Archív za 1990 rok

Strana 85

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268692

Dátum: 11.04.1990

Autori: Yoshida Ryo, Hamada Tatsuhiro

MPK: A01N 43/38

Značky: prostředek, herbicidní, synergický

Text:

...1 adon kapelnáho noaičew nebo ředidle jsou erometicke uhlovodiky (napriklad xylen, Iethylnaftalen), alkoholy (nepřiklad ieopropanol. ethylenglykol, c 91103 ° 1 Y) ketony (napriklad aceton, cyklohexenon,ieoforon). rastlinné oleje (například aojový olej. bavlnikový olej), dimathylsulfoxid,acetonitril. voda. atd.Povrchové aktivní činidlo použité pro eeulgaci, diperzi, nebo roztirýni může být Jakáhokoliv typu jako...

Listovka tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268691

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sidorov Jurij, Kachkov Nikolaj, Nazarov Vladimir, Makarov Vladimir, Nikandrov Jurij, Stojanov Igor, Kozhevnikov Vladimir

MPK: D03C 1/00

Značky: stroje, tkacího, listovka

Text:

...aegnentu jsou ve akříní § líetovky uepořáděny dorazy ll vo tvaru äroubo. jejichž polohu lze eeřízovet.Konec hřídela lg je opatřen vnější případně vnítřním šestíhranen nebo čtyřhranem. Jedno z uložení hřídole ve ěkříní łg líetovky je vytvořeno jako svěrací upínka lg. Na hřídelí lg je upevněn ručkový índíkětor lg a k něnu přiřazená stupnice 39, uspořádáná na skříní łg líatovky.Podle druhého provedení je uotavovací ústrojí 35 ozubaněho...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268690

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brownell Keith, Baker Don

MPK: A01N 43/40

Značky: prostředek, fungicidní

Text:

...Vzniklé soli Jsou rovněž ľungicldně účinné.V reakčni nádobi se enisi S-nmino-I-msthoxy pyridin (12,a q. 0,10 molu) a 10 mi pyridinu vo 200 ml dichlormathnnu. K raakčni mini so v průběhu 2 minut pridá 9,1 ml (0,10 molu) chloridu cyklopropankarbnxyloůá kysgliny. Ronkce je exothcrmickú a teplota vzrosto na Já °t. Reakční oměs se nechá Jednu hodinu stát při teplotě miątnosti a pak ae reakćni omes promyja 200 mi 2 roztoku hydroxldu...

Prostředek k potírání peronospory vinné révy a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268689

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mirenna Luigi, Garavaglia Carlo, Menconi Augusto, Camaggi Giovanni, Gozzo Franco

MPK: A01N 47/34, A01N 47/40

Značky: látek, vinné, prostředek, révy, účinných, způsob, potírání, peronospory, výroby

Text:

...skupinu účinných látek podle vynálezu tvorí ty sloučeniny obecného vzorce I,v němž R 1 představuje pulyfluoralkylovou skupinu, která odpovídají obacnému vzorci la174 m ve kterém R znamená otom vodíku nebo alkylovou akup 1 nu s 1 až A atomy uhliku,Ľ je číslo o hodnotě 1 nebo 2,A představuje alkylsnovou skupinu s 1 až 6 atomy uhliku nebo fenylenovou skupinu a R představuje polyfluaralkylavou skupinu obsahující 1 až á atomy uhlíku a...

Způsob výroby substituovaných imidazopyrrolových,- pyridinových a-azepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268688

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 471/04, C07D 487/04

Značky: a-azepinových, výroby, imidazopyrrolových, substituovaných, derivátů, pyridinových, způsob

Text:

...gonadotropin,ngg 1 eąu 31 cg de potom °rg 1 ě sloučenina podle vynálezu a po jedná hodině adroatendion. Minimální účinná dávka sloučenin podle vynálezu se pohybuje zhruba mezi 0,01 a 10 mg/kg nebo Je Ještě nižší. Protinadorovou aktivitu, zejména pokud jde o nádory záviaeáíci na tvorbě eatrogenu, je možäo doIožitin vivo například na kryaích aamiciche(Spřague-Dawler) a nádorem mléčné žlázy vyvolanym EMEA. Slouěeniny podle vynálazu způsobuaí...

Způsob výroby substituovaných imidazopyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268687

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 487/04, C07D 471/04

Značky: výroby, způsob, derivátů, imidazopyridinových, substituovaných

Text:

...následující den potom orálně sloučenina podle vynálezu a po jedné hodině adrostendion. Minimální účinná dávka sloučer nin podle vynálezu se pohybuje zhruba mezi 0,01 a 10 mg/kg nebo je ještě nižší. Protinádorovou aktivitu, zejména pokud jde o.nádory závisejíci na tvorbě estrogenu, je možno doložit in vivo, například na krysich samicioh (Sprague-Hanley) s nádorem mléčné žläzy vyvoleným DMBA. Sloućeniny podle vynálezu zpüsobují téměř úplnou...

Způsob výroby substituovaných imidazopyrrolových,- pyridinových a-azepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268686

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 471/04, C07D 487/04

Značky: způsob, substituovaných, pyridinových, výroby, imidazopyrrolových, a-azepinových, derivátů

Text:

...následuJíci den potom orálně slouěenina podle vynálezu e po Jedná hodině adrostendion. Minimální účinná dávka nloučenin podle vynálezu se pohybuJe zhruba mezi 0,01 a 10 mg/kg nebo Je Ještě nižší. Protinádorovou aktivitu, zeJména pokud Jde o nádory záviaeJící na tvorbě estrosenu, Je možno doložit in vivo,například na krysích samicích (Sprngue-Dawley) s nádoren mléčné žlázy vyvolaná IKEA. Sloučeniny podle vynálezu způeobuJí téměř...

Způsob výroby substituovaných imidazopyrrolových,- pyridinových a-azepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268685

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 471/04, C07D 487/04

Značky: substituovaných, imidazopyrrolových, způsob, výroby, pyridinových, derivátů, a-azepinových

Text:

...překvapení bylo tJiSätěno, že i když elcučeniny podle mÍ 1 § 5 ýIÍJICl.úČ .§Íľbitory aromateey in vitro a in vivo, nov-ykazuJí zřeJaě in vivo inhibiční íčinnoat na štěponí cholootcrolováho poetranního řetězce, protože nevyvolávaJí hypertroíii nadladvinek,Jak bylo ověřeno vyhodnoconía endokrinních orgánů.vzhledem ko evýn farnakologiclzým vlastnostea (inhibitory aromatasy) eo eloučoniny podle vwnálezu nohou. používat Jako láčiva, například vo...

Způsob výroby substituovaných imidazopyrrolových,- pyridinových a-azepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268684

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 471/04, C07D 487/04

Značky: pyridinových, výroby, substituovaných, derivátů, a-azepinových, způsob, imidazopyrrolových

Text:

...mm. Sloučeniny podle vynáleou apůsohuąlí teněř úplnou regresi a potlačení vlniku nových nddorů při orální aplikaci denních dávok pohybuaíoíoh ee zhruba od I do 20 ag/kg nebo davek Ještě nižších.S překvapení bylo aaištěno, že i kdy slouöeniny podle vynáleau Jsou íčinnýni inhihitcry aronataay in vitro a in vivo, nevykaaugjí sřeaaě in vivo inhihiční účinnost na stěpení choleaterolcveho postranního řetězce, protože nevyvclavaaí hypartrorii...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268683

Dátum: 11.04.1990

Autori: Knauf Werner, Salbeck Gerhard, Waltersdorfer Anna, Schubert Hans Herbert, Lüders Walter

MPK: C07F 7/08, A01N 55/00

Značky: akaricidní, výroby, látek, účinných, insekticidní, způsob, prostředek

Text:

...jednou nebo dvakrát atomem fluoru, methylovou skupinou, fenylovou skupinou nebo tenoxyskupinou, která Je Ještě sama. popřípadě substítuována methoxyskupinou nebo atomem fluoru, nebo ,jeJí různé optické isomery, Jako i Její možné směsi isomenl. Jako speciální příklady substítuentů ve významu symbolu R lze uvěstR 2 a R 3 znameneJi ellqlovou skupinu e l až 3 ntomy uhlíka, jako methylovou skupinu,ethylovouuàkupinu, isopropylovou skupinu a...

Způsob výroby 2E, 4E dodekadienových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268682

Dátum: 11.04.1990

Autori: Reiter József, Körtvélyessy Gyula, Barkóczy József

MPK: C07C 69/52, C07C 57/02, C07C 57/03...

Značky: výroby, způsob, dodekadienových, kyselin

Text:

...dalšího postupu popsaného v tento patentu se dihydrocitronellsl obecného vzorce III kondenzuje s acetyliden obecného vzorce XIR 3 znamená lithium, sodík, draslík nebo hořčík,nečež se acetylonový derivát obecného vzorce IIItakto získaný zpracuje a ortho-eateren v přítonnosti slabé kyseliny Jako ketalyzétoru a dostane se allenester obecného vzorce XIII .kde R 1 má význam uvedený výše,načez se tento produkt převede v nlkalickém prostředí...

Zařízení ke snášení přeložených tiskových archů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268681

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hänsch Egon

MPK: B65H 39/04

Značky: tiskových, archů, snášení, zařízení, přeložených

Text:

...obíhají přes řetězová kola 15,jj sousednícb snášecích dopravníků g. Snáěecí dopravníky g jsou tedy ke společněmu otáčení kolem os otáčení 11 g spojený vzájemné řetězy 3 B a s pevným řetězovým kolem l řetězem j 6. Toto spojení má za následok, že při otáčení snáěecího bubnu 2 ve směru ěipky L se snáěecí dopravníky §, 8 v důsledku odvslování svých řetězovych kol 34 po hnacíu řetězu 3 § otdčejí kolem osy otáčení § 15 své nosné skříně 31 v...

Optická snímací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268680

Dátum: 11.04.1990

Autor: Van Rosmalen Gerard

MPK: G11B 7/095, G02B 27/62, G01B 11/14...

Značky: snímací, jednotka, optická

Text:

...trsnoleční polohy e ůhlová polohy objektívu upreven detektor citlivý ne zářeni.vynález bude nyní vyevětlen ve spojitosti s výkresy na příkledu jeho použití v přístroji pro čtení nebo popisování optického nosiče záznamu, kde znázorňuje obr. 1 čtecí přístroj opetřený detekční soustevou pro detekci trsnsleční polohy e ůhloveCS 268 680 B 2 3 polohy podle vynálezu, obr. 2 eložený detektor túto eouatavy citlivý na záření, obr. 3 elektronický...

Zařízení pro udržování kontinuálního průtoku proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268679

Dátum: 11.04.1990

Autor: Greenwood Arthur

MPK: B65G 51/08

Značky: kontinuálního, proudu, zařízení, udržování, plynů, průtoku

Text:

...na ostatních místech regenerační nádoby nebo regeneračních nádob ae používá kontinuálního postupu. uvedeným pclokontinuálním pohybom katalyzétom se míní opakovany pohyb relativně malých množství katalyzétoru v ízce v-ymezenýoh proetorech v určitém čase. Například je možno uvést, že jedna vaázka katalyzétoru se odvédí z nádoby každé dvě minuty. Jeetliže je zásoba materiálu v nádobč dostatečně veliké, potom se tento pohyb blíží...

Automatický tiskařský stroj pro tisk textu na kinematografický film

Načítavanie...

Číslo patentu: 268678

Dátum: 11.04.1990

Autor: Selin Bjorn

MPK: B41J 3/21

Značky: kinematografický, automatický, tiskařský, textů, stroj

Text:

...s jedním koncem druheho tâhla. °ruhý konec druhého tàhla je spo CS 268676 B 2 3Text se na film nanàší tiskací jednotkou 5, znázornênou na obr. 1 a schematicky obrazenou na obr. 9. Při vlastním tísknutí je štoček 32, unístěný ve své tískací polo~ ze 13 /obr. 2/ tlačen směrem nahoru proti protítlakové desce 19 lobr. 6/ s filmem v dràze 5 pro posuv filmu, umístěným mezi protitlakovou deskou Ig a štočkem gg se Strgo nou filmu pokrytou...

Zařízení pro výrobu šablony pro sítový tisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 268677

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rückl Siegfried

MPK: B41N 1/24

Značky: výrobu, šablony, síťový, zařízení

Text:

...počet cz-akú-nutñö-volit tak, aby se krok poeuvu vodioích eání á rovnal vždy 10 um. Takovýto kroko vý motor g znázorněný na obrř 1 e 3 Je epoJen se äroubovým vřetenem 18, která Je v ze-ĺĺ běru s vodicímí sâněmí g.Na obr. 2 Je znázornäno Jiné provedení posuvověho pohonu. U tohoto provedení Je veden po dvou válcích 23, 21 nekonečný pás a, přípevněny konzolou g k vodioím aáním á. Pohonem válce 33, popřípadě válce g se vodící sáně § přiměřeně...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268676

Dátum: 11.04.1990

Autori: Messmer András, Pallos László, Grasser Katalin, Bankó Pál, Bátori Sándor, Petöcz Lujza, Szirt Enikö, Hajós György

MPK: C07D 471/04

Značky: kondenzovaných, as-triazinu, derivátů, způsob, nových, přípravy

Text:

...í-edidla (například vodu, ethanol, propylenglykol nebo glycerol atd.).Parenterální prostředky mohou obsahovat fax-maceutick-y vhodná rozpouštědla (například sezamový olej, podzemnicový olej, vodný propylenglykol, dimethylíormamid, atd.) nebo vodu, v případě, že se používa vodorozpuetných účinných příead. Vodné roztoky mohou byt tlumeny vhodným roztokom puíru nebo mohou být ieotonizovany pomocí vhodného kapalné ho ředidle....

Zařízení pro filtraci kapaliny, zejména vody s nepřetržitým proplachováním filtračních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 268675

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lukonits Ottó, Palócz László, Tóth Mihály, Bornemissza Endre

MPK: B01D 27/00

Značky: zejména, ploch, proplachováním, nepretržitým, filtračních, zařízení, kapaliny, filtrací

Text:

...Provozní náklady jsou nízke, jelikož filtrační zařízení podle vynálezu nevyžaduje trvalý dozor, zvláštní odborné znalosti obsluhy a rozsáhlou údržbu.vynález je dále popsán s odvoláním na výkresy na nichž jsou znázorněna jednotlivé provedení filtračního zařízení s. kde značí obr. 1 podélný řez jedním provedením filtračniho zařízení obr. 2 podálný řez jiným provedením tiltračního zařízení obr. 3 část řezu III - III na obr. l obr. 4 pohled shore...

Způsob homopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268674

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nocuki Genji, Itoh Kenichi

MPK: C08F 114/06

Značky: homopolymerace, způsob, vinylchloridu

Text:

...vazbu, která má velmi nepříznivý vliv na požadované účinky způ sobu podle vynálezu.Příkladem druhé složky částečně nenasyceného kopolymeru kyseliny akrylové s diethylenicky nenasycenou sloučeninou, tj. aloučeniny mající v molekule alespoň dvě ethylenicky nenasycené polymerovatelné vazby, jsou divinylbenzen, divinylnaftalen, rozpustné oligomerní dieny, jako je polybutedien, ethylenglykoldiakrylát, ethylenglykoldimethakrylát,ellylakrylát,...

Způsob výroby zinku z rud a koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268673

Dátum: 11.04.1990

Autor: Everett Peter

MPK: C25C 1/16

Značky: výroby, zinku, koncentrátů, způsob

Text:

...vyloučení slnku na katodě.vynález. zdokonnluje dosud známé způeoby, nebot veškeré rozpouätění a vylučování zinlm probíhá v jednoduché komoře za použití iontoeelektívní membrány. Není potřebu velké oběhová množství roztoku, protože loužení, ktoré probíhá plynule, spotřebovává vodíkové lonty vytvořená v komoře. Dále vynález je výhodný l tím, že dovoluje snadnou recirlctxlaci lontů mědi jako kstalyzátoru, s minimálními ztrátamí. Tento...

Způsob výroby substituovaných imidazo-(1,5-a)-pyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268672

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, výroby, substituovaných, derivátů, imidazo-(1,5-a)-pyridinových

Text:

...ovariálního estrogenu u krysích semic, jímž byl nejprve injekčně podán serový gonadotropin březích klisen a po dvou dnech pak lidský chloríový gonadotropin, následující den potom orálně sloučenína podle vynálezu a po jedné hodině androstendion. Minimální účinná dávka sloučenin podle vynálezu se pohybuje zhruba mezi 0,01 a 10 mg/kg nebo je ještě nižší. Protinédorovou aktivitu, zejména pokud jde o nádory závísející na tvorbě estrogenu, je možno...

Způsob spojování dvou konstrukčních částí za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268671

Dátum: 11.04.1990

Autor: Gál Pál

MPK: B23K 20/16

Značky: způsob, tepla, částí, spojování, konstrukčních

Text:

...na teplotě,času a tlačné oíle. Jsou-li čas a teplota stanovený předem jako technologické parametry,je spojení ovlivňováno tlačnou silou. Myšlenka vynálezu spoćívá v tom, že když zařížení pro vyvíjoní tlačné síly vyvíjí deformující tlsčnou sílu takové specifické velikosti, žena JGJÍ Pů 9 °b°ĺ Je nutno vzít ztetel jen ve vztahu ne průřez deformečního pomocného moteriálu, předetevuje-to jen zlomek práce, jí by bylo třeba k stlačení celé plechové...

Sušicí věž

Načítavanie...

Číslo patentu: 268670

Dátum: 11.04.1990

Autor: Larsson Sven-olof

MPK: B01D 53/26

Značky: věž, sušicí

Text:

...je obvyklá vkládat do čistící věže viožku 3 náplní síketivu pro absorbování vlhkosti etlačanáho vzduchu a případně vkládat l filtrační materiál pro odstrañování nečistot. Príklad takového provedení je znázorněn na obr. 1.V nádobd l je souoao ulužana vložka 1 naplněná sikativem pritlacovaná pružinou 2 k neznázorněnámu základu. Vyaousený vzduch prochází vzhůru kolem vložky 1 a pak dolů náplní slkativu vo vložce 3. Vzduch prochází síkntivem...

Kyvadlový lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 268669

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bernet Alois

MPK: B30B 1/26

Značky: kyvadlový

Text:

...Eep lg je osově přeatavítelně naěroubována dorazová matice lg. Dsové přeatavování dorazové matice li pro změnu zdvíhu tlačného píetu lg a tím nastavení výšky tváleného obrobku gg se provádí přes motoricky nebo ručně ovládané ěneková vreteno lg, která je v záběru se šnekcvým kolem ll, ueporádaným na vnějěím obvodu dorarové matice ll.Pro vyvlnutí vartíkálního, směrem vzhůru působícího lisovacího tlaku na tlačném pístu lg který může...

Způsob odstraňování oxidů dusíku z proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268668

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kristof Wolfgang, Schliebener Claus, Linde Gerhard

MPK: B01D 53/36

Značky: způsob, plynů, odstraňování, dusíku, proudu, oxidů

Text:

...řaäení přináší možnost rozdělit proud plynu doněkolika dílčích proudů, které jsou oddělaně přiváděny do vrstev katalyzátoru. Toznamená, že~plyn~může být rozäělen jak do vzájemné rovnoběžných dílčích proudú a v této formě může procházet vrstvami katalyzátoru, tak také může být do vrstev přiváděn po~ stupně.Kromě toho je možné rovněž měnit smer proudu plynu ve výměnícíeh tepla v oblasti katalyzátoru nebo mezi výměníkem tepla a katalyzátorem....

Způsob zjišťování objemu prostorů, zejména podzemních

Načítavanie...

Číslo patentu: 268667

Dátum: 11.04.1990

Autor: Megyeri Mihály

MPK: G01V 1/108

Značky: objemu, podzemních, prostoru, zejména, způsob, zjišťování

Text:

...však vyžadovalo těžení na ropněm poli zdokonalení a znovu uvedení sondy doprovozu. Avšak ani injektáží 231 m 3 cementu, gelu a jiného základkového materiálu se vy bavit nepodarilo sondu podle potřeby e dokončit její provedení. Proto se stalo zjištění velikosti prostoru kaveren a systému dutín spojených se sondou opět aktuálním a bylo tentokrát prevedené způsobem podle vynálezu.Na hlavu sondy bylo umístěno zařízení pro měření tlaku s...

Způsob výroby N-/4-(3-aminopropyl)aminobutyl/-2,2-dihydroxyethanamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268666

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nakamura Teruya, Takeuchi Tomio, Moriguchi Makoto, Umeda Yoshihisa, Fujii Akio, Umezawa Hamao

MPK: C07C 102/00

Značky: výroby, způsob

Text:

...oxydativnd štěpení sľoučenLnyobecneho vzorce I, která je ve vode rozpust- . ná. Je například výhodná užít kyselinu orthoperiodistou (HSID 6), metajodistan sodný (NAIDA)nebo metajodistan draselný (KIDA). V případě použití těchto činidel je obvykle možno provádět reakci ve vodném prostředí, avšak taká ve směsi vody a organického rozpouštědla jako alkoholu, například methanolu nebo ethanolu, dioxanu, etheru apod.Sloučeníny obecného vzorce I je...

Závěsné zařízení pro vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268665

Dátum: 11.04.1990

Autori: Baker Peter Frederick, Persicke Gunter, Child James Richard

MPK: B60G 17/00

Značky: závesné, vozidla, zařízení

Text:

...v kruhu. Na horní straně pístu gg kryje tento průchod ji pružná deska já nasazená na pístnici Q. Nad ní je pevná deska 59 oddelene od ní vložkou gg. Pevná deska gg omezuje zdvih pružná desky 25.Když vozidlo dostane náraz, listová pružina 1 se vychýlí nahoru, způsobí zdviženíválce lg a píst gg se priblíži k dolnímu konci válce lg. Tento relativní pohyb pístu gga válce lg způsobí, že kapalina, která je ve válci lg pod pístem gg, proudí podélnou...

Způsob výroby fenolsulfonftaleinyl-beta-D-galaktosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268664

Dátum: 11.04.1990

Autori: Buschek Herbert, Batz Hans-georg, Machat Rudolf, Kleemann Wolfgang, Herrmann Ruport, Weckerle Wolfgang, Kuhr Manfred

MPK: C07H 15/20, C09B 11/08

Značky: výroby, způsob, fenolsulfonftaleinyl-beta-d-galaktosidů

Text:

...vodě velmi lehce rozpustné.Předmêtem vynálezu je tedy způsob výroby sulfonFteleinyl-beta-D-galaktosidů obecného vzorce I, jehož podstata apočívá v tom, že se nechá reagovat funolaulfonftaleinve kterém mají R 1 až R výše uvedený význem, s 1-halogeno-alfa-D-galaktosou, persubstituovanou na atomech kyslíku 1, obecného vzorce IIIve kterém značí X atom halogenu aR 13 ochrannou skupinu použitelnou v chemii cukrú,za podmínek Waldenova přesmyku při...

Způsob omezení povrchového lomu taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268663

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ramamurthy Arakalgud Venkatapathia

MPK: C08J 5/18, C08F 210/02

Značky: povrchového, omezení, způsob, taveniny

Text:

...č. 3 920 782. Podle této metody, povrchový lom taveniny vzniklý během vytlačování polymerních materiálů se eliminuje chlazením vnější vrstvy materiálu, přičemž jinde se udržuje hmota taveniny při optimální pracovní teplotě. Avšak tato metoda se dá obtížně použít a řídit.vynález popeený v US patentu č. 3 382 535 spočívá v použití úhlu vytvářejícího kužel takže se dosáhne křívkové trysky (obr. 6 a 7 z patentu). sbíhave ve směru toku...

Jehelní talíř pro jednoválcový okrouhlý punčochový stroj na žebrové pletení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268662

Dátum: 11.04.1990

Autor: Vincoli Armando

MPK: D04B 15/18

Značky: jednoválcový, žebrové, stroj, jehelní, punčochový, pletení, okrouhlý, talíř

Text:

...z vnějšku na část obvodu talíře ve směru šípky III na obr.l.Jehslni talíř znázorněný na výkrese sestává z kotouče 10, vytvořeného jako jeden díl s nábojem 11, a z dolního prídavného dílu 12, který je připevněn ke kotouči lg šrouby ll z nichž jeden je zakreslen na obr.lV horní částí kotouče lg jsou vytvořeny radíàlní vodicí drážky lil oddělené od sebe přepážkemí lg. Vodící řádky lg mají konstentní šírku, mají uzavřené dno a jsou směrem...

Uzavírací šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 268661

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gladisch Manfred, Winklmann Ervin

MPK: F16K 3/14

Značky: uzavírací, šoupátko

Text:

...desky v jiných provedeních podle vynélezu.znázornená uzaviraci šoupátko je tvořeno tělesem eeatávejícim se zékl-adny 1 a z nástavec g. Nástaveo g je uzemi-en zévěrem 3. V rovine základna 1 je vložen v nástavci g sedlový prstence ž, uzavireciho ěoupátka, opatřený na vnitřní straně těsnicimi plochemi ž.Další části uzavirecího šoupétka jsou dvě klinové deslq 6 zavěšeni na vŕetenu g. Na svých vněj ších plochách jsou klinové desky § opatřeny...

Uspořádání dopravního, případně brázdicího řetězu pro stroj pro stavbu koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268660

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: řetězů, stavbu, případně, uspořádání, dopravního, brázdicího, koleje, stroj

Text:

...deska, přičemž krycí desky navzájom sousedících článků řetězu jsou ve svých spojovoných oblastech upraveny se vzéjemným přesahem při vytvoření zakřivené koncové oblasti. ve tvaru kruhověho obloukn.Toto výhodné vytvoření podle vynálezu zajišťuje účinnou a trvalou ochranu kloubů řetězupřed otěrem ostrohrannými kamínky štěrku a proti působení prachu, čímž se dosáhnevyšší životnosti dopravního, případně brdzdicího řetězu. I při této rozsáhld...

Zařízení pro výměnu měřicích a/nebo zkušebních sond

Načítavanie...

Číslo patentu: 268659

Dátum: 11.04.1990

Autor: Fohler Johann

MPK: F27D 21/00

Značky: zařízení, výměnu, zkušebních, měřicích

Text:

...11, definovaná vybráními ž klešřovýeh čelietí 12 se může vyklomit do libovolného eměruv prostoru. Chapač g ee tak může eamočinně ustavit do směru v prostoru, šilcmo položené dr~ žákové tyče lg, čímž se zabráni-poškození kontaktů gg, uspořádaných na držáková tyči l a rovněž se předejde poškození sondy 5 samé. Pritom je zaručeno bezvadně uložení sondy 5 na držákově tyčí lán.Aby chapač g, pokud ne něj nepůaobí žádné síly z. tyče 6, zůstával ve...

Způsob výroby expedice schopných balíků tiskovin, přicházejících v šupinovitém útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268658

Dátum: 11.04.1990

Autor: Honegger Werner

MPK: B65B 25/14

Značky: expedice, balíků, způsob, výroby, schopných, útvaru, tiskovin, přicházejících, šupinovitém

Text:

...se svine k dolní straně 5 této první tiskoviny 2. Podle obr. 3 pak pokračuje další svínování ve atejném smyslu, ktorý je znázorněn šlpkou Ě. Svínování útvaru 1 probíhá tedy tak, že přední hrana ga každé tisko viny se zavine zpátky k její dolní straně 4 a tedy směrem od další tiskoviny 2 a ttgSvinování útvaru l ve vysvětleněm smyslu šípky B je, jak bude ještě vysvětlenoxpředpokladem k tomu, aby se tiskoviny 2 daly snadno vyjímat z hotového...

Mokrý elektrický odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 268657

Dátum: 11.04.1990

Autor: Baab Heribert

MPK: B03C 3/53

Značky: odlučovač, elektricky, mokrý

Text:

...stejných vzdálenostech střídavě vysokonapětové elektrody a usazovaoí elektrody se závěsnými a oplachovými ustrojími podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že těleso má tvar kruhověho válce s volným průřezem nejméně 20 m 2 a ve sněru proudění plynu je uspořádéno jedno nebo více odlučovacích pol, které jsou ve směru výšky nejmćně jednou děleny, přičemž proti hornín částem usazovacích elektrod jsousměrovány rozprašovaoí trysky horních a...

Způsob přípravy imunoenzymatických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268656

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gros Pierre, Jansen Franz

MPK: A61K 39/395, A61K 37/48

Značky: přípravy, imunoenzymatických, způsob, sloučenin

Text:

...podle reakčního schematuP znamená bílkovínu, která se má substítuovat, Y znamená skupinu umožñujĺcí kovalentnl připojení reakćního ćiniola k bílkdvině,R znamená skupinu, na níž mohou být současně vázány substituenty Y a -S-S-X, aSkuňinou Y je skupina, schopná se vàzatkova 1 entní vazbou na kteroukoliv ze sku pin vázaných v bočních řetězcích aminokyselín tvořících bílkovinu, která se má substituovat. Z těchto skupin to jsou zejména koncové...

Rohové nůžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268655

Dátum: 11.04.1990

Autor: Camisa Alessandro

MPK: B23D 15/08

Značky: nůžky, rohové

Text:

...vybráním tvaru písmeno U na okraji dolních nožových nosiča a ohloukovou mezeru. Nosné deska je upevněna na svislé kluzné desce, která je ze stran vedena v kluzných vodicích členech. přičemž nnsná deska případně kluzná deska je spojena se zdvihacím ústrojím, které sestává ze dvou vzájemné rovnoběžných pák, jejichž přední konce procházeji výŕezem kluzne desky a nasou mezi sebou spojovací těleso výkyvně uložené mezi dvěma ložiskovými stojany...

Způsob výroby 2-substituovaných 2-(omega-quanidino-alkenamido, omega-quandino-alkenamido a omega-quanidino hydroxyalkanamido)-N-(4(3-aminopropyl)aminobutyl))ethanamidů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268654

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kondo Shinichi, Umezawa Hamao, Fujii Akio, Ikeda Daishiro, Iinuma Hironobu, Takeuchi Tomiuo, Nakamura Teruya

MPK: A61K 31/155, C07C 133/10

Značky: solí, omega-quanidino, 2-substituovaných, výroby, omega-quandino-alkenamido, způsob, hydroxyalkanamido)-n-(4(3-aminopropyl)aminobutyl))ethanamidů, jejich, 2-(omega-quanidino-alkenamido

Text:

...z filtrátu po mikrobiální kultivaci, 3 popřípadě chráněnýmí amino- a iminoekupinami, s alifatickým alkoholom nebo diolemPřítomné chránící skupiny se případně odštěpí.Sloučeniny obecného vzorce I se obvykle používají ve formě svých Iarmakologicky vhodných adičních solí 3 kyselinami. Jako uvedených adičních solí s kyselinami lze používat jejich adičních solí s anorganickými kyselinami, jako s kyselinou chlorovodíkovou, aírovou, fosforečnou...

Mechanizovaná výztuž pro zajišťování přechodu mezi porubovou stěnou a chodbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268653

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bohnert József, Szebényi Ferenc, Krupánszky József, Kovács Tamás, Solymos András, Noll István, Petrássy Miklós, Németh János

MPK: E21D 23/00

Značky: chodbou, přechodu, výztuž, porubovou, mechanizovaná, stěnou, zajišťování

Text:

...ajődnotný zajiětovaőí systěnrchodeb a křižovatek napojený na výztuž pcmbu, ktorý v nej různějěích nepŕíznivých geologických, provozně technických anebo i technologických podmínkách umožňuje ředit bezpečnost porubu, snížení nepříznivých silových účinku a zabezpečení regulace tlakových sil působících na výztuž.Příklady provedení mechanizovaná výztuže podle vynálezu jsou zobrazeny na výkreseoh, kde obr. 1 znázorňuje boční pohled na výztuž, obr....