Archív za 1990 rok

Strana 84

Způsob úpravy bělicího ustalovače ve fotochemii k jeho regeneraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 268732

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kuhn Jan, Trojan Miroslav

MPK: G03C 7/42

Značky: ustalovače, fotochemii, bělicího, úpravy, regeneraci, způsob

Text:

...ab bylo nočné po oddělení arełeníny eulndu stŕíbrneho, ustnlovač regenerovat pouhýn doplnění složek vyčgrpąnýcn ,jeho dosąvądní. ponad.,Devkovlní snlíidu. resp. vodneho roztoku tohoto sultidu (vhodne je poułít vodny roztok eultidu eodnőho) známe koncentrace, spoěívd v odaäření roztoku sulíidu a vlití(vhodne je poazle vlití) do plneho objem vyčerpaneho bälícího ustalovače se etanovenou konoentrucí .m. za ohyčejne teploty okolo 20 °c...

Způsob odstranění deformace ozubených tyčí řízení při kondukčním kalení zejména pro osobní automobily a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268731

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paukner Jaromír, Jaroš Pavel

MPK: C21D 1/42, C21D 9/32

Značky: zejména, zařízení, deformace, kalení, automobily, ozubených, tohoto, řízení, osobní, kondukčním, provádění, tyčí, způsob, způsobu, odstranění

Text:

...jejímu povrchu přitlačovány. Ozubená tyč ll řízení se předehne přes výškově stavitelné podpěry 2, 25. V takto předehnutám stavu následuje vysokoírekvenční ohřev a po jeho ukončení následuje rychlé ochlazení ozubená tyče ll řízení. Po ukončení kalicí operace je zakalená ozubená tyč ll řízení rovná.Rovnací zařízení se skládá z upínacího pneumatického válce l, který je upevněn na konzole 3, která je součástí pevného rámu kalicího stroje. Konzola...

Elektrolytická regenerační jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268730

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stručovský Jiří, Mainer Petr, Laudát Dalimil

MPK: C25D 21/18

Značky: jednotka, regenerační, elektrolytická

Text:

...katoda svým měnitelnym sklonem umožňuje definované vylučování kovových nečistot v požadovaném rozsahu. Změnou sklonu, při konstantním napětí zaručujícím doko Vnalé vylučovánípřähyĺečnéh 6 ňikIupřioptimálníproudové~hustotě na vylučovací čás ti kntody, dochází k volitelnámu rozložení spektra proudových hustot nutných pro vylučování kovových nečistot s možností změny Šíře zvolených proudovych hustot. Kryt na zadní části vylučovací katody...

Zařízení na dávkování hnací náplně do zápalek, nábojek a nábojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268729

Dátum: 11.04.1990

Autori: Limburk František, Hlavačka Vlastimil

MPK: G01F 11/00

Značky: zápalek, dávkování, nábojů, náplne, zařízení, nábojek, hnací

Text:

...hnací náplne nebo nerezová sloäe prostřednictvím hřídele l se segmenty g (obr. 5), který je otočný v obou smäreeh a umožňuje nabrání a vysypání prachové náplne v rozsahu 0 ° až 360 °. . Hřídel 1 l je otáčen pomocí ozubených kol 1 a ozubenýoh hřebenů 1 uložených na obou koncích hŕídele l, které jsou ovládány bud ručne nebo automaticknľočet segmentu g na lgřídeli l a počet hřídeld . v náaypnó desce 2 je den roztečí otvoru g v dávkovací desce...

Způsob výroby registračního dielektrického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268728

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kopelent Jindřich, Gorgoň Oldřich, Stejskal Alois, Formánek Jan, Kliment Jiří

MPK: G03G 13/044

Značky: výroby, dielektrického, registračního, materiálů, způsob

Text:

...překročit únosnou mez, kdy podložka ztrácí elektrickou vodivost, která je nutná pro funkci materiálu.Ztohoto problému vyplývají nevýhody dosavadního způsobu vyroby. Nedosuäený materiál při použití relativně nízkych sušících teplot si zachová nízky elektricky odpor podložky, ale dielektrická vrstva je nedosušená a vzhledem k nízká pigmentaci lepivá, což způsobuje problémy v dalším zpracování. Při zvýšení suäících teplot (přerušení) je...

Svalovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268727

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šubryt Karel, Kubát Jan, Fürst Pavel, Schreiber Vlastimil, Šilar Jaroslav, Plešinger Petr

MPK: C03B 9/00, C03B 9/30

Značky: zařízení, svalovací

Text:

...nebo pneumotor. Výkyvné2 CS 268 727 B 1 rameno Ž je otočně uloženo v ose Z nastavovací jednotky §, přêdsťavovaná například elektronotorem.Zařízení pracuje následovně a je popsáno V různých alternativních řeäeních, která však neomezují rozsah základní myšlenky vynálezu, která je vyjádřena v předmětu vynálezu.Na obr. I je znázorněn skleněný předtvar 2, banka s přetáhnutou vrstvou akloviny. PředtXpr,2 je uchycen v upínací hlavě lg píäřnly ll,...

Způsob výroby napěňovaných mléčných dezertů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268726

Dátum: 11.04.1990

Autori: Binder Michael, Strmiska Josef, Hušek Vladimír, Ševčík Zdeněk

MPK: A23C 9/154

Značky: mléčných, dezertu, výroby, napěňovaných, způsob

Text:

...výrobku tvoří tvarohový smetonový krém s tučností upravenou na 20 až 35 , ke kte- mu se přidá 0,7 až 1,5 hzotnostních destilovaných monoacylglycerolů, l tepelné upra veného škrobu, 0,5 enzymově hydrolyzovaného škrobu a 3,5 želatiny, směs se ohřeje na 65 až 70 °C po dobu 3 minut, homogenizuje při lo až 20 MPa, zchladí na 5 až 8 °C, napěňujeklad podle bodu I s tím, že se přidá 2 až 3 destilovaného monoacylglycerolu, Ó,30 až, u želatiny,...

Způsob přípravy absorpčního materiálu pro separátory stříbrozinkových článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268725

Dátum: 11.04.1990

Autori: Líbal Jaroslav, Koller Aleš, Pfefferle Jan, Tihon Josef

MPK: H01M 2/16

Značky: separátory, materiálů, způsob, článků, absorpčního, stříbrozinkových, přípravy

Text:

...a tvoří určitý odpor pro transport iontů, takže vnitřní odpor článků stoupá. Absorpční vrstvy ze skleněných vláken se zase při uložení článků při vyšší teplotě např. 60 °C snadno v elektrolytu rozpouštějí a rozpuštěné produkty reagují s anodou,zvyšují izolační odpor a snižují energetickom kapacitu.Uvedená nedostatky řeší způsob přípravy absorpčního materiálu pro separátory střibrozinkových článků z a 1 facelulozy,vyznačený tím, že...

Způsob úpravy těsnicích ploch filtračních tkanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268724

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stejskal Zdeněk, Kohut Radislav

MPK: B01D 39/08

Značky: těsnicích, filtračních, úpravy, tkanin, způsob, ploch

Text:

...a podobné, přičemž jsou tkané různými způsoby. Uvedené škaniny v běžném provedení nazajišřují potřebnou těsnost v průběhu provéděné Iiltrace a propirání.Způsob úpravy těsnicích ploch riltračních tkanin podlą vynálezu zadišřuje maximální těsnost filtračních zařízení bez ohledu na materiál filtračních zařízení i filtrovanáPři způsobu podle vynélezu se postupuje tak, že se na těsnici plochy dvakrát po sobě nenese benzínový roztok kaučuku a...

Průtočné extrakční zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268723

Dátum: 11.04.1990

Autori: Doležal Bohuslav, Ledvinka Karel

MPK: B01D 11/04

Značky: průtočné, zařízení, extrakční

Text:

...nádobě.Průtočné extrakční zařízení podle vynálezu je dále vysvětleno na příkladu provedení a na připojeném výkresu, kde je znázorněno v řezu.Průtočná extrakční zařízení podle vynálezu je tvorené extrakční nádobou 1 s retardační přepážkou 4. Extrakční nádoba l je opntřena na jednom konci extrakční vertikální kapilárou 2 s první koncovkou 3. Druhý konec extrakční nádoby l je uzavřen zátkou g extrakční nádoby l se vstupním-otvorem š...

