Spôsob prípravy vodnoalkanolického roztoku s obsahom beta-escínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268598

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šnupárek Vladislav, Chrenko Vladimír, Varga Ivan, Oravec Viliam

MPK: A61K 35/78

Značky: obsahom, roztoku, beta-escínu, vodnoalkanolického, spôsob, přípravy

Text:

...alkanolom C 1 až C 3 a dest. vodou na obsah beta-eacinuVýhodou poatupu podla vynálezu oproti doteraz použivanýn postupom je, že aa žiaka prakticky kvantitativne izolovaný beta-escin zo seuien pagaštan konakeho, surový produkt aa spolu s inartným materiálom lahko izoluje, je ho možne dokonale premyt, odpadá pracné spracovanie alebo Likvidacia natečných Lůhov po kryštalizicii a pripravený roztok aa priamo použije pre výrobu liekovej formy a...

Spôsob analýzy ionogénnych látok pri výrobe 5-amino-4-chlór-2-fenylpyridazín-3-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268597

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lúčanský Dušan, Pukáčová Anna, Ďulák Karol

MPK: G01N 33/48

Značky: výrobe, 5-amino-4-chlór-2-fenylpyridazín-3-ónu, ionogénnych, látok, analýzy, spôsob

Text:

...selektivite, rýchlost, presnost a spolahlivosč sposobu analýzy ionooennych látok pri výrobe chloridazonu podla vynálezu a najmä to, že umožňuje technicky nenáročnú súčasnú kvantitativnu i kvalitativnu analýzu všetkých ionogennych látok pritonných vo vzorke, bez ich chemickej derivátizácia, poskytuje široké možnosti jeho uplatnenia najnH pri komplexnej uadzioperačnej analytickej kontrole technologického procesu výroby chloridazonu, W...

Spôsob prípravy kryštalického dusičnanu amónneho a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268596

Dátum: 14.03.1990

Autori: Orság Ivan, Bartoš Vladimír, Németh Imrich, Krajčí Pavol

MPK: C01C 1/18

Značky: přípravy, zariadenie, dusičnanu, vykonávaniu, krystalického, amonného, spôsob

Text:

...j a/alebo kondenzátora gg. Mntečný roztok z kryštulickej kaše sa zhromažäuje v zberuči 1 mntečnáho roztoku, kryštalický dusičnan omőnny zo scparačného zariadenia 1 za tronsportným syntámom 15 a 1 § dávkuje do deaorbára 12. Vzdušnina do desorběra 11 so filtruje na flltri vzduchu 22 I ventilátorom Q so vhàňa do kondenzátora žg a do ohriovnča Q. Desorbovnný kryštalioký duničnnn amőnny z desorbéra 11 so zochytl v odlučovoči Q | vzdušnina sa...

Spôsob prípravy 2-chlór-4-etylamino-6-izopropylamino-1,3,5-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268595

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šplháček Roman, Kopinič Vladimír, Mlynár Jaromír, Doležel Pavel

MPK: C07D 251/50

Značky: 2-chlór-4-etylamíno-6-izopropylamíno-1,3,5-triazínu, přípravy, spôsob

Text:

...stupňa sa obmedzuje rozpúšřanie organickeho rozpúšřadla vo vode, čo sa pri oddeleni fáz v deličke prejavi nižšim obsahom rozpúštadla vo vode,niłšini nákladmi na čistenie odpadovej vody a nižšimi stratani rozpúšřodla. oddelenia vodnej fázy za prvý stupňom sa znilia energetická náklady na dopravu, prikon niešadiel v aparátoch za deličkou, znižia sa nároky na veĺkost aparátov, zniži sa celkový obsrk soli v syatáne a tým aj znečistenie produktu,...

Spôsob izolácie antiidiotypových protilátok vo veľkých množstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 268594

Dátum: 14.03.1990

Autori: Karabová Elena, Sova Oto, Viest Miroslav, Weigl Evžen

MPK: A61K 39/00, G01N 33/48

Značky: veľkých, izolácie, spôsob, protilátok, antiidiotypových, množstvách

Text:

...jednou dívkou intraauakularne. Po obdobi, ked tieto zvierata vytvoria doetatočnú hladinu antiidiotypových protilátok, sa ich érua pracuje ako povodný biologický aateriil /povodna aérua/ až kýa výsledný produkt navykazuje jedinú iaunoprecipitačnú liniu pri inunochonickej kontrole. Vyizolovane antiidiotypova protilútky sa po etabilizłcii a pridani adjuvanau aplikujú ako ochranná iaunizačna latka, ktora pdsobuje u hovädzieho dobytka...

Rýchloupínač pracovných nástrojov pre malé nakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268593

Dátum: 14.03.1990

Autor: Jeckel Anton

MPK: E02F 3/36, E02F 3/96

Značky: nástrojov, malé, pracovných, rýchloupínač, nakladače

Text:

...21 je tvorena doskou jj, ktori je pevne spojeni s opierkaai 19. V doake 11 je otočne uložený excentar 1,Dričoa plati, že os excentra 1 je kolnb na on skrutiek 12. Teleao ekcentra 1 je svoji vonkajłia tvarom aedzi upinaciai doskaai 13 nerotačné, z vnútornej strany ná tvarovć vybranie zodpovedajúce tvaru pevného čapu 15. Predná čast telesa excentra 1 val°°Y 5 t§h 0 tvaru je otočne uloženl v doake 11 a opatrení ovlâdacou pákou 15. Pevný čapl§/...

Spôsob znázornenia hlienu v parafínových rezoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 268592

Dátum: 14.03.1990

Autor: Tothová Katarína

MPK: G01N 1/30

Značky: hlienu, rezoch, spôsob, znázornenia, parafínových

Text:

...vode, nechá volne uachnúĺ na vzduchu a naaoči sa do xylánu, kde sa ponechá po dobu 5 až 10 ain. za týa aa raz prevratvi aádioa, napriklad kanadekýa balzaaoa rozpuatnýaVýhoda vynálezu apočiva v značnej časovej úspora voči predchádzajúci- spôsobofarbenia, rýchla a nenáročná priprava farbiacich roztokov, dlhodobá trvanlivost ofarbených preparátov,dobrý farebný kontrast a táto aetőda priapieva k dalšieau objasňovaniu vlaatnoati hlienu a...

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy z výroby penicilínu ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268591

Dátum: 14.03.1990

Autori: Brokeš Peter, Forsthoffer Július, Mazáň Štefan, Bučko Michal, Jakubová Antonia, Višacký Viliam

MPK: C12N 9/58

Značky: spôsob, získavania, pôdy, penicilinů, výroby, enzýmov, ultrafiltráciou, fermentačnej

Text:

...neabrbnu a deliacou hranicou S 000 - 50 000 nolakulovej hnutnoati, ktoré zadrłiavo výaokouolekularne latky a naopak prepůiía nizkoaolekularne lot ky feraentačnaj pâdy.Z koncentràtu vyaokonolekulàrnych látok ziakaněho pomocou ultrafiltrácie je nožnt ziekavač viaceré prieayeelne významnú enzýay, hlavne proteazy. Tieto anzýay, ktoré sa stanú takto vedĺajiia produktu výroby penicilinu sa doteraz nijako nevyulivajú a naopak ako cudzoroda...

Spôsob prípravy enamínov 5-nitro-2-furánového a 5-nitro-2-tiofénového radu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268590

Dátum: 14.03.1990

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 333/44, C07D 307/73

Značky: 5-nitro-2-tiofénového, spôsob, enamínov, 5-nitro-2-furánového, přípravy

Text:

...od doteraz NV reakcii. Nnkoĺko subutitůcie prebiehajú na nasýtenon uhliku a predchbdznjú łragmentačnú reakciu, majú širšie uplatnenie a predstavujú nový typ reakcie.19,3 g /0,1 mol/ 3-/5-nitro~ 2-furyl/propćnovej kyseliny sa suspendovalo do 250 ml C 32 I pri teplote varu rozpůšřadle v priebehu 3 h pridalo 16 g brômu. Po odfarbeni roztoku sa pridalo k intenzivne miešanému roztoku 30 g piperidinu a po 5 h miešania sa rozpúšĺadlo oddestilovalo za...

Spôsob regenerácie fosfátového kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268589

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hudák Ján, Hradský Ernest

MPK: C01B 25/234

Značky: regenerácie, spôsob, fosfátového

Text:

...kyeelinouairovou o anołatve v rozsahu 101 až 102 X hnotnoatných voči jej teoretickćmu množstvu zodpove~ dajúcenu obsahu foaforu v kale. Pridůvanie kyaeliny airovtj ee deje za neuatlleho aiev łania reakčnej zeeai e jej ohrievanie po dobu odperenie 70 až 75 Z jej objeľu. Ďalej aa reakčna ee achladzuje po dobu vytvorenia kryštàlov airanu želetiteho a filtre kyseliny ioeforečnej aa odeàva a odvedza do zeeobnika pre Čallie poułitie. S...

Spôsob striedavej výroby roztokov dusitanov a dusičnanov a zariadenie k prevadzaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268588

Dátum: 14.03.1990

Autori: Matzenauer Tomáš, Búci Ladislav, Kontra Andrej

MPK: C01D 9/00

Značky: striedavej, roztokov, zariadenie, prevádzaniu, spôsob, dusitanov, tohto, výroby, dusičnanov, spôsobu

Text:

...konltruklne nonlroćných ůprov. Nlkledy no roabixltiu sú preto all a dobe na zavedenia výroby je krłtka.Na pripojenoa obrazku jo uvadunl tehnologik| echłoe epoeobu I zariadenia podľa vynłlezu, eko zariadenie na ztrledavú výrobu roztoku dusitenu odnlho n kyseliny dueilnej, alebo len výroby kylelinylduzičnoj, ne atrednottakovej výrobni kyaeliny duaičnaj,vybevone dvoni abeorpčnýei kolőnani. Abaorpčnl kolonn J olldtnl eitový-i elllaoi je...

Tienený oznamovací kábel s kombinovaným tienením

Načítavanie...

Číslo patentu: 268587

Dátum: 14.03.1990

Autori: Verbich Otto, Miertuš Roman

MPK: H01B 11/06

Značky: tienený, oznamovací, kábel, tienením, kombinovaným

Text:

...tienenia pri stredných a nižších frekvenciách použitím plastovej fólie s vrstvou elektricky dobre vodivóho kovu a na nom kovu 5 vysokou magnetickou permeabilitou, prípadne zvlášt kovovej fólie 2 materiálov dosahujúcich velkost relativnej magnetickej permeability až niekolko desiatok tisíc, alebo najnovšie fólií z tzv. kovo Hvých sklvl. Alikňciou rn 7 minlnných drôiiknv nn vnnknjňiu knvnvú vrstvu fnlin nn jnnunk zvýši ulokllvna dĺžka...

Manipulačný stôl pre ohýbanie a vysúvanie rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268586

Dátum: 14.03.1990

Autor: Pašák Jozef

MPK: B21D 7/06

Značky: rámu, ohýbanie, stôl, manipulačný, vysúvanie

Text:

...rozmeru rámu vysúvacie zariadenie vysunie konce rámu, ktoré eštenie sú zvarené,vždy do rovnakej polohy a odpadá prestavovanie vysúvacieho zariadenia, čim sa skráti ćas prestavovania výrobného zariadenia na iný rozmer rámu. Ďalšou výhodou je, ie konce rámu po ohnuti sa oprú o polohovaciu lištu, s ktorou sú v stykui počas vysúvanio a to dotieľ,kým ich neuchopi vyberecle zariadenie. 1. Priklad vyhotovenia zariadenia podĺa vynalezu je znázornený...

Zmes na výrobu jednotkových polyuretánových podošiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 268585

Dátum: 14.03.1990

Autori: Siegert Anton, Kotes Kamil, Šmálik Mojmír

MPK: C08L 75/06

Značky: podošiev, jednotkových, polyuretánových, výrobu

Text:

...rozvetveného polyesteralkoholu na báze kyseliny adlpovej dietylénglykołu a trimetylolpropánu v pomere 2 1, s funkůnostou 2,1 až 2,6, moiekuiovou hmotnostou 2 700, 0.38 až 0,4 hmotnostných diazobicyklo (2,2,2) oktánu, 0,42 až 0.7 t hmotnostných oleja. 0,5 al 0,6 R hmotnostných destllovanej vody, prípadne až 0,1 k hmotnostných oktoálu zinoćnatého a až 5.56 hmotnostných odpadového polyuretanu. KomponentyTechnický úcinok vynáiezu spočíva...

Spôsob tepelného spracovania vysokoteplotných supravodivých tenkých vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 268584

Dátum: 14.03.1990

Autori: Levársky Ján, Pleceník Andrej, Beňačka Štefan, Chromik Štefan

MPK: H01L 39/24

Značky: spôsob, supravodivých, tepelného, vysokoteplotných, tenkých, spracovania, vrstiev

Text:

...teplotách, takze dlfúznymi procesmi dochádza k interakcii podložky a vrstvy. čím sa zhoršujú základné kritické parametre supravodića, najmä jeho krítická teplota a kritická prúdová hustota vrstiev.Zmienenć nedostatky v podstatnej miere odstraňuje spôsob tepelného spracovania vysokotoplotných supravodivých tenkých vrstiev na báze oxidov prvkov vzácnych zemín podla vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že vrstva sa žíha vo vákuu s...

Elektromechanický prevodník dvojradového vstrekovacieho hydrogenerátora paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 268583

Dátum: 14.03.1990

Autori: Blizniak Jaroslav, Ochodnický Vladimír, Prpič Ivan, Mancovič Milan

MPK: G05D 13/62, F02M 51/00

Značky: hydrogenerátora, paliva, převodník, vstrekovacieho, dvojradového, elektromechanický

Text:

...prvému koncu druhej regulačnej tyče 5 je dalej prichytený cez tiahlo lg indukčný snímač Q polohy. K druhému koncu prvej regulačnej tyče 2 je cez kulisu li 5 čapom lg pripevnená dvojramenná páka ll, stredom upevnená v kĺhu Ž a druhým koncom pripevnená cez čap iz a kulisu lg k druhemu koncu druhej regulačnej tyče 5. Prvá regulačná tyč 2 je druhým koncom dalej cez prvú tlačnú tyčku Z spojená 5 prvým proporcionálnym elektro-magnetom Q, zatialčo...

Univerzálna upínacia čeľusť rotačných predmetov z plastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 268582

Dátum: 14.03.1990

Autor: Čenčák Dušan

MPK: B29C 65/74

Značky: predmetov, čeľusť, plastických, univerzálna, materiálov, upínacia, rotačných

Text:

...prostredníctvom skrutky suportu upínacej ćeĺuste. Skrutka suportu pritom presúva kameň suportu v jeho uložení s presným smerovým vedením. Dve, spravidla dolné čeluste,umiestnené na dolnom dieli prstence, sú určené na nastavenie priemeru upínanej plastovej rúrky, tyče a podobne, alebo iného rotačného materiálu, polotovaru a podobne, pričom horná čeĺusĺ, po priklopení horného dielu nosného prstenca je dotlačujúca a upevňujúca. Tuhost...

Spôsob výroby polypropylénu pre polypropylénové vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 268581

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pospíšil Ladislav, Pokojný Jozef, Pác Jiří, Kaššovič Vratko, Rzyman Tadeáš, Javorek Miroslav, Mišo Jozef

MPK: C08L 23/12, D01F 6/06, C08F 8/50...

Značky: polypropylénu, výroby, polypropylénové, spôsob, vlákna

Text:

...pre vlákna.Niže uvedený priklad ilustruje postup prípravy a podmienky pri príprave polypropylénu pre vlákna 5 modiíikovanýml molekulovými hmotnosĺami.Príklad Do závitovkoyoj pomalobažneá mieěačÉy sa vložilo 100 hmotnootnýçh dielov práškovéhoizataktického polypropylénu 5 hodnotou indexu toku ll /stanovené podla ČSN 64 0861/ uvedenou v tebuĺke č.1. Ku práškovému polypropylénu sa zamiešali aditíva a iniciátor v množstvách uvádených v tabuĺke Č....

Automatický Mössbauerov spektrometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 268580

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lipka Jozef, Gröne Rudolf

MPK: G01T 1/00

Značky: automatický, spektrometer, mössbauerov

Text:

...časového intervalu,pomocou zariadenia výmeny absorüátoruv, na meracom mieste vymenia neznáme absorháto ry a standartný absornátor, pricom ľladĺaca jednotka, ktorá riadi cyklickú výmenu absoroátnmv, aicasneS VÝmC 0 U prepne cast pamate mnohokanúlnvćho amplitúdového analyzátora, do ktorej sa ukládajú namerané výsledky tuk, že každému mnrnnćmu ahsorhalnrn je rirndcnñ vždy jemu odpovedajúce cast pamäte. Podla zmeny parametrov štandartného...

Spôsob prípravy terpolymérovej etylakrylát-metylmetakrylát-akrylonitrilovej vodnej disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268579

Dátum: 14.03.1990

Autori: Capek Ignác, Bartoň Jaroslav Člen Korešpondent Sav

MPK: C08F 220/44, C08F 2/26, C08F 220/12...

Značky: přípravy, vodnej, spôsob, disperzie, etylakrylát-metylmetakrylát-akrylonitrilovej, terpolymérovej

Text:

...kopoly mérovej vodnej disperzie a rýchlosĺ kopolymerizácie.Do trojhrdlej reakćnej banky objemu 1000 ml opalrenej miešadlom, spälným chladičom,prívodom pre dusik a zariadením pre kontinuálny odber vzorky vodnej disperzie sa vdavkuje A 50 g destilovnej vody, ZAS g etylakrylátu, 31.6 g metylmetakrylátu, 3 G,á g akrylonltrilu a 1.3 hmotnostnýćh dielov nátrium-10-Ep-(l-nonyl)íenyloxi-3,6,9,l 2-tetraoxatetradekanylsulľátu (Etoxon AF-5). Po...

Spôsob prípravy terpolymérovej etylakrylát-metylmetakrylát-akrylonitrilovej vodnej disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268578

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bartoň Jaroslav Člen Korešpondent Sav, Capek Ignác

MPK: C08F 220/44, C08F 2/26, C08F 220/12...

Značky: přípravy, terpolymérovej, disperzie, spôsob, vodnej, etylakrylát-metylmetakrylát-akrylonitrilovej

Text:

...hmotnostných dielov nátrlum-làfp-(1-nonyl)ľenyloxy)-),6,9,12-tetraoxatetradekanylsulfáä tu (Tween A 0) (aníónovy emulgátor) a 0,2 hmotnostných dielov 6-D-palmitoyl-2-D-(3,6,9,12,15,18,24,27,)U,,)6,)9,42,45,AB,l,SA,S 7-nonàdecio×a~ 59-hydroxy-l-nonapentakontyl)-1,A- I ~anhydroglucitolu (Etoxon AF-5) (neionový emulgátor) vztiahnuté na D 0 hmotnostných dieloý vody. Po 30 minútovom miešaní pri A 00 otáčkach za minútu a teplote 60 °C...

Zariadenie pre pohon ohýbacej konzoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 268577

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gröne Jozef, Gröne Emil

MPK: B21D 7/02

Značky: ohýbacej, zariadenie, pohon, konzoly

Text:

...kvapaliny na Jednu nlobo druhú atrmm pioutn an hydraulický vuloo vo vodoniach Vysúva a pootĺnčn ohýbncou lconzolou. Pomorom plâch piostu u piustnioo Jo dnnć, že rýchlosĺ návratu ohýbacoJ ČOĺlISÝ-U jo väčšin ako xýchlosľ pracovná. Pri. rovnakom prioxuero prlmuočiuroho hydromotora Jo vyvodanl ohýbuciu silu väčšiu. Odstrćmonim roľnzu sa dosiułme tuhé bozvolovć spojenie pohonuohýbacoJ konzoly, odstráni aa lunitanio pohonu n odatrĺmi sa prenos sil...

Zariadenie na nanášanie tuhých povlakov zo suspenzií na kovové telesa za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268576

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šalak Andrej, Černík Bohumil, Škoch Václav

MPK: B05C 3/02

Značky: nanášanie, suspenzií, zariadenie, kovové, tělesa, tepla, povlakov, tuhých

Text:

...Na výstumoJ strane prechodného ohrievncioho dlolu i je podia výšky polovýrohkov preutąvitolxxý doraz iz, o ktorý na polovýrobok oprie. V tejto polohe na zmení jeho toplotn bezdotykovýu aninnňom g teploty. V prípade, že polovýrobok má nižšiu ako požadovanú teplotu, núdzové Wrýhybka 6, ovládam dvojčinným mtaumaliokýu vnlcom 1 , proklopí vnhadlo 18 tak, že polovýrobok nn dostanu v smere öinrkovąnnj šípky m obrázku 2 do grnvitačného sklzu z u tý...

Spôsob počítania bunkových elementov v mlieku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268575

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kohlmayerová Tamara

MPK: A23C 7/00

Značky: bunkových, elementov, počítania, spôsob, mlieku

Text:

...buňkovýoh elementov v mlieku spočíva v ton,že vopred priprąvenő nátery linka niektorým z bežne používaných upâeobov ni upravime na počítanie tak, že Ipeoialne uprąvenou preporočnou dvajihlu o rozpätí hrotov 1 mu urobíne oez vletlcy ĺtyri nátery ne. ekliöku dva paralelne prebiehąjúoe pćey. Potom na každou z náterov urobíme kolmo na predchádzajúce pu eäte dv paralelne prebiehajúoe pásy. Na prieeeöníku jednotlivých pánov vtniknů v každou...

Zariadenie na odstránenie nebezpečia výbuchu plynov, odcházajúcich z kalcinačných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268574

Dátum: 14.03.1990

Autori: Maslonka František, Kosorín Peter, Gálik Miroslav

MPK: F27D 21/04, F27D 21/00

Značky: výbuchu, odstránenie, zariadenie, plynov, pecí, nebezpečia, odcházajúcich, kalcinačných

Text:

...a prídavných zariadeni, ktorůho podstatu. spočíva. v tom, že potrubia V čnsti hlavy poco jo vybavené ako protiplmxxoñová poistku a v lconcovoj časti prechádza do zmíošavačn, oputronóho na spodnej časti ventilátorom wrzduchu, s vývodozz v tvaru dýzi, pričom zmlošnvacia čast vyústujo do spnlovacoJ koxznory, 5 horúkmn n s Výmoniluui tepla, pričom v konxíxxovoJčasti s vontilíxtorom jo umiestnená dotokčxnć čnst.Účinok prmłlcludmzćlzo riešenia...

Elektrický vyhrievací koberec

Načítavanie...

Číslo patentu: 268573

Dátum: 14.03.1990

Autori: Murányi Pavol, Schubert Ivan, Belák Viktor, Janíček Vladimír

MPK: H05B 3/26

Značky: elektricky, vyhrievací, koberec

Text:

...lcobercov sa docieli zvýšená obrátkovost systémevćho dobnenie., zrýchli se výstavba monoliticlcých konštrukcií., možnost betőnovunia J. v zlnnnýoh mesiacoch u zaručí. sa požadovanú Kvalitu monollticlzých lconštnüccii, Príklad uľyhotovunlu elektrického vyhríovncloho koborcu Jo nn priloženom výIu-oso,kdo na obr. l Jo schćmnticlcě usporiadanie konštrukcie elektrického vyhriovuciolzo kober ou a nn obr. 2 Jo čiastočný ro jeho...