Vypínací a pojistná spojka s valivými elementy a pružným kroužkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268722

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hněvsa Josef, Jančí Luděk

MPK: F16D 9/00

Značky: spojka, kroužkem, vypínací, elementy, pojistná, pružným, valivými

Text:

...vodicí dréžkou 8 kulíček 4 a šes ti radiálními mělkymi kuželovými zahloubeními 9 v místě vodící drážky 8 symetricky uspo řádanýmí po jejím obvodu. Unášecí nákružek 2 ozubeného věnce má šest radiálních vélcovýchvrtání lg polohově odpovídajících mistům kuželových zahloubení 9 unášecí příruby ľ. Kuličky2 CS 268 722 B 1 4 umístěně do dvou protilehlých válcových vrtání lg unášecího nákružku g ozubeněho věnceSsou vtlačovány do kuželových...

Zařízení pro ochranu přepravovaných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268721

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kendi Štefan, Rákoš Stanislav

MPK: B60P 7/02

Značky: ochranu, zařízení, přepravovaných

Text:

...je opatřen závěsy, jejichž prostřednictvím je kyvně připevněno křídlo krytu, otvírené přímočerým hydromotorem, přípojeným k vodorovné části výztužného rámu předního a/nebo zadního čela krytu. Spodní povrch obou křídel krytu může být opatřen vrstvou ohnivzdorné tepelné izolace.Zařízení podle vynělezu přináší celou řadu výhod. Patří k nim zejména výrazné omezení nepříznivého vlivu povětrnostních podmínek. Zmenšení tepelných ztrát směsi při...

Prípravok s postupným uvoľňovaním nifedipinu látky a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268720

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mahrla Zdeno, Rázus Luboslav, Martvoň Augustín, Minczinger Štefan, Starý Vladimír, Potúček Martin, Svobodová Xénia

MPK: A61K 9/22

Značky: spôsob, prípravok, přípravy, látky, postupným, uvoľňovaním, nifedipinu

Text:

...častíc bola v rozmedzí 0,5 - 6 m 2.g. Niíedipín, ktorý má uvedenú vlastnoat sa spracováva 9 pomocný mi látkami patriacimi do skupiny plnív, spojív, klzných a povrchovo aktívnych látok. Xevýhodou metódy je hlavne to, že nitedipín s uvedeným povrchom, pripravený popisanýn spôsobom je voluminőzny a má elektrostatický náboj, čo stažuje jeho spracovanie.Uvedené nevýhody odstraňuje prípravok s postupným uvoĺňovanímniIedipinu podla vynálezu...

Vypínací ložisko spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268719

Dátum: 11.04.1990

Autori: Galia Pavel, Mečár Pavol, Šír Dušan

MPK: F16D 23/14

Značky: vypínací, spojky, ložisko

Text:

...výrazně ovlivňuje jeho životnost.Vypínací ložiska spojky podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém vykrese, kde obr. 1 znázorňuje osový řez tímto ložískem, obr. 2 pohled na ložiska v axiálním směru, obr. 3 axiální pohled na pomocnou pružina a obr. 4 řez pomocnou pružinou.Vypínací spojkové ložiska znázornená na obr. 1 a 2 sestává z jednořadého kuličkového ložiska s kosouhlým stykem, jehož vnitřní kroužek 1 je prostřednictvím...

Způsob přípravy roztoku dusičnanu vápenatého a dusičnanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 268718

Dátum: 11.04.1990

Autori: Výborný Jiří, Madron František, Němeček Jiří, Eisler Jan, Skalský Jiří

MPK: C01F 5/38, C01F 11/38

Značky: způsob, vápenatého, roztoku, přípravy, dusičnanu, horečnatého

Text:

...fáze z vrstvy je roztok dusičnanů bez pěny. Významné je to, že při souprouděm toku kapalné a plynné fáze prakticky veš- ksrá kyselina dusičné zreaguje, takže nejen nedochází k prechodu oxidu dusíku do plynu, ale naopak dojde k-absorpci oxidu dusíku do roztoku, které do plynu přeěly při jeho styku s koncentrovanou kyselinou dusičnou, v horní části věže. Oxid uhličitý odebíraný ze spodní části kolony j e tak prakticky prostý oxidu dusíku....

Zámkový blok pro pletací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268717

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kosík Bohumil, Bandoch Rudolf

MPK: D04B 15/32, D04B 15/34

Značky: zámkový, stroje, pletací

Text:

...polohu zámku §, g, lg, 11. Zámky g, g, lg, 11 jsou k zámkovámu bloku l přípevněny jedním jediným připevňovaoím elementem, v tomto příkladném provedení šroubem lg, který prochází průchozími otvory lg provedenými v zámcích g, 9, lg, 11 e je zašroubován do zámkového bloku 1. Mezi šroubem l a stěnou průchozího otvoru lg v zámcích g, 2, 10, 411 je vůle, kterádovoluje pohyb zámků §, 2, lg, 1 | mezi pletacímí elementy Z, § 41, gâ,ve válcovém...

Primární taktilní čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268716

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chalupa Václav, Mařík Vladimír, Volf Jaromír

MPK: H01H 13/18

Značky: čidlo, primární, taktilní

Text:

...při dynamíckém provozu. Dá se očekávat, že by vyhověla i v náročných prostředích. Konstrukce čidla umožňuje nastavení líbovolné citlivosti čídla vhodnou volbou tuhosti pružiny neho druhy či tlouštky pryže pružného členu a umožňuje též pružný doraz sninaci elektroáy.Vynález B jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje v náryse v řezu primárni tnktilni čidlo podle...

Způsob výroby deskových stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 268715

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bouzek Miroslav

MPK: B28B 21/70

Značky: způsob, stavebních, deskových, dílců, výroby

Text:

...znázorněnzpůsobvýroby podle vynálezu. Obrázek I znázorňuje výrobu panelu s obvodový rázen, obr. 2 s vnitřním ráme. a mipřzí výztuhou, obr. 3 panel lichoběžnikového tvaru.Tyčové železobetonové vyzrálé dílce 1 se na podložce sepnou a vytvoří obvožový ráz budoucíhopane 1 u. Při použití záporných délkových tolerancí tyčových dílců a řádná prctmelení spojů lze dosáhnout veliké výsledné přesností panelu. Do rámu se dále vloží výztuž g, spojí...

Zapojení samokontroly limitního kapacitního měřiče neelektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268714

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bárta Karel, Techl Jiří

MPK: G01F 23/26

Značky: neelektrických, zapojení, měřiče, veličin, kapacitního, limitního, samokontroly

Text:

...51 napájecího bloku 5 je spojen s první klaćnou svorkou .1 je spojena s prvním záporným pőlem 4.2 napájecího bloku 5 a s prvni zápornou svorko2.5 vyhodnocovacího bloku g. Druhá kladné svorka 2.6 vyhodnocovacího bloku 3 je spojenes druhým kladným pőlem §§ napájecího bloku 5. Druhý záporný pól 4.4 napéjecího bloku Íje spojen s druhou zápornou svorkou 2.7 vyhodnocovacího bloku Š. První výstupní svorka2.2 vyhodnocovacího bloku 3 je spojene s...

Způsob tvarování dutých skleněných předmětů a tvarovací zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268713

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šilar Jaroslav, Novák Jan, Pavlišta Rudolf, Kubát Jan, Fürst Pavel, Starý Josef, Kronika Josef

MPK: C03B 23/00

Značky: předmětů, tvarování, tohoto, tvarovací, způsobu, dutých, způsob, provádění, sklenených, zařízení

Text:

...kompaktní dávkou skloviny.Tvnrovací zařízení sestává z píštaly l, na níž je upevněna upínací hlava g /obzu 1 až 5/. Píštala 1 je napojena na pohybové uatrojí §, které je vybavené pohonnými prostředky a mechanismy přenášejícími pohyb. Dutina píštaly 1 je připojena na pneumatickou jednotku 5 se zdrojem tlakového vzduchu a jejich ovládacích převodů, na níž je rovněž nezávisle připojeno svalovací zařízení Ž, konečná forma 19, vertikálne...

Práškové a pastovité detergenty a mýdla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268712

Dátum: 11.04.1990

Autori: Haumer Jaroslav, Vanča Josef, Bareš Milan, Klecan Václav, Procházka Karel, Hrdina Pavel

MPK: C11D 3/50, C11D 9/44

Značky: pastovité, mydla, detergenty, práškové

Text:

...až 10 datergento u epotřebitelo, pasty pak prodloužení doby skladování bez nebezpečí jejich rozeazení a mýdla zajišřují snížení praakavosti až o 15 a umožňují zpracování speciálních přisad, jako jsou dermatologická, dezinfekčni a jiné látky bez nebezpečí zvýšení tohoto parametru.Prálkove a paetovitó detergenty a mýdla podle vynálezu jsou blíže popsány na typických příkladech»Při přípravě mycí pasty na ruce se důkladně promíchalo 26 hmot....

Způsob dehydratace boraxu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268711

Dátum: 11.04.1990

Autori: Picka Jan, Bezucha Petr, Bálek Václav, Beránek Jaroslav, Tomková Danuše, Kubíček Jaroslav, Grulich Václav

MPK: C01B 35/12

Značky: dehydratace, způsob, boraxu

Text:

...molů vody na mol tetraboritanu. výhodnějši se proto zdále dehydratace při teplotách okolo bodu tání. Při teplotách 60 až 90 °C realizovali autoři kontinuální procesy, při nichž byl získán produkt s průměrným eloženim pod 5 molo vody na mol tetreboritanu. Zjistili však, že směs připravená 2 takového produktu a kyseliny borité nedosahuje vysoké rozpustnosti sněsi s pentahydrátam definovaným jako chemické índividuum. Přičinou této nedostatečnosti...

Způsob nanášení stacionární kapalné fáze do skleněné nebo křemenné kapiláry chromatografické kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 268710

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rozprávka Jaroslav, Mistrjukov Elektron

MPK: G01N 30/56

Značky: fáze, kolony, kapalné, skleněné, způsob, stacionární, nanášení, chromatografické, kapiláry, křemenné

Text:

...mm . s 1 najprve předehřívací zőňou s teplotou 350 až 400 °C po dobu zdržaní 2 až 5 s a poté temperovenou zőnou s teplotou 150 až 200 °C po dobu zdržení 10 min. až 1,5 hod.cílem vynálezu je snížení kolísáni pracovních parametrů a možnost určité stendardizace, snížení časová náročnosti, snížení procente ručních operací a zvýšení efektívnosti vyráběných kapilárních ko 1 onVýhodou je zejména provedení procesu odpaření a odstranění rozpouštědla,...

Rám pecních dveří ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 268709

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sentelík Vladislav, Novobilský Zdeněk, Závodný Petr, Kalandra Vladimír

MPK: F27D 1/18

Značky: ocelářské, dveří, pecních

Text:

...dveří podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že semonosnou páteř dveřního rámu tvoří eílnostěnná ocelové roure, která spolu s ocelovými bočnicemi s vnitřní pásníci tvoří vodou chlezenou skříň dveřního rámu, do jehož tráncs je zoůetěn přívod chladící vody napojený potrubní přípojkou v trámci do ocelové roury, která jo spolu s konci svíslých remen rámu opetřene spoločnými dny,u nichž v ocelové rouře jeou vytvořeny výtokové otvory,...

Širokopásmový sledovač napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268708

Dátum: 11.04.1990

Autor: Neumann Přemek

MPK: H03F 1/56

Značky: širokopásmový, sledovač, napětí

Text:

...homplementírního cmitorověho sledovsde bipoldrními trensistory moäšnae snadno získat znsöně velihou vstupní impodonoi při nepstrnć impedenoi výstupní s při velikő zetížitelnosti výstupu. To Je zvlášř důlešitě tam, kde mi být výstupní signil přeníěen ns větěí, vndílenost konzidlním ksbegDruhý trsnnistor s pomocný odpor zmošňxmí velmi přesně nastavit Jednotkou přenos v smrt. písma mmm o. nahradit m ítlum signálu. ktorý vzniká v kamen...

Zapojení pro obnovu stejnosměrné složky střídavého signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268707

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bydžovský Jan

MPK: H03K 17/00

Značky: složky, signálu, obnovu, zapojení, střídavého, stejnosměrné

Text:

...pariodu klesá na nulu nebo na předem definovenou hodnotu. Nepřiklad signál z lineúrnich obrazových nebo fotoelektrických enimečo, kde se mčři periodicky polohe a signál u tenzonetrických eninačů, kde se periodicky nčni výstup e zadanou hodnotu»Na přiloženen výkreau je na obr. l znázorněno konkretni schéma zapojení pro obnovu stejnoemärnó složky atřidevdho signálu podle vynálezu e na obr. 2 jsou znázornčny průběhy výstupnich napčti pro rozne...

Justážní objímka rentgenové mikroskopické soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268706

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hudec René, Landa Václav, Svátek Lubomír, Valníček Boris

MPK: G02B 7/00

Značky: rentgenově, mikroskopické, soustavy, justážní, objímka

Text:

...vynálezu apočivá v tom,že do proběžnóho osazoni mezikruží jsou oboustranně upevněna dvě parabolická zrcadla. Přední doeodeci stěny parnbolických zrcodel jsou kolmo k ooa dutiny opracovány s přesností nejvýše 10 obloukových seknd. V těla mezikruži Jsou vytvořony Juatážni otvory pro justážni šrouby.Uuetážní objimka podla vynálezu zaručuje dokonalou souosost oboú spojených části optické eoustavy, tj. obou parabolických zrcedel, a je zaručena...

Chemický přípravek na hubení hlodavců

Načítavanie...

Číslo patentu: 268705

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kubový Otto

MPK: A01N 25/20

Značky: hlodavců, přípravek, hubení, chemicky

Text:

...nebo duaičnanu amenného, přípedně jejích eměsi jako poslední komponsntu, čímž ee snižuje na minimum riziko zehoření.Chemický přípravek podle vynálezu ae vloží například do papírová trubičky, která se částečně zesune do zemního otvoru, po rozhoření směsi se zesune zcela a pokryje zeminouo Hlodavce hubi zplodiny hoření směsi podle vynálezu kombinovaným účinkom oxidu uhelnatáho, uhličitého a siřičitáho.Podatetnou výhodou chemického příprevku...

Způsob čistění zaolejovaných odpadních vod z alkalického odmašťování kovových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268704

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dvořák Josef, Šedivý Josef

MPK: C02F 1/40, C02F 1/52

Značky: zaolejovaných, alkalického, odmašťování, čištění, výrobků, kovových, způsob, odpadních

Text:

...ponybovat v rozmezí 0,15 až 1.5 kg, nejčastčji v rozmezí 0,25 až 1,5 kg. Přebytek přidávaného síranu vápenatěho nezhorěuje jakost chemicky upravené vody po odsazení vyloučeného kalu. Z bezpečnostních důvodů zejména při kolísajícím obsahu odmaäřovaoíhc přípravkn v jednotlivých ěaržích čištěnýoh odmašřovacíoh vod nebo při proměnlivám složení cdmačtcvaoíoh přípravků se proto volí přídavlq v množství l až 1,5 kg síranu vápenatého. Při čištění...

Řezačka a kostkovačka rybí suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268703

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vavrys Jaroslav, Uhrovič František

MPK: A22C 25/20

Značky: rybí, řezačka, suroviny, kostkovačka

Text:

...je zajištěna zápsdkou, která je ovládána vačkou ga Příčná řezáni je přimo závislá na podálnán. Kruhové nože přičnáho řezáni jsou unietěny na suportu łg, ktorý přejiždi na obě strany krokováho doprsvniku łeSuport lg dostává reverzni pohyb z pohonu ll přes tlumič záběru lg a řetězový převod lg. Řetězový převod lg je pevná epojen e ozubeným převodem lg, jehož hnená kola po obou stranách nožováho hřidele jeou nshrazene ozubenými hřebeny łz. Dálks...

Biologicky aktivní koordinační sloučenina čtyřmocné platiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268702

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hrubiško Mikuláš, Balážová Eliška, Ujházy Viliam Akademik, Brabec Viktor, Závodná Ivanka, Novotný Jiří, Klenwächter Viliam, Kiss František

MPK: C07F 15/00

Značky: aktivní, koordinační, čtyřmocné, platiny, biologicky, sloučenina

Text:

...v případě již dobře známých protinádorovi účinných komplexu platiny, Jako je např. komplex II»V deläich teoteoh in vitro byla prokúzáno inhibice rostu buněk leukeoie L 1210 v suepenzni kultuře 1 v aoft ageru, přičemž hodnoty ID 5 o, tj» 50 procentni inhibice rastu,byly zaznenenány při koncentreci komplexu I 16, reep. 3,6 umo 1.l 1.Protinádorovà ůčinnoet v teotech in vivo byla hodnocene při různých režimeoh intreporitoneálniho podání roztoku...

Způsob bezdotykového měření tloušťky ocelového pásu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268701

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šimůnek Petr

MPK: G01B 15/02, G01B 7/02, G01B 7/06...

Značky: tloušťky, pásu, způsob, měření, ocelového, provádění, bezdotykového, zařízení

Text:

...měření.Zařízení k bezdotykovéau měření tlouěľky ocelového pasu znázorněné na obr. 1 sestavá sa z vyaílacího čidla l e z přijímscího čidla 3, ktera leží souose proti sobě, vs vhodné vzdálenosti, dané výkony elektronických abvodů. Obě čídla mají obdobnou konstrukcí a jsou tvořeno cívkami s jednostranné otevřeným magnetickým obvodom v podobě poloviny hrníčkovćho jadre. Vysíleoí čidlo l je spojeno e vysílacím elektronickým blokom 5 obsehujícím...

Prostředek ke stanovení beta-D-galaktosidázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268700

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kleemann Wolfgang, Herrmann Rupert, Machat Rudolf, Weckerle Wolfgang, Kuhr Manfred, Buschek Herbert, Batz Hans-georg

MPK: C07H 15/20, C09B 11/08

Značky: stanovení, prostředek, beta-d-galaktosidázy

Text:

...Pod pojmem alkoxylová skupina s 1 až 5 uhlíkovými atomy se rozumi výhodné aíkoxyt s 1 až 3 uhlikovýmí atomy, přičemž obzvláště výhodná je methoxyskupina.Pod pojmem iont alkalického kovu při definovàni H se rozumí lithný, sodný nebo draselný iont, přičemž jako výhodný lze uvést íont lithný a sodný. Jako iont alkalické zeminy lze uvćst iont hořčíku, vâpníku a barya, přičemž výhodný je iont vàpníku.Pod pojmom amonný íont při dcfínovbní M se...

Vozidlo poháněné lidskou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268699

Dátum: 11.04.1990

Autor: Svatoš Boris

MPK: B62M 1/04

Značky: poháněné, lidskou, silou, vozidlo

Text:

...obr. 1 jsou součástí rámu dva duté rovnoběžné nosníky 1 nekruhovêho průřezu, po kterých se pohybují unašeče Q pedâlů. Unašeče g jsou propojeny nekonečnýn ohebným elementen 5, tvořeným tàhlem 15 řetězu 1 §, spojovacím lankeo 5 a spojovacín lankom 32. Spojovací lanko Q je ukotveno v napínâku 5 a vedeno přes kladky 5, řetěz sa je propojen spojovacín lankem Q vedený přes kladky Q a přes volnoběžnt řetězovà kolečka Z pohání spojovací hřídel Q I...

Herbicidní prostředek a způsob přípravy jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268698

Dátum: 11.04.1990

Autor: Munro David

MPK: A01N 39/02, A01N 43/40, A01N 37/22...

Značky: herbicidní, látky, přípravy, účinné, způsob, prostředek

Text:

...atom vodíku nebo etom chloru nebo trifluormethylovou skupinu, substituent R 5 představuje otom vodíku, atom chąoru nebo atom fluoru nebo alkylovou skupinu obsahující 1 až 6 atomů uhlíku, R 5 představuje atom vodíku nebo atom fluoru nebo trífluormethylovou skupinu, alkylovou skupinu obsahující 1 až 6 atomů uhlíku nebo alkoxy skupinu obsahující 1 až 6 atomd uhlíku, substituent R 7 představuje atom vodíku nebo elkylovou skupinu...

Způsob výroby nových isoxazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268697

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ferber Peter Hubert, Binder Dieter, Rovenszky Franz

MPK: C07D 409/14, C07D 413/14

Značky: nových, derivátů, způsob, isoxazolových, výroby

Text:

...FCS (fetální telecí krevní aerum). Buněčná koncentrace se volí tak, aby se po 1 až 2 dnech vytvořila souvislá vrstva buněk. Ředění virů se volí tak, aby došlo bez přidání zkoumané látky po 3 až 4 dnech k úplnému cytopathickému účinku.Jako kontroly se užije samotné bunky (buněčná kontrola). bunky s virem (virová kontrola) a bunky se zkoumanou látkou V různé koncentraci (kontrola na toxicitu). Jako mínimální toxické koncentrace MTK se uvádí ta...

Žáruvzdorná vyzdívka konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268696

Dátum: 11.04.1990

Autor: Henych Ivo

MPK: C04B 35/68

Značky: konvertoru, žáruvzdorná, vyzdívka

Text:

...odpadá dosud nezbytné,časově náročné dusání pomocí šablon, takže se část vyzdívky poäkozeně během výroby může rych. 1 ° vyměnit. Protože je keramický materiál prefabrikovaných dílů předem slinován, postačuje jen krátké předehŕátí na potřebnou teplotu, zatímco sušení a slinování odpadá.To má za následok snížení úsad strusky na vyzdívce konvertoru a zároveň odpadá nutnost vybavení provozu dalším náhradním konvertorem.Vynález bude nyní...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268695

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hewett Richard, Luscombe Brian

MPK: A01N 43/40

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...klíčnich rostlin přitomných v době aplikace nebo rostlin klíčících ze semen, jež byla v době aplikace přítomna v půdě.Mezi plevely, které je možno hubit shora popsaným způsobem, náležejí z širokolistých plevelůPlantago lanceolata (jitrocel kopinatý),Polygonun app. (rdesno), například Polygonum aviculare (rdesno ptačí), cs sa css az ~~ «~Xanthíum spp. (řepeň), napríklad Xanthium pennsylvanicum a Xanthium strumarium (řepeňV souladu s obvyklou...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268694

Dátum: 11.04.1990

Autori: Yokoo Hidejiro, Maruyama Toshishiro, Toshima Yasuhide, Kobori Yasuo

MPK: A01N 43/82

Značky: složky, výroby, způsob, herbicidní, prostředek, účinné

Text:

...atom fluoru,X 2 představuje atom chloru a R představuje alkylskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkenylskupinu se 3 až Aatomy uhlfku nebo alkínylskupinu,vykazují obzvláště vysokou herbícldni účinnost.Pokud X 1 znamená tluor a X 2 vodik nebo X 1 chlor a X 2 fluor nebo X 1 vodík a X 2 tluor, mají tyto sloučeniny jen slabou nebo nemají téměł vůbec žádnou heroicidní účinnost. Vysoké účinnosti so dosahuje Jen u sloučenin, v nichž X 1 znamená...

Způsob výroby deriváty 2-guanidinothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268693

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bogsch Erik, Bod Péter, Hersányi Kálmán, Csongor Ágainé Eva, Trischler Ferenc

MPK: C07D 277/18, C07D 277/48

Značky: deriváty, způsob, výroby, 2-guanidinothiazolu

Text:

...1 byla ziekáne eloučenine vzorce IX v 5 B.5 nim výtěžku e následujici reakci e thionočovinou byla připrevene eloučenine vzorce Xve výtežku 22,2 ním /3. An. Chem. Soc. §§, 2156 (1946)/. Na rozdíl od těchto výtěžkâ bylo sloučonína vzorce IX získáne ve výtůžku 86 ním za použití jodídové ketaľýzy objevene při naších pokusech.Je též známa, že cyklizece aloučeníny vzorce IV zahrnuje v sobě nejoánč tří základní etupne.~Protože Je možno očekávat. že